Milí prvňáčci,

už jste velcí školáci! tám vás v 1. třídě!

Těším se na naše společně strávené chvíle. :-)

paní učitelka Pavlína

 

KONZULTAČNÍ  HODINY : čtvrtek 14:00 – 16:00

_________________________________________________________Výsledek obrázku pro školák

 

2. 9. 2019 - první školní den

Dlouho očekávaný den je tu! V 8:30 se naši noví prvnáčci konečně dočkali svého prvního zvonění tohoto školního roku. Společně jsme se přivítali, řekli si co nás čeká a jak tento školní rok bude probíhat. V další části hodiny jsme se všichni seznámili a pověděli si, co máme nejraději, co nás baví. V průběhu hodiny jsme se také dozvěděli, k čemu nám byly kartičky, které jsme dostali na začátku hodiny. Děti se pomocí kartiček rozdělily do dvou skupinek, ve kterých si vybarvily dle své libosti tričko s logem "Jsem prvňáček". Konec hodiny jsme uzavřeli předáním pamětního listu a odznáčkem s naším třídním maskotem :-). 

paní učitelka Pavlína 

 

18. 9. 2019 - "Já, hrdina"

Dnes jsme s prvňáčky vyrazili poprvé za zdi naší školy. Vydali jsme se do DEPA2015 na interaktivní a naučný program zvaný "Já, hrdina". Děti měly možnost si vyzkoušet jednotlivé role IZS (integrovaný záchranný systém). Díky velice reálným kostýmům se z žáků během chvíle stali policisté, záchranáři nebo hasiči. Vyzkoušeli jsme si několik modelových situací a zkusili si zavolat na dispečink. K souhře mezi jednotlivými záchrannými složkami nám pomáhaly vysílačky, které byly nezbytnou nutností v každém vozidle daného oddílu. Celý program si děti moc užily. 

paní učitelka Pavlína

 

26. 9. 2019 - "Expedice Čtyřlístek"

Tento rok je to 50 let od prvního výtisku velice známého a oblíbeného dětského komiksu "Čtyřlístek". Na oslavu tohoto krásného jubilea k nám přijelo divadlo Besedárium, které si pro první a druhou třídu připravilo interaktivní zábavný program s názvem - "Expedice Čtyřlístek". Děti byly od začátku programu zataženy do života Fifinky, Myšpulína, Bobíka a Pindi. Žákům byla odtajena pravidla komiksu jako např. jak správný komiks vypadá, jak vypadají postavy komiksu a samozřejmě hlavně také to, jak se komiksová postava "dorozumívá". Všechna tato pravidla si mohly děti v zápětí prakticky vyzkoušet. Po celou dobu programu pracovali všichni aktivně a s velkým nadšením. 

paní učitelka Pavlína

 

14. 10. 2019 - naučná vycházka

Začátek tohoto týdne jsme si zpříjemnili naučnou vycházkou kolem rybníku Košinár a Bolevec. Během vycházky jsme se s prvňáčky zastavili na několika stanovištích, kde jsme plnili úkoly nebo se dozvídali nové informace týkající se prvouky. Stavěli jsme lesní domečky pro Ferdu Mravence, ten na společné vycházce totiž nemohl chybět! Dále jsme si zahráli na přírodovědné malíře a "sbírali barvy" (různě barevné přírodniny) na malířské paletky. V polovině naší vycházky jsme si dali pauzu, abychom si naplnili bříška sbalenými svačinkami. :-) Pomocí provázku jsme měřili obvody stromů, zejména největší borovice u Boleveckého rybníka. Proběhla také soutěž ve střelbě šiškami. Po celou dobu procházky jsme poznávali různé druhy listnatých, ale i jehličnatých stromů. Již dokážeme rozlišit a pojmenovat javor, dub, buk, břízu, vrbu, borovici, smrk, jedli, modřín ad. Dokonce dokážeme k jednotlivým stromům přiřadit i správný list a plod.

I díky tomu, že nám počasí přálo a celé dopoledne nás hřálo slunce do zad, jsme si toto dopoledne parádně užili. :-)

paní učitelka Pavlína

 

24. 10. 2019 - Halloween

Jako každý rok i letos se v naší škole uskutečnil Halloween. Tento rok jsme si ho naplánovali však o týden dříve, jelikož příští týden nás čekají podzimní prázdniny. :-)

Dopolední program jsme odstartovali představením našeho pásma v MŠ Drobeček. Poté jsme se již vydali plnit halloweenské úkoly. Děti si poradily např. s počítáním halloweenských předmětů, lepení puzzlí, sestavováním vlastní příšerky atd. Největší úspěch mělo odpolední vaření - ovocné Bowle. Děti krájely jednotlivé druhy ovoce do připravených kyblíčků - nadšení bylo veliké. Odpoledne jsme si zopakovali naše pásmo před rodiči, prošli jsme se, abychom ukázali naše masky a zakončili tuto akci na pozemku školy. Zde na nás čekaly všechny dobroty, které děti připravily. 

Myslím si, že se program povedl a děkujeme za hojnou účast! :-)

paní učitelka Pavlína

 

14. 11. 2019 - Cirkus zlodějů!

Tento čtvrtek jsme si zpříjemnili návštěvou divadla Alfa. Čekalo nás představení, ve kterém děti musely odhalit zločinného principála Armina Kudlu, protože dospělí snadno podléhali jeho charismatu a květnatým řečem a výmluvám. Přímočaré dětské vidění se ale ošálit nedalo...

Do města přijel Kudlův neuvěřitelný cirkus! Hadí žena Irina, silák Jasan, klauni Fanda a Paní Manda a nejfrancouzštější Francouz na světě Maurice a pochopitelně velký eskamotér a kouzelník Armin Kudla. Jenže za blýskavou cirkusovou fasádou se skrýval zločinný plán. Naštěstí  malý osiřelý artista Vilda Estrada měl srdce na pravém místě a smysl pro spravedlnost. Získal na svou stranu také odvážnou kamarádku Hanku a jejího psa Šumáka. Zlo muselo být být potrestáno!

Dětem se představení velmi líbilo. To, bylo jak naučné, tak velmi zábavné :-)

paní učitelka Pavlína

 

30. 11. 2019 - vánoční dílna

Tento školní týden jsme si o jeden den ve škole prodloužili. Konala se totiž každoroční vánoční dílna. V dopoledních hodinách jsme sice usedli do lavic, ale za účelem vyrobení si vánočních předmětů jako např. vánočního přání, papírových ozdobiček, vánočního svícínku aj. Pokud někomu při vyrábění vyhládlo, mohl nabrat síly v jídelně, kde na něj čekalo drobné občerstvení.

Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se zase příští rok!

paní učitelka Pavlína

 

2. 12. 2019 - předvánoční nocování 

Tak už i prvňáčci se dočkali! Z pondělí na úterý jsme nocovali ve škole. Nocování jsme spojili s nadcházejícím adventním časem. Šli jsme se podívat na vánoční strom s betlémem u radnice Slovany. Zde jsme si poslechli krátké vystoupení několika žesťových nástrojů a zpěv vánočních koled. Po příchodu do školy nás čekalo seznámení s adventním kalendářem a vánočním skřítkem, který nás po celou dobu bude kalendářem provázet. Také jsme si užili zdobení vánočního stromečku a výrobu čerta jako přípravu na Mikuláše. Po práci nám všem pěkně vyhládlo. Každý z nás dostal k večeři to, co si objednal. Po snězení všech dobrot jsme všichni jen zhluboka oddychovali. Potom jsme si už jen všichni rozestlali své provizorní postýlky a zalehli k pohádce. Naše první nocování jsme si užili na výbornou! :-)

paní učitelka Pavlína a Markéta

 

5. 12. 2019 - Mikuláš

5. 12. je nejen pro nás dospělé, ale hlavně pro děti, dnem, který se nese v duchu Mikuláše a jeho mikulášské nadílky. I k nám do třídy zavítal Mikuláš se svou "družinou" čertem a andělem. Všechny děti byly moc statečné, společně krásně zazpívaly a zarecitovaly hned několik tematických básniček/říkanek. Mikuláš s čertem a andělem byli z vystoupení dětí nadšeni a tak děti dostaly za odměnu i drobné sladkosti. V další části hodiny jsme si také povídali příběh o sv. Mikuláši, hráli hry a řešili různé úkoly. :-) V družině si zas děti vyrobily růžky a tak se v odpoledních hodinách proměnily v malé čertíky.

paní učitelka Pavlína

 

9. 12. 2019 - návštěva doubraveckého D-klubu

Začátek nového týdne jsme si dnes s prvňáčky zpříjemnili malým výletem do doubraveckého D-klubu. Zde na žáky čekala vánoční dílnička. Nasát vánoční atmosféru jsme tak mohli při výrobě vánoční dekorace a zdobení perníčků. Děti vyráběly a dekorovaly vánoční stromek a zdobily perníček ve tvaru vločky polevou, kakaem nebo cukrem. Přesto, že dílnička byla skromnějšího rázu, děti si ji jednoznačně užily.

paní učitelka Pavlína

 

20. 12. 2019 - vánoční dopoledne

Poslední den v roce 2019 jsme si s dětmi užili jak jinak, než vánočně, vždyť za 4 dny tu jsou Vánoce! Dopolední projekt jsme začali vyprávěním o tradicích a zvycích nejen v České republice, Evropě, ale i ve světě. Poté jsme pokračovali v plnění nejrůznějších úkolů. Každý prvňáček dostal své vlastní desky, v kterých byl vánoční pas. Úkolem bylo nasbírat do pasu co nejvíce razítek za splněné úkoly. Děti byly moc šikovné a řešení jednotlivých úkolů je moc bavilo a braly je opravdu zodpovědně. Poslední hodina byla ta nejočekávanější, došlo na rozbalování dárků. Po celou dobu jsme se vánočně ladili pojídáním nejrůznějších druhů cukroví, vánočky a poslechu vánočních koled.

Byl to velmi pěkně strávený poslední školní den v roce 2019. :-)

Krásné prožití vánočních svátku a šťastný nový rok!

paní učitelka Pavlína

 

14. 1. 2020 - projekt We're Going on a Bear Hunt

V úterý 14.1. 2020 se uskutečnil anglický projekt We´re Going on a Bear Hunt. Děti měly možnost pracovat celý den v angličtině. Na začátku projektu nás čekala identifikace stop, které někdo zanechal na chodbě školy. Poté už jsme se mohli vydat na lov medvěda. K tomu nám pomáhaly stopy s číslovkou  a její psanou podobou. Po cestě jsme plnili různé úkoly: projít trávou (a vypočítat příklad v AJ) či bahnem (vytáhnout z něho písmena na tvorbu anglických slov), projít řeku bosou nohou (vylovit mušle), v lese najít šišky a větvičky a procvičit se v předložkách, ve sněhové bouři (polystyrenové tvary) nalovit puzzle s motivem knihy, vydat se do jeskyně (učebna AJ) a pokusit se nafotit medvěda. V anglické třídě jsme se pustili do plnění 9ti úkolů na stanovištích a získávali fotky částí medvěda. Na toho kdo úkoly splnil, čekala odměna v podobě přečtení knížky.

paní učitelka Pavla

 

22. 1. 2020 - největší svět nafouknuté zábavy HOPSINA

Každý týden ve středu máme dle rozvrhu tělesnou výchovu. Tu dnešní jsme se rozhodli ozvláštnit. Navštívili jsme s dětmi veliké nafukovací zábavní centrum HOPSINA. Děti měly možnost po dobu jedné hodiny si vyzkoušet nejrůznější skákačky, skluzavky, prolejzačky a užít si tělesnou výchovu, tak trochu v jiném duchu. Děti si hodinu velmi užily. Myslím si, že zde nejsme rozhodně naposledy! :-)

paní učitelka Pavlína

 

29. 1. 2020 - Techmania Science Center

Dnes jsme navštívili v Techmanii program jménem - První kontakt s robotem . Pan instruktor se nejdříve s dětmi pobavil vůbec o tom, co to ten robot je, jak s ním zacházet a co takový robot umí. V další části programu dostaly děti tzv. ozoboty. Ozobot Evo je malý přátelský robůtek, který dětem kreativní formou představil svět robotiky, logického myšlení a programování. To z něj dělá nejen chytrou hračku, ale také promyšlenou vzdělávací pomůcku. Děti kreslily nejrůznější trasy (čáry) na papír a připravily tak pro roboty spletité cestičky, po kterých roboti jezdili. Po skončení programu jsme se "vyřádili" např. ještě ve vodním světě, v sekci "Inženýr", nakloněné rovině atd. 
Bylo to fajn užité dopoledne. :-)

paní učitelka Pavlína

 

14. 2. 2020 - Muzeum loutek

Dnes jsme se byli společně poprvé podívat v Muzeu loutek v Plzni. Nejdříve jsme si vyrobili vlastní miniloutku - sněhuláčka. K výrobě nám byl nabídnut výtečný ovocný čaj, který všem přišel při výrobě vhod. :-) Většina dětí už na loutkách byla, ale pro některé to byla premiéra. Dozvěděli jsme se, jaké druhy loutek existují, a měli jsme tu čest, že jsme si je mohli vypůjčit a zahrát si s nimi divadlo. Děti si hraní s loutkami moc užily, během chvilky se zvládly domluvit a povedlo se jim sehrát krátké představení. Hned, co se na podiu pořádně všichni vyřádili, vydali jsme se na prohlídku celého muzea. I tentokrát se nám výlet moc povedl! 

paní učitelka Pavlína

 

18. 2. 2020 - beseda Policie ČR

2. vyučovací hodinu nás prvňáčky navštívila jedna ze složek IZS - Policie ČR v zastoupení dvou paní policistek. Paní policistka nás seznámila s hlavními pravidly bezpečnosti nejen pokud jsme sami doma, ale také pokud se např. ztratíme v obchodním domě nebo pokud by nám někdo nabízel nějakou sladkost. Jak se správně zachovat jsme si vysvětlili, ale také prakticky ukázali. Návštěvu Policie ČR beru pro děti jako velmi přínosnou. 

paní učitelka Pavlína  

 

27. 2. 2020 - naučný program "Dentální hygiena"

Dnes, na druhou vyučovací hodinu, k nám zavítaly studentky stomatologie z lékařské fakulty. Studentky měly připravenou velmi pěknou prezentaci, díky které jsme se dozvěděli velmi mnoho nových a užitečných informací. Ráda bych ale také děti moc pochválila za to, kolik informací již o zubech a jejich správném čištění znaly. :-) Budoucí paní zubařky s sebou přinesly také názorné pomůcky jako např. velký kartáček a maketu chrupu, na kterém nám ukázaly, jak si správně zuby vyčistit. Vyslechli jsme si také pohádku, která nesla ponaučení, že si není radno s kazy zahrávat a je dobré, si zoubky pořádně a pravidelně čistit. :-)

Program byl pěkný a myslím si, že pro děti přínosný. :-)

paní učitelka Pavlína

 

9. 3. 2020 - Animánie "Kouzelný dědeček"

Abychom po jarních prázdninách nezačali "zhurta", zavítala k nám do třídy organizace Animánie, která si pro nás tentokrát připravila program s názvem "Kouzelný dědeček". Tento program na základě tří krátkých příběhů Jak chtěla blecha být včelou, Jak chtěla želva být nejrychlejší, Jak chtěl pudlík být lvem konfrontoval o plnění možných a nemožných přání, program vedl k sebepoznávání a sebehodnocení, hledání svého místa v rodině, ve skupině, ve světě a v životě. Zároveň byl také program zaměřen na rozvoj schopnosti komunikace a kooperace ve skupině a schopnosti formulovat myšlenku a svůj názor.

paní učitelka Pavlína

 

25. 5. 2020 - návrat do škol před koncem šk. roku :-) 

Už se tomu nechtělo ani věřit, ale nakonec jsme se alespoň na chvíli vrátili zpět do školy. Během karantény jsme ale nezaháleli. Učili jsme se po videohovorech, plnili kvízy a dělali dobrovolné úkoly. Musím říct, že nejen děti, ale zejména také rodiče odvedli velmi dobrou práci. Na vypracovaných úkolech je vidět, že velké většině doba karantény prospěla. Na úkoly měly děti více času, možná i klidu :-). Někteří se velmi zlepšili nejen ve psaní, ale i čtení a počítání. Teď už nás čeká opakování, upevňování učiva a uzavření tohoto velmi "ojedinělého" školního roku. 

paní učitelka Pavlína 

 

3. 6. 2020 - projekt Zoubky

Dnes jsme se několik vyučovacích hodin věnovali s prvňáčky našim zoubkům. Řekli jsme si například z jakých částí se zuby skládají, kolik jich máme, jak se jednotlivé zuby nazývají. Dále jsme se zabývali vznikem kazů a správným čištěním zubů. Po krátkém programu na tabuli děti měly za úkol všechny informace uplatnit ve svých pracovních notýscích a listech. Na závěr jsme si pustili společně pohádku " Hurvínek a bolavý zoubek". Za odměnu všechny děti dostaly malou pozornost, aby se jim zoubky čistily ještě o něco lépe.

paní učitelka Pavlína 

 

26. 6. 2020 - Lobezský park

Dnes jsme se s dětmi vydali do Lobezského parku. Nejdříve jsme se seznámili s úkoly, které na nás čekaly. Byli jsme krmit ovečky, vylezli jsme na maják, sjeli obří skluzavku, zaskákali si na trampolíně, smočili nožky atd. a v neposlední řadě jsme se během všech těchto "úkolů" posilňovali svačinkami z domova. Bylo to skvělé dopoledne a myslím si, že si ho děti parádně užily. :-)
 
Nachozených kilometrů: 6,5km
Počet kroků: 14 300
Zážitků: nepočitatelně :-)
 
paní učitelka Pavlína
 
30. 6. 2020 - vysvědčení
 
Dnes jsme si s prvňáčky rozdali naše první závěrečné vysvědčení. Všichni se těšili ze samých jedniček, malé pozornosti a sladkostí. Ještě jednou bych všem rodičům chtěla moc poděkovat za veškerou spolupráci, velmi milé chování, ochotu a vstřícnost. Jsem si vědoma, že tomu tak není všude, o to víc si toho, jako třídní učitelka, vážím. 
Těší mě, že jsme si ve třídě utvořili za celý školní rok tak dobré vztahy. :-)
 
Hezké prázdniny!
 
paní učitelka Pavlína