Mimoškolní zájmová činnost - kroužky - se konají po vyučování, v odpoledních hodinách, v době provozu školní družiny. Vedoucí kroužků dochází do budovy školy a zájemce o činnost si přebírají u paní vychovatelky ve školní družině, které po ukončení činnosti žáky opět předají. Nabídka kroužků se může dále odvíjet od zájmu dětí.

Kroužky:

 • Hra na flétnu
 • Šikovné makovice
 • Keramika
 • Zumba
 • Figurková školička
 • Vaření
 • Vědecké pokusy
 • Angličtina hrou/synthetic phonics 
 • Oxford Reading Tree/Anglické reálie
 • Synthetic phonics - veselé čtení v angličtině
 • Cvičení na trampolínkách
 • Výtvarný kroužek
 • Příprava na Cambridgeské zkoušky
 • Dramatika

Ve školním roce 2019/2020 nabízíme a otevřeme podle zájmu tyto kroužky (podle zájmů dětí a a rodičů):

Flétna

Kroužek vhodný pro malé žáčky - 1.a 2.třída - děti se nenásilnou formou seznamují se základy hudební teorie i praxe.

Děti hrají samostatně pod vedením zkušené lektorky společnosti Kroužky, popř. ve skupinách po dvou dětech stejné úrovně, aby byla zajištěna kvalitní výuka a potřebná individuální péče. Děti se učí hrát ve dvojicích, samostatně i s doprovodem klavíru či přehrávače. Žák se na další hodinu také připravuje doma. Můžete tak také sledovat, jak Vaše dítě v průběhu roku postupuje a zlepšuje.

Trampolínky

Cvičení na trampolínkách pod vedením p. uč. Mgr. Jany Dubcové pro děti z 2. třídy - sportovní "vyřádění", procvičení celého těla

Pohybový kroužek/Zumba - začátečníci

Pokud se Vám líbí taneční vystoupení, která děti předvádí na vánoční či letní besídce (viz videa z besídek), věřte, že se Vám bude líbit i Pohybový kroužek, který je zaměřen přesně na jednoduché taneční kroky - dětský aerobic,dětská zumba atd. K tanečním sestavám na moderní písně budeme využívat i doplňky - třásně, tyče, šátky atd. Děti se během těchto hodin odreagují, naučí se alespoň částečně pracovat s rytmem a rozhodně se protáhnou a vyřádí.

Pohybový kroužek/Zumba - pokročilí

Děti rozšiřují své znalosti o další kroky. Využívají moderní hudby a interaktivní tabule. Převážná část hodiny je věnována zumbě. Děti se seznamují i s náročnější choreografií a částečně se podílejí i na výběru vlastních kostýmů na vystoupení, hudbě atd. Pro postoupení do této úrovně je nutné absolvovat Pohybový kroužek - začátečníci.

Malé Makovice -aneb Vědecké pokusy I. a II. a III.

Kroužek pro zvídavé děti z 1. 2. a 3. třídy. Během tohoto kroužku se budeme věnovat tématům, která jsou pro děti zajímavá a přináší možnost různých pokusů, projektů a výzkumů. Každou hodinu se seznámíme s teorií a vše poté vyzkoušíme v praxi. Budeme se také věnovat hádankám, hlavolamům a logickým úlohám. Děti budou mít vlastní vědecký deník, ve kterém budou veškeré pokusy zaznamenané. Pracovat budeme s laboratorními pomůckami a vybavením. Neopomeneme ani témata bezpečnosti práce, první pomoci při zásahu chemikálií, popálení atd. Veškeré naše pokusy však budou bezpečné.

Angličtina hrou/Synthetic phonics

Kroužek, který přináší možnost hravé formy výuky anglického jazyka bez využití kurzové učebnice používané při hodinách AJ ve třídě. Děti se seznámí s anglickými knihami a budou s nimi častěji pracovat v projektech. Odreagují se pomocí výukových písní a TPR her. Současně bude takto docíleno navýšení poštu hodin přímě výuky anglického jazyka ve škole a děti tak budou nuceny pracovat s anglickým jazykem častěji. Při hodinách bude využívána interaktivní tabule, DVD výukové materiály a mnoho materiálů z dílny lektorky.

Od druhé třídy se pak děti začnou učit číst a psát anglicky pomocí metody Synthetic phonics, která se využívá v anglicky mluvících zemích. Děti budou každou hodinu pracovat na poznávání a automatickému čtení tzv. High frequency words a budou si je lepit do svých Readers. Poté si je procvičí na jednoduché knížce, ve které se slova systematicky opakují, a shlédnou daný příběh animovaně na interaktivní tabuli. Na závěr pak odpoví na otázky k textu a vyluští Quit. Pokud budou děti pravidelně číst i doma/odpoledne ve škole, mohou si vysoutěžit anglické knihy. Během hodiny se pak budeme věnovat aktivitám pro phonemic awareness a phonics games, abychom docílili simulace výuky angličtiny v Britských školách. Samozřejmě nezapomene i na našeho oblíbeného Little Elephant a jeho příběhy, u kterých si vždy zadovádíme a zahrajeme si divadlo.

Oxford Reading Tree/Anglické reálie

Kroužek pro žáky 4. a 5. třídy, díky kterému máme možnost více pracovat na samostatném čtení s porozuměním, rozšiřování slovní zásoby a seznamování s kulturou anglicky mluvících zemí. Společně dočteme SAMovy knihy a odpovíme na otázky po shlédnutí videi. Poté již začneme číst knihy z Oxford Reading Tree, Ladybird Read it Yourself serie a další anglické knihy dovezené z Velké Británie. Zjednodušené četby máme již více než 300 knih od pohádek, přes sci-fi a vědecká témata. Kromě čtení se budeme také věnovat reáliím anglicky mluvících zemí. Seznámíme se s historií, geografii, památkami a tradicemi.

Vaření

Kroužek vhodný nejen pro děvčata - děti se naučí základy vaření studené, ale i teplé kuchyně, upečou si moučník, udělají pomazánky, saláty. Naučí se základy stolování. 

Keramika

Kroužek oblíben nejen mezi děvčaty. Během našich společných sezení si vyrobíme spousty zajímavých věcí a seznámíme se s mnoha technikami. Výrobky si vypálíme a budete si je moci odnést domů.

Dramatika

Součástí kroužku je i nácvik správného dýchání, mluvení, smíchu, pláče, zpívání i pohybu v prostoru. Děti se seznámí se základy herecké a loutkoherecké práce, v rámci kroužku se naučí spolupráci, vzájemnému poznávání, schopnosti soustředění se a smyslu dokončení práce, ale i relaxaci.

Robotika

Tento školní rok 5.třída testuje nově zakoupené roboty, které budou v příštím roce sloužit k výuce programování. Škola zakoupila 5 robotů DASH a 3 roboty DOT společnosti Wonder Workshop a k nim veškeré příslušenství (launcher, xylophone atd). Páťáci se tak již letos zapojili de celosvětové výzvy v programování a plní úkoly (blokově programují v anglickém jazyce) stejně jako tisíce dětí na celém světě. Celé hodiny tak probíhají v anglickém jazyce, jelikož zadání jednotlivých výzev je anglicky stejně jako aplikace, ve které se programuje. V příštím roce budou roboti začleněni do výuky a plánujeme do Wonder League Robotics Competition zapojit více týmů. Děti tak budou mít možnost učit se programovat, využívat logické myšlení, procvičit týmového ducha a komunikovat v anglickém jazyce během nové školní aktivity.