Školní družina má v letošním roce tři oddělení. Ranní družina je otevřena od 7.00 do 8.05 hodin, odpolední I. oddělení je otevřeno do 15.45 hodin, II. oddělení do 17.00 hodin a III. oddělení do 14:30 hodin.

školní družina je do 14:30 bezplatná v rámci školného, pokud dítě zůstává v družině déle, platba za školní družinu je 800 Kč za měsíc.

O 1. oddělení se stará Kristýna Truhlářová - pondělní  družina pro děti z 1. třídy  je  do 14:40 vedena v anglickém jazyce a o děti se stará Mgr. Pavla Polívková. Oddělení navštěvují děti z 1. třídy a 4. třídy

O 2. oddělení se stará Magda Skalová - oddělení navštěvují děti z 2. třídy a 3. třídy. Ve středu je družina pro děti z 2. třídy do 14:30  vedena v anglickém jazyce a ve čtvrtek pro děti  ze 3. třídy do 15.15  také v anglickém jazyce a o děti se stará Mgr. Pavla Polívková

O 3. oddělení se stará Mgr. Markéta Havířová - oddělení navštěvují děti 5. třídy.

Každé oddělení má svoji vlastní místnost, kde děti mohou aktivně trávit svůj volný čas.

V ranní družině se děti mohou věnovat svým zájmům, využívají velké množství her, které v družině máme, mohou vyrábět, tvořit, malovat, prohlížet či číst si knihy.

V odpolední družině se děti, které nenavštěvují kroužky, věnují zájmové činnosti v družině – zapojují se do třídních projektů, aktivit, které nabízejí jednotlivá oddělení, zpívají, vyrábí, tvoří, hrají pohádky, cvičí, využívají výukové programy – prostě odpočívají aktivně.

Hodně času také tráví na pěkně vybavené školní zahradě sportováním a cvičením.

Hrajeme si, ale také se učíme řešit vztahy ve skupině- mezi kamarády. Cílem výchovy v družině je vzájemné respektování a dodržování pravidel, které si děti samy vytvářejí a zodpovědnost za své chování. Při projektech je kladen důraz na spolupráci mezi věkově smíšenými skupinami dětí a tolerance k ostatním. Vzájemnou empatií se snažíme vytvořit přátelské a harmonické prostředí pro společně strávený čas. Děti mají možnost odcházet z družiny kdykoliv podle potřeby rodičů. Na školní kroužky přechází přímo z družiny, kde si je vedoucí vyzvedne a potom zase odvede.

O činnosti družiny se můžete přesvědčit na nástěnkách, které jsou umístěny na chodbě, najdete zde dokumenty a plány jednotlivých oddělení.

Rodiče k nám mohou kdykoliv nahlédnout a být součástí naší práce. Těšíme se na Vás.

Telefonní čísla družina

1. oddělení

777 425 327

2. oddělení

776 645 155
3. oddělení

775 678 759