Novinky

   V pátek 25.9. probíhá v naší škole normální výuka

 

   V úterý 22.9.2020 se koná pro přihlášené  děti Testování  společností Mensa

 

Informace k novému školnímu roku

Informace k nabídce kroužků a o školní družině

GATE, Invenio a STEM

Informace k zahájení školního roku

Milí žáci a rodiče, nový školní rok bude zahájen v úterý 1. září v 8:30 hod./ družina bude v provozu od 7.00 hod./ Rodiče prvňáčků prosíme o příchod v 8.15.První školní den budou děti ve třídách pouze 1. vyučovací hodinu. Potom mohou odejít domů nebo do školní družiny, která bude do 12ti hodin. Obědy tento den nebudou.

Od středy 2. září budou mít žáci 1. a 2. třídy 4 vyučovací hodiny a pak oběd , žáci 3.-5.třídy 5 vyučovacích hodin a oběd. Družina bude normálně fungovat do 17. hodin. Žáci nenosí žádná potvrzení o bezinfekčnosti.

Konkrétní opatření, o provozu škol a školských zařízení ve šk. roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19, budou také zveřejněna na našich stránkách před zahájením školního roku, veškeré informace dostanete také emailem.

Vážení rodiče, milí žáci, věřím, že nastalou situaci zvládneme a školní rok se rozběhne tak, jak jsme zvyklí. Přejeme Vám pevné zdraví a těšíme se na naše nové žáčky!

Mgr. Hana Paušová