Konzultační hodiny: úterý 14:30 – 16:30
 _________________________________________________
 

24. - 28.6. - ŠVP

 

den I.

Hned po příjezdu jsme si vybalili a začal skvělý program, který si všichni moc užíváme. Pohráli jsme si a seznámili jsme se s novými kamarády. Včera děti zůstaly v Bradavicích, kde si prověřily své znalosti při hře Věštkyně. Poté se posilnily sváčou a vrhly se na procvičení souboje kámen -nůžky -papír.  Jako poslední před večeří poukázaly na své pohybové schopnosti při hře Pantomima. Po sladké večeři se děti vrhly na tvorbu mapy Bradavic, na kterou si včera sepsaly potřebné indicie. Následně jsme byli všichni již tak moc unavení, že jsme se odebrali ke spánku. Dnes nás čeká již další dobrodružství, tak hurá na něj! J

 

 

den II.

Konečně se nám umoudřilo počasí a tak to vypadá, že si užijeme snad i trochu sluníčka.  Včerejší dopoledne děti strávily v areálu, kde si prověřily své kouzelnické schopnosti formou dvou různých her. Po obědě a poledním klidu se vydaly do lesa. Večer byl pojat v duchu známých a nepřehlédnutelných superhrdinů, masek dětí a tance. Děti měly za úkol namaskovat své "vedoucí" jako superhrdiny, aby se jich zalekl Malfoy a vrátil Hermioně hůlku, kterou ji ukradl. :-))
Dnes už krásně svítí, my jdeme za chvíli na snídani a poté nám začne opět nabitý program. Jinak z pohledů mají děti velkou radost a ten, kdo posílal "opravdovou" poštou, tak ty již také přišly. Všichni jsou maximálně spokojení a žádné slzičky od doby příjezdu neproběhly. :-))))

 

den III. 

I v Bradavicích mají svátky a na dnešek jeden vyšel. Je to svátek Tří Grifů. To znamená, že dnes se nebojuje, ale oslavuje. Po celých Bradavicích jsou rozmístěny stánky, ve kterých děti mohou utrácet naše bradavické peníze. Během oslav budou mezi děti vypuštěny kobližky, kterými si naplníme bříška. :-)) 

 

den IV.

 

Škola v přírodě se nám již chýlí ke konci. Jsme stále všichni ve velmi dobré náladě a náležitě si to tu užíváme. Dnes nás odpoledne ještě čeká závěr boje mezi Hermionou, Harrym a Malfoyem. Nejprve se ale můžeme těšit na vystoupení hosta. Následně si s dětmi předbalíme a až budeme mít dostatečně zabaleno a budeme odpočati, společnými silami přemůžeme Malfoye a získáme Hermioninu hůlku zpět. Na samotný závěr našeho pobytu nás čeká raut.

 

Školní projekt : "ZLAŤÁK" - finanční gramotnost

V průběhu školy v přírodě děti neplnily pouze nabitý program týkající se Harryho Pottera a Bradavic. Seznámeny byly také se základními termíny patřící k finanční gramotnosti. Děti se naučily rozdíl mezi falešnou a pravou bankovkou. Ví již ochranné prvky bankovky. Zabrousili jsme také společně k tématu jako např. výdaje, příjmy, ale i spoření. Došlo dokonce i na výrobu vlastní bankovky nebo vyplňování poštovní poukázky. Abychom neseděli jen na židlích, zahráli jsme si několik her, kdy jednou z nich byla např. běžecká hra "Nejlepší banka". :-)

 

Všichni jsme si celý pobyt náležitě užili a jsme nabiti mnoha zážitky. Ale znáte to, "všude dobře, doma nejlíp".

A tak se na vás na všechny již zítra těšíme. :-)

FOTOGALERIE

 

Kotková P. 

 

 

21. 6. - celoškolní projekt: "Zvířata z celého světa"

Dnes měli žáci šanci vyzkoušet si celoškolní projekt na téma Zvířata z celého světa. Vše začalo hned ráno v naší školní družině, kde se hrou děti rozdělily do týmů podle konkrétního prostředí - SAVANA, POUŠŤ, MOŘE, ARKTIDA, PRALES. Podle vybraného týmu žáci za soutěže získávali zvířátka pro své prostředí. Na počátku jsme si společně zatancovali a zahráli vědomostní hru „Poraď sa s koňom“. Poté už se všichni rozběhli plnit nejrůznější zábavné úkoly připravené na jednotlivých stanovištích. Na závěr byly všechny týmy oceněny drobností. Všichni byli z projektu nadšení a věřím, že si poslední dny před prázdninami ve škole užívají.

 

FOTOGALERIE

Kotková P. 

 

14. 6. – beseda Moje cesta na svět

 

Dnes jsme se spolu s 5. třídou zúčastnili besedy „Moje cesta na svět“. Celý program byl zaměřený na citlivá témata jako vznik života, prenatální vývoj, narození dítěte. Beseda byla velmi pěkně a originálně zpracována a žáci nejen, že poslouchali, ale také se aktivně do projektu zapojili. J

FOTOGALERIE

 

Beseda o kyberšikaně 30.5.2018

Dnes k nám zavítal pan Z. Topinka, který pracuje v MK v hudebním a internetovém oddělení ,aby s dětmi pobesedoval o šikaně a hlavně kyberšikaně. Měl pro děti připravené různé ukázky, příběhy a hlavně si s dětmi hodně povídal o tom, co vlastně kyberšikana je, jak zacházet s informačními technologiemi., na co si dát  pozor  a na koho se obrátit v případě problému .Děti byly hodně zvídavé a hodně se ptaly, bylo vidět, že je téma zaujalo a nakonec jsme se shodli na tom, že je jen dobře, že v naší škole mají mobily zakázány. Myslím, že si děti z besedy odnesly mnoho zajímavého a po zhlédnutí posledního videa bylo vidět, jak na ně znázorněné situace zapůsobily

23. 5. - projekt Lidské tělo a zdraví

Výuka tuto středu (23. 5. 2018) se nesla v duchu poznávání lidského těla. Žáci čtvrtého ročníku si hravou formou prohlubovali své znalosti v oblasti lidského těla. Děti pracovaly ve třech skupinách, každá skupina si vybrala soustavu lidského těla, kterou bude představovat. Kromě spousty informací, které žáci zjistili, objevili či poznali, si také mohli uvědomit (dle analogie s fungováním lidského těla) důležitost vzájemné spolupráce a kooperace ve skupině, ale i v rámci celé třídy. Program byl protkán mnoha tvořivými úkoly a pokusy (viz fotogalerie). V závěru vyučování žáci prezentovali a zhodnotili svou práci.

Práce se jim opravdu vydařila a už se moc těší na další projekt. 

FOTOGALERIE

Lýdie Hrůzová

22. 5. - Jarní slavnost

V úterý 22.5. jsme poprvé v historii naší školy měli Jarní slavnost. Konala se v areálu školy, který byl díky pomoci 4.a 5.třídy pěkně nazdoben. Pro rodiče si každá třída nacvičila krátké vystoupení, jak v českém, tak anglickém jazyce. Po dopoledním nácviku se všechny děti nemohly dočkat odpolední akce. Představení byla pestrá - básničky, písničky, tancování, bajky a mnohé další. Netradiční představení si připravila 3.třída, která si pro rodiče nachystala hádanky na prostředí Hejného matematiky. Po skončení jednotlivých vystoupeních následovala společně nacvičená píseň pod taktovkou paní učitelky Lýdie Hrůzové. 

Po skončení bylo připraveno spoustu dobrot (Velké díky rodičům!), ať už slaných nebo sladkých. A kdo se zrovna nechtěl občerstvovat, mohl si vyzkoušet jízdu na koloběžkách, zaskákat na trampolíně nebo si nechat nakreslit od šikovných paní učitelek malůvky na obličej.

 

Celá akce se moc podařila a ještě jednou děkujeme za spolupráci rodičů.

Pavlína Kotková 

14. 5. - Besedárium

14. 5. jsme mohli v naší škole zase přivítat společnost Besedárium. Lektoři Jakub Křikava a Veronika Krištofová pro nás nachystali interaktivní výukový program "Stroj času" zaměřený na slavné vynálezce a jejich vynálezy. Za dohledu samotného Archimeda tak děti prošlapaly cestu od vzniku kola až k parní lokomotivě. Aktivitami je provázely loutky Edisona, Leonarda da Vinciho a Josephine Cochranové. Čtvrťáci řešili spoustu rébusů i praktických úkolů. Za každý úspěšně vyřešený získali jedno ztracené ozubené kolečko ze stroje času. Když v závěru kolečka správně seskládali do soukolí, stroj času se opět rozběhl :-)

Kromě úžasného hereckého výkonu lektorů musím velmi pochválit propracovanost celého programu (vychází z principů Hejného praktické matematiky) a důmyslné, designově krásné rekvizity.

Fotky

 9. 5. – Bacha na Bacha

Po dalším prodlouženém víkendu jsme se s žáky 4. a 5. třídy vydali na představení s názvem „Bacha na Bacha“. Toto představení nás vtáhlo do tajuplných koutů a tajemství vážné hudby      J. S. Bacha, G. F. Handela, W. A. Mozarta. Celým dobrodružstvím nás provázel sám  duch Antonia Vivaldiho a jeho přítelkyně Giuilliety. Povídání o životech jednotlivých skladatelů bylo doprovázeno ukázkami skladeb z období baroka a klasicismu.

Dětem se představení moc líbilo, a dokonce na konci představení proběhla soutěž, které se zúčastnil i žák z našich tříd. J

FOTO - Bacha na Bacha

Kotková P. 

 
 
26. 4. - Vlastivědný písničkopis
 
Dnes jsme spolu s třetí a pátou třídou navštívili plzeňský rozhlas, kde nás čekalo opět velmi příjemné setkání s Plzeňskou filharmonií.  Pro děti byl připraven zábavný program ve spolupráci s Martinou Kociánovou a Svatoplukem Schullerem. Za pomocí těchto dvou aktérů a Plzeňské filharmonie jsme se seznámili s písněmi z různých koutů České republiky. Děti však pouze neposlouchaly, ale byly připraveny na některé písničky z hodin hudební výchovy, a tak si mohly zazpívat spolu s nimi. Velké díky patří paní uč. Lýdii, která děti velmi dobře připravila.  

 

Vlastivědný písničkopis

Kotková P. 

18. 4. - Medová snídaně

18. 4. navštívil naši školu lektor programu pořádaného Ministerstvem zemědělství - Medová snídaně. Děti se občerstvily chlebem namazaným medem a máslem a jablkem. Poté jsme absolvovali velmi zajímavou a poutavě pojatou besedu s panem včelařem. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací ze života včel. Také již víme, jak vzniká med a co je propolis, jak včely přežijí zimu, jaké funkce v úlu včely zastávají. Přednáška byla doplněna ukázkou fotografií a oblečením pro včelaře.

 

Kotková P.

 
 
 
 
28.3. 2018 - velikonoční projekt
 
V předvelikonoční středu si děti užily mnoho zábavy při projektu -  „Velikonoční vajíčko“, dozvěděly se mnoho zajímavého o tradicích a zvycích tohoto svátku, hrály jarní a velikonoční hry a vytvářely výrobky s velikonoční tematikou. Aby bylo tohle tvořivé dopoledne pro děti zajímavější, zašli jsme se spolu se 3. a 5. třídou podívat do Národopisného muzea v Plzni, kde nás čekal pestrý program v podobě velikonočního workshopu. 
 
Dovolte mi, abych Vám všem popřála veselé Velikonoce.
 
Kotková P. 
 

 

 

První pomoc, úrazy, záchranný integrovaný systém 

         Ve středu 21.3. dorazil k nám do školy zdravotník Ondra, který měl pro nás připraven velmi pěkný a hlavně poučný program  na téma Základy první pomoci a jak se zachovat při úrazech. Děti zaujal už svým vybavením, které si k nám do třídy donesl- jeho „kufr“ plný pomůcek a figurína na nácvik resuscitace děti přímo nadchly.  Děti se dozvěděly plno důležitých informací, které určitě uplatní i v životě. Rozhodně se ale nejednalo o monolog Ondry, děti měly plno zajímavých otázek ,ale i znalostí a postřehů. A když Ondra vyzval děti, zda by si na figuríně nechtěly vyzkoušet resuscitaci, příp.si nechaly  změřit cukr , tak to byla teprve bomba ….děti byly nadšené. Na besedu jsme měli vyhrazeny dvě hodiny , ale kdybychom nemuseli jít na oběd, klidně by děti poslouchaly, zkoumaly, zjišťovaly, předváděly další nejméně hodinu. Na závěr jsme  zhlédli krátkou ukázku práce záchranářů ve  vrtulníku , aby si děti dovedly představit, jak rychle je nutno se k postiženému dostat a jak to všechno  na takové základně funguje.

       Ondrovi moc děkujeme a určitě nebyl u nás ve škole naposled.

 

 19.3. 2018 - PO STOPÁCH KARLA IV.

 

Divadelním představení, které se odehrálo u nás v družině, nás provázely dvě slepice-Evelína a Květuška. Jedno odpoledne si Evelína s Květuškou dávaly "kávičku" a vymýšlely, co by mohly dělat. Slepice Květuška začala Evelíně vyprávět o knize, kterou právě čte. Kniha vypravovala o Karlu IV. A tím celý příběh začal-hudebně pojaté představení o životě a zakladatelské činnosti Karla IV. Interaktivní divadlo, do kterého se zapojily i děti, jsme si všichni náramně užili.

Kotková P. 

 

17.3. 2018 – velikonoční dílna

Jako již tradičně každý rok v období Velikonoc i letos proběhla u nás na základní škole velikonoční dílna. Předvelikonoční dopoledne si děti měly možnost užít při výrobě nejrůznějších velikonočních dekorací. Nechybělo ani malé pohoštění – koláčky, slané pečivo, za to patří velké díky paní asistentce Markétě, která se přípravy pohoštění zhostila. 

Myslím si, že celé dopoledne se velmi zdařilo a těším se na brzké opětovné shledání.

 

Děkuji všem zúčastněným za hezké sobotní dopoledne. :-)

 

Kotková P.

 

 

1.3. 2018 – výtvarná výchova

 Se začátkem měsíce března jsme spolu s žáky 4.- 5. třídy ukončili naše několika hodinové snažení. Jednalo se o skupinovou práci, ve které měly děti za úkol ztvárnit zvíře dle vlastního výběru. Děti si vybraly převážně z ptactva, ale našli se i odvážlivci, kteří zvolili pro svou tvorbu hlodavce, přesněji křečka.

Jelikož se dětem práce velmi povedla a jsem na ně patřičně pyšná, rozhodla jsem se s Vámi o jejich díla podělit.

 

Že se práce vyvedly? Posuďte sami! J

FOTO: výtvarná výchova - skupinová práce

 

 Kotková Pavlína

 

28. 2. 2018 - Návštěva z Kanady


Dnes za námi přišla do školy slečna Bethany Giovanetto z Kanady, aby nás během předmětu Reálie anglicky mluvících zemí seznámila se státem, ze kterého pochází. Bethany je středoškolská studentka, která přijela do České republiky na roční výměnný pobyt a bydlí v rodině Petříkových. Právě díky tomu jsme se s Bethany spojili a požádali ji, aby nás navštívila. Mladá Kanaďanka nadšeně souhlasila. S dětmi jsme si předem připravily pro Bethany otázky a v úvodu hodiny se žáci dozvěděli to, co je samotné nejvíce zajímalo. Bethany vytvořila pro žáky úžasnou prezentaci s fotografiemi její rodiny, nádherné přírody i tamních zvířat, dále ukázala mapy jednotlivých teritorií Kanady a samozřejmě nechyběla ani státní vlajka. Bethany mimo jiné dětem vysvětlila, jak se získává a vyrábí javorový sirup, a dokonce přinesla na ukázku i kanadské peníze. Na závěr hodiny jsme dostali bonbon z již zmiňovaného javorového sirupu. Všichni si odpolední hodinu s touto mladou slečnou užili a dozvěděli se mnoho nových, a hlavně zajímavých informací z úst rodilé mluvčí. Děkujeme moc.

paní učitelka Julie

 

 

14. 2. 2017  - „Zdravá pětka“

Že je jednička nejlepší známkou ve škole, to ví každé malé dítě. Ve Zdravé pětce, jak už název napovídá, tomu je však naopak. Pokud se vám zadaří a splníte dobře úkol, místo jedničky dostanete pětku. J

Dnes tuto zkušenost mohly zažít děti ze 3. – 5. třídy.

Pomocí besedy se děti seznámily s pěti základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny, bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačiny. Na každé téma byl připraven soutěžní úkol, který žáci plnili rozděleni ve skupinkách. Úkolem bylo nasbírat co nejvíce pětek. J

Na závěr si děti odnesly vysvědčení a upomínkové předměty.

 

FOTO: ZDRAVÁ PĚTKA

 

Kotková P. 

 


31. 1. 2018 – divadélko Ondřej

 Pololetní vysvědčení - běžná věc, avšak u nás ve škole, jsme si ho přece jen udělali něčím speciální. J Dnes k nám totiž přijelo divadélko Ondřej, s dalším úžasným interaktivním vystoupením, tentokrát na téma Vesmír. Společnými silami jsme např. zachraňovali některé planety, z některých se stali zahradníci, květiny, trpaslíci nebo jezinky. Všichni jsme si také během představení skvěle zatančili. Děti byly z celého představení moc nadšené, a ještě dlouho poté o něm vedly bujaré debaty.

Foto: DIVADÉLKO ONDŘEJ 

Kotková P.

 

 

18. 1. 2018 – Cesta do středu Země

Jistě mnozí z vás viděli film „Cesta do pravěku“. Právě tímto filmem se nechali tvůrci tohoto představení inspirovat. Pomocí loutek a moderní techniky nás vtáhli do děje, který se odehrával před několika milióny let.

Žáci 4. a 5. třídy tak měli možnost být také na chvíli dobrodruhy a setkat se tváří v tvář s nejrůznějšími druhy dinosaurů, pravěkých ptáků a ryb.

Foto: DIVADLO ALFA

Kotková P.

 

 

 

12. 1. 2016 – záchranné složky

 

V pátek, během první hodiny proběhla ve 4. třídě pro čtvrťáky a páťáky beseda, na téma záchranné složky ČR a první pomoc.

 

Děti měly možnost se dozvědět základní informace o tom, jak např. postupovat při řešení požáru, autonehody či jakékoliv jiné události, při které může jít o lidský život. Celou besedu provázel Ondřej Holeček.  Ten si pro žáky připravil poutavá videa a reálné nahrávky rozhovoru volajícího a dispečera.

 

Žáky tato beseda velmi zaujala a právě proto, se již brzy budeme těšit na další.

 

Foto: BESEDA

 

Kotková P.

 

 

22. 12. 2017 – Ten vánoční čas J

 

Už je to tady, dlouho očekávaný den nejen žáky, ale i učiteli. J Za dva dny jsou Vánoce, a to znamená jediné! Vánoční dopoledne plné dobrot, her, rébusů a zábavy.

Nejzábavnější částí dne však bylo rozbalování dárků. A letos si dovolím říci, že byl Ježíšek velmi štědrý. J

Touto cestou bych proto ráda poděkovala všem rodičům, kteří se zapojili v přípravách na tento den.

 

Foto : Vánoce 2017

 

Ráda bych vám všem také popřála veselé Vánoce a šťastný nový rok 2018!

V novém roce, na viděnou. J

 

Pavlína Kotková

 

9. 12. 2017 – Vánoční dílna

I přes vánoční shon jsme se v sobotu dopoledne spolu s dětmi a rodiči sešli, abychom si v poklidu užili víkendové dopoledne. Děti a samozřejmě spolu s nimi i rodiče měli na výběr z několika stanovišť, na kterých si mohli vyrobit moc hezké vánoční výrobky. Na jednom ze stanovišť byla dokonce možnost si zahrát vánoční hru – „Honbu za vánočními dárky“.

Celé dopoledne vládla ve třídách příjemná, pohodová atmosféra. Troufám si říci, že jsme si toto dopoledne všichni náležitě užili.

Foto - vánoční dílna

 

Kotková P.

 

27. 11. 2017 – Den zvířat

Protože nám na oslavu „Dne zvířat“ 4. 10. nezbylo už místo, rozhodli jsme se, si Den zvířat uspořádat právě dnes, v pondělí 27. 11.

Viděli jste některý díl filmu „Doctor Dolittle“? Tak přesně takhle to dnes u nás ráno vypadalo. Po školních chodbách nám pobíhali pejsci, kočky, ve třídách se to hemžilo morčaty, křečky, ale i např. papouškem či agamami.  

První hodinu děti měly možnost navštívit ostatní třídy a seznámit se tak se zvířátky, které ostatní žáci přinesli s sebou do školy. V dalších hodinách pracovaly jednotlivé třídy odděleně. Konkrétně čtvrťáci měli za úkol vyřešit soubor pracovních listů, vybarvit antistresového slona a také uhodnout hned několik zvířecích hádanek. Následovala beseda na téma „Noční lovci“. Zde jsme mohli s žáky zhlédnout několik druhů sov a dozvědět se také o nich zajímavé informace. Po skončení besedy nás již čekalo ohlédnutí se za celým dopolednem a také malá soutěž. Kdo si zapamatoval co nejvíce zvířátek, které jsme mohli během dnešního dne vidět? Z jaké třídy pocházelo? A komu patřilo a jak se jmenovalo?

Kdo zvítězil, se dozvíme již zítra. J

Fotky z dnešního projektu naleznete v odkazu:

 
 
Kotková P.

 

15. 11. 2017 - The Snail and the Whale

Ve středu 15.11. je se ve 4. a 5. třídě uskutečnil letos první celodenní anglický projekt. Jednalo se opět o knihu mé oblíbené autorky Julie Donaldson ( z léta známe již Room on the Broom). Tentokrát bylo tématem přátelství a odvaha v knize The Snail and the Whale.

 

Nejprve bylo třeba si ujasnit některá slovíčka a tak jsme první část projektu věnovali společné práci s kartičkami čeké-anglické slovo (které pak dětem zůstaly jako nápověda na další práci). Poté následovalo společné čtení knihy a odhalení příběhu. Do cestovních pasů, si pak děti zaspaly místa, kam se šneček s velrybou podívali (k nim bylo ještě třeba natřídit detailky některých obrázků a jejich anglický popis) a už se šlo na stanoviště. Těch bylo tentokrát 8 a obsahovaly jak klasiku (překlady slovíček, Letter Tiles), tak doplňování slov do textu podle obrázku, rozmotávání vět, křížovku, ale také vyhledávání zajímavých informací ze života velryb. Bonus pro ty, kteří pracovali bez chyb, bylo centrum na výrobu mořské příšerky a pomoc při výrobě plakátu.

Ostatně, podívejte se na naši nástěnku před knihovničkou. 

 

Katka Paušová, učitelka AJ

 

1. 11. 2017 - Centrum Robotiky

 První listopadový den vyrazila 4. a 5. třída do Centra Robotiky. Čekali na nás dva milí instruktoři a dva workshopy plné programování. V prvním centru se pracovalo s Robůtky Dash, které každý naprogramoval k plnění úkolů pomocí tabletu a blokového programování. Dashíci tak jezdili po ploše, otáčeli se, svítili, troubili a mluvili. Nechyběla ani malá překážková dráha a slalom. Ve druhém centru pracovali všichni s počítačem a za úkol bylo programovat postavičky z oblíbeného Minecraftu k plnění různých úkolů (rozbourání zdi, chycení zombíka aj). Všichni si 90 minut práce v centru nesmírně užili. Snad se třeba za rok dostaneme zase.

Kateřina Paušová

 

31. 10. 2017 – Halloween

Dnes se to u nás ve škole hemžilo všelijakými strašidly, čarodějnicemi, kostrami, zombíky a jinými hrůzostrašnými bytostmi. Oslavovali jsme totiž s dětmi „Halloween“. Svátek, který jak jsme se dozvěděli, byl úzce spjat s postavou Jacka o’Lantera.

Děti si v dopoledních hodinách užily halloweenský projekt, kde měly možnost se dozvědět nové informace o Halloweenu, vyluštit anglickou křížovku, vypočítat halloweenské příklady, anebo pracovat s texty s halloweenskou tematiku. Odpoledne si zas děti užily mnoho zábavy v družině.

Třešničkou na dortu celého dne bylo setkání s rodiči. Celé setkání se velmi povedlo, děti svým rodičům zazpívaly připravené písně, zarecitovaly básničky. Poté se již všichni odměnili dobrotami, které děti přichystaly. Vhod také přišlo opékání špekáčků. J

Všem dětem i rodičům moc děkuji za účast!

Foto viz odkaz :

Halloween

 

Kotková P.

 

9. 10.  - Návštěva hvězdárny v Plzni

Dne 9. 10. jsme s žáky čtvrté a páté třídy vyrazili do hvězdárny u nás v Plzni. Společně jsme zvládli cestu trolejbusem a už jsme byli tam. Byl pro nás připravený program o Sluneční soustavě. Pracovník hvězdárny nám vysvětlil rozdíl mezi planetáriem a hvězdárnou, také mezi raketou a raketoplánem. Dále jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o poloze naší Galaxie ve vesmíru a také o jejich jednotlivých složkách.  Za pomocí telluria, systému modelů Země, Měsíce a Slunce, jsme poznávali jednotlivé pohyby těchto vesmírných těles a odvozovali důsledky těchto pohybů. Celý program byl podpořen mnoha názornými předměty či obrázky a animacemi. Tento program se nám moc líbil a jsme rádi, že jsme si již získané informace o vesmíru mohli takto zopakovat i prohloubit.

 

Lýdie Hrůzová   

 

 

Čtenářská dílna

Každé úterý v odpoledních hodinách probíhá na „půdě“ 4. třídy tzv. čtenářská dílna – kroužek čtení. Tento kroužek je určen pro 4. – 5. třídu, není povinný a je součástí školní družiny. O to více mne těší, že se mezi žáky najdou vášniví čtenáři. A hlavně dobrovolní čtenáři! J

Celý kroužek je veden velmi volně a učitel je zde spíše takovým průvodcem.

Platí zde jednoduché pravidlo: Mít ze čtení potěšení! J

Děti si zde čtou knihu, kterou si s sebou do školy přinesou. Po samovolné četbě probíhají zajímavé aktivity, inspirovány zejména ze čtenářské dílny pana Šlapala např. dopis učiteli o knize, podvojný deník, čtenářské lapbooky atd.

A že nevěříte, že by něco takového mohlo děti v dnešní době bavit? Přesvědčte se ve fotogalerii. J

 

Fotky

 

Pavlína Kotková

 

2. 10. 2017 -  Mobilní planetárium

Start nového týdne si žáci zpestřili nevídaným programem. Na naši základní školu přijelo totiž mobilní planetárium. Děti ze 4. a 5. třídy se zúčastnily besedy o vzniku a potřebě vody na naší planetě Zemi. Beseda proběhla v „nafouklé polokouli“ (mobilním planetáriu), kde se žáci dozvěděli mnoho užitečných a zajímavých informací. Díky velmi živé diskuzi na toto téma bylo zřejmé, že si děti besedu velmi užily. J

Pavlína Kotková

 

12. 9. 2017 – poprázdninové spaní ve škole – LICHOŽROUTI

Plný počet, tedy všech 14 žáků, přenocovalo z pondělí na úterý v naší škole. Hlavním cílem byl tzv. „teambuilding“- tedy budování vztahů mezi dětmi. Ne snad, že by to bylo zapotřebí. Do třídy nám ale nastoupili 3 noví žáci, a tak utužování vztahů nám přišlo vhod. J Celým večerem nás provázeli Lichožrouti od Pavla Šruta. J Hledali jsme ponožky, luštili jsme šifru, četli pár stránek právě z knihy Lichožrouti, a došlo i na poslech audioknihy. Spaní ve škole je vždy pro děti velkým zážitkem, proto i toto spaní mělo velký úspěch. Děti si užily mnoho zábavy a všechny byly nadšeny.

Fotky

 

Pavlína Kotková 

 

11. 9. 2017 – Návštěva Českého rozhlasu v Plzni

V pondělí jsme s žáky 3. – 5. třídy navštívili Český rozhlas Plzeň. Kde jsme nejen zhlédli, ale také se zaposlouchali do představení jménem „Jsem Moojok Ojak neboli pojídač medvědů“. Ano, čtete správně - zaposlouchali. Celý příběh, byl totiž doprovázen Plzeňskou filharmonií. Ta se zasloužila o fascinující zážitek pro celé obecenstvo. Myslím si, že představení mělo velký úspěch a všem dětem se moc líbilo.

Fotky

Pavlína Kotková

 

4.9. 2017 A už nám to zase začalo!

4. 9. jsme se sešli v novém složení. Přišly nám nové posily, 3 žáci z jiných základních škol – Anička, Kuba a Nikča. Už jsme se na ně moc těšili a rychle jsme se s nimi skamarádili. V tom nám pomohl i nový zasedací pořádek, který k údivu paní učitelky, všichni dobře přijali. J  Teď je nás tedy ve třídě 14. Doufám, že si společně budeme rozumět a učení zvládneme levou zadní. Čeká nás totiž opět školní rok plný zábavy a nových poznatků.

 

třídní učitelka Pavlína