Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Jungová

Konzultační hodiny: pondělí 14 - 16 hod.

 

Návštěva galerie Masné krámy

11. 9. vyrazili páťáci do Masných krámů na výstavu Kubišta - Filla. Prakticky jsme tak mohli sledovat realizování principů kubismu, fauvismu a expresionismu, což jsou umělecké směry, které aktuálně ve výtvarné výchově probíráme. Slečna kurátorka si pro nás připravila několik úkolů, při kterých děti byly aktivně zapojeny do práce s uměleckými díly.

Nejdříve jsme sledovali, jaká témata umělci zobrazovali, a hledali podobnosti v jejich pojetí. Porovnávali jsme díla českých umělců s jejich zahraničními kolegy a nacházeli shodné rysy. Potom se páťáci rozdělili na skupinky. Společně skládali rozstříhaný obrázek - byl to jeden z vystavených obrazů. U něj jsme pak určovali výtvarnou techniku.

Při další aktivitě si každý hodil velkou kostkou, na které byly různé náměty (váza, láhev, hruška apod.). Námět, který padl, měly za úkol děti ztvárnit podle principů kubismu, fauvismu nebo expresionismu. Následně jsme hádali, jaký umělecký směr si kdo vybral.

Spoustu informací o hlavních osobnostech výstavy jsme získali z jejich medailonků. Zajímavé bylo shromážděné informace porovnávat a třídit. Na závěr jsme si ještě mohli individuálně umělecká díla prohlédnout a nechat je na sebe působit.

Myslím, že pro páťáky byla návštěva galerie obohacujícím zážitkem. Na jaře bychom ještě navštívili Galerii města Plzně.

 

Milí páťáci, vítejte v novém školním roce! Přeji vám dostatek sil k tomu, abyste uspěli ve všech výzvách tohoto ročníku!

Věřím, že to společně zdárně zvládneme,

Katka Jungová