Třetí třída

Milí a již velcí třeťáci,

přeji Vám do nového školního roku 2021/2022 mnoho úspěchů, zdaru a odhodlání na cestě za vašimi cíli. 

Vykročte zítra tou správnou nohou! :-)

paní učitelka Renata & Pavlína

KONZULTAČNÍ  HODINY : pondělí 14:00 – 15:30

Třídní učitelka: Mgr. Renata Bradáčová

 


29.9. - Beseda: Moje cesta na svět
 
Dnešní beseda Moje cesta na svět měla vést k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, lásku, manželství či partnerství.
 
Děti měly za úkol vyplnit pracovní list doma, který dnes posloužil k významné diskuzi o tom, kolik kdo vážil a měřil v den, kdy přišel na svět. V první části besedy se žáci seznámili s průběhem početí. Ve druhé části s prenatálním vývojem a s porodem. Celý program probíhal interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her. Program se snaží předcházet nezdravým a zmateným představám dětí o intimních oblastech života. Děti se se zájmem dotazovaly na různé intimní záležitosti, a to téměř bez ostychu. Paní lektorka vždy trefně odpověděla.
 
Myslíme si, že tento program odpověděl na slíbené otázky „Jak jsem se dostal dovnitř, jaké to tam je, a jak jsem se dostal ven?" a byl velice pěkně připravený.
 
paní učitelka Pavlína & Renata
 
           Popis není dostupný.                     Popis není dostupný.                       Popis není dostupný.   
 
                                                                Popis není dostupný.                Popis není dostupný.          
 
22.9. - Besedárium: Houstone, máme problém!
 
Dnes děti 3. a 4.třídy vyrazily na dobrodružnou, ale především na matematickou misi.
 
Žáci se stali astronauty, kteří se vydali na, pro lidstvo zásadně důležitou, cestu do vesmíru. V doprovodu těch nejzkušenějších se vydali hledat vhodnou planetu, kam by se mohlo lidstvo přestěhovat.
Děti plnily hravou formou nejrůznější matematické úlohy, které byly zaobalené do vesmírného tématu. Mnozí tak ani nepoznali, že si během cesty do vesmíru, procvičují matematiku.
 
Program byl velmi pěkně připravený a všichni astronauti se dostali do cíle!
 
paní učitelka Pavlína & Renata
 
                                                       
 
 
 
13.9. - první dny ve škole
 
Během prvních dnů jsme zahájili opakování učiva z druhého ročníků. Opakovali jsme učivo pomocí různých her, doplňovaček, prací ve dvojicích, ale i prací ve skupinách. Děti mají letošní šk. rok také nový předmět ICT, který si taktéž náležitě užívají.
Dnes jsme zahájili očekávanou plavbu po ostrovech, která začala nahlédnutím do pirátské třídní truhly. Nenechte se mýlit, poklad v ní ještě nebyl. Nalezli jsme v ní mince se slovními druhy, které žáci měli za úkol správně zařadit. 
 
paní učitelka Pavlína a Renata
 
.                                     .                                          
 
 
1.9. 2021 - první školní den
 
První školní den máme zdárně za sebou. Stihli jsme toho mnoho. Přivítat se, oslavit narozeniny, seznámit se s tématem letošního školního roku, projít si nové učebnice a vyfotit si společnou pirátskou fotografii. 
Pro dnešní den máme splněno a zítra se zase všichni sejdeme na palubě. :-))
 
paní učitelka Pavlína a Renata
 
             
 
 
 
 
30.6. 2021 - slavnostní předávání vysvědčení
 
Konečně jsme se všichni dočkali. Dlouho očekávaný poslední den školního roku je tu. Rozdali jsme si vysvědčení, předali dárečky a teď už hurá na prázdniny!
Dětem, ale i rodičům přeji krásné léto, plné zážitků, odpočinku a pohody.
 
Mějte se krásně!
 
paní učitelka Pavlína 
 
                                                                              
 
 
28.6. 2021 - návštěva Zoo Plzeň
 
Před koncem školního roku jsme s dětmi stihli navštívit naši plzeňskou zoo. Zhlédli jsme a navštívili nespočetné množství výběhů a pavilonu. Největší úspěch měli žirafy, nosorožci a tučňáci. Během procházky v zoo jsme také navštívili kde jaký stánek s občerstvením a několik dětský hřišť. Děti si předposlední školní den řádně užily.
 
paní učitelka Pavlína
 
.                                                      
 
 
 
.                       .                       
 
 
 
21.-25.6. - škola v přírodě
 
DEN PRVNÍ
 
Blíží se nám konec prvního dne. Po příjezdu do areálu jsme se ubytovali, povlíkli si postele, zahráli si hry a vydali se na oběd. Po poledním klidu na děti čekaly soutěže a pohybové hry. Na večeři jsme měli špagety. Ty chutnaly naprosto všem, protože se vraceli zpět pouze prázdné talíře. Teď už tancujeme, hrajeme fotbal nebo "pokémonujeme". :-))))
 
.                      .                               
 
DEN DRUHÝ
 
Z pondělí na úterý nás zastihla bouřka a velký déšť. Všechny děti byly ale statečné a některé dokonce ani nevěděly, že nějaká bouřka byla. Po snídani jsme dnes šli do lesa, kde jsme hráli "Na divokou zvěř" a "Hon za obrázkovými značkami". Také jsme si postavili domečky z přírodnin. K obědu dnes měly děti na výběr rajskou anebo svíčkovou omáčku. Po výborném obědě a poledním klidu na nás čekal odpolední program - pohybové pexeso, kopírka. Největším dnešním zážitkem bylo přebrodění řeky Střely. Dnes již dobrou noc a těšíme na zítra do Plas. 
 
DEN TŘETÍ
 
Na dnešní den jsme se všichni těšili. I když nám na začátku dne počasí nepřálo, nasadili jsme pláštěnky a vydali se do Plas na golf a do zoo. Celé dopoledne jsme si užívali v areálu zoologické zahrady, kde jsme prošli celkem 18 jamek a podívali jsme se na všechna zvířata, na konci návštěvy jsme se zastavili v suvenýrech. Odpoledne si děti zahrály několik pohybových her, ale i třeba kvíz týkající se znalosti celého areálu. A co na nás čekalo na konci dne? Koblížková párty spojená s tanečním vystoupením našich malých tanečnic.
 
.                        .                         
 
DEN ČTVRTÝ - POSLEDNÍ
 
Poslední den jsme celé dopoledne strávili v lese. Čekala na nás stopovačka s deseti úkoly. Odpověď z každého úkolu jsme si poctivě zapisovali do kartiček. Na konci všech úkolů jsme mohli vyluštit, jaké zvíře tajenka ukrývala. Jak dané zvíře vypadá se dozvíme při pondělní návštěvě zoo. :-) Po nachozených 4,5km po lese jsme si zchladili nohy u místního pramene. 
Při odpoledním programu si děti protáhly těla v několika pohybových hrách - Na křížkovanou, Věštkyně. Poté se nám podařilo sbalit vše potřebné a najít vše ztracené. :-) Dnes nás čeká ještě večerní raut a rozlučková diskotéka. Pobyt jsme zhodnotili společně s dětmi jako povedený, ale doma je doma. :-))
Zítra se na Vás již všichni móóóc těšíme. 
 
paní učitelka Pavlína
 
.                           .                         
 
 
 
16.6. 2021 - Lobezský park 
 
Dnes jsme si s dětmi užili slunečné dopoledne v Lobezském parku. Nejdříve jsme, jako již tradičně, šli navštívit na rodinnou farmu ovečky s jehňaty a beranem. Děti měly možnost stádo nakrmit a všem se to moc líbilo. Na okraji Lobezského parku jsme se svlažili, a poté se již vydali na stopovačku, plnit jednoduché pohybové úkoly - předveď žábu, tref se kamenem přímo na čáru, udělej chrobáka, který hýbe končetinami, udělej co nejbláznivější obličej apod. Mezi jednotlivými úkoly jsme si stihli pohrát na hřišti, zaskákat na trampolíně, sklouznout se na skluzavce. 
Největší odměnou bylo pro děti zakoupení zmrzliny na konci celého našeho dopoledne. :-)
 
paní učitelka Pavlína
 
.                          .                           
 
 
.                       .                        
 
 
9.6. 2021 - Jak a co si povídají rostliny?
 
Dnes jsme se společně s organizací Animánie podívali do říše rostlin. Děti se zúčastnily interaktivního programu s názvem "Jak a co si povídají rostliny?". Během 4 vyučovacích hodin jsme se ponořili do království rostlin, světa pod zemí i nad zemí. Co vyroste ze vzácných semínek? Žáci si hravou formou osvojili základní informace o stavbě rostlin, o růstu i rozmnožování. Skupinky dětí si zkusily představit a následně zobrazit  vlastnoručně vymyšlený animovaný film. Pomocí jejich vlastní fantazie si děti vyzkoušely se ponořit do vymýšlení kouzelného světa rostlin a jejich života. 
Dětem se program moc líbil a byla to pro ně velmi zajímavá a nová zkušenost.
 
paní učitelka Pavlína
 
                                             
 
 
 
.                                                                         
 
 
25.5. 2021 - Tajuplný les
 
Dnes jsme s dětmi navštívili DEPO 2015, kde jsme se ponořili do tajů Tajuplného lesa. Čekala na nás magická cesta různými prostředími. Otevřel se před námi les plný příběhů, které tvořily samy děti. Naši cestu jsme započali u táboráku s místními trampy, poté jsme prolezli králičí norou a dostali se k jezerní hlubině, zde jsme měli možnost vyčistit tůňku a zarybařit si. V magickém pralese jsme narazili na kouzelný pařez, kde si každý poutník mohl uvařit pokrm dle své chuti. Také jsme se mohli sklouznout ze skály zuřících vodopadů a plných stromů. Kouzelná skála nás učarovala svou barevnou paletou.
Tato světelná interaktivní výstava děti velmi bavila, a těšíme se na další akci!
 
paní učitelka Pavlína
 
.            .            
 
 
.                .                .                   
 
 
14.3. 2021 - ukončení distanční výuky
 
V pondělí 12.4. jsme se skoro v plném počtu navrátili opět do lavic. Vstávat se nám nikomu nechtělo, byli jsme zvyklí, si pospat o něco déle, shodli jsme se ale, že do školy a zejména na kamarády jsme se těšili všichni. Distanční výuku jsme se snažili si zpestřovat jak jen to šlo - únikovkami, vařením, čtením před spaním. Společný čas jsme si vždy užili, i když byl pouze přes obrazovku počítače.
Ráda bych pochválila děti za jejich pracovitost, houževnatost a pilné plnění všech zadaných úkolů a prací, na kterých jsme společně pracovali.
Dále bych také velmi ráda touto cestou poděkovala rodičům za několik týdnů podpory spojené s výukou dětí. 
 
paní učitelka Pavlína
.                                 
 
5.3. 2021 - distanční výuka 
 
Drželi jsme se dlouho a všichni, učitelé, rodiče ale i děti, jsme si moc přáli, abychom se stále učili ve škole. Bohužel od začátku tohoto týdne došlo už i na nás.
Od pondělí se nepotkáváme každý den ve třídě, ale u počítačových obrazovek. Jelikož je to už ale po několikáté, děti se aklimatizovaly velmi rychle. Každý den se učíme jeden předmět a nezahálíme. Snažíme se učit nejen novým věcem, pracovat v sešitech, ale i procvičovat zábavnou formou. Musím děti velmi pochválit, všichni se moc snaží, jsou pracovití, motivovaní. Doufám, že se nám v tomto duchu ponese distanční výuka po celou dobu.
Hlavně si ale přeji, abychom se co nejdříve viděli již opět ve třídách naživo. 
 
paní učitelka Pavlína 
 
 
 
25.2. 2021 - Masopust
 
Situaci v této době jsme si dnes zpříjemnili oslavou masopustu. Na děti čekalo tematické vyučování. Nejdříve jsme si společně s dětmi popovídali, co je to vlastně masopust a jaké tradice a zvyky jsou s ním spjaté. Dozvěděli jsme se také, jaké masky se nás rozhodly dnes navštívit, jak se jmenují a odkud pochází. Děti měly od rána napilno. Plnily různé úkoly - manipulační nebo doplňovací. Cvičení byla zaměřena také na český jazyk, ale i matematiku. Celé dopoledne jsme si užili a bylo tak příjemným zpestřením.
 
paní učitelka Pavlína 
 
                                 .                                 
 
 
 
 
9.2. 2021 - Násobilková dvouhodinovka
 
V úterý jsme s dětmi absolvovali "matematickou dvouhodinovku", kdy jsme se po dobu dvou vyučovacích hodin věnovali důkladnému procvičení násobilky 1-5. Děti měly za úkol plnit cvičení nejen v pracovním listě, ale také na stanovištích rozmístěných po třídě. 
Některé úkoly nám daly pořádně zabrat, nakonec jsme se ale vždy dobrali správného výsledku. Děti pracovaly úžasně a jednotlivé úkoly plnily s nadšením. :-)
 
paní učitelka Pavlína
 
.                                                           
 
 
 
28.1. 2021 - pololetní vysvědčení
 
Dnešní den byl pro druháhy a prvňáčky slavnostní. Poslední vyučovací hodinu jsme si rozdávali pololetní vysvědčení. Za krásné výsledky děti dostaly malou knížečku, jejíž obsah se budeme učit zapisovat nově od 2. pololetí do čtenářských deníků.
Přeji všem svým žákům krásné pololetní prázdniny.
 
paní učitelka Pavlína
 
.                                                                       
 
 
 
20.1. 2021 - Tonda obal
 
Dnes jsme po dlouhé době měli možnost si vyslechnout zajímavou besedu „Tonda obal“. Není náhodou, že 73% obyvatel České republiky odpady třídí. K vysoké účasti obyvatel na třídění pomáhají informační kampaně společnosti EKO-KOM. Jednou z nich je právě již zmiňovaný program Tonda Obal. Děti si vyslechly zábavnou formou povídání o správné recyklaci a samy si i třídění odpadu vyzkoušely. Myslím si, že se dětem hodinový program líbil a byl pro ně v této době příjemným zpestřením.

 

paní učitelka Pavlína

 .                                .                                    

 

18.12. 2020 - vánoční projekt
 
Poslední školní den tohoto roku jsme strávili v duchu vánočním. Plnění vánočních úkolů, procházka, prskavky to byl program našeho dnešního dopoledne. Po obědě už na nás čekala vánoční nadílka. Děti si rozdělily dárky, z kterých měly obrovskou radost. Moc všem děkujeme. :-)
 
Ráda bych Vám všem popřála veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021!
 
Mějte se krásně a v novém roce na viděnou :-)
 
paní učitelka Pavlína
 
                                                                                                  
 
 
25.11. 2020 - anglický projekt "Dear Zoo"
 
Dne 25.11. se uskutečnil v učebně anglického jazyka projekt pro druhou třídu zvaný "Dear Zoo" podle stejnojmenné knížky od Roda Campbella. Nejdříve jsme si společně s dětmi přečetli dopis od chlapce, který si přál, aby mu ze Zoo poslali perfektního mazlíčka. Poté jsme si prohlédli všechny krabice, které chlapec dostal. Bylo potřeba zjistit, jaká zvířata se v jednotlivých krabicích nacházejí. K tomu sloužily desky s hádankami a různými úkoly, na kterých každý žák pracoval samostatně. Děti skládaly puzzle, luštily hádanky, poznávaly také zvířata podle částí jejich těla, hledaly rozdíly mezi lvy nebo si procvičovaly anglické barvy nebo čísla při popisu velbloudů a slonů. 
Nakonec si žáci mohli přečíst knihu a za odměnu zhlédnout krátké hudební video. 
 
paní učitelka Pavla 
 
                                         .                                                
 
 
 
18.11. 2020 - návrat do školy
 
Dnes jsme se po dlouhé době opět vrátili do školy. I když děti zvládaly distanční výuku bravurně, za což je musím velmi pochválit, jsme všichni moc rádi, že jsme zas zpět v lavicích. Prezenční výuka je přeci jen lepší, pro děti přinosnější a jak samy děti říkají: "Takhle nás ta škola baví víc." Nezbývá nic jiného než doufat, že jsme se vrátili do školy již napořád. :-))
 
Velké DÍK také rodičům za jejich spolupráci.
 
paní učitelka Pavlína
 
 
                                                                                             
 
 
 
14.-18.9. 2020 - škola v přírodě
 
1.DEN
 
První den se již pomalu chýlí ke konci. Hned po příjezdu se děti ubytovaly na svých pokojích. Složení na pokojích se těší oblibě, zejména u chlapců, kteří jsou všichni v 7 lůžkovém pokoji pohromadě. 
Po vybalení svých zavazadel, jsme se společně ponořili do tajů "povlékání postelí". Vše jsme zvládli a postýlky jsou již připravené na první noc.
Odpolední program se nesl v duchu "Vykoupení Jimmyho Jacksona", tak se totiž jmenuje letošní "celoškolní hra". Vydali jsme se za indiánskými kmeny a společně se budeme snažit pomoct šerifovi polapit všechny zločince. 
Po společné sladké večeři jsme spokojení, příjemně unavení pomalu připraveni do říše snů. 
 
Děti zvládají pobyt skvěle. :-)  Pozitivní reakce jsou nejen na ubytování, areál, ale třeba také na jídlo. Již na obědě si několik jedlíků přidalo bramborové knedlíky. 
 
 
2. DEN
 
Počasí nám stále přeje, a tak jsme prakticky neustále venku. Dnes po snídani jsme se vydali na procházku do lesa, kde jsme sbírali přírodniny podle počátečního písmena. Na cestě zpět jsme každý složil své jméno ze všech možných přírodnin, které jsme v lese našli. Po příchodu z vycházky nás čekalo samotné zakládání vl. přírodovědného deníku, v kterém jsme zpracovali přírodniny nasbírané na vycházce. Prověřili jsme také své smysly, zejména zrak, sluch a čich. 
V odpolední části se děti vydaly hledat poklad, díky kterému měly přijít na další indicie pro dopadení zločinců. Děti se také poutavou formou dozvídají mnoho zajímavých informací o indiánských kmenech a westernovém životě. 
Pohledy udělaly také všem radost a děti se těší na další. :-)
 
                                                                   
 
3. DEN
 
Dnes jsme opět pokračovali v našem přírodovědném deníku. Nejdříve jsme se vydali na procházku spojenou s geocachingem. Honba za keškou děti nadchla. Po vystopování jsme se všichni nálezci podepsali na papírek, uložili ho zpět do kešky a vrátili poklad na místo. Na cestě zpět jsme vyráběli našeho vlastního "Hmyzáka", vymýšleli přírodní rýmy a navštívili místní pramen. Již se řádí na venkovním karnevalu spojeném s diskotékou a koblížkovou party.
 
                                                                                                   
 
4. DEN
 
Ve čtvrtek jsme se domluvili s třeťáky a vyrazili na společnou mini túru do přírody. Po cestě bylo nachystáno spoustu aktivit. Hráli jsme různé hry a objevili spoustu nového. Nechyběl ani souboj ve sbírání šišek, ve kterém jednoznačně zvítězili druháci. Na závěr společného dopoledne jsme využili místní multifunkční hřiště, kde si to všichni moc užili. Po poledním klidu děti vyrazily do prostorů areálu a hrály tematické a pohybové hry, poté pomalu začaly balit. Večer byl pro nás všechny připravený vynikající raut a následně program, který se dětem moc líbil!! :)
 
paní učitelka Pavlína   
 
                                                                                    

1.9.2020 - první školní den

Očekávaný den po letních 2 měsíčních prázdninách, pro někoho dokonce po 6 měsících. V první školní den se nás v naší nové VESMÍRNÉ třídě sešel plný počet, a za to jsem moc ráda. :-) Dnes jsme zavítali do třídy jen na chvíli, od zítra nás ale již čeká nabitý program a moře práce. :-)

Tak hurá s chutí do toho!

Přeji dětem, ale i rodičům pohodový školní rok!

paní učitelka Pavlína