Školní družina 1

1. ODDĚLENÍ

776 645 155

Mgr. Magdalena Skalová

navštěvují žáci 1. a 4. třídy

Anglická družina

Pátek do 14:40 (1.třída)

Začátek školního roku v družině

V naší družině jsou děti z první a děti ze čtvrté třídy. Prvňáčci se nejprve seznámili s novým prostředím a chodem družiny. Poté jsme se seznámili všichni v rámci zábavných seznamovacích her. Hry na zapamatování si jmen nových kamarádů hrajeme doteď. :-) 
Seznámila jsem děti s naším tematickým plánem, který nás bude v družině provázet celý rok. Společně budeme různými aktivitami a úkoly, zachraňovat skřítky ze zakletého lesa. 
Po prázdninách děti vyprávěly, co vše v létě zažily a svými výkresy s letními zážitky jsme si vyzdobili nástěnku. :)
Využíváme hezkého počasí a každý den chodíme odpoledne ven, kde mají děti k dispozici lezecí stěnu, skluzavku, ale i spoustu míčů, švihadel aj. 
Příští týden děti čeká škola v přírodě, ale už teď se těšíme na další zážitky v družině. :)

Hezký den,

vychovatelka Majda