Klasická anglická pohádka o hladové housence (opět z dílny Erica Carla), která bude děti provádět celým týdnem a díky ní se děti zábavnou formou naučí dny v týdnu, měsíce v roce, číslovky, ovoce, jídlo a zopakují si barvy. Každý jednotlivý výukový blok bude zaměřen na jeden den ze života housenky a na děti tak bude čekat postupné prožívání pohádky a spoustu úkolů rozvíjejících porozumění anglickému slovu, podporu vyjadřování v AJ, aktivní i pasivní znalost slovíček a gramatických struktur a hlavně spoustu zábavy. Po skončení kurzu si děti domů odnesou množství výtvorů a pracovních listů, které jim budou i po skončení týdne připomínat pohádku o nenasytné housence, vlastní knížečku The Very Hungry caterpillar v angličtině (kterou si společně vyrobíme), která bude sloužit k opakování doma a několik úkolů pro volnou chvíli. Anglická cvičení budou obsahovat i úkoly, které dětem pomohou s opakováním velkých a malých písmena a začlení prvky čtení a psaní podle Key stage objectives Pre-K a 1 (způsob, jakým se učí číst a psát děti v Anglii již od 5 let). Způsob výuky a vybraná kniha vedou děti k dosažení stupně „confident reader“ s využitím přistupu „ I can do it“ Tento kurz využívá originálních her, knížek a pracovních sešitů přímo z Velké Británie (resp. USA) a to včetně využití interaktivní tabule a projektoru.

Během týdne se budeme aktivně věnovat anglickému jazyku nejen v učebně, ale i venku na zahradě, nezapomeneme na výtvarné práce a hudební aktivity. Na děti tak čeká opravdu zajímavý a pestrý program. Každoročně zařazujeme i nějaké to pečení či drobné šití (především postaviček z knihy). Uvidíme, co to bude letos.

BONUS – některá z dalších knih od Erica Carla. Zda to bude Naštvaná beruška, Osamělá vážka či Velmi tichý cvrček se nechte překvapit 😊


Cílová AJ:

 • dny v týdnu
 • měsíce v roce
 • ovoce
 • jídlo (opravdu velké množství)
 • kuchyňské vybavení a náčiní
 • čísla (včetně pořadových)
 • barvy

 

Procvičování:

 • Velká malá písmena
 • Matematické úlohy
 • Spellingová cvičení
 • Čtení v AJ
 • Gramatika tvoření vět
 • Hudební gramotnost
 • Kooperace a sociální zdatnost

Materiály v ceně kurzu:

 • Veškeré pracovní listy pro výuku během týdne
 • Několik úkolů na doma po skončení kurzu – vlastní pracovní sešit
 • Knížečka The Very Hungry Caterpillar (dětmi v průběhu týdne vyrobená)
 • Výtvarné materiály (papíry, lepidlo, chlupaté drátky, očíčka, krepáky atd.)
 • Flashcarty k procvičování cílové skupiny slovíček (celobarevné, laminované karty)
 • Nástěnné karty k procvičování pohádky
 • a možná i něco navíc

Kniha z dílny Erica Carla, která díky své jednoduchosti, repetici, zvučnosti a nepředvídatelnosti příběhu baví děti na celém světě. Děti každý den společně „přečtou“ další a další stránky z knihy a společně tak objeví svět popletených zvířátek. Kniha je připravena tak, že i děti od 4 let mají pocit, že čtou díky opakování a rytmizaci. Během kurzu se děti naučí/zopakují 12 barev, názvy 10 zvířátek, číslovky, některé části těla zvířat, slovesa, fráze „What do you see/hear“ a odpověď „I see/hear a …“, správně zařazování artickles a adjectives před nouns. Děti tak postupně objeví kreslený příběh Erica Carla, díky němuž se budou kromě angličtiny věnovat také některým matematickým cvičením, rozlišování písmen, rozvoji sociálních a vyjadřovacích dovedností a práci s netradičními výtvarnými materiály. Po skončení kurzu si děti, kromě spousty zážitků, odnesou také celobarevné laminované flashkarty, obrázky na zeď k opakování příběhu, pracovní listy k procvičování klíčového jazyka doma a vlastní vyrobenou knížečku s příběhem Erica Carla.

Polar Bear, Polar Bear, What Do You Hear?

Volné pokračování knihy Brown Bear (Eric Carl), ve které se děti seznámí s dalšími 10 zvířátky a to pomocí zvukově hudebních her a úkolů. Cíleně se věnujeme rozvoji sluchu, sluchové analýze a syntéze, fonetické a fonémické stránce jazyka – jedná se o velice důležitou (v prvních letech výuky v podstatě stěžejní) oblast jazyka.

Téma: Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? - Polar Bear Polar Baer, What Do You Hear?


Cílová AJ:

 • Barvy
 • Zvířátka
 • Čísla
 • Části těla zvířat
 • What do you see?
 • I see a…
 • I hear…

Procvičování:

 • Velká/malá písmena
 • Předmatematické a primárně matematické úlohy
 • Logické úkoly a hádanky v AJ
 • Rozpoznání čísel, tvarů
 • Počet slabik ve slově
 • Čtení pomocí repetice
 • Hudební gramotnost
 • Kooperace a sociální zdatnost
 • Fonémický sluch
 • Sluchová analýza a syntéze v AJ

Materiály v ceně kurzu:

 • Veškeré pracovní listy pro výuku během týdne
 • Několik úkolů na doma po skončení kurzu – vlastní pracovní sešit
 • Knížečka Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? (dětmi v průběhu týdne vyrobená)
 • Výtvarné materiály (papíry, lepidlo, chlupaté drátky, očička, krepáky atd.)
 • Flashkarty k procvičování cílové skupiny slovíček (celobarevné, laminované karty)
 • Nástěnné karty k procvičování pohádky
 • A určitě ještě něco dalšího :)

Zápis do 1. ročníku

Na našich webových stránkách na 1.straně úplně dole najdete Den otevřených dveří on-line 

                                  zveme vás k návštěvě 

 

 

         Informace pro rodiče, kteří mají zájem přihlásit své dítě k zápisu  do 1. třídy

 

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23


 ZŠ Easy Start s.r.o. Plzeň není spádovou školou a přijímání dětí ke vzdělávání se řídí jinými pravidly než u spádových škol. Místo trvalého pobytu dítěte nemá vliv

na přijetí dítěte, stejně tak datum podání žádosti ani pořadí dítěte u zápisu. O přijetí ke vzdělávání na  ZŠ Easy Start  Plzeň rozhodne ředitelka školy ve

správním řízení  podle níže uvedených kritérií.

Pro školní rok 2022/23 bude otevřena jedna první třída s kapacitou maximálně 16 žáků. 

 

Kritéria přijetí a bodové hodnocení uchazečů v případě většího zájmu než umožňuje kapacita:


1. dovršení věku 6 let do 31. 8. 2022
2. dítě navštěvovalo MŠ Drobeček
3 dítě má sourozence v ZŠ Easy Start
4. sdílení alternativního ped. přístupu 

Vážení rodiče, velmi nás těší, že jste projevili zájem, aby Vaše dítě plnilo povinnou školní docházku na naší škole.

Protože naše škola má určitá specifika /opravdu velké množství hodin anglického jazyka v různých formách, výuka matematiky podle prof. Hejného/, nejprve Vám doporučuji opravdu důkladné prostudování webových stránek naší školy, kde se seznámíte jak s fungováním naší školy, tak i se vším, co naše škola nabízí a poskytuje.

Abyste si lépe dovedli „život“ na naší škole představit, máme pro vás přichystané dny otevřených dveří, na kterých se můžete zúčastnit přímo vyučování a vidět chod školy „naživo“ a dále si popovídat s pedagogy a ředitelkou školy. Jejich datum a čas naleznete včas na našich stránkách.

Pro lepší seznámení se školou Vám také doporučuji domluvit si schůzku přímo s ředitelkou školy a probrat všechny otázky, které vás napadnou.

Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2022 dovrší šestý rok věku.

Zápis se uskuteční dne: 14. dubna 2022       8 -18 hodin

K zápisu se musíte písemně přihlásit do 31. března 2022 a dostanete podrobné informace k organizaci zápisu /na zápis jsou děti zvány na přesný čas a absolvují hodinový výlet po světě /formou her budou cestovat po různých částech světa, kde plní různé zábavné úkoly, které nám slouží k základnímu poznání vašich dětí a seznámení vašich dětí s prostory školy a paní učitelkami/.

Před zápisem si, prosím, přečtěte, co vše by vaše dítě mělo zvládnout, aby jeho start ve škole byl bezproblémový.

(V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. září do 31. prosince musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny – zákonný zástupce toto doporučení přiloží k žádosti. V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. ledna do 30. června musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře/klinického psychologa – zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti. Zákonný zástupce dítěte má podle § 37 odst. 4 školského zákona možnost odkladu povinné školní docházky. V takovém případě zákonný zástupce zažádá o odklad (naleznete v příloze) a žádost doplní povinnými přílohami).

K zápisu je zapotřebí přinést:

 • žádost, kterou dokládáte svůj zájem o plnění povinné školní docházky na naší škole
 • rodný list dítěte
 • evidenční list dítěte
 • vyplněný dotazník
 • souhlas o vzájemné shodě
 • v případě odkladu povinné školní docházky vyplněnou žádost (naleznete v příloze),
 • v případě předčasného zápisu vyplněnou žádost (naleznete v příloze).

Co má umět prvňáček

Žádost o přijetí

Evidenční list

Dotazník k zápisu

Prohlášení o shodě

Žádost o předčasný zápis

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky

Žádost o přestup do základní školy

Novinky

 

 

Vážení rodiče, 
 
    chtěla jsem Vás informovat, že do Školské rady byla na základě  hlasování  dne 21.9.2021 vybrána paní Irena Poláková - maminka Míši / 2. třída/ a Veroniky / 4. třída/. 
 
   Můžete se na ni obracet s připomínkami či návrhy k chodu školy.
 
    Školská rada tedy bude pracovat ve složení  Mgr. Kateřina Jungová  - zástupce pedagogů
                                                                   Mgr. Irena Poláková zástupce rodičů
                                                                   Mgr. Kateřina Paušová - zástupce zřizovatele
   

 

 

 

Akce na měsíc září a říjen 

13.9.  4. třída návštěva Plzeňské hvězdárny

18.9. Oslava 10 let od založení školy Area D

22.9.  1. + 2. třída  Besedárium Cesta za pokladem černého pirát

          3. + 4. třída Besedárium Houstone, máme problém

23.9. Jak na požár 5.třída beseda SH ČMS Plzeň

29.9.    3. třída  Moje cesta na svět – beseda     

           5. třída Dobrodružství dospívání     

            1.třída Depo Tajuplný les Blik , blik

4.10. 2.třída Animánie – Animujeme klasické pohádky

7.10.  4.třída  Animánie Animujeme reklamu

8.10  1. třída Divadlo Alfa Pohádka z Ošemetna

8.10.   3. třída Animujeme moderní pohádky

12.10. První pomoc beseda 3.třída SH ČMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14.10. Celoškolní projekt Domácí mazlíčci   

22.10. Návštěva Techmánie 1.třída

26.10.   Celodenní projekt  Halloween

26.10.   Oslava Halloweenu akce pro rodiče a děti

  

Milí rodiče,
jsem velice ráda, že začneme školní rok opět všichni společně v prostorách školy a doufám, že letos to už bude napořád.
Doufám, že jste si všichni v rámci možností odpočinuli a čeká nás klidný školní rok s minimem problémů a hlavně bez nemocí a nepříjemností.

Na vaše děti už se moc těšíme. Paní učitelky pilně připravují třídy, paní uklízečka uklízí, aby vše bylo čisté a vydezinfikované. Už v tom máme praxi.
Při přípravách nového školního roku vycházíme z manuálu, který každá škola dostala z MŠMT a se kterým se můžete seznámit i vy.

Je k dispozici na internetových stránkách v sekci novinky. Určitě mají někteří z vás obavu, jak to ve škole bude vypadat, ale věřte, že se
snažíme udělat vše pro to, abychom vaše obavy rozptýlili. Na druhou stranu ale nechceme zacházet do extrémů.                                                                                                          Jsou věci, které musíme striktně dodržet a pak požadavky, které si můžeme přizpůsobit vzhledem k velikosti školy a provozu školy.
Co se týče dezinfekce a úklidu školy, jsme opravdu ve všem dobře vybaveni. V prostorách školy máme nainstalovaný stojan s dezinfekcí, v každé třídě je připraveno
tekuté mýdlo s dezinfekčními účinky, paní uklízečka je poučena jak správně dezinfikovat prostory školy a ráno provádí úklid a dezinfekci paní uklízečka z MŠ.
Jsme vybaveni dostatečným množstvím hyg. prostředků, papírových ručníků, bezkontaktním teploměrem, jednorázovými rukavicemi - máme i roušky, respirátory.
Máme také zakoupeny sterilizátory vzduchu, které denně používáme a střídáme třídy, ve kterých ho využíváme, budeme větrat a chodit ven, jak to půjde.
Ve školní jídelně se děti budou stravovat tak jako v minulém roce. Už to máme vyzkoušené. Na oběd budou děti chodit po třídách, polévku, pití i příbor jim bude                                  vydávat paní kuchařka. Po odchodu třídy bude stoly dezinfikovat. Také ve výdejně bude dodržovat veškeré hyg.předpisy.
Z důvodu míchání dětí v jídelně nebudeme zatím nabízet dětem svačinky. Uvidíme, jak se situace vyvine a pak bychom příp. se svačinkami zase začali.
Vás rodiče požádám, abyste tak jako v minulém roce, nenavštěvovali školu, pokud nemáte domluvenu schůzku s paní učitelkou. Výjimku mají rodiče prvňáčků,                                         kteří si na naši školu musí zvyknout a někteří by to bez ranní a odpolední pomoci rodičů nezvládli. Myslím, že ale postačí první dva měsíce – někdo to zvládne i dříve                                     a i prvňáčci budou do školy chodit sami bez rodičů. Pokud půjdete pro děti do družiny, zvoňte na příslušné odd., kam vaše dítě chodí. Paní vychovatelka vám ho pošle.
Nezapomeňte prosím, že v prostoru školy, musíte mít nasazen respirátor. Také děti musí respirátor ve vnitřních prostorách školy nosit. Ve třídách už mohou být bez něj.
Družina bude mít opět tři oddělení. Informace k družině vám pošlu v samostatném mailu, ale i tam se budeme snažit dodržovat všechny hyg. zásady.
Vás rodiče prosím, abyste dítě s příznaky jakékoli nemoci, neposílali do školy. Věřím, že každý z vás je zodpovědný a chce, aby jeho dítě i jeho kamarádi mohli chodit do školy.
Jak jste určitě zjistili, Google Classroom bude fungovat dál, budete tam mít úkoly pro děti, když nebudou ve škole, ale opravdu bychom ho neradi využívali k distanční výuce,             protože budeme v karanténě.

  Takže jak to bude v letošním roce vypadat?
První školní den stráví děti ve škole pouze první vyučovací hodinu. Společně si popovídáme, jak jsme strávili prázdniny, děti se dozví, co je v novém roce čeká, zahrajeme si nějakou hru
atd.  Dětem také prozradíme, jaké předměty je v dalším školním roce čekají, jaké paní učitelky je budou učit, kdo bude ve školní družině a jaké kroužky a akce je čekají. Potom si je
již můžete odvézt domů. Pokud mají odejít samy, je zapotřebí jim napsat lístek.
 
Dětem ráno připravíme na lavice učebnice, které budou v dané třídě potřebovat k prohlédnutí, pokud budou mít zájem, mohou si hned první školní den vzít do školy tašku a
učebnice a sešity si vzít na prohlížení s sebou domů. Dejte jim také s sebou boty na přezutí, hned si je mohou uložit do šatny na určené místo.
První školní den nemají ještě děti přihlášený oběd, protože předpokládáme, že půjdou hned po první hodině domů. Pokud budou zůstávat ve škole, družina je otevřena do 12:00 hod.      Ale od čtvrtka nám již budou obědy dovážet.
Určitě už se k Vám dostala informace, že se děti budou na začátku školního roku testovat /viz manuál na stránkách školy/.                                                                                            Zatím by se mělo testovat 3x. 1.9. – třídy druhá až pátá a 2.9. – prvňáčci, dále v pondělí 6.9.a ve čtvrtek 9.9. všichni.
Testy budou zdarma a bude to zase jiný druh než který jsme používali loni, ale vaše děti to určitě zvládnou.                                                                                                                     S rodiči prvňáčků se na postupu domluvím na schůzce 1. školní den. Obědy se budou vydávat v době od 12.20 do 13.45- podle rozpisu, který najdete na nástěnce
školy. Obědy nám dováží ŠJ při 10.ZŠ – cena oběda je 52 Kč. Skládá se z ceny potravin 32 Kč – hradíte přímo školní jídelně /prvňáci první měsíc hotově, ostatní z účtu, pak již formou strhávání z účtu u všech/ a částky 20 Kč – režijní náklady  + náklady na dovoz-tato částka bude fakturována jídelnou škole a vy ji budete hradit formou zálohy 2.000 Kč za pololetí škole. Vyúčtování režijních nákladů na obědy z minulého roku jste všichni dostali během prázdnin na účet, ze kterého byla záloha zaplacena.
Škola je také zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Takže vaše děti budou dostávat nejméně 2x za měsíc ovoce nebo mléko v rámci projektu zdarma.
Při příjezdu do školy, prosím, nezajíždějte do objektu, ale parkujte na parkovišti Penny. Parkoviště v objektu není určené základní škole- tyto prostory nemáme pronajaty.
 
Děti potom posílejte nebo sami odvádějte cestičkou, která je mezi Penny a domky v sousedství školy. Parkoviště uvnitř areálu nechte, prosím, rodičům dětí ze školky.
 
Vstup do budovy bude zajištěn následovně: ráno budou dveře otevřeny do 8.30 /tento čas slouží hlavně dětem z MŠ/ Vaše děti musí být v šatně nejpozději v 8.15  (v 8.20   bude paní
školnice MŠ vytírat a dezinfikovat chodbu a schody a v 8.35 již musí být v MŠ a vytírat tam, takže vás prosím o dodržování tohoto času). Pokud vedete ráno dítě do šatny /týká se rodičů
prvňáků/, nemusíte se zouvat. Pokud ale chcete navštívit jiné prostory než ředitelnu nebo šatnu, žádám vás o používání návleků, které jsou na botníku v chodbě. Vaše děti i my učitelky
se v prostoru také přezouváme, protože samozřejmě chceme mít naši školu čistou. Pokud si půjdete odpoledne vaše dítě vyzvednout, využijte k tomu videozvonky dole u dveří. Dítě
vám paní vychovatelka nebo paní učitelka sama pošle na základě toho, že vás uvidí na obrazovce, a domluví se s Vámi. Proto již nemusíte do budovy vstupovat. Předejte, prosím,
informace k vyzvedávání dětí i ostatním příbuzným, kteří děti budou vyzvedávat.

A co naše děti potřebují do školy?
Moc toho není, už to znáte, ale přece jenom: samozřejmě aktovku a vybavený penál, kde budou dvě tužky, nejlépe 2 pera, tyčinkové lepidlo, nůžky a základní sadu pastelek pro
použití v hodině. Dále zástěrku /tričko/ na výtvarnou výchovu a podle potřeby obaly na sešity. Druháci ještě potřebují pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou a třeťáci kružítko /stačí
ve druhém pololetí/.
Věci na výtvarnou výchovu zajistíme my a dětem je budeme vydávat podle potřeby –zajistíme kvalitní výtvarné potřeby, které se neničí a jsou vhodné pro děti.
Co se týče potřeb na tělesnou výchovu – děti potřebují sportovní oblečení do tělocvičny i na ven včetně vhodné obuvi, švihadlo a batůžek na záda, ve kterém si budou děti věci nosit.
Prosím věnujte dostatečnou pozornost výběru vhodné obuvi. Do tělocvičny potřebují děti jiné boty – nelze je tedy střídat a mít ve škole pouze jedny (můžete si je samozřejmě na
tělocvik donášet, ale potom je důležité na ně nezapomenout). Dítě, které nebude vhodně připraveno na tělesnou výchovu, se jí nebude moci zúčastnit (čistě z bezpečnostního
hlediska). Nezapomeňte na gumičku do vlasů (pro děvčata) a ponožky, pokud dítě zrovna nosí něco jiného. Dejte svým dětem na TV také lahev s pitím.
 I když máme ve třídě vždy připravenu krabici papírových kapesníčků, nezapomeňte dávat dětem do školy i vlastní – potřebují je při pobytu venku, při akcích mimo školu. 

První školní den budou mít všechny třídy vyučování jednu vyučovací hodinu /pro případné zájemce bude do 12 hodin družina /funguje i ranní družina/, pouze u prvňáčků
předpokládáme delší čas z důvodu setkání rodičů hned první den /cca do 11 hodin/. Vzhledem k situaci ale prosím o přítomnost na zahájení školního roku v 1.třídě nejvýše dvou
členů rodiny- samozřejmě s respirátorem. Od čtvrtka bude vyučování pro 1. a 2. třídu končit ve 12.15, ostatní třídy budou končit ve 13.10. Tento týden ještě nebude tělesná výchova, tak
s tím, prosím, počítejte. Další týden již bude vyučování podle rozvrhu, zatím bez kroužků. Družina již funguje normálně do 17 hodin. V rozvrhu budou samozřejmě zařazeny i hodiny angličtiny s rodilou mluvčí /a u první třídy kroužek Angličtina hrou a u druhé třídy a třetí třídy Čtení v angličtině/ SAM/ a u čtvrté a páté třídy Reálie anglicky mluvících zemí, které do normálního rozvrhu podle ŠVP nepatří. Konverzaci v anglickém jazyce s rodilou mluvčí povede i nadále Katie Warnar, o výuku angličtiny se postarají stejné paní učitelky jako loni.
.
Ve škole budou mít děti také velkou nabídku kroužků. Podrobnější informace k nabídce kroužků a k provozu školní družiny v letošním školním roce dostáváte v příloze.
Tak teď hlavně, abychom školní rok zvládli ve zdraví a v pohodě. Všichni se o to budeme snažit.Na závěr bych ještě chtěla upozornit všechny rodiče, že školné za 1. pololetí musí být
uhrazené do 31.8.2021, to znamená, že v té době již musí být peníze na účtu nebo v pokladně školy. Pokud budete platit 31.8., peníze budou na účtu pozdě a způsobíte sobě i
mně zbytečné problémy.  Platbu za družinu/ 4000 Kč za pololetí / a režijní náklady na obědy/ 2000 Kč/ stačí uhradit až do konce září. Snížená platba za družinu pro ty, kteří měli zaplacen i
měsíc březen 2021, je 3 200 Kč.
                
  Těším se na setkání s Vámi a děkuji za spolupráci.

 

 

 

 

 

   Rozvrh hodin

   Manuál k provozu škol a testování

Vážení rodiče, 

určitě již netrpělivě čekáte na informace k zahájení nového školního roku. Informace z MŠMT ohledně hyg. opatření jsem dostala až dnes 18.8., takže je v současné době zpracovávám, abyste mohli být včas informování. " Manuál" k provozu školy budete mít také brzy k dispozici na stránkách. Rozvrh pro vaše děti a nabídku kroužků už také máme připraveny, vše bych Vám ráda poslala během víkendu spolu s informacemi o provozu družiny.

Věřím, že letošní rok bude už klidnější  a že ho prožijeme společně ve škole a ve zdraví.