Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Jungová

 

 

Přeji všem páťákům krásné léto, plno báječných zážitků a úspěšný start v nové škole!

Rodičům bych ráda poděkovala za těch 5 let skvělé spolupráce!

Katka Jungová

 

Vysvědčení

30. 6. dostali páťáci své poslední vysvědčení v naší škole. Kromě klasického vysvědčení dostali také slovní hodnocení a knihu od školy jako upomínku na jejich školní léta v ZŠ Easy Start. Loučení s páťáky bylo dojemné, není to jednoduché loučit se po tolika společně prožitých letech. Věřím však, že se ještě určitě uvidíme ;-)

 

Návrat do školy po skončení karantény

Většinu školního roku se žáci těší na jakékoliv dny volna, které je čekají. Teď si zažili tolik volna, že všichni páťáci se shodli na tom, že jim škola chyběla. Hlavně tedy kontakt s kamarády, učiteli. Sice jsme se v průběhu karantény vídali při pravidelných videohovorech, ale přece jen to nebylo ono. Také byly při práci doma na děti kladeny větší nároky co do samostatnosti. Mnoho dětí proto uvítalo možnost společně si vše vysvětlit, zopakovat.

Do nového režimu jsme se poměrně rychle zaběhli, dodržování nutných hygienických opatření nám nedělá problémy. Sice výuka výchov standardním způsobem neprobíhá, ale v rámci vyučování zařazujeme relaxační chvilky pohybové a výtvarné, aby děti lépe zvládaly zátěž pěti výukových hodin. Jak jen to je možné, chodíme se učit a protáhnout ven.

 

Chtěla bych poděkovat páťákům za to, jak v době karantény pracovali. Na videohovory byli připraveni, zvládli se vypořádat s technikou, zadané úkoly v drtivé většině případů odevzdávali v termínu a v požadované kvalitě. Dík ale patří také rodičům, kteří v případě potřeby pomohli, vysvětlili atd.

 

Galerie města Plzně

26. 2. jsme s páťáky v rámci výtvarné výchovy, ve které probíráme moderní umění, vyrazili za kulturou. Tentokrát do Galerie města Plzně na výstavu Václava Siky. Lektorka animačních programů měla pro děti připraveno plno kreativních úkolů, kterými zpestřila své povídání o autorovi a jeho díle. Děti například dostaly malé papírové okénko, skrz které se měly dívat na vybrané obrazy, a zjistit, co s naším vnímáním udělá pohled jedním okem na výsek obrazu. Nebo měly za úkol složit rozstříhanou kopii jednoho z obrazů. Paní lektorka věnovala také spoustu času povídání si s dětmi o jejich dojmech z obrazů. Něčím novým byl pro nás pokus, při kterém žáci zkoušeli pomocí lesklého kovového kolečka a barevných proužků papíru vytvořit barevný odlesk. Návštěvu galerie jsme zakončili krátkým tvořením. Děti si vyzkoušely vytvořit záložku podle Sikových lidových motivů. Musím páťáky moc pochválit za to, jak se dovedli v galerii chovat, hovořit o svých názorech a za snahu při nabízených aktivitách.

 

Divadlo VeTři

24. 2. zavítala do naší školy dvojice Míša Marková a Vlasta Vébr, tedy divadlo VeTři. Připravili si pro naše čtvrťáky a páťáky představení s názvem Chování mezi kamarády. Vyhnuli se poučování, humornou formou ztvárnili konfliktní situace, které by mezi dětmi mohly nastat. Následně s dětmi jednotlivé scénky rozebírali - hovořili s nimi o tom, jaké jednání bylo v pořádku, jaké ne a proč. Děti tuto akci přijaly se zájmem a my jsme byly rády, že otázka prevence patologických jevů v dětském kolektivu jim byla podána zase trochu jiným způsobem.

 

Divadlo Lazy Goat

Dnes paní učitelky na angličtinu s dětmi navštívily divadelní představení s názvem Lazy Goat, které se konalo v KD Šeříková na Slovanech. V anglicko - české pohádce drzou a namyšlenou kozu nejdříve zvířátka vyženou ze dvora, protože nechce pracovat tak jako ostatní, ta pak po útěku do lesa obsadí liščí domeček a nechce z něj ven. Liška kozu nikdy v životě neviděla a myslí si, že je to čert. O pomoc prosí bázlivého vlka, hloupého medvěda, ale ani ti si s kozou nevědí rady. Nakonec kozu vyžene maličký ježek, který se kozy nebojí a bodliny má ostřejší než koza rohy. Představení se všem líbilo a navíc jsme se naučili spoustu nových anglických slovíček a frází.

 

Vysvědčení

Letos připadlo rozdávání pololetního vysvědčení na 30. 1. Pátá třída si tento den užila skotačením v nafukovacím zábavním centru Hopsina. Děti byly z atrakcí nadšené, lektoři s nimi dokonce zkoušeli všelijaké skoky a přemety.

Známkové vysvědčení a slovní hodnocení jsme si předali poslední hodinu. Pro některé bylo zvlášť důležité kvůli nadcházejícím přijímacím zkouškám na gymnázia.

 

Animánie

15. 1. nám vyučování zpestřil program od společnosti Animánie. Objednali jsme si téma Staré řecké báje a pověsti, protože tato kniha představuje společnou četbu v 5. třídě. Po krátkém úvodu se žáci rozdělili do pracovních skupinek. Příběhy hrdinů a báje o bozích z pera Eduarda Petišky tvořily základ pro rozbor textu. Děti měly nejprve charakterizovat postavy a prostředí dokreslující klíčové situace příběhu. Pochopení stavby příběhu jim pak sloužilo jako základ pro tvorbu jednoduchého scénáře. Následovalo převedení scénáře do obrazového vyjádření. Na základě principu storyboardu jako součásti přípravy animovaného filmu si skupinky udělaly představu o jednotlivých obrazech animovaného příběhu. Výtvarná realizace se uskutečnila prostřednictvím reliéfní plastelínové loutky a pozadí. Nejvíc všechny nadchlo samotné kouzlo oživení - animace. Jednotlivé vymodelované obrazy byly pomocí digitálního fotoaparátu přeneseny do počítače, kde je program seskládal do uceleného krátkého filmu.

Páťáci z programu byli nadšení a z výsledků svého snažení měli radost. Dostali velkou pochvalu od lektora za své úsilí, za schopnost spolupracovat i za nádherný výsledek.

 

Vánoční projekt

Poslední školní den před Vánocemi jsme se v naší škole už neučili. Čekaly nás vánoční úkoly, povídání, tvoření a nadílka dárečků. Sdělili jsme si naše rodinné vánoční tradice i způsob prožití Vánoc. Nechyběla ochutnávka cukroví. Při aktivitách s vánoční tematikou páťáci pracovali v týmech a za splněné úkoly sbírali ozdoby na svůj vánoční stromeček. Družstva byla skutečně vyrovnaná a měla jsem radost, že nešlo o urputné soupeření, ale spíše o zábavu a radost ze společného díla :-) Tvoření bylo letos zastoupeno výrobou vánočního obrázku metodou pískování - jeden chlapec ze třídy ostatním toto nadělil pod stromeček :-) Všechny činnost velmi zaujala, děti měly ze svého výtvoru radost :-)

 

Vánoční dílna

30. 11. jsme se sešli dopoledne s dětmi a jejich rodiči ve škole i přes to, že byla sobota. Chtěli jsme se totiž naladit na přicházející advent vánočním tvořením. Na několika stanovištích si účastníci mohli vyrobit vánočního přání, papírové ozdobičky, vánoční svícen a další dekorace. Na závěr se účastníci mohli posilnit v jídelně, kde na ně čekalo drobné občerstvení. 

 

Divadlo Alfa

Tentokrát jsme si z nabídky divadla Alfa vybrali představení, které je adresované starším žákům a váže se k právě probíranému vlastivědnému učivu. Jedná se o představení Kde domov můj. Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček scénář sestavili tak, aby diváci byli svědky klíčových momentů historie našeho státu od jeho vzniku do sametové revoluce. Celým dějem nás provází úplně běžná rodina, jejíž nejmladší člen se narodil v den vzniku samostatného Československa. Mohl tak za svůj život zažít období budování mladé demokracie, těžkou hospodářskou krizi, neslavné období druhé republiky, protektorát, osvobození, komunistický převrat, teror padesátých let, naději let šedesátých, sovětskou okupaci a následnou normalizaci, revoluci znamenající návrat k zakladatelským hodnotám a po pětasedmdesáti letech rozpad státu.

Představení bylo velmi zajímavé způsobem provedení. Scénické herectví se střídalo s loutkovou a kulisovou animací, navíc děj na jevišti snímala kamera, která zachycovala to, co vidí hlavní hrdina. Zpestřením také byla projekce autentických video nebo audionahrávek. Celkový dojem byl tedy mocný. Věřím tomu, že představení pomohlo žákům zasadit získané poznatky do srozumitelného konceptu a rozšířilo jim povědomí o českých dějinách.

 

Anglický projekt The Smarest Giant in Town

V pátek 14.11. jsme pro žáky páté třídy připravili celodenní projekt v anglickém jazyce s názvem The Smartest Giant in Town (název projektu je založen na stejnojmenné knize od Julie Donaldson). Děti se hned po ranním příchodu pokoušely hledat k anglickým slovíčkům (ta se nám později hodila při četbě knihy i samostatné práci) české ekvivalenty. Následovala společná četba knihy The Smartest Giant in Town. Poté už začali žáci pracovat samostatně. Po vysvětlení pravidel se každý sám a svým tempem pustil do práce. V jednotlivých centrech děti plnily různě náročné úkoly, kterých bylo dohromady devět. Pracovní listy nám průběžně nosily ke kontrole. Po dokončení všech pracovních listů si mohly děti vyzkoušet malý pokus. Do sklenice od přesnídávky napustily vodu a vhodily gumového medvídka. Vyroste nám z malého medvídka obr? Výsledek uvidíme za pár dní.
V průběhu dne si děti samy dělaly pauzy na svačinu, nezapomínali jsme samozřejmě ani na pitný režim a chvíle odpočinku. Všichni pracovali velmi dobře, projekt se nám vydařil.

paní učitelka Julie

 

Nocování ve škole

13. 11. páťáci přenocovali ve škole. Jelikož se jedná o naše poslední přespávání a děti už jsou velké, mohly se aktivně zapojit do plánování a organizace programu. Všichni se shodli, že si chtějí jít zahrát laser game. Zvládli jsme tři hry - jednu v režimu všichni proti všem a dvě v týmech. Moc jsme si to užili a bylo pěkné, že každý dostal výsledkovou kartu se svým skóre.

Na laser game jsme si nechali přivézt pizzu, při jejímž pojídání jsme ještě měli dost času zhodnotit naše úspěchy a zajímavé momenty hry. Po večeři jsme se přesunuli zpět do školy. Tam jsme si nachystali občerstvení - popcorn, tyčinky apod. - a vytvořili si tak pravou atmosféru kina. Na interaktivní tabuli jsme si pustili film, který si děti odhlasovaly.

A pak už následovala jen hygiena, příprava spacáků a byl čas zalehnout. Ještě dlouho trvalo, než si děti vypověděly všechny dojmy, ale ráno vstaly bez problémů ;-)

Děkujeme rodičům za pestré občerstvení k snídani a svačině :-)

 

Beseda se zaměstnancem knihovny

6. 11. přišel dětem referovat lektor prevence kyberšikany o tom, jaká jim v dnešní době hrozí nebezpečí při aktivitě na sociálních sítích. Probral s nimi jak zásady, které by při pohybu na internetu měly dodržovat, tak postupy, jak se zachovat v případě šikany. A to v roli oběti i v roli pozorovatele. Pan lektor měl připravená videa velmi vhodně ilustrující právě probírané téma a poutavě o problematice dovedl hovořit. Snad se jeho rad a doporučení budou děti držet!

 

Beseda s paní policistkou

5. 11. navštívila naši třídu paní policistka. Tématem besedy byla zábavní pyrotechnika. Žáci byli seznámeni s jejím dělením a nebezpečím, které hrozí při nevhodné manipulaci s ní. Své vyprávění paní policistka proložila příběhy ze života a fotografiemi. Věřím, že důsledky neopatrného zacházení, které děti zhlédly, je dostatečně varuje a bude odstrašujícím příkladem.

 

Halloween 

24. 10. se naše škola změnila v strašidelný dům plný příšer, čarodějnic a duchů. Slavili jsme totiž Halloween. Děti se na tento zvláštní den těšily a jejich kostýmy byly skutečně nápadité. Dopoledne každou třídu čekal projekt, v rámci kterého strašidla plnila rozličné úkoly s halloweenskou tematikou. Páťáci poměřovali síly, ale i schopnost spolupráce, v Halloweenském desetiboji. Museli například bez pomoci rukou překousnout co nejdřív žížalu (žužu), ostrouhat co nejdelší slupku z jablka, vyřešit rébus apod. Připravovali jsme také občerstvení na odpolední slavnost. Byli to bagetoví hadi.

Odpoledne se před školou sešli rodiče a sourozenci a naši žáci jim předvedli krátké pásmo halloweenských písniček a básniček. Pak jsme se vydali na lampionový průvod po okolí školy. Na závěr nás čekalo pestré občerstvení, svařák a teplý čaj, opékání buřtů. Počasí nám přálo a myslím, že se nám akce vydařila ke spokojenosti všech zúčastněných.

 

Návštěva galerie Masné krámy

11. 9. vyrazili páťáci do Masných krámů na výstavu Kubišta - Filla. Prakticky jsme tak mohli sledovat realizování principů kubismu, fauvismu a expresionismu, což jsou umělecké směry, které aktuálně ve výtvarné výchově probíráme. Slečna kurátorka si pro nás připravila několik úkolů, při kterých děti byly aktivně zapojeny do práce s uměleckými díly.

Nejdříve jsme sledovali, jaká témata umělci zobrazovali, a hledali podobnosti v jejich pojetí. Porovnávali jsme díla českých umělců s jejich zahraničními kolegy a nacházeli shodné rysy. Potom se páťáci rozdělili na skupinky. Společně skládali rozstříhaný obrázek - byl to jeden z vystavených obrazů. U něj jsme pak určovali výtvarnou techniku.

Při další aktivitě si každý hodil velkou kostkou, na které byly různé náměty (váza, láhev, hruška apod.). Námět, který padl, měly za úkol děti ztvárnit podle principů kubismu, fauvismu nebo expresionismu. Následně jsme hádali, jaký umělecký směr si kdo vybral.

Spoustu informací o hlavních osobnostech výstavy jsme získali z jejich medailonků. Zajímavé bylo shromážděné informace porovnávat a třídit. Na závěr jsme si ještě mohli individuálně umělecká díla prohlédnout a nechat je na sebe působit.

Myslím, že pro páťáky byla návštěva galerie obohacujícím zážitkem. Na jaře bychom ještě navštívili Galerii města Plzně.

 

Milí páťáci, vítejte v novém školním roce! Přeji vám dostatek sil k tomu, abyste uspěli ve všech výzvách tohoto ročníku!

Věřím, že to společně zdárně zvládneme,

Katka Jungová