Zápis  do 1. třídy naší školy se koná ve čtvrtek 9. dubna od 8:00 do 17:00 hod. Vzhledem k  tomu, že v letošním školním roce se zápis uskuteční bez přítomnosti dětí, je nutno si stáhnout tiskopisy nutné k zápisu na stránkách školy, vyplnit je, podepsat a doručit do školy před zápisem. K zápisu se můžete přihlásit do  31.3.2020 emailem, ve kterém uvedete základní údaje o vašem dítěti.   Před zápisem je nutná návštěva  školy / DOD / nebo schůzka s ředitelkou školy k zjištění zájmu o školu. Přihlášení vašeho  dítěte k zápisu  bude písemně  potvrzeno a vaše dítě obdrží identifikační číslo, pod kterým se zápisu zúčastní.

 

     Těšíme se na vás.

 

Tiskopisy:

Dotazník k zápisu

Evidenční list k zápisu

Žádost o přijetí