novinky

 

Akce měsíc červen 2019

11.6. Divadlo Ondřej –Křížem krážem oceánem - příběh v anglickém jazyce

12.6. Fofografování celé školy

 12.6. – 14.6. projekt Finanční gramotnost 4.třída

13.6. Celoškolní projekt  Krizové situace

14.6. Pasování předškoláků na školáky žáky páté třídy

17.6. – 21.6. škola v přírodě Plasy

24.6. výlet do Prahy 5. třída

24.6.  sportovní olympiáda 2.třída

25.6. výlet do Jumparény 1.třída

25.6. výlet do Prahy 3. + 4. třída

25.6. – 26.6. nocování ve škole 5. třída

25.6. výlet do Požární stanice na Košutce 2. třída

26.6. divadlo Alfa div. představení Tři siláci na silnici  1-5. třída

27.6. výlet do ZOO program Domácí zvířata 1.třída

27.6. výlet ZOO program Komentovaná prohlídka   5. třída

27.6. výlet na Chlum 3 + 4. třída

28.6. předávání vysvědčení

 

 

Akce na měsíc květen  

 6. 5.  Pasování na čtenáře 1. třída

9. + 10.5. ředitelské volno

21.5. Jarní slavnost  - vystoupení žáků celé školy

27.5. – 31.5. výuka páťáků v 1. třídě ( dle předmětů a rozvrhu/

29.5.  divadlo Letadlo V korunách stromů 1.třída

31.5. oslava MDD akce družiny pro všechny třídy

 

Ve středu 3. dubna se koná Jarní jarmark, na kterém můžete  "zakoupit" 

                  drobnou  jarní a velikonoční výzdobu

 

     V sobotu 6. dubna  se koná Velikonoční dílna, na kterou zveme

            všechny  děti i rodiče

 

Akce na měsíc duben

3.4. společný  jarní jarmark  ZŠ a MŠ

4.4. Chráníme přírodu – div. představení Polanova síň 3. třída

6.4. Velikonoční dílna pro děti i rodiče

 8.4. Ve znamení duhy – velik.program v Biskupství plzeňském 5.třída

9.4.Animánie – Jak a co si povídají rostliny –prakt. animování 1.třída

10.4. Moje cesta na svět – program NIPŽ  3.třída

10.4. Interaktivní výstava Baroko – DEPO – 4. třída

12.4. Návštěva knihovny a program Kyberšikana  5.třída

16.4. Velikonoční program v Biskupství plzeňském 1.třída

17.4. Velikonoční projekt  všechny třídy

18.4. zápis do 1. třídy

23.4. Projekt Argentina + návštěva studenta + praktické čin. 5.třída

24.4.Veselá čeština pohádka Polanova síň 1. + 2. třída

23.4. Aktiv  4. třída        15:30

                    2.třída        16:00

24.4. Aktiv   3. třída       15:30

                    1.třída        16:00

25.4. Aktiv  5. třída       15:30  

 

 

  Letní anglické kurzy budou v týdnu od 29.7. do 2.8.2019    cena   2 400 Kč

        počet dětí ve skupině max. 8

 

    Kurz 1: Brown Bear Brown Bear  / 5 -7 let /

    Kurz 2: The Very Hungry Caterpillar / 7 -9 let /

    Kurz 3: The Stickman  / 9- 11 let/

    

    plavecký výcvik pro žáky 2.-4. třídy začne v pátek 8.2.2019  

 

 Akce na měsíc březen  

13.3. divadelní představení Rusalka   1. -5. třída Divadlo J.K.Tyla 

20.3.  Den otevřených dveří  

22.3. Matematická soutěž Cvrček, Klokan  - 2. -5. třída

27.3. Besedárium 1.-2. třída Za pokladem černého piráta – dobrodružná matematika 

27.3.   Besedárium  3. - 4. třída Houstone, máme problém – dobrodružná matematika

 

Akce na měsíc únor

6. 2.     Celodenní anglický  projekt    We´re Going on a Bear Hunt. 1. tř.

12. 2.   projekt  Zdravé zoubky   1. třída

19. 2.  Inter. program Zdravá pětka   1. třída Škola Zdravé pětky

           Int. program Zdravá pětka – Nakupování se Zdravou pětkou

            3. třída

20.2.  Třída plná pohody 4. třída

22.2.   Maškarní karneval    celoškolní akce  školní družiny 1.-5

 

akce na leden  2019

3. + 4. 1.  ředitelské volno

6.1. – 10.1.2019  pobyt na horách  3. a 4. třída

18.1.   návštěva divadla Alfa  Kolíbá se velryba pohádka + prohlídka div. prostor

         1. + 2. třída

21.1.  Projekt Hora Blaník 4.tř. 

21.1.  pedagogická rada

28.1.  Třída plná pohody - int. program 4. třída 

30.1.  Den otevřených dveří

31.1.  předávání pololetního vysvědčení

 

 

 ve dnech 3.1. a 4.1. bude ředitelské volno

- do školy žáci nastoupí v pondělí 7.1.2019

 

 

Plán akcí na  prosinec 2018  

 1.12.  Sobotní vánoční dílna pro rodiče a děti 

  

       5.12. návštěva Mikuláše a čerta  v 1. třídě – třídní projekt  

 

       5.12. interaktivní  výstava 100py  v Depu  4.tř.

 

       6.12. interaktivní  výstava 100py v Depu 5. tř.

 

       7.12. celodenní anglický projekt 4. třída 

 

       12.12. spaní ve škole  1. třída

      

          17.12. inter. program Legenda o sv. Mikuláši 3.+4.třída

 

       18.12. inter. program Legenda o sv. Mikuláši 5.tř.    

     

       19.12. návštěva Klauna - vánoční program 1. - 4. tř. 

 

       19.12. inter. program Legenda o sv. Mikuláši 1.+2.třída

 

       21.12. třídní projekty Vánoce

 

Plán akcí na listopad 2018 

 

5.11. Techmánie  2.+3. třída  Tajemství planety

 

6.11. Techmánie  5.třída Směnárna

 

9.11.  Celodenní anglický projekt 3. třída 

 

12.11. Techmánie 4. třída   Prohlídka sluneční soustavou 

 

12.11. Pedagogická rada

 

14.11. Aktiv  1. třída 16:00 hod.

 

15.11. Aktiv 4.tř. 15:30 hod.

 

         Aktiv  2tř. 16:00

 

         Aktiv 3.tř.  15:30

 

20.11. Aktiv  5.tř. 15:30

 

20.11.  Nocování 3. třída 

 

23.11.  Celodenní  anglický projekt 5. třída

 

29.11.  Návštěva Techmánie 1.třída

 

30.11.  Společné vánoční fotografování  

 

Plán akcí na říjen 2018 

 

9/10    spaní ve škole 2. třída

 

16/10 spaní ve škole 5. třída

 

16/10  celodenní anglický projekt 2. třída

 

18/10 divadlo Letadlo Podzim  1. třída

 

25/10 výukový program Zdravá pětka 4.tř.

 

25/10 výukový program Zdravá pětka 5.tř.

 

26/10  celodenní anglický projekt 3. třída 

 

31./10 školní projekt Halloween

 

31/10 oslava Halloweenu po škole s rodiči

 

 

 

Plán akcí září 2018 

 

3.9. aktiv žáků 1. třídy   

11.9. 1. a 2. třída Beseda s MP  Setkání s cizím člověkem 

12.9.  5. a 4. třída  Beseda s MP  Bezpečně v dopravě  

13.9.   3. třída Beseda s MP Bezpečně v dopravě  

19.9.  nocování čtvrťáků ve škole  

20.9.  návštěva hvězdárny 4. třída  

22.9.  Seznamovací dílna pro děti a rodiče z naší školy  

24.9. – 27.9. projekt Edison – návštěva studentů z různých zemí – seznámení s jejich  kulturou formou projekcí a workshopů

 

 

 

Informace pro rodiče k zahájení školního roku 2018/2019

 

                       Školní rok začíná v  PONDĚLÍ  3.září 2018 v 8.30

 

První školní den stráví děti ve škole pouze první vyučovací hodinu. Společně si popovídáme, jak jsme strávili prázdniny, děti se dozví, co je v novém roce čeká, zahrajeme si nějakou hru atd.  Dětem také prozradíme, jaké předměty je v dalším školním roce čekají, jaké paní učitelky je budou učit, kdo bude ve školní družině a jaké kroužky a akce je čekají. Potom si je již můžete odvézt domů. Pokud mají odejít samy, je zapotřebí jim napsat lístek.

 

Dětem ráno připravíme na lavice učebnice, které budou v dané třídě potřebovat  k prohlédnutí, pokud budou mít zájem, mohou si hned první školní den vzít do školy tašku a učebnice a sešity si vzít na prohlížení s sebou domů. Dejte jim také s sebou boty na přezutí, hned si je mohou uložit do  šatny.

 

První školní den nemají ještě děti přihlášený oběd, protože předpokládáme, že půjdou hned po první hodině domů. Ale od úterý  nám již budou obědy dovážet.

 

  Obědy se budou vydávat v době od 12.20 do 13.45- podle rozpisu, který najdete na nástěnce školy. Dětem, prosím, připravte na dopoledne, příp. odpoledne svačinu - pitný režim budou mít samozřejmě zajištěn ve třídách, kde mají denně připravený neslazený ovocný čaj a vlastní hrnečky. Obědy nám dováží ŠJ při 10.ZŠ – cena oběda je 50 Kč. Skládá se z ceny potravin 30 Kč – hradíte přímo školní jídelně / prvňáci první měsíc hotově, ostatní z účtu, pak již formou strhávání z účtu u všech/ a částky 20 Kč – režijní náklady  + náklady na dovoz-tato částka bude fakturována jídelnou škole a vy ji budete hradit formou zálohy 2 000 Kč za pololetí škole. Částku 2 000 Kč uhraďte, prosím, na účet školy do 30. září 2018. Vyúčtování obědů z minulého roku mám pro všechny připraveno, vyzvedněte si  je  proti podpisu  v týdnu od 3. září  do 7. září v ředitelně školy.

 

Škola je také zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Takže vaše děti dostávají nejméně 2x za měsíc ovoce nebo mléko v rámci projektu zdarma.

 

Při příjezdu do školy, prosím, nezajíždějte do objektu, ale parkujte na parkovišti Penny.

 

Parkoviště v objektu není určené základní škole- tyto prostory nemáme pronajaty.

 

Děti potom posílejte nebo sami odvádějte cestičkou, která je mezi Penny a domky v sousedství školy. Parkoviště uvnitř areálu nechte, prosím, rodičům dětí ze školky. .

 

  Vstup do budovy bude zajištěn následovně: ráno budou dveře otevřeny do 8.30 /tento čas slouží hlavně dětem z MŠ/ Vaše děti musí být v šatně nejpozději  8.15  (v 8.20   bude p. školnice MŠ vytírat chodbu a schody a v 8.30 již musí být v MŠ a vytírat tam, takže vás prosím o dodržování tohoto času). Pokud vedete ráno dítě do šatny, nemusíte se zouvat, pokud ale chcete navštívit jiné prostory než ředitelnu nebo šatnu, žádám vás o používání návleků, které jsou na botníku v chodbě. Vaše děti i my učitelky se v prostoru také přezouváme, protože samozřejmě chceme mít naši  školu také čistou. Pokud si půjdete odpoledne vaše dítě vyzvednout, využijte k tomu videozvonků dole u dveří. Po vpuštění do budovy vás čeká ještě další zámek před vstupem přímo do prostor školy. Dítě vám pí. vychovatelka nebo pí. učitelka sama pošle na základě toho, že vás uvidí na obrazovce, domluví se s Vámi, proto již nemusíte dále vstupovat do prostor školy- samozřejmě pokud ale máte zájem se podívat nebo něco řešit, jste vítáni. Předejte, prosím, informace k vyzvedávání dětí i ostatním příbuzným, kteří děti budou vyzvedávat.

 

A co naše děti potřebují do školy?

 

Moc toho není, už to znáte ale přece jenom: samozřejmě aktovku a vybavený penál, kde budou dvě tužky, nejlépe 2 pera, tyčinkové lepidlo, nůžky a základní sada pastelek pro použití v hodině. Dále zástěrku /tričko/ na výtvarnou výchovu a podle potřeby obaly na sešity. Druháci ještě potřebují pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou  a třeťáci kružítko /stačí v druhém pololetí/.

 

Věci na výtvarnou výchovu zajistíme my a dětem je budeme vydávat podle potřeby – zajistíme kvalitní výtvarné potřeby, které se neničí a jsou vhodné pro děti.

 

Co se týče potřeb na tělesnou výchovu – děti potřebují sportovní oblečení do tělocvičny i na ven včetně vhodné obuvi, švihadlo a batůžek na záda, ve kterém si budou děti věci nosit. Prosím věnujte dostatečnou pozornost výběru vhodné obuvi – na ven je nejlepší obuv se zavazováním – nikoli se suchým zipem. Do tělocvičny potřebují děti jiné boty – nelze je tedy střídat a mít ve škole pouze jedny (můžete si je samozřejmě na tělocvik donášet, ale potom je důležité na ně nezapomenout). Dítě, které nebude vhodně připraveno na tělesnou výchovu, se jí nebude moci zúčastnit (čistě z bezpečnostního hlediska). Nezapomeňte na gumičku do vlasů (pro děvčata) a ponožky, pokud dítě zrovna nosí něco jiného. Dejte svým dětem na TV také lahev s pitím.

 

I když máme ve třídě vždy připravenu krabici papírových kapesníčků, nezapomeňte dávat dětem do školy i vlastní – potřebují je při pobytu venku, při akcích mimo školu.

 

První školní den budou mít všechny třídy vyučování jednu vyučovací hodinu /pro případné zájemce bude do 12 hodin družina/- pouze u prvňáčků předpokládáme delší čas z důvodu aktivu rodičů hned první den /cca do 11 hodin/  od úterý  bude vyučování pro 1.a 2. třídu končit v 12.15, ostatní třídy budou končit ve 13.10. Tento týden již bude tělesná výchova, tak s tím, prosím, počítejte. Další týden již bude vyučování podle rozvrhu.Družina již funguje normálně do 17 hodin .Od 10.9. začínají hodiny odpolední angličtiny a hodiny s rodilými mluvčími. Od 17.9. začíná kroužek trampolínky, 24.9. začínají kroužky, které zajišťuje naše škola - příprava na cambr. zkoušky, příprava na přijímací zkoušky  z českého jazyka. Kroužky, které zajišťuje společnost Kroužky, a které platíte této společnosti, začínají podle jejich pokynů  / malé makovice – vědecké pokusy, vaření, keramika, dramatika,flétna, zumba/

 

V rozvrhu budou samozřejmě zařazeny i hodiny angličtiny s rodilými mluvčími /1.-3. třída jedna hodina týdně, 4 a 5. třída 2 hodiny týdně/ a u první třídy kroužek angličtina hrou a u druhé třídy a třetí třídy veselé čtení v angličtině/ SAM/ a u čtvrté a páté třídy reálie anglicky mluvících zemí, které do normálního rozvrhu podle ŠVP nepatří. Konverzaci v anglickém jazyce s rodilými mluvčími  v 1.třídě, 2.třídě 3.třídě a jednu hodinu ve 4. a 5. třídě povede Catherine Warnar, výuku druhé hodiny ve  4. a 5. třídě Stacey Reierson.

 

Na základě nabídky a poptávky budou v příštím školním roce otevřeny  placené zájmové útvary. Jejich nabídku jsem vám již poslala.

 

Děti dostanou první školní den přihlášku na kroužky. Nepřihlašujte, prosím,  děti mailem nebo ústně.

 

Vybrané kroužky si, prosím, zaškrtněte a přihlášku podepište. Přihlášku odevzdejte do středy 5.9. Kroužky, které organizuje naše škola,/ příprava na cambridgeské zkoušky a na přijímací zkoušky z Čj/  musí být zaplaceny hotově do 30.9.2018,  Trampolínky  se platí na účet MŠ  do 30.9. a kroužky pořádané společností Kroužky Plzeň se hradí přímo této společnosti a děti kromě zaškrtnutí  přihlášení na naší přihlášce, přihlašujete přes internet také na internetových stránkách společnosti Kroužky Plzeň.

 

První školní přinesou vaše děti také domů Souhlas se zpracováním osobních údajů, který , prosím, vyplňte, podepište a vraťte do středy 5.9.2018

 

Školní družina bude mít v letošním roce tři oddělení. Ranní družina bude mít dvě oddělení. První bude otevřeno od 7.00 hod., druhé od 7.45 hod.. Pokud děti přijdou v 7.45, půjdou již do druhého oddělení. Ranní družina je do 8.10. Pokud přivedete děti v 8.10, pošlete je již do jejich tříd. I. oddělení / děti z 1. třídy a 5 dětí z 2.třídy/ bude mít na starosti Bc. Andrea Trávníčková a Mgr. Julie Lávičková, II.oddělení /zbytek dětí z 2. třídy a děti ze 3.třídy/  Magda Skalová. III. oddělení / děti ze 4. a 5. třídy/ bude mít na starosti  PaedDr. Ludmila Mašková. I. oddělení bude otevřeno do 15 hodin, potom budou děti z 1.třídy v III. odd. a děti ze druhé třídy ve II odd. III. odd. bude otevřeno do 16.15 . Od 16.15 se oddělení spojí. Od 16.15 zvoňte, proto na odd. II. Jako loni, budeme mít i letos „anglickou družinu“ pro děti z 1. a 2. třídy. První třída má „anglickou družinu „ ve čtvrtek do 14.40, druhá třída ji má v pondělí do 14.30. V této době bude s dětmi v družině / v učebně angličtiny p. učitelka Polívková a bude s dětmi hrát anglické hry.

 

První školní den dostanou děti přihlášku do družiny, kterou prosím vyplňte. Hlavně vyplňte všechny osoby, které budou moci vaše dítě z družiny vyzvednout. Pokud osoba nebude na přihlášce uvedena, nebude moci p. vychovatelka dítě bez další konzultace s vámi / příp. písemné žádosti/, vydat.

 

Družina bude mít na chodbě vlastní nástěnku, kde se dozvíte vše potřebné k provozu družiny, k omlouvání a vyzvedávání dětí a bude zde i tel. číslo, na které můžete volat. Děti budou v září chodit hodně na zahradu, myslete na to, až jim budete ráno připravovat oblečení, aby se mohly  na zahradě vyřádit a samozřejmě případně i zašpinit.

 

  Ráda bych všechny rodiče pozvala na seznamovací sobotní dílnu, abychom se navzájem lépe poznali – týká se to samozřejmě všech rodičů, ale nejvíce rodičů prvňáčků. Dílna se uskuteční v sobotu 22.9. od 10 – 12 hod. a budete si na ní moci zasoutěžit se svými dětmi i ostatními rodiči a popovídat s paní učitelkami. Vstupné je drobné občerstvení.

 

  Na závěr bych ještě chtěla upozornit všechny rodiče, že školné za 1. pololetí musí být uhrazené do 31.8.2018, to znamená, že v té době již musí být peníze na účtu nebo v pokladně školy. Pokud budete platit 31.8., peníze budou na účtu pozdě a způsobíte sobě i mně zbytečné problémy.                     

 Těším se na setkání s Vámi a děkuji za spolupráci.

 

Nabídka kroužků ve školním roce 2018/19
       
DEN kroužek čas třída
Pondělí flétna 14:00 - 14:45 2.
flétna 15:00 - 15:45 1.
keramika 14:30 - 16:00 1.-5.
Úterý příprava na přijímací zk. z ČJ 07:10 - 08:10 5.
makovice- vědecké pokusy 14:00 - 14:50 2.
makovice - vědecké pokusy 15:00 - 15:50 1.
makovice - vědecké pokusy 16:00 - 16:50 3.
trampolínky 15:30 -16:15 2.
Středa zumba 14:00 - 14:45 1.-3.
zumba 15:00 - 15:45 4.-5.
příprava na Cambr. zk. 14:00 - 14:45 4.-5.
Čtvrtek příprava na přijímací zk. z ČJ 07:10 - 08:10 5.
dramatika 14:45 - 15:30 1.-5.
Pátek vaření 14:30 - 16:00 1.-5.
příprava na Cambr. zk. 14:30 - 15.15 4.-5.
       
       

Podkategorie