Školní družina má v letošním roce dvě oddělení. Ranní družina je otevřena od 7.00 do 8.10 hod, odpolední I. oddělení je otevřeno do 17 hodin, II. oddělení do 15.45 hodin/ děti jsou do oddělení rozděleny podle tříd/ O děti se starají dvě paní vychovatelky - Magda Skalová a  Lucie Hanzlíčková I. odd. - děti z 1. a 3.třídy p. vychovatelka  Magda Skalová, II. odd. děti ze 2. a 4. a 5.třídy  p. vychovatelky Lucie Hanzlíčková a Nikola Moulisová

Každé oddělení má svoji vlastní třídu, kde děti mohou aktivně trávit svůj volný čas.

V ranní družině se děti mohou věnovat svým zájmům, využívají velké množství her, které v družině máme, mohou vyrábět, tvořit, malovat, prohlížet či číst si knihy nebo pracovat na počítači na výukových programech.

V odpolední družině se děti, které nenavštěvují kroužky, věnují zájmové činnosti v družině – zapojují se do třídních projektů, aktivit, které nabízejí jednotlivá oddělení, zpívají, vyrábí, tvoří, hrají pohádky, cvičí, využívají výukové programy – prostě odpočívají aktivně.

Hodně času také tráví na pěkně vybavené školní zahradě sportováním a cvičením.

Hrajeme si, ale také se učíme řešit vztahy ve skupině- mezi kamarády. Cílem výchovy v družině je vzájemné respektování a dodržování pravidel, které si děti samy vytvářejí a zodpovědnost za své chování. Při projektech je kladen důraz na spolupráci mezi věkově smíšenými skupinami dětí a tolerance k ostatním. Vzájemnou empatií se snažíme vytvořit přátelské a harmonické prostředí pro společně strávený čas. Děti mají možnost odcházet z družiny kdykoliv podle potřeby rodičů. Na školní kroužky přechází přímo z družiny, kde si je vedoucí vyzvedne a potom zase odvede.

O činnosti družiny se můžete přesvědčit na nástěnce, která je umístěna na chodbě.

Rodiče k nám mohou kdykoliv nahlédnout a být součástí naší práce. Těšíme se na Vás.