Školní rok končí v úterý 30. června, takže až do 25.6. máme čas na průběžné opakování a procvičování učiva a dohnání všeho, co nám procvičit chybělo. Myslím, že do nového školního roku nastoupíme, i díky tomu, že většina dětí je ve škole, bez jakýchkoliv nedostatků v probrání a procvičení učiva.

Vysvědčení děti dostanou v úterý 30.6. první vyučovací hodinu. Hned po vyučování mohou odejít domů, nebo se zdržet v družině/ školní skupince  do 11.00 hod. Obědy tento den nebudou.

 

 Do pátku 25.6. se budeme normálně učit, hlavně hodně venku, pondělí 29.6. bude věnováno úklidu tříd, rozdání sešitů, výkresů, pomůcek – paní učitelky třídní vás budou informovat jako vždy .

Školní výlety se letos bohužel nebudou moci uskutečňovat, ale určitě si to vynahradíme v příštím školním roce. Pokud budete souhlasit, jeli bychom na školu  přírodě jak v září místo června, tak klasicky předposlední týden v červnu.

Novou informací je, že se již změnila pravidla pro doplňování skupinek, což je informace pro děti, které jsou doma. Pokud byste měly zájem se ještě do konce školního vyučování roku do výuky zapojit, máte možnost se ještě dohlásit, přinést vyplněné papíry, ale ještě předtím se domluvit samozřejmě s paní učitelkou třídní.

Věřím, že si poslední dny ve škole ještě užijeme. Pokud budete potřebovat vaše dítě v době do konce června z vyučování uvolnit, stále platí, že vyučování je dobrovolné, nicméně pokud jsou děti přihlášeny do skupinky, musí je rodič samozřejmě řádně omluvit, abychom věděli, že nepřijde.

Jinak doufám, že zbytek školního roku proběhne v klidu a ve zdraví, bez zbytečných stresových situací. Moc bych si to přála.

 

A už jsme zase zpátky . Od 25.5.2020 se do školy vrátila většina dětí. Na distanční výuce zůstalo 9 dětí, kterým se také p. učitelky věnují,

     ale většinu energie věnují procvičování učiva s dětmi ve škole.

   Čeká nás opakování, procvičování a zjišťování, co děti zvládly a v čem mají ještě mezery. Takže hurá do práce.wink

 

Od 11.března 2020 je škola na základně rozhodnutí MZ uzavřena

  z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu

   onemocnění COVID -19.

  O dalším postupu budete všichni informování emailem.

 

Akce na měsíc březen

9.3. Animánie Kouzelný dědeček 1.tř.

10.3. Animánie Animujeme klasické pohádky 2.tř.

12.3. Moje cesta na svět 3.třída beseda s lektorkami NIŽ

12.3. Moje cesta na svět + 5. třída beseda s lektorkami NIŽ

16.3. Testování společností Mensa podle zájmu 1.-5. třída

18.3. Návštěva Polanovy síně pohádka O plzeňských čertech 2.třída

19.3. Návštěva Techmánie 4.třída

20.3. Účast na celostátní matematické soutěži Cvrček, Klokan 2. -5. třída

23.3. Celoškolní projekt Od historie po současnost 1. – 5. třída

25.3. Velikonoční jarmark – účast všech dětí na přípravě

31.3. Velikonoční program Prach a písek Biskupství plzeňské 2. třída

 

Akce na měsíc únor 2020

5.2.  Návštěva sportovního centra Hopsina 4.třída

6.2. Návštěva sportovního centra Hopsina 3. třída

7.2. Začátek plaveckého kurzu 2. - 4. třída

13.2. Anglické divadlo Lazy Goat 3. -5. třída

14.2. Návštěva Muzea loutek 1.třída

18.2. Setkání s cizí osobou 1.tř. beseda s Policií ČR

18.2. Bezpečně v dopravě 2.tř.  beseda s Policií ČR

19.2. Návštěva  sportovního centra Hopsina 2.tř.

20.2. Návštěva Techmánie program Na tělo  3.tř.

24.2. Divadlo VeTři program šikana ve třídě 4. + 5. třída

25.2. Bezpečně v dopravě  3.tř. beseda s Policií

26.2. Návštěva Galerie města Plzně  výstava V. Siky  5.třída

27.2. Zdravé zoubky program Dental Prevention  1. a 2. třída 

28.2. Maškarní karneval  školní družina

 

 

Akce na měsíc leden 2020

 

8.1. Návštěva Dětského centra Šneček předání sbírky hraček

9.1. Neboj se, nejsi sám Animánie 2.třída

14.1. Anglický projekt We're going on a Bear Hunt   1. třída

15.1. Animánie Staré řecké báje a pověsti 5.tř.

22.1. Návštěva sportovní centra Hopsina  1.tř.

27.1. Projekt Vyjmenovaná slova kolem nás 3.třída

29.1. Techmánie První kontakt s robotem 1. třída

29.1. Okresní kolo matematické olympiády 5.tř.

30.1. Návštěva sportovního centra Hopsina 5.tř.

30.1. Předávání vysvědčení

31.1 Pololetní prázdniny  

 

Akce měsíc prosinec 2019

2.12. Spaní ve škole 1. třída

2.12. Anglický projekt Dear Zoo 2.třída

5.12. Návštěva Mikuláše v 1. třídě

5.12. Návštěva knihovny 3.třída

9.12. Vánoční zdobení pro školy Doubravecký klub 1. třída

10.12. Spaní ve škole 4. třída

12.12. Návštěva Muzea loutek - vánoční program 2. třída 

18.12. Den otevřených dveří 8:30  - 17:00 hod.

20.12. Vánoční projekt 1 – 5. třída

 

Akce  měsíc  listopad 2019 

5.11. Jako knoflík v hlavě divadlo Alfa   2.třída

5.11. Beseda s Policií zábavná pyrotechnika 4. + 5. třída

6.11. Beseda o kyberšikaně 5.třída

14.11. Cirkus zlodějů divadlo Alfa 1.třída

14.11. Depo Jsem hrdina 3.třída

14.11. Spaní ve škole 5. třída

15.11. Anglický projekt The Smartest Giant in Town  5. třída

19.11. Animánie Plody pod lupou 4. třída

20.11. Kde domov můj divadlo Alfa 5.třída

20.11. Spaní ve škole 3. třída

22.11. Vánoční focení   1. -5. třída

25.11. Animánie Staré pověsti české 3. třída

28.11. Techmánie 1. Setkání s robotem 2.třída

Aktivy 11.11. 15:30   5.tř.

           12.11. 15:30   3.tř.

           13.11. 15:30     4.třída

           14.11.   15:00   2.třída

           14.11.   15:30 1 .třída

30.11. sobotní vánoční dílna

 

 

Akce na měsíc říjen 2019

4.10. anglický projekt Gruffalo 4. třída

8.10. spaní ve škole 2. třída

17.10. Divadlo Alfa - Cesta do středu Země   3. + 4. třída

17.10. návštěva knihovny 2. třída

24.10. Projekt Halloween 1 .- 5. třída

24.10. oslava Halloweenu spolu s rodiči

31.10 + 1.11. ředitelské volno

 

2. září     Aktiv rodičů žáků                                                    1. třídy                   

11. září    Výstava Filla –Kubišta  Západočeská galerie            5. třída             

 

12. září    Návštěva Hvězdárny Plzeň                                       4. třída         

18. září    Program Já, Hrdina  Depo Plzeň   inter. program     1. + 2. třída    

 

26. září    Besedárium  Expedice Čtyřlístek                            1. + 2. třída         

26. září    Besedárium  Hra o přežití                                      3. + 4. třída       

 

28. září    Zábavné dopoledne  pro rodiče a děti             

 

                                    Informace pro rodiče k zahájení školního roku 2019/2010

 

                                                           Školní rok začíná v  PONDĚLÍ  2.září 2019 v 8.30

 

První školní den stráví děti ve škole pouze první vyučovací hodinu. Společně si popovídáme, jak jsme strávili prázdniny, děti se dozví, co je v novém roce čeká, zahrajeme si nějakou hru atd.  Dětem také prozradíme, jaké předměty je v dalším školním roce čekají, jaké paní učitelky je budou učit, kdo bude ve školní družině a jaké kroužky a akce je čekají. Potom si je již můžete odvézt domů. Pokud mají odejít samy, je zapotřebí jim napsat lístek.

 

Dětem ráno připravíme na lavice učebnice, které budou v dané třídě potřebovat  k prohlédnutí, pokud budou mít zájem, mohou si hned první školní den vzít do školy tašku a učebnice a sešity si vzít na prohlížení s sebou domů. Dejte jim také s sebou boty na přezutí, hned si je mohou uložit do  šatny.

 

První školní den nemají ještě děti přihlášený oběd, protože předpokládáme, že půjdou hned po první hodině domů. Ale od úterý  nám již budou obědy dovážet.

 

  Obědy se budou vydávat v době od 12.20 do 13.45- podle rozpisu, který najdete na nástěnce školy. Dětem, prosím, připravte na dopoledne, příp. odpoledne svačinu - pitný režim budou mít samozřejmě zajištěn ve třídách, kde mají denně připravený neslazený ovocný čaj a vlastní hrnečky. Obědy nám dováží ŠJ při 10.ZŠ – cena oběda je 50 Kč. Skládá se z ceny potravin 30 Kč – hradíte přímo školní jídelně / prvňáci první měsíc hotově, ostatní z účtu, pak již formou strhávání z účtu u všech/ a částky 20 Kč – režijní náklady  + náklady na dovoz-tato částka bude fakturována jídelnou škole a vy ji budete hradit formou zálohy 2 000 Kč za pololetí škole. Částku 2 000 Kč uhraďte, prosím, na účet školy do 30. září 2019. Vyúčtování obědů z minulého roku mám pro všechny připraveno, vyzvedněte si  je  proti podpisu  v týdnu od 2. září  do 6. září v ředitelně školy.

 

Škola je také zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Takže vaše děti dostávají nejméně 2x za měsíc ovoce nebo mléko v rámci projektu zdarma.

 

Při příjezdu do školy, prosím, nezajíždějte do objektu, ale parkujte na parkovišti Penny.

 

Parkoviště v objektu není určené základní škole- tyto prostory nemáme pronajaty.

 

Děti potom posílejte nebo sami odvádějte cestičkou, která je mezi Penny a domky v sousedství školy. Parkoviště uvnitř areálu nechte, prosím, rodičům dětí ze školky. .

 

  Vstup do budovy bude zajištěn následovně: ráno budou dveře otevřeny do 8.30 /tento čas slouží hlavně dětem z MŠ/ Vaše děti musí být v šatně nejpozději  8.15, ve třídě v 8:20.  (v 8.20   bude p. školnice MŠ vytírat chodbu a schody a v 8.30 již musí být v MŠ a vytírat tam, takže vás prosím o dodržování tohoto času). Pokud vedete ráno dítě do šatny, nemusíte se zouvat, pokud ale chcete navštívit jiné prostory než ředitelnu nebo šatnu, žádám vás o používání návleků, které jsou na botníku v chodbě. Vaše děti i my učitelky se v prostoru také přezouváme, protože samozřejmě chceme mít naši  školu také čistou. Pokud si půjdete odpoledne vaše dítě vyzvednout, využijte k tomu videozvonků dole u dveří. Po vpuštění do budovy vás čeká ještě další zámek před vstupem přímo do prostor školy. Dítě vám pí. vychovatelka nebo pí. učitelka sama pošle na základě toho, že vás uvidí na obrazovce, domluví se s Vámi, proto již nemusíte dále vstupovat do prostor školy- samozřejmě pokud ale máte zájem se podívat nebo něco řešit, jste vítáni. Předejte, prosím, informace k vyzvedávání dětí i ostatním příbuzným, kteří děti budou vyzvedávat.

 

A co naše děti potřebují do školy?

 

Moc toho není, už to znáte ale přece jenom: samozřejmě aktovku a vybavený penál, kde budou dvě tužky, nejlépe 2 pera, tyčinkové lepidlo, nůžky a základní sada pastelek pro použití v hodině. Dále zástěrku /tričko/ na výtvarnou výchovu a podle potřeby obaly na sešity. Druháci ještě potřebují pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou  a třeťáci kružítko /stačí v druhém pololetí/.

 

Věci na výtvarnou výchovu zajistíme my a dětem je budeme vydávat podle potřeby – zajistíme kvalitní výtvarné potřeby, které se neničí a jsou vhodné pro děti.

 

Co se týče potřeb na tělesnou výchovu – děti potřebují sportovní oblečení do tělocvičny i na ven včetně vhodné obuvi, švihadlo a batůžek na záda, ve kterém si budou děti věci nosit. Prosím věnujte dostatečnou pozornost výběru vhodné obuvi – na ven je nejlepší obuv se zavazováním – nikoli se suchým zipem. Do tělocvičny potřebují děti jiné boty – nelze je tedy střídat a mít ve škole pouze jedny (můžete si je samozřejmě na tělocvik donášet, ale potom je důležité na ně nezapomenout). Dítě, které nebude vhodně připraveno na tělesnou výchovu, se jí nebude moci zúčastnit (čistě z bezpečnostního hlediska). Nezapomeňte na gumičku do vlasů (pro děvčata) a ponožky, pokud dítě zrovna nosí něco jiného. Dejte svým dětem na TV také lahev s pitím.

 

I když máme ve třídě vždy připravenu krabici papírových kapesníčků, nezapomeňte dávat dětem do školy i vlastní – potřebují je při pobytu venku, při akcích mimo školu.

 

První školní den budou mít všechny třídy vyučování jednu vyučovací hodinu /pro případné zájemce bude do 12 hodin družina/- pouze u prvňáčků předpokládáme delší čas z důvodu aktivu rodičů hned první den /cca do 11 hodin/  od úterý  bude vyučování pro 1.a 2. třídu končit v 12.15, ostatní třídy budou končit ve 13.10. Tento týden již bude tělesná výchova, tak s tím, prosím, počítejte. Další týden již bude vyučování podle rozvrhu.Družina již funguje normálně do 17 hodin. Od 9.9. začínají hodiny odpolední angličtiny a hodiny s rodilými mluvčími. Od 1.10. začíná kroužek trampolínky - zajištuje MŠ Drobeček, které také platíte. Kroužky, které zajišťuje společnost Kroužky, a které platíte této společnosti, začínají podle jejich pokynů  / vědecké pokusy, vaření, keramika, dramatika,flétna, zumba, robotika/

 

V rozvrhu budou samozřejmě zařazeny i hodiny angličtiny s rodilými mluvčími /1.-3. třída jedna hodina týdně, 4 a 5. třída 2 hodiny týdně/ a u první třídy kroužek angličtina hrou a u druhé třídy a třetí třídy  čtení v angličtině/ SAM/ a u čtvrté a páté třídy reálie anglicky mluvících zemí, které do normálního rozvrhu podle ŠVP nepatří. Konverzaci v anglickém jazyce s rodilými mluvčími  v 1.třídě, 2.třídě 3.třídě a jednu hodinu ve 4. a 5. třídě povede Catherine Warnar, výuku druhé hodiny v 5. třídě Stacey Reierson.

 

Na základě nabídky a poptávky budou v příštím školním roce otevřeny  placené zájmové útvary. Jejich nabídku vám zašlu spolu s rozvrhem na konci srpna.

 

Děti dostanou první školní den přihlášku na kroužky. Nepřihlašujte, prosím,  děti mailem nebo ústně.

 

Vybrané kroužky si, prosím, zaškrtněte a přihlášku podepište. Přihlášku odevzdejte do středy 4.9. Ode mne dostanete do konce týdne informaci, zda se vámi vybraný kroužek otevře. Trampolínky  se platí na účet MŠ  do 30.9. a kroužky pořádané společností Kroužky Plzeň se hradí přímo této společnosti a děti kromě zaškrtnutí  přihlášení na naší přihlášce, přihlašujete přes internet také na internetových stránkách společnosti Kroužky Plzeň.

 

 

 

Školní družina bude mít v letošním roce tři oddělení. Ranní družina bude mít jedno oddělení. Ranní družina je do 8.05. Pokud přivedete děti v 8.05, pošlete je již do jejich tříd. I. oddělení / děti z 1. a 4. třídy/ bude mít na starosti Kristýna Truhlářová, II.oddělení /dětí z 2. třídy a 3.třídy/  Magda Skalová. III. oddělení / děti z 5. třídy/ bude mít na starosti Mgr.Markéta Havířová. I. oddělení bude otevřeno do 15.45 hodin, potom se děti spojí s odd. II. Od 15.45 zvoňte, proto na odd. II. II. oddělení bude otevřeno do 17.00 hod a 3. odd. do 14:30 - potom budou děti, které v družině zůstanou rozděleny do odd. I a odd. II. Jako loni, budeme mít i letos „anglickou družinu“ pro děti z 1. a 2. třídy. Navíc budeme mít i anglickou družinu pro děti ze 3. třídy. V této době bude s dětmi v družině / v učebně angličtiny p. učitelka Polívková a p. učitelka Lávičková/ bude s dětmi hrát anglické hry.

 

První školní den dostanou děti přihlášku do družiny, kterou prosím vyplňte. Hlavně vyplňte všechny osoby, které budou moci vaše dítě z družiny vyzvednout. Pokud osoba nebude na přihlášce uvedena, nebude moci p. vychovatelka dítě bez další konzultace s vámi / příp. písemné žádosti/, vydat. Nezapomeňte, prosím, vyplnit odchody dětí. Jedná se o to, zda dítě bude navštěvovat družinu do 14:30 nebo déle a pak zda se může zúčastnit pobytů venku s družinou - viz můj mail ohledně družiny. 

 

Družina bude mít na chodbě vlastní nástěnku, kde se dozvíte vše potřebné k provozu družiny, k omlouvání a vyzvedávání dětí a bude zde i tel. číslo, na které můžete volat. Děti budou v září chodit hodně na zahradu, myslete na to, až jim budete ráno připravovat oblečení, aby se mohly  na zahradě vyřádit a samozřejmě případně i zašpinit.

 

 

  Na závěr bych ještě chtěla upozornit všechny rodiče, že školné za 1. pololetí musí být uhrazené do 31.8.2019, to znamená, že v té době již musí být peníze na účtu nebo v pokladně školy. Pokud budete platit 31.8., peníze budou na účtu pozdě a způsobíte sobě i mně zbytečné problémy.                     

 Těším se na setkání s Vámi a děkuji za spolupráci.

 Nabídka kroužků ve školním roce 2019/ 2020

pondělí  úterý středa čtvrtek pátek
Keramika Flétna Dramatika Vědecké pokusy I. Vaření
1-5třída 1.třída + začátečníci 1. -5. třída 1. třída 1. - 5. třída
14:30 - 15:30 14:30 - 15:30 14:30 - 15:30 14:30 - 15:30 14:30 - 16:00
         
Zumba Trampolínky Robotika Vědecké pokusy II. Výtvarný kroužek
2.-5. třída 1.třída/ doplnění 2.třída 2.-5. třída 2. třída 1. -5. třída
14:30-15:30 15.40 - 16.30 14:30 - 15:30 15:40 - 16:40 14:30 - 15:30

Subcategories