Soukromá základní škola Easy Start vznikla v roce 2010.Do sítě škol byla zařazena  k 1.9.2011.Prvních pět let  sídlila v ulici Brojova, v přízemí administrativní budovy , od 1.9.2015 sídlíme v nově zrekonstruovaných prostorách také ve čtvrtí Slovany, ale na adrese  Blatenská 1073/27a.V přízemí budovy se nachází naše  MŠ Drobeček, která zajištuje kvalitní přípravu dětí na základní vzdělávání. Součástí školy je i zařízená zahrada, kde mohou děti trávit čas o přestávkách či odpoledne. Škola je připravena pro pět tříd základní školy. Nejedná se tedy o klasickou devítiletku.Škola je velmi prostorná, každá třída má svoji vlastní učebnu, Třídavýuka angličtiny je  ve speciálně vybavené třídě - interaktivní tabule / jako v každé třídě/ počítače, tablety , velké množství výukových pomůcek, výtvarné předměty se učí ve výtvarné třídě, kroužky mají také svoje prostory. Máme tři oddělení školní družiny. Spolupracujeme se společností Kroužky, která nám zajišťuje velké množství kroužků dle zájmu dětí a rodičů.

Škola nemá vlastní jídelnu, ale  výdejnu obědů, které dovážíme z jídelny při 10.ZŠ v Plzni na Borech.

Aby se vaše dítě u nás cítilo pohodlně, nabízíme začátek vyučování od 8.30hod a snížený počet žáků ve třídě a to na max. 16 žáků na jednu paní učitelku, tedy na jednu třídu. Umožníme tím dětem rychlejší rozvoj v případě nadaných žáků a naopak individuální přístup v případě žáků se specifickými poruchami učení či žáků slabších. Jednotlivé třídy jsou vedeny svou vlastní třídní učitelkou, která je vždy kvalifikovaná, má dobré znalosti anglického jazyka (aby mohla anglický jazyk zařazovat i do běžných předmětů) a má zkušenosti s vedením třídy (více v sekci Personál).

Důležitou součástí výuky je i zařazení anglického jazyka od první třídy v nadstandardním rozsahu – tzn. tři- šest hodiny týdně, hodiny s rodilými mluvčími,  výuka anglického čtení metodou SP, zařazování angličtiny do hodin - metoda CLIL a spolupráce s NAEP – více informací naleznete v sekci filozofie školy.

Celkové pojetí pedagogicko-výchovné práce školy vychází z pozitivní motivace žáků, učitelů i vychovatelů. Velice si vážíme jakékoli spolupráce mezi rodiči a školou, proto nás bude jen těšit, pokud docílíme fungujících a přátelských vztahů.

 Více informací o Mateřské škole Drobeček s.r.o. naleznete na stránkách www.skolkadrobecek.cz.