Konzultační hodiny: čtvrtek 14 - 16 hod.

Na návštěvě u třeťáků

Slavíme narozeniny

Centrum robotiky

První akcí nového kalendářního roku byla pro třeťáky návštěva Centra robotiky v areálu papírny 9. 1. Žáci se rozdělili do dvou skupin a vystřídali dva workshopy. V prvním měla lektorka Martina Jedličková připraveno jednoduché blokové programování robotů Dash na tabletech. Nejdřív se děti seznámily s tím, co všechno roboti umí. Poté měly za úkol naprogramovat svého Dashe, aby jel danou vzdálenost, vydával určité zvuky, svítil atd. Video, na kterém je vidět, jak se našim třeťákům dařilo, naleznete v odkazu ;-)

Ve druhém workshopu nám lektor Vojtěch Škarda předvedl, jak se vytváří rozšířená realita. Děti se tak pomocí speciálního obrázku srdce přilepeného na tričko podívaly na animaci toho, jak srdce doopravdy pracuje. Poté se nám skrz obrazovku tabletu objevovaly na připravených obrázcích různé věci - např. z fotky koně vyběhl opravdový kůň, obrázek nakreslený dítětem se přeměnil na obraz Mony Lisy atd. Čím jsme však byli zcela fascinovaní, byla skutečnost, že po namíření tabletu do určitých částí místnosti, se na nás řítil dinosaurus, viděli jsme tanečníka a slyšeli hudbu, místo hydrantu plavaly najednou rybičky v akváriu! Úplně se nám z toho tajil dech, protože něco takového jsme ještě neviděli!

Fotky

 

Vánoční projekt

Poslední školní den tohoto roku, 22. 12., jsme měli vánoční projekt. Děti se pochlubily cukrovím, které donesly na ochutnávku, pustili jsme si koledy, ráno jsme pod ozdobené větvičky nachystali dárky - zkrátka panovala vánoční atmosféra :-)

Nejprve jsme si povídali o různých vánočních tradicích. Pak jsme dodělali dárky pro rodiče - ozdoby na stromeček (Santa a jeho skřítek). Zabalili jsme je do vlastnoručně vyrobené krabičky. Děti se těšily, jakou radost budou obdarovaní mít :-)

Po svačině jsme se vrhli na vánoční úkoly: poznat po čichu koření (skořice), podle hmatu určit, jaké předměty jsou ukryty v punčochách (vykrajovátko a vlašský ořech) atp. Také třeťáci pracovali s různými publikacemi s vánoční tematikou. Vždy měli na kartičce zadání, co v dané knize mají najít. Zahráli jsme si také vánoční hry na počítači a kreslili "ladovskou" ilustraci.

Na závěr jsme provedli reflexi - jak se dětem pracovalo a k jakým výsledkům dospěly. Celé dopoledne proběhlo v příjemné adventní atmosféře a třeťáci se do úkolů pouštěli s nadšením :-)

Poslední hodinu jsme si nadělovali - každý dostal spoustu milých drobností!

Fotky

 

Vánoční dílna

9. 12. se dveře naší školy otevřely i přes to, že byla sobota! Konala se totiž tradiční vánoční dílna pro naše žáky a jejich rodinné příslušníky. Opět jsme se pokusili vybrat nejrůznější ne zcela běžné techniky na vyrábění vánočních dekorací. A tak se vyráběla přáníčka vysypaná pískem, svícen z jablka nazdobeného kořením, papírový adventní věnec na dveře, ozdoba seskládaná z designového papíru i z voskových plátů, stromeček z celé skořice a stužek. Letos poprvé také byla v jedné třídě připravena vánoční hra.

Nechybělo ani občerstvení.

Jelikož děti byly šikovné a rodiče jim pomáhali, seč to šlo, odnášeli si všichni spoustu krásných výrobků :-)

 

Nocování ve škole

Adventní čas si třeťáci zpestřili tím, že jsme společně nocovali ve škole. Po páté hodině jsme se sešli k přípravě večeře. Vytvořili jsme takovou malou manufakturu- někdo mazal, jiný obložil chléb šunkou a sýrem, paní asistentka Markéta zapékala - a po toastech se jenom zaprášilo, jak dětem chutnaly ;-)

Pak jsme se šli projít k nazdobenému stromečku u Městského úřadu na Slovanech, prohlédli jsme si betlém a zazpívali vánoční koledu.

Po návratu do školy nám nachystala paní asistentka Markéta skrývačkový turnaj. Třeťáci se rozdělili do týmů a hledali slova ukrytá v přečtené větě.

Ani letos nechyběla cesta za pokladem:-)

Večer jsme zakončili promítáním finského příběhu o tom, jak vznikla tradice nadělování dárků.

Po osobní hygieně jsme už děti zahnali na kutě a musím je pochválit: letos zalehly poměrně brzy a vůbec nezlobily!

Celkově byla akce velmi vydařená, pohodová a vše proběhlo bez problémů. Třeťáci jsou prostě prima parta! :-)

 

Den zvířat

27. 11. konečně nastal den, na který se mnozí žáci naší školy těšili od začátku školního roku - Den zvířat. V tento den si totiž děti mohou přinést do školy domácího mazlíčka a představit ho ostatním. V naší třídě se sešel křeček Michal, králík Max, potkan Vexi a šneci Pat a Mat. Poté, co jejich majitelé pohovořili o tom, co jejich mazlíček žere, kolik mu je atp., jsme vyrazili na prohlídku ostatních tříd. Přišla se k nám podívat i školka.

Ve zbytku času třeťáci vyhledávali zajímavosti o vybraném zvířeti na počítači nebo tabletu. Získané informace jsme porovnávali. Také jsme si zahráli zvířecí Activity - děti ve skupinkách popisovali/kreslili/pantomimou předváděli zadané zvíře. Vyzkoušeli jsme si také kvíz, ve kterém jsme hádali, o jaké zvíře se jedná podle fotky části jeho těla.

Velmi zajímavá byl zážitkový vzdělávací program POCHOP. Pan lektor s sebou přivezl čtyři zástupce ze říše sov. Poutavě o nich vyprávěl, ukazoval nám, jak létají a jak vyhledávají potravu.

Den zvířat jsme si moc užili :-)

Fotky

 

Dramatická výchova

V pátek 24. 11. si přišly studentky pedagogické fakulty vyzkoušet lekci dramatické výchovy. Pro třeťáky to byla příjemná změna a s nadšením se zapojili do připravených aktivit. Celou dobu pracovali s pohádkou Alibaba a čtyřicet loupežníků.

Úvodní aktivitou zaměřenou na rozehřátí a motivaci dětí bylo získávání peněz z kouzelné jeskyně. To všechny velmi bavilo.

Poté následoval krátký rozhovor o tom, co se v lekci dramatické výchovy odehraje, a o tom, zda žáci pohádku znají. Na další činnosti se děti rozdělily do skupin a měly za úkol popsat vlastnosti zadané postavy. Když dokončili členové skupiny vlastní soupis, šli se podívat, co napsali ostatní. Měli určit tu vlastnost, která se jim zná nejvýraznější pro danou postavu.

Dále žáci rozebírali různé alternativy toho, jak pohádka mohla skončit. Závěrečnou scénu ztvárnili živým obrazem. Nakonec jsme všichni společně zhodnotili, jak se nám pracovalo, co nám šlo a co nás bavilo, ale také to, s čím jsme měli potíže.

Musím velmi kladně ocenit přípravu studentek, jelikož jednotlivé činnosti byly vhodně zvoleny, byly pestré a nápadité, tvořily kompaktní smysluplný celek.

Fotky

Halloween

31. 10., tedy v den, kdy se oficiálně slaví Halloween, se i naše škola hemžila strašidly všeho druhu. Po ranním přivítání a informacích o tom, co nás čeká, celý náš strašidelný mumraj zavítal do školky. Přednesli jsme dětem krátké pásmo plné halloweenských písniček a básniček. Některé mladší děti se raději uchýlily do náruče paní učitelky, ale celkově se Drobečkům strašidla líbila.

Poté jsme už měli program ve své třídě. Soutěžilo se, hrály se různé hry a připravili jsme pěkně nazdobené zeleninové talířky na odpolední pohoštění.

Odpoledne jsme se sešli před školou i s rodiči. I jim jsme se pochlubili s tím, co jsme se naučili. Pak už jsme vyrazili na tradiční lampionový průvod po okolí školy. Po návratu již bylo připraveno ohniště a různorodé občerstvení. Opékali jsme si buřtíky a děti si užívaly poslední chvíle, kdy mohou ještě dovádět v maskách.

Halloweenské oslavy se povedly, teď už pomalu ale jistě budeme směřovat k Vánocům :-)

Halloweenské fotky

  Where is the Green Sheep?

V úterý 17.10. proběhl ve 3. třídě letos první celodenní anglický projekt. Hledala se při něm zelená ovečka… Where is the Green Sheep? je totiž název jedné pěkné anglické knížky, která nás provázela celým dnem.

 

První část projektu jsme pracovali společně a pak se šlo na čtení knihy. Následovala práce na samostatných stanovištích. A BONUSOVÉ centrum pro ty, kteří dokončili práci včas.

 

 

Práce na pozemku

Sice ještě není listopad, ale listí na stromech jako kdyby to nevědělo padá o sto šest :-) Vybavili jsme se tedy hráběmi, košťaty, lopatami, kbelíky a pracovními rukavicemi a vyrazili do boje s hromadami listí na školním pozemku. Boj to byl nevyrovnaný - po každém poryvu větru se z korun stromů snášela nová nadílka! Třeťáci ale bojovali statečně, za což jim patří dík a pochvala :-) Zvládli toho spoustu uklidit a školní pozemek rázem vypadal upraveněji.

Zde se můžete podívat na třeťáky v akci.

 

Mobilní planetárium

2. 10. přijel do naší školy odborník na vesmír se svým mobilním planetáriem. Pro každou třídu měl připravený jiný film - my jsme zhlédli program o planetách naší sluneční soustavy. Dětem se projekce moc líbila a po jejím skončení měly spoustu zvídavých dotazů.

Fotky

 

Návštěva knihovny

V pátek 22. 9. navštívili třeťáci městskou knihovnu na Slovanech. Paní knihovnice pro nás připravila zajímavý program na téma "Jak se rodí kniha". S ukázkou poutavých kreseb jim vyprávěla o procesu výroby knihy. Poté jim přečetla příběh Kamil neumí létat aneb Pohádka o špačkovi knihomolovi. Děti poslouchaly, ani nedutaly :-)

Druhá paní knihovnice dětem vysvětlila systém, jak jsou knihy v policích řazeny. Každý dostal úkol, od kterého písmenka mají vyhledat knihu. To se dětem líbilo. Nestačilo jim objevit dané písmenko, pokoušely se vybrat co nejzajímavější knížku. Pak měli třeťáci nějakou dobu na to, aby zjistili, o čem jejich kniha je. Prezentovali to ostatním a potěšilo mě, že si s tímto úkolem výborně poradili.

Na závěr si každý mohl zvolit, co by si rád četl, prohlížel. Hodina utekla jako voda a věřím, že třeťáky celý program zaujal.

Knihovna

 

Jsem Moojok Ojaak neboli Pojídač medvědů

11. 9. se vypravila 3., 4. a 5. třída do budovy Českého rozhlasu na symfonické dobrodružství s Janem Eskymo Welzlem. Díky překrásné hudbě v podání Plzeňské filharmonie a strhujícímu hereckému výkonu Svatopluka Schullera jsme odcházeli nadšení! Celý program navíc provázelo promítání fotografií, ilustrací a map z knih o Eskymu Welzlovi.

Fotky

 

Milí třeťáci, milí rodiče,

vítám vás v novém školním roce 2017/2018 a těším se, co nového se spolu naučíme a co společně zažijeme,

Katka Jungová