Mgr. Hana Cuchá

  • Školní asistent
  • Lektorka anglického jazyka
  • Vedoucí kroužku Reálie anglicky mluvících zemí
  • Vedoucí kroužku Příprava na Cambridgeské zkoušky

Životopis