Klasická anglická pohádka o hladové housence (opět z dílny Erica Carla), která bude děti provádět celým týdnem a díky ní se děti zábavnou formou naučí dny v týdnu, měsíce v roce, číslovky, ovoce, jídlo a zopakují si barvy. Každý jednotlivý výukový blok bude zaměřen na jeden den ze života housenky a na děti tak bude čekat postupné prožívání pohádky a spoustu úkolů rozvíjejících porozumění anglickému slovu, podporu vyjadřování v AJ, aktivní i pasivní znalost slovíček a gramatických struktur a hlavně spoustu zábavy. Po skončení kurzu si děti domů odnesou množství výtvorů a pracovních listů, které jim budou i po skončení týdne připomínat pohádku o nenasytné housence, vlastní knížečku The Very Hungry caterpillar v angličtině (kterou si společně vyrobíme), která bude sloužit k opakování doma a několik úkolů pro volnou chvíli. Anglická cvičení budou obsahovat i úkoly, které dětem pomohou s opakováním velkých a malých písmena a začlení prvky čtení a psaní podle Key stage objectives Pre-K a 1 (způsob, jakým se učí číst a psát děti v Anglii již od 5 let). Způsob výuky a vybraná kniha vedou děti k dosažení stupně „confident reader“ s využitím přistupu „ I can do it“ Tento kurz využívá originálních her, knížek a pracovních sešitů přímo z Velké Británie (resp. USA) a to včetně využití interaktivní tabule a projektoru.

Během týdne se budeme aktivně věnovat anglickému jazyku nejen v učebně, ale i venku na zahradě, nezapomeneme na výtvarné práce a hudební aktivity. Na děti tak čeká opravdu zajímavý a pestrý program. Každoročně zařazujeme i nějaké to pečení či drobné šití (především postaviček z knihy). Uvidíme, co to bude letos.

BONUS – některá z dalších knih od Erica Carla. Zda to bude Naštvaná beruška, Osamělá vážka či Velmi tichý cvrček se nechte překvapit 😊


Cílová AJ:

 • dny v týdnu
 • měsíce v roce
 • ovoce
 • jídlo (opravdu velké množství)
 • kuchyňské vybavení a náčiní
 • čísla (včetně pořadových)
 • barvy

 

Procvičování:

 • Velká malá písmena
 • Matematické úlohy
 • Spellingová cvičení
 • Čtení v AJ
 • Gramatika tvoření vět
 • Hudební gramotnost
 • Kooperace a sociální zdatnost

Materiály v ceně kurzu:

 • Veškeré pracovní listy pro výuku během týdne
 • Několik úkolů na doma po skončení kurzu – vlastní pracovní sešit
 • Knížečka The Very Hungry Caterpillar (dětmi v průběhu týdne vyrobená)
 • Výtvarné materiály (papíry, lepidlo, chlupaté drátky, očíčka, krepáky atd.)
 • Flashcarty k procvičování cílové skupiny slovíček (celobarevné, laminované karty)
 • Nástěnné karty k procvičování pohádky
 • a možná i něco navíc

Kniha z dílny Erica Carla, která díky své jednoduchosti, repetici, zvučnosti a nepředvídatelnosti příběhu baví děti na celém světě. Děti každý den společně „přečtou“ další a další stránky z knihy a společně tak objeví svět popletených zvířátek. Kniha je připravena tak, že i děti od 4 let mají pocit, že čtou díky opakování a rytmizaci. Během kurzu se děti naučí/zopakují 12 barev, názvy 10 zvířátek, číslovky, některé části těla zvířat, slovesa, fráze „What do you see/hear“ a odpověď „I see/hear a …“, správně zařazování artickles a adjectives před nouns. Děti tak postupně objeví kreslený příběh Erica Carla, díky němuž se budou kromě angličtiny věnovat také některým matematickým cvičením, rozlišování písmen, rozvoji sociálních a vyjadřovacích dovedností a práci s netradičními výtvarnými materiály. Po skončení kurzu si děti, kromě spousty zážitků, odnesou také celobarevné laminované flashkarty, obrázky na zeď k opakování příběhu, pracovní listy k procvičování klíčového jazyka doma a vlastní vyrobenou knížečku s příběhem Erica Carla.

Polar Bear, Polar Bear, What Do You Hear?

Volné pokračování knihy Brown Bear (Eric Carl), ve které se děti seznámí s dalšími 10 zvířátky a to pomocí zvukově hudebních her a úkolů. Cíleně se věnujeme rozvoji sluchu, sluchové analýze a syntéze, fonetické a fonémické stránce jazyka – jedná se o velice důležitou (v prvních letech výuky v podstatě stěžejní) oblast jazyka.

Téma: Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? - Polar Bear Polar Baer, What Do You Hear?


Cílová AJ:

 • Barvy
 • Zvířátka
 • Čísla
 • Části těla zvířat
 • What do you see?
 • I see a…
 • I hear…

Procvičování:

 • Velká/malá písmena
 • Předmatematické a primárně matematické úlohy
 • Logické úkoly a hádanky v AJ
 • Rozpoznání čísel, tvarů
 • Počet slabik ve slově
 • Čtení pomocí repetice
 • Hudební gramotnost
 • Kooperace a sociální zdatnost
 • Fonémický sluch
 • Sluchová analýza a syntéze v AJ

Materiály v ceně kurzu:

 • Veškeré pracovní listy pro výuku během týdne
 • Několik úkolů na doma po skončení kurzu – vlastní pracovní sešit
 • Knížečka Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? (dětmi v průběhu týdne vyrobená)
 • Výtvarné materiály (papíry, lepidlo, chlupaté drátky, očička, krepáky atd.)
 • Flashkarty k procvičování cílové skupiny slovíček (celobarevné, laminované karty)
 • Nástěnné karty k procvičování pohádky
 • A určitě ještě něco dalšího :)

Zápis do 1. ročníku

Výsledky zápisu konaného dne 6.4.2023 

Do 1. třídy byly přijaty tyto děti: 2, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 33, 34, 36

 

Schůzka s rodiči přijatých dětí se bude konat ve středu 3. května od 15:30 hod.

   Rodiče obdrží rozhodnutí o přijetí žáka a budou podepisovat smlouvu / podepisuje

ten zákonný zástupce, který je ve smlouvě podle přihlášky uveden/ . Na schůzce se 

rodiče dozví i informace k novému škonímu roku.

     Těšíme se na vás.

 

Na našich webových stránkách na 1.straně úplně dole najdete Den otevřených dveří on-line 

                                  zveme vás k návštěvě 

 

 

         Informace pro rodiče, kteří mají zájem přihlásit své dítě k zápisu  do 1. třídy

 

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24


 ZŠ Easy Start s.r.o. Plzeň není spádovou školou a přijímání dětí ke vzdělávání se řídí jinými pravidly než u spádových škol. Místo trvalého pobytu dítěte nemá vliv

na přijetí dítěte, stejně tak datum podání žádosti ani pořadí dítěte u zápisu. O přijetí ke vzdělávání na  ZŠ Easy Start  Plzeň rozhodne ředitelka školy ve

správním řízení  podle níže uvedených kritérií.

Pro školní rok 2023/24 bude otevřena jedna první třída s kapacitou maximálně 15 žáků. 

 

Kritéria přijetí a bodové hodnocení uchazečů v případě většího zájmu než umožňuje kapacita:


1. dovršení věku 6 let do 31. 8. 2023
2. dítě navštěvovalo MŠ Drobeček
3. sdílení alternativního ped. přístupu 

Vážení rodiče, velmi nás těší, že jste projevili zájem, aby Vaše dítě plnilo povinnou školní docházku na naší škole.

Protože naše škola má určitá specifika /opravdu velké množství hodin anglického jazyka v různých formách, výuka matematiky podle prof. Hejného/, nejprve Vám doporučuji opravdu důkladné prostudování webových stránek naší školy, kde se seznámíte jak s fungováním naší školy, tak i se vším, co naše škola nabízí a poskytuje.

Abyste si lépe dovedli „život“ na naší škole představit, máme pro vás přichystané dny otevřených dveří, na kterých se můžete zúčastnit přímo vyučování a vidět chod školy „naživo“ a dále si popovídat s pedagogy a ředitelkou školy. Jejich datum a čas naleznete včas na našich stránkách.

Pro lepší seznámení se školou Vám také doporučuji domluvit si schůzku přímo s ředitelkou školy a probrat všechny otázky, které vás napadnou.

Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2023 dovrší šestý rok věku.

Zápis se uskuteční dne: 6. dubna 2023       8 -18 hodin

K zápisu se musíte písemně přihlásit prostřednictvím mailu a  doručením  vyplněných tiskopisů v příloze do školy  do 31. března 2023 a dostanete podrobné informace k organizaci zápisu /na zápis jsou děti zvány na přesný čas a absolvují hodinový výlet po světě /formou her budou cestovat po různých částech světa, kde plní různé zábavné úkoly, které nám slouží k základnímu poznání vašich dětí a seznámení vašich dětí s prostory školy a paní učitelkami/.

Před zápisem si, prosím, přečtěte, co vše by vaše dítě mělo zvládnout, aby jeho start ve škole byl bezproblémový.

(V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. září do 31. prosince musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny – zákonný zástupce toto doporučení přiloží k žádosti. V případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. ledna do 30. června musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře/klinického psychologa – zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti. Zákonný zástupce dítěte má podle § 37 odst. 4 školského zákona možnost odkladu povinné školní docházky. V takovém případě zákonný zástupce zažádá o odklad (naleznete v příloze) a žádost doplní povinnými přílohami).

K zápisu je zapotřebí připravit :

 • žádost, kterou dokládáte svůj zájem o plnění povinné školní docházky na naší škole
 • rodný list dítěte
 • evidenční list dítěte
 • vyplněný dotazník
 • souhlas o vzájemné shodě
 • v případě odkladu povinné školní docházky vyplněnou žádost (naleznete v příloze),
 • v případě předčasného zápisu vyplněnou žádost (naleznete v příloze).

Co má umět prvňáček

Žádost o přijetí

Evidenční list

Dotazník k zápisu

Prohlášení o shodě

Žádost o předčasný zápis

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky

Žádost o přestup do základní školy

Novinky

 

Plán na měsíc říjen

4. 10. celoškolní projekt Den domácích mazlíčků

4.10. návštěva Plzeňského podzemí 3.třída

7.10.  sobotní Hry bez hranic – soutěže rodičů a dětí

9.10.  celodenní projekt Vesmír 4.třída

12.10.  beseda s Policií ČR Pes a pravidla 1.třída

             beseda s Policií ČR Setkání s cizí osobou 2.třída

             beseda s Policií ČR Bezpečně v dopravě 3.třída

19.10. testování Mensa

20.10. beseda Moje cesta na svět 3.třída

20.10. beseda Dobrodružství dospívání  5.třída

20.10. návštěva Techmánie  Barvy  kolem nás  1.třída

24.10. – 25.10. Projekt Harry Potter 4.třída

25.10. celoškolní projekt Halloween 1. – 5. třída

25.10. odpolední akce pro rodiče Halloween

31.10. beseda s Policií ČR Netolismus 4.třída

 

Akce na měsíc září 2023

4.9. 2023 - schůzka s rodiči žáků 1. třídy

 1. 9. 2023 – schůzka s rodiči 3. třídy

5.9. 2023  - adaptační a seznamovací aktivity –  3.třída

8.9.2023 - Den vědy a techniky – chemické pokusy 5.třída

 1. 9. 2023 Beseda s Mgr. Bittmanem o autismu 3.třída

13.9.2023   návštěva Hvězdárny Plzeň  4.třída – sluneční soustava

21.9. 2023 celodružinový projekt Srdíčkový den

22.9. 2023  - Cesta do pravěku Plzeňského kraje ZČM  4.třída

22.9. 2023  Plzeňské historické podzemí 5.třída

26.9.2023  Podzimní únikovka 2.třída

26.9.2023 Divadlo Alfa Zločin v říši pohádek 1.třída

26.9.2023 Mezinárodní kolo poháru vědy kroužek šikovné makovice

26.9.2023 Projekt sv. Václav 3.třída

27.9.2023  Miniprojekt sv. Václav  jednotlivé třídy

 

Milí rodiče,

  

prázdniny se pomalu chýlí ke konci a my už začínáme připravovat školu na příchod našich žáčků.  Na vaše děti už se moc těšíme. Paní učitelky se připravují, paní uklízečky uklízí, aby vše bylo čisté a vydezinfikované.

Doufám, že jste si všichni v rámci možností odpočinuli a čeká nás klidný školní rok s minimem problémů a hlavně bez nemocí a nepříjemností.

 

První školní den  

 • První školní den pondělí 4. zářístráví děti ve škole pouze první vyučovací hodinu. Společně si popovídáme, jak jsme prožili prázdniny, děti se dozví, co je v novém roce čeká, zahrajeme si nějakou hru atd.  Dětem také prozradíme, jaké předměty je v dalším školním roce čekají, jaké paní učitelky je budou učit, kdo bude ve školní družině a jaké kroužky a akce je čekají. Potom si je již můžete odvézt domů.
 • 1.třídabude mít zahájení školního roku setkáním rodičů cca do 11 hodin
 • Nezapomeňte na přezůvky,které si poté děti uloží do šatny na nově přidělené místo
 • Pokud mají děti odejít samy, je zapotřebí jim napsat lístek.
 • Školní družina bude otevřena od 7.00 hod  do 12.00 hod.
 • Dětem ráno připravíme na lavice učebnice, které budou v dané třídě potřebovat, k prohlédnutí, pokud budou mít zájem, mohou si hned první školní den vzít do školy tašku, a učebnice a sešity si vzít na prohlížení s sebou domů.

 

 Stravování

 • První školní den nemají ještě děti přihlášený oběd, protože předpokládáme, že půjdou hned po první hodině domů.
 • Dovoz a výdej obědů začíná v úterý 5.9.
 • Obědy se budou vydávat v době od 12.20 do 13.45- podle rozpisu, který najdete na nástěnce školy.
 • Obědy nám dováží školní jídelna při 10. ZŠ
 • Obědy si pro své děti přihlašujete a odhlašujete sami prostřednictvím aplikace strava.cz
 • Pokud dítě onemocní, můžete si první den nemoci oběd vyzvednout v době od 11:50 do 12.10 do vlastních jídlonosičů– zvoňte, prosím, na jídelnu. Ostatní dny nárok na jídlo nemáte, musíte ho dítěti odhlásit.
 • Při výběru obědů, prosím, vycházejte z toho, co vaše dítě opravdu jí. Z vlastní zkušeností vím, že plno jídla končí ve zbytcích, protože děti o něj nemají zájem.
 • Nezapomeňte dětem, prosím, připravit také dopolední, příp. odpolední svačinu + láhev s pitím. Pití si samozřejmě mohou ve škole doplňovat.
 • Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol.Takže vaše děti dostávají  2x za měsíc ovoce a mléko v rámci projektu zdarma.

Cena obědů a jejich placení

 • cena oběda je 63 Kč.
 • Skládá se z ceny potravin 38 Kč/oběd, které hradíte přímo školní jídelně.
 • Druhou část ceny za obědy tj. částky 25 Kč/oběd tvoří režijní náklady + náklady na dovoz - tato částka bude fakturována jídelnou škole a vy ji budete hradit formou zálohy 2 500 Kč za pololetí.
 • My si vedeme tabulku s počtem odebraných obědů a víme tak, kolik kdo vyčerpal na režijních nákladech. Vyúčtování obědů dostanete o prázdninách za celý školní rok

Školní jídelna:  773 832 171 odhlašování obědů  formou SMS

 

Parkování 

Vjezd do areálu školy je ZAKÁZÁN. Parkoviště je určené pro děti ze školky, které ho potřebují určitě více. K parkování využijte parkoviště u Penny a do školy veďte/posílejte děti pěšky cestou vedle Penny. Opravdu není možné, aby do areálu najížděli rodiče školáků. Každoročně se potýkáme s konflikty na parkovišti a různými výmluvami rodičů (já jsem nevěděl, jedu jen na skok, bylo volno). Opravdu není možné, aby se na parkovišti střídali všichni. Prosím, respektujte to. Děti o zákazu vjíždění na parkoviště vědí. Jaký příklad jim dává rodič, který pravidla vědomě porušuje?

 

Vstup do budovy

 • ráno budou dolní dveře odblokovány a horní otevřeny do 8:15 
 • Vaše děti musí být v šatně nejpozději v 8.15  (v 8.20 bude p. školnice MŠ vytírat a dezinfikovat chodbu a schody a v 8.35 již musí být v MŠ a vytírat tam, takže vás prosím o dodržování tohoto času).
 • Pokud vedete ráno dítě do šatny (týká se hlavně rodičů prvňáků), nemusíte se zouvat. Pokud ale chcete navštívit jiné prostory než ředitelnu nebo šatnu, žádám vás o používání návleků, které jsou na botníku v chodbě. Vaše děti i my učitelky se v prostoru také přezouváme, protože samozřejmě chceme mít naši školu čistou.
 • Pokud si půjdete odpoledne vaše dítě vyzvednout, využijte k tomu videozvonků dole u dveří.  Dítě vám pí. vychovatelka nebo pí. učitelka sama pošle na základě toho, že vás uvidí na obrazovce, domluví se s Vámi, proto již nemusíte do budovy vstupovat (vstup zakázán není a  pokud budete potřebovat, tak Vás paní vychovatelka vpustí dovnitř)
 • Předejte, prosím, informace k vyzvedávání dětí i ostatním příbuzným, kteří děti budou vyzvedávat.

 

 

 

Potřeby na vyučování

 • samozřejmě aktovka
 • vybavený penál, kde budou dvě tužky, nejlépe 2 pera /ne propisky/tyčinkové  lepidlo, nůžkya základní sada pastelek pro použití v hodině.
 • zástěrku /tričko/ na výtvarnou výchovu
 • podle potřeby obaly na sešity.
 • druháciještě potřebují pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou
 • třeťácikružítko /stačí v druhém pololetí/ a fixu na stírací tabulku

Věci na výtvarnou výchovu zajistíme my a dětem je budeme vydávat podle potřeby. Zajistíme kvalitní výtvarné potřeby, které se neničí a jsou vhodné pro děti. 

Potřeby na tělesnou výchovu

 • děti potřebují sportovní oblečení do tělocvičny i na ven včetně vhodné obuvi,švihadlo a batůžek na záda, ve kterém si budou děti věci nosit.
 • Prosím věnujte dostatečnou pozornost výběru vhodné obuvi. Do tělocvičny potřebují děti jiné boty – nelze je tedy střídat a mít ve škole pouze jedny (můžete si je samozřejmě na tělocvik donášet, ale potom je důležité na ně nezapomenout).
 • Nezapomeňte na gumičku do vlasů (pro děvčata) a ponožky, pokud dítě zrovna nosí něco jiného (punčocháče).
 • Dejte svým dětem na TV také lahev s pitím.
 • Dítě, které nebude vhodně připraveno na tělesnou výchovu, se jí nebude moci zúčastnit (čistě z bezpečnostního hlediska).

 

I když máme ve třídě vždy připravenu krabici papírových kapesníčků, nezapomeňte dávat dětem do školy i vlastní kapesníky – potřebují je při pobytu venku, při akcích mimo školu. 

 

 

Rozvrhy první týden

 • První školní den budou mít všechny třídy vyučování jednu vyučovací hodinu
 • u prvňáčků předpokládáme delší čas z důvodu setkání rodičů hned první den /cca do 11 hodin/
 • pro případné zájemce bude v pondělí  do 12 hodin družina
 • od úterý bude vyučování již podle normálního rozvrhu bez odpoledního vyučování, od středy i s odpoledním vyučováním a anglickou družinou
 • od úterý bude i družina do 17 hodin

 

        Kroužky začnou podle rozpisu v týdnu od 18.9.2023

 

 

Angličtina

V rozvrhu jsou zařazeny i nadstandardní hodiny angličtiny, které do normálního rozvrhu podle ŠVP nepatří. Jedná se o:

 • Angličtiny s rodilým mluvčím,  které povede Jack Daniel Sarka
 • U první třídy kroužek angličtina hrou
 • u druhé a třetí třídy čtení v angličtině/ SAM/
 • u čtvrté a páté třídy reálie anglicky mluvících zemí
 • tyto hodiny nejsou povinné. Děti mohou tedy být z hodin omluveny a odejít domů (na trénink, jiný kroužek). Nicméně zejména hodiny SAM pro 2 a 3 třídu jsou velice důležité pro správný nácvik čtení v Aj. Tyto hodiny tedy doporučujeme nevynechávat. Ostatní nadstandardní hodiny jsou rozšiřující a neváží se na obsah učiva běžných hodin AJ.

 

V běžných hodinách angličtiny budou téměř vždy přítomny dvě paní učitelky 1.-3. třída Mgr. Pavla Polívková a Mgr. Hana Cuchá, 4 + 5 třída Mgr. Kateřina Paušová a Mgr. Hana Cuchá. Informace k výuce angličtiny dostane ještě každá třída zvlášť.

  

Kroužky

 • Rozvrhy i nabídku kroužků jste již všichni dostali na začátku srpna, nyní přikládám odkaz na el. přihlašování na kroužky
 • Formulář/online přihlášku vyplňte nejpozději do 1.9.
 • V pondělí 4.9. dostanete informace, jak přihlašování/otevření kroužků dopadlo a další informace k chodu kroužků.
 • Cena kroužků se bude odvíjet od počtu přihlášených dětí – kroužky bez pomůcek cca 900 - 1000Kč, kroužky s potřebami (např. vaření, keramika) 1 800 – 2 000 Kč za pololetí, pokusy 1 400 – 1500 Kč a příprava na přijímací zkoušky a na CZ  1400 – 1700 Kč
 • Odkaz pro přihlášení na kroužky zde. Bezchybně funguje ve Chromu. Pokud byste měli s jiným prohlížečem problém, vkládám ještě celý link na překopírování.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDJsNK4v1W6h5fYaF-ngDhFwyPvSr_8uZE8BOfKWZMMORA3A/viewform?usp=sf_link

 

 

Školní družina    

 • Školní družina bude mít v letošním roce dvě oddělení.
 • Ranní družina bude mít jedno oddělení.
 • Ranní družina je do 8.05. Pokud přivedete děti v 8.05, pošlete je již do jejich tříd.
 • I. oddělení (Družina 1)pro děti z 1., 4. a 5 třídy, bude mít na starost Václava Ghitanová a Magdalena Ledvinková
 • I. oddělení bude otevřeno do 17.00 hod
 • II. oddělení (Družina 2)pro dětí z 2. třídy a 3.třídy povede Renáta Březinová
 • II. odděleníbude otevřeno do 15.30 hodin, potom se děti spojí s oddělením I. Od 15.30 zvoňte proto na Družinu 1 
 • Standardním způsobem vyzvedávání je využití videozvonku, přes který Vás paní družinářka vidí a dítě Vám pošle dolů(do školy tedy nemusíte vstupovat).
 • Pokud chcete do školy odpoledne vejít (například zabezpečit rychlejší odchod dítěte, vybrat knížku z anglické knihovny atd), tak samozřejmě můžete. Nicméně i v tomto případě si zvoníte na videozvoneka nahlašujete paní vychovatelce, ať dítě pošle a Vám odzvoní.
 • Prosíme, abyste zejména z důvodů bezpečnosti, nevstupovali do budovy bez vyzvání – tj. bez toho, aby o Vás někdo věděl resp. Vám odzvonil (i kdyby před Vámi zrovna někdo šel a bylo otevřeno). Naopak, důsledně dohlížejte na zavírání dolních dveří, aby škola zůstala uzamčena a zabezpečena.
 • Stejně jako loni, budeme mít i letos „anglickou družinu“ pro děti z 1., 2. a 3. třídy. V této době bude s dětmi v učebně angličtiny p. učitelka Polívková a p. asistentka Cuchá. Budou s dětmi hrát jazykové hry, nabízet jim aktivitky, na které při hodinách nezbývá čas a třeba i tančit

Přihláška do družiny a její platba

 • První školní den dostanou děti přihlášku do družiny, kterou prosím všichni vyplňte do 5.9.
 • Nezapomeňte vyplnit všechny osoby, které budou moci vaše dítě z družiny vyzvednout. Pokud osoba nebude na přihlášce uvedena, nebude moci paní vychovatelka dítě bez další konzultace s vámi /příp. písemné žádosti/, vydat.
 • Nezapomeňte, prosím, vyplnit odchody dětí. Jedná se o to, zda dítě bude navštěvovat družinu do 14:30 nebo déle a podle toho bude družina platit/neplatit.
 • Družina je do 14:30 zdarma
 • Částka za družinu po 14:30 je 4 000 Kč za pololetí.
 • Pokud má Vaše dítě družinu pouze do 14:30 a poté kroužek, musíte si dítě vyzvednout hned po ukončení kroužku (návrat do družiny není možný)

 

Děti budou také chodit hodně na zahradu, myslete na to, až jim budete ráno připravovat oblečení, aby se mohly na zahradě vyřádit a samozřejmě případně i zašpinit.

Uložte si, prosím, nová tel. čísla na jednotlivá odd.

Telefonní čísla družina :

 1. oddělení (Družina 1)pro děti z 1. 4. a 5. třídy775 678 759
 2. Oddělení (Družina 2)pro dětí z 2. třídy a 3.třídy776 645 155

 

Platby 

Na závěr bych ještě chtěla upozornit všechny rodiče, že školné za 1. pololetí musí být uhrazené do 31.8.2023, to znamená, že v té době již musí být peníze na účtu nebo v pokladně školy. Pokud budete platit 31.8., peníze budou na účtu pozdě a způsobíte sobě i mně zbytečné problémy.        

 

Režijní náklady za obědy, kroužky a platbu za družinu na 1. pololetí stačí uhradit do 30.9.2023     

        

Těším se na setkání s Vámi a děkuji za spolupráci.

Hana Paušová

 

 

 

 

Závěrečná tabulka důležitých dat a částek

 

Přihláška do družiny

Odevzdat třídní učitelce papírově

do 5.9. 2023

Přihláška na kroužky

Vyplnit online formulář

do 1.9.2023

Úhrada školného

Účet školy

2366069319/0800

Do 31.8. 2023

Úhrada družiny od 14:30

Účet školy

2366069319/0800

Do 30.9.2023

Úhrada obědů

1. – 5.třída

stravné

Účet 10. školní jídelny

               inkaso

 

Režijní náklady

Účet školy

2366069319/0800

Do 30.9.2023

Úhrada za kroužky 

Účet školy 

2366069319/0800 

Do 30.9.2023 

4.9.2023

1.třída

Do cca 11hod

Družina do 12hod

2.-.5.třída

Jednu vyučovací hodinu

5.9.2023

1.- 2.třída

Do 12:15

Družina do 17hod

3.-5.třída

Do 13:00

Od 6.9.2023

1.-.5.třída

Platný rozvrh včetně nadstandardní AJ a AJ družiny

 

 

 

 

 

 

Družina 1

1.      a  4. třída

Václava Ghitanová + Magdalena Ledvinková

 

Do 17:00

 

775 678 759

Družina 2

2. a 3.třída

Renáta Březinová

Do 15:30 poté v Družině 1

776 645 155

 

5.třída

Václava Ghitanová

v Družině 1

775 678 759

               

 

  

 

 

 

-

 

 

 

Akce na měsíc  červen 2023

1.6. Oslava dne dětí na zahradě školy  organizuje ŠD

1.6. Miniprojekt ke dni dětí 1. třída

1.6.  Exkurze keramička Chlumčany 3. a 5. třída

1.6.  Pohádkový les – české dějiny Božkovský ostrov  4. třída

5.6.  Depo Trnkova zahrada  4.třída

7.6. Divadlo Pipi Dlouhá punčocha 1. – 3. třída

7.6. Výlet od Prahy 5. třída

8.6. Dopravní hřiště – praktické dovednosti 2.- 5. třída

9.6. – 11.6. celostátní kolo Poháru vědy v Nymburku – Šikovné makovice

13.6. Cesta kolem světa – projekt 4. třída

15.6.  Anglický projekt  4.třída

16.6.  Čtecí dílna páťáků s prvnáčky

19.6. – 23.6.  Škola v přírodě

21.6. návštěva minigolfu v Plasích  2.třída

26.6. ZOO Plzeň program Zvířátka z pohádek 2.třída

26.6. ZOO Plzeň  program Cesta do Afriky  4.třída

26.6. Sportovní den 1.třída

26.6. Fit stezka Doubravka 3.třída

26.6.  Rozloučení s páťáky – odpolední program s nocováním ve škole

 1. 6. Dopoledne na statku – bojovka 2. a 3. třída

27.6.  Pasování dětí z MŠ na školáky  / program připravený páťáky/

27.6. Lobezský park – stezka s přírodovědnými úkoly  1.třída

28.6. Projekt Harry Potter II 1.třída

28.6. Exkurze do třídírny odpadu Černošín 2. – 5.třída

29.6.  Sportovní den ve Skoda sportpark 4.třída

30.6. Předání vysvědčení, zakončení školního roku

 

            

Akce na měsíc květen  2023

 

3.5. schůzka s rodiči dětí přijatých do 1.třídy

4.5. návštěva Centra robotiky 5.třída

5.5. fotografování celé školy

5.5. odpoledne pro čtvrťáky a páťáky BEAT  Saber contest

10.5. návštěva Hasičů v Přešticích  5.třída  

10.5. Pohádkový projekt 1.třída

11.5. Depo  Trnkova zahrada 2.třída

12.5.  Šicí dílna pro čtvrtou třídu

15.5. GATE 2. a 3. třída

15.5. Slavnost slabikáře  1. třída

17.5. Exkurze do Vodárny Plzeň  3. a 5. třída

18.5. Exkurze do Vodárny Plzeň 2. třída

19.5. Anglický projekt The Snail and the Whale 5. třída

19.5. Cryptománie šifrovací hra pro čtvrtou a pátou třídu

24.5.  Jarní slavnost

26.5.  Akce pro čtvrťáky a páťáky Odpoledne logických  deskových her

29.5. GATE  4. a 5. třída

30.5. Exkurze do Plzeňského pivovaru program Zapomenutá řemesla 4.třída

31.5. Animánie Plzeňské pověsti 5.třída

 

 

 

Akce na měsíc  duben 2023

 

1.4. sobotní velikonoční dílna pro děti a rodiče

2.4. třetí  Káti matematická neděle pro žáky páté třídy

5.4. třídní velikonoční projekty

6.4. zápis do 1.třídy

13.4. divadlo Alfa 4.tř. Pádístepí náčelník bizonů

17.4. přijímací zkoušky  na gymnázia žáků 5.třídy

17.4. dopravní hřiště – dopolední program 2. + 3. třída

17.4. třídní projekt  Jak víly a skřítci zachránili jarní vítr

18.4. přijímací zkoušky na gymnázia žáků 5. třídy

18.4. anglický projekt  Dear ZOO 2. třída

19.4. pedagogická rada

20.4.  dopravní hřiště – dopolední program  4. a 5. třída

21.4. Cambridgeské zkoušky  4.třída

24.4. |třídní aktiv 3.třídy

25.4. třídní aktiv  4.třídy

25.4. třídní aktiv  5.třídy

25.4. třídní aktiv  1.třídy

26.4. předání peněz z Jarmarku – Domov Sv. Zdislavy  4. a 5. třída

27.4. dopravní  hřiště  2. a 3. třída  dopolední pobyt

27.4. projekt  Zdravé zoubky  1.třída

27.4. celodružinová akce  Výtvarná dílna

27.4. třídní aktiv 2.třídy

 

 

 

 

Akce na měsíc březen 

 

1.3. Projekt Finanční gramotnost 4. a 5. třída

2.3. Techmánie  program Na tělo 3.třída

7.3. Celoškolní projekt  Bezpečnostní den 1. – 5. třída

9.3. Okresní přebor v šachu

10.3. Projekt Naše kraje  5.třída

16.3.  Techmánie  program Na tělo 4.třída

21.3.  Západočeské muzeum Středověk 4. třída

22.3.   Projekt Harry Potter 1.třída

23.3. Františkánský klášter prohlídka 3.třída

23.3. Techmánie program Na tělo  2.třída

23.3. Celodružinová akce  Představení oblíbené knihy

24.3.  Páťáci čtou prvňáčkům čtecí dílna

27.3. Kouzelný kalendář pohádka divadlo v Polanově síni 2.třída

29.3. Jarní jarmark 

 

Akce na měsíc únor 2023

 

1.2. Beseda Tonda obal  1.- 5. třída   všechny třídy postupně

2.2. Tělocvik trochu jinak návštěva Tyjátru 1.třída

2.2.  Techmánie  program Na tělo 5. třída

3.2. pololetní prázdniny

8.2. Divadlo Jak se kreslí večerníček / Polanova síň  2.třída

8.2. Zimní opakovačka 1. třída projekt

9.2. Plzeňská stopovačka 3.třída

10.2. Legální drogy beseda s Policií   4. a 5. třída

13.2. – 17.2. Jarní prázdniny

21.2. Lidské  tělo projekt 2. třída

22.2.  Animánie  Jak a co si povídají rostliny 1.třída

27.2. Anglický projekt Bear Hunt 1. třída

28.2. Maškarní karneval celodružinová akce

 

Přejeme Vám krásné Vánoce a klidný, pohodový a zdravý rok 2023

Akce na měsíc leden 2023

4.1. Třídní projekt  Jak Elfíci zachránili zamrzlé království 1. třída

6.1. Předávání peněz ze sbírky Dekapro  + beseda o Hospicu 4. a 5. třída

9.1. Animánie  Cirkus  2. třída

11.1. Animánie Animujeme hudbu 4.třída

11.1. Návštěva Muzea loutek  pohádka Kameňačka z pytlíku 1.třída

12.1. Třídní projekt Vyjmenovaná slova 3. třída

12.1.  Den s matematikou  třídní projekt 2.třída

 1. 1. Animánie Jak a co si povídají rostliny 1. třída

18.1. Techmánie Proč věci plavou a jiné ne  1. třída

20.1. Besedárium Cesta do Indie  2. a 3. třída

24.1. Den otevřených dveří pro rodiče budoucích žáčků

24.1. Celodružinová akce Vědomostní kvíz

25.1. Tělocvik trochu  jinak - Návštěva Tyjátru 1. třída

25.1. Pedagogická rada

31.1. Vysvědčení

 

 

       Akce na měsíc prosinec

2.12. Vánoční fotografování 1.- 5. třída

5.12. návštěva Mikuláše v 1. třídě + Mikulášský projekt

5.12. Mikulášský projekt 2. + 3.  třída

5.12. – 11.12.  Hodina kódu aneb světový týden informatiky a programování

6.12. Biskupství plzeňské Půjdem spolu do Betléma  program pro 2.třídu

6.12. Nocování ve škole 1. třída a beseda s pracovníkem HZS

7.12. Biskupství plzeňské Legenda o sv. Mikuláši 4. a 5. třída

7.12. Nocování ve škole 3.třída

12.12. Doubravecký klub Zdobení perníčků a výroba drobného dárku 3. třída

13.12. Beseda  NIŽ Moje cesta na svět 3. třída

13.12. Beseda NIŽ Dobrodružství dospívání  5. třída

13.12. Nocování ve škole 5. třída

14.12. Nocování ve škole  4. třída

20.12. Celodružinová akce Tvoření vánočních přání

21.12. Návštěva svíčkárny Rodas 1. a 5. třída

22.12.  Vánoční projekty 1. – 5. třída

 

Děkujeme všem 

     vybralo se krásných  skoro 22 000 Kč

Akce měsíc listopad  

1.11.  divadlo Alfa Zločin v říši pohádek  1. a 2. třída

4.11.  Krajské kolo logické olympiády

4.11.  šicí dílna 4. a 5. třída

10.11. Divadlo Ondřej Lazy Honza  anglicko-české divadlo 1. – 3. třída

14.11. GATE 2. a 3. třída  Three Little Pigs

22.11. GATE  4. a 5. třída  Isaac Newton

16.11.  Návštěva svíčkárny Rodas  4. třída

18.11. ředitelské volno

21.11. anglické divadlo Bold Rabbit  4. a 5. třída

21.11. třídní aktiv 3.třída 15.30

          třídní aktiv  2.třída 15.30

22.11.  třídní aktiv 1.třída 16.00

           třídní aktiv 4. třída 15.30

           třídní aktiv 5.třída 15.30

23.11.  Depo Lovci znaků    1.třída

30.11. Vánoční jarmark odpolední akce 

24.11. Depo  Lovci znaků 3.třída

30.11. Depo  Lovci znaků 4.třída

30.11. Depo Lovci znaků  5. třída

30.11.  Nocování ve škole 2. třída

Akce měsíc říjen

6.10. 1. – 5. třída  Projekt medová snídaně beseda se včelařem a medová svačinka

 13.10. 1.třída Divadlo Alfa Tři siláci

              4.třída Divadlo Alfa Tři siláci  

15.10. sobotní podzimní dílna pro rodiče a děti

17.10. 1.třída divadlo Na červenou stát Polanova síň

            3.třída Animánie Staré pověsti české

 19.10. 5. třída Hrady a zámky v plzeňském kraji  Polanova síň

20.10. 3.třída Děsivé historky plzeňské   Polanova síň

            4.třída  Děsné historky plzeňské Polanova síň

21.10. 2.třída Depo Lovci znaků

24.10. 5. třída  divadlo Alfa Odysseus

25.10.1. – 5. třída Halloweenský projekt

25.10.    Halloweenská slavnost pro děti a rodiče v odpoledních hodinách

31.10.    5. třída Animánie Cirkus

              3.třída divadlo Alfa Zločin v říši pohádek

 

Akce na měsíc září 2022

 

1.9. 1. školní den  - schůzka s rodiči prvňáčků

5.9.   schůzka s rodiči čtvrťáků

6.9. schůzka s rodiči třeťáků

9.9. Beseda s Policií  ČR Pes a pravidla   1. třída

9.9. Beseda s Policií ČR Setkání s cizí osobou 2.třída

12.9. schůzka s rodiči páťáků

12.9. návštěva Hvězdárny 4.třída

21.9. návštěva Techmánie 1.třída

23.9. Beseda s Policií  ČR Bezpečně v dopravě 3.třída

29.9. Beseda s Policií ČR Netolismus  4. a 5. třída

 

 

 

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:30

 

 

Milí rodiče,

  

prázdniny se pomalu chýlí ke konci a my už začínáme připravovat školu na příchod našich žáčků.  Na vaše děti už se moc těšíme. Paní učitelky pilně připravují třídy, paní uklízečka uklízí, aby vše bylo čisté a vydezinfikované.

Doufám, že jste si všichni v rámci možností odpočinuli a čeká nás klidný školní rok s minimem problémů a hlavně bez nemocí a nepříjemností.

 

První školní den  

 • První školní den ve čtvrtek 1. září stráví děti ve škole pouze první vyučovací hodinu. Společně si popovídáme, jak jsme prožili prázdniny, děti se dozví, co je v novém roce čeká, zahrajeme si nějakou hru atd.  Dětem také prozradíme, jaké předměty je v dalším školním roce čekají, jaké paní učitelky je budou učit, kdo bude ve školní družině a jaké kroužky a akce je čekají. Potom si je již můžete odvézt domů.
 • třída bude mít zahájení školního roku setkáním rodičů cca do 11 hodin
 • Nezapomeňte na přezůvky, které i poté děti uloží do šatny na nově přidělené místo
 • Pokud mají děti odejít samy, je zapotřebí jim napsat lístek.
 • Školní družina bude otevřena do 12.00hod.
 • Dětem ráno připravíme na lavice učebnice, které budou v dané třídě potřebovat, k prohlédnutí, pokud budou mít zájem, mohou si hned první školní den vzít do školy tašku, a učebnice a sešity si vzít na prohlížení s sebou domů.

 

 Stravování

 • První školní den nemají ještě děti přihlášený oběd, protože předpokládáme, že půjdou hned po první hodině domů.
 • Dovoz a výdej obědů začíná v pátek 2.9.
 • Obědy se budou vydávat v době od 12.20 do 13.45- podle rozpisu, který najdete na nástěnce školy.
 • Obědy nám dováží školní jídelna při 10. ZŠ
 • Obědy si pro své děti přihlašujete a odhlašujete sami prostřednictvím aplikace strava.cz
 • Pokud dítě onemocní, můžete si první den nemoci oběd vyzvednout v době od 11:50 do 12.10 do vlastních jídlonosičů – zvoňte, prosím, na jídelnu. Ostatní dny nárok na jídlo nemáte, musíte ho dítěti odhlásit.
 • Při výběru obědů prosím vycházejte z toho, co vaše dítě opravdu jí. Z vlastní zkušeností vím, že plno jídla končí ve zbytcích, protože děti o něj nemají zájem.
 • Nezapomeňte dětem, prosím, připravit také dopolední, příp. odpolední svačinu + láhev s pitím. Pití si samozřejmě mohou ve škole doplňovat
 • Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Takže vaše děti dostávají nejméně 2x za měsíc ovoce nebo mléko v rámci projektu zdarma.

Cena obědů a jejich placení

 • cena oběda je 61 Kč.
 • Skládá se z ceny potravin 36 Kč/oběd, které hradíte přímo školní jídelně. Prvňáci vkládají peníze první měsíc hotově přímo v 10ŠJ, ostatní z účtu. Od října již bude fungovat strhávání z účtu i prvňákům.
 • Druhou část ceny za obědy tj. částky 25 Kč/oběd tvoří režijní náklady + náklady na dovoz-tato částka bude fakturována jídelnou škole a vy ji budete hradit formou zálohy 2 000 Kč za pololetí.
 • My si vedeme tabulku s počtem odebraných obědů a víme tak, kolik kdo vyčerpal na režijních nákladech. Vyúčtování obědů dostanete o prázdninách za celý školní rok

Školní jídelna:  773 832 171 odhlašování obědů  formou SMS

 

Parkování 

Vjezd do areálu školy je ZAKÁZÁN. Parkoviště je určené pro děti ze školky, které ho potřebují určitě více. K parkování využijte parkoviště u Penny a do školy veďte/posílejte děti pešky cestou vedle Penny. Opravdu není možné, aby do areálu najížděli rodiče školáků. Každoročně se potýkáme s konflikty na parkovišti a různými výmluvami rodičů (já jsem nevěděl, jedu jen na skok, bylo volno). Opravdu není možné, aby se na parkovišti střídali všichni. Prosím respektujte to. Děti o zákazu vjíždění na parkoviště vědí. Jaký příklad jim dává rodič, který pravidla vědomě porušuje.

 

Vstup do budovy

 • ráno budou dolní dveře odblokovány a horní otevřeny do 8:15
 • Vaše děti musí být v šatně nejpozději v 8.15  (v 8.20  bude p. školnice MŠ vytírat a dezinfikovat chodbu a schody a v 8.35 již musí být v MŠ a vytírat tam, takže vás prosím o dodržování tohoto času).
 • Pokud vedete ráno dítě do šatny (týká se hlavně rodičů prvňáků), nemusíte se zouvat. Pokud ale chcete navštívit jiné prostory než ředitelnu nebo šatnu, žádám vás o používání návleků, které jsou na botníku v chodbě. Vaše děti i my učitelky se v prostoru také přezouváme, protože samozřejmě chceme mít naši školu čistou.
 • Pokud si půjdete odpoledne vaše dítě vyzvednout, využijte k tomu videozvonků dole u dveří. Dítě vám pí. vychovatelka nebo pí. učitelka sama pošle na základě toho, že vás uvidí na obrazovce, domluví se s Vámi, proto již nemusíte do budovy vstupovat (vstup zakázán není a  pokud budete potřebovat, tak Vás paní vychovatelka vpustí dovnitř)
 • Předejte, prosím, informace k vyzvedávání dětí i ostatním příbuzným, kteří děti budou vyzvedávat.

 

 

Potřeby na vyučování

 • samozřejmě aktovka
 • vybavený penál, kde budou dvě tužky, nejlépe 2 pera/ ne propisky/, tyčinkové lepidlo, nůžky a základní sada pastelek pro použití v hodině.
 • zástěrku /tričko/ na výtvarnou výchovu
 • podle potřeby obaly na sešity.
 • druháci ještě potřebují pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou
 • třeťáci kružítko /stačí v druhém pololetí/.

Věci na výtvarnou výchovu zajistíme my a dětem je budeme vydávat podle potřeby. Zajistíme kvalitní výtvarné potřeby, které se neničí a jsou vhodné pro děti. 

Potřeby na tělesnou výchovu

 • děti potřebují sportovní oblečení do tělocvičny i na ven včetně vhodné obuvi, švihadlo a batůžek na záda, ve kterém si budou děti věci nosit.
 • Prosím věnujte dostatečnou pozornost výběru vhodné obuvi. Do tělocvičny potřebují děti jiné boty – nelze je tedy střídat a mít ve škole pouze jedny (můžete si je samozřejmě na tělocvik donášet, ale potom je důležité na ně nezapomenout).
 • Nezapomeňte na gumičku do vlasů (pro děvčata) a ponožky, pokud dítě zrovna nosí něco jiného (punčocháče).
 • Dejte svým dětem na TV také lahev s pitím.
 • Dítě, které nebude vhodně připraveno na tělesnou výchovu, se jí nebude moci zúčastnit (čistě z bezpečnostního hlediska).

 

I když máme ve třídě vždy připravenu krabici papírových kapesníčků, nezapomeňte dávat dětem do školy i vlastní kapesníky – potřebují je při pobytu venku, při akcích mimo školu. 

 

 

Rozvrhy první týden (čtvrtek a pátek)

 • První školní den budou mít všechny třídy vyučování jednu vyučovací hodinu
 • u prvňáčků předpokládáme delší čas z důvodu setkání rodičů hned první den /cca do 11 hodin/  
 • pro případné zájemce bude ve čtvrtek do 12 hodin družina
 • v pátek bude vyučování pro 1. a 2. třídu končit v 12.15 – děti si můžete vyzvednout po obědě v cca 13 hodin
 • 3-5.třída bude končit ve 13.00.
 • Od pátku bude družina již normálně v provozu do 17.hod

 

Další týden již bude vyučování podle rozvrhu tzn i odpolední vyučování. Provoz zahájí již i anglická družina.

 

Angličtina

V rozvrhu jsou zařazeny i nadstandardní hodiny angličtiny které do normálního rozvrhu podle ŠVP nepatří. Jedná se o:

 • Angličtiny s rodilým mluvčím, které povede Jack Daniel Sarka
 • U první třídy kroužek angličtina hrou
 • u druhé a třetí třídy čtení v angličtině/ SAM/
 • u čtvrté a páté třídy reálie anglicky mluvících zemí
 • tyto hodiny nejsou povinné. Děti mohou tedy být z hodin omluveny a odejít domů (na trénink, jiný kroužek). Nicméně zejména hodiny SAM pro 2 a 3 třídu jsou velice důležité pro správný nácvik četní v Aj. Tyto hodiny tedy doporučujeme nevynechávat. Ostatní nadstandardní hodiny jsou rozšiřující a neváží se na obsah učiva běžných hodin AJ.

 

V běžných hodinách angličtiny budou téměř vždy přítomny dvě paní učitelky 1.-3. třída Mgr. Pavla Polívková a Mgr. Hana Cuchá, 4 + 5 třída Mgr. Kateřina Paušová a Mgr. Hana Cuchá. Informace k výuce angličtiny dostane ještě každá třída zvlášť.

  

Kroužky

 • Rozvrhy i nabídku kroužků (Google formulář) jste již všichni dostali na začátku srpna.
 • Formulář/online přihlášku vyplňte nejpozději do 2.9.
 • V pondělí 5.9. dostanete informace, jak přihlašování/otevření kroužků dopadlo další informace k chodu kroužků

 

Školní družina    

 • Školní družina bude mít v letošním roce tři oddělení.
 • Ranní družina bude mít jedno oddělení.
 • Ranní družina je do 8.05. Pokud přivedete děti v 8.05, pošlete je již do jejich tříd.
 • oddělení (Družina 1) pro děti z 1. a 3. třídy, bude mít na starosti Renáta Březinová
 • oddělení bude otevřeno do 17.00 hod
 • oddělení (Družina 2) pro dětí z 2. třídy a 4.třídy povede Mgr. Ivana Košařová.
 • oddělení bude otevřeno do 15.40 hodin, potom se děti spojí s oddělením I. Od 15.40 zvoňte, proto na Družinu 1

 

 

 • oddělení (Družina 3) pro děti z 5. třídy, bude mít na starosti Magdalena Ledvinková.
 • oddělení bude otevřeno do 14:30, potom se děti rozdělí do zbývajících oddělení.
 • Standardním způsobem vyzvedávání je využití videozvonku, přes který Vás paní družinářka vidí a dítě Vám pošle dolů (do školy tedy nevstupujete).
 • Pokud chcete do školy odpoledne vejít (například zabezpečit rychlejší odchod dítěte, vybrat knížku z anglické knihovny atd), tak samozřejmě můžete. Nicméně i v tento případ si zvoníte na videozvonek a nahlašujete paní vychovatelce, ať dítě pošle a Vám odzvoní.
 • Prosíme, abyste zejména z důvodů bezpečnosti, nevstupovali do budovy bez vyzvání – tj. bez toho, aby o Vás někdo věděl resp. Vám odzvonil (i kdyby před Vámi zrovna někdo šel a bylo otevřeno). Naopak, důsledně dohlížejte na zavíraní dolních dveří, aby škola zůstala uzamčena a zabezpečena.
 • Stejně jako loni, budeme mít i letos „anglickou družinu“ pro děti z 1., 2. a 3. třídy. V této době bude s dětmi v učebně angličtiny učitelka Polívková a p. asistentka Cuchá. Budou s dětmi hrát jazykové hry, nabízet jim aktivitky, na které při hodinách nezbývá čas a třeba i tančit

 

Přihláška do družiny a její platba

 • První školní den dostanou děti přihlášku do družiny, kterou prosím všichni vyplňte do 2.9.
 • Nezapomeňte vyplnit všechny osoby, které budou moci vaše dítě z družiny vyzvednout. Pokud osoba nebude na přihlášce uvedena, nebude moci paní vychovatelka dítě bez další konzultace s vámi /příp. písemné žádosti/, vydat.
 • Nezapomeňte, prosím, vyplnit odchody dětí. Jedná se o to, zda dítě bude navštěvovat družinu do 14:30 nebo déle a podle toho bude družina platit/neplatit.
 • Družina je do 14:30 zdarma
 • Částka za družinu po 14:30 je 4 000 Kč za pololetí.
 • Pokud má Vaše dítě družinu pouze do 14:30 a poté kroužek, musíte si dítě vyzvednout hned po ukončení kroužku (návrat do družiny není možný)

 

Děti budou také chodit hodně na zahradu, myslete na to, až jim budete ráno připravovat oblečení, aby se mohly na zahradě vyřádit a samozřejmě případně i zašpinit.

Uložte si, prosím, nová tel. čísla na jednotlivá odd.

Telefonní čísla družina :

 1. oddělení (Družina 1) pro děti z 1. a 3. třídy 776 645 155
 2. Oddělení (Družina 2) pro dětí z 2. třídy a 4.třídy  777 425 327

       3. Oddělení (Družina 3) pro děti z 5. třídy 775 678 759

Platby 

Na závěr bych ještě chtěla upozornit všechny rodiče, že školné za 1. pololetí musí být uhrazené do 31.8.2022, to znamená, že v té době již musí být peníze na účtu nebo v pokladně školy. Pokud budete platit 31.8., peníze budou na účtu pozdě a způsobíte sobě i mně zbytečné problémy.        

 

Režijní náklady za obědy a platbu za družinu na 1. pololetí stačí uhradit do 30.9.2022     

        

Těším se na setkání s Vámi a děkuji za spolupráci.

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme všem krásné a pohodové prázdniny.

 

Akce měsíc červen 

30.5. – 3.6.  Páťáci učí prvnáčky

2.6. Oslava MDD na zahradě školy ŠD

2.6. Návštěva Plzeňské filharmonie program Máme rádi zvířata  1. + 2.třída

13.6. Celodenní anglický projekt Contraction Surgery 3.třída

14.6. Výlet do Přeštic Dům historie Přešticka a hasičská zbrojnice 4.třída

15.6. Pasování na čtenáře  1.třída

15.6. GATE Na dvoře Rudolfa II . část Alchymisté 4. + 5.třída

16.6. Pasování na školáky 5.třída + MŠ

16.6. GATE Three Billy Goats Gruff  2 + 3.třída

17.6. Návštěva knihovny na Slovanech 1.třída

20.6. – 24.6. Škola v přírodě Lubenec  1. – 5. třída

26.6. – 27.6. Stanování na chatě v Dolním Hradišti – 1.třída

29.6.  výlet do ZOO 4. a 5. třída

27.6.  sportovní dopoledne 1.třída / kdo nespí na chatě/

28.6. Sportovní  den Škodaland 3.třída

28.6.  Návštěva katedrály sv. Bartoloměje  1. a 2.třída

29.6.  Výlet do ZOO 3.třída

29.6. Sportovní den Doubravka Fit stezka 1. + 2.třída

27.6. Výlet Rotunda ve St. Plzenci 4. + 5.třída

30.6. Vysvědčení

 

 

Akce na měsíc květen

2.5. Animánie Cirkus 2.třída

3.5. Divadlo O pejskovi a kočičce / Polanova síň / 1.třída

9.5. Vzhůru do oblak Depo 4. a 5. třída

10.5. Schůzka s rodiči budoucích prvnáčků

11.5. Aktiv rodičů žáků 1.třídy

11.5. Vzhůru do oblak Depo 1.třída

12.5. ZŠ Easy Start má talent družinová soutěž

17.5. Návštěva techmánie 3.třída

20.5. Projekt Zdravé zoubky 1.třída

24.5. Františkánský klášter 3.třída

26.5. Jarní slavnost celoškolní akce

27.5. Fotografování celé školy

30.5. – 3.6. Pátáci učí prvnáčky

31.5. Obrazy z dějin Staré Plzně ZČM 4 a 5.třída

 

Akce na měsíc duben

2.4. Velikonoční sobotní dílna  pro rodiče a děti 

4.4. Návštěva svíčkárny Rodas 1. + 2. třída 

5.4. Depo Vzhůru do oblak  3. třída 

6.4. Velikonoční jarmark  prodej  výrobků dětí 

12.4. Návštěva selského dvora U Matoušů  s velikonočním programem 3. třída

13.4. Velikonoční projekt 1 . – 5. třída

14.4. zápis do 1. třídy

19.4. – 20.4.   přijímací zkoušky na gymnázium  5.třída

19.4.  anglické divadelní představení BOLD RABBIT  3. a 4. třída 

21.4. GATE projektové učení 2 + 3 třída

28.4. GATE projektové učení 4 + 5 třída

Aktivy

2.třída  26.4. od 15:30

3.třída   25.4. od 15:30

4.třída    25.4. od 15:30

 1. třída 26.4. od 15:30

25.4. U pana Josefa Lady pohádka Polanova síň 1. třída

26.4. divadlo Alfa 2.třída Tři siláci na silnici

Informace ke změnám MO  MZD s účinností od 14.3.2022 

A k c e     n a    měsíc    březen  2022 

1.3.  Animánie  Staré pověsti české 3. třída 

3.3. Anglický projekt   Bear Hunt  1.třída 

8.3. Animánie  Gramatika obrazem 5.třída 

10.3. Návštěva knihovny 2.třída

15.3. Anglický projekt  Dear Zoo  2.třída 

14.3. Anglický projekt Green Sheep 3.třída 

16.3. Animánie  Jak a co si rostliny povídají 1.třída 

17.3. Projekt Vyjmenovaná slova 4.třída

17.3. Gate- společný projekt 5 třída + část 4.třídy

18.3. Matematická soutěž Klokan + Cvrček 

21.3.  Divadlo Alfa Jenovéfa a Johanes doktor Faust“. 3.třída 

31.3. Divadlo Alfa Tři mušketýři 4 + 5 třída 

 

 

 

Akce měsíc únor 2022

17.2. Animánie   Gramatika obrazem  4.třída

18.2. natáčení anglické hodiny pro nakladatelství Fraus 2. 3. a 5.třída

21.2. návštěva Pivovarského muzea 2. třída

23.2. návštěva Záp. muzea Evropské styly a slohy 5.třída

 24.2.  Maškarní karneval v ŠD  1. – 5. třída 

 24.2.   Celodenní projekt  Masopust 1. třída

 24.2.  Celodenní projekt Staré pověsti české 3. třída

 24.2.  Celodenní projekt Masopust  2. třída

 

 

Informace ke změně maloobchodu a ke zrušení testování

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 3. ledna 2022

Screeningové testování

Akce měsíc leden 2022 

8.1. Besedárium – Velká rodinná rada 4. a 5. třída 

18.1.  Plzeňské muzeum  program ať žije středověk   3. třída 

19.1. Den otevřených dveří  

23.1.  Odjezd na hory hotel Bohemia Železná Ruda  3. – 5. třída 

26.1. Muzeum strašidel  1.třída 

31.1. Pivovarské muzeum 3. třída 

31.1.  Předávání vysvědčení

Testování leták pro rodiče

Metodický pokyn předávání dat a součinnost škol s KHS při testování a trasování ve školách

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 3. ledna 2022

 

     Milí rodiče, žáci,

          přejeme Vám krásné a klidné prožití vánočních  svátků / dětem hodně dárků, rodičům samé hodné děti/

     a v novém roce hlavně hodně zdraví, pohody, vzájemné úcty a respektu .

                      Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

                 Hana   Paušová  a kolektiv ZŠ Easy Start                                           

 

  

 

Akce na měsíc prosinec 2021

2.12.  Návštěva svíčkárny Rodas  4. a 5.třída

2.12. Nocování ve škole 2.třída

3.12. Návštěva Mikuláše a projektový den 1.třída

3.12. Projektový den Mikuláš, čert  2.třída

7.12.  Nocování ve škole 1.třída

8.12. Animánie Animujeme moderní pohádky 3.třída

8.12. Nocování ve škole 3.třída

9.12. Návštěva divadla v Polanově síni K Ježíškovi do Betléma půjdeme 1. a 2. třída

9.12. Návštěva Muzea  loutek + program Kameňačka z pytlíku  4.třída

13.12. Návštěva Biskupství plzeňského program Mezi husami 2. třída

14.12. Nocování ve škole 4. třída

16.12. Nocování ve škole  5.třída

17.12. Západočeské muzeum – adventní dílny 1.třída

20.12. Divadlo Alfa Jak si Míša hledal kamarády

22.12. Projektové  vyučování Vánoce 1. – 5. třída

 

 

 

 

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 22. listopadu 2021

Pokyn ke screeningovému testování Listopad 2021

Ošetřovné v době podzimních prázdnin ředitelského volna nebo v souvislosti s karanténou ze dne 22.10.2021

Žádost o ošetřovné při uzavření školy

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 15. listopadu 2021

Pokyn ke screeningovému testování Listopad 2021

Informace pro školy a školská zařízení k testování v termínech 8. a 15. listopadu 2021

 

Akce na měsíc listopad 2021

2.11.  Nářečí v pohádkách a písničkách divadlo Pluto   4. a 5. třída

3.11. Pohádky bratří Čapků  divadlo Pluto 2.a 3. třída

4.11. Hrajeme si s pohádkou divadlo Pluto 1.třída

9.11. Animánie Animujeme reklamu 4.třída

10.11. Animánie Animujeme moderní pohádky 3.třída

11.11. Animánie Animujeme hudbu 5.třída

12.11. Animánie Animujeme klasické pohádky 1.třída

15.11. Aktiv  3.třída  15:30            

16.11. Aktiv 2.třída   16:00

18.11. Aktiv 4.třída a 5. třída   15:30

19.11. Divadlo Ondřej Rytíř a ošklivá dáma –divad. představení částečně v angličtině 1-3.třída

23.11. Návštěva knihovny na Slovanech s programem 3.třída

26.11. Muzeum loutek s programem Loutky na niti  1.třída 

30.11. Návštěva svíčkárny Rodas– výroba svíček 3.třída

 

 

Informace pro školy s účinností od 25.10.2021 a 1.11.2021

 

 

 

Vážení rodiče, 
 
    chtěla jsem Vás informovat, že do Školské rady byla na základě  hlasování  dne 21.9.2021 vybrána paní Irena Poláková - maminka Míši / 2. třída/ a Veroniky / 4. třída/. 
 
   Můžete se na ni obracet s připomínkami či návrhy k chodu školy.
 
    Školská rada tedy bude pracovat ve složení  Mgr. Kateřina Jungová  - zástupce pedagogů
                                                                   Mgr. Irena Poláková zástupce rodičů
                                                                   Mgr. Kateřina Paušová - zástupce zřizovatele
   

 

 

 

Akce na měsíc září a říjen 

13.9.  4. třída návštěva Plzeňské hvězdárny

18.9. Oslava 10 let od založení školy Area D

22.9.  1. + 2. třída  Besedárium Cesta za pokladem černého pirát

          3. + 4. třída Besedárium Houstone, máme problém

23.9. Jak na požár 5.třída beseda SH ČMS Plzeň

29.9.    3. třída  Moje cesta na svět – beseda     

           5. třída Dobrodružství dospívání     

            1.třída Depo Tajuplný les Blik , blik

4.10. 2.třída Animánie – Animujeme klasické pohádky

7.10.  4.třída  Animánie Animujeme reklamu

8.10  1. třída Divadlo Alfa Pohádka z Ošemetna

8.10.   3. třída Animujeme moderní pohádky

12.10. První pomoc beseda 3.třída SH ČMS

14.10. Celoškolní projekt Domácí mazlíčci   

22.10. Návštěva Techmánie 1.třída

26.10.   Celodenní projekt  Halloween

26.10.   Oslava Halloweenu akce pro rodiče a děti

  

n