Zde se dozvíte, co a jak. Veškeré informace ale dostáváte zároveň  na své mail. adresy.

 12.6.2020

Milí rodiče,

vaše děti jsou už třetí týden ve škole a pomalu si zase navykly na stálý režim. Je pravda, že někomu to trvá déle a každé ráno tu máme nějaké opozdilce, kteří zřejmě nestihli vstát brzy z postele, ale jinak myslím, už všichni zase zapadli do starých školních kolejí.

Jediné, co se změnilo, je opravdu větší hygienické zabezpečení ve škole, stále ještě nošení roušek při kontaktu mezi dětmi a ve společných prostorách, ale jinak už máme zpátky živé, zvídavé děti, tak jak jsme je znali před nucenými prázdninami. Ve všech třídách už se povedlo procvičit všechno učivo a pomalu najíždíme na učivo nové a  tím i na hodnocení dětí. Přece jenom konec školního roku se blíží.

Protože letos nepojedeme v červnu na školu v přírodě, máme ještě dostatek času jak na učení, tak  i na hodnocení dětí.

Školní rok končí, jak všichni víte, v úterý 30. června, takže až do 25.6. máme čas na průběžné opakování a procvičování učiva a dohnání všeho, co nám procvičit chybělo. Myslím, že do nového školního roku nastoupíme, i díky tomu, že většina dětí je ve škole, bez jakýchkoliv nedostatků v probrání a procvičení učiva.

Vysvědčení děti dostanou v úterý 30.6. první vyučovací hodinu. Hned po vyučování mohou odejít domů, nebo se zdržet v družině/ školní skupince  do 11.00 hod. Obědy tento den nebudou.

Co se týče hodnocení žáků, základní informace jsem vám podávala již dříve, teď bych to pouze shrnula.

Při hodnocení na vysvědčení vycházíme z probraného učiva v době před uzavřením škol, v době výuky přes GC vycházíme z toho, jak se děti zapojovaly, pracovaly, dodělávaly, z červnového vyučování vycházíme z toho, jakých výsledků dosáhly při procvičování probraného učiva.

Děti dostanou jak slovní hodnocení, které ale bude zahrnovat hodnocení jak ve škole, tak přístup a výsledky při práci doma, tak hodnocení  číselné.

Do pátku 25.6. se budeme normálně učit, hlavně hodně venku, pondělí 29.6. bude věnováno úklidu tříd, rozdání sešitů, výkresů, pomůcek – paní učitelky třídní vás budou informovat jako vždy .

Školní výlety se letos bohužel nebudou moci uskutečňovat, ale určitě si to vynahradíme v příštím školním roce. Pokud budete souhlasit, jeli bychom na školu  přírodě jak v září místo června, tak klasicky předposlední týden v červnu.

Novou informací je, že se již změnila pravidla pro doplňování skupinek, což je informace pro děti, které jsou doma. Pokud byste měly zájem se ještě do konce školního vyučování roku do výuky zapojit, máte možnost se ještě dohlásit, přinést vyplněné papíry, ale ještě předtím se domluvit samozřejmě s paní učitelkou třídní.

Věřím, že si poslední dny ve škole ještě užijeme. Pokud budete potřebovat vaše dítě v době do konce června z vyučování uvolnit, stále platí, že vyučování je dobrovolné, nicméně pokud jsou děti přihlášeny do skupinky, musí je rodič samozřejmě řádně omluvit, abychom věděli, že nepřijde.

Jinak doufám, že zbytek školního roku proběhne v klidu a ve zdraví, bez zbytečných stresových situací. Moc bych si to přála.

25.5.2020

Milí rodiče, 

   tak jsme se konečně sešli. Děti dorazily ve velkém počtu. Zdárně zvládly dorazit i s rouškami a vyplněnými sešity. Bylo vidět, že se těší na kamarády i své paní učitelky. Zvládly i nástrahy všech dezinfekcí a hyg. zásad a první školní den si užily. Vítání bylo velké. Doufám, že jim nadšení vydrží. Tento týden opakujeme, od příštího týdne budeme pokračovat v učenísmile

20.5.2020

Milí rodiče,

posílám vám poslední informace před nástupem vašeho dítěte do školy.

Přílohou tohoto dopisu je tiskopis, na kterém nám, prosím, vyplňte, kdy vaše dítě bude ze školy/z vyučování či odpolední skupinky/ odcházet a s kým. Každá třída bude odcházet v jiném čase, aby se, pokud někdo bude odcházet už po vyučování, skupinky nesmíchaly. Do školy nakonec nenastoupí pouze 9 dětí a na obědy nebude chodit 5 dětí.

Vyučování v 1. třídě bude končit ve 12:50 a děti již budou po obědě – odpolední skupinka bude do 16:00 a o děti se bude starat paní vychovatelka Kristýna Truhlářová – střídat se bude pobyt venku a činnosti ve třídě. Stále v 1.třídě. Telefon do oddělení je 777425327.

Vyučování ve 2. třídě bude končit ve 12:40 a děti již v té době budou po obědě – budou obědvat v průběhu vyučování jako první třída – vždy po skupinkách. Odpolední skupinka bude do 16:00hod. O děti se bude starat paní asistentka Mgr. Karolína Vlčková – střídat se bude pobyt venku a činnosti ve třídě. Stále ve 2.třídě. Telefon do oddělení je 775678759.

Vyučování ve třetí třídě skončí ve 13:10 a děti již budou po obědě. O děti se bude starat paní vychovatelka Magda Skalová - a skupinka bude v provozu do 16:00hod – opět se bude střídat pobyt venku a výukové činnosti ve 3. třídě. Telefon do oddělení je 776645155.

Vyučování ve čtvrté třídě skončí ve 13:00 a děti ještě nebudou po obědě – obědvat budou do cca 13.20. O děti se bude starat paní asistentka Mgr. Markéta Havířová a skupinka bude v provozu do 14:30 ve 4.třídě. Pokud budete potřebovat něco vyřešit, napište mně 723531378 /družinové telefony máme jen tři/.

Vyučování v páté třídě skončí ve 13.20 a poté půjdou děti na oběd s paní učitelkou Mgr. Kateřinou Jungovou. Po vyučování půjdou děti domů, odpolední skupinka pro děti z páté třídy nebude z provozních důvodů zajišťována. Také, prosím, vyplňte tiskopis, zda vaše dítě půjde domů samo nebo s někým z rodičů.

Vycházíme vstříc rodičům žáků 1.-3. třídy a postaráme se o vaše děti až do 16.00 – děti určitě nebudou strádat – budou se střídat činnosti venku, spolu se zajímavými výukovými hrami, prací na inter. tabuli, čtení….

Prosím, opište si číslo na vaše oddělení. Pokud budete chtít řešit odchod vašeho dítěte přes telefon, musíte psát/volat na správné číslo. Paní vychovatelky/učitelky nemohou běhat po budově a vyřizovat vzkazy.

Aby mohly děti trávit více času venku, zakoupili jsme další venkovní lavice a stoly, které vždy ráno umístíme na parkoviště ze strany od brány a budeme je využívat celé dopoledne na výuku.

Také jsme vybudovali nové hřiště, kde si děti určitě rády zasportují, jen prosím upozorňuji všechny, že po odchodu ze školy, musí děti opustit areál školy a nezdržovat se v areálu. To znamená shlukovat se před budovou nebo dokonce na hřišti, kde budou děti, které chodí do odpolední skupinky. Určitě se navzájem ještě užijí.

Opět připomínám, že do budovy školy můžete pouze v případě, že máte domluvenu schůzku s paní učitelkou mimo její práci ve skupince – domlouvejte se, prosím, na všem přes e-mail nebo telefon. Děti vyzvedávejte pomocí videotelefonu.

Z provozních a hygienických důvodů nemůžeme ani dětem ohřívat vlastní jídlo, příp. dávat jídlo do jídlonosičů-pokud dítě nebude ve škole, oběd mu odhlašte, jinak mu propadne.

V pondělí 25.5. dejte dětem s sebou do školy vyplněné čestné prohlášení, dvě roušky v pytlíku a dotazník s informacemi k odchodu žáků ze školy a dále všechny učebnice a materiály z anglického jazyka – paní učitelky AJ si je přeberou. Rodiče dětí, které nenastoupí do školy, prosím, aby všechny sešity a vyplněné učebnice předali během pondělí do boxu, který bude umístěn dole ve vestibulu mateřské školy. S paní učitelkami se poté domluvte, kdy vám je vrátí opravené. Také prosím o doplacení svačinek, ať máme vše v pořádku.

Dopolední skupinky povedou paní učitelky třídní. Během týdne se také uskuteční výuka anglického jazyka a to v 1. třídě 1 x 3 hodiny s paní učitelkou Polívkovou, ve 2. třídě 1 x 3 hodiny s paní učitelkou Polívkovou a ve 3. třídě 2 x 2 hodiny s paní učitelkou Polívkovou. Ve čtvrté třídě 1 x 3 hodiny s paní učitelkou Paušovou a 1 x1 hodiny s Katie a v páté třídě také 1 x 3 hodiny s paní učitelkou Paušovou a 1 x 1 hodina s Katii.

Rozvrh je stanoven tak, aby každá paní učitelka AJ byla jeden den pouze v jedné skupině a nikam nepřecházela.

A nyní avizované informace k vracení peněz za plavání, režijní náklady a školu v přírodě.

Na školu v přírodě pojedeme v měsíci září od 14.9. do 18.9., takže peníze za uhrazený pobyt budu vracet pouze páťákům – prosím o zaslání čísla účtu.

Za plavecký kurz budu vracet částku 930 Kč /poměr uskutečněných hodin a počet objednaných hodin do 12.6/ částku všem, kteří měli plavání zaplaceno, převedu na režijní náklady na obědy na 1.pololetí roku 2020/2021. Režijní náklady na obědy za letošní rok budu vracet zase až po vyúčtování ŠJ tj. v červenci, to znamená buď během letních anglických kurzů /kdo bude ve škole/ a nebo první týden v září. Protože se bude jednat u všech o částku větší než 1.000Kč z důvodu uzavření školní jídelny, částku 1.000Kč převedu všem strávníkům na režijní náklady na 1.pololetí 2020/2021 a zbytek zase vyplatím hotově. Spolu s paní účetní jsme usoudily, že to bude nejjednodušší řešení. Kdo měl tedy zaplaceno plavání, bude mít režijní náklady na obědy uhrazeny již celé. Zbytek dětí doplatí pouze 1.000Kč. Páťákům budu přeplatky za stravné vracet na účet, pokud se nedomluvíme jinak.

Věřím, že se děti do školy už těší, i my už se moc těšíme. Uděláme vše pro to, aby se děti pohybovaly v prostředí bezpečném, budeme dezinfikovat, uklízet a čistit, jak to jen půjde a věřím, že všichni pobyt ve škole do konce školního roku zvládneme ve zdraví. Byla by škoda, aby děti zůstaly doma bez kontaktu s vrstevníky a paní učitelkami, když už to nyní lze uskutečnit.

Průběžné informace, které bude ještě potřeba probrat, a které se v průběhu pobytu objeví, vám ještě zašlu, ale věřím, že to už budou pouze kratičké emaily a nebudu vás zahlcovat dalšími informacemi.

Nakonec bych vám všem chtěla moc a moc poděkovat za nasazení s jakým jste přistupovali k výuce našich/vašich dětí. 95% procent dětí pracovalo opravdu velmi dobře, plnily úkoly, dělaly práce navíc a ještě k tomu s nadšením, skvěle komunikovaly. My učitelky, vy rodiče a hlavně děti jsme se opravdu zlepšili v počítačové gramotnosti. Zvládáme se orientovat v GC, skenujeme, vkládáme, tvoříme testy, děláme prezentace. No prostě byla s Vámi skvělá spolupráce. GC bude v provozu i nadále. Děti, které nebudou chodit do školy, tam budou dostávat zadané úkoly a i ostatní tam občas dostanou nějakou práci – zvláště z anglického jazyka, kdy na stránkách najdou množství kvízů a her i v následujícím roce.

A že nám ta výuka v době koronaviru šla, dokládá článek, který vyšel tento týden v Plzeňském deníku. Moc děkujeme všem zdatným luštitelům – bohužel všechny rodiny jsme dát na stránky novin nemohli, ale určitě se najdete na stánkách školy.

https://plzensky.denik.cz/ctenar-reporter/easy-start-v-karantene-sifrovacka-a-escape-room-20200518.html

       Takže ještě jednou, díky za spolupráci, byli jste skvělí.

 

12..5.2020

Informace pro rodiče čtvrťáků

Odpolední procvičování skupinka bude pro vaše děti do 14:30hod. Děti bude mít na starosti p. asistentka Havířová.

11.5.2020

Milí rodiče,

posílám vám další várku informací k provozu školy. V současné době je mi už znám počet dětí, které budou navštěvovat školu. Mám i zprávu ohledně školní jídelny, takže mohu předat další informace. Někteří z vás mě již během minulého týdne kontaktovali telefonicky nebo emailem, takže jsem jim některé informace podala, ale teď vše shrnu. Dětí do školy nastoupí 62, 10 dětí zůstane /většinou ze zdravotních důvodů/ doma.

Přílohou tohoto e-mailu je i přímo odkaz na metodický pokyn a vzor potvrzení, které musí děti přinést v pondělí 25.5. vyplněný a podepsaný.

Školní jídelna pro nás bude normálně vařit. V pondělí 18.5. mám nahlásit jmenný seznam dětí, kterým jídelna zprovozní přihlašování, ostatní budou mít přihlašování vypnuté a nebude se jim nic strhávat, takže to nemusí řešit. Jídlo ale bude jednotné. V naší jídelně bude vždy jedna část skupinky, druhá část se bude učit s paní učitelkou ve třídě, pak se vymění – stravovat se začneme od 11:45 a postupně se vystřídají všechny ročníky do cca 13:45 – to bude končit pátá třída. Pokud někdo z vás, kdo děti bude posílat do školy, obědy nechce, napište mi to, prosím, do neděle 17.5. Nebudu vás hlásit do školní jídelny. V pondělí 18.5. musí mít paní ředitelka ŠJ přesný počet strávníků. Veškerá hygiena bude zajištěna. Děti budou mít v jídelně dezinfekční mýdlo i papírové ručníky, příbory a skleničky jim spolu s jídlem bude vydávat paní kuchařka – rozestupy v jídelně budou opravdu dostatečně velké. Paní kuchařka bude mít roušku i štít a má dostatečné množství dezinfekčních prostředků i všechny informace k zajištění hygienického provozu, stejně jako osobní ochranné prostředky.

Svačinky z hygienických důvodu nabízet nebudeme. Byl by problém s organizací vydávání. Pouze požádám ty, kteří měli děti přihlášené, aby po dětech poslali 40 Kč za svačinky v březnu a mám ještě 4 děti, které nemají zaplaceno ani za leden + únor, tak prosím o poslaní peněz po dětech.

Také pitný režim z důvodu možné výměny hrnečků nebudeme zajištovat. Dejte dětem, prosím, vlastní pití.

Dotazy byly na nošení roušek – děti budou do školy chodit v rouškách – před budovu je můžete doprovodit, ale nahoru už budou chodit samy. Do budovy, prosím, choďte pouze v případě domluvené schůzky s paní učitelkou v jiném čase, než jsou paní učitelky u své skupinky dětí – tzn. před 7:30 a po 14hod. Paní učitelky třídní 1.-5. třídy budou ve svých třídách už od 7:30 a děti tam mohou normálně přijít. Zabráníme tím „shlukování“ před budovou. Děti mají možnost přijít do školy v rozmezí 7:30 – 8.15. V naší škole se před budovou nebude čekat na otevření, takže mohou přijít rovnou nahoru. Vy samozřejmě dodržujte, prosím, se svými dětmi před budovou veškerá hyg. doporučení /roušky, rozestupy/. Od 7:50hod bude paní vychovatelka kontrolovat, aby se skupinky dětí nemíchaly v šatně. Po přezutí v šatně děti provedou dezinfekci – na chodbě máme stojan s dezinfekčním prostředkem. Ve všech třídách jsou dezinfekční mýdla a papírové ručníky. Škola bude před nástupem dětí kompletně vydezinfikovaná. Roušky budou děti používat ve společných prostorách – na chodbě a toaletách a při pobytu venku, pokud mezi nimi nebudou rozestupy. Ve třídě budou děti sedět v lavici po jednom a roušky nebudou muset mít. Paní učitelky vyhodnotí, zda při některých společných činnostech bude nutno roušku použít a dětem dají pokyn k nasazení. Bude to ale minimálně.

Děti tedy do školy budou potřebovat dvě roušky / čas kdy mohou být ve škole je v rozmezí mezi 7:30 – 16:00 /1. -3. třídy/, tak aby se roušky mohly vyměnit. Roušky musí být v pytlíku.

Ve třídách budeme dostatečně větrat, vzhledem k tomu, že jako každý rok očekáváme teplé počasí, zakoupila jsem do tříd i větráky. Pobyt venku budeme využívat opravdu denně – máme nové hřiště, tak ať si ho děti užijí. Samozřejmě že děti budou chodit po skupinkách/třídách. Vzhledem k předpisům se ale budeme moci zdržovat pouze na pozemku školy / pokud se něco nezmění/ V dopoledních i odpoledních hodinách se třídy budou střídat v přesném harmonogramu. Dopolední program budou zajišťovat paní učitelky třídní – první týden budou opakovat učení za poslední dva měsíce, potom už budou normálně pokračovat. Pokud děti nebudou školu navštěvovat, budou dostávat učivo zadáno pomocí GS, nicméně pravidelné meety se uskutečňovat nebudou. Paní učitelky budou dopoledne učit, odpoledne opravovat učivo za dva měsíce a večer se připravovat na další den, takže by další výuku opravdu nezvládly…

Odpolední program ve třídách budou zajišťovat paní vychovatelky a paní asistentka. 1.-3. třída bude mít provoz do 16 hod. U 4.třídy stále nevím, vzhledem k tomu, že škola dětí paní asistentky Havířové zatím rodičům žádné informace k provozu školy neposlala, takže nevím, zda bude moci zůstávat ve škole déle a vést jejich odpolední skupinu.

Anglický jazyk v 1.-3. třídě bude učit paní učitelka Pavla Polívková, ve 4 a 5. třídě paní učitelka Kateřina Paušová a Katie.

Protože odpolední činnost není družina, budete muset vyplnit tiskopis, kde budete psát, jak bude vaše dítě odcházet domů-zda samo a v kolik hodin nebo s doprovodem. Tiskopis vám včas zašlu v dalším e-mailu. Odpoledne do školy také nechoďte. Zazvoňte na třídu, do které vaše dítě chodí a paní vychovatelka/asistentka vám dítě po kontrole ve videozvonku pošle. V odpoledních hodinách se děti budou věnovat činnostem venku a činnostem vedoucích k procvičování učiva formou využití interaktivních tabulí, počítačů, tabletů, pracovních listů, her zaměřených na vzdělávání – jsme opravdu dostatečně vybaveni, takže děti se rozhodně nudit nebudou.

Protože škola si samozřejmě musí vést evidenci přítomnosti žáků, jsou rodiče povinni, pokud žák daný den nepřijde, do 8:30 informovat paní učitelku třídní o nepřítomnosti žáka. Nic ale nebrání tomu, aby v případě potřeby dítě zůstalo doma, jen o tom musíme vědět.

Pokud děti nejsou k docházce do školy přihlášeny, nemohou školu až do konce června navštěvovat /samozřejmě, pokud zase nebude nějaká změna/. Rodiče ale žádám, aby alespoň 1x týdně nosili do školy vypracované úkoly – nechoďte s nimi ale nahoru, dole ve vestibulu MŠ bude umístěn box na úkoly – paní učitelky si budou sešity vyzvedávat a pak zase vracet.

Pokud máte ve škole nějaké věci v šatně, vyzvedněte si je, prosím do čtvrtka 21.5. – sice jsme vás o to žádali už když se škola zavřela, ale pořád tam nějaké „zbytky“ zůstaly. Šatnu musíme vydezinfikovat, takže veškeré věci ze šatny budeme vyndávat.

V dalším e-mailu příští týden vám zašlu informace k financím - vrácení peněz za poměrnou část plavání, režijní náklady na obědy, peníze školu v přírodě pro páťáky. Vše jsem konzultovala s naší paní účetní, aby to bylo co nejjednodušší.

Dostanete také ještě další podrobné informace k provozu/délce vyučování-rozvrhu dle tříd a pak už nás čeká jen nástup našich dětiček. Už se na ně moc těšíme.

                           Hana Paušová

29.4.2020

Milí rodiče,

   určitě jste zaregistrovali datum 25.května jako datum, kdy by děti mohly jít do školy. Já sama jsem se k otázce návratu do naší školy chtěla vyjádřit až po zpracování metodiky, kterou má připravit MŠMT, tedy na začátku května, ale protože mě už někteří z Vás oslovili, tak zatím napíši jen takový malý nástin toho, jak by situace mohla vypadat.

   Dobrá zpráva pro Vás je, že všechny p. učitelky třídní mohou a chtějí přijít do školy „učit“ vaše děti a vzhledem k počtu dětí, by neměl být problém otevřít skupiny dětí do patnácti, které by odpovídaly třídám, tak jak nařízeno. Takže každá p. učitelka třídní by dopoledne měla svoje děti. Slovo učit dávám do úvozovek, protože dopoledne by probíhalo ne podle rozvrhu, který už děti měly daný, ale prolínaly by se jednotlivé předměty a nejprve by se hlavně opakovalo a procvičovalo to, co děti dělaly v době vzdělávání on-line. Ráno ani odpoledne nemůže být družina, kde by se děti míchaly- musí být stále zachovány skupiny, tudíž bychom třídy / skupiny otevřeli již od 7:30 – děti by šly přímo do svých tříd – kde by byly jejich p. učitelky, ale vyučování by začínalo normálně v 8:30 – činnost školní skupiny s p. učitelkou třídní by byla do 12:30 -13:30 -14:00 podle našich možností – musíme vyřešit výuku anglického jazyka . P učitelka Lávičková do práce ze zdravotních důvodů nenastoupí a u p. učitelky Polívkové záleží, jak bude otevřena škola pro její děti. Odpolední skupiny - stále ve stejném složení- by měly na starosti p. vychovatelky Truhlářová, Vlčková a Skalová – to znamená že do 16 hodin bychom zajistili odpolední „Výuku“ / jedná se o procvičování učiva / pro 1 -3 třídu. Pokud by měla p. asistentka Havířová zajištěny dětí – opět se jedná o to, jak se k výuce postaví jejich škola – mohli bychom otevřít i skupinu pro čtvrtou třídu. Pro páťaky odpolední skupinu zařídit nebudeme moci, budou muset chodit domů, ale to bude až v cca 14 hodin.

   Teplé obědy jsme schopni zařídit za předpokladu, že budou v 10 ŠJ vařit a budeme schopni splnit hygienické požadavky, které zatím nejsou stanoveny. Paní kuchařka do práce přijde, počítá s tím a my jsme schopni organizačně zajistit, aby děti byly v jídelně po cca 8 – vždy půl školní skupiny, která se vymění .

   No ale to nejdůležitější bude zajistit správnou hygienu vašich dětí. Před zahájením provozu bude škola řádně vydezinfikována, aby byly splněny všechny požadavky. Podrobnější informace Vám pošlu, až budu mít i já všechny informace – tohle je zatím jenom základní informace k zahájení provozu.

   Co se týče hygienického vybavení máme opravdu dostatek jak dezinfekčního tekutého mýdla / máme několik pětilitrových kanystrů a budeme ho rozlévat do obalů od normální tekutého mýdla/ , máme lahve s gely a kanystry s čistícími prostředky vhodnými pro školy s virucidními účinky .

   Od Vás bych teď potřebovala následující - vzhledem k tomu, že docházka do školy je nepovinná, potřebuji vědět, kolik dětí do školy nastoupí – musíme upravit třídy – každé dítě musí mít vlastní místo – to znamená, že musíme přestěhovat i nábytek podle počtu dětí. Takže do 10. května bych potřebovala vědět, pokud Vaše dítě do školy 25.5. nenastoupí. Pokud nastoupí, musí být vybaveno dvěma rouškami a přinést čestné prohlášení.

   Jinak, prosím, počítejte s tím, že nebudete mít přístup do budovy školy. Děti už jsou schopny od vchodových dveří dojít nahoru do školy samy a to samé po opuštění školy odpoledne. V běžném provozu vás rádi uvidíme, za současné situace, ale budeme fungovat jako všechny ostatní školy tzn. bez vstupu rodičů…

   Co se týče plaveckého kurzu, peníze budu buď vracet nebo převádět spolu s částí  režijních nákladů na obědy. Školu v přírodě jsme přesunuli na 14.9. Všechny informace ještě dostanete.

     Na VAŠE DĚTI SE UŽ MOC TĚŠÍME A DOUFÁME, ŽE SITUACE BUDE BRZY LEPŠÍ A BUDEME VŠICHNI ZDRAVÍ 

6.4.2020

Tak už jsme to rozjeli. Od dnešního dne se naplno rozjela  Google Classroom - tento týden se budeme společně učit pracovat se všemi aplikacemi, které nabízí - děti mají možnost vyplňovat kvizy, zkoušet testíky, komentovat učivo, využívat hang out …...už se těšíme...

1.4.2020

Učíme se za pochodu spolu s vámi. Proto se v současné době snažíme zprovoznit aplikaci Google Classroom, abychom vám i nám ulehčili práci. Všechny úkoly, přílohy, odkazy, namluvená slovíčka, poslechy  budou mít děti na jednom místě a určitě se nám bude pracovat lépe. Jen to trvá déle než jsme mysleli. Zatím se nám velice pěkně rozběhla výuka po skypu/ i když o ni původně nebyl zájem/  - ve všech třídách, do výuky angličtiny po skypu se již tento týden zapojila i rodilá mluvčí, zavedli jsme hodiny pro "cizojazyčně" děti, svoje hodiny mají i děti z páté třídy, které se připravují na přijímací zkoušky. Věříme, že až se situace uklidní, navážeme tam, kde jsme v březnu přestali bez problému a s chutí. Už se na to všichni těšíme.

22.3.2020

Protože jsme malá škola, naši rodiče jsou o všem změnám, novinkách, nápadech informováni prostřednictvím třídních učitelů, učitelů angličtiny i ředitelky školy přímo - to znamená, dostávají všechny informace přímo na své email. adresy. Mají možnost se na cokoliv zeptat, vše konzultovat, posílat učivo ke kontrole, fotky s pracemi dětí ….. Snažíme se vymýšlet, jak se co nejlépe  "poprat" se současnou situací. V současné době řešíme opravdu intenzivně výuku anglického jazyka pro všechny třídy přes skype a pomocí google classroom. Zároveň se snažíme zabezpečit dětem přes skype i přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka pro naše páťáky. Doufám, že se nám vše povede doladit a čas, kdy nemohou být děti ve škole, náležitě využijeme.

20.3.2020

Milí rodiče,

už více než týden jsou školy zavřeny a vaše děti se musí učit doma. Ačkoliv to na začátku vypadalo, že se děti těší, že do školy nebudou muset, myslím, že nyní se již situace obrátila. Učíme se i my. Vymýšlíme pro vaše děti úkoly, aktivity, které se dají zvládnout doma tak, aby se děti nenudily, vymýšlíme zpestření a způsob, jak s dětmi komunikovat. Jsem moc ráda, že mám ve své škole tak šikovné a tvořivé paní učitelky. Je ale pravda, že někdy se nedá zavděčit všem. Každý si pomoc školy představuje jinak – někdo chce úkoly denně, někdo na dva dny, někdo chce hned zpětnou vazbu, někdo chce opravovat a někdo nechce opravovat, někdo si přeje úkoly večer, další ráno, někdo na víkend, někdo by nejraději, kdyby byla výuka  on-line a ještě k tomu podle rozvrhu. Snažíme se, ale opravdu se nemůžeme zavděčit všem. Co se týče úkolů, myslím, že systém už jsme si všichni našli. Co se týče výuky všech předmětů po skypu, tak k tomu se opravdu nechystáme. Právě kvůli silnému tlaku jedné skupinky, jsem nechala paní učitelky zjistit zájem o výuku po skypu a zjistila jsem, že 99% rodičů nemá o výuku jako takovou /kromě angličtiny/ zájem. Mladší děti mají hlavně zájem se s  paní učitelkou vidět, zamávat jí, popovídat si, příp. si popovídat mezi sebou navzájem. Je to skvělé, že mají p. učitelky tak rády. Proto se p. učitelky 1-3. třídy domluvily na společných setkáváních po skypu. Už s tím i začaly a říkaly, že je to moc fajn se s dětmi vidět i slyšet. Starší děti už mají „jiné znalosti“ a jiné způsoby komunikace – u nich moc nehrozí, že by se s kamarády nedomluvily po sociálních sítí. Samozřejmě, že i ony mají možnost své paní učitelky oslovit prostřednictvím mailů a konzultovat s nimi své úkoly, nebo si jen popovídat. Vím, že paní učitelky jsou flexibilní, jsou věci, které jsou schopny změnit za pochodu, ale určitě ne všechny mají stejné podmínky k práci. Paní učitelka Lávičková a Polívková jsou na OČR se svými dětmi – i přesto se vám snaží vycházet vstříc a posílají vám úkoly, dokonce je i opravují, za což jsem jim velmi vděčná. Výuka angličtiny je přece jenom náročnější. Chápu, že děti těžko zvládnou učivo pouze z učebnice, potřebují zpětnou vazbu, komunikaci. Proto jsme se pokusili vám nabídnou jako alternativu „lekce angličtiny po skypu“ (je to samozřejmě nepovinné). Všichni jste informace dostali, zároveň ale s tím, že ani Káťa nemůže sedět u počítače celé dny. Má dvě malé děti a je na mateřské dovolené, ale myslím, že je to výborný nápad. Dnes jste si to mohli všichni vyzkoušet. S Káťou jsem o tom před chvílí mluvila a říkala, že to byla i pro ni velice zajímavá zkušenost a moc se jí komunikace s dětmi líbila. Ještě se budou muset „vychytat mouchy“, ale jinak je to fajn nápad. Ohledně výuky angličtiny po skypu, vám bude ona sama posílat veškeré informace, rozvrhy a možnosti přihlášení, takže je to jen v její režii, takže se jejich instrukcí, prosím, držte a hlavně je pozorně čtěte.

Sama říkala, že po skončení „lekce“ si děti potom mohly popovídat samy mezi sebou a že to většinou využívaly. Doufám, že se nám skype příští týden hezky rozjede….

Co se týče podpory ze strany různých firem, organizací, tak nabídky, které jsou zajímavé, přeposílám paní učitelkám a ty je posílají vám. Jedná se hlavně o zpřístupnění určitých výukových programů a učebnic. Určitě bych na vašem místě využila interaktivní učebnice od nakl. Fraus, které využíváme denně a výukové programy od Didakty /ty využíváme jak na počítačích, tak na tabletech/ a jsou velmi pěkné a drahé – nyní jsou pro vás po dobu zavření školy zadarmo. Jsou pro všechny ročníky. Pokud vám nepůjdou spustit, ozvěte se mi, navedu vás.

Jinak vzhledem k prohlášení vlády se rozšířil počet rodičů, kteří mají šanci čerpat podporu při uzavření škol. Nyní se již jedná o všechny žáky naší školy. Pokud potřebujete potvrzení, kontaktujte mě. Ve škole budu v nejbližší době v pondělí od 9 -11.30 / je to neuvěřitelné, ale i v této době budou mít v pondělí obě naše zařízení kontrolu Inspektorátu bezpečnosti práce!!!/ a dále v úterý od 8 -14 hodin, kdy budou ve škole také paní učitelky. Jak bude situace vypadat dále se teprve uvidí, každopádně se se všemi zájemci určitě domluvím a od paní učitelek třídních dostanete další informace, jak bude potřeba.

Přeji nám všem, aby se situace co nejdříve uklidnila a hlavně aby se nás co nejméně dotkla – v příloze zasílám odkaz na video, které nám poslala jedna naše maminka, která je nyní v centru dění..

   https://www.facebook.com/641236298/posts/10156975506891299/?d=n

13.3.2020

Milí rodiče,

   jsme s vámi denně v kontaktu přes email, telefon. Denně dostáváte od p. učitelek učivo, denně jsme všechny on-line, 2 – 3 x týdne máte možnost nás navštívit, konzultovat učivo, přinést sešity ke kontrole, případně je nechat na připravené lavici přede dveřmi, jsme ochotny vám pomoci s čím budete potřebovat. Víme, jak těžké je někdy dětem učivo vysvětlovat a procvičovat, a rády bychom to dělaly samy, ale víme, že opatření, které MZ udělalo, je určitě ku prospěchu nás všech a doufáme, že brzy se situace zlepší a my budeme zase moci učit vaše děti. Zatím vám držíme pěsti, ať se vám vaše společná práce s dětmi daří. My se budeme snažit hned, jak se škola zase otevře, aby vše fungovalo, tak jak má. Už se na to těšíme a děkujeme, že to zvládáte.