Obecné informace ke všem kurzům.

Kolik hodin přímé výuky angličtiny

Přímá výuka angličtiny každého kurzu probíhá vždy od pondělí do pátku od 9 do 15.30 hod. Příchod dětí je však možný již mezi 8:30 – 9:00, kdy se děti převlékají, připravují a případně si luští úkoly schované ve třídě (každý rok tam nějaké máme). V 8:45 pak přineseme svačinky a v 9 hodin se opravdu začínáme učit. Pokud o svačinu nestojíte, klidně choďte až před devátou. Stejné je to i s odchodem. Poslední blok končí v 15:30 a odchody jsou tedy plánované na 15:30-15:45 (určitě nechoďte dříve, neb v 15:30 budeme ještě nadšeně hledat obrázky po třídě a luštit úkoly). Přes den si uděláme pauzu na odpočinek a regeneraci na hřišti školy. Někdy si přidáme úkoly i venku, ale určitě si občas necháme i volnou hru, abychom si odpočinuli (loni jsme pletli gumičkové náramky a šili drobnosti,  tak uvidíme, co bude hitem letos). Celkově máme ale dvě až tři vyučovací hodiny ráno (záleží na únavě dětí), dvouhodinovku po obědě a závěrečnou 30-45 minutovou hodinu po odpolední svačině.

 

 Počet dětí ve skupině

Počet dětí ve skupině je max. 8. V kurzu, na kterém bude přihlášeno více než 8 dětí, bude současně další lektorka, která bude s dětmi pracovat na daném tématu pod vedením hlavní lektorky. Děti si tak rozdělíme do dvou skupinek a někdy budeme pracovat dohromady, jindy odděleně. Hlavní přímá výuka však bude probíhat ve skupinách po max.8,  abychom zaručili maximální interakci a individuální přístup.

 

Lektoři

Celý týden děti stráví s vyškolenou lektorkou anglického jazyka, která je v současné době lektorem AJ v naší ZŠ a metodikem učitelů MŠ (životopis je dostupný na stránkách školy), která se jim bude po celý den věnovat a připravovat pro ně zajímavé vzdělávací aktivity zaměřené na porozumění mluvenému slovu, aktivní a i pasivní znalost slovíček a gramatických struktur a podporu vyjadřování. U plně obsazených kurzů bude druhou lektorkou buď jedna z našich rodilých mluvčí, jiný lektor AJ či zahraniční lektorka.

 

Obsah kurzu a úroveň používané Aj

Každý z kurzů má své téma a liší se tak obsahem vyučované slovní zásoby. Při výuce jsou využívány učebnice, CD, DVD a anglické knihy dovezené lektorkou přímo z Velké Británie – děti se tak seznamují s opravdovou anglickou knihou a výslovností. Současně je kurz zaměřen na rozvoj dovedností dle britského kurikula dosahováním tzv. „Key stage objectives“.

Obsah kurzu, jako takový, je uveden u jednotlivých turnusů, je třeba ale dodat, že se jedná jen o obsahový rámec knihy nikoli to, co děláme. Učíme se mnohem více věcí, mluvíme na sebe anglicky, seznamujeme se s rozšířenou slovní zásobou, neomezujeme se na téma knihy. Pokud tedy děti umí slovíčka z knihy (budu jen ráda), budeme se moci věnovat mnohem komplikovanějším hrám a aktivitám a dostaneme se nad rámec běžných znalostí dětí daného věku. Nenechte se tedy tématem odradit, o tom to není J

 

Kurzy jsou rozděleny podle náročnosti s doporučeným věkovým obsazením kurzu, aby tak mohlo být lépe využito znalostí (a to nejen anglických) a výuka se tak stala ještě efektivnější. Snažte se proto respektovat doporučený věk pro daný kurz. Pokud Vaše dítě nenavštěvuje naší ZŠ, bude pravděpodobně lepší, zařadit ho do věkově nižší skupiny (zejména naše straší děti  dosahují již vysoké úrovně AJ). Během týdne se budou děti věnovat zábavným výukovým aktivitám, a to jak ve škole, tak na zahradě, díky kterým se naučím základům AJ, zopakují si základní znalosti z oblasti školní zralosti (předmatematické a primárně matematické úlohy, počet slabik ve slově, velká a malá písmena, hrubá a jemná motorika, rozvoj klíčových kompetencí atd.) a naučí se nové písničky a říkanky. Kurzy pro starší děti pak již zařazují i psaní v Aj a jednoduchou četbu s dopomocí audiovizuální techniky. Nejstarší děti se cíleně věnují gramatice. Během kurzu je náplň flexibilně upravována, aby bylo zaručeno maximální využití potenciálu dětí. Pokud děti již některé věci znají, bude zařazeno nové téma a aktivity.

 

Po skončení kurzu

Po skončení kurzu si děti domů odnesou spoustu materiálů, tj. pracovní listy k danému tématu, celobarevné laminované obrázky (flashcards) a mnoho dalších výrobků a nápadů na procvičování AJ doma. Konkrétní obsah kurzu a materiálů získaných v ceně kurzu naleznete pod příslušným kurzem.

 

Jídlo a pitný režim

Během dne bude pro děti zajištěno občerstvení ve formě ranní svačinky, oběda, odpolední svačinky a pitného režimu.

 

Cena

Cena jednoho kurzu je 2 400,-Kč a zahrnuje lektorné, materiály a jídlo.

Kurzovné může být částečně pokráceno o stravné pro děti navštěvující celodenní provoz Mateřské školy Drobeček s.r.o., které na prázdniny nepřerušují docházku a hradí si i nadále celé školkovné.

 

 

 

 

Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? 

Cílová skupina dětí: 5-6 let (budoucí předškoláci a budoucí prvňáci) 

Termín: 24.7. – 28.7. 2017  

Polar Bear, Polar Bear What Do You Hear? 

Cílová skupina dětí: 7-9 let (letošní prvňáci a druháci) 

Termín: 31.7. – 4.8.2017  

The Room on the Broom 

Cílová skupina dětí: 9-12let (letošní třeťáci a čtvrťáci, starší děti nenavštěvující naši školu) 

Termín: 31.7. – 4.8.2017  

Kurzy, které probíhají ve stejnou dobu, či kurzy s více skupinami dětí, budou současně vést tři lektoři (které se budou střídat a budou „rotovat“ mezi skupinami). Hlavním lektorem je Mgr. Bc. Kateřina Paušová, druhým lektorem bude naše rodilá mluvčí Katie Warnar a třetí lektor bude buď opět zahraniční učitel AJ či Mgr. Veronika Košlerová. Tábory s více skupinami se nám osvědčily, neb děti mají možnost pracovat s více lektory a hrát celotáborové hry s ostatními skupinami. Současně tak vycházíme vstříc rodičům s více dětmi J.