Kurz Angličtiny pro děti od 3 let - podzimní a jarní kurzy

Kurzy Angličtiny pro děti jsou určeny dětem od 3 let věku. Výuka probíhá v malých skupinkách do 9 dětí, kdy je zajištěna dostatečná interakce a pružnost hodiny. Výuku Angličtiny dětí vede speciálně vyškolená lektorka, která se již několik let věnuje výuce angličtiny u velmi malých dětí. Výuka probíhá podle Oxfordské učebnice Cookie and Friends a Cheeky Monkey a vlastních výukových materiálů lektorky,vytvořených specielně pro smíšenou skupinu děti od 2 let, kdy je možno aktivity používané v hodině přizpůsobit úrovni každého dítěte individuelně. Během výuky je používána moderní technika a to zejména interaktivní tabule, která zejména pro starší děti přináší možnost interakce. Malé děti pak ocení množství animací a hraček používaných k výuce.

Výuka probíhá výhradně formou hry s použitím metod, které odpovídají přirozeným potřebám a dětí této věkové kategorie. Každá lekce kurzu obsahuje vedle pasivní angličtiny také přímou výukou, kdy se děti učí pomocí obrázkových karet, plakátů, hraček, písniček a říkadel. Přímá výuky je náročnější na dětskou pozornost a však účinnější než pouhé pasivní poslouchání jazyka. Děti se naučí nová slovíčka a pokyny a vše pak použijí při vyplňování pracovních listů. Během přímé výuky bude první cca 2 měsíce používán i český jazyk. Poté, co si děti osvojí základní návyky organizace hodiny, přistoupí lektorka k používání pouze anglického jazyka s použitím mateřského jazyka ve výjimečných případech a při prezentaci nového učiva.

Výuka probíhá podle učebnice vydané Oxfordskou univerzitou Cookie and Friends pro výuku dětí od 3 let s její úpravou a variací pro využití u dětí od 2 let. Spolu s učebnicí je používán i pracovní sešit. Učebnice má tři úrovně, které spolu s rozšířením látky lektorkou postačí na 3-4 roky navazujících kurzů. Výuka v též probíhá pomocí aktivit doporučených MŠMT ČR vyplývajících z Národního plánu výuky cizích jazyků a Metodiky výuky angličtiny v mateřské škole vypracované Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Výuka je tedy přizpůsobena věku dětí (od 1,5 roku) a zároveň je zábavnou formou vzdělávání. Další učebnicí využívanou při hodinách je Cheeky Monkey, která má velice dobře zpracované pomůcky a materiály a využívá netradičních technik výuky, playmat, DVD, interaktivní software a velké množství interaktivních písní. Pro obě učebnice využíváme plyšáčky a Cheekyho dokonce posíláme k dětem na návštěvy (ale pozor Cheeky mluví jen anglicky).

Angličtinou tak provází maňásek Cookie a jeho kamarád klokánek Lulu a opičák Cheeky. Děti tak s maňáskem mluví pouze anglicky a plní s ním různé úkoly, řeší hádanky, říkají si pohádky a zpívají si písničky. Při těchto činnostech je využíváno mnoho doplňkových materiálů, obrázků a říkadel. Toto probíhá ve speciální výukové místnosti kde je dostatek prostoru pro pohyb děti při pohybových aktivitách, interaktivní tabule a téměř žádné volné hračky (aby nedocházelo ke ztrátě motivace a pozornosti). Poté se děti přesouvají ke stolečkům, kde spolu s Cookie/Cheekym vybarví, dokreslí nebo polepí samolepkami pracovní list určený k osvojení jazyka, který pak založí do svých desek (Files). Ty slouží jako takové malé portfolio. Během celého kurzu jsou cíleně používány anglické pokyny, které si děti osvojí a později aktivně použijí.

Potvrzuje se, že objem toho, co se děti z cizího jazyka naučí není v tomto případě jediné a rozhodující kriterium úspěchu. Daleko důležitější je v tomto věku motivace dítěte- jeho zájem, zaujetí, uspokojení a postoj k jazyku. Proto není důležité, že se dítě např. aktivně nezapojuje při komunikačních hrách – stačí, že poslouchá. Nebojte se tedy přihlásit do kurzů i děti, které ještě nemluví.

Fotografie z hodin vedené lektorkou si můžete prohlédnout na www.skolkadrobecek.cz v sekci fotografie- Funny English. Stejně tak si můžete sjednat návštěvu hodiny přímo při výuce ve školce.

                          

V ceně kurzu jsou zahrnuty veškeré materiály, pracovní listy Cookie and Friends či Cheeky , pracovní listy lektorky.

 

          podrobnější informace viz MŠ Drobeček   www.skolkadrobecek.cz