Milí prvňáčkové,

už se na vás v pondělí v 8:30 moc těšíme. Užijeme si spoustu legrace a seznámíme se navzájem.

                                                                                                 paní učitelka Andrea a Hanka

 

 

Beseda s městskou policií: Setkání s cizí osobou (11. 9. 2018, Plzeň)

Žáci měli dnes hodinovou besedu na téma „Setkání s cizí osobou“ od členky MP Veroniky Kuchynkové. Společně debatovali nad tím, jak vypadá policejní uniforma, k čemu je odznak, kdy můžeme policii požádat o pomoc, co všechno má vlastně policie na starost, zopakovali si důležitá telefonní čísla a naučili se, jak reagovat při telefonování na tísňovou linku.

Součástí besedy byly i scénky, kdy si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli, jak reagovat a jak se popř. ubránit při kontaktu s cizí osobou, která by jim chtěla ublížit. Dozvěděli se, jak se chovat, když se ztratí a spoustu dalších užitečných informací. Děti si besedu náramně užily.