Klasická anglická pohádka o hladové housence (opět z dílny Erica Carla), která bude děti provádět celým týdnem a díky ní se děti zábavnou formou naučí dny v týdnu, měsíce v roce, číslovky, ovoce, jídlo a zopakují si barvy. Každý jednotlivý výukový blok bude zaměřen na jeden den ze života housenky a na děti tak bude čekat postupné prožívání pohádky a spoustu úkolů rozvíjejících porozumění anglickému slovu, podporu vyjadřování v AJ, aktivní i pasivní znalost slovíček a gramatických struktur a hlavně spoustu zábavy. Po skončení kurzu si děti domů odnesou množství výtvorů a pracovních listů, které jim budou i po skončení týdne připomínat pohádku o nenasytné housence, vlastní knížečku The Very Hungry caterpillar v angličtině (kterou si společně vyrobíme), která bude sloužit k opakování doma a několik úkolů pro volnou chvíli. Anglická cvičení budou obsahovat i úkoly, které dětem pomohou s opakováním velkých a malých písmena a začlení prvky čtení a psaní podle Key stage objectives Pre-K a 1 (způsob, jakým se učí číst a psát děti v Anglii již od 5 let). Způsob výuky a vybraná kniha vedou děti k dosažení stupně „confident reader“ s využitím přistupu „ I can do it“ Tento kurz využívá originálních her, knížek a pracovních sešitů přímo z Velké Británie (resp. USA) a to včetně využití interaktivní tabule a projektoru.

Během týdne se budeme aktivně věnovat anglickému jazyku nejen v učebně, ale i venku na zahradě, nezapomeneme na výtvarné práce a hudební aktivity. Na děti tak čeká opravdu zajímavý a pestrý program. Každoročně zařazujeme i nějaké to pečení či drobné šití (především postaviček z knihy). Uvidíme, co to bude letos.

BONUS – některá z dalších knih od Erica Carla. Zda to bude Naštvaná beruška, Osamělá vážka či Velmi tichý cvrček se nechte překvapit 😊


Cílová AJ:

 • dny v týdnu
 • měsíce v roce
 • ovoce
 • jídlo (opravdu velké množství)
 • kuchyňské vybavení a náčiní
 • čísla (včetně pořadových)
 • barvy

 

Procvičování:

 • Velká malá písmena
 • Matematické úlohy
 • Spellingová cvičení
 • Čtení v AJ
 • Gramatika tvoření vět
 • Hudební gramotnost
 • Kooperace a sociální zdatnost

Materiály v ceně kurzu:

 • Veškeré pracovní listy pro výuku během týdne
 • Několik úkolů na doma po skončení kurzu – vlastní pracovní sešit
 • Knížečka The Very Hungry Caterpillar (dětmi v průběhu týdne vyrobená)
 • Výtvarné materiály (papíry, lepidlo, chlupaté drátky, očíčka, krepáky atd.)
 • Flashcarty k procvičování cílové skupiny slovíček (celobarevné, laminované karty)
 • Nástěnné karty k procvičování pohádky
 • a možná i něco navíc

Kniha z dílny Erica Carla, která díky své jednoduchosti, repetici, zvučnosti a nepředvídatelnosti příběhu baví děti na celém světě. Děti každý den společně „přečtou“ další a další stránky z knihy a společně tak objeví svět popletených zvířátek. Kniha je připravena tak, že i děti od 4 let mají pocit, že čtou díky opakování a rytmizaci. Během kurzu se děti naučí/zopakují 12 barev, názvy 10 zvířátek, číslovky, některé části těla zvířat, slovesa, fráze „What do you see/hear“ a odpověď „I see/hear a …“, správně zařazování artickles a adjectives před nouns. Děti tak postupně objeví kreslený příběh Erica Carla, díky němuž se budou kromě angličtiny věnovat také některým matematickým cvičením, rozlišování písmen, rozvoji sociálních a vyjadřovacích dovedností a práci s netradičními výtvarnými materiály. Po skončení kurzu si děti, kromě spousty zážitků, odnesou také celobarevné laminované flashkarty, obrázky na zeď k opakování příběhu, pracovní listy k procvičování klíčového jazyka doma a vlastní vyrobenou knížečku s příběhem Erica Carla.

Polar Bear, Polar Bear, What Do You Hear?

Volné pokračování knihy Brown Bear (Eric Carl), ve které se děti seznámí s dalšími 10 zvířátky a to pomocí zvukově hudebních her a úkolů. Cíleně se věnujeme rozvoji sluchu, sluchové analýze a syntéze, fonetické a fonémické stránce jazyka – jedná se o velice důležitou (v prvních letech výuky v podstatě stěžejní) oblast jazyka.

Téma: Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? - Polar Bear Polar Baer, What Do You Hear?


Cílová AJ:

 • Barvy
 • Zvířátka
 • Čísla
 • Části těla zvířat
 • What do you see?
 • I see a…
 • I hear…

Procvičování:

 • Velká/malá písmena
 • Předmatematické a primárně matematické úlohy
 • Logické úkoly a hádanky v AJ
 • Rozpoznání čísel, tvarů
 • Počet slabik ve slově
 • Čtení pomocí repetice
 • Hudební gramotnost
 • Kooperace a sociální zdatnost
 • Fonémický sluch
 • Sluchová analýza a syntéze v AJ

Materiály v ceně kurzu:

 • Veškeré pracovní listy pro výuku během týdne
 • Několik úkolů na doma po skončení kurzu – vlastní pracovní sešit
 • Knížečka Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? (dětmi v průběhu týdne vyrobená)
 • Výtvarné materiály (papíry, lepidlo, chlupaté drátky, očička, krepáky atd.)
 • Flashkarty k procvičování cílové skupiny slovíček (celobarevné, laminované karty)
 • Nástěnné karty k procvičování pohádky
 • A určitě ještě něco dalšího :)

Zápis do 1. ročníku

Na našich webových stránkách na 1.straně úplně dole najdete Den otevřených dveří on-line 

                  zveme vás k návštěvě 

 

 

Informace pro rodiče, kteří mají zájem přihlásit své dítě k zápisu

do 1. třídy

 

Změna   

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se zápis do 1. třídy

  uskuteční pouze podáním písemné žádosti 

bez účasti dětí na na zápise. Žádost o přijetí spolu s prohlášením o shodě, dotazníkem a evidenčním listem doručte do školy do 

1.dubna - osobně, poštou, doručením do poštovní schránky, podáním přes MŠ. Věřím, že dětem nepřítomnost  na zápisu 

vynahradíme. 6. dubna bude každý rodič informován emailem o přijetí / nepřijetí dítěte a následné schůzce, kde dostanete

písemné rozhodnutí o přijetí dítě a budete podepisovat smlouvu. 

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22


 ZŠ Easy Start s.r.o. Plzeň není spádovou školou a přijímání dětí ke vzdělávání se řídí jinými pravidly než u spádových škol. Místo trvalého pobytu dítěte nemá vliv

na přijetí dítěte, stejně tak datum podání žádosti ani pořadí dítěte u zápisu. O přijetí ke vzdělávání na  ZŠ Easy Start  Plzeň rozhodne ředitelka školy ve správním řízení

podle níže uvedených kritérií.

Pro školní rok 2021/22 bude otevřena jedna první třída s kapacitou maximálně 16 žáků. 

 

Kritéria přijetí a bodové hodnocení uchazečů v případě většího zájmu než umožňuje kapacita:


1. dovršení věku 6 let do 31. 8. 2021
2. dítě navštěvovalo MŠ Drobeček
3 dítě má sourozence v ZŠ Easy Start
4. sdílení alternativního ped. přístupu

 

 

 

Vážení rodiče, velmi nás těší, že jste projevili zájem, aby Vaše dítě plnilo povinnou školní docházku na naší škole.

Protože naše škola má určitá specifika /opravdu velké množství hodin anglického jazyka v různých formách, výuka matematiky podle prof. Hejného/, nejprve Vám doporučuji opravdu důkladné prostudování webových stránek naší školy, kde se seznámíte jak s fungováním naší školy, tak i se vším, co naše škola nabízí a poskytuje.

Abyste si lépe dovedli „život“ na naší škole představit, máme pro vás přichystané dny otevřených dveří, na kterých se můžete zúčastnit přímo vyučování a vidět chod školy „naživo“ a dále si popovídat s pedagogy a ředitelkou školy. Jejich datum a čas naleznete včas na našich stránkách.

Pro lepší seznámení se školou Vám také doporučuji domluvit si schůzku přímo s ředitelkou školy a probrat všechny otázky, které vás napadnou.

Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2021 dovrší šestý rok věku.

Zápis se uskuteční dne: 1. dubna 2021 8 -18 hodin

K zápisu se musíte písemně přihlásit do 25. března 2021 a dostanete podrobné informace k organizaci zápisu /na zápis jsou děti zvány na přesný čas a absolvují hodinový výlet po světě /formou her budou cestovat po různých částech světa, kde plní různé zábavné úkoly, které nám slouží k základnímu poznání vašich dětí a seznámení vašich dětí s prostory školy a paní učitelkami/.

Před zápisem si, prosím, přečtěte, co vše by vaše dítě mělo zvládnout, aby jeho start ve škole byl bezproblémový.

(V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. září do 31. prosince musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny – zákonný zástupce toto doporučení přiloží k žádosti. V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. ledna do 30. června musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře/klinického psychologa – zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti. Zákonný zástupce dítěte má podle § 37 odst. 4 školského zákona možnost odkladu povinné školní docházky. V takovém případě zákonný zástupce zažádá o odklad (naleznete v příloze) a žádost doplní povinnými přílohami).

K zápisu je zapotřebí přinést:

 • žádost, kterou dokládáte svůj zájem o plnění povinné školní docházky na naší škole
 • rodný list dítěte
 • evidenční list dítěte
 • vyplněný dotazník
 • souhlas o vzájemné shodě
 • v případě odkladu povinné školní docházky vyplněnou žádost (naleznete v příloze),
 • v případě předčasného zápisu vyplněnou žádost (naleznete v příloze).

Co má umět prvňáček

Žádost o přijetí

Evidenční list

Dotazník k zápisu

Prohlášení o shodě

Žádost o předčasný zápis

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky

Žádost o přestup do základní školy

Novinky

 

Vzhledem k informacím, které proběhly tiskem - jedná se o výhrůžky neznámého anonyma, který vyhrožuje školkám  v ČR bombovým atentátem ,

        budou v pátek 7.5. učiněna následující bezpečnostní opatření 

     

 1. Branka z Blatenské ulice bude po celou dobu provozu školy/ školky UZAVŘENA
 2. Parkoviště bude po celou dobu provozu školky UZAVŘENO
 3. U vstupní branky pro pěší OD PENNY bude stát ped. pracovník  a bude pouštět do areálu pouze rodiče a děti z naší MŠ a ZŠ
 4. Celý areál bude od 8.30 pevně uzavřen - znovu bude otevřen s dohledem ped. pracovníka až ve 12.00  pro vyzvedávání polodenních dětí a poté pro děti, které budou odcházet ze ZŠ .
 5. Po celý den budou děti pouze v MŠ/ ZŠ , nepůjdou ven.  

          Věřím, že se situace během dne vyřeší 

 

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021

LETNÍ KURZY 2021

Kurz 1: (5-6 let)

Brown Bear,

Brown Bear What Do You See/Polar Bear,

Polar Bear What Do you Hear? 

 

Kurz 2: (7-9let)

The Very Hungry Caterpillar and more stories (7-9let)

 

Kurz 3: (9-11let)

Room on the Broom and one more of new Julia‘s Books 😊 

 

Termín: 26.7.-30.7.2021

Cena: 2 500 Kč

počet dětí ve skupině: max 8

závazné přihlášky zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2t--EcJQkn

instruktážní video k testování  

Informace k testování a  provozu školy od 12.4. 2021  obdrželi všichni rodiče prostřednictvím emailu.

 

Manuál k provozu škol aktualizovaný

Manuál testování 6.4. 2021

1. Fáze otevírání škol a režimových opatření ze dne 27.3.2021

Na našich webových stránkách  - 1.strana úplně dole -  najdete   Den otevřených dveří on-line    Zveme vás k návštěvě

Informace_pro_skoly_JPZ

Inforkmace_k_provozu_skol_a_skolskych_zarizeni_od_23_brezna_2021

Distancni_vyuka_a_dusevni_zdravi_MD_pro_skoly

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

   Informace k provozu školy od 1.3.2021 do 21.3.2021 obdrželi všichni rodiče emailem. Rozvrhy výuky online najdete na GC

     spolu s informacemi od třídních učitelek. 

 

 

Informace k provozu škol k 25.2.2021 - povinnost nosit chirurgické nebo nanoroušky v prostoru školy

Informace pro školy a školská zařízení - roušky

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se zápis do 1. třídy

           uskuteční pouze podáním písemné žádosti 

bez účasti dětí na na zápise. Žádost o přijetí spolu s prohlášením o shodě, dotazníkem a evidenčním listem doručte do školy do 

25. března - osobně, poštou, doručením do poštovní schránky, podáním přes MŠ. Věřím, že dětem nepřítomnost  na zápisu 

vynahradíme. 6. dubna bude každý rodič informován emailem o přijetí / nepřijetí dítěte a následné schůzce, kde dostanete

písemné rozhodnutí o přijetí dítě a budete podepisovat smlouvu. 

 

 Od 12.2.2021 platí nový metodický pokyn hlavní hygieničky

 

při rozhodování o nařízení  karantény. 

viz příloha

Metodický pokyn k postupu při rozhodování o nařízení karantény když obě osoby použily ochranu dýchacích cest

 

Vážení rodiče, provoz škol a školských zařízení v období od 11.ledna do konce nouzového stavu

i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince do 10. ledna 2021

   (viz Informací k provozu   škol a školských zařízení níže ).

 

Organizace výuky od 4. ledna 2021

Vážení rodiče,

dnem 4. 1. 2021 přecházejí 3. – 5 ročníky na plnou distanční výuku, budou se tedy učit podle online dle rozvrhů, které byly pro tuto příležitost vytvořeny na GC a žáci se již podle nich  v minulosti učili. Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a na CZ budou také probíhat online. Přesné rozvrhy naleznete na GC nejpozději v pátek večer.

Žáci 1. a 2. třídy se i nadále vyučují prezenčně, mohou navštěvovat ŠJ i ŠD . Ranní družina bude probíhat v kmenových třídách za dohledu p. vychovatelky Magdaleny Skalové  a odpolední družina bude normálně v 1. a 2. odd. ŠD  do 17 hodin.

Ostatním žákům budou obědy automaticky odhlášeny.

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 4. ledna 2021

 

            Vánoční prázdniny začínají již v pondělí 21. 12. 2020

 

Rozhodnutím vlády ze 14. 12. 2020 se  vánoční prázdniny prodlužují o dny 21. 12. a 22. 12.

Posledním dnem, kdy vaše dítě bude ve škole, je tedy pátek 18. 12. 2020.

Po dobu celých vánočních prázdnin bude škola pro žáky uzavřena, v provozu nebude školní družina ani školní jídelna, obědy budou automaticky odhlášeny.

Pokud se situace nezmění, děti by se měly vrátit do školy v pondělí 4. 1. 2021.

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 7. prosince 2020

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. listopadu 2020

Opatření PES pro oblast školství

 V pondělí 30.11.2020 se vrací do školy žáci ostatních ročníků prvního stupně. Veškeré informace k provozu školy - provoz školní družiny, stravování, rozvrh .... 

  dostanete  přímo na e-mailové adresy nejpozději v úterý 24.11.2020

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

   Ve středu 18.11.2020 se vrací do školy žáci 1. a 2. ročníku. Všechny informace k provozu školy - provoz a personální zabezpečení školy a  školní družiny,

   stravování,  rozvrh ...   dostanete přímo na e-mailové adresy nejpozději o víkendu.

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Od středy 14.10.2020 se rozběhla výuka pomocí Google Classroom - všechny třídy mají stanovené přesné časy, kdy se spojují s p. učitelkami třídními,

   dále s p. učitelkami na angličtinu, s naší rodilou mluvčí - přes GC se vyučuje i příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a na Cambridgeské zkoušky.

   Zatím všechna spojení fungují a vše nám jde bez problémů. 

      Děkujeme rodičům mladších dětí za pomoc s připojením a organizací, starší děti již situaci zažily, už jsou docela samostatné a zkušené, takže si poradí.

  Rozhodnutím vlády ze dne 12.10.2020  jsou všechny školy s výjimkou mateřských škol od středy 14.10.2020 uzavřeny.

   Od středy všechny školy přešly na distanční výuku, která je pro všechny žáky povinná. Pokud se žák z nějakého důvodu nemůže výuky  účastnit,

   musí ho jeho rodič řádně omluvit. 

    K výuce budou využívat všechny třídy Google Classroom, se kterým běžně pracujeme, takže přechod na distanční výuku bude jednodušší.

    P. učitelky třídní Vám během dne zašlou informace  k rozvrhu, k připojení na jednotlivé hodiny a k zadávání práce. Máme šikovné děti i šikovné

    p. učitelky, takže si myslím, že to zvládneme .

    Pokud by měl někdo problém s technikou, nabízíme půjčení tabletů, tak jako na jaře.

    Další informace budete mít na stránkách hned, jak je dostaneme.

 

eRouška Průvodní dopis

eRouška Leták

eRouška Infografika

Vzhledem k novému nařízení vlády, které začalo platit od 9.10/ 12.10. 2020,  se od příštího týdne ruší kroužky keramika, programování a vaření.

    Tyto kroužky jsou placené  na pololetí / 15 lekcí/ a budou tedy pokračovat i do druhého pololetí .

  Kroužek Příprava na příjímací zkoušky z českého jazyk a Příprava na CZ se bude učit  on-line podle domluvy s vyučujícími .

  Výuka doplňkových hodin angličtiny / konverzace s rodilou mluvčí, reálie, SAM, robotika, anglická družinka/ budou pokračovat normálně.

    Vzhledem k uzavření tělovýchovných zařízení / nás se týká uzavření Sokola/, se tělesná výchova uskuteční podle počasí venku - hodiny TV mohou

    být uskutečněny v jiných dnech -  podle  počasí. / rodiče budou informováni / 

     Ve dnech 26.10. a 27.10. jsou vyhlášeny prázdniny - školní družina ani jídelna nebudou v provozu.

 

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňskoho kraje se sídlem v Plzni č.6 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 958-krizové opatření platné od 5.10.2020 do 18.10.2020

Ve čtvrtek  15.10. se zúčastníme projektu Tonda Obal . Školu navštíví lektor, který v každé třídě zvlášť, seznámí děti hravou formou s tříděním odpadů.

 

Vzhledem k vládním opatřením, které platí od 5.10.2020, musíme program Besedárium zrušit -náhradní   termín je 11. prosince 2020

Kroužek GATE 1,2  a  GATE 3,4,5  se zatím neuskuteční - u ostatních kroužků jsme schopni zajistit všechna bezpečnostní opatření, takže budou probíhat normálně. 

V hodinách hudební výchovy se budeme věnovat teorii, rytmické činnosti, poslechu, pohybovým hrám  - zpívat nebudeme.

Tělesná výchova se bude uskutečňovat v plném rozsahu, využijeme  vhodného počasí a budeme i více venku

Všechna hygienická opatření v budově i v jídelně jsme schopni zajistit , do jídelny chodí pouze jedna třída cca 15 dětí - používají roušky.

Úklid prostor je  maximálně zabezpečen , máme dostatek dezinfekce, dezinfekčních mýdel i gelů. Prostory jsou větrány a dezinfikovány.

 

 V pátek 9.10. nás navštíví společnost Besedárium s dobrodružnou matematikou pro děti :

           Cesta za pokladem Černého piráta  pro 1. a 2. třídu

            Houstone, máme problém  pro 3. a 4. třídu 

 

 V pátek 25.9. probíhá v naší škole normální výuka

 

   V úterý 22.9.202 se koná pro přihlášené  děti Testování  společností Mensa

 

Informace k novému školnímu roku

Informace k nabídce kroužků a o školní družině

GATE, Invenio a STEM

Informace k zahájení školního roku

Milí žáci a rodiče, nový školní rok bude zahájen v úterý 1. září v 8:30 hod./ družina bude v provozu od 7.00 hod./ Rodiče prvňáčků prosíme o příchod v 8.15.První školní den budou děti ve třídách pouze 1. vyučovací hodinu. Potom mohou odejít domů nebo do školní družiny, která bude do 12ti hodin. Obědy tento den nebudou.

Od středy 2. září budou mít žáci 1. a 2. třídy 4 vyučovací hodiny a pak oběd , žáci 3.-5.třídy 5 vyučovacích hodin a oběd. Družina bude normálně fungovat do 17. hodin. Žáci nenosí žádná potvrzení o bezinfekčnosti.

Konkrétní opatření, o provozu škol a školských zařízení ve šk. roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19, budou také zveřejněna na našich stránkách před zahájením školního roku, veškeré informace dostanete také emailem.

Vážení rodiče, milí žáci, věřím, že nastalou situaci zvládneme a školní rok se rozběhne tak, jak jsme zvyklí. Přejeme Vám pevné zdraví a těšíme se na naše nové žáčky!

Mgr. Hana Paušová