ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Naši třídu tvoří 4 stateční, 2 děvčata - Eliška a Miri a 2 chlapci - Berťa a Matěj.
V 5. třídě se učíme celkem v 8 předmětech. Vyučování se skládá z 25 hodin týdně.
Navštěvujeme spoustu zájmových kroužků ...
Správné chování a co nejlepší vzájemné vztahy se snažíme utužovat a posilovat pomocí několika kouzelných slovíček a společenských pravidel.Ve školním roce nás čeká spoustu zajímavého - ve vyučování, na přednáškách, besedách, návštěvách různých kulturních zařízení (knihovny, kina, divadla, rozhlas), procházkách a pobytů v přírodě, na exkurzích a další.

Vzpomínáme a dovídáme se více o státních svátcích, mezinárodních dnech (např. Den stromů) a jejich významu.

Máme možnost účastnit se tradičních soutěží ...

Držíme se hesla: KAŽDÝ MÁ SVOU ŠANCI USPĚT!

Naše přání: KAŽDÝ DEN AŤ MÁME SLUNCEM NAPLNĚNÝ!

FOTOGALERIE: Naše třída

 

PLZEŇSKÁ FILHARMONIE V ČESKÉM ROZHLASU

11. 9. 2017

V sále Českého rozhlasu jsme se zúčastnili společně s třeťáčky a čtvrťáčky pořadu Plzeňské filharmonie „Jsem Moojok Ojaak neboli pojídač medvědů". Průvodce pořadu Svatopluk Schuller, herec a dabér, nás zavedl do země Inuitů. Na konci pokládal dětem otázky. V převážném počtu odpovídali, a to s velkou přesností, žáčci naší školy. Eliška za správnou odpověď získala odměnu od Plzeňské filharmonie. Blahopřejeme Elišce a ostatním žáčkům za úspěch. Jejich přesné odpovědi byly překvapující. Jen tak dále ...

FOTOGALERIE

 

MOBILNÍ PLANETÁRIUM

2. 10. 2017

V pondělí 2. října jsme byli s třídou v mobilním planetariu Urania. Je to obrovská plachta, která, když se nafoukne, má tvar polokoule. Se 4. třídou jsme do té polokoule vešli a lehli si na zem. Já jsem ležela vzadu vedle Karol, za Berťou a Matějem.

Uvnitř nás uvítal moc milý pán. Ten nám pustil film o zrození Země. Byl vážně zajímavý. Byl o dinosaurech, o Marsu a o vozítkách, které na Mars vyslali.

Nakonec jsme měli prostor na otázky. Jsem ráda, že jsem tam byla.

Miri Žáčková

 

PLZEŇSKÁ HVĚZDÁRNA

Dne 9. 10. jsme s žáky čtvrté a páté třídy vyrazili do hvězdárny u nás v Plzni. Společně jsme zvládli cestu trolejbusem a už jsme byli tam. Byl pro nás připravený program o Sluneční soustavě. Pracovník hvězdárny nám vysvětlil rozdíl mezi planetáriem a hvězdárnou, také mezi raketou a raketoplánem. Dále jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o poloze naší Galaxie ve vesmíru a také o jejich jednotlivých složkách. Za pomocí telluria, systému modelů Země, Měsíce a Slunce, jsme poznávali jednotlivé pohyby těchto vesmírných těles a odvozovali důsledky těchto pohybů. Celý program byl podpořen mnoha názornými předměty či obrázky a animacemi. Tento program se nám moc líbil a jsme rádi, že jsme si již získané informace o vesmíru mohli takto zopakovat i prohloubit.

Lýdie Hrůzová 

FOTOGALERIE

V pondělí 9. října jsme s paní učitelkou Lýdií navštívili hvězdárnu. Tam nás přivítal moc milý pán, který nám přibližně hodinu vyprávěl o vesmíru. Povídal nám tam o raketách, raketoplánech, planetách, mléčné dráze a o hvězdách.

Zajímavost: Naše planeta Země je planeta, která je oproti Slunci dost malá. Pokud se do Slunce podíváme dalekohledem, mohli bychom přijít o zrak.

Miri Žáčková

 

ČTENÍ DRUHÁČKŮM

Dne 13. října proběhlo v naší třídě čtení našim druháčkům. Eli, Matěj, Miri a Berťa četli z knížky Pipi - dlouhá punčocha, autorkou je Astrid Lindgrenová. Kniha obsahuje původní švédské ilustrace. Žáčci četli z I. kapitoly 4. část s názvem - Pipi jde do školy. Už název naznačuje, že Pipi není jen tak obyčejná holčička. U poslechu druháčci zároveň odpočívali a relaxovali. Bylo znát, že je čtení moc baví. Bedlivě vnímali, co se Pipi přihodilo. Došlo i na smích :-) a závěrečné povídání o příběhu. Těšíme se na příležitost, kdy druháčci později budou číst nám, páťákům. 

FOTOGALERIE

 

PŘEDSTAVENÍ ŠKOLNÍHO ČASOPISU 

V pátek 20. října jsme postupně navštívili všechny třídy, kde jsme seznamovali žáčky a jejich učitele se školním časopisem. Vzali jsme si vyrobenou kameru s mikrofonem. Ten si žáčci při povídání o časopise postupně předávali. Nejdříve se naši redaktoři představili. Informovali jsme, kde je možné se na elektronickou podobu časopisu podívat a co obsahuje první číslo. Zároveň redaktoři časopisu naznačili, co bude obsahovat další vydání. Ve třídách jsme opravdu měli vzorné posluchače. Na závěr nás odměnili krásným potleskem. Za to moc DĚKUJEME.

Jak představování časopisu probíhalo:

FOTOGALERIE

 

HALLOWEEN

V úterý 31. října jsme prožili krásný den s oslavou svátku Halloween. Děti přišly v nádherných kostýmech, které představovaly různá strašidla. Dopoledne celá škola zazpívala a zarecitovala mateřské školce. Ve třídě jsme plnili úkoly, hráli hry a dobře se přitom bavili. Povídali jsme si o tradicích, zvycích, původu svátku, kde se svátek slaví apod. Připravovali jsme linecké těsto a tvarovali čarodějnické prsty, které byly součástí občerstvení na odpoledne. V 16 hod proběhla oslava společně s rodiči. Nechybělo zpívání a recitování, průvod, opékání buřtů s dalším občerstvením, které jsme připravovali všichni ve škole. Myslím, že se sváteční den hodně vydařil. 

FOTOGALERIE

 

Centrum Robotiky

První listopadový den vyrazila 4. a 5. třída do Centra Robotiky. Čekali na nás dva milí instruktoři a dva workshopy plné programování. V prvním centru se pracovalo s Robůtky Dash, které každý naprogramoval k plnění úkolů pomocí tabletu a blokového programování. Dashíci tak jezdili po ploše, otáčeli se, svítili, troubili a mluvili. Nechyběla ani malá překážková dráha a slalom. Ve druhém centru pracovali všichni s počítačem a za úkol bylo programovat postavičky z oblíbeného Minecraftu k plnění různých úkolů (rozbourání zdi, chycení zombíka aj). Všichni si 90 minut práce v centru nesmírně užili. Snad se třeba za rok dostaneme zase.

Kateřina Paušová

FOTOGALERIE

 

Celodenní anglický projekt

Ve středu 15.11. je se ve 4. a 5. třídě uskutečnil letos první celodenní anglický projekt. Jednalo se opět o knihu mé oblíbené autorky Julie Donaldson ( z léta známe již Room on the Broom). Tentokrát bylo tématem přátelství a odvaha v knize The Snail and the Whale.

Nejprve bylo třeba si ujasnit některá slovíčka a tak jsme první část projektu věnovali společné práci s kartičkami české-anglické slovo (které pak dětem zůstaly jako nápověda na další práci). Poté následovalo společné čtení knihy a odhalení příběhu. Do cestovních pasů, si pak děti zapsaly místa, kam se šneček s velrybou podívali (k nim bylo ještě třeba natřídit detailky některých obrázků a jejich anglický popis) a už se šlo na stanoviště. Těch bylo tentokrát 8 a obsahovaly jak klasiku (překlady slovíček, Letter Tiles), tak doplňování slov do textu podle obrázku, rozmotávání vět, křížovku, ale také vyhledávání zajímavých informací ze života velryb. Bonus pro ty, kteří pracovali bez chyb, bylo centrum na výrobu mořské příšerky a pomoc při výrobě plakátu.

Ostatně, podívejte se na naši nástěnku před knihovničkou.

Katka Paušová, učitelka AJ

 

DEN ZVÍŘAT

V pondělí dne 27. listopadu proběhl na celé naší škole projektový den zaměřený na naše zvířátka, domácí mazlíčky. Nejdříve jsme během první hodiny procházeli mezi jednotlivými třídami a naopak třídy navštěvovaly nás. Přišli se pokochat i mladší děti z mateřské školky. Ve třídě jsme měli na ukázku 2 morčata - Kuličku a Atose. Děvčata Miri a Eli povyprávěla, jak dlouho se morčátka mají k světu, jak se jim daří, co jedí, co z toho mají nejraději, odkud zvířátka do domova přišla atd. Berťa povídal o želvách, která jsou v tuto dobu doma zazimovaná.

V další části jsme ve třídě na koberci hráli zábavnou hru s kartami. Úkolem hráčů bylo vybrat si kartičku s tématem o zvířatech a přiřadit všechny další vhodné karty. Vyplňovali jsme pracovní list týkající se sov žijících v České republice. Doplňovali jsme křížovku, která byla zaměřená na zvířata na celém světě. Navštívili jsme 1. oddělení družiny, kde jsme se dověděli spoustu zajímavých informací o našich nočních dravcích. Na konci dne jsme skládali z papíru formou origami létající husu.

Myslíme, že se den nejen v naší třídě velmi vydařil a škoda, že je to pro nás na této škole poslední Den zvířat.

Mgr. Kamila Bačová a páťáci

FOTOGALERIE

 

NOC VE ŠKOLE PRVŇÁČKŮ A PÁŤÁKŮ

Páťáci spali s prvňáky z 28. 11. na 29. 11. My jsme si pro ně připravili program s paní učitelkou Romanou z první třídy. Eliška měla stanoviště s hádankami, Miriam a Matěj stanoviště na hmat a zrak. Albert obkresloval jednoho nejmenšího prvňáka. Potom pojmenovávali orgány a části těla. Prvňáci shlédli program, jak záchranáři zasahují a my jsme připravovali večeři - chleba na různé způsoby. Večer paní učitelka četla prvňákům pohádku a my jsme se dívali na Mimoně. Ráno jsme měli vydatnou snídani, která se skládala z dobrot, co jsme všichni přinesli.

Eliška Prošková

 

Z úterý na středu jsme spali ve škole. Nejprve jsme si my, páťáci, připravili úkoly, které budou prvňáci plnit. Miri a Matěj měli na starosti stanoviště, které bylo na určování lidského těla. Eliška měla na starosti hádanky. Berťa měl stanoviště s určováním částí lidského těla. Začali jsme připravovat večeři, zatímco prvňáci měli na programu záchrannou službu. Místo špaget byly chleby. Každý si udělal nejdříve pro sebe a pak všichni začali připravovat jídlo pro prvňáky. Po večeři si prvňáci šli lehnout a páťáci se šli dívat. Ráno na snídani byly buchty, co každý donesl. Spaní jsme si všichni moc užili.

Miri Žáčková a Berťa Petřík

FOTOGALERIE

 

VÁNOČNÍ DÍLNA

V sobotu 9. prosince u nás ve škole proběhly vánoční dílny. Vyrábělo se spoustu vánočních věcí. Vyráběla se třeba vánoční hvězda z kousků papíru (hezky ozdobených) nebo třeba věnec. Dál tam bylo ozdobování jablka nebo vyrábění stromečku ze skořice a stuhy. Nakonec bylo občerstvení. Snad si dílničky všichni krásně užili!

Matěj Šťastný

FOTOGALERIE

 

VÁNOČNÍ PROJEKT

Během předvánočního pátku 22. prosince proběhl na naší škole vánoční projektový den. Ve třídě jsme si první hodinu nadělovali a rozbalovali dárky. Akrylovými barvami jsme si zdobili baňky. Četli jsme si, seznamovali se, poznávali vánoční tradice a zvyky. V nádherně ilustrované knize jsme hledali různé objekty, kdy jsme procvičovali postřeh. Tvořili jsme vánoční příběh s ilustracemi. Společně se 4. třídou jsme si povídali o zvycích a tradicích v rodinách. Vyprávění dětí bylo velmi poutavé a zajímavé. Ve 2 družstvech jsme soutěžili ve vánočním AZ kvízu o to, kdo má větší znalosti co se týče vánočních svátků. Ukázalo se, že děti mají výborné znalosti a dokázaly odpovědět i na náročnější otázky. Den se velmi vydařil a věřím, že budeme všichni rádi vzpomínat.

FOTOGALERIE

 

PŘEDSTAVENÍ V DIVADLE ALFA

Jistě mnozí z vás viděli film "Cesta do pravěku". Právě tímto filmem se nechali tvůrci tohoto představení inspirovat. Pomocí loutek a moderní techniky nás vtáhli do děje, který se odehrával před několik milióny let.

Žáci 4. a 5. třídy tak měli možnost být také na chvíli dobrodruhy a setkat se tváří v tvář s nejrůznějšími druhy dinosaurů, pravěkých ptáků a ryb.

Kotková Pavlína, vyučující 4. třídy

FOTOGALERIE