Novinky

 

Akce měsíc leden 2022 

8.1. Besedárium – Velká rodinná rada 4. a 5. třída 

18.1.  Plzeňské muzeum  program ať žije středověk   3. třída 

19.1. Den otevřených dveří  

23.1.  Odjezd na hory hotel Bohemia Železná Ruda  2. – 5. třída 

26.1. Muzeum strašidel  1.třída 

31.1. Pivovarské muzeum 3. třída 

31.1.  Předávání vysvědčení

Testování leták pro rodiče

Metodický pokyn předávání dat a součinnost škol s KHS při testování a trasování ve školách

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 3. ledna 2022

 

     Milí rodiče, žáci,

          přejeme Vám krásné a klidné prožití vánočních  svátků / dětem hodně dárků, rodičům samé hodné děti/

     a v novém roce hlavně hodně zdraví, pohody, vzájemné úcty a respektu .

                      Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

                 Hana   Paušová  a kolektiv ZŠ Easy Start                                           

 

  

 

Akce na měsíc prosinec 2021

2.12.  Návštěva svíčkárny Rodas  4. a 5.třída

2.12. Nocování ve škole 2.třída

3.12. Návštěva Mikuláše a projektový den 1.třída

3.12. Projektový den Mikuláš, čert  2.třída

7.12.  Nocování ve škole 1.třída

8.12. Animánie Animujeme moderní pohádky 3.třída

8.12. Nocování ve škole 3.třída

9.12. Návštěva divadla v Polanově síni K Ježíškovi do Betléma půjdeme 1. a 2. třída

9.12. Návštěva Muzea  loutek + program Kameňačka z pytlíku  4.třída

13.12. Návštěva Biskupství plzeňského program Mezi husami 2. třída

14.12. Nocování ve škole 4. třída

16.12. Nocování ve škole  5.třída

17.12. Západočeské muzeum – adventní dílny 1.třída

20.12. Divadlo Alfa Jak si Míša hledal kamarády

22.12. Projektové  vyučování Vánoce 1. – 5. třída

 

 

 

 

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 22. listopadu 2021

Pokyn ke screeningovému testování Listopad 2021

Ošetřovné v době podzimních prázdnin ředitelského volna nebo v souvislosti s karanténou ze dne 22.10.2021

Žádost o ošetřovné při uzavření školy

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 15. listopadu 2021

Pokyn ke screeningovému testování Listopad 2021

Informace pro školy a školská zařízení k testování v termínech 8. a 15. listopadu 2021

 

Akce na měsíc listopad 2021

2.11.  Nářečí v pohádkách a písničkách divadlo Pluto   4. a 5. třída

3.11. Pohádky bratří Čapků  divadlo Pluto 2.a 3. třída

4.11. Hrajeme si s pohádkou divadlo Pluto 1.třída

9.11. Animánie Animujeme reklamu 4.třída

10.11. Animánie Animujeme moderní pohádky 3.třída

11.11. Animánie Animujeme hudbu 5.třída

12.11. Animánie Animujeme klasické pohádky 1.třída

15.11. Aktiv  3.třída  15:30            

16.11. Aktiv 2.třída   16:00

18.11. Aktiv 4.třída a 5. třída   15:30

19.11. Divadlo Ondřej Rytíř a ošklivá dáma –divad. představení částečně v angličtině 1-3.třída

23.11. Návštěva knihovny na Slovanech s programem 3.třída

26.11. Muzeum loutek s programem Loutky na niti  1.třída 

30.11. Návštěva svíčkárny Rodas– výroba svíček 3.třída

 

 

Informace pro školy s účinností od 25.10.2021 a 1.11.2021

 

 

 

Vážení rodiče, 
 
    chtěla jsem Vás informovat, že do Školské rady byla na základě  hlasování  dne 21.9.2021 vybrána paní Irena Poláková - maminka Míši / 2. třída/ a Veroniky / 4. třída/. 
 
   Můžete se na ni obracet s připomínkami či návrhy k chodu školy.
 
    Školská rada tedy bude pracovat ve složení  Mgr. Kateřina Jungová  - zástupce pedagogů
                                                                   Mgr. Irena Poláková zástupce rodičů
                                                                   Mgr. Kateřina Paušová - zástupce zřizovatele
   

 

 

 

Akce na měsíc září a říjen 

13.9.  4. třída návštěva Plzeňské hvězdárny

18.9. Oslava 10 let od založení školy Area D

22.9.  1. + 2. třída  Besedárium Cesta za pokladem černého pirát

          3. + 4. třída Besedárium Houstone, máme problém

23.9. Jak na požár 5.třída beseda SH ČMS Plzeň

29.9.    3. třída  Moje cesta na svět – beseda     

           5. třída Dobrodružství dospívání     

            1.třída Depo Tajuplný les Blik , blik

4.10. 2.třída Animánie – Animujeme klasické pohádky

7.10.  4.třída  Animánie Animujeme reklamu

8.10  1. třída Divadlo Alfa Pohádka z Ošemetna

8.10.   3. třída Animujeme moderní pohádky

12.10. První pomoc beseda 3.třída SH ČMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14.10. Celoškolní projekt Domácí mazlíčci   

22.10. Návštěva Techmánie 1.třída

26.10.   Celodenní projekt  Halloween

26.10.   Oslava Halloweenu akce pro rodiče a děti

  

Milí rodiče,
jsem velice ráda, že začneme školní rok opět všichni společně v prostorách školy a doufám, že letos to už bude napořád.
Doufám, že jste si všichni v rámci možností odpočinuli a čeká nás klidný školní rok s minimem problémů a hlavně bez nemocí a nepříjemností.

Na vaše děti už se moc těšíme. Paní učitelky pilně připravují třídy, paní uklízečka uklízí, aby vše bylo čisté a vydezinfikované. Už v tom máme praxi.
Při přípravách nového školního roku vycházíme z manuálu, který každá škola dostala z MŠMT a se kterým se můžete seznámit i vy.

Je k dispozici na internetových stránkách v sekci novinky. Určitě mají někteří z vás obavu, jak to ve škole bude vypadat, ale věřte, že se
snažíme udělat vše pro to, abychom vaše obavy rozptýlili. Na druhou stranu ale nechceme zacházet do extrémů.                                                                                                          Jsou věci, které musíme striktně dodržet a pak požadavky, které si můžeme přizpůsobit vzhledem k velikosti školy a provozu školy.
Co se týče dezinfekce a úklidu školy, jsme opravdu ve všem dobře vybaveni. V prostorách školy máme nainstalovaný stojan s dezinfekcí, v každé třídě je připraveno
tekuté mýdlo s dezinfekčními účinky, paní uklízečka je poučena jak správně dezinfikovat prostory školy a ráno provádí úklid a dezinfekci paní uklízečka z MŠ.
Jsme vybaveni dostatečným množstvím hyg. prostředků, papírových ručníků, bezkontaktním teploměrem, jednorázovými rukavicemi - máme i roušky, respirátory.
Máme také zakoupeny sterilizátory vzduchu, které denně používáme a střídáme třídy, ve kterých ho využíváme, budeme větrat a chodit ven, jak to půjde.
Ve školní jídelně se děti budou stravovat tak jako v minulém roce. Už to máme vyzkoušené. Na oběd budou děti chodit po třídách, polévku, pití i příbor jim bude                                  vydávat paní kuchařka. Po odchodu třídy bude stoly dezinfikovat. Také ve výdejně bude dodržovat veškeré hyg.předpisy.
Z důvodu míchání dětí v jídelně nebudeme zatím nabízet dětem svačinky. Uvidíme, jak se situace vyvine a pak bychom příp. se svačinkami zase začali.
Vás rodiče požádám, abyste tak jako v minulém roce, nenavštěvovali školu, pokud nemáte domluvenu schůzku s paní učitelkou. Výjimku mají rodiče prvňáčků,                                         kteří si na naši školu musí zvyknout a někteří by to bez ranní a odpolední pomoci rodičů nezvládli. Myslím, že ale postačí první dva měsíce – někdo to zvládne i dříve                                     a i prvňáčci budou do školy chodit sami bez rodičů. Pokud půjdete pro děti do družiny, zvoňte na příslušné odd., kam vaše dítě chodí. Paní vychovatelka vám ho pošle.
Nezapomeňte prosím, že v prostoru školy, musíte mít nasazen respirátor. Také děti musí respirátor ve vnitřních prostorách školy nosit. Ve třídách už mohou být bez něj.
Družina bude mít opět tři oddělení. Informace k družině vám pošlu v samostatném mailu, ale i tam se budeme snažit dodržovat všechny hyg. zásady.
Vás rodiče prosím, abyste dítě s příznaky jakékoli nemoci, neposílali do školy. Věřím, že každý z vás je zodpovědný a chce, aby jeho dítě i jeho kamarádi mohli chodit do školy.
Jak jste určitě zjistili, Google Classroom bude fungovat dál, budete tam mít úkoly pro děti, když nebudou ve škole, ale opravdu bychom ho neradi využívali k distanční výuce,             protože budeme v karanténě.

  Takže jak to bude v letošním roce vypadat?
První školní den stráví děti ve škole pouze první vyučovací hodinu. Společně si popovídáme, jak jsme strávili prázdniny, děti se dozví, co je v novém roce čeká, zahrajeme si nějakou hru
atd.  Dětem také prozradíme, jaké předměty je v dalším školním roce čekají, jaké paní učitelky je budou učit, kdo bude ve školní družině a jaké kroužky a akce je čekají. Potom si je
již můžete odvézt domů. Pokud mají odejít samy, je zapotřebí jim napsat lístek.
 
Dětem ráno připravíme na lavice učebnice, které budou v dané třídě potřebovat k prohlédnutí, pokud budou mít zájem, mohou si hned první školní den vzít do školy tašku a
učebnice a sešity si vzít na prohlížení s sebou domů. Dejte jim také s sebou boty na přezutí, hned si je mohou uložit do šatny na určené místo.
První školní den nemají ještě děti přihlášený oběd, protože předpokládáme, že půjdou hned po první hodině domů. Pokud budou zůstávat ve škole, družina je otevřena do 12:00 hod.      Ale od čtvrtka nám již budou obědy dovážet.
Určitě už se k Vám dostala informace, že se děti budou na začátku školního roku testovat /viz manuál na stránkách školy/.                                                                                            Zatím by se mělo testovat 3x. 1.9. – třídy druhá až pátá a 2.9. – prvňáčci, dále v pondělí 6.9.a ve čtvrtek 9.9. všichni.
Testy budou zdarma a bude to zase jiný druh než který jsme používali loni, ale vaše děti to určitě zvládnou.                                                                                                                     S rodiči prvňáčků se na postupu domluvím na schůzce 1. školní den. Obědy se budou vydávat v době od 12.20 do 13.45- podle rozpisu, který najdete na nástěnce
školy. Obědy nám dováží ŠJ při 10.ZŠ – cena oběda je 52 Kč. Skládá se z ceny potravin 32 Kč – hradíte přímo školní jídelně /prvňáci první měsíc hotově, ostatní z účtu, pak již formou strhávání z účtu u všech/ a částky 20 Kč – režijní náklady  + náklady na dovoz-tato částka bude fakturována jídelnou škole a vy ji budete hradit formou zálohy 2.000 Kč za pololetí škole. Vyúčtování režijních nákladů na obědy z minulého roku jste všichni dostali během prázdnin na účet, ze kterého byla záloha zaplacena.
Škola je také zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Takže vaše děti budou dostávat nejméně 2x za měsíc ovoce nebo mléko v rámci projektu zdarma.
Při příjezdu do školy, prosím, nezajíždějte do objektu, ale parkujte na parkovišti Penny. Parkoviště v objektu není určené základní škole- tyto prostory nemáme pronajaty.
 
Děti potom posílejte nebo sami odvádějte cestičkou, která je mezi Penny a domky v sousedství školy. Parkoviště uvnitř areálu nechte, prosím, rodičům dětí ze školky.
 
Vstup do budovy bude zajištěn následovně: ráno budou dveře otevřeny do 8.30 /tento čas slouží hlavně dětem z MŠ/ Vaše děti musí být v šatně nejpozději v 8.15  (v 8.20   bude paní
školnice MŠ vytírat a dezinfikovat chodbu a schody a v 8.35 již musí být v MŠ a vytírat tam, takže vás prosím o dodržování tohoto času). Pokud vedete ráno dítě do šatny /týká se rodičů
prvňáků/, nemusíte se zouvat. Pokud ale chcete navštívit jiné prostory než ředitelnu nebo šatnu, žádám vás o používání návleků, které jsou na botníku v chodbě. Vaše děti i my učitelky
se v prostoru také přezouváme, protože samozřejmě chceme mít naši školu čistou. Pokud si půjdete odpoledne vaše dítě vyzvednout, využijte k tomu videozvonky dole u dveří. Dítě
vám paní vychovatelka nebo paní učitelka sama pošle na základě toho, že vás uvidí na obrazovce, a domluví se s Vámi. Proto již nemusíte do budovy vstupovat. Předejte, prosím,
informace k vyzvedávání dětí i ostatním příbuzným, kteří děti budou vyzvedávat.

A co naše děti potřebují do školy?
Moc toho není, už to znáte, ale přece jenom: samozřejmě aktovku a vybavený penál, kde budou dvě tužky, nejlépe 2 pera, tyčinkové lepidlo, nůžky a základní sadu pastelek pro
použití v hodině. Dále zástěrku /tričko/ na výtvarnou výchovu a podle potřeby obaly na sešity. Druháci ještě potřebují pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou a třeťáci kružítko /stačí
ve druhém pololetí/.
Věci na výtvarnou výchovu zajistíme my a dětem je budeme vydávat podle potřeby –zajistíme kvalitní výtvarné potřeby, které se neničí a jsou vhodné pro děti.
Co se týče potřeb na tělesnou výchovu – děti potřebují sportovní oblečení do tělocvičny i na ven včetně vhodné obuvi, švihadlo a batůžek na záda, ve kterém si budou děti věci nosit.
Prosím věnujte dostatečnou pozornost výběru vhodné obuvi. Do tělocvičny potřebují děti jiné boty – nelze je tedy střídat a mít ve škole pouze jedny (můžete si je samozřejmě na
tělocvik donášet, ale potom je důležité na ně nezapomenout). Dítě, které nebude vhodně připraveno na tělesnou výchovu, se jí nebude moci zúčastnit (čistě z bezpečnostního
hlediska). Nezapomeňte na gumičku do vlasů (pro děvčata) a ponožky, pokud dítě zrovna nosí něco jiného. Dejte svým dětem na TV také lahev s pitím.
 I když máme ve třídě vždy připravenu krabici papírových kapesníčků, nezapomeňte dávat dětem do školy i vlastní – potřebují je při pobytu venku, při akcích mimo školu. 

První školní den budou mít všechny třídy vyučování jednu vyučovací hodinu /pro případné zájemce bude do 12 hodin družina /funguje i ranní družina/, pouze u prvňáčků
předpokládáme delší čas z důvodu setkání rodičů hned první den /cca do 11 hodin/. Vzhledem k situaci ale prosím o přítomnost na zahájení školního roku v 1.třídě nejvýše dvou
členů rodiny- samozřejmě s respirátorem. Od čtvrtka bude vyučování pro 1. a 2. třídu končit ve 12.15, ostatní třídy budou končit ve 13.10. Tento týden ještě nebude tělesná výchova, tak
s tím, prosím, počítejte. Další týden již bude vyučování podle rozvrhu, zatím bez kroužků. Družina již funguje normálně do 17 hodin. V rozvrhu budou samozřejmě zařazeny i hodiny angličtiny s rodilou mluvčí /a u první třídy kroužek Angličtina hrou a u druhé třídy a třetí třídy Čtení v angličtině/ SAM/ a u čtvrté a páté třídy Reálie anglicky mluvících zemí, které do normálního rozvrhu podle ŠVP nepatří. Konverzaci v anglickém jazyce s rodilou mluvčí povede i nadále Katie Warnar, o výuku angličtiny se postarají stejné paní učitelky jako loni.
.
Ve škole budou mít děti také velkou nabídku kroužků. Podrobnější informace k nabídce kroužků a k provozu školní družiny v letošním školním roce dostáváte v příloze.
Tak teď hlavně, abychom školní rok zvládli ve zdraví a v pohodě. Všichni se o to budeme snažit.Na závěr bych ještě chtěla upozornit všechny rodiče, že školné za 1. pololetí musí být
uhrazené do 31.8.2021, to znamená, že v té době již musí být peníze na účtu nebo v pokladně školy. Pokud budete platit 31.8., peníze budou na účtu pozdě a způsobíte sobě i
mně zbytečné problémy.  Platbu za družinu/ 4000 Kč za pololetí / a režijní náklady na obědy/ 2000 Kč/ stačí uhradit až do konce září. Snížená platba za družinu pro ty, kteří měli zaplacen i
měsíc březen 2021, je 3 200 Kč.
                
  Těším se na setkání s Vámi a děkuji za spolupráci.

 

 

 

 

 

   Rozvrh hodin

   Manuál k provozu škol a testování

Vážení rodiče, 

určitě již netrpělivě čekáte na informace k zahájení nového školního roku. Informace z MŠMT ohledně hyg. opatření jsem dostala až dnes 18.8., takže je v současné době zpracovávám, abyste mohli být včas informování. " Manuál" k provozu školy budete mít také brzy k dispozici na stránkách. Rozvrh pro vaše děti a nabídku kroužků už také máme připraveny, vše bych Vám ráda poslala během víkendu spolu s informacemi o provozu družiny.

Věřím, že letošní rok bude už klidnější  a že ho prožijeme společně ve škole a ve zdraví.