Školné

Cena za pololetí … 25 000 Kč
Cena za celý školní rok … 50 000 Kč

 

Cena školného zahrnuje náklady na:

  • Snížený počet žáků ve třídě (max.16 žáků)
  • Navýšení počtu hodin anglického jazyka
  • Nákup všech učebnic a pracovních sešitů po celou dobu školní docházky
  • Provoz školní družiny do 14:30 hod. / od 14:30 do 17.00 je družina placená /
  • Konverzaci v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 1 hodina týdně v každém ročníku
  • Vybavení tříd nadstandardní počítačovou a audiovizuální technikou
  • Zabezpečení učebnic, pracovních sešitů a učebních pomůcek pro nadstandardní výuku angličtiny
  • Zabezpečení výtvarných a pracovních potřeb pro děti
  • v 1. třídě kroužek Angličtina hrou, ve 2. a 3. třídě kroužek Čtení metodou Synthetic phonics, ve 4. a 5. třídě kroužek Reálie anglicky mluvících zemí

 

Při zápisu dítěte bude vybírán registrační příspěvek 2000Kč, který je nevratný a slouží jako rezervace místa ve škole. Pokud dítě nenastoupí, nebude příspěvek vrácen.


V ceně školného není zahrnuta cena obědů, provoz  družiny od 14:30 hod. Více informací o obědech naleznete v sekci Školní jídelna. Dále nejsou zahrnuty další odpolední kroužky. Jejich nabídku naleznete v sekci Kroužky. Také nejsou zahrnuty ceny  výletů a akcí –  divadla, exkurze, plavání, lyžařský kurz, škola v přírodě atd.