Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Jungová

Konzultační hodiny: středa 14 - 16 hod.

Škola s přírodě - Plasy

17. 6. 2019

Čtvrťáci zdraví ze školy v přírodě! Hlásíme, že jsme všichni v pořádku :-) Dopoledne jsme se ubytovali, prošli lékařskou vstupní prohlídkou a prošli si areál. Vybalili jsme si a seznámili se s naším animátorem Mírou. Jsme letos ubytovaní v chatkách. K obědu jsme si dali vývar a omáčku s bramborovými knedlíky.

Celopobytovou hrou je letos „Reskátor“. Odpoledne se s animátory děti vypravily do tajuplné Asie. Prozkoumali místní lesy a zvěř. Bohužel obyvatelům příliš nerozuměli, a tak se s nimi pokoušeli dorozumět pantomimou.

 

Celoškolní projekt na téma "krizové situace"

Stejně jako jarní slavnost i celoškolní projekt má u nás na škole již každoroční tradici. Ve čtvrtek 13. 6. proběhl na naší škole projekt pro všechny třídy na téma - "Krizové situace". Děti se měly možnost dozvědět mnoho zajímavého, např. o první pomoci, evakuačním zavazadle, ale také jak se zachovat při pádu sněhové laviny, požáru nebo zemětřesení. Děti také prožily fingovanou dopravní nehodu, kdy jejich úkolem bylo ošetřit lehká zranění.

Všechny děti velmi pěkně spolupracovaly ve skupinách a se zaujetím poslouchaly nové informace. :-)

 

Anglické divadélko Ondřej

Další cestovatelské představení z dílny Divadélka Ondřej. Tentokrát se děj odehrával na moři, které křižuje strašlivý pirát Černovous (Blackbeard), který potápí a pronásleduje nepřátelské lodě. Pod vedením kapitána Nema, lovce, reportéra a profesora se vydáváme s lodí Nautilus po jeho stopách. Během plavby se posádka (tvořená dětmi) setkává s různými mořskými živočichy a rostlinami (chobotnicí, medúzou, řasami). Nakonec nás cesta na záchranu kapitána Amundsena zavedla až na Severní pól, kde se odehrála bitva. Vše nakonec dobře dopadlo, získali jsme poklad a společně si zazpívali.

 

Jarní slavnost

21. 5. jsme se s rodiči a dalšími příbuznými sešli u naší školy, abychom jim předvedli kulturní pásmo, které jsme pro ně nacvičili. Každá třída si připravila nějaké písničky, básničky, pohádku apod. Zazněla samozřejmě i angličtina. Celé vystoupení žáci zakončili společnou písní.

Po představení bylo pro děti připraveno několik center aktivit, kde se děti mohly zabavit, zatímco rodiče korzovali a povídali si. Spousta rodičů přinesla občerstvení, na kterém si malí i velcí s pochutnali.

 

Velikonoční projekt

Jelikož o českých velikonočních tradicích jsme si již se čtvrťáky několikrát povídali, byl letos projekt na téma exotické, ale s Velikonocemi související - Velikonoční ostrov. Někteří už o něm pár informací věděli, pro jiné byl tento zajímavý ostrov novinkou. Žáci si v průběhu projektu vytvořili knížečku, ve které luštili a doplňovali chybějící informace. Zkoušeli nakreslit sochu Moai, vypočítat, kolik obyvatel na ostrově žije, převést letopočet, kdy ostrov byl objeven, z římských číslic do arabských. Díky Google Maps jsme se doslova prošli po ostrově. Na závěr jsme si pustili krátký dokument o tom, jak odborníci zkoušeli slavné sochy napodobit a přepravit je z místa na místo.

Na poslední dvě hodiny jsme vyrazili se třeťáky do tělocvičny, kde se odehrál Velikonoční turnaj ve vybíjené. Děti jsme rozdělili do tří družstev, která mezi sebou soupeřila. Za snahu dostali sportovci diplom a mohli si vybrat drobnou odměnu.

 

Za barokem

10. 4. se čtvrťáci vydali do DEPA 2015 na interaktivní výstavu Za barokem. Po krátkém audiovizuálním úvodu jsme navštěvovali různé místnosti, kde na nás čekaly pestré úkoly. V dílně Jana Blažeje Santiniho jsme se na chvíli stali architekty a sestavovali vlastní stavby pomocí zpětného projektoru a folií s různými kombinovatelnými částmi budovy. Děti si vyzkoušely psát brkem a pomocí průsvitky překreslovat plánky. V další místnosti jsme očichali barokní vůně. Velkou atrakcí byl barokní kolotoč na ruční pohon. Oblíbeným se stal také barokní kvartet - zde si děti stouply za připravené hudební nástroje a ony začaly hrát. Pomocí tabletů jsme rozezvučeli kladrubský oltář. V poslední místnosti jsme studovali dílo malíře Petra Brandla - Křest Kristův.

Mockrát děkujeme organizátorům za velmi nápaditou a originální expozici a za možnost vyzkoušet si spoustu nových věcí.

 

Velikonoční dílna

6. 4. jsme se sešli ve škole výjimečně v sobotu zájemci o tvoření s jarní tematikou. Na různých stanovištích si mohly děti za doprovodu rodičů vyrobit velikonoční přáníčka, dekorační vajíčka, závěsnou mřížku. Poprvé jedno stanoviště připravily maminka s babičkou jednoho našeho žáčka, a to malování na šnečí ulity a vajíčka zdobená otvory. Bylo to velmi milé a vítané zpestření.

Jako již tradičně čekalo na účastníky na konci drobné občerstvení - ovoce, koláč a různé nápoje.

 

Besedárium

27. 3. jsme se opět po roce mohli těšit na interaktivní program společnosti Besedárium. Tentokrát s názvem Houstone, máme problém. Třeťáci a čtvrťáci se proměnili ve vesmírné specialisty. Čekala je dobrodružná a pro lidstvo zásadně důležitá výprava na jinou planetu v doprovodu dvou odborně vycvičených pilotů Veroniky a Kuby. Kosmonauti absolvovali velmi nebezpečnou a objevitelskou cestu, jejímž cílem bylo nalézt planetu, kam by se mohlo lidstvo přestěhovat.

Žáci se rozdělili do tří skupin, v nichž se snažili spolupracovat. Veškeré úkoly byly spjaty s principy Hejného matematiky, což některé děti samy poznaly a komentovaly :-)

Jako vždy to byl velký zážitek. Lektoři programu děti báječně motivovali a po celou dobu nevystoupili z role. Navíc měli krásné kulisy a pomůcky. Děkujeme společnosti Besedárium za nádherný program!

 

Opera Rusalka

13. 3. 20019 se celá škola vypravila za kulturou. Poprvé jsme zavítali na Novou scénu DJKT. Na programu byla zkrácená verze opery Rusalka upravená pro dětské diváky. Na začátku dvě z postav - kuchtík a myslivec, vysvětlili dětem, o jaký žánr půjde a s jakými postavami se v průběhu představení setkají.

Zhlédnout operu byl přínosný zážitek - mnohé děti se s ní setkaly poprvé. I když ne vždy dokázaly rozumět zpívanému textu, děj pochopily. Velmi kladně hodnotili žáci krásné kostýmy, kulisy a šikovného klavíristu, který celou dobu pěvce doprovázel.

 

Třída plná pohody

20. 2. k nám přišla Mgr. Martina Vlčková z Pedagogicko - psychologické poradny s preventivním programem nazvaným Třída plná pohody. Dvouhodinový program byl zaměřený na kooperaci ve třídě. Děti si vyzkoušely množství her, během nichž byly vedeny k citlivému jednání s ostatními a ke spolupráci. Jednalo se např. o tvoření auta a letadla z vlastních těl, což byla pro všechny velká výzva. Děti také ve skupinách popisovaly jednotlivé obrázky a tvořily z nich jeden souvislý příběh. Po každé hře si povídaly v kroužku, vyjadřovaly své názory, diskutovaly o tom, kdo ze skupiny měl dobrý nápad a kdo hodně pomáhal. Na konci všichni žáci hodnotili, jak se jim celý program líbil. Všichni se shodli, že byl velmi přínosný a povedený.

Paní učitelka Lávičková

 

Vysvědčení

31. 1. se i v naší třídě předávalo slavnostně vysvědčení. Děti obdržely jak standardní známkové vysvědčení, tak slovní hodnocení, ve kterém bylo napsáno, jak se komu v průběhu prvního pololetí dařilo. Čtvrťáci ze svých úspěchů měli radost a věřím, že i jejich rodiče mohli být spokojeni.

 

Miniprojekt "Zámořské objevy raného novověku"

Ve vlastivědě a při čtení čítanky jsme narazili na slavné objevitele. Jelikož toto téma je pro čtvrťáky zajímavé, strávili jsme jím pátek 25. 1. Povídali jsme si o středověkých představách lidí o Zemi a vesmíru, pracovali jsme s encyklopediemi, četli si o objevitelích různé texty a vytvořili jsme si společně takovou malou knížečku plnou nejslavnějších objevitelů a jejich činů. Na závěr jsme shlédli krátké animované video o Kryštofu Kolombovi.

 

Vycházka do centra města

V hodinách výtvarné výchovy v lednu probíráme období gotiky. Abychom se neučili jen suchou teorii, vypravili jsme se ve středu 23. 1. do centra města. Na radnici jsme si prohlédli model centra a řekli si, kde se co nachází. V radnici byla expozice věnovaná českým státním symbolům a zhlédli jsme také projekci videoklipu Charleston Plzeň od Pilsner Jazz Bandu, ve kterém hudebníci a tanečníci provádí diváky po plzeňských památkách. Poté, co jsme si pořádně prohlédli radnici i z venku, přesunuli jsme se ke katedrále sv. Bartoloměje. Sledovali jsme typické prvky gotické architektury. Vyšli jsme dokonce i na věž, odkud jsme mohli krásně pozorovat plzeňské dominanty. V nejvyšším patře byly také fotky katedrálních zvonů i se jmény. Na závěr jsme si prohlédli domy na náměstí a něco málo jsme si k nim řekli. Nemohli jsme vynechat ani "andělíčka vošáhlíčka", kterému děti přednesly v duchu své přání. Vycházka byla příjemným zpestřením klasické výuky.

 

Miniprojekt "Pověst o hoře Blaník"

Období, kdy jsou známky na pololetní vysvědčení uzavřené a nové pololetí ještě nezačalo, jsme si zpestřili mini projektem s názvem "Pověst o hoře Blaník". Nejprve jsme si poslechli kapitolu ze Starých českých bájí a pověstí namluvenou Jiřím Schwarzem jako audioknihu, konkrétně pověst Blaničtí rytíři. V ní jsme slyšeli, za jakých podmínek vojsko má z hory vyjet. Proto žáci snadno zvládli první úkol - spojit správně začátek a konec vět vyjadřující podmínky vyjetí blanických rytířů. Poté jsme si na koberci přečetli kapitolu z knihy Obrázky z českých dějin a pověstí, která se tématu týkala, a porovnali jsme tuto verzi pověsti s tou Jiráskovou. Samozřejmě nás také zajímalo, kde ve skutečnosti hora Blaník leží. Podle instrukcí žáci putovali prstem v mapách, až k hoře došli. Dalším úkolem bylo ve skupinách seřadit slova úvodní veršovánky k Cimrmanově divadelní hře Blaník. Každý verš měl jinou barvu, aby se nám všechna slova nepomíchala dohromady. Skupiny si úspěšnost svého snažení kontrolovaly podle puštěného záznamu hry. Potom jsme si rozdali scénáře obsahující záznam prvních pár minut divadelní hry, rozdělili si role a pokoušeli se číst scénář. Přečtený kousek jsme si pro představu také pustili na dataprojektoru. Na závěr jsme si představili Cimrmanův "řez horou" a ve skupinách se ho snažili namalovat. Musím čtvrťáky moc pochválit, protože pracovali pilně a se zaujetím.

 

Pobyt na horách

Třetí a čtvrtá třída s doprovodem tří páťáků si letos prodloužila dny volna a vyrazila užít si zimních radovánek na hory. Sněhu bylo až až! V neděli 6. 1. rodiče žáky dovezli do penzionu Arnika v Božím Daru. V pondělí jsme vyrazili lyžovat do areálu Novako. Byli jsme rozděleni do skupin podle lyžařské zdatnosti a musím říct, že Stacey dovedla se svěřenými začátečníky úplné divy! Během prvního dne je naučila sjet kopec a vyjet na pomě. Druhý den jsme si vytyčili cíl o něco náročnější - delší a strmější sjezdovku Hranice. I tu naši lyžaři perfektně zvládli. Třetí den se bohužel zhoršily povětrnostní podmínky - silný vítr a husté sněžení zapříčinilo zastavení vleků. Sněhu jsme si však užili dost i tak - šli jsme s dětmi řádit do sněhu. To si moc užily! V podvečerních hodinách byl pro děti připraven zábavný program na téma "Doba ledová". 10. 1. jsme se všichni ve zdraví vrátili.

Myslím, že jsme si pobyt na horách užili a vyrovnali jsme se i s komplikacemi, které přineslo masivní sněžení. Věřím, že na pobyt na Božím Daru budeme rádi vzpomínat! :-)

 

Vánoční projekt

21. 12. jsme se už neučili. Čtvrťáci měli ve třídě nachystaná různá centra aktivit, na kterých se dozvěděli informace o tom, jak se slaví Vánoce v jiných zemích - v Německu, Francii, Polsku, Itálii, Dánsku, USA a v Rusku. Na stolečcích byly připraveny informační karty s texty o způsobu slavení Vánoc, dále tam byly úkoly a někde i malá ochutnávka občerstvení z dané země. Děti měly pracovní sešitky, do kterých zjištěné informace zaznamenávaly a vždy také k příslušné zemi připsaly nápis "Veselé Vánoce" v dané řeči. Na jednom stanovišti si vyrobily malého soba, na jiném zase psaly vánoční pohled.

Při hodině angličtiny si žáci četli vánoční hádanky (Christmas riddles) a odhalovali Christmas phonics - děti měly celý týden možnost luštit si samy.
Poté čtvrťáci sledovali video o Vánocích ve Velké Británii (příprava na Vánoce, zvyky, vánoční jídlo) a doplňovali si informace do pracovních listů. Paní učitelka dětem ukázala i Christmas Cracker. Na konci hodiny si společně zazpívali písničku We Wish You a Merry Christmas.

Poslední hodinu jsme si nadělovali. Bylo moc hezké sledovat, jak důmyslné maličkosti děti pro kamarády nachystaly. Všem dárečky udělaly velkou radost.

Děkuji za milé pozornosti a přeji všem krásně prožité Vánoce, Katka Jungová

 

Legenda o sv. Mikuláši

Poslední týden před Vánocemi jsme si zpestřili účastní na interaktivním programu Legenda o sv. Mikuláši. Konal se na Biskupství plzeňském a lektorka nám v něm představila světce sv. Mikuláše, na jehož skutky navazuje naše mikulášská nadílka. Žáci pracovali ve skupinách i ve dvojicích, povídání bylo doplněno mnoha ukázkami (např. biskupského oblečení, mitra, berla). Ná závěr si děti vyrobily svícen.

Po programu jsme se ještě vypravili nasát vánoční atmosféru na trhy. Prošli jsme si je, zazvonili na zvon, prohlédli si vánoční strom a betlém. Bylo to moc příjemné dopoledne.

 

Anglický projekt The Gruffalo

V pátek 7.12. proběhl ve čtvrté třídě letošní první celodenní anglický projekt s názvem The Gruffalo. Děti se seznámily s úžasným příběhem o myšce, která si cestou přes les vymyslela neuvěřitelnou příšeru…až na to, že ji nakonec i potkala. Jak to vše dopadlo, jsme si přečetli v knize autorky Julie Donaldson (dětská autorka s mnoha oceněními, určitě se s ní ještě setkáme). Po společném úvodu již děti zahájily práci na samostatných stanovištích. Bylo jich 9 a úkoly v nich byly sice všechny anglické, ale často zabrousily i do jiných předmětů. Nechyběla Gruffalova matematika, logické hádanky, křížovky, ale i skládání vět a anglické doplňování. Každý si s tím poradil dle svých schopností. První jedinci dokončili již skoro dvě hodiny před koncem projektu. Jiní za celou dobu stihli jen polovinu úkolů. Jednotlivé Gruffalózní aktivity si můžete prohlédnout na nástěnce u anglické knihovny. A fotky určitě také stojí za prohlédnutí.

p. učitelka Katka a Julča

 

Výstava 100py aneb 100 let očima pěti generací

5. 12. jsme ještě stihli zhlédnout zajímavou výstavu 100py v DEPU2015, než skončí. Byla to expozice věnovaná stu letům České republiky. V pěti různých místnostech jsme si mohli prohlédnout prvorepublikovou kavárnu hotelu Continental a montérky ve škodovácké továrně 50. let. Děti se divily, jak se dřív v koupelně vyvolávaly fotky, a přemýšlely, zda by v 80. letech chtěly z republiky odjet a do země už se nevrátit. Celým programem nás provázela velmi zkušená lektorka, která herecky ztvárnila různé role, aby dětem danou dobu co nejvíce přiblížila. Pro čtvrťáky to byl jistě přínosný zážitek.

 

Vánoční dílna

1. prosince jsme se sešli v sobotu ve škole, jelikož jsme pro rodiče s dětmi uspořádali vánoční dílnu. Rodiny měly možnost vyrobit si různé adventní dekorace - např. stromečkový zápich, ozdobu vyrobenou ze skořápky vlašského ořechu, a dokonce tradiční britské Christmas Crackers. Samozřejmě nemohlo chybět ani vánoční přání. Po tvoření se všichni občerstvili a popovídali si. Myslím, že jsme se pěkně na advent naladili.

 

Techmania

12. 11. jsme strávili celé dopoledne v Techmanii. Nejdříve jsme zamířili do planetária na program Komentovaná procházka sluneční soustavou. Program žákům představil planety sluneční soustavy. Podívali jsme se zblízka na jejich strukturu a dozvěděli se několik zajímavostí o každé z nich. Připomněli jsme si, jak se orientovat na denní i noční obloze. Zážitek byl virtuálně vycestovat až na samou hranici známého vesmíru.

Celá projekce byla živě komentovaná. Škoda jen, že momentálně nefungovalo 3D zobrazení. I tak ale vyvolávalo promítání na obrovské kopuli velký dojem. Předávání informací probíhalo interaktivně formou dialogu a diskuze mezi lektorem a žáky. Musím naše čtvrťáky pochválit, protože ač byli nejmladší z posluchačů, rozhodně nezaostávali co do poznatků.

Po planetáriu jsme se občerstvili a plní sil vyrazili na prohlídku hlavní expozice. Tam se děti vyřádily! Naštěstí  jsme měli dost času v klidu si vše, co nás zajímalo, ozkoušet a prohlédnout. Bylo to moc pěkné dopoledne.

 

Halloween

31. 10. se naše škola proměnila v čarovné místo plné upírů, duchů, kostlivců a dalších nadpřirozených postav. Jako obvykle se všechna strašidla nejprve vypravila do školky, aby mladším kamarádům předvedla krátký halloweenský program - tematické písně a básně. Pak už nastal čas, aby se strašidla navrátila do svých tříd, kde na ně čekala spousta různorodých úkolů. Čtvrťáci se vrhli nejdřív na přípravu odpoledního občerstvení. Letos jsme uvařili "Halloweenské žížaly", což byly špagety s kečupem a se sýrem nandané do lahviček od výživy. Ve zbytku času jsme vyráběli čarodějnický kotel, pořádali pavoučí závody, luštili halloweenské bludiště a další hádanky.

Odpoledne jsme se s rodiči sešli před školou a po našem kulturním miniprogramu jsme se vypravili na lampionový průvod slovanským sídlištěm. Po návratu ke škole jsme ochutnali výrobky našich žáků - jako každoročně bylo menu bohaté: zeleninové talířky, dvě sladké buchty hrůzostrašných barev, mrkvová pomazánka, naše špagety, k tomu čaj a svařák pro zahřátí.

Halloween se nám pěkně vydařil a věřím, že všechny příšery a monstra si ho náležitě užili :-)

 

Zdravá pětka

25. 10. jsme po roce opět uvítali odbornici na vyváženou stravu z programu Zdravá pětka. Tentokrát čtvrťáci byli rozděleni do skupin, ve kterých společně plnili zadané kvízové otázky a úkoly. V případě správné odpovědi získávali body. Témata byla vyobrazena ve formě deskové hry, herním plánem byl supermarket, po kterém se skupiny pohybovaly. Opět jsme se dozvěděli něco víc o potravinách, které jíme, o vhodnosti jejich kombinování.

 

Projekt Edison

V týdnu 24. - 27. 9. jsme ve škole hostili studenty z projektu Edison. Konkrétně se jednalo o dívky z Číny a Gruzie, chlapce z Indie a Kolumbie. Se svým programem navštívili všechny třídy a přiblížili nám svoji kulturu. Vyprávěli i o svém osobním životě, koníčkách, rodině. Poslední den návštěvy s námi uvařili jídlo pro jejich zemi typické. To všichni mohli odpoledne ochutnat venku před školou, kde studenti připravili stánky s výrobky, které s dětmi udělali. Pro všechny to byla cenná zkušenost, neboť se nám jen tak nepoštěstí setkat se s lidmi z těchto končin.

 

Nocování ve škole

20. 9. čtvrtá třída nocovala ve škole. Po 17. hodině jsme se sešli ve škole a rozdělili se na dvě party. Ty si navzájem připravily šifry a nápovědy k cestě za hledáním pokladu (křupek). Na šestou hodinu jsme se vypravili za sportem do tělocvičny SPŠE Plzeň. Tam jsme si zahráli fotbal, volejbal a vybíjenou. Po návratu do školy jsme si nachystali večeři - toast se šunkou, sýrem a zeleninou. Po večeři došlo na hledání pokladu. Za odměnu jsme si pak pustili Lichožrouty, jež budeme v prvním pololetí číst jako společnou četbu na pokračování. Večerní hygienu a přípravu spacáků zvládly děti rychle, ale než usnuly, nějakou chvíli to trvalo ;-) Ještě si zřejmě potřebovaly vypovědět všechny zážitky a využít na maximum společně strávený čas :-) Proto bylo pro některé vstávání krušné. Na snídani jsme si dali pečivo, které nám rodiče upekli. Děkujeme :-)

Měla jsem radost, že se přespávání zúčastnili všichni, že jsme ho strávili v pohodové atmosféře a že jsme si ho užili :-)

 

Hvězdárna

Ve čtvrtém ročníku nám přibyly dva nové předměty - přírodověda a vlastivěda. Studium přírodovědy jsme zahájili zkoumáním vesmíru. Jelikož čtvrťáky téma velmi zaujalo, vypravili jsme se 19. 9. do Hvězdárny v Plzni, abychom se o tématu dozvěděli ještě víc. Přednášející nám velmi poutavě vykládal o Sluneční soustavě - planetách, měsících a Slunci. Povídal o tom, z čeho jsou složené, jaké vykonávají pohyby atp. Promítal nám fotky a videa na velkém plátně. Pohyby Země a Měsíce demonstroval na pohyblivém modelu - telluriu. Také jsme si prohlédli modely různých vesmírných vozítek a raketoplánů. Čtvrťákům se přednáška moc líbila a odnesli si z ní jistě spoustu nových poznatků.

 

Beseda s policistkou

První akcí letošního školního roku byla 12. 9. beseda s policistkou, abychom si osvěžili pravidla bezpečnosti chování účastníka silničního provozu - a to jak v roli chodce, tak v roli cyklisty. Řeč přišla i na správné chování v městské hromadné dopravě. Řešilo se také, co neopomenout, když jsme spolujezdci v autě. Paní policistka svůj výklad zpestřila fotkami, obrázky a video záznamy. Čtvrťáci měli spoustu dotazů a byli na konci pochváleni za to, jak dávali pozor a bystře reagovali :-)

 

Milí čtvrťáci, vítám vás v novém školním roce 2018/2019!
Přeji vám hodně studijních úspěchů, dobrých kamarádů a radost z poznávání nového :-)

Katka Jungová