Mimoškolní zájmová činnost - kroužky - se konají po vyučování, v odpoledních hodinách, v době provozu školní družiny. Vedoucí kroužků dochází do budovy školy a zájemce o činnost si přebírají u paní vychovatelky ve školní družině, které po ukončení činnosti žáky opět předají. Nabídka kroužků se může dále odvíjet od zájmu dětí.

Kroužky:

 • Hra na flétnu
 • Deskové hry
 • Šikovné makovice
 • Keramika
 • Zumba
 • Figurková školička
 • Vaření
 • Vědecké pokusy
 • Angličtina hrou/synthetic phonics 
 • Oxford Reading Tree/Anglické realie
 • Synthetic phonics - veselé čtení v angličtině
 • Cvičení na trampolínkách
 • Výtvarný kroužek

Ve školním roce 2017/2018 jsme otevřeli tyto kroužky (podle zájmů dětí a a rodičů):

Flétna

Kroužek vhodný pro malé žáčky - 1.třída - děti se nenásilnou formou seznamují se základy hudební teorie i praxe.

Děti hrají samostatně pod vedením zkušené lektorky společnosti Kroužky, popř. ve skupinách po dvou dětech stejné úrovně, aby byla zajištěna kvalitní výuka a potřebná individuální péče. Děti se učí hrát ve dvojicích, samostatně i s doprovodem klavíru či přehrávače. Žák se na další hodinu také připravuje doma. Můžete tak  také sledovat, jak Vaše dítě v průběhu roku postupuje a zlepšuje.

 Trampolínky

Cvičení na trampolínkách pod vedením p. uč. Mgr. Jany Tolarové pro děti z 1. třídy - sportovní " vyřádění ", procvičení celého těla

Pohybový kroužek/Zumba - začátečníci

Pokud se Vám líbí taneční vystoupení, která děti předvádí na vánoční či letní besídce (viz videa z besídek), věřte, že se Vám bude líbit i Pohybový kroužek, který je zaměřen přesně na jednoduché taneční kroky - dětský aerobic,dětská zumba atd. K tanečním sestavám na moderní písně budeme využívat i doplňky - třásně, tyče, šátky atd. Děti se během těchto hodin odreagují, naučí se alespoň částečně pracovat s rytmem a rozhodně se protáhnou a vyřádí.

Pohybový kroužek/Zumba - pokročilí

Děti rozšiřují své znalosti o další kroky. Využívají moderní hudby a interaktivní tabule. Převážná část hodiny je věnována zumbě. Děti se seznamují i s náročnější choreografií a částečně se podílejí i na výběru vlastních kostýmů na vystoupení, hudbě atd. Pro postoupení do této úrovně je nutné absolvovat Pohybový kroužek - začátečníci.

Malé Makovice -aneb Vědecké pokusy I. a II. a III.

Kroužek pro zvídavé děti z 1. 2. 3 a 4. třídy. Během tohoto kroužku se budeme věnovat tématům, která jsou pro děti zajímavá a přináší možnost různých pokusů, projektů a výzkumů. Každou hodinu se seznámíme s teorií a vše poté vyzkoušíme v praxi. Budeme se také věnovat hádankám, hlavolamům a logickým úlohám. Děti budou mít vlastní vědecký deník, ve kterém budou veškeré pokusy zaznamenané. Pracovat budeme s laboratorními pomůckami a vybavením. Neopomeneme ani témata bezpečnosti práce, první pomoci při zásahu chemikálií, popálení atd. Veškeré naše pokusy však budou bezpečné.

Velké Makovice

Kroužek pro děti z  5.třídy jako pokračování předešlých makovicových dýchánků. Při hodinách se opět budeme věnovat pokusům a experimentům. Vzhledem k věku dětí a předešlé praxi bude možno zařadit i více náročné pokusy. Již loni jsme částečně pracovali s chemikáliemi a ohněm a letos v tom budeme pokračovat. Opět ale neopomene pravidla bezpečnosti práce a první pomoci. Konečně snad již stihneme slibované tornádo v lahvi a pokusíme se o horký led. Jako každý rok se pak pokusíme prokázat naše znalosti v Poháru Vědy, kde se každoročně velice dobře umisťujeme. Letos si již povedeme Deník Šikovných Makovic více samostatně a nezapomeneme na hádanky a hlavolamy.

ANGLIČTINA HROU/SYNTHETIC PHONICS

Kroužek, který přináší možnost hravé formy výuky anglického jazyka bez využití kurzové učebnice používané při hodinách AJ ve třídě. Děti se seznámí s anglickými knihami a budou s nimi častěji pracovat v projektech. Odreagují se pomocí výukových písní a TPR her. Současně bude takto docíleno navýšení poštu hodin přímě výuky anglického jazyka ve škole a děti tak budou nuceny pracovat s anglickým jazykem častěji. Při hodinách  bude využívána interaktivní tabule, DVD výukové materiály a mnoho materiálů z dílny lektorky.

Od druhé třídy se pak děti začnou učit číst a psát anglicky pomocí metody Synthetic phonics, která se využívá v anglicky mluvících zemích. Děti budou každou hodinu pracovat na poznávání a automatickému čtení tzv. High frequency words a budou si je lepit do svých Readers. Poté si je procvičí na jednoduché knížce, ve které se slova systematicky opakují, a shlédnou daný příběh animovaně na interaktivní tabuli. Na závěr pak odpoví na otázky k textu a vyluští Quit. Pokud budou děti pravidelně číst i doma/odpoledne ve škole, mohou si vysoutěžit anglické knihy. Během hodiny se pak budeme věnovat aktivitám pro phonemic awareness a phonics games, abychom docílili simulace výuky angličtiny v Britských školách. Samozřejmě nezapomene i na našeho oblíbeného Little Elephant a jeho příběhy, u kterých si vždy zadovádíme a zahrajeme si divadlo.

Oxford Reading Tree/Anglické realie

Kroužek pro žáky 4.  a 5. třídy, díky kterému máme možnost více pracovat na samostatném čtení s porozuměním, rozšiřování slovní zásoby a seznamování s kulturou anglicky mluvících zemí. Společně dočteme SAMovy knihy a odpovíme na otázky po shlédnutí videi. Poté již začneme číst knihy z Oxford Reading Tree, Ladybird Read it Yourself serie a další anglické knihy dovezené z Velké Británie. Zjednodušené četby máme již více než 300 knih od pohádek, přes sci-fi a vědecká témata.  Kromě čtení se budeme také věnovat reáliím anglicky mluvících zemí. Seznámíme se s historií, geografii, památkami a tradicemi.

Deskové hry

Děti se seznámí s nabídkových nových, logických deskových her- procvičí si hravost, logické myšlení - seznámí se novými způsoby tvoření a zahrají si různé turnaje - možno i za doprovodu rodičů.

Vaření

Kroužek vhodný nejen pro děvčata - děti se naučí základy vaření studené, ale i teplé kuchyně, upečou si moučník, udělají pomazánky, saláty. Naučí se základy stolování. 

Keramika

Kroužek oblíben nejen mezi děvčaty. Během našich společných sezení si vyrobíme spousty zajímavých věcí a seznámíme se s mnoha technikami. Výrobky si vypálíme a budete si je moci odnést domů.

Figurková školička - pokračování

Děti opět každou hodinu čeká nový příběh odehrávající se v šachovém království, ve kterém jsou skryty logické úkoly a hádanky (kompetence k řešení problému aj.). Tentokrát bude děti provázet Kůň, Král a Pěšec.  Děti pomocí písně, dřevěných rozkládacích šachových figur, velké látkové  šachovnice, barevných žetonů, provázků a jiných pomůcek řeší úlohy. Na konci hodiny již pracují samostatně s cvičebnicí, kde je úkol graficky zaznamenán. K celé metodice je k dispozici i podpora pro interaktivní tabuli. A jako bonus nás čeká překvapení