Konzultační hodiny: úterý 14.00 - 16. 00

AKCE V POSLEDNÍM TÝDNU ŠKOLY(26.-30.6.2017)

Pátek - předání vysvědčení

První třída utekla jako voda a mně nezbývá nic jiného než popřát všem krásné prázdniny a budu se těšit v září ve druhé třídě!

 

Paní učitelka Veronika Košlerová

 

Čtvrtek- beseda o neslyšících

Předposlední den školy jsme zahájili besedou o nevidomých. Do školy dorazila tlumočnice do znakové řeči paní Voříšková. S dětmi si nejprve povídala obecně o handicapovaných a zda-li se s ním někteří již setkali apod. V druhé polovině besedy nám ukázala některá slova ve znakové řeči. Po skončení besedy jsme společně se druhou třídou mohli využít zapůjčených pomůcek (invalidní vozík, slepecká hůl a míč pro handicapované) - pozn. moc děkujeme paní Kotorové. Děti si vyzkoušely, že jízda na invalidní vozíku není vůbec jednoduchá. Na závěr dne jsme si pustili video - Výlet bez bariér. Byl to dokument o tom, jak vypadá den nevidomého a na co vše si musí dávat pozor. Děti celý den trénovaly své smysly a myslím, že si někteří uvědomili, že to není opravdu jednoduché "nevidět".

Středa - statek Černá ovce

Ve středu 28.6. jsme s žáky 1., 2. a 3. třídy vyrazili na statek Černá ovce, který se nachází v Plzni v ulici Na Roudné. Děti měly možnost poznat zblízka život hospodářských zvířat, přestože neopustily město a nemusely za zážitky jezdit nikam daleko. 
Čekalo jich na nás velké množství (koně, ovce, kozy, krávy, drůbež i prasata). Krotká zvířátka, která jsou zvyklá na lidskou pozornost, jsme si mohli bez obav pohladit a pozorovat je opravdu zblízka. Nahlédli jsme i do koňských stájí, kde jsme např. zjistili, jaký je rozdíl mezi slámou a senem.

Na závěr dostali všichni žáci list papíru, na který mohli namalovat, co se jim na statku nejvíce líbilo. Zvítězila bezkonkurenčně kobylka "Panda", která nám se svou cvičitelkou předvedla tzv. tři přirozené chody koně- krok, klus a cval. Obrázek si buď mohly děti odnést domů, nebo ho nechat na statku, kde si kresby od dětí schovávají na památku. 

 

Úterý - Výlet na Homolku

V úterý jsme se rozhodli, že vyrazíme na blízký kopec Homolka, kde je naučná stezka. Ačkoliv počasí vypadalo všelijak, rozhodli jsme se, že nakonec půjdeme. Déšť nás nakonec zastihl až u Homolky, kdy jsme zrovna svačili pod kopcem. Nevadilo nám to, protože jsme se mohli schovat pod stromy. Prošli jsme si několik stanovišť, vyzkoušeli, jak daleko umíme doskočit podle zvířat a jiné aktivity. Poté měly děti volnou chvilku, aby si mohly zasportovat na hřišti. Bohužel déšť nás neminul, a tak jsme se rozhodli, že se vrátíme raději do školy.

 

 

__________________________________________________________________

Škola v přírodě

Ani letos nechyběl výlet do přírody na Školu v přírodě. Tentokrát jsme jeli do Sadova ke Karlovým Varům, kde jsme byli ubytováni v krásném objektu - Dvůr Stráň.

Dopoledne jsme společně měli projekt na téma Povolání. První den jsme si povídali o tom, jaká různá povolání jsou a co k nim lidé potřebují. Povídali jsme si o tom, čím by děti chtěly jednou být a co dělají jejich rodiče.

Druhý den jsme se zaměřili na lékaře. Nejprve jsme si povídali, jaké druhy lékařů známe, jak probíhá návštěva u lékaře a nakonec se děti samy staly lékaři. Dostaly lékařské oblečení (včetně čepice, roušky a rukavice). Rozdělily se do dvojic a dle připravené kartičky se navzájem vyšetřily, poté si zkusily operovat (ve hře Operace) a na závěr si vyzkoušely, jak dobře vidí. Dětem se lékařský den velice líbil, v operování pokračovali ještě odpoledne:). V druhé polovině dopoledne jsme vyrazili na procházku k potoku, kde se z nich stali biologové a zoologové. Děti mohly určovat květiny podle atlasu rostlin, pozorovat zvířata pomocí lupy apod.

Ve čtvrtek si děti mohly složit nějaké povolání z papíru, zahráli jsme si pantomimu, shrnuli jsme si informace pomocí různých kartiček a na závěr se z nich stali sportovci a mohly si užít volnou chvilku na hřišti. Odpoledne se mohly svézt na koni a na závěr byl oheň a opékání buřtů. Odpoledne měly na starosti paní učitelky Lýdie a paní asistentka Markéta. Pro děti si připravily krásný celotýdenní program na motivy knihy Ronja, dcera loupežníka. Některým dětem se ze školy v přírodě ani nechtělo domů:), což je dobré znamení toho, že si školu v přírodě opravdu užily.

___________________________________________________________________

Pasování na čtenáře

Protože se z dětí stali velcí čtenáři, ve středu 14.6.2017 pro ně bylo nachystané pasování na čtenáře. Na celý ceremoniál dohlíželi Král a Královna z Království čtenářů. Aby děti mohly být pasování na čtenáře, musely splnit úkoly a předvést své čtenářské dovednosti. První úkol byla společná básnička, kterou jsme zahájili pasování. Druhým úkolem bylo poznat podle úryvku správnou pohádku a přiřadit ke správné pohádkové postavě. Posledním úkolem bylo přečíst úryvek z Písmenkové pohádky. Protože všechny děti splnily zadané úkoly, stačilo jen již odříkat slavnostní slib spolu s Královnou. A na závěr byl každý pasování Králem a poté každý dostal muffin s knihou a samozřejmě slavnostní glejt a knihu. Celé pasování mělo správnou atmosféru a i přestože děti byly celý den nervózní, všichni vše zvládly.

___________________________________________________________________

Den dětí

Prvního června jako každý rok patřil dětem. První 3 hodiny jsme se učili, ale poté jsem se přesunuli ven, kde pro děti byla připravená stanoviště. Naše třída jedno stanoviště vyrobila v rámci pracovních činností - branky na florbal. Děti si mohly vyzkoušet vytvořit živý obraz, rozbít Angry birds piňatu (které byly opravdu pěkné!), pomoci kohoutkovi donést vodu či trefit se mincí do hrnečku. Nechyběly samozřejmě ani "hnusárny" paní učitelky Káti, které tentokrát byly zaměřené na lovení pomocí nohy. Na závěr děti dostaly drobný dárek. Program pokračoval i v odpoledních hodinách v družině. 

___________________________________________________________________

Návštěva dětí z MŠ

Ve dnech 25.5. a 29.5.2017 se k nám do 1.třídy přišli podívat předškoláci na hodinu matematiky. Nejprve je paní ředitelka provedla po škole, ukázala jim, kde co máme a kde bude jejich budoucí třída. Poté zavítali k nám, kde si vyzkoušeli práci ve skupinách a stavěli stavby podle plánu. Poté si stavbu vybarvili. Zkoušeli si postavit různé geometrické tvary z dřívek či postavit z geometrických tvarů obrázek za pomoci již zmíněných dřívek. Na závěr jsme si zahráli nějaké naučné hry na interaktivní tabuli. 

___________________________________________________________________

Indiánské pohádky

Opět k nám přijelo divadlo Ondřej s anglickým představením - Indiánské pohádky. Dvě interaktivní pohádky, které vtáhly do děje všechny žáky, kteří se stali herci. Příběhy byly celkem 2 - jeden o větru, který nejdřív nebyl, ale poté ho indiáni našli, a druhý o dvou sestřenicích, které milovaly měsíc a chtěly se s ním oženit. On si však mohl vzít pouze tu, která byla trpělivější. Během představení zaznělo několik písniček a děti si tak mohly procvičit některé fráze a slovíčka z anglického jazyka.

___________________________________________________________________

Jarní procházka


Ve středu 3.5. jsme vyrazili na "objevitelskou" cestu kolem školy. Bylo to v rámci prvouky, kde jsme se den předtím učili o jarních květinách. Proto jsme šli vše prozkoumat v praxi. Děti pracovaly ve dvojicích. Vybaveny pracovními listy nacházely další a další květiny i rozkvetlé keře a stromy. Našli jsme macešky, pampelišky, tulipány, petrklíče, modřence, šeříky atd. Všechny kytičky jsme pak detailně zkoumali (samozřejmě bez trhání). Cílem naší vycházky byla krásně rozkvetlá alej plná sakur (okrasná třešeň) poblíž slovanské radnice. Tam jsme pořídili i pár fotografií.

___________________________________________________________________

"Páťáci učí prvňáky"


Tento týden byl pro nás speciální. Žáci páté třídy totiž přišli mezi naše prvňáčky, aby si vyzkoušeli, jaké to je být učiteli. Pod vedením paní učitelky Košlerové a lektorky anglického jazyka paní učitelky Paušové si učivo předem připravili. Poté nás postupně navštívili během hodin matematiky (Tonda, Olda, Matěj), prvouky (Zuzka, Verča, Karol), angličtiny (Nina a Kačka) a hudební výchovy (Saski a Naty). Jejich snažení bedlivě sledovala i paní ředitelka. Všechny hodiny byly skvěle připravené. Nechyběly názorné ukázky (prvouka), práce ve dvojicích i skupinách (angličtina), soutěže (hudební výchova) i práce na koberci (matematika). Tato zkušenost byla pro všechny přínosná. Páťáci pochopili, že není někdy snadné stát před třídou plnou dětí, svým výkladem je zaujmout a zároveň něco nového naučit. Prvňáci si hodiny se staršími spolužáky užili a už teď se těší, až za pár let oni sami vystoupí před mladšími kamarády. 

paní učitelka Julie

___________________________________________________________________

Veselé zoubky 

Každý rok nám společnost DM drogerie nabízí preventivní program Veselé zoubky. Ve čtvrtek 20.4. jsme si tedy s dětmi udělali celodenní projekt na téma zuby a správná hygiena. První dvě hodiny jsme si povídali o zubech, proč je máme, jak fungují a jak se liší dětský chrup oproti dospělému. Také jsme si povídali o tom, co je a jak vzniká zubní kaz a jak mu zabránit. Naši školu tentýž den navštívily dvě studentky zubního lékařství. Pro děti měly připravený zajímavou besedu s praktickými ukázkami, která krásně navázala na náš dopolední program. Děti si do školy přinesly kartáčky a poté, co jim studentky ukázaly, jak na správné čištění zubů, si děti zuby samy vyčistily. Na závěr děti dostaly balíčky od společnosti DM. Pevně věřím, že děti si odnesly cenné informace a i nadále budou dodržovat zásady správné dentální hygieny.

___________________________________________________________________

Divadlo Letadlo- Cesta kolem světa

Po návratu z prázdnin pro děti bylo přichystané divadlo, kde děti procestovaly téměř celý svět. Nejprve vyrazily letadlem do Francie, kde vystoupaly na Eiffelovu věž, poté podvodním tunelem dorazily do Anglie, kde se podívaly na Stonehenge. Bohužel záhadu kamenů se jim nepodařilo rozluštit, ale i tak se vydaly dál:) přes oceán lodí rovnou do New Yorku, kde je přivítala už z dáli socha Svobody. Poté je čekala opět dlouhá cesta, tentokrát do Číny, kde se děti proletěly balónem, aby si prohlédly Velkou čínskou zeď. Doletěly až do Ruska, kde cestovaly metrem v Moskvě. Poslední cesta vedla zpátky autem do České republiky, kde si děti procvičily dopravní značky. Většina děti se stala součástí představení. Děti si jej moc užily!!

___________________________________________________________________

VELIKONOČNÍ PROJEKT (12.4.2017)

Na poslední den školy jsme společně s paní učitelkou 2. třídy pro děti přichystaly dopolední projekt. Na začátku byli žáci rozděleni do smíšených skupin (1. a 2.třída). Pro děti byla připravena stanoviště, na kterých musely plnit různé úkoly - velikonoční sudoku, logické hádanky, doplňování slov do velikonočního příběhu, pracování s pohádkou a spojování kartiček s velikonoční tematikou. Na každém stanovišti si děti mohly vydělat peníze v podobě žetonů, které si mohly průběžně chodit do banky proměňovat v peníze. Po krátké pauze a splnění všech úkolů si děti za proměněné peníze mohly jít do Trafiky koupit recept. Zjistily, že budou vařit vajíčkovou pomazánku. Aby ji mohly uvařit, musely si promyslet potraviny, jaké potřebují a nakoupit si je v Obchodě. Pokud jim zbyly peníze, mohly si v Hračkářství koupit nějaké omalovánky, lízátko či nálepky. Během vydělávání peněz si mohly děti peníze i přivydělat, a tak toho některé skupiny využily :). Po nakoupení všech ingrediencí se děti vrhly na výrobu vajíčkové pomazánky, chlebíčky si poté nazdobily zeleninou a s chutí se pustily do jídla:). Po společném úklidu si děti venku zahrály hry ve družstvech a nechybělo ani tradiční hledání schovaných vajíček:) Děti si projekt velice užily!

___________________________________________________________________

SLŮNĚ BABŮ

Ve středu jsme byli pozvání do divadla do MŠ na představení Slůně Babů. Příběh o slůněti, které si připomnělo, že je důležité umět se o věci rozdělit. Samozřejmě tak, aby všichni byli spokojeni. Seznámil se s housenkou či lvíčetem, kteří se s ním rozdělili o jídlo. Ale hlad mu pomohla zahnat až gorila Kira. Divadlo se dětem moc líbilo a na závěr si poslechly písničku o spravedlivém dělení.

___________________________________________________________________

VELIKONOČNÍ DÍLNA

Sobota 1. 4. nepatřila pouze aprílu, ale i velikonoční dílně v naší škole. Děti si za pomoci rodičů mohly vyrobit papírový hyacint, vajíčko zdobené stuhami nebo novinami, velikonoční věnec, či vtipný kolíček s kuřátkem klubajícím se z vajíčka. V průběhu tvoření se všichni mohli občerstvit v jídelně. Díky tvořivosti a nadšení zúčastněných vzniklo spoustu pěkných výtvorů.

___________________________________________________________________

ČAJ O PÁTÉ ANEB TRADIČNÍ ENGLISH TEA PARTY

V úterý 28.3. jsme neměli tradiční hodinu angličtiny, ale tradiční anglický čajový dýchánek. Čekalo nás vyprávění o čajích a jejich „výrobě“, ukázali jsme si čaje sypané a v sáčcích, kvetoucí, zelené a hlavně ty černé anglické. Ochutnali jsme tak více než 15 druhů čajů (Egypt, Turecko, Čína, Keňa a mnoho druhů černých čajů včetně pravých anglických – Earl Grey, English Breakfast, PG) a nezapomněli jsme ani na tradiční cookies. S čajem s mlékem a sušenkami jsme si tak udělali menší piknik uprostřed třídy a celou hodinu si doslova vychutnávali.

 

paní učitelka Káťa

____________________________________________________________________________

Divadlo Můj rodný kraj

Ve čtvrtek 23.3. jsme navštívili divadlo v Polanově síni. Herci nás hned v úvodu pozvali na výlet a provezli nás nejprve po zajímavostech a historických památkách Plzně. Poté jsme se vydali na výlety po Plzeňském kraji. Divadlo bylo moc pěkné.

 

____________________________________________________________________________

WE´RE GOING ON A BEAR HUNT

V úterý 7.3. měly děti poprvé možnost pracovat celý den v angličtině a to díky projektu Bear Hunt.  Jednalo se o jejich první zkušenost s prací na stanovištích, kdy bylo potřeba rozvrhnout si čas, uvědomit si své tempo a splnit zadaný úkol.  Každý se s tím popral po svém a většina dětí zvládla všechny úkoly na výbornou.

A co nás čekalo:

1)      identifikace stop a zjištění, kdo se prošel po škole a zanechal nám tam úkoly

2)      po stopách se vydat na lov na medvěda – ke každé přední stopě s číslovkou bylo třeba najít zadní stopu s psanou formou čísel v angličtině (stopy nás vedly po celé škole)

3)      projít trávou (a vypočítat příklad v AJ), bahnem (a vytáhnout z něho písmena na tvorbu AJ slov), projít se řekou bosou nohou (a vylovit mušle s čísly), v lese najít šišky a větvičky s předložkami a pocvičit se v nich, ve sněžné bouři (polystyren) nalovit puzzle s přebalem knihy, vydat se do jeskyně (učebna AJ) a pokusit se nafotit medvěda.

4)      v učebně AJ se pokusit splnit 9 úkolů na stanovištích a získat tak fotky částí medvěda

5)      a kdo medvěda „ulovil“, dostal tajnou zprávu a mohl si prohlédnout celý příběh v knize a pak jako krátkou animaci na tabletu

 

Příště se vydáme třeba zase za nějakými zvířátky J

paní učitelka Káťa (AJ)

___________________________________________________________________

Projekt O Červené Karkulce

V pátek 10.2.2017 na děti čekal celodenní projekt na téma Červené Karkulky. I přestože je to velice známá pohádka, v úvodu projektu jsme zhlédli hudebně zpracovanou pohádku od Svěráka a Uhlíře. Některé děti ji již znaly, a tak si společně s nimi zpívaly. Děti se poté rozdělily do skupin a během celého dopoledne pracovaly na stanovištích, kde pro ně byly připraveny různé úkoly. Děti pracovaly s různými kartičkami, kdy určovaly například polohu (před, za, na..atd.-zde si děti procvičily také angličtinu), skládaly pomíchaný příběh nebo si mohly zahrát prstové divadlo s připravenými "herními rukavicemi". Dále si děti vyrobily loutku či kreslily komiks, ale nechyběly ani matematické slovní úlohy. Jakmile byl někdo s prací hotový, byly pro něj připraveny úkoly navíc (karty Logico Piccolo, práce se souřadnicemi, domino aj. - vše bylo opět zaměřené na naši pohádku).

___________________________________________________________________

Tyjátr

Ve středu 8.2. jsme měli možnost s dětmi navštívit interiérové hřiště Tyjátr, kde si děti mohly celé dopoledne sportovně užít. Bylo vidět, že tam některé děti nebyly poprvé a že to všechny velice bavilo. Hřiště jsme navštívili společně s dětmi z MŠ a jsem ráda, že jsme vše zvládli bez nějakého úrazu a musím děti pochválit, jak se ohleduplně chovali ke kamarádům z MŠ. Sportovní dopoledne si děti velice užily:).

___________________________________________________________________

Námořnická pohádka

První akcí v roce 2017 byla návštěva divadla - tentokrát připlulo divadlo k nám se svojí Námořnickou pohádkou. Celé představení bylo v angličtině a musím říci, že i přestože jsme teprve v první třídě, tak se prvňáci statečně zapojovali. Všichni společně pluli na palubě námořnické nákupní lodi, která si vydala skrz oceány pro různé artikly a materiály. Děti se podívaly do Indie, Ameriky, Japonska a různých dalších zemí. Divadlo bylo moc pěkně udělané, děti si společně několikrát zazpívaly a někteří se dokonce na chvíli stali herci. Myslím, že i z fotografií je vidět, že si děti divadlo moc užily.

___________________________________________________________

Návštěva plzeňského biskupství- 21.12. 2016

Dnes jsme s žáky první a druhé třídy vyrazili do centra města. Krátce jsme se zastavili na plzeňských vánočních trzích, abychom nasáli atmosféru blížících se Vánoc. Vyfotili jsme se u vánočního stromu, prošli jsme se mezi stánky a nezapomněli jsme si také prohlédnout velký dřevěný betlém.

Poté jsme se přesunuli do budovy plzeňského biskupství, které připravilo pro děti základních škol zajímavý program s vánoční tématikou. Jednalo se o prezentaci, kterou děti zhlédly a následně s tématem pracovaly a samy se do programu aktivně zapojily. Celou akcí nás provázela 
sestra Benedikta Veselá. Dozvěděli jsme se řadu zajímavých věcí týkajících se adventu, narození Ježíše Krista, Vánoc ale také Velikonoc a doby postní.
Moc děkujeme za poučné a zajímavé dopoledne.

___________________________________________________________________

Za Ježíškem do Betléma půjdeme

Letos jsme poprvé navštívili divadlo v Polanově síni. Vydali jsme se společně napříč celým prosincem a jeho významnými dny. Od Mikulášské nadílky přes svátek Lucie až k samotným Vánocům a jejich tradicím. Děti si také připomněly, co znamená Advent a jak se slaví. V průběhu celého představení jsme si mohli zazpívat koledy a některé z dětí byly dokonce součástí představení na pódiu. Děti si představení moc užily.

 

Mikuláš

V pondělí 5.prosince jsme s dětmi navštívili MŠ, kam za dětmi přišel Mikuláš, čert a anděl se svojí nadílkou. Mikuláš každému řekl, v čem je dobrý ale naopak i to, v čem by se měl zlepšit. Na stvrzení si každý potřásl s čertem, aby si pro něj příští rok nemusel přijít. Od anděla naopak děti dostaly drobný pamlsek. Na závěr děti řekly jako poděkování společnou básničku.

___________________________________________________________________

Dobrodružná cesta černouška Joea

V pondělí 28.11. měli možnost naši prvňáčci a druháci zhlédnout interaktivní divadelně -hudební program „Dobrodružná cesta černouška Joea“. Děti se nejprve ocitly uprostřed savany, kde na ně číhala různá nebezpečí. V savaně se seznámily s černouškem Joem a doprovodily ho do africké školy. Cestou se naučily a nacvičily jednoduché hudební rytmy. Ty pak zahrály na hudební nástroje, které si samy vyrobily z lesního materiálu, hřebíků, napínáčků, provázků, gumiček, strun apod. Naučené rytmy děti použily ve společné písni, kterou zazpívaly černouškovi na rozloučenou.

 

___________________________________________________________________

Ekoprojekt

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 jsme měli celoškolní projekt zaměřený na třídění odpadů, recyklaci a ochrany Země jako takové. Celá škola byla tematicky vyzdobená a na děti čekala zajímavá stanoviště. Děti si mohly připomenou, co třídíme dle jednotlivých barev a co kam konkrétně můžeme házet. Letos jsme poprvé měli video stanoviště, kde se děti mohly podívat, kam putují odpadky, které mají doma. Na jednom stanovišti nám dokonce vznikla skládka:), kterou děti průběžně třídily a nakonec ji odnesly do správných kontejnerů. Myslím, že se akce povedla a děti si ji užily.

___________________________________________________________________

Den domácích mazlíčků

Po nocování nás čekala další akce a to byl Den domácích mazlíčků. Ten den si nějakého mohly děti donést. A kdo neměl živého, tak si klidně mohl přinést nějakého svého plyšového mazlíčka. A že těch plyšových se tady sešlo. Z živých mazlíčků jsme zde měli pouze morče, ale vůbec to nevadilo - šli jsme se podívat do ostatních tříd, kde těch zvířat bylo více - králíci, šneci, kočky, morčata a nebo například želvy. Povídali jsme si o tom, jaký je rozdíl mezi domácím zvířetem a domácím mazlíčkem, také o tom, jaké povinnosti má chovatel a co vše různí domácí mazlíčci potřebují. V průběhu dne nás navštívil mluvčí ZOO. Nejprve nám povídal zajímavosti ze světa zvířat, přinesl ukázat i nějaké preparáty zvířat a dokonce nám přinesl ukázat i živé zvíře - krajtu - a děti si na Boženku mohly sáhnout. Beseda byla zajímavá a děti se dozvěděly nové informace.

___________________________________________________________________

Nocování

V úterý 8. 11. 2016 jsme nocovali ve škole. V pět hodin jsme se vydali ven před školu, kde pro děti byly připravené lístečky a s čísly a písmeny a jejich úkolem bylo vyřešit šifru, kterou každý dostal. Všem se to zdárně podařilo. Děti se díky šifře rozdělily do dvou týmů - růžoví a modří. Poté nás čekal přesun do školy, kde byl pro týmy ukrytý poklad. Zvolily si svého zástupce, který od mne dostal první indicii. Díky získané indicii mohly děti hledat indicie další. Všechny hra moc bavila a obou týmům se podařilo najít poklad! Pak už nás čekala večeře ve formě "švédského toastového stolu" :), pak už jen vyčistit zuby, opláchnout a mohly jsme jít do "pyžamového kina". Filmem "Za plotem" jsme se naladili na čtvrteční Den mazlíčků.

Nocování jsme si všichni moc užili!

___________________________________________________________________

Halloweenské oslavy

Před podzimními prázdninami se u nás ve škole konaly oslavy anglického svátku Halloween. Děti již od rána byly v maskách - a že jich tady bylo! Celá třída byla již od rána nazdobená strašidly, která si děti vyrobily. Ten den nepotřebovaly učebnice, ale celý den jsme si povídali o významu svátku Halloween a českých Dušičkách, děti plnily halloweenské úkoly a zahrály si halloweenské hry nejen na počítači, ale i společně na koberci. Po obědě nás čekala výroba "boule" na odpolední slavnost a také nesmělo chybět dlabání a vyřezávání dýní, které děti přinesly.

Odpoledne jsme se přesunuli ven, kde si celá škola přichystala čarodějnické básničky a písničky pro rodiče a po představení jsme se vydali spolu s rodiči na lampionový průvod v okolí školy. A pak už nás čekalo jen hodování a radování :). Rodiče měli možnost ochutnat výrobky, které jim děti uvařily a nachystaly a kdo zrovna neměl chuť na něco sladkého, tak si mohl na ohni opéct buřta.

Věřím, že si všichni halloweenské oslavy užili a na fotky z akce se můžete podívat v naší fotogalerii.

___________________________________________________________________

Drumben

Dnes jsme ve škole měli jako každý rok bubenický workshop - Drumben. Pro děti to nebyla žádná novinka, protože tento workshop měly již ve školce. Děti si vyzkoušely bubnovat v určitém rytmu, byly součástí "kapely" a v neposlední řadě improvizovaly a vymýšlely svůj vlastní rytmus. Workshop byl pěkně připravený, škoda jen, že někteří bubeníci to kazili svým věčným reptáním a bubnováním zrovna když nemají....

___________________________________________________________________

Honba za pokladem Černého piráta

20. 10. 2016 naši školu navštívili námořníci ze společnosti Besedárium. Spolu s druháky jsme se ocitli na lodi, která se vydala na nebezpečnou cestu po moři za Černým pirátem, který ukrýval poklad. Díky logickým úvahám, důvtipnosti a spolupráci ve skupinách se nakonec podařilo piráta dopadnou a získat jeho poklad !! Vše bylo doprovázeno pokřiky a písničkami a nechybělo ani setkání s domorodci. Dětem i paní učitelkám se program velice líbil ! 

___________________________________________________________________

Divadlo ŠUS

Dnes 7. 10. 2016 jsme navštívili v prostorách MŠ divadelní představení Čtyři pohádky. Program byl sestaven (jak už napovídá název) ze čtyř pohádek inspirovaných Františkem Hrubínem. První pohádka bylo Kuřátko a obilí, poté nás děj zavedl na zahradu k dědkovi a bábě a jejich snaha, jak vytáhnout řepu děti velice pobavila. Další pohádkou byl Otesánek, který snědl vše, co viděl a poslední pohádka byla Zvířátka a loupežníci. Celé představení bylo propojeno různými zvuky, písničkami a jinými doplňky. Děti si představení velice užily a stále se smály a už teď se prý těší na další :)

___________________________________________________________________

Seznamovací dílna (24.9.2016)

Jako každý rok, tak i letos tradičně proběhla seznamovací dílna pro rodiče a děti. Opět byla po škole rozmístěna stanoviště, kde byly pro zúčastněné připravené zábavné, vtipné, sportovní, odvážné a jiné úkoly. Soutěžilo se ve skupinách a nechyběl ani tipovací úkol. Úkoly byly různorodé a dle reakcí bylo vidět, že si všichni dopoledne užili. Foto z akce můžete najít na stránkách ve Fotogalerii.

___________________________________________________________________

Hola, hola, Figurka volá

Ve dnech 13-14.září proběhla již druhá (pro nováčky první) večerní Figurková bojovka. Ani při této jsme nezapomněli potrápit hlavičky a společně vyřešit sérii šachových úkolů (mat dámou a králem), zahrát si několik nešachových her s Figurkami, šachovnicí a žetony a uvařit si večeři.

Stejně jako při minulém setkání Strážců Figurkova, nechyběla ani noční akce. Tentokrát proběhla mimo budovu neb z jednotlivých království utekli pěšci. Strážci je tak za svitu měsíce a baterek hledali před budovou školy…

Ráno na nás čekalo plno dobrých buchet, bábovek a sušenek, které napekly maminky (pochutnaly si i děti odpoledne v družině) a poslední série šachových úkolů (pat). Nakonec jsme spočítali vyzdobené figurky (body za vítězství v úkolech) a rozdali medaile.

Do tříd jsme běželi s mírným zpožděním a celý den jsme přemýšleli, kdy se zase sejdeme. Kdo ví, třeba ještě někdy nastane nutnost Strážce svolat.

Strážkyně Figurkova

Kačka

 

 

Divadlo Alfa

Dnes, 15.9.2016, jsme s dětmi navštívili divadlo Alfa - představení Kolíbá se velryba. Vtipně pojaté představení o dvou pirátech, kteří se dostanou do břicha velryby. Protože jim do cesty vpadla hvězda, rozhodli se jí vylepšit pokojíček ve velrybím břiše, aby jim splnila přání. Zprvu jsou to zlí piráti, ale nakonec vše dobře dopadlo. Celé představení bylo propojené písničkami. Děti se během představení velice bavily. Součástí vstupenky byla i prohlídka výtvarné dílny, takže jsme se dozvěděli, jak se loutky vyrábějí, jaké jsou jejich druhy a jak celkově probíhá příprava divadelní hry. Celé dopoledne bylo zábavné, zajímavé a v neposlední řadě poučné. Na ilustrace k divadelní hře, se můžete podívat v šatně na skříňkách a fotky naleznete na internetových stránkách.

 

_______________________________________________________________________________

Milí rodiče a milé děti,

vítám vás ve vašem prvním školním roce! Zahájili jsme ho v úplně nové třídě. Celý rok nás budou provázet písmenka a číslice, která se naučíme číst a psát. Všem přeji mnoho úspěchů a šťastných školních chvil.

Paní učitelka Verča