• Vítejte ve školním roce 2018/2019 •

Přeji všem úspěšný nejen školní rok! 

paní učitelka Verča

konzultační hodiny: čtvrtek 14.00 - 16.00

Škola v přírodě

Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme a jsme tu:). Dnešním dnem nám začala škola v přírodě. Po příjezdu do areálu se děti šly ubytovat, prošly vstupní prohlídkou, prohlédly si areál a hurá do týmů a začlenění do "celopobytové hry - Reskátor". 

1. den

Děti se dnes ocitly v tajuplné Asii a vydaly se prozkoumávat místní lesy a zvěř. Bohužel obyvatelům příliš nerozuměly, proto se s nimi pokusily dorozumět pantomimou. Podařilo se jim pochopit jejich jazyk, a tak pro ně měly připravenou zašifrovanou legendu, která zakončila dnešní den.

2. den

Dopoledne jsme se jako správní zálesáci vydali prozkoumat okolní lesy.  Vzali jsme si kompasy, mapu a hurá do terénu. Vydali jsme se na kopec Peklo, kde si děti postavily přístřešky. Cestou pozorovaly pomocí lup, mikroskopů a periskopů různé brouky, pavouky a jiné druhy hmyzu. Někteří využili atlasů rostlin a hledali různé květiny, které jsme cestou potkali. V lese jsme si zahráli na schovávanou mezi stromy.

Odpoledne bylo pro děti připravené pokračování putování po kontinentech. Dnes se vydaly do Austrálie, kde využily šifry ze včerejšího dne, aby se dozvěděly, jak se dorozumívají zvířata v Austrálii. Když to děti správně vyluštily, čekala na ně návštěva paní ze ZOO a přinesla dětem ukázat surikaty a skunka. To se dětem moc líbilo:).

Na závěr večera se děti mohly vyřádit na karnevalu v maskách.

__________________________________________________________________________________________

Celoškolní projekt - Krizové situace

Stejně jako jarní slavnost i celoškolní projekt má u nás na škole již každoroční tradici. Ve čtvrtek proběhl na naší škole projekt pro všechny třídy na téma - "Krizové situace". Děti se měly možnost dovědět mnoho zajímavého, týkající se např. první pomoci, evakuačního zavazadla, ale také jak se zachovat při pádu sněhové laviny, požáru nebo zemětřesení. Děti také prožily fingovanou dopravní nehodu, kdy jejich úkolem bylo ošetřit lehká zranění.

Všechny děti velmi pěkně spolupracovaly ve skupinách a se zaujetím poslouchaly nové informace. :-)

__________________________________________________________________________________________

Divadélko Ondřej (11.6.)

Další cestovatelské představení z dílny divadélka Ondřej. Tentokrát se děj odehrával na moři, které křižuje strašlivý pirát Černovous (Blackbeard), který potápí a pronásleduje nepřátelské lodě. Pod vedením kapitána Nema, lovce, reportéra a profesora se vydáváme s lodí Nautilus po jeho stopách. Během plavby se posádka (tvořená dětmi) setkává s různými mořskými živočichy a rostlinami (chobotnicí, medúzou, řasami). Nakonec nás cesta na záchranu kapitána Amundsena zavedla až na Severní pól, kde se odehrála bitva. Vše nakonec dobře dopadlo, získali jsme poklad a společně si zazpívali.

__________________________________________________________________________________________

Jarní slavnost

V úterý 21.5. naši školu čekala jedna z největších akcí roku. Již několik týdnů žáci spolu s paní učitelkami pilně nacvičovali svá vystoupení na naši jarní besídku. Program byl velmi pestrý. Nechyběly písničky, tanečky, vtipné scénky,kovbojové, divadelní představení - a to nejen v jazyce českém, ale také v anglickém. Počasí nám naštěstí přálo. Po zazpívání společné písně všech dětí, se mohli všichni občerstvit nebo zavítat na různá stanoviště připravená v areálu školy - malování na obličej, trampolíny nebo  slalom na koloběžce.

Celé odpoledne se vydařilo a moc děkujeme za účast a spolupráci při přípravě (nejen) občerstvení.

__________________________________________________________________________________________

Velikonoce

Jako každý rok, poslední den před velikonočními prázdninami máme Velikonoční projekt. Letos jsme se více zaměřili na historii Velikonoc a proč je vůbec slavím. Povídali jsme si o svátku jako křesťanské tradici, jak byl Ježíš zrazen Jidášem. Prošli jsme si celý pašijový týden, děti si zopakovaly symboly Velikonoc a na závěr dne jsme spolu se čtvrťáky odešli do tělocvičny, kde jsme si zahráli turnaj ve vybíjené. Nezapomněli jsme ani na vyrábění, a tak si děti domů odnesly ozdobené osení ve skleničce.

Přeji hezké velikonoční svátky

_________________________________________________________________________________________________________

Moje cesta na svět

V tomto měsíci děti kromě návštěvy divadla měly možnost popovídat si s příjemnou lektorkou o tom, jak vůbec přišly na svět. Nejprve dostaly detektivní úkol, kdy měly vypátrat informace o svém raném dětství a spolu s fotografií jej přinesly do školy. Přednáška trvala dvě vyučovací hodiny a děti si ověřily své znalosti kvízem, třídily kartičky o správném chování ve vztahu, vyzkoušely si, jak se maminky cítí, když jsou těhotné (miminko nahradila aktovka) a díky vizuálním pomůckám i viděly různá období plodu v těhotenství. Přednáška byla pěkně koncipována a děti měly několik dotazů, na které paní lektorka ochotně odpovídala.

__________________________________________________________________________________________

Chraňme přírodu!

Jak již název napovídá, ve čtvrtek 4.4. jsme se věnovali troše ekologie. Navštívili jsme divadlo v Polanově síni. Děti si připomněly, jak je důležité se starat o naše okolí a hlavně třídit odpad. Pomocí písniček si připomněly, co vše v přírodě najdeme. Během představení se několik dobrovolníků podílelo na rozdělení hromady odpadků do správných kontejnerů. Věřím, že to bylo užitečné a že děti si z představení vezmou příklad...

__________________________________________________________________________________________

Dobrodružná matematika - Houstone, máme problém!

Ve středu 27.3. navštívilo naší školu Besedárium, které vždy přiveze zajímavý interaktivní program zaměřený na Hejného matiku. V jednotlivých týmech (raketách) děti cestovaly do vesmíru pod vedením dvou zkušených kapitánů - pana Kuby a paní Veroniky. Během celého letu se děti musely vypořádat s praktickými záležitostmi, jako je rozbor atmosféry planet (zlomky), příprava letu a správné načasování (logické řady), řešení krizové situace během letu (porucha dat, pláště lodi atd. - geoboard) a v neposlední řadě museli projít celý modul a sestavit správný postup jeho opravy (výstaviště). Bylo vidět, že děti i nás paní učitelky celý program moc bavil! Během celé výpravy děti pracovaly s nadšením, a to dokonce i ti, které matematika zrovna moc nebaví :). 

__________________________________________________________________________________________

Opera Rusalka

Ve středu 13. 3. 2019 se celá škola vypravila do DJKT - na Novou scénu na velice známou operu Rusalka od Antonína Dvořáka. Opera byla uzpůsobena pro děti, a tak byl děj zjednodušený. Ale i přes to jsme si raději před cestou prošli děj, o čem Rusalka bude. Opera měla hezké kulisy a kostýmy. Velice úctyhodný byl také výkon klavíristy, který dělal po celou dobu hudební doprovod. Pro některé bylo těžké operní pěvcům rozumět, ale i tak po zhlédnutí měla většina dětí kladné ohlasy. Je dobře, že se děti seznámily i s jiným žánrem než s klasickou činohrou. A třeba někteří na operu nezavítali naposledy... :)

_________________________________________________________________________________________________________

Zdravá pětka

I letošní rok naši třídu navštívila lektorka programu Zdravá pětka, který se zabývá zdravým životním stylem, především stravou. Děti byly rozděleny do skupin, ve kterých po celou dobu spolupracovaly. Zahrály si deskovou hru, jejíž motivem byl supermarket. Pomocí figurek chodily po jednotlivých oddělení obchodu a odpovídaly na různé kvízové otázky z dané oblasti. Typovaly kolik kostek cukru je ve sladkých nápojích, kolik mléka nám dá jedna kráva, jak poznat, zdali není vajíčko zkažené a nebo na jaké části porcuje řezník prase. Za správné odpovědi získávaly žetony a vítězný tým dostal ceny s logem Zdravé pětky. Děti se dozvěděly zajímavé informace z oblasti zdravého stravování.

__________________________________________________________________________________________

Vysvědčení

Ve čtvrtek 31.1.2019 nastal dlouho očekávaný den - předávání vysvědčení a zhodnocení pololetní práce. Kromě známkového hodnocení, děti dostaly i hodnocení slovní, kde paní učitelky mají prostor zhodnotit, jak daný žák pracoval. Následující den všechny čekal zasloužený odpočinek - pololetní prázdniny. Věřím, že druhé pololetí bude alespoň tak úspěšné jako to první.

__________________________________________________________________________________________

● Hory ●

Po novém roce nás nečekal návrat do školy, jako jiné školáky, ale sešli jsme se na Božím Daru, kde nám začal lyžařský kurz. Jeli jsme tam spolu se 4. třídou. Hned po příjezdu děti byly nadšené, kolik je tam sněhu! A že ho tam bylo! Děti se ubytovaly na pokojích a už to jelo. Nastala chvíle "randálu", kdy si děti začaly vyprávět, co vše jim Ježíšek nadělil. 

Druhý den se děti rozdělily do družstev dle lyžařských schopností. A šlo se lyžovat. Po prvním lyžařském dni, kdy si děti oťukávaly svah. se druhý den vyrazilo na vedlejší sjezdovku, kde všichni jezdily na větším vleku a kopec byl o něco málo strmější. Bohužel lyžování stěžoval vítr se sněhem, který postupně sílil, a tak třetí den byly vleky zavřené a děti se mohly vyřádit v obrovských závějích před chatou.

Po dramatických zprávách ohledně počasí ve středu večer jsme si nebyli jistí, zdali odjedeme, protože to vypadalo jako by byl Boží Dar odříznutý od světa. Nakonec jsme šli navštívit vlastivědné Muzeum Božího Daru, kde si děti mohli prohlédnou model části Krušných hor. Po složitých peripetiích s odvozem věcí, odhazováním kopy sněhu před dveřmi či stopování dopravy, aby autobus projel, jsme vyrazili zpátky do Plzně.

Na večery jsme spolu s paní vychovatelkou Magdou pro děti připravily program (hry a soutěže) na téma Doby ledové. Po celý pobyt děti sbíraly indicie, které je měly navést k odhalení tématu. Děti si prověřily své znalosti ve vědomostním zvířecím kvízu, zahrály si hru kufr, skládaly věty, čekal je i kvíz na Dobu ledovou a také si zahrály hru Hádej kdo jsem. Poslední večer, jak už to k lyžařským kurzům patří, byla minidiskotéka.

Pobyt na horách si děti moc užily a někteří tam dokonce chtěli zůstat :).

__________________________________________________________________________________________

♦ Vánoce ♦

Dnes nastal dlouho očekávaný den - poslední den školy, vánoční projekt a předávání dárečků. Dopoledne jsme začali povídáním o vánočních tradicích a o tom, jak děti slaví Vánoce doma. Poté děti začaly pracovat na připravených úkolech. Čekalo na ně pár slovních úloh, přesmyček a vyhledávání na internetu. Pak jsme se vrhli na vánoční výrábění a zahráli jsme si několik her. Na závěr dne přišla nejradostnější událost - předávání dárků:). Děti se nemohly dočkat celý den, až si budou moc navzájem předat dárky. Takže zavládla vlna radosti z nadělování a dostávání :). Děti celý den pilně pracovaly a uzobávaly donesené cukroví.

Přeji všem klidné prožití vánočních svátků a pohodový vstup do nového roku 2019!

_____________________________________________________________________________________________________

Biskupství plzeňské

V pondělí 17.12. jsme navštívili s dětmi Biskupství plzeňské, kde byl pro děti připravený moc pěkný program o legendě o sv. Mikuláši. Děti si na začátku vyzkoušely spolupracovat a naslouchat si navzájem ve skupině a seznámily se s částmi oděvu, které nosí biskup - a tedy i nosíval biskup Mikuláš. Dozvěděly se o příběhu biskupa Mikuláše ve městě Myra, který pomáhal chudým a slabším a za dveře jim dával potřebné věci. Na závěr si děti mohly vyrobit svícen, který jim bude připomínat světlo, které s sebou na své cesty potřeboval i sv. Mikuláš. Program byl moc hezký.

_______________________________________________________________________________________________________

Nocování (21.11.2018)

Jako každý rok, tak i letos jsme během prvního pololetí nocovali ve škole. Letošní nocování jsme zaměřili na roboty. Již během dopoledne se děti rozdělily do skupin a předpřipravily si materiál, z kterého budou robota vyrábět. Měli jsme od rodičů různé součástky do počítačů, staré tablety, ovladače, kabely, CD, šroubky a další jiný kovový nebo plastový materiál (moc děkujeme za tak rychlé dodání materiálů!). Dali jsme si školení ohledně tavné pistole a pak se už směle vrhly na výrobu. Byl to "šrumec", ale děti si to náramně užívaly. 

Po náročné výrobě robotů, kteří se opravdu moc povedli (můžete se podívat ve fotogalerii), dětem vyhládlo a přesunuli jsme se do jídelny. Pro děti byly připravené toasty se šunkou, sýrem a zeleninou. Po večeři už následovala příprava noclehu a večerní promítání. Letos vyhrál film Kniha džunglí.

Děti si nocování užily a děkujeme za nachystané dobroty, které si děti mohly dát druhý den k snídaní a ke svačině.

_______________________________________________________________________________________________________

Techmania (5.11.2018)

Dnes jsme spolu se druháky vyrazili do Techmanie. Vydali jsme se do Planetária na program Tajemství planety Země. Za pomoci technologie Science On a Sphere se žáci seznámili s planetami sluneční soustavy. Byly jim přiblíženy základní poznatky o vzduchu, vodě a zemském povrchu. Každý žák dostal pracovní list, který vyplnil prostřednictvím exponátů z expozice Vesmír. Žáci si osvojili poznatky o pohybech Země a Měsíce, o atmosféře či sopečné činnosti. Po celém programu jsme se posilnili svačinou a vydali jsme se do hlavní expozice. Zde si děti vyzkoušely práci s magnetem, nakloněnou rovinu a mnohé další.

_________________________________________________________________________________________

Halloweenské oslavy (31.10.2018)

Jako každý rok, tak ani letos nemohly chybět na naší škole halloweenské oslavy. Již od rána se to tady hemžilo kostlivci, dýněmi, čarodějnicemi a dalšími různými příšerami. Hned ráno jsme se opět sešli v družině, abychom si společně zkusili pásmo básniček a písniček pro rodiče. Abychom si to natrénovali i před publikem, tak jsme jej šli předvést do MŠ. Po svačině jsme se vrhli na výrobu mrkvové pomazánky, která loni sklidila velký úspěch:). Když jsme namazali jednohubky, tak se děti vrhly na psaní halloweenského příběhu. Jak to dopadlo si můžete přečíst na skříňkách v šatně. Kdo měl hotovo, tak se mohl vrhnout na halloweenskou pyramidu či jiné úkoly. Na závěr dopoledne je čekala halloweenská hodina angličtiny s paní učitelkou Pavlou.

Program pokračoval ještě odpoledne, kdy jsme se sešli společně s rodiči na zahradě a po průvodu lampiónů si každý mohl opéct buřta nebo si dát nějakou dobrotu, co vařily děti dopoledne. 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Anglický projekt

 v pátek 25.října si děti ze třetí třídy užily svůj letošní první celodenní anglický projekt. Tentokrát s názvem "Where is the Green Sheep", při kterém se samozřejmě celou hodinu hledala ona zelená ovečka. Hned během první hodiny bylo jasné, že se jen tam neobjeví a že spíš než na ní narazíme na plno oveček jiných (nechyběla ovce postelová, vlaková, hvězdná či větrná). Po první části, která probíhala společně, se již všichni vydali řešit 8 ovčích úkolů. Každý si s tím poradil dle svých schopností. Ti nejlepší si na závěr vyrobili vlastní měkoučkou zelenou ovečku.

p. učitelka Julča a Katka

_____________________________________________________

Projekt Edison

V týdnu od 24.9.2018 jsme ve škole měli mezinárodní návštěvu a to z Kolumbie, Číny, Gruzie a Indie. Zástupci jednotlivých států v průběhu týdne kolovali ve všech třídách a postupně se seznamovali s dětmi a naopak seznamovali děti s jejich zemí. Pro každou třídu měli připravenou prezentaci doplněnou o fotografie nebo zajímavé úkoly na výrobu vlajek. Děti si zkusily napsat své jméno v různých abecedách, luštily různé hlavolamy a jazykolamy. Na závěr týdne byly děti rozděleny do skupin a společně uvařily typické jídlo pro danou zemi, které jste odpoledne mohli ochutnat před školou. 

Myslím, že to byl pro děti zajímavý zážitek.

________________________________________________________________________________________

Beseda s příslušníkem Městské policie - Bezpečně v dopravě (13.9.2018)

Hned z počátku roku pro děti byla připravena velice pěkná a hlavně poučná beseda s paní Veronikou Kuchynkovou. Beseda byla rozdělena na dvě části. První část byla věnovaná "Chování v MHD" a tématu "Jak se chovat za jízdy v autě". Děti říkaly své zkušenosti (a že jich bylo:)..), povídaly si také o tom, proč je důležité používat podsedák či autosedačku, jakým způsobem přepravovat zvířata, jak fungují airbagy a obecně o tom, co je vhodné a co ne. Druhá část byla zaměřená na téma "Chodci a cyklisté". Opět i tady děti měly mnoho svých zážitků, povídaly si o tom, jak je důležité nosit reflexní prvky, jak se správně pohybovat na silnici. ať už jako cyklista nebo chodec. Celá beseda byla prokládána zajímavými videi či obrázky a na závěr si je paní policistka vyzkoušela z dopravních značek. Dětem se beseda moc líbila, věřím, že si z ní určitě něco odnesly, a že budou mnohem opatrnější.