Vážení rodiče a příznivci školy, dovolte, abych i já, jako nová vychovatelka řekla několik málo slov k fungování naší družiny a práci s dětmi. První dny mého působení se točily převážně kolem seznamování s dětmi a dětí se mnou. Každý den byl novým dobrodružstvím, kdy jsme se navzájem poznávali, testovali svoje hranice a limity. Do programu družiny se snažím začleňovat nejen výchovné prvky, rozvoj kreativního myšlení, ale i schopnost dětí navzájem spolupracovat, snažit se řešit problémy v klidu. Využívám k tomu relaxační metody, možnost volby využití času v družině či výtvarné činnosti. Naší nejnovější týmovou prací je papírový betlém, na kterém se podílela většina dětí a je k vidění v prostorech jídelny. Věřím, že se spolu s dětmi mnohému novému dozvíme a naučíme a že na dny strávené v družině budou dobře vzpomínat. S pozdravem Bc. Markéta Palová

 

 

 

Od 1. listopadu došlo v oddělení družiny č.3 ke změně  p. vychovatelky. Místo p. vychovatelky Ludmily nastoupila p. vychovatelka Bc. Markéta Palová . Doufám, že si s dětmi bude rozumět a bude se jí u nás líbit.

 

 

Vážení rodiče,

 

    dovolte, abych Vás pozdravila a popřála Vám, aby se Vašim dětem nastávající školní rok vydařil.

 

    Především si přeji, aby nám spolu bylo dobře a děti se do školní družiny těšily. Budu respektovat jedinečnost Vašich dětí a usilovat o to, aby čas v družině trávily aktivně ale měly i po vyučování prostor na odpočinek a relaxaci.

 

    Děti jistě s Vámi prožily krásné léto a já věřím, že nás čeká pěkný školní rok plný zajímavých zážitků.  

 

                                       Těším se na Vás a na Vaše děti.

 

                                                   Ludmila Mašková ( vychovatelka ŠD III.)

 

                                       

3.září 2018 Školní rok 2018/19 byl slavnostně zahájen. Ludmila Mašková 

 

Milí rodiče a milé děti.

    Máme za sebou 1.školní měsíc. Na besedě s policií i ve ŠD jste se děti dozvěděly, jak se máte chovat při cestě do školy. Povídali jsme si o etiketě, chování o statečnosti v profesích záchranářů, hasičů, lékařů i horolezců... Prohlédli jsme si mapu Annapurny. Vytvořili ze stavebnice Seva nejdelší most, který byl doslova kolem celé místnosti. Z papíru jsme vyrobili hasičské auto, abychom si lépe zapamatovali toto důležité číslo. Povídali si o ochraně lesů a o lýkožroutovi smrkovém(kůrovci) Víme, že existuje Plzeňsko-český slovník, kde pan Hajšman si všímá typických plzeňských slov.Víme, že  existují i nová slova a že náš jazyk se neustále vyvíjí. Zapojíme se do Evropského dne jazyků, abychom podpořili celoživotní výuku jazyků a víme vše o profesi překladatelů a tlumočníků. Uvítáme, když se více lidí zapojí do Mezinárodního dne bez aut :). Četli jsme si o knížeti Václavovi a víme, proč v Den české státnosti nechodíme do školy.

   Celé září bylo krásné počasí, tak jsme si užili i pobyt venku.

Oceňuji u mnohých dětí kreativitu. Jejich smysl pro tvoření. Tu můžete se mnou rozvinout. Možná se potkáme na veletrhu v Lipsku 6. října /SO/, kde si mohou hrát nejen děti ale i dospělí. Dnes 23.9.2018 v 03:54:41 hod. jsme se rozloučili s astronomickým létem a začal nám podzim.  Přeji Vám i rodičům krásný a barevný podzim  dr. Ludmila Mašková  vychovatelka III. ŠD