Květen

Dobrý den,

předposlední měsíc školního roku nám skončil, dovolte mi malé shrnutí naší činnosti v družině. Na začátku měsíce jsme si na oslavu Dne Slunce povídali o tom, jak moc je pro nás Slunce důležité, co díky němu máme. Děti poté nakreslily obrázek na téma Slunce a my. Věnovali jsme se i tématu zvířat, zavítali jsme do zvířecího světa. Děti kreslily "myšlenkové mapy" svých oblíbených zvířat, povídali jsme si o tom, co všechno o daných zvířatech víme. Společně jsme vytvořili kvetoucí louku a pomocí atlasu rostlin, jsme se učili rozpoznávat určité druhy rostlin. Děti si v nich pak hledaly, ty své oblíbené. Na Evropský den parků jsme si povídali o stromech, lesích, parcích. Dětem jsem ukázala nejznámější parky světa. Z pracovní činnosti jsme se věnovali práci s papírem, kdy jsme zkoušeli skládání origami. 
Nesmím zapomenout ani na dětmi oblíbenou hudební činnost, v rámci které hrajeme pohybové hry, rozpoznáváme písně, věnujeme se textu písní, nebo prostě jen posloucháme. 
Udělala jsme dětem kvízy na jejich oblíbené pohádky, filmy či seriály. Prohlubovali jsme komunikaci a práci ve skupinách. Stále se zdokonalujeme v umění kompromisu, v komunikaci. 
Počasí bylo v květnu spíše deštivé, tak jsme měli aktivity spíše v družině. Nyní už se přesouváme ven za sluníčkem, kdy si děti hrají  s míčem, švihadly, kreslí křídami na chodník a užívají čerstvého vzduchu.
Konec května jsme oslavili dnem dětí, kdy jsem dětem přichystala spoustu venkovních soutěží a her, jak pro jednotlivce, tak i pro dvojice. Za každou soutěž byly děti odměněny krásnými cenami. Počasí nám vyšlo a děti si to krásně užily. :-)
Nyní už se všichni velmi těšíme na poslední měsíc školního roku, poslední měsíc a máme tady prázdniny. :)

S přáním krásných deštivých i slunečních dní,
vychovatelka Majda

 

 

Duben

Dobrý den,
končí nám aprílový měsíc, tak zde shrnu naše aktivity. První dubnový den, je kromě aprílu i Mezinárodním dnem ptactva. S dětmi jsme pracovali s encyklopedií, vyhledávali různé ptáky a následně je děti kreslily. Poté obrázky vystřihly a nalepily k velkému obrázku stromu a tím udělaly krásnou ptačí koláž. Povídali jsme si také o tom, jak a proč je důležité ptáky dokrmovat přes celý rok, ne jen v zimě. V rámci pracovní činnosti jsme v družině vyráběli malé dárečky k zápisu pro budoucí prvňáčky. Družinu jsme si také vyzdobili složenými, papírovými květinami. Věnovali jsme se také velikonoční tvorbě. Při výtvarné činnosti, děti zapojily svou fantazii a dík té, se přenesly do svého vysněného světa. Ten poté nakreslily na papír a následně ho ukázaly a vysvětlily ostatním dětem. Zkoušeli jsme také kreslit autoportrét, kdy se děti na okamžik podívaly do zrcadla a pak po paměti kreslily. 
Počasí nám už dovoluje chodit brzy ven. Děti se venku věnují různým pohybovým aktivitám. Skáčou přes švihadlo, gumu, hrají vybíjenou nebo sedí u stolu a kreslí si. 
Do našich činností vkládáme i hudbu. Pouštíme písně, vnímáme jak jejich text tak i melodii. Pokračujeme v relaxacích, které děti velmi baví. :)
Minulý týden jsme celý věnovali oslavě Dne Země. Byl to celodružinový eko projekt, kdy jsme se každý den věnovali trochu jinému tématu. V úterý jsme začali tím, jak správně třídit odpad a čemu se vyvarovat. Mezi teoretickým povídáním jsem zařadila i zábavné hry. Ve středu jsme si povídali o Zemi, zvířatech, rostlinách a vodě. Jaký na to vše má dopad lidské chování a co můžeme změnit šetrným chováním k životnímu prostředí. To vše jsem obohatila o zábavné, pohybové hry. Ve čtvrtek jsem dětem pustila krátké video o oceánech. V pátek byl závěrečný den, kdy jsem dětem ukázala různé tipy jak omezit odpad, alespoň ten jednorázový plastový. Udělali jsme si závěrečný kvíz a zahráli si hru na zvířátka. Celý tento týden se dětem velmi líbil, krásně spolupracovaly, doplňovaly mé povídání o jejich postřehy a během her byly k nezastavení. :) 


Nyní už se těšíme na květen, sluníčko a další společné chvíle. :)

Krásné dny plné radosti a úsměvů,
přeje vychovatelka Majda

 

 

Březen

Dobrý den,

první jarní měsíc pomalu ale jistě končí, tak ho zde trochu shrnu. První známky jara jsme oslavili kresbou obrázku, který znázorňuje ústup zimy a příchod jara. Děti použily libovolné techniky, daly průchod vlastní fantazii. Hráli jsme hry na rozvoj slovní zásoby, vyjadřování a sluchového vnímání. V rámci hudební činnosti jsme si pouštěli různé druhy písní, hráli na ně pohybové hry a nakonec jsme  na relaxační písně udělali relaxaci. Z pracovních činností jsme se věnovali práci s papírem, tvořivých činností a výzdobě družiny.
V rámci dětské fantazie jsme se vydali na opuštěné ostrovy. Děti udělaly a napsaly vzkazy v lahvích a ve dvou skupinách vytvořily na velké plátno, ostrov. Použily různý materiál, tak z obyčejného výkresu vznikl krásný a poutavý 3D obraz. 
V březnu byl mezinárodní den lesů a stromů a zároveň světový den vody. S dětmi jsem si řekli základní informace o vodě, k čemu všemu vodu potřebujeme, jak s vodou nejvíce šetřit a také důvody, proč bychom si měli vody vážit. :)
21. 3. byl světový den Downova syndromu nebo také známý jako Ponožkový den.
Oblečením rozdílných ponožek se symbolicky vyjádří podpora lidem postiženým Downovým syndromem. Několik z nás v tento den měl každou ponožku jinou. Některé děti o tom slyšely poprvé, tak jsme si o tom krátce povídali.
V rámci příprav na jarmark jsme s dětmi pletli velikonoční košíčku z papíru. Musím říct, že to dětem moc šlo, a i když košíčky mají různé tvary, jsou moc hezké. 
Březen jsme zakončili celodružinovou talentovou soutěží : ZŠ Easy Start má talent, kde se předvedlo mnoho talentů z celé naší školy. Jen pro představu co vše bylo k vidění a k poslechu: hra na flétnu, klavír či akordeón, kresba obrázku, stavba lega, tanec jednotlivce i dvojice, zpěv či uzlování. Naší dětské porotě jsem hlasování opravdu nezáviděla. Nakonec jsme vítěze vybrali, ale já doufám, že každý z této soutěže odcházel jako vítěz. :)

A teď už se těšíme na duben, na sluníčko a na velikonoční tvoření.
Mějte krásné, pohodové dny
Vychovatelka Majda

 

 

Únor

Dobrý den,

nejkratší měsíc v roce se blíží ke konci, tak si dovolím krátké shrnutí naší činnosti v družině. Zkoušeli jsme kreslit obrázek podle písničky, kdy jsem dětem pustila píseň, oni poslouchali a zároveň kreslily to, co v nich ta píseň vyvolává. Děti daly průchod vlastní fantazii, emocím. Na konci jsme si obrázky ukázali a popovídali si o tom, jak na nás píseň působila. Z pracovních činností jsme se věnovali práci s papírem, zkoušeli skládat origami dle návodů. U této činnosti vydrželo pár dětí, moc nám to nešlo. :) 
Změřili jsme se na kamarádské vztahy. Povídali jsme si o  tom, jak se chovat ke kamarádovi, jak je důležité umět naslouchat a přijímat názory ostatních kamarádů. Na toto téma jsme hráli i několik her. V rámci hudební činnosti pouštíme různé písně, povídáme si o nich, někdy tančíme, zkoušíme pohyb do rytmu. Zkoušíme i relaxace, s relaxační hudbou. Musím říct, že relaxace se dětem moc líbí a opravdu všichni se uvolní a snaží se zrelaxovat. K Vánocům jsme dostali balanční kotouče, které posilují hluboký stabilizační systém, prokrvují plosky nohou, aktivně působí proti plochým nohám a to vše zábavnou formou. Děti si tohle cvičení formou hry velmi oblíbily. 
Poslední týden ve škole zakončíme družinovým karnevalem. Družinový karneval je oblíbená zábava před jarními prázdninami. Bude zde ukázka všech masek, různé soutěže, hry, ale i prostor pro tanec všech krásných masek. Doufám, že si to děti dostatečně užijí.
Příští týden, poslední únorový týden, nás čekají jarní prázdniny, zasloužený odpočinek. Přeji Vám, abyste si s dětmi užili týden plný radosti, zábavy, zimních sportů a úsměvů. A já už se těším na březen a další pěkné chvíle, které s dětmi můžu zažívat.

Krásné dny plné radosti
přeje
vychovatelka Majda

 

 

 

Leden

Dobrý den,

o slovo se hlásí leden a s ním i pořádná zima. První týden v lednu jsem, společně s žáky ze třetí třídy, byla na lyžařském kurzu, který jsme si všichni náležitě užili. Po příjezdu jsem se po Vánocích přivítala se zbytkem dětí. Povídali jsme si o Vánocích, co jsme dostali pod stromečkem a jak jsme si užili volno. V lednu jsme se vrhli na samé zimní vyrábění, výkresy a zimní výzdobu družiny.
Pokud to počasí jen trochu dovolí, chodíme se vyvětrat ven, užít si sníh a čerstvý vzduch.
Včera jsme měli turnaj v deskových hrách, který jsme si užili. Bylo k dispozici několik her, několik herních skupin a musím říct, že si to děti velmi užívaly. 

S přáním krásných, promrzlých dní 
vychovatelka Majda
Prosinec

Dobrý den,

jsme v půlce prosince a naše družina se proměnila v Ježíškovu dílnu. Tvoříme, lepíme, stříháme, barvíme, kreslíme, pleteme, balíme... Družina je plná tvořivých dětí, třpytek, hotových ale i rozdělaných výrobků a vánoční výzdoby. Kromě toho, že usilovně pracujeme na vyrábění vánočních dárečků, povídáme si společně o adventu nebo o tom, jak se slaví Vánoce u nás ale i v jiných zemích. U nás už se na Vánoce zkrátka těšíme! 
Abychom si to čekání zpříjemnili, připravila jsem na pondělí 17.12. vánoční fotokoutek. Fotit budu já, v družině č.2. Focení bude probíhat de facto celé odpoledne a já doufám, že stejně jako loni, si u něj užijeme spousty legrace. Fotografie následně rozešlu emailem rodičům dětí.
Těším se. :-) 

Přeji krásné, zasněžené a promrzlé dny, plné radosti.
vychovatelka Majda

 

Listopad

Dobrý den,

listopad se blíží ke svému konci a s ním i naše listopadové aktivity. Během listopadu jsme se hodně věnovali podzimnímu tématu. Povídali jsme si o změně počasí, která nastala a jak na ní reaguje příroda, zvířata i lidé. S tím souviselo i povídání o změně oblékání a větším příjmu vitamínů. V rámci výtvarné výchovy děti malovaly podzimní krajiny, libovolnou technikou. Došlo i na téma ptáků, kteří u nás přezimují. S tím jsme se učili orientovat ve velkých encyklopediích a umět hledat v obsahu. Děti poté nakreslily libovolného ptáka, který u nás přes zimu zůstává. Musím říct, že se jim obrázky velmi povedly. Někteří měly fotografii z encyklopedie jako předlohu, jiní kreslily zpaměti. V rámci pracovních činností si děti mohly vyrobit ozdobnou, chlupatou bambuli z vlny. Komu nestačila bambule, mohl udělat dvě a z ní vytvořit libovolné zvířátko. Hudební prvky se snažím vkládám průběžně do našich činností, s tím o pohybové aktivity. Aby se děti trochu protáhly, prokládám naše aktivity právě o pohybové hry a prvky. Jako např.hra na sochaře, živé pexeso aj. 
Včera nám začal fotbálkový turnaj, který se nám rozloží do více dnů, jelikož podzimní ochlazení přineslo i pár podzimních nachlazení našich hráčů.
Venku se sice už ochladilo, přesto se snažíme chodit často ven, alespoň na chvíli. Pokud zůstáváme vevnitř, hrajeme společné deskové či karetní hry.
Nyní už se chystáme na naše vánoční tvoření, které nás bude provázet celý prosinec. 

Krásné dny plné radosti,

přeje vychovatelka Majda

 

Říjen

V říjnu jsme se věnovali našemu cestování, práci na cestovním deníku i kreslení vlajek. Mimo to jsme vytvářeli krásnou podzimní výzdobu obrázků, které děti nakreslily či obtiskly. Uprostřed měsíce jsme měli náš první turnaj v deskových hrách, který jsme si všichni náramně užili. Těchto turnajů nás během roku ještě pár čeká, doufáme že se k nim připojí i rodiče.
Věnujeme se hrám, při kterých rozvíjíme paměť, pozornost či slovní zásobu. V družině se rovněž učíme vzájemně si naslouchat a tolerovat, aby nám všem bylo v družině příjemně. Často se věnujeme hrám a úkolům na spolupráci a komunikaci ve skupině. 
V rámci hudební činnosti jsme si pouštěli ukázky písniček z pohádek, kdy děti hádaly z jaké pohádky písničky jsou.
Během pobytu venku se děti věnují míčovým hrám, skokům přes švihadla a různým honičkám. :-)
Měsíc říjen jsme zakončili Halloweenem. Udělali jsme si krásnou halloweenskou výzdobu, takže to u nás bylo strašidelnější než jindy. :-) V družině jsme si zahráli pár her, při kterých děti předvedly své krásné masky. Celý den jsme zakončili společně s rodiči oslavou na školní zahradě.

Krásné dny plné oslnivých podzimních barev,

přeje vychovatelka Magda

 

Září

Dobrý den,

září skončilo a s ním i naše zářijové aktivity. Během září jsme se všichni seznámili s chodem družiny, s mimoni a naším celoročním cestovním plánem. Děti dostaly cestovní deníky a cestovní pasy. V září jsme stihli navštívit pouze jednu zemi, a to Itálii. Řekli jsme si základní informace, ale i zajímavosti. Vyrobili jsme  a nakreslili vlajku. Mimo naše cestovní plány jsme se hodně věnovali výtvarné výchově, kdy děti kreslily jak už zážitky z léta, tak mimoně na cestách, či přicházející podzim a odcházející léto. 
Využívali jsme pěkného počasí, chodili jsme brzo na školní hřiště, kde se děti věnují míčovým hrám, skákání přes švihadlo, či hře s pálkou. 
Začátek října s sebou kromě změny počasí, přinesl návštěvu další země, Francie. Na konci tohoto týdne nás čeká první celodružinová akce: turnaj v deskových hrách, na který jsou zvání i rodiče.

Krásné podzimní dny

vychovatelka Majda

 

 Dobrý den,

začal nám nový školní rok a s ním plno nových zážitků, tvoření, povídání, hraní i radosti. Celý tento rok nás budou provázet naší družinou animované postavičky Mimoni. Téma naší družiny pro tento rok je: Cesta kolem světa s Mimoni. Čekají nás návštěvy zemí, jejich památek a významných míst. Povíme si o jejich historii, zvycích, tradičních jídlech či zábavě. Pro naše toulky po světě bude mít každý žák cestovní pas, kam bude dostávat razítka ke každé zemi, kterou navštívíme. Mimo to, budeme mít cestovní deník, kde budeme mít různé aktivity, pracovní listy a informace o daných zemích. Ke každé zemi si vyrobíme vlajku, kterou si pověsíme do družiny. Mimo putování po světě nás samozřejmě čekají další aktivity a vyrábění, pobyt na hřišti, procházky po okolí a celodružinové akce v podobě deskových her, maškarních či vánočního focení aj.

Těším se na naše společné chvíle.

S pozdravem

vychovatelka Majda