Školní družina má v letošním roce tři oddělení. Ranní družina je otevřena od 7.00 do 8.10 hod, odpolední I. oddělení je otevřeno do 15 hod., II. oddělení do 17.00  hod. a III. oddělení do 16.15 hodin.

Ráno jsou otevřena dvě oddělení - první od 7.00, druhé od 7.45 hod. O ranní družinu se stará Magda Skalová a Bc. Markéta Palová.

O 1. oddělení se stará Bc.. Andrea  Trávníčková a Mgr. Julie Lávičková - čtvrteční družina je vedena v anglickém jazyce a o děti se stará Mgr. Pavla Polívková. Oddělení navštěvují děti z 1. třídy  a 5 dětí z 2. třídy.

O 2. oddělení se stará Magda Skalová  - oddělení navštěvuje část dětí z 2. třídy a děti ze 3. třídy.

O 3. oddělení se stará Bc. Markéta Palová - oddělení navštěvují děti ze 4. a 5. třídy.

Každé oddělení má svoji vlastní místnost, kde děti mohou aktivně trávit svůj volný čas.

V ranní družině se děti mohou věnovat svým zájmům, využívají velké množství her, které v družině máme, mohou vyrábět, tvořit, malovat, prohlížet či číst si knihy.

V odpolední družině se děti, které nenavštěvují kroužky, věnují zájmové činnosti v družině – zapojují se do třídních projektů, aktivit, které nabízejí jednotlivá oddělení, zpívají, vyrábí, tvoří, hrají pohádky, cvičí, využívají výukové programy – prostě odpočívají aktivně.

Hodně času také tráví na pěkně vybavené školní zahradě sportováním a cvičením.

Hrajeme si, ale také se učíme řešit vztahy ve skupině- mezi kamarády. Cílem výchovy v družině je vzájemné respektování a dodržování pravidel, které si děti samy vytvářejí a zodpovědnost za své chování. Při projektech je kladen důraz na spolupráci mezi věkově smíšenými skupinami dětí a tolerance k ostatním. Vzájemnou empatií se snažíme vytvořit přátelské a harmonické prostředí pro společně strávený čas. Děti mají možnost odcházet z družiny kdykoliv podle potřeby rodičů. Na školní kroužky přechází přímo z družiny, kde si je vedoucí vyzvedne a potom zase odvede.

O činnosti družiny se můžete přesvědčit na nástěnkách, které jsou  umístěny na chodbě, najdete zde dokumenty a plány jednotlivých oddělení.

Rodiče k nám mohou kdykoliv nahlédnout a být součástí naší práce. Těšíme se na Vás.

 

Telefonní čísla družina 1. odd.  777 425 327

 

                                     2.odd.  776 645 155

 

                                      3.odd.  775 678 759