ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Naši třídu tvoří 4 stateční, 2 děvčata - Eliška a Miri a 2 chlapci - Berťa a Matěj.
V 5. třídě se učíme celkem v 8 předmětech. Vyučování se skládá z 25 hodin týdně.
Navštěvujeme spoustu zájmových kroužků ...
Správné chování a co nejlepší vzájemné vztahy se snažíme utužovat a posilovat pomocí několika kouzelných slovíček a společenských pravidel.Ve školním roce nás čeká spoustu zajímavého - ve vyučování, na přednáškách, besedách, návštěvách různých kulturních zařízení (knihovny, kina, divadla, rozhlas), procházkách a pobytů v přírodě, na exkurzích a další.

Vzpomínáme a dovídáme se více o státních svátcích, mezinárodních dnech (např. Den stromů) a jejich významu.

Máme možnost účastnit se tradičních soutěží ...

Držíme se hesla: KAŽDÝ MÁ SVOU ŠANCI USPĚT!

Naše přání: KAŽDÝ DEN AŤ MÁME SLUNCEM NAPLNĚNÝ!

FOTOGALERIE: Naše třída

 

PLZEŇSKÁ FILHARMONIE V ČESKÉM ROZHLASU

11. 9. 2017

V sále Českého rozhlasu jsme se zúčastnili společně s třeťáčky a čtvrťáčky pořadu Plzeňské filharmonie „Jsem Moojok Ojaak neboli pojídač medvědů". Průvodce pořadu Svatopluk Schuller, herec a dabér, nás zavedl do země Inuitů. Na konci pokládal dětem otázky. V převážném počtu odpovídali, a to s velkou přesností, žáčci naší školy. Eliška za správnou odpověď získala odměnu od Plzeňské filharmonie. Blahopřejeme Elišce a ostatním žáčkům za úspěch. Jejich přesné odpovědi byly překvapující. Jen tak dále ...

FOTOGALERIE

 

MOBILNÍ PLANETÁRIUM

2. 10. 2017

V pondělí 2. října jsme byli s třídou v mobilním planetariu Urania. Je to obrovská plachta, která, když se nafoukne, má tvar polokoule. Se 4. třídou jsme do té polokoule vešli a lehli si na zem. Já jsem ležela vzadu vedle Karol, za Berťou a Matějem.

Uvnitř nás uvítal moc milý pán. Ten nám pustil film o zrození Země. Byl vážně zajímavý. Byl o dinosaurech, o Marsu a o vozítkách, které na Mars vyslali.

Nakonec jsme měli prostor na otázky. Jsem ráda, že jsem tam byla.

Miri Žáčková

 

PLZEŇSKÁ HVĚZDÁRNA

Dne 9. 10. jsme s žáky čtvrté a páté třídy vyrazili do hvězdárny u nás v Plzni. Společně jsme zvládli cestu trolejbusem a už jsme byli tam. Byl pro nás připravený program o Sluneční soustavě. Pracovník hvězdárny nám vysvětlil rozdíl mezi planetáriem a hvězdárnou, také mezi raketou a raketoplánem. Dále jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o poloze naší Galaxie ve vesmíru a také o jejich jednotlivých složkách. Za pomocí telluria, systému modelů Země, Měsíce a Slunce, jsme poznávali jednotlivé pohyby těchto vesmírných těles a odvozovali důsledky těchto pohybů. Celý program byl podpořen mnoha názornými předměty či obrázky a animacemi. Tento program se nám moc líbil a jsme rádi, že jsme si již získané informace o vesmíru mohli takto zopakovat i prohloubit.

Lýdie Hrůzová 

FOTOGALERIE

V pondělí 9. října jsme s paní učitelkou Lýdií navštívili hvězdárnu. Tam nás přivítal moc milý pán, který nám přibližně hodinu vyprávěl o vesmíru. Povídal nám tam o raketách, raketoplánech, planetách, mléčné dráze a o hvězdách.

Zajímavost: Naše planeta Země je planeta, která je oproti Slunci dost malá. Pokud se do Slunce podíváme dalekohledem, mohli bychom přijít o zrak.

Miri Žáčková

 

ČTENÍ DRUHÁČKŮM

Dne 13. října proběhlo v naší třídě čtení našim druháčkům. Eli, Matěj, Miri a Berťa četli z knížky Pipi - dlouhá punčocha, autorkou je Astrid Lindgrenová. Kniha obsahuje původní švédské ilustrace. Žáčci četli z I. kapitoly 4. část s názvem - Pipi jde do školy. Už název naznačuje, že Pipi není jen tak obyčejná holčička. U poslechu druháčci zároveň odpočívali a relaxovali. Bylo znát, že je čtení moc baví. Bedlivě vnímali, co se Pipi přihodilo. Došlo i na smích :-) a závěrečné povídání o příběhu. Těšíme se na příležitost, kdy druháčci později budou číst nám, páťákům. 

FOTOGALERIE

 

PŘEDSTAVENÍ ŠKOLNÍHO ČASOPISU 

V pátek 20. října jsme postupně navštívili všechny třídy, kde jsme seznamovali žáčky a jejich učitele se školním časopisem. Vzali jsme si vyrobenou kameru s mikrofonem. Ten si žáčci při povídání o časopise postupně předávali. Nejdříve se naši redaktoři představili. Informovali jsme, kde je možné se na elektronickou podobu časopisu podívat a co obsahuje první číslo. Zároveň redaktoři časopisu naznačili, co bude obsahovat další vydání. Ve třídách jsme opravdu měli vzorné posluchače. Na závěr nás odměnili krásným potleskem. Za to moc DĚKUJEME.

Jak představování časopisu probíhalo:

FOTOGALERIE

 

HALLOWEEN

V úterý 31. října jsme prožili krásný den s oslavou svátku Halloween. Děti přišly v nádherných kostýmech, které představovaly různá strašidla. Dopoledne celá škola zazpívala a zarecitovala mateřské školce. Ve třídě jsme plnili úkoly, hráli hry a dobře se přitom bavili. Povídali jsme si o tradicích, zvycích, původu svátku, kde se svátek slaví apod. Připravovali jsme linecké těsto a tvarovali čarodějnické prsty, které byly součástí občerstvení na odpoledne. V 16 hod proběhla oslava společně s rodiči. Nechybělo zpívání a recitování, průvod, opékání buřtů s dalším občerstvením, které jsme připravovali všichni ve škole. Myslím, že se sváteční den hodně vydařil. 

FOTOGALERIE

 

Centrum Robotiky

První listopadový den vyrazila 4. a 5. třída do Centra Robotiky. Čekali na nás dva milí instruktoři a dva workshopy plné programování. V prvním centru se pracovalo s Robůtky Dash, které každý naprogramoval k plnění úkolů pomocí tabletu a blokového programování. Dashíci tak jezdili po ploše, otáčeli se, svítili, troubili a mluvili. Nechyběla ani malá překážková dráha a slalom. Ve druhém centru pracovali všichni s počítačem a za úkol bylo programovat postavičky z oblíbeného Minecraftu k plnění různých úkolů (rozbourání zdi, chycení zombíka aj). Všichni si 90 minut práce v centru nesmírně užili. Snad se třeba za rok dostaneme zase.

Kateřina Paušová

FOTOGALERIE

 

Celodenní anglický projekt

Ve středu 15.11. je se ve 4. a 5. třídě uskutečnil letos první celodenní anglický projekt. Jednalo se opět o knihu mé oblíbené autorky Julie Donaldson ( z léta známe již Room on the Broom). Tentokrát bylo tématem přátelství a odvaha v knize The Snail and the Whale.

Nejprve bylo třeba si ujasnit některá slovíčka a tak jsme první část projektu věnovali společné práci s kartičkami české-anglické slovo (které pak dětem zůstaly jako nápověda na další práci). Poté následovalo společné čtení knihy a odhalení příběhu. Do cestovních pasů, si pak děti zapsaly místa, kam se šneček s velrybou podívali (k nim bylo ještě třeba natřídit detailky některých obrázků a jejich anglický popis) a už se šlo na stanoviště. Těch bylo tentokrát 8 a obsahovaly jak klasiku (překlady slovíček, Letter Tiles), tak doplňování slov do textu podle obrázku, rozmotávání vět, křížovku, ale také vyhledávání zajímavých informací ze života velryb. Bonus pro ty, kteří pracovali bez chyb, bylo centrum na výrobu mořské příšerky a pomoc při výrobě plakátu.

Ostatně, podívejte se na naši nástěnku před knihovničkou.

Katka Paušová, učitelka AJ

 

DEN ZVÍŘAT

V pondělí dne 27. listopadu proběhl na celé naší škole projektový den zaměřený na naše zvířátka, domácí mazlíčky. Nejdříve jsme během první hodiny procházeli mezi jednotlivými třídami a naopak třídy navštěvovaly nás. Přišli se pokochat i mladší děti z mateřské školky. Ve třídě jsme měli na ukázku 2 morčata - Kuličku a Atose. Děvčata Miri a Eli povyprávěla, jak dlouho se morčátka mají k světu, jak se jim daří, co jedí, co z toho mají nejraději, odkud zvířátka do domova přišla atd. Berťa povídal o želvách, která jsou v tuto dobu doma zazimovaná.

V další části jsme ve třídě na koberci hráli zábavnou hru s kartami. Úkolem hráčů bylo vybrat si kartičku s tématem o zvířatech a přiřadit všechny další vhodné karty. Vyplňovali jsme pracovní list týkající se sov žijících v České republice. Doplňovali jsme křížovku, která byla zaměřená na zvířata na celém světě. Navštívili jsme 1. oddělení družiny, kde jsme se dověděli spoustu zajímavých informací o našich nočních dravcích. Na konci dne jsme skládali z papíru formou origami létající husu.

Myslíme, že se den nejen v naší třídě velmi vydařil a škoda, že je to pro nás na této škole poslední Den zvířat.

Mgr. Kamila Bačová a páťáci

FOTOGALERIE

 

NOC VE ŠKOLE PRVŇÁČKŮ A PÁŤÁKŮ

Páťáci spali s prvňáky z 28. 11. na 29. 11. My jsme si pro ně připravili program s paní učitelkou Romanou z první třídy. Eliška měla stanoviště s hádankami, Miriam a Matěj stanoviště na hmat a zrak. Albert obkresloval jednoho nejmenšího prvňáka. Potom pojmenovávali orgány a části těla. Prvňáci shlédli program, jak záchranáři zasahují a my jsme připravovali večeři - chleba na různé způsoby. Večer paní učitelka četla prvňákům pohádku a my jsme se dívali na Mimoně. Ráno jsme měli vydatnou snídani, která se skládala z dobrot, co jsme všichni přinesli.

Eliška Prošková

 

Z úterý na středu jsme spali ve škole. Nejprve jsme si my, páťáci, připravili úkoly, které budou prvňáci plnit. Miri a Matěj měli na starosti stanoviště, které bylo na určování lidského těla. Eliška měla na starosti hádanky. Berťa měl stanoviště s určováním částí lidského těla. Začali jsme připravovat večeři, zatímco prvňáci měli na programu záchrannou službu. Místo špaget byly chleby. Každý si udělal nejdříve pro sebe a pak všichni začali připravovat jídlo pro prvňáky. Po večeři si prvňáci šli lehnout a páťáci se šli dívat. Ráno na snídani byly buchty, co každý donesl. Spaní jsme si všichni moc užili.

Miri Žáčková a Berťa Petřík

FOTOGALERIE

 

VÁNOČNÍ DÍLNA

V sobotu 9. prosince u nás ve škole proběhly vánoční dílny. Vyrábělo se spoustu vánočních věcí. Vyráběla se třeba vánoční hvězda z kousků papíru (hezky ozdobených) nebo třeba věnec. Dál tam bylo ozdobování jablka nebo vyrábění stromečku ze skořice a stuhy. Nakonec bylo občerstvení. Snad si dílničky všichni krásně užili!

Matěj Šťastný

FOTOGALERIE

 

VÁNOČNÍ PROJEKT

Během předvánočního pátku 22. prosince proběhl na naší škole vánoční projektový den. Ve třídě jsme si první hodinu nadělovali a rozbalovali dárky. Akrylovými barvami jsme si zdobili baňky. Četli jsme si, seznamovali se, poznávali vánoční tradice a zvyky. V nádherně ilustrované knize jsme hledali různé objekty, kdy jsme procvičovali postřeh. Tvořili jsme vánoční příběh s ilustracemi. Společně se 4. třídou jsme si povídali o zvycích a tradicích v rodinách. Vyprávění dětí bylo velmi poutavé a zajímavé. Ve 2 družstvech jsme soutěžili ve vánočním AZ kvízu o to, kdo má větší znalosti co se týče vánočních svátků. Ukázalo se, že děti mají výborné znalosti a dokázaly odpovědět i na náročnější otázky. Den se velmi vydařil a věřím, že budeme všichni rádi vzpomínat.

FOTOGALERIE

 

PŘEDSTAVENÍ V DIVADLE ALFA

Jistě mnozí z vás viděli film "Cesta do pravěku". Právě tímto filmem se nechali tvůrci tohoto představení inspirovat. Pomocí loutek a moderní techniky nás vtáhli do děje, který se odehrával před několik milióny let.

Žáci 4. a 5. třídy tak měli možnost být také na chvíli dobrodruhy a setkat se tváří v tvář s nejrůznějšími druhy dinosaurů, pravěkých ptáků a ryb.

Kotková Pavlína, vyučující 4. třídy

FOTOGALERIE

 

PŘEDSTAVENÍ Nebedružná hvězdoprava  31.1.2018

Pololetní vysvědčení - běžná věc, avšak u nás ve škole, jsme si ho přece jen udělali něčím speciální. Dnes k nám totiž přijelo divadélko Ondřej, s dalším úžasným interaktivním vystoupením, tentokrát na téma Vesmír. Společnými silami jsme např. zachraňovali některé planety, z některých se stali zahradníci, květiny, trpaslíci nebo jezinky. Všichni jsme si také během představení skvěle zatančili. Děti byly z celého představení moc nadšené a ještě dlouho poté o něm vedly bujaré debaty. 

 

„Zdravá pětka  14.2.2018 “

 

Že je jednička nejlepší známkou ve škole, to ví každé malé dítě. Ve Zdravé pětce, jak už název napovídá, tomu je však naopak. Pokud se vám zadaří a splníte dobře úkol, místo jedničky dostanete pětku.  

Dnes tuto zkušenost mohly zažít děti ze 3. – 5. třídy. 

Pomocí besedy se děti seznámily s pěti základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny, bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačiny. Na každé téma byl připraven soutěžní úkol, který žáci plnili rozděleni ve skupinkách. Úkolem bylo nasbírat co nejvíce pětek.  

Na závěr si děti odnesly vysvědčení a upomínkové předměty.

 

 

Návštěva z Kanady
Dnes 28.2.  za námi přišla do školy slečna Bethany Giovanetto z Kanady, aby nás během předmětu Reálie anglicky mluvících zemí seznámila se státem, ze kterého pochází. Bethany je středoškolská studentka, která přijela do České republiky na roční výměnný pobyt a bydlí v rodině Petříkových. Právě díky tomu jsme se s Bethany spojili a požádali ji, aby nás navštívila. Mladá Kanaďanka nadšeně souhlasila. Děti si předem připravily pro Bethany otázky a v úvodu hodiny se žáci dozvěděli to, co je samotné nejvíce zajímalo. Bethany vytvořila pro žáky úžasnou prezentaci s fotografiemi její rodiny, nádherné přírody i tamních zvířat, dále ukázala mapy jednotlivých teritorií Kanady a samozřejmě nechyběla ani státní vlajka. Bethany mimo jiné dětem vysvětlila, jak se získává a vyrábí javorový sirup a dokonce přinesla na ukázku i kanadské peníze. Na závěr hodiny jsme dostali bonbon z již zmiňovaného javorového sirupu. Všichni si odpolední hodinu s touto mladou slečnou užili a dozvěděli se mnoho nových a hlavně zajímavých informací z úst rodilé mluvčí. Děkujeme moc.

Julie Lávičková

 

1.3. 2018 – výtvarná výchova

 

Se začátkem měsíce března jsme spolu s žáky 4.- 5. třídy ukončili naše několika hodinové snažení. Jednalo se o skupinovou práci, ve které měly děti za úkol ztvárnit zvíře dle vlastního výběru. Děti si vybraly převážně z ptactva, ale našli se i odvážlivci, kteří zvolili pro svou tvorbu hlodavce, přesněji křečka. 

Jelikož se dětem práce velmi povedla a jsem na ně patřičně pyšná, rozhodla jsem se s Vámi o jejich díla podělit.  

Že se práce vyvedly? Posuďte sami! 

https://photos.app.goo.gl/TSTAhBHnqOGUa04R2

Pavlína Kotková

 

 

Matematická soutěž  Klokan 16. března 2018

 

V pátek 16.3. čekalo  na naše žáky  matematické klání.  Zúčastnili jsme se jako mnoho jiných škol matematické soutěže  Cvrček, Klokan. Žáci páté třídy se zúčastnili kategorie Klokan a dosáhli velmi pěkných výsledků. 

  Nejlépe se umístila Eliška.

 

Hana Paušová

 

 

Velikonoční dílna 17.března 2018

 

V sobotu sice padal sníh a mrzlo , ale my ve  škole jsme již měli jaro – přímo Velikonoce.

 

Sešli jsme se totiž dopoledne na velikonoční dílnu – bylo nás docela dost 25 dětí spolu s rodiči, babičkami, sourozenci .

 

  Naši třídu zastupovala Eliška a Matěj. Na sedmi stanovištích si děti mohly vyzkoušet výrobu velikonočních kuřátek omotaných vlnou, zápichu se zajíčkem, kraslice zdobené obarvenou pěnou na holení, závěsu s kuřátky, velikonoční záložky,  velikonoční ozdoby s kuřátky, velikonočního ptáčka.

 

   Bylo toho tolik, že si to děti pomalu ani nemohly odnést domů. Protože jim vyhládlo, čekalo na ně výborné občerstvení , které jim připravila p. asistentka Markéta.

 

    Myslím, že všichni zúčastnění si dopoledne hezky užili.

Hana Paušová

 

PO STOPÁCH KARLA IV.

 

Divadelní představení, kterým nás provázely dvě slepice - Evelína a Květuška, se odehrálo u nás v družině 19.3. Jedno odpoledne si Evelína s Květuškou dávaly "kávičku" a vymýšlely, co by mohly dělat. Slepice Květuška začala Evelíně vyprávět o knížce, kterou právě čte. Kniha vypravovala o Karlu IV. A tak začal příběh - hudebně pojaté představení o životě a zakladatelské činnosti Karla IV. Interaktivní divadlo, do kterého se zapojily i děti, a tak si jej náramně užily.

Veronika Košlerová

 

První pomoc, úrazy, záchranný integrovaný systém

 

         Ve středu 21.3. dorazil k nám do školy zdravotník Ondra, který měl pro nás připraven velmi pěkný a hlavně poučný program  na téma Základy první pomoci a jak se zachovat při úrazech. Děti zaujal už svým vybavením, které si k nám do třídy donesl- jeho „kufr“ plný pomůcek a figurína na nácvik resuscitace děti přímo nadchly.

  Děti se dozvěděly plno důležitých informací, které určitě uplatní i v životě. Rozhodně se ale nejednalo o monolog Ondry, děti měly plno zajímavých otázek ,ale i znalostí a postřehů. A když Ondra vyzval děti, zda by si na figuríně nechtěly vyzkoušet resuscitaci, příp.si nechaly  změřit cukr , tak to byla teprve bomba ….děti byly nadšené. Na besedu jsme měli vyhrazeny dvě hodiny , ale kdybychom nemuseli jít na oběd, klidně by děti poslouchaly, zkoumaly, zjišťovaly, předváděly další nejméně hodinu. Na závěr jsme  zhlédli krátkou ukázku práce záchranářů ve  vrtulníku , aby si děti dovedly představit, jak rychle je nutno se k postiženému dostat a jak to všechno  na takové základně funguje.

    Ondrovi moc děkujeme a určitě nebyl u nás ve škole naposled.

  Hana Paušová

 

 

23.3. Noc s Andersenem

 

 

 

V pátek jsme se vypravili do zahraničních knihoven na již osmý ročník akce nazvané Noc s Andersenem. Začali jsme v Anglické knihovně, kde nás čekalo povídání o Skotsku a jeho známých místech, osobnostech a zajímavostech. Dozvěděli jsme se také pár skotských slovíček, podívali jsme se na příběh Lochnesské příšery, společně ho přeložili a přečetli si anglickou pohádku. Poté jsme se přesunuli do Románské knihovny, kde na nás čekal známý francouzský komiksový autor Sylvere Jouin. Ukázal nám, jak se tvoří komiks a děti si vyzkoušely vytvořit a namalovat svůj příběh. Všem se to moc povedlo! Na závěr nás čekala německá animace. Během zábavných aktivit jsme se naučili několik německých slovíček a frází, a při tom si užili spoustu legrace.

 

Pavla Polívková

 

Velikonoční projekt 28.3.2018 

 

Poslední středu před Velikonocemi  jsme si společně pěkně užili. Vůbec jsme se na sebe neškaredili / vždyť byla škaredá středa/ , ale plnili jsme velikonoční úkoly. Kromě jiného hledali po budově školy části velikonočního diktátu, který jsme museli napsat ve dvojicích a pak text správně složit. Dále jsme doplňovali do textu informace , řešili křížovky, osmisměrky- informace byly schované po třídě a na závěr jsme si zopakovali angličtinu . Anglická velikonoční  slova byla různě popsána a naším úkolem bylo najít text i anglické slovíčko schované ve škole . No bylo toho hodně , ale vše jsme v pohodě zvládli  a pak už hurá do města do Národopisného muzea, kde jsme si při workshopech mohli vyrobit různé velikonoční dekorace a přáníčka. Přinesená vyfouklá vajíčka si žáci nazdobili voskem a obarvili je, navlékli si korálky, nabarvili velikonoční tvary ze samotvrdnoucí hmoty. Vraceli jsme se s batůžky plnými výrobků.

 

         Přejeme všem krásné Velikonoce

 Medová snídaně

 18. 4. navštívil naši školu lektor programu pořádaného Ministerstvem zemědělství - Medová snídaně. Děti se občerstvily chlebem namazaným medem a máslem a jablkem. Poté jsme absolvovali velmi zajímavou a poutavě pojatou besedu s panem včelařem. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací ze života včel. Také již víme, jak vzniká med a co je propolis, jak včely přežijí zimu, jaké funkce v úlu včely zastávají. Přednáška byla doplněna ukázkou fotografií a oblečením pro včelaře.             

 

26. 4. - Vlastivědný písničkopis
 
Dnes jsme spolu s třetí a čtvrtou třídou navštívili plzeňský rozhlas, kde nás čekalo opět velmi příjemné setkání s Plzeňskou filharmonií.  Pro děti byl připraven zábavný program ve spolupráci s Martinou Kociánovou a Svatoplukem Schullerem. Za pomocí těchto dvou aktérů a Plzeňské filharmonie jsme se seznámili s písněmi z různých koutů České republiky. Děti však pouze neposlouchaly, ale byly připraveny na některé písničky z hodin hudební výchovy, a tak si mohly zazpívat spolu s nimi. Velké díky patří paní uč. Lýdii, která děti velmi dobře připravila.  

 

 

 

9. 5. – Bacha na Bacha 

 

Po dalším prodlouženém víkendu jsme se s žáky 4. a 5. třídy vydali na představení s názvem „Bacha na Bacha“. Toto představení nás vtáhlo do tajuplných koutů a tajemství vážné hudby      J. S. Bacha, G. F. Handela a W. A. Mozarta. Celým dobrodružstvím nás provázel sám duch Antonia Vivaldiho a jeho přítelkyně Giuilliety. Povídání o životech jednotlivých skladatelů bylo doprovázeno ukázkami skladeb z období baroka a klasicismu.

 

Dětem se představení moc líbilo, a dokonce na konci představení proběhla soutěž, které se zúčastnil i žák z našich tříd. 

   

 

Besedárium

 

14. 5. jsme mohli v naší škole zase přivítat společnost Besedárium. Lektoři Jakub Křikava a Veronika Krištofová pro nás nachystali interaktivní výukový program "Stroj času" zaměřený na slavné vynálezce a jejich vynálezy. Za dohledu samotného Archimeda tak děti prošlapaly cestu od vzniku kola až k parní lokomotivě. Aktivitami je provázely loutky Edisona, Leonarda da Vinciho a Josephine Cochranové. Páťáci řešili spoustu rébusů i praktických úkolů. Za každý úspěšně vyřešený získali jedno ztracené ozubené kolečko ze stroje času. Když v závěru kolečka správně seskládali do soukolí, stroj času se opět rozběhl :-)

 

Kromě úžasného hereckého výkonu lektorů musím velmi pochválit propracovanost celého programu (vychází z principů Hejného praktické matematiky) a důmyslné, designově krásné rekvizity.

 

Fotky

 

Gratulujeme všem  páťákům k přijetí na gymnázium

 

Jarní slavnost

V úterý 22.5. jsme poprvé v historii naší školy měli Jarní slavnost. Konala se v areálu školy, který byl díky pomoci 4.a 5.třídy pěkně nazdoben. Pro rodiče si každá třída nacvičila krátké vystoupení, jak v českém, tak anglickém jazyce Celým programem provázela děvčata Miri a Eliška z páté třídy. Představení byla pestrá - básničky, písničky, tancování, bajky a mnohé další.  Zapojila se i  děvčata s kroužkem zumby. Po skončení jednotlivých vystoupeních následovala společně nacvičená píseň pod taktovkou paní učitelky Lýdie Hrůzové.  

Po skončení bylo připraveno spoustu dobrot (Velké díky rodičům!), ať už slaných nebo sladkých. A kdo se zrovna nechtěl občerstvovat, mohl si vyzkoušet jízdu na koloběžkách, zaskákat na trampolíně nebo si nechat nakreslit od šikovných paní učitelek malůvky na obličej. 

Celá akce se moc podařila a ještě jednou děkujeme za spolupráci rodičů.

 

 

 

 

 

Páťáci učiteli   29.5.2018

 

Dnešní den si páťáci užili. Stali se z nich totiž učitelé. Je to už tradice , že na konci pátého ročníku se jeden den stanou žáci učiteli a vyzkouší si, jaké je to být před tabulí . Kluci si vybrali výuku angličtiny, holky prvouky. Děti z první třídy byly nadšené . Kluci si připravili různé hry, dokonce i prezentaci a na konec sladkou odměnu. Děvčata měla připraveno také spoustu úkolů, přesmyček, pexeso, hry a soutěže. Myslím, že všichni zjistili, že být učitelem, není jen tak, že občas musí něco vysvětlovat vícekrát nebo že děti občas zazlobí , ale zkušenost je to opravdu moc dobrá.

 

 

Beseda o kyberšikaně 30.5.2018

 

Dnes k nám zavítal pan Z. Topinka, který pracuje v MK v hudebním a internetovém oddělení, aby s dětmi pobesedoval o šikaně a hlavně kyberšikaně. Měl pro děti připravené různé ukázky, příběhy a hlavně si s dětmi hodně povídal o tom, co vlastně kyberšikana je, jak zacházet s informačními technologiemi., na co si dát  pozor  a na koho se obrátit v případě problému .Děti byly hodně zvídavé a hodně se ptaly, bylo vidět, že je téma zaujalo a nakonec jsme se shodli na tom, že je jen dobře, že v naší škole mají mobily zakázány. Myslím, že si děti z besedy odnesly mnoho zajímavého a po zhlédnutí posledního videa bylo vidět, jak na ně znázorněné situace zapůsobily.

 

Výlet na chatu 5.6.-6.6.2018

 

V úterý jsme vyrazili na chatu do Dolního Hradiště, kde nás čekalo nocování ve stanech, plno her, soutěží, bojovka, opékání špekáčku, bobřík odvahy, koupání, slunění, hraní her, vaření oběda. Prostě jsme si celý  výlet užili a krásně jsme se rozloučili s pátou třídou a tím i s naší školou.

 

 

 

14. 6. – beseda Moje cesta na svět

 

Dnes jsme se spolu se 4. třídou zúčastnili besedy „Moje cesta na svět“. Celý program byl zaměřený na citlivá témata jako vznik života, prenatální vývoj, narození dítěte. Beseda byla velmi pěkně a originálně zpracována a žáci nejen, že poslouchali, ale také se aktivně do projektu zapojili.