Milí prvňáčkové,

už se na vás v pondělí v 8:30 moc těšíme. Užijeme si spoustu legrace a seznámíme se navzájem.

 

                                                                                                 paní učitelka Andrea a Hanka

 

konzultační hodiny   Mgr. Andrea Trávníčková   pondělí 15:00 - 17.00 hod.

                                  Mgr. Hana Paušová  pondělí až pátek 7:00 -8. 00 hod. + pondělí 14:00 -16:00 hod.

 

 


 

Záložka do knihy spojuje školy

V měsíci říjnu jsme se zapojili do Česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy : Pohádky, bajky, pověsti, příběhy neznají hranice

Záložky se dětem moc povedly a už se těšily na kamarády za Slovenska. Poslali jsme jim naše záložky spolu s fotografií naší třídy, dopisem, propagačními materiály Plzně a malými dárečky. Aby jim čekání lépe uteklo, seznámili jsme se s naší partnerskou školou pomocí jejich intern. stránky- děti tak viděly jejich školu – mají na stránkách moc pěknou prezentaci. V rámci projektu jsem se rozhodla, že děti seznámím se Slovenskem  jako takovým – ukazovali jsme si fotografie, pouštěli video o Slovensku , seznámili se s vlajkou a znakem – ty jsme si zkusili i namalovat, se státní hymnou , poslechli jsme si ji i postaru – spolu s českou částí, povídali si o Jánošíkovi, hledali recepty slovenských jídel, prohlíželi si slovenské kroje a malovali si své vlastní a také poslouchali slovenskou řeč a zkoušeli poznat určitá slova . Úplně nejlepší byl poslech slovenského rozpočítadla tak podobnému našemu Vařila myšička kašičku. No a do toho už nám dorazily záložky ze slovenské Prievidze. To bylo radosti. Záložky jsme si prohlédli spolu s knihou, kterou nám naši kamarádi poslali a udělali si krásnou výstavku , aby je všichni viděli.

  Moc děkujeme za krásné záložky a  příjemně strávený čas na projektu.

 

 

 Halloweenské oslavy  31.10.2018

Dnešní den si  prvňáčci užili. Do školy totiž nedorazily naše hodné děti, ale samé čarodějnice, strašidla, kouzelníci, duchové, dýně a jiná havěť. Slavili jsme totiž Halloween. A jaký by to byl Halloween bez strašení. Již ráno na děti za dveřmi školy čekalo strašidlo, které se na ně vrhlo. To bylo křiku. A pak už následovaly samé hall. hry, úkoly, tvoření.  Nejprve jsme byli navštívit naše kamarády ve školce a připravili si pro ně krátké vystoupení. Potom na děti čekalo hledání různých hall. úkolů,  vyrábění hall. dekorací, angličtina byla také celá halloweenská  a co teprve výroba občerstvení na odpolední párty. Děti se v družině pustily do práce s velkou chutí a připravily výborné občerstvení. No a už následovalo vystoupení pro rodiče a hall. průvod, který jsme zakončili opékáním buřtíků, ale také ochutnáváním dobrot připravených dětmi z celé naší školy. 

 

Návštěva divadelního představení  Podzim (18.10.2018 )

Dnes jsme se s prvňáčky vypravili mezi kamarády do MŠ Drobeček. Čekala tam na nás spousta kamarádů a hlavně herečky z divadla Letadlo , které dětem zahrály pohádku Podzim. A nehrály samy. Do představení plného písniček a her zapojily i děti, a tak se z našeho Filipa stal velký Podzim, který kraloval po celé představení, Laura a Sára se také předvedly jako zdařilé herečky. Dětem se představení moc líbilo a už se těšíme na další .

 

 Projekt Edison (24. – 27. 9. 2018)

 

Prvňáčky, v rámci projektu Edison v tomto týdnu, navštívili 4 studenti ze 4 různých zemí světa – Čína (Rio), Kolumbie (Cristian), Indie (Vimal) a Gruzie (Nino). Žáci se vždy dozvěděli nejen zajímavosti o studentech, ale hlavně o státech, ze kterých přijeli. Státy hledali společně na mapě světa a zkoumali, jak daleko jsou od ČR, tvořili vlajky, povídali si o kultuře a zvycích, seznámili se pomocí fotografií se zajímavými místy. Vyzkoušeli si psaní čínských znaků, ale i počítání v hindštině či španělštině. S Cristianem koukali společně na pohádku o tapírovi a s Riou pak za doprovodu kytary zpívali ve ŠD jak české, tak čínské písničky. V závěru týdne nás pak čekala příprava salátu s Ninou a čínských knedlíčků s Riou. Děti si celý týden náramně užily, procvičily angličtinu a vždy s nadšením vyprávěly, co se dozvěděly nového. Celý týden byl pro nás všechny výjimečným zážitkem!

 

Beseda s městskou policií: Setkání s cizí osobou (11. 9. 2018)

Žáci měli dnes hodinovou besedu na téma „Setkání s cizí osobou“ od členky MP Veroniky Kuchynkové. Společně debatovali nad tím, jak vypadá policejní uniforma, k čemu je odznak, kdy můžeme policii požádat o pomoc, co všechno má vlastně policie na starost, zopakovali si důležitá telefonní čísla a naučili se, jak reagovat při telefonování na tísňovou linku.

Součástí besedy byly i scénky, kdy si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli, jak reagovat a jak se popř. ubránit při kontaktu s cizí osobou, která by jim chtěla ublížit. Dozvěděli se, jak se chovat, když se ztratí a spoustu dalších užitečných informací. Děti si besedu náramně užily.