Školní družina

Školní družina má v letošním roce dvě oddělení.

Ranní družina je otevřena od 7.00 do 8.05 hodin (poté jdou žáci do tříd)

Odpolední družina se (za standardního provozu) postupně slučuje a jednotlivá oddělení se uzavírají následovně:

I. oddělení je otevřeno do 17.00 hodin

II. oddělení do 15.30 hodin

Děti mají možnost odcházet z družiny kdykoliv podle potřeby rodičů. Na školní kroužky přechází přímo z družiny, kde si je vedoucí vyzvedne a potom zase odvede.

Školní družina je do 14:30 bezplatná v rámci školného, pokud dítě zůstává v družině déle, platba za školní družinu je 800 Kč za měsíc. 

Každé oddělení má svoji vlastní místnost, kde děti mohou aktivně trávit svůj volný čas.

V ranní družině se děti mohou věnovat svým zájmům, využívají velké množství her, které v družině máme, mohou vyrábět, tvořit, malovat, prohlížet či číst si knihy.

V odpolední družině se děti, které nenavštěvují kroužky, věnují zájmové činnosti v družině – zapojují se do třídních projektů, aktivit, které nabízejí jednotlivá oddělení, zpívají, vyrábí, tvoří, hrají pohádky, cvičí, využívají výukové programy – prostě odpočívají aktivně.

Hodně času také tráví na pěkně vybavené školní zahradě sportováním a cvičením.

Hrajeme si, ale také se učíme řešit vztahy ve skupině- mezi kamarády.

Cílem výchovy v družině je vzájemné respektování a dodržování pravidel, které si děti samy vytvářejí a zodpovědnost za své chování. Při projektech je kladen důraz na spolupráci mezi věkově smíšenými skupinami dětí a tolerance k ostatním. Vzájemnou empatií se snažíme vytvořit přátelské a harmonické prostředí pro společně strávený čas.

O činnosti družiny se můžete přesvědčit na nástěnkách, které jsou umístěny na chodbě, najdete zde dokumenty a plány jednotlivých oddělení.

Rodiče k nám mohou kdykoliv nahlédnout a být součástí naší práce. Těšíme se na Vás.