Moji milí páťáci,

vítám vás v novém školním roce 2018/2019!                                 Výsledek obrázku pro čtyřlístek

 

paní učitelka Pavlína     

 

KONZULTAČNÍ HODINY: pondělí  14:00 – 16:00                                            

__________________________________________

6.11. 2018 - Techmania Science Center

Blížící se čtvrtletí plné písemných prací jsme si dnes s páťáky zpestřili v Techmanii. A že to bylo zpestření velice příjemné! Při příchodu do Techmanie jsme nejdříve navštívili planetárium, kde jsme se zúčastnili výukového interaktivního programu Směnárna. 

Za pomocí technologie "Science on a sphere" se žáci seznámili s nejrůznějšími měnami světa, jak jednotlivé měny vypadají, jaké jsou mezi jednotlivými měnami kurzy. Získané poznatky žáci poté uplatnili při vyplňování pracovních listů, za který si jako třída mohli následně zakoupit památeční předměty. 

V další části naší exkurze za poznáním jsme navštívili už přímo samotné centrum Techmanie, kde měly děti možnost si z nepřeberného množství vyzkoušet různé interaktivní a zároveň výukové exponáty. Děti si dopoledne velmi užily.

paní učitelka Pavlína

 

31.10. 2018 - Halloween

I přestože Halloween je spíše svátkem anglicky mluvících zemí, i my jsme si ho v naší škole chtěli náležitě užít. Ve středu se tak naše škola proměnila v strašidelný dům plný příšer, upírů a nestvůr. Dopoledne jsme plnili nejrůznější halloweenské úkoly, dokonce jsme zdobili i strašidelně vypadající zelenomodré cukrovinky. 

Odpoledne pak na nás již tradičně čekal halloweenský program, kdy děti rodičům zarecitovaly a zazpívaly několik písní a básniček, společně jsme se všichni prošli a dali tak na obdiv naše převleky. Po krátkém průvodu, který byl zakončen na zahradě školy, na všechny čekalo pohoštění v podobě nejrůznějších dobrot, nechutně vypadajících cukrovinek, halloweenských žížal a také opékání buřtíků.

Myslím si, že se podvečer velmi vydařil a ráda bych všem poděkovala za účast. :-)

paní učitelka Pavlína

 

25.10. 2018 - "Zdravá pětka" 

Ve čtvrtek se ve třídě páťáků konala beseda s názvem "Zdravá pětka". Děti již tuto besedu znají velmi dobře, avšak tentokrát si paní lektorka pro děti připravila inovaci programu o zdravé výživě. Beseda trvala 2 vyučovací hodiny. Děti byly rozděleny do družstev, v kterých odpovídaly na otázky a plnily různé úkoly. Každé družstvo se během celé besedy pohybovalo v supermarketech, a to pomocí deskové hry, kterou měla každá skupina hráčů před sebou. Děti byly do hry a celé besedy velmi zapáleny. :-)

paní učitelka Pavlína

 

16.10. 2018 - naše poslední spaní ve škole :-)

16.10. nocovala pátá třída naposledy ve škole. Po 17. hodině jsme se sešli ve škole a rozdělili si dílčí úkoly, které se týkaly výroby nástěnky ke 100 letům vzniku Československé republiky. Všichni jsme se velmi usilovně snažili, aby se nám naše práce vydařila. Myslím si, že na sebe páťáci mohou být pyšní, jelikož se jim práce velmi povedla. :-) Poté jsme si nachystali večeři, každý si "poskládal" toasty dle své libosti. To mělo pozitivní ohlasy, a tak nezbyly ani drobečky. Za dobře odvedenou práci jsme si pustili film Osudy dobrého vojáka Švejka, který korespondoval s probíranou 1.SV ve vlastivědě. Večerní hygienu a přípravu spacáků zvládly děti rychle, ale než usnuly, nějakou chvíli to trvalo ;-) Ještě si zřejmě potřebovaly vypovědět všechny zážitky a využít na maximum společně strávený čas :-) Proto bylo pro některé vstávání krušné.

Na snídani jsme si dali sladké dobroty, které nám rodiče upekli.

Děkujeme :-)

paní učitelka Pavlína

 

24.9 - 27.9. 2018 - projekt EDISON 

Od pondělí tohoto týdne jsme měli ve škole mezinárodní návštěvu.

Naší školu navštívili studenti z různých koutů světa - KOLUMBIE, ČÍNY, GRUZIE A INDIE. Studenti vysokých škol celý týden představovali své země a kulturu pomocí prezentací, her a úkolů, díky kterým se postupně děti dozvídaly více a více informací o dané zemi. Na závěr tohoto týdne si žáci dokonce vyzkoušeli uvařit některé z tradičních jídel jednotlivých zemí. V odpoledních hodinách při závěrečném slavnostním zakončení měli možnost nejen rodiče, ale samozřejmě i děti tradiční pokrmy ochutnat. 

Troufám si říci, že tento týden byl nejen pro děti jedním velkým "mezinárodním zažitkem" ! :-)

paní učitelka Pavlína

 

 12.9. 2018 - beseda s Policíí ČR

Ve středu páťáci měli možnost přivítat Policii ČR, která si pro žáky připravila velmi zajímavou besedu na téma "Bezpečnost v dopravě."

Žáci s policií diskutovali na různorodá témata jako např. kde můžeme policii vidět a kde se s ní můžeme setkat, základní pravidla bezpečnosti na ulici, jaké vybavení by měli mít cyklisté, od kolika let mohou děti jezdit samy bez dozoru rodičů na kole. Dále měly také děti možnost si vyzkoušet, jak se chovat při hovoru s policií. Děti zhlédly také dvě videa, v kterých vyhledávaly chyby při cestování v automobilu.

Beseda se všem moc líbila a my tímto děkujeme Policii ČR za návštěvu!

paní učitelka Pavlína