Vytisknout

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka je u nás stěžejní a na velice vysoké úrovni. I proto nás vyhledává velké množství rodičů a jezdí k nám pedagogové získávat zkušenosti. Máme celistvý program podporující všechny stránky osvojení jazyka, výborné lektory, obrovské množství zahraničních výukových materiálů, rozsáhlou anglickou knihovnu a hlavně vyzkoušený a fungující systém vzdělávání. Před 8 lety jsme současně začali jako jedna z mála škol v ČR pilotovat výuku čtení metodou Synthetic Phonics – tedy metodou využívanou v UK a USA. V současné době jsme pro tuto metodu modelovou školou a naší lektoři jsou metodiky syntetické metody právě pro ČR.

Děti se jazyku intenzivně věnují již od první třídy. Krom rozvrhových hodin, (na které je využita maximální dotace včetně navýšení), mají žáci ještě navíc odpolední hodiny s lektorem a konverzace s rodilou mluvčí (od první třídy). Nechybí ani anglická družina, reálie anglicky mluvících zemí,  či příprava na Cambridgeské zkoušky.  Není proto výjimkou, že každoročně velká část žáků páté třídy dosáhne jazykové úrovně A2 a někteří se rozhodnou skládat zkoušky pro úroveň B1.

Časová dotace v jednotlivých ročnících:

 

povinné

povinně volitelné

konverzace s rodilou mluvčí

volitelné

Aj družina

celkem hodin/týden

1.třída

2 hodiny

AJ hrou

1

 

1

5

2.třída

2 hodiny

synthetic Phonics

1

 

1

5

3.třída

3 hodiny

synthetic Phonics

1

 

1

6

4.třída

1 Grammar 2  běžné

1 Reading

Aj realie

2konverzace nebo 1konverzace a 1programování v AJ

příprava na Cambridgeské zkoušky

1-2h

 

8-9

5.třída

1 Grammar, 2  běžné

1  Reading

Aj realie

2konverzace nebo 1konverzace a 1programování v AJ

příprava na Cambridgeské zkoušky

1-2h

 

8-9

 

Kromě přípravy na Cambridgské zkoušky jsou všechny hodiny AJ zahrnuty ve školném.

Proč to u nás funguje a co děláme jinak než na jiných školách?