Mgr. Kateřina Jungová

Konzultační hodiny: úterý 14 - 16 hod.

Na návštěvě u třeťáků

Slavíme narozeniny

 

Vysvědčení

29. 6. byl důležitým dnem pro všechny žáky ZŠ Easy Start. Dostávali totiž známkové vysvědčení, slovní hodnocení a mokré vysvědčení. Všichni byli plni očekávání, jak úspěšní v tomto pololetí byli. Jelikož máme moc šikovné žáky, byli se svými výsledky spokojeni a na prázdniny odcházeli v dobrém rozmaru.

Ráda bych poděkovala všem dětem za píli, kterou v tomto školním roce vynaložily, a za to, že dovedly vytvořit kamarádský kolektiv.

Také děkuji rodičům za báječnou spolupráci.

Přeji všem krásné prožití prázdnin a budu se těšit na viděnou v novém školním roce 2018/2019,

Katka Jungová

Vysvědčení

 

Škola v přírodě

24. 6. se celá škola vypravila Bradavickým expresem vstříc novým zážitkům - na školu v přírodě v Plasích. Po příjezdu byli studenti rozděleni do 4 bradavických kolejí - Mrzimoru, Havraspáru, Zmijozelu a Nebelvíru. Po celou dobu pobytu získávali žáci nové čarodějnické dovednosti - jako létání na koštěti, vědomosti týkající se bylinek i astronomie apod. Následně si také vyzkoušeli, jak se v kouzelnických předmětech zdokonalili, sbírali body pro svoji kolej. Nesměl chybět ani turnaj ve famfrpálu.

Večerní programy byly zpestřením - měli jsme koblížkovou a křupinkovou párty, maškarní karneval a ohňostroj.

Na závěr proběhlo vyhlášení mezikolejní soutěže a studenti získali medaile a balíček Bertíkových fazolí.

Příští rok se těšíme na Reskátora - nový program agentury Haul.

Fotky

 

Celoškolní projekt Zvířata z celého světa

21. 6. jsme se už neučili. Rozdělili jsme se rozřazovací hrou do smíšených skupin podle konkrétního prostředí - SAVANA, POUŠŤ, MOŘE, ARKTIDA, PRALES. Podle vybraného týmu žáci za soutěže získávali zvířátka pro své prostředí. Na počátku jsme si společně zatancovali a zahráli vědomostní hru Poraď sa s koňom. Poté už se všichni rozběhli plnit nejrůznější zábavné úkoly připravené na jednotlivých stanovištích. Poznávali zvířata podle srsti a stop, skládali iglú, vlepovali zvířata do mapy podle toho, kde žijí, zahráli si stolní hru Umí prase létat, hádali anglické zvířecí hádanky. Na závěr byly všechny týmy oceněny drobností. Všichni byli z projektu nadšení a věřím, že si poslední dny před prázdninami ve škole užívají.

 

Beseda Moje cesta na svět

14. 6. přišla do naší třídy lektorka NIŽ seznámit děti s tím, jak dojde k zázraku zrození nového života. Lektorka se velmi přirozenou formou snažila inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost a význam lidské sexuality v láskyplném vztahu. V první části se žáci přiměřeně věku seznámili s průběhem početí. Ve druhé části s prenatálním vývojem a s porodem. Celý program probíhal interaktivní formou.

 

Jarní slavnost

Před koncem školního roku všichni žáci naší školy nachystali pro rodiče pásmo vystoupení, ve kterých předvedli svoji kreativitu. Tématem slavnosti byla cesta v čase od prvotního vítání jara, až k závěru školního roku a příchodu léta. Zazněla spousta básniček, písniček, a dokonce i anglický muzikál. Na závěr jsme si mohli dát pestré občerstvení díky milé pomoci rodičů - prakticky každý přinesl něco slaného, sladkého, ovoce atd. Pro děti byly připraveny sportovní aktivity i malování na obličej.

Myslím, že se rodiče potěšili výkony svých dětí, a všichni jsme byli rádi, že se opět po nějaké době můžeme všichni sejít.

 

Besedárium

14. 5. jsme mohli v naší škole zase přivítat společnost Besedárium. Lektoři Jakub Křikava a Veronika Krištofová pro nás nachystali interaktivní výukový program "Stroj času" zaměřený na slavné vynálezce a jejich vynálezy. Za dohledu samotného Archimeda tak děti prošlapaly cestu od vzniku kola až k parní lokomotivě. Aktivitami je provázely loutky Edisona, Leonarda da Vinciho a Josephine Cochranové. Třeťáci řešili spoustu rébusů i praktických úkolů. Za každý úspěšně vyřešený získali jedno ztracené ozubené kolečko ze stroje času. Když v závěru kolečka správně seskládali do soukolí, stroj času se opět rozběhl :-)

Kromě úžasného hereckého výkonu lektorů musím velmi pochválit propracovanost celého programu (vychází z principů Hejného praktické matematiky) a důmyslné, designově krásné rekvizity.

Fotky

  

Vlastivědný písničkopis

26. 4. jsme se opět po půl roce vypravili do Českého rozhlasu Plzeň na výchovný pořad. Tentokrát se jednalo o hudebně zábavný program, při němž si žáci zazpívali s Plzeňským symfonickým orchestrem lidové písně. Po českých krajích nás provázela Martina Kociánová se Svatoplukem Schullerem. Mezi jednotlivými písněmi nám vyprávěli o zvláštnostech a tradicích daného kraje.

Fotky a videa

 

Today is Monday

Ve čtvrtek 19.4. jsme pro žáky třetí třídy připravili celodenní projekt v anglickém jazyce s názvem Today is Monday (název projektu je založen na stejnojmenné knize od Carle Eric). Děti si hned po ranním příchodu společně zopakovaly anglicky jednotlivé dny v týdnu (s hudebním doprovodem) a rovněž se naučily názvy jednotlivých měsíců v roce (taktéž s hudbou). Poté už začali žáci pracovat samostatně. Po vysvětlení pravidel se každý sám a svým tempem pustil do práce. V jednotlivých centrech děti plnily různě náročné úkoly, kterých bylo dohromady deset. Pracovní listy nám průběžně nosily ke kontrole. Součástí projektu bylo i ochutnávání jídel (např. špaget, polévky, ryby, kuřete, zmrzliny atd.). Názvy jednotlivých jídel (bylo jich celkem sedm) na konci projektu uměly děti samozřejmě i anglicky. V průběhu dnes si děti samy dělaly pauzy na svačinu, nezapomínali jsme samozřejmě ani na pitný režim a chvíle odpočinku. Zbyl nám čas i na výtvarnou činnost. Děti si namalovaly jednotlivá zvířata, se kterými se setkaly v knize Today is Monday. Všichni pracovali velmi dobře, projekt se nám vydařil.

Fotky

 

Medová snídaně

Medová snídaně
18. 4. navštívil naši školu lektor programu pořádaného Ministerstvem zemědělství - Medová snídaně. Děti se občerstvily chlebem namazaným medem a máslem a jablkem. Poté jsme absolvovali velmi zajímavou a poutavě pojatou besedu s panem včelařem. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací ze života včel. Také již víme, jak vzniká med a co je propolis, jak včely přežijí zimu, jaké funkce v úlu včely zastávají. Přednáška byla doplněna ukázkou fotografií a oblečením pro včelaře.

Fotky

 

Velikonoční projekt

Poslední den před velikonočními prázdninami, tedy na "škaredou středu", jsme měli velikonoční projekt. Dvě vyučovací hodiny jsme strávili ve třídě plněním různých úkolů z češtiny, matematiky a prvouky s velikonoční tematikou. Porovnávali jsme tradice slavení Velikonoc v Čechách a na Moravě, dodělávali jsme velikonoční dekorace a vyzkoušeli jsme i nějaké on-line aktivity na Déčku.

Pak jsme se spolu se čtvrťáky a páťáky vypravili do Národopisného muzea na náměstí, kde jsme si při workshopech mohli vyrobit různé velikonoční dekorace a přáníčka. Přinesená vyfouklá vajíčka si žáci nazdobili voskem a obarvili je, navlékli si korálky, nabarvili velikonoční tvary ze samotvrdnoucí hmoty. Třeťáci nevěděli, co dřív. Vraceli jsme se s batůžky plnými výrobků.

Fotky

 

Beseda se záchranářem

21. 3. k nám do třídy přišel záchranář Ondřej Holeček, aby si s dětmi zopakoval zásady poskytování první pomoci. Přinesl s sebou spoustu lékařského vybavení a model Kena, na kterém se nacvičuje resuscitace. Děti vše velmi zajímalo, ptaly se a nakonec se odhodlaly i podstoupit rychlý test glykémie. Měly také možnost zkusit si na prst nasadit speciální kolíček, kterým se měří okysličení organismu a srdeční tep. Na závěr nám Ondřej pustil ukázku ze zásahů letecké záchranné služby a záznam z rozhovoru pracovnice telekomunikačního centra linky 112 s chlapcem, který volal kvůli požáru.

Třeťáky beseda zaujala natolik, že místy ani nedutali :-)

Fotky

 

Divadelní představení Po stopách Karla IV.

Divadelní představení, kterým nás provázely dvě slepice - Evelína a Květuška, se odehrálo u nás v družině 19.3. Jedno odpoledne si Evelína s Květuškou dávaly "kávičku" a vymýšlely, co by mohly dělat. Slepice Květuška začala Evelíně vyprávět o knížce, kterou právě čte. Kniha vypravovala o Karlu IV. A tak začal příběh - hudebně pojaté představení o životě a zakladatelské činnosti Karla IV. Interaktivní divadlo, do kterého se zapojily i děti, a tak si jej náramně užily.

 

Velikonoční dílna

Období před Velikonocemi jsme si zpestřili setkáním a společným tvořením. V naší škole proběhla v sobotu 17. 3. velikonoční dílna. Vyrábělo se ledacos: kuřátka z obmotané bavlnky, velikonoční záložka do knížky, skládané kuřátko na zavěšení, kraslice zdobené pěnou na holení, zajíčkový zápich do květináče. Dětem jako obvykle pomáhali rodiče, případně babičky. Dopoledne jsme strávili v příjemné atmosféře tvoření, povídání, nechybělo ani závěrečné občerstvení.

  

Divadelní představení Pojďme pěkně tiše

Divadelní představení, které jsme s dětmi 14. 3. navštívili, bylo o vzniku hudby a hudebních nástrojů. Dozvěděli jsme se, že počátky hudebních nástrojů sahají až do pravěku, a také jakým způsobem byly hudební nástroje vytvářeny. Žáci se seznámili s nástroji jako jsou housle, flétna, dudy, trumpeta nebo akordeon. Také pojmenovávali části houslí nebo hádali názvy nástrojů. Členové představení nám zahráli několik písní a společně jsme si je i zazpívali. Žákům se představení líbilo a aktivně odpovídali na otázky během představení.

Fotky

 

Zdravá pětka

14. 2. nám přišla lektorka zdravé výživy zopakovat zásady vyvážené stravy. Žáci 3., 4. a 5. třídy se rozdělili do skupin a snažili se získat co největší počet penízků ("pětek") za zodpovězené otázky a vyřešené úkoly. Děti aktivita vtáhla do hry a bylo vidět, že již mají dobré povědomí o tom, co a v jaké míře by měly jíst. Na závěr si každý připravil zeleninový špíz, což bylo dětmi přijato s nadšením. Na památku obdrželi žáci diplomy a upomínkové předměty.

Fotky

 

31. 1. 2018

Den, kdy se rozdává vysvědčení, nám zpestřilo divadélko Ondřej s dalším úžasným interaktivním vystoupením, tentokrát na téma vesmír. Společnými silami jsme např. zachraňovali některé planety, z některých se stali zahradníci, květiny, trpaslíci nebo jezinky. Všichni jsme si také během představení skvěle zatančili. Děti byly z celého představení moc nadšené a ještě dlouho poté o něm vedly bujaré debaty. Fotky naleznete zde.

Předání vysvědčení proběhlo poslední hodinu. Musím říct, že třeťáci jsou snaživí a šikovní žáci, a tak mohli mít všichni ze svých výsledků radost :-)

 

Divadlo Alfa

19. 1. měli třeťáci opět po nějaké době možnost zhlédnout představení v divadle Alfa. Jmenovalo se Cesta do středu země (sopouchem Milešovky). Děj byl inspirován filmem Cesta do pravěku. Velmi zajímavé bylo jevištní zpracování - šlo o kombinaci činohry, loutkového divadla a projekce. Přímo na jevišti manipulovali herci s loutkami, kamera to snímala a přenášela na velké plátno. Nic takového jsme ještě neviděli!

Fotky

 

Centrum robotiky

První akcí nového kalendářního roku byla pro třeťáky návštěva Centra robotiky v areálu papírny 9. 1. Žáci se rozdělili do dvou skupin a vystřídali dva workshopy. V prvním měla lektorka Martina Jedličková připraveno jednoduché blokové programování robotů Dash na tabletech. Nejdřív se děti seznámily s tím, co všechno roboti umí. Poté měly za úkol naprogramovat svého Dashe, aby jel danou vzdálenost, vydával určité zvuky, svítil atd. Video, na kterém je vidět, jak se našim třeťákům dařilo, naleznete v odkazu ;-)

Ve druhém workshopu nám lektor Vojtěch Škarda předvedl, jak se vytváří rozšířená realita. Děti se tak pomocí speciálního obrázku srdce přilepeného na tričko podívaly na animaci toho, jak srdce doopravdy pracuje. Poté se nám skrz obrazovku tabletu objevovaly na připravených obrázcích různé věci - např. z fotky koně vyběhl opravdový kůň, obrázek nakreslený dítětem se přeměnil na obraz Mony Lisy atd. Čím jsme však byli zcela fascinovaní, byla skutečnost, že po namíření tabletu do určitých částí místnosti, se na nás řítil dinosaurus, viděli jsme tanečníka a slyšeli hudbu, místo hydrantu plavaly najednou rybičky v akváriu! Úplně se nám z toho tajil dech, protože něco takového jsme ještě neviděli!

Fotky

 

Vánoční projekt

Poslední školní den tohoto roku, 22. 12., jsme měli vánoční projekt. Děti se pochlubily cukrovím, které donesly na ochutnávku, pustili jsme si koledy, ráno jsme pod ozdobené větvičky nachystali dárky - zkrátka panovala vánoční atmosféra :-)

Nejprve jsme si povídali o různých vánočních tradicích. Pak jsme dodělali dárky pro rodiče - ozdoby na stromeček (Santa a jeho skřítek). Zabalili jsme je do vlastnoručně vyrobené krabičky. Děti se těšily, jakou radost budou obdarovaní mít :-)

Po svačině jsme se vrhli na vánoční úkoly: poznat po čichu koření (skořice), podle hmatu určit, jaké předměty jsou ukryty v punčochách (vykrajovátko a vlašský ořech) atp. Také třeťáci pracovali s různými publikacemi s vánoční tematikou. Vždy měli na kartičce zadání, co v dané knize mají najít. Zahráli jsme si také vánoční hry na počítači a kreslili "ladovskou" ilustraci.

Na závěr jsme provedli reflexi - jak se dětem pracovalo a k jakým výsledkům dospěly. Celé dopoledne proběhlo v příjemné adventní atmosféře a třeťáci se do úkolů pouštěli s nadšením :-)

Poslední hodinu jsme si nadělovali - každý dostal spoustu milých drobností!

Fotky

 

Vánoční dílna

9. 12. se dveře naší školy otevřely i přes to, že byla sobota! Konala se totiž tradiční vánoční dílna pro naše žáky a jejich rodinné příslušníky. Opět jsme se pokusili vybrat nejrůznější ne zcela běžné techniky na vyrábění vánočních dekorací. A tak se vyráběla přáníčka vysypaná pískem, svícen z jablka nazdobeného kořením, papírový adventní věnec na dveře, ozdoba seskládaná z designového papíru i z voskových plátů, stromeček z celé skořice a stužek. Letos poprvé také byla v jedné třídě připravena vánoční hra.

Nechybělo ani občerstvení.

Jelikož děti byly šikovné a rodiče jim pomáhali, seč to šlo, odnášeli si všichni spoustu krásných výrobků :-)

 

Nocování ve škole

Adventní čas si třeťáci zpestřili tím, že jsme společně nocovali ve škole. Po páté hodině jsme se sešli k přípravě večeře. Vytvořili jsme takovou malou manufakturu- někdo mazal, jiný obložil chléb šunkou a sýrem, paní asistentka Markéta zapékala - a po toastech se jenom zaprášilo, jak dětem chutnaly ;-)

Pak jsme se šli projít k nazdobenému stromečku u Městského úřadu na Slovanech, prohlédli jsme si betlém a zazpívali vánoční koledu.

Po návratu do školy nám nachystala paní asistentka Markéta skrývačkový turnaj. Třeťáci se rozdělili do týmů a hledali slova ukrytá v přečtené větě.

Ani letos nechyběla cesta za pokladem:-)

Večer jsme zakončili promítáním finského příběhu o tom, jak vznikla tradice nadělování dárků.

Po osobní hygieně jsme už děti zahnali na kutě a musím je pochválit: letos zalehly poměrně brzy a vůbec nezlobily!

Celkově byla akce velmi vydařená, pohodová a vše proběhlo bez problémů. Třeťáci jsou prostě prima parta! :-)

 

Den zvířat

27. 11. konečně nastal den, na který se mnozí žáci naší školy těšili od začátku školního roku - Den zvířat. V tento den si totiž děti mohou přinést do školy domácího mazlíčka a představit ho ostatním. V naší třídě se sešel křeček Michal, králík Max, potkan Vexi a šneci Pat a Mat. Poté, co jejich majitelé pohovořili o tom, co jejich mazlíček žere, kolik mu je atp., jsme vyrazili na prohlídku ostatních tříd. Přišla se k nám podívat i školka.

Ve zbytku času třeťáci vyhledávali zajímavosti o vybraném zvířeti na počítači nebo tabletu. Získané informace jsme porovnávali. Také jsme si zahráli zvířecí Activity - děti ve skupinkách popisovali/kreslili/pantomimou předváděli zadané zvíře. Vyzkoušeli jsme si také kvíz, ve kterém jsme hádali, o jaké zvíře se jedná podle fotky části jeho těla.

Velmi zajímavá byl zážitkový vzdělávací program POCHOP. Pan lektor s sebou přivezl čtyři zástupce ze říše sov. Poutavě o nich vyprávěl, ukazoval nám, jak létají a jak vyhledávají potravu.

Den zvířat jsme si moc užili :-)

Fotky

 

Dramatická výchova

V pátek 24. 11. si přišly studentky pedagogické fakulty vyzkoušet lekci dramatické výchovy. Pro třeťáky to byla příjemná změna a s nadšením se zapojili do připravených aktivit. Celou dobu pracovali s pohádkou Alibaba a čtyřicet loupežníků.

Úvodní aktivitou zaměřenou na rozehřátí a motivaci dětí bylo získávání peněz z kouzelné jeskyně. To všechny velmi bavilo.

Poté následoval krátký rozhovor o tom, co se v lekci dramatické výchovy odehraje, a o tom, zda žáci pohádku znají. Na další činnosti se děti rozdělily do skupin a měly za úkol popsat vlastnosti zadané postavy. Když dokončili členové skupiny vlastní soupis, šli se podívat, co napsali ostatní. Měli určit tu vlastnost, která se jim zná nejvýraznější pro danou postavu.

Dále žáci rozebírali různé alternativy toho, jak pohádka mohla skončit. Závěrečnou scénu ztvárnili živým obrazem. Nakonec jsme všichni společně zhodnotili, jak se nám pracovalo, co nám šlo a co nás bavilo, ale také to, s čím jsme měli potíže.

Musím velmi kladně ocenit přípravu studentek, jelikož jednotlivé činnosti byly vhodně zvoleny, byly pestré a nápadité, tvořily kompaktní smysluplný celek.

Fotky

Halloween

31. 10., tedy v den, kdy se oficiálně slaví Halloween, se i naše škola hemžila strašidly všeho druhu. Po ranním přivítání a informacích o tom, co nás čeká, celý náš strašidelný mumraj zavítal do školky. Přednesli jsme dětem krátké pásmo plné halloweenských písniček a básniček. Některé mladší děti se raději uchýlily do náruče paní učitelky, ale celkově se Drobečkům strašidla líbila.

Poté jsme už měli program ve své třídě. Soutěžilo se, hrály se různé hry a připravili jsme pěkně nazdobené zeleninové talířky na odpolední pohoštění.

Odpoledne jsme se sešli před školou i s rodiči. I jim jsme se pochlubili s tím, co jsme se naučili. Pak už jsme vyrazili na tradiční lampionový průvod po okolí školy. Po návratu již bylo připraveno ohniště a různorodé občerstvení. Opékali jsme si buřtíky a děti si užívaly poslední chvíle, kdy mohou ještě dovádět v maskách.

Halloweenské oslavy se povedly, teď už pomalu ale jistě budeme směřovat k Vánocům :-)

Halloweenské fotky

  Where is the Green Sheep?

V úterý 17.10. proběhl ve 3. třídě letos první celodenní anglický projekt. Hledala se při něm zelená ovečka… Where is the Green Sheep? je totiž název jedné pěkné anglické knížky, která nás provázela celým dnem.

 

První část projektu jsme pracovali společně a pak se šlo na čtení knihy. Následovala práce na samostatných stanovištích. A BONUSOVÉ centrum pro ty, kteří dokončili práci včas.

 

 

Práce na pozemku

Sice ještě není listopad, ale listí na stromech jako kdyby to nevědělo padá o sto šest :-) Vybavili jsme se tedy hráběmi, košťaty, lopatami, kbelíky a pracovními rukavicemi a vyrazili do boje s hromadami listí na školním pozemku. Boj to byl nevyrovnaný - po každém poryvu větru se z korun stromů snášela nová nadílka! Třeťáci ale bojovali statečně, za což jim patří dík a pochvala :-) Zvládli toho spoustu uklidit a školní pozemek rázem vypadal upraveněji.

Zde se můžete podívat na třeťáky v akci.

 

Mobilní planetárium

2. 10. přijel do naší školy odborník na vesmír se svým mobilním planetáriem. Pro každou třídu měl připravený jiný film - my jsme zhlédli program o planetách naší sluneční soustavy. Dětem se projekce moc líbila a po jejím skončení měly spoustu zvídavých dotazů.

Fotky

 

Návštěva knihovny

V pátek 22. 9. navštívili třeťáci městskou knihovnu na Slovanech. Paní knihovnice pro nás připravila zajímavý program na téma "Jak se rodí kniha". S ukázkou poutavých kreseb jim vyprávěla o procesu výroby knihy. Poté jim přečetla příběh Kamil neumí létat aneb Pohádka o špačkovi knihomolovi. Děti poslouchaly, ani nedutaly :-)

Druhá paní knihovnice dětem vysvětlila systém, jak jsou knihy v policích řazeny. Každý dostal úkol, od kterého písmenka mají vyhledat knihu. To se dětem líbilo. Nestačilo jim objevit dané písmenko, pokoušely se vybrat co nejzajímavější knížku. Pak měli třeťáci nějakou dobu na to, aby zjistili, o čem jejich kniha je. Prezentovali to ostatním a potěšilo mě, že si s tímto úkolem výborně poradili.

Na závěr si každý mohl zvolit, co by si rád četl, prohlížel. Hodina utekla jako voda a věřím, že třeťáky celý program zaujal.

Knihovna

 

Jsem Moojok Ojaak neboli Pojídač medvědů

11. 9. se vypravila 3., 4. a 5. třída do budovy Českého rozhlasu na symfonické dobrodružství s Janem Eskymo Welzlem. Díky překrásné hudbě v podání Plzeňské filharmonie a strhujícímu hereckému výkonu Svatopluka Schullera jsme odcházeli nadšení! Celý program navíc provázelo promítání fotografií, ilustrací a map z knih o Eskymu Welzlovi.

Fotky

 

Milí třeťáci, milí rodiče,

vítám vás v novém školním roce 2017/2018 a těším se, co nového se spolu naučíme a co společně zažijeme,

Katka Jungová