Pátá třída

VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE  2023/2024

Třídní učitelka: Mgr. Hana Cuchá

Konzultační hodiny: úterý 14:30 – 16:00

28. 6. 2024 - VYSVĚDČENÍ

Dnes jste vy, páťáci, dostali poslední vysvědčení na této škole - všem moc gratulujeme k vynikajícím výsledkům! Celý rok jste byli úžasní, šikovní...upovídaní :o)... plní energie a nápadů... Užijte si prázdniny, přejeme krásné léto! A všem vám přejeme hodně štěstí, úspěchů, ale i radosti a pohody na nové škole. Přijďte se na nás někdy do Easy Start podívat.

paní učitelka Hanka a paní asistentka Martina

 

 

27. 6. 2024 - Lobezský park

Předposlední školní den jsme se rozhodli vyrazit na piknik do Lobezského parku. Nádherné slunečné počasí k tomu vybízelo. Den jsme si užili - děti vyzkoušely místní vodní prvky, zasportovaly si na atrakcích na několika hřištích, pozorovaly místní faunu a flóru :-). Vyzkoušely si i svoje znalosti ze světa zvířat při karetní hře Žulíci, kdy měly rozeznat, zda je přednesený fakt o zvířatech pravda, nebo lež. Mozkové buňky potrápily několika matematickými problémy. To vše doplněné spoustou dobrot z domova... :o)

         

 

26. 6. 2024 - Pasování předškoláků na školáky

Ve středu nás čekala další tradiční akce naší školy - pasování předškoláků na školáky. Děti se ráno oblékly do kostýmů královské družiny, přichystaly si stanoviště s úkoly a pak se již začalo odehrávat představení, v kterém budoucí prvňáčci museli splnit zadané úkoly a tím osvobodit princeznu, kterou unesl čaroděj Mrakoděj ;-). Páťáci měli nachystané úkoly sportovní, matematické, z oblasti ročních období i zvířecích rodin a ukázalo se, že všech dvanáct předškoláků jsou chytré a velmi šikovné děti, které všechny úkoly zvládly. Po splnění každého stanoviště dostávaly části obrázků, ze kterých nakonec poskládaly "mapu", která je dovedla až k ukryté princezně. Ještě předtím ale musely získat pomyslný klíč od klíčníka, který si pro ně připravil šest hádanek. Vše se podařilo, princezna byla osvobozena, předškoláci tak prokázali svou statečnost a důvtip a mohli být králem pasováni na školáky. Myslím, že si všichni tuto hezkou akci užili.

        

 

25. 6. 2024 - Výlet do Klatov

V úterý jsme vyrazili na výlet do Klatov. Už cesta vlakem byla pro většinu netradičním zážitkem :-). V Klatovech jsme si prohlédli náměstí a pověděli si něco o historii tohoto města a o hlavních budovách, které se na centrálním náměstí Míru nacházejí. Celé Klatovy a široké okolí jsme pak prozkoumali z ochozu Černé věže, na kterou jsme vyšlapali. Pak nás již čekala exkurze ve slavné barokní lékárně U Bílého jednorožce. Během hodinového výkladu jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací a prohlédli si historické vybavení lékárny. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že bájný jednorožčí roh je ve skutečnosti zub narvala. Návštěvu Klatov jsme zakončili procházkou v Mercandinových sadech, kde se děti proběhly v lanovém parku. Klatovy jsou krásné historické město a mohli bychom v něm strávit celý den a stále by bylo co dělat ;-)

         

 

24. 6. 2024 - Sportovní den ve Škodalandu

Poslední týden školy byl nabitý akcemi a jako první jsme v pondělí (již tradičně) vyrazili do Škodalandu na sportovní den. Měli jsme zamluvená hřiště a děti si tak mohly zahrát fotbal, volejbal, vybíjenou i přehazovanou. Zkusily si i správnou techniku hodu při základech házené nebo netradiční hru ringo, kdy se hází gumovým kroužkem. Tento sport byl původně vynalezen jako doplňující trénink šermířů ;-). Zábavu všichni zakončili skákáním na velké trampolíně a pak už byl čas vrátit se do školy.

      

 

31. 5. - 10. 6. 2024 - Učení prvňáčků

Ke konci května a na začátku června se u nás konala již tradiční akce - Učení prvňáků páťáky. Žáci páté třídy se rozdělili do dvojic/trojic a vrhli se na plánování jednotlivých hodin u našich prvňáčků. Vyzkoušeli si učení tématu z prvouky - les. Dále také hodinu českého jazyka s pohádkou Jezinky a Smolíček. V úterý si žáci vyzkoušeli učení v anglickém jazyce, kde probírali s dětmi smysly. V matematice společně probrali krychlové stavby, parkety, počítali do 20 či manipulovali s mincemi. Moc děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.

         

 

6. 6. 2024 - In-line bruslení ve Škoda parku

Dnes si 3. a 5. třída užily netradiční hodinu tělesné výchovy na in-line bruslích ve Škoda sport parku. Některé z dětí stály na bruslích poprvé v životě a všem to šlo velmi dobře. Užili jsme si volnou jízdu, slalom a vyzkoušeli jsme si štafetový závod v družstvech. Pro všechny to byl velký zážitek a zpestření výuky tímto sportem. Velké poděkování za pomoc při odvozu věcí patří paní Zýkové. 

paní učitelka Renáta Březinová

31. 5. 2024 - Dopravní hřiště - praxe

V pátek zavítaly pátá a čtvrtá třída na dopravní hřiště, kde měly v praxi zúročit své poznatky z předchozích teoretických hodin. S lektorkou si děti nejdříve celé hřiště prošly a zopakovaly si pravidla silničního provozu, přednosti, význam značek atd. Pak už si všichni nasadili helmy, zkontrolovali si, zda je mají správně seřízené, a vydali se do zkušebního provozu. Část dětí jezdila na kolech či koloběžkách, část představovala chodce. V pravidelných intervalech se obě skupiny měnily. Paní učitelky s lektorkou dozorovaly dodržování pravidel silničního provozu a při jejich porušení strhávaly dětem body. I když občas někdo o nějaký ten bod přišel, všichni byli velice šikovní a ukáznění účastníci silničního provozu. Věříme, že z chyb se každý poučil a hlavně že všichni budou získané poznatky uplatňovat i na opravdových silnicích, aby nikdo neohrožoval sebe, ani ostatní.

    

 

30. 5. 2024 - Ochutnávka melounů

Dnes jsme dětem zpestřili svačiny o tzv. melounovou ochutnávku. V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol jsme obdrželi různé druhy melounů a děti měly možnost každý z nich ochutnat. Kromě dobře známého vodního melounu jsme dostali i meloun žlutý a meloun Gália. S dětmi jsme si při této příležitosti popovídali o prospěšnosti konzumace nejen melounů, ale i ovoce a zeleniny obecně. A po dnešku už všichni víme, že i když se melouny vždy považovaly za ovoce, jde vlastně o druh zeleniny. Svačinu si děti užily a melouny jim moc chutnaly.

                                          

 

29. 5. 2024 - Jarní slavnost

Ve středu 29. května přišel dlouho očekávaný den - Jarní slavnost. Již několik týdnů všechny třídy poctivě nacvičovaly svá čísla, vyráběly kulisy a pracovaly na svých kostýmech a převlecích. Odpoledne tak byla všechna čísla připravena a program mohl začít. Tématem Jarní slavnosti pro letošní rok byla Cesta kolem světa. Celý program začal společnou skladbou. Následně se páťáci ujali moderování celé slavnosti. Vystoupení byla různorodá. Mohli jste zhlédnout několik tanečních vystoupení, zpěv či dramatizaci příběhu, ať už v českém nebo anglickém jazyce. Dokonce zazněla i slovenština. Naše pátá třída měla vystoupení sobě na míru - kluci hráli fotbal na hymny z mistrovství světa, holky tančily a Kuba předvedl triky na freestyle koloběžce. Spolu se čtvrťáky jsme pak zavítali na Broadway do světa muzikálů a myslím, že všechny nadchlo pěvecké sólo z Fantoma opery. Jako každý rok patřil závěr slavnosti společné skladbě, tentokrát to byla píseň Travel the World. Po slavnosti následovalo občerstvení a společné aktivity i hry na postřeh a koordinaci. Kdo chtěl, mohl si také nechat něco namalovat na obličej. Celá akce se vydařila a počasí nám nakonec přálo. Jsme rády, že máme tak šikovné žáky, kteří se do nácviku vystoupení pustili s nadšením. Velké poděkování patří také všem rodičům, kteří nám pomohli s občerstvením a při přípravě slavnosti.
 
  

 

17. 5. 2024 - Animánie - Staré řecké báje a pověsti

V pátek 17. 5. proběhla v naší třídě již po několikáté Animánie, tentokrát na téma Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. Děti pracovaly ve skupinách a jejich prvním úkolem bylo vybrat si téma svého animovaného filmu. Na výběr byla báj Orfeus nebo Odysseus. Vybranou situaci pak každá skupina rozkreslila do scénáře a pustila se do animování pomocí plastelínových loutek. Na závěr děti dotvořily pozadí a titulky. Výsledkem čtyř hodinového snažení bude krátký animovaný film, kteří nám pracovníci Animánie po menších úpravách zašlou. Už se moc těšíme, až si výsledky naší práce pustíme a filmy zhlédneme.

      

 

15. 5. 2024 - Návštěva stacionáře Človíček

Ve středu 15. května jsme se vypravili do stacionáře Človíček spadajícího pod Diakonii Západ a pečujícího o lidi s mentálním a kombinovaných postižením. Na Človíčka věnovala naše škola výtěžek z letošního velikonočního jarmarku a my jsme se s jeho vedením domluvili, že se v květnu setkáme, symbolicky předáme šek s penězi a zazpíváme pár písniček. Ve stacionáři na nás čekali jeho zaměstnanci spolu s osmi klienty, někteří z nich dorazili ten den speciálně kvůli nám ;-). Vedoucí Človíčka nás přivítala a představila nám všechny přítomné. Za vybrané finance nám všichni moc děkovali, protože díky nim budou moci nakoupit různé hračky a pomůcky důležité pro péči o klienty. Pak už přišly na řadu písničky pod vedením paní učitelky Gábiny a zapojili jsme i některé přítomné díky přineseným rumba koulím. Vystoupení se líbilo a celé se neslo v přátelském a pohodovém duchu. Na závěr jsme si šli prohlédnout relaxační místnost plnou světýlek a meditačních hudebních nástrojů, s filmovou projekcí, multifunkčním křeslem a vodní postelí - ta se všem moc líbila. Myslím, že návštěva stacionáře byla pro všechny ojedinělým zážitkem. Už jen proto, že jsme si uvědomili, že zdraví není samozřejmost. A že ti, kteří se o lidi s hendikepem starají, si zaslouží naše uznání. Zároveň bylo znát, že tato náročná práce přináší i spoustu radosti a má rozhodně smysl! Odcházeli jsme s pocitem, že jsme mohli přispět k dobré věci. Prý jsme ve Človíčkovi kdykoliv vítáni - kdo ví tedy, možná jsme tu nebyli naposledy.

paní učitelka Hanka

           

     

 

7. 5. 2024 - Den s IZS

V úterý 7. 5. se konal celoškolní projekt zaměřený na práci složek IZS - Mimořádné události. Počasí nám sice nepřálo, ale i tak jsme se moc těšili, co nás čeká. Ráno jsme se společně sešli v družině, kde jsme se seznámili s tématem dnešního dopoledne a základními pravidly. Následně se žáci pomocí jednoduché hry rozdělili do sedmi týmů. Pak už jednotlivé týmy dostaly rozpis a hledaly svou trasu na stanoviště. Postupně týmy navštívily 7 stanovišť. Na prvním stanovišti si žáci osvojili komunikaci s dispečerem. Povídali si o tom, které informace je důležité dispečerovi předat, jak se zorientovat v prostředí, kde se nachází, a vyzkoušeli si volání v různých krizových situacích. Na druhém stanovišti byla připravena evakuace z budovy. Seznámili se s evakuačním plánem, k čemu slouží a prošli si jednotlivá pravidla chování v této situaci. Ukázali si společně některé ze zásadních chyb, které mohou při evakuaci ztížit podmínky práce hasičů a dalších složek. Třetí stanoviště bylo zaměřeno na evakuační zavazadlo. Děti se dozvěděly, k čemu takové zavazadlo slouží, kdy ho můžeme využít a co je vhodné do něj zabalit. Na čtvrtém stanovišti si mohli žáci vyzkoušet vybavení pro transport osob a podívat se na základní vybavení v záchranářských batozích. Páté stanoviště bylo zaměřeno na resuscitaci. Žáci si zopakovali základní poznatky ohledně KPR a vyzkoušeli si správné postupy při resuscitaci osob. Na tomto stanovišti byla přítomna sestra LZS AČR, a tak se děti mohly zeptat na cokoliv z oblasti letecké záchranné služby. Šesté stanoviště shrnovalo poznatky o mimořádných situacích. Děti si vyzkoušely reakci na zemětřesení, hrozbu ve škole či tornádo. Sedmé stanoviště slibovalo zážitek - pohlazení a „pomačkání" záchranářského psa. Na tomto stanovišti se děti dozvěděly o práci záchranářského psa, jak reagovat na chování psa a co v jeho přítomnosti (ne)dělat. V poslední části si žáci v jednotlivých týmech vyrobili plakát, který shrnoval všechny jejich získané vědomosti a zážitky. Žáci 3. - 5. třídy následně navázali opakovací hrou v podobě Kahootu. Projekt byl velmi vydařený a doufáme, že se děti něco nového naučily. 

Děkujeme všem složkám, které s námi strávily celé dopoledne ! :-) 

     

18. 4. 2024 - John and Mary - anglické divadlo v Šeříkovce

Ve čtvrtek 18. dubna jsme společně s žáky 4. třídy vyrazili do KD Šeříkovka na anglicko-české divadelní představení John and Mary. Jednalo se o trochu netradiční zpracování známého pohádkového příběhu o Jeníčkovi a Mařence, kteří překonávali různé nástrahy, aby našli cestu zpět domů k rodičům. Vtipnou a zábavnou formou se děti setkaly s tématy jako jsou úcta k rodičům a ke starším osobám a harmonické sourozenecké vztahy. Důležitá byla i přirozená ochrana přírody a schopnost se v ní orientovat. Mluvené angličtině děti bez problémů rozuměly a věřím, že se toto zpestření výuky všem líbilo.

paní učitelka Hanka

                      

 

27. 3. 2024 - Velikonoční projekt

Den před velikonočními prázdninami jsme ve škole věnovali velikonočnímu projektu. Zopakovali jsme si, jaké tradice se u nás pojí s Velikonoci - děti měly možnost vybranou tradici ztvárnit pantomimicky, namalovat ji nebo popsat. Poté ve skupinách vytvořily myšlenkové mapy na téma Velikonoce. V druhé půlce jsem se přenesli do Velké Británie a připomněli jsme si, jaké tradice se dodržují tam. Jednu z nich, Egg Rolling neboli závod v kutálení vajíček, jsme se rozhodli vyzkoušet v praxi. Místo vařených vajíček nám posloužila vajíčka plastová, která jsme ve škole naplnili pohankou nebo těstovinami. Pak už jsme se vydali do nedalekých Chvojkových lomů, kde jsme si zkusili tři disciplíny - koulení vajíček ze stráně, hod vajíčkem do dálky a běh (závod) s vajíčkem. I díky krásnému slunečnému počasí jsme si velikonoční zábavu užili. Všem přejeme radostné velikonoční svátky!

paní učitelka Hanka

                                           

20. 3. 2024 - Velikonoční jarmark

Ve středu proběhl před školou tradiční velikonoční jarmark. Žáci spolu s vyučujícími, asistentkami a vychovatelkami školy ve spolupráci s mateřskou školou připravili spoustu krásných věcí, které nabízeli k prodeji. Zakoupit jste si mohli nejrůznější velikonoční dekorace, balíčky na vyrábění pro ty, kteří chtějí tvořit doma, jarní zeleň do vázy, perníčky a jiné dobroty a spoustu dalšího. Nechybělo již tradiční krásné oblečení, které ušila paní učitelka Káťa. Občerstvit jste se mohli teplým kakaem a velmi úspěšnou novinkou byla muffinová dílna, kde si každý mohl ozdobit vlastní muffin. Výtěžek z jarmarku se škola tentokrát rozhodla věnovat plzeňskému stacionáři Človíček, který se stará o děti s nejrůznějším postižením. Jarmark byl velmi úspěšný - vybralo se Kč 27.656,-! Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho organizaci, a také všem, kteří nás svým nákupem přišli podpořit. Užijte si krásné Velikonoce. ♥

paní učitelka Hanka 

                                            

 

16. 3. 2024 - Velikonoční dílna

V sobotu 16. března se někteří žáci, rodiče a učitelé sešli ve škole na velikonoční dílně. Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, kde si mohli vyrobit jarní a velikonoční dekorace. Například nazdobit zápich kuřátka či zajíčka, vyrobit ovečku, mrkvičku, pohyblivé vajíčko s kuřátkem, zápich slepičky nebo papírové tulipány do vázy. Výrobky i dílna se moc povedly a věříme, že si všichni sobotní dopoledne užili.

paní učitelka Renča

                                                                    

 

29. 2. a 13. 3. 2024 - Dopravní hřiště (teorie)

I letos jsme zavítali v rámci dopravní výchovy do centra Radovánek. Pro děti byl připravený program ve dvou blocích. Zopakovaly si pravidla silničního provozu, pokyny pro cyklisty, procvičily si dopravní značky nebo si připomněly povinnou výbavu cyklisty. Zhlédly několik videí, kdy viděly animace dopravních situací, měly možnost řešit přednost vozidel a cyklistů na křižovatkách a další. To vše si procvičily i interaktivními úkoly. Načerpané informace děti zužitkují v květnu, kdy se vydáme na dopravní hřiště a děti si tam budou moci vše vyzkoušet v praxi.

paní učitelka Verča

                                                  

 

6. 3. 2024 - GATE - Zombie

Ve středu 6. března na děti ve škole čekalo překvapení - Shelly měla narozeniny! Letošní GATE začal tedy velkou pizza párty! Tančilo se, jedlo se a hodovalo. Ale bohužel, jeden hovor vše změnil - na párty se dostala nákaza. Děti musely rozklíčovat dopisy (logická hádanka) a zjistily, že na párty je infikované jídlo a někteří se pravděpodobně nakazili zombie virem. Nakažení šli tedy do karantény, kde plánovali, jak si nejlépe zajistí potravu. Přeživší začali plánovat, jak přežít co nejdéle. Ujasnili jsme si terminologii krizových situací, pandemií, apokalyps, izolací a karantén. Zopakovali jsme si pojmy jako např. evakuace, havárie nebo kalamita a jak se zachovat při krizových situacích. Děti pracovaly s mapami hustoty obyvatel, tablety, zjišťovaly, kde je jaký počet lidí, kam by bylo dobré se vydat a kam se naopak schovat. Informace porovnávaly s kartografickými mapami. Cílem přeživších bylo najít co nejvýhodnější místo k evakuaci a případnému přesunu do jiného státu. K evakuaci bylo k dispozici pouze jedno osobní auto, a tak i množství vybavení na cestu bylo omezeno na 4 věci ze 3 obchodů (logicko-strategická hra). Nutno dodat, že ačkoliv do auta by se 10 dětí a jeden řidič vešlo (prakticky vyzkoušeno), vybrané vybavení některých by umožnilo přežití jen několik týdnů. A protože počítáme i se situací kontaminace vody či nedostatku balené pitné vody, prakticky jsme vyzkoušeli filtraci “co dům dá” aneb přefiltrování odpadní vody pomocí několika v autě a okolí nalezených věcí. Po praktickém pokusu následovala operace mozku (z želé ;-)) a jeho barevné označování dle jednotlivých oblastí a center. Zombie naopak zjišťovali, jaké vybavení na cestu by bylo dobré přeživším sebrat, a přitom jsme si procvičili anglická slovíčka. Součástí strategie bylo také zopakování učiva o lidském těle, funkci mozku a jeho centrech. Nakonec jsme namáhali hlavičky u matematického Zombie Challenge, který přeživší prohráli, a  tak je nečekaně přepadli Zombíci, kteří zaútočili rovnou na náš mozek. Obáváme se, že nákaze jsme tedy nakonec neunikli. Celý projektový den si děti moc užily. 

paní učitelky Káťa a Verča

                                                                              

 

11. 1. 2024 - Sportovní dopoledne v Area D

Ve čtvrtek 11. 1. vyrazila celá škola na sportovní dopoledne do Area D v Plzni Doudlevcích. Pro děti byly připraveny tři sportoviště, kde se všichni v průběhu dopoledne vystřídali. Zahráli si florbal a volejbal, na stanovišti nazvaném ninja-kids si užili opičí dráhu, přeskoky a zdolávání překážek pod vedením zkušených lektorů. Po svačině je čekala volná zábava na prolézačkách, skluzavkách a řádění na trampolínách. Děti si užily krásné sportovní dopoledne :-)

      e        

 

8. 1. 2024 - Bruslení ve Škoda sport parku

Dnes si 5. třída (společně se čtvrtou) užila parádní hodinu tělesné výchovy na zimním kluzišti, které "vyrostlo" ve Škoda sport parku. Některé z dětí stály na bruslích poprvé v životě a všem to šlo moc dobře. Užili jsme si volnou jízdu, slalom, společnou jízdu v hadovi, ale i střelbu na brány. Pro všechny to byl velký zážitek a zpestření výuky tímto zimním sportem.

paní učitelka Renáta Březinová

                       

 

22. 12. 2023 - Vánoční projekt a návštěva Hospice sv. Lazara

Poslední den před vánočními prázdninami se nesl v duchu vánočního projektu, písniček a cukroví. Den děti zahájily koledami, proběhly se při vánočním běhacím diktátu a zahrály si pantomimu s vánoční tematikou. Poté se s paní učitelkou Gábinou a paní asistentkou Martinou vydaly do Hospice sv. Lazara, kam jely zazpívat pásmo koled, předat drobné dárečky a hlavně šek na 32.000 Kč vybraných na vánočním jarmarku. Po návratu do školy pokračoval vánoční program oblíbenou aktivitou "Jak to bude dál?", v které je úkolem dokončit započatý příběh. Poslední hodinu došlo konečně na rozdávání dárků, kterých se pod stromečkem sešla spousta. Věřím, že byli všichni spokojeni a domů odcházeli vánočně naladěni. :-)

Dětem i jejich rodinám přeji krásné Vánoce a těším se na viděnou opět v novém roce 2024!

paní učitelka Hanka

                            

 

14./15. 12. 2023 - Nocování ve škole

V noci ze čtvrtka na pátek nás čekalo tradiční nocování ve škole. Už od rána se kabinet plnil spacáky, karimatkami a dalšími věcmi nutnými k přečkání noci. V 17 h jsme se všichni ve škole sešli a celou akci jsme zahájili netradičně - narozeninovým dortem :-) Poté jsme připravili třídu na přespávání a vydali jsme se na procházku. U stromečku před UMO 2 jsme si zazpívali koledy a pak už jsme se těšili na večeři. Tentokrát se až na výjimky servírovalo sushi. Po večeři jsme si zahráli hry, povídali si, dívali se na vtipná videa a pomalu se uložili ke spánku. Akce byla povedená, jen škoda, že se jí nemohli zúčastnit všichni.

paní učitelka Hanka

 

14. 12. 2023 - Hurá na Hrad!

Ve čtvrtek 14. prosince si žáci čtvrté a páté třídy užili projektový den od společnosti Besedárium. Přenesli se do raných dějin a prostřednictvím zajímavých úkolů, hádanek a her si prošli nejvýznamnějšími momenty při stavbě Pražského hradu. Od první náboženské stavby, kterou postavil kníže Bořivoj I., až po obelisk od Plečnika na nádvoří, který tam stojí dodnes. Dozvěděli se, co je pahorek Žiži nebo například kde bydlel Rudolf II. Sami se stali staviteli a mohli si tak vyzkoušet, jak probíhala stavba Hradu za vlády jednotlivých panovníků. V průběhu bylo ale také zapotřebí najít 7 klíčů, které odemknou Svatováclavský poklad. Podařilo se! 👑 :) Program si žáci moc užili, pracovali s nadšením a věděli mnoho informací. Bylo to opravdu moc pěkné!

 

 

9. 12. 2023 - Vánoční dílna pro děti a rodiče

V sobotu se u nás ve škole konala Vánoční dílna. Sešli jsme se spolu s dětmi a s rodiči a každý si mohl vyrobit nějakou vánoční dekoraci. Nabídka byla pestrá, děti si mohly vyrobit zápich do květináče, hvězdu z vlny, dekoraci z kávy a přírodnin, sněhuláka z vatových tamponků nebo visacího andělíčka. O pohoštění se postarali někteří rodiče, za což moc děkujeme. Celá akce se povedla a všichni si domů odnesli povedené výrobky.

paní učitelka Hanka

 

                         

 

7. 12. 2023 - Vánoce v anglicky mluvících zemích - Polanova síň

Ve čtvrtek navštívila naše třída Polanovu síň v Městské knihovně Plzeň a shlédla představení Vánoce v anglicky mluvících zemích. Hudebně divadelní program nás zavedl do Velké Británie, USA a Austrálie a přiblížil nám zvyky, které se v daných zemích na Vánoce dodržují. Některé jsme už znali, ale neškodilo si připomenout, kdo a kdy naděluje v Británii nebo ve Spojených státech amerických, jak se připravuje tradiční anglický vánoční pudink nebo proč je Santa Claus červeno-bílý. Naučili jsme se tři sloky anglické koledy We Wish You a Merry Christmas a někteří z nás si zahráli na soby, kteří táhnou saně Santu Clausovi, nebo na osm bílých klokanů, kteří táhnou vánoční saně v Austrálii.

paní učitelka Hanka

        

30. 11. 2023 - Vánoční jarmark

Ve čtvrtek 30. listopadu se před budovou školy konal tradiční vánoční jarmark. Do jeho přípravy se zapojila celá škola a vydatně pomohla i školka. Celý listopad všichni vyráběli výrobky, které jsme pak nabídli k prodeji na našich dvou stáncích. Pekly se perníčky a cukroví, vyráběly adventní věnce, paní učitelka Káťa šila oblečení... zkrátka výběr byl pestrý a všichni, kdo si k nám přišli nakoupit, měli z čeho vybírat. Naše pátá třída jako hlavní organizátor této akce si jarmark moc užila! Děti nadšeně pomáhaly jak s přípravou, tak s prodejem na stáncích a s následným úklidem. Patří jim za to velká pochvala. Děkujeme také moc všem, kteří nás na jarmark přišli podpořit a něco si koupili. Věříme, že naše výrobky vykouzlí ve Vašich domovech krásnou vánoční atmosféru, a navíc jste přispěli na dobrou věc, protože veškerý výdělek věnujeme Hospici sv. Lazara v Plzni, kam půjdeme v prosinci peníze i s drobnými dárečky předat. Účast byla opravdu hojná a výdělek letos rekordní - Hospici sv. Lazara předáme šek na Kč 32.000,-! Ještě jednou děkujeme. ♥ 

pí uč. Hanka

                                

 

24. 11. 2023 - baletní představení Sněhurka na Malé scéně DJKT

Dnes se celá naše škola vydala na Malou scénu Divadla J. K. Tyla, aby zhlédla baletní představení Sněhurka. Na kulturní zážitek jsme se těšili o to víc, že v něm účinkovaly i dvě žákyně z naší školy, jedna z nich přímo z naší třídy ;-) Ne každému se balet líbí - žádná slova, pouze hudba a tanec. Myslím ale, že na baletní ztvárnění Sněhurky byly v naší třídě samé pozitivní ohlasy. Poněkud temnější představení o boji dobra a zla, v němž, jak už tak v pohádkách bývá, dobro a láska zvítězily a porazily kouzla zlé královny, bylo napínavé. Strhující hudba, skvělé výkony tanečníků a tanečnic, atmosféra samotného divadla - to vše byl zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat.

pí uč. Hanka

                                                  

31. 10. 2023 - Beseda s Policií ČR

V poslední říjnový den nás navštívila paní policistka a v hodinové besedě nám připomněla bezpečný pohyb po městě. Shrnuli jsme si, jaká úskalí nás můžou čekat na cestě do a ze školy, jak se bezpečně přepravovat v autě a v městské hromadné dopravě. Probrali jsme si, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi, jak reagovat, pokud by nás chtěli oslovit nebo pokud bychom viděli, že se v našem okolí děje něco nepatřičného. Beseda byla přínosná, zajímavá - a hlavně plná praktických informací.

                                    

 

25. 10. 2023 - Halloween

Dnes jsme slavili Halloween. Do školy se už od rána scházely děti v kostýmech a po chodbách se potulovali čarodějnice, upíři, zombíci, kostlivci, kouzelníci a další. Nás místo vyučování čekal halloweenský program. Nejdříve jsme si venku zopakovali písničky na odpolední vystoupení pro rodiče a pak už jsme se vrhli na zábavné učení. Zahráli jsme si anglický Kahoot s halloweenskou tematikou, vypracovali halloweenské úkoly z matematiky a z angličtiny. Fantazii jsme museli zapojit při dokončení příběhu, co se stalo jednoho pochmurného večera Honzíkovi - vyslechli jsme si více či méně strašidelné historky, některé byly až hororové. Při čtení ostatním je pak Ema s Matym spontánně doprovodili pantomimou. Na závěr jsme šli upéct buchtu na odpolední oslavu. Někteří připravovali těsto, jiní vykrajovali jablka na způsob halloweenských dýní. Výsledek vidíte na obrázku a doufáme, že jste i odpoledne ochutnali. Celý den byl fajn a všichni jsme si ho užili :-)

pí uč. Hanka

     

 

20. 10. 2023 - Dobrodružství dospívání

Tento pátek k nám zavítaly lektorky z Národní iniciativy pro život, aby si s dětmi popovídaly o dospívání, konkrétně o období mezi 10. a 15. rokem života. V přátelské atmosféře se děti dozvěděly, co se s nimi v tomto období života děje jak po stránce fyzické, tak psychické. Celá hodina a půl se nesla v neformálním duchu, paní lektorky byly skvělé, děti pozorné, zapojovaly se do debaty, byly aktivní a měly věcné dotazy. I když hodně věcí už všichni znali, i tak se objevily nové informace, které jim mohou pomoci vyznat se v tomto bouřlivém období života plném změn ;-) Program byl tedy určitě úspěšný - a prospěšný.

        

 

7. 10. 2023 - Hry bez hranic

V sobotu proběhly na naší škole Hry bez hranic inspirované někdejším televizním soutěžním pořadem. Jejich cílem bylo vzájemné seznámení rodičů a dětí naší školy. V 9 hodin celá akce začala slavnostním zahájením a rozdělením jednotlivých rodin do šesti soutěžních týmů. Pak se už všichni pustili do úkolů na jednotlivých stanovištích. Týmy soutěžily v těchto disciplínách: Dostaň míček do cíle, Trefa, Výlov, Hod na cíl, Postav stavbu nebo Slož mě. Čekaly je i bonusové úkoly, jako např. lentilkový tip nebo počítání berušek, motýlů a květin na naší školní chodbě. Soutěžní dopoledne bylo zakončeno společným vyhlášením. Věříme, že všechny zúčastněné akce bavila a že si dopoledne se svými rodinami a přáteli či známými ze školy všichni užili. 

         

 

4. 10. 2023 - Světový den zvířat

Světový den zvířat, který připadá na 4. října, jsme oslavili celodenním projektem na téma domácích mazlíčků a zvířat celkově. Děti si mohly do školy přinést svého domácího mazlíčka nebo alespoň jeho fotku. Ráno se nám tak sešli tři psi a jeden kocour, který v naší třídě statečně vydržel celou první hodinu :-) Každý majitel svého mazlíčka krátce představil. Poté jsme se vydali prozkoumat i ostatní třídy a podívat se, jaká zvířátka se sešla v nich. Po velké přestávce jsme se vrhli do práce na projektu. Nejprve jsme si řekli, proč mají zvířata svátek zrovna v tento den (je to na památku smrti sv. Františka z Assisi, ochránce zvířat), a pak už jsme začali plnit různé úkoly, za které jsme dostávali obrázky zvířat žijících na sedmi kontinentech. Ve dvou týmech jsme se snažili získat co nejvíce zvířat, která jsme pak umístili na jednotlivé světadíly. Výzvou pro všechny bylo poznat zvířata podle zvuků, které vydávají. Překvapivě největším problémem bylo určit kukačku ;-) Nezapomněli jsme ani na angličtinu - děti se naučily, jak se jednotlivé skupiny zvířat řeknou anglicky, v angličtině měly identifikovat i to, čím se dané kategorie zvířat vyznačují. Myslím, že den se zvířaty - a o zvířatech - jsme si všichni užili. ♥

pí uč. Hanka

                   

 

27. 9. 2023 - Miniprojekt k svátku sv. Václava

28. září je v České republice státní svátek na památku smrti patrona české země - sv. Václava. My jsme této významné osobnosti z naší historie věnovali den předem dvouhodinový projekt. Nejprve jsme si připomněli život nejen sv. Václava, ale i jeho babičky sv. Ludmily, která svého vnuka velmi ovlivnila. Povídali jsme si o tom, jaké hodnoty Václav v životě vyznával, proč byl zabit a co se dělo po jeho smrti. Z pracovních listů jsme zjistili, kdo je autorem jeho sochy na Václavském náměstí v Praze a kdo jsou další čtyři postavy kolem. Sestavili jsme Václavův rodokmen, poslechli si Svatováclavský chorál i Legendu o sv. Václavovi v podání Jaromíra Nohavici. Přečetli jsme si o symbolech, které se pojí s jeho životem. Na závěr děti ve dvou skupinách zpracovaly plakát o sv. Václavovi. I když všichni tohoto světce znali, dozvěděli se během projektu další spoustu zajímavých informací.

pí učitelka Hanka

           

 

22. 9. 2023 - Plzeňské historické podzemí

Tento pátek jsme zavítali do Plzeňského historického podzemí. Někteří z nás tam už byli, pro většinu to ale byl nový zážitek. Nejdříve jsme kvůli bezpečnosti vyfasovali slušivé helmy, protože stropy jsou někde opravdu nízké. A pak jsme se už vydali na zhruba hodinovou cestu podzemím. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o životě Plzeňanů ve středověku (to se nám bude hodit do vlastivědy ;-)) a vůbec o tom, jak v minulosti fungoval život v Plzni a k čemu že tyhle chodby pod Plzní jsou. Když příště půjdeme Pražskou nebo Perlovou ulicí, možná si vzpomeneme, že dole pod námi je labyrint chodeb v délce několika kilometrů.

                                          

 

8. 9. 2023 - Dny vědy a techniky ZČU

 V pátek se páťáci vydali na náměstí na Dny vědy a techniky pořádané Západočeskou univerzitou. Nejdřív nahlédli do několika stánků na náměstí a pak se přesunuli do Veleslavínovy ulice do posluchárny chemie, kde jim studenti chemie předvedli spoustu atraktivních pokusů (např. faraonovy hady, míchání barev, "upálení" gumového medvídka...). Pak jsme se ještě chvíli vrátili na náměstí podívat se, co vše univerzita nabízí k vidění, vyzkoušení atd., ale bylo toho tolik, že to byla spíš inspirace na odpoledne - vrátit se sem třeba s rodiči a vše si pořádně prohlédnout ;-)  

paní učitelka Káťa

           

 

1. září 2023

Milí páťáci,

prázdniny jsou za námi a já se s vámi těším v pondělí 4. září na viděnou ve škole.

Přeji vám, ať svůj poslední rok na naší škole hravě zvládnete a ať vás učení se novým věcem baví a těší :-)

paní učitelka Hanka

 

30. 6. - Vysvědčení

Dnes jsme si konečně slavnostně předali slovní hodnocení a vysvědčení. Všem jsme řádně zatleskali, protože se letošní rok velice povedl a děti zvládly všechno náročné učivo s přehledem! Též jsme si předali dárečky, které nám udělaly velkou radost! 🎁 Nakonec jsme to museli i zapít dětským šampusem, který tedy způsobil velkou neplechu, protože nám z ničeho nic vybuchl a všude to bylo celé polité. Díky tomuto okamžiku jsme se zapomněli zvěčnit, což mě tedy velice mrzí. Až se příště uvidíme, musíme to napravit. Přikládám tedy poslední naši fotografii.

Přeji dětem i rodičům krásné prázdniny, hlavně se opatrujte, loučím se s vámi všemi. 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                                                                                   

 

29. 6. - Škodaland: Sportovní den

Dnes jsme si ve Škodalandu uspořádali sportovní den. Nejdříve jsme si šli zaskákat na trampolíně, kde nás to velice bavilo a nakonec jsme se tam ještě vrátili. Pokračovali jsme minigolfem, kde se dětem dařilo. ⛳️ 🏌️‍♀️ Následně si děti zahrály fotbal a ostatní si házely nebo hrály volejbal na pískovém hřišti. Naši fotbaloví hoši si poté dokonce zahráli se staršími kluky a podařilo se jim je porazit, což bylo skvělé! ⚽️ 🤾 🏐 Zkusili jsme i různé prolézačky a horolezeckou stěnu.

Jsme rádi, že nám vyšlo krásné počasí a mohli jsme si to pořádně užít! 🤸‍♀️

paní učitelka Renča 👩‍🏫

             

28. 6. - Ekologická likvidace odpadů

Ve středu se 2. - 5. třída vydaly do společnosti EKODEPON do Černošína. Firma se zabývá ekologickou likvidací odpadů. Byla pro nás připravena zajímavá exkurze, která probíhala nejprve ve školicím centru, kde si děti zopakovaly teoretické informace o třídění odpadů a fungování provozu firmy. Následně navštívily samotné třídící centrum a viděly cestu odpadků od přívozu až po vytřídění. Podívali jsme se i na jednotlivé boxy, kde byly uložené vytříděné odpadky. Nejzáživnější byl jednoznačně box na kompost. ♻️

Na závěr jsme se všichni zvážili na váze, na které se váží kamiony s odpadem a na displeji se objevilo 1560 kg. 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                                 

26. 6. - Zoo: Cesta do Afriky

První den našeho posledního týdne jsme navštívili zoologickou zahradu v Plzni. 🦇 🦁 🐷 Abychom stihli projít celou zoo, museli bychom na to mít více času, ale měli jsme ještě skvělý program Cesta do Afriky, kde se děti dozvěděly spoustu nových věcí. Mohly si také prohlédnout a osahat krunýř želvy, žíni z ocasu žirafy, žirafí roh a hadí kůži. Dále jsme procházeli výběhy podle přání dětí a samozřejmě jsme se nezapomněli zastavit pro nějaké občerstvení. 🍴

Sice nám všem bylo dost horko, ale zvládli jsme to a užili jsme si to. 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

             

19. - 23. 6. - ŠvP: Nečtiny

1. den

Dnes jsme dorazili do Nečtin na naší středověkou misi. Poté, co jsme se ubytovali, jsme vyrazili na obhlídku okolí. Následně jsme se vrátili zpět do areálu, kde jsme si pověděli, co vše nás tento týden čeká. Děti měly poté za úkol vymyslet svou rytířskou přísahu, kterou musí celý týden dodržovat a odměna je nemine. Musely přísahat před námi všemi, aby bylo co nejvíce svědků. 😊 Následovalo navrhnutí svého erbu a pojmenování svého rodu.
Odpoledne je čekal sportovní program, který byl zaměřený především na fotbal. ⚽
Den děti zakončily pohádkou a teď už všichni hezky tiše spí. 😊😴

2. den

Dnešní misi jsme začali na zřícenině hradu Preitenstein, byl to tedy pěkný výšlap, ale ten pohled dolů na zámek za to stál! Řekli jsme si i něco o historii hradu, založil ho Jan Lucemburský, kterého již dobře známe. 🏰 Poté jsme šli dolů a zkusili si vlastní hrad také postavit. Rozdělili jsme se na dvě družstva a každé si zkusilo svůj vlastní hrad postavit, ve fantazii se meze nekladly. 🏰 Po zhodnocení našich hradů jsme se šli nasvačit a během toho jsme si četli příběh o králi Artušovi a rytířích kulatého stolu. Následně děti měly splnit 7 úkolů, aby prokázaly, zda jsou hodni vytáhnout bájný meč Excalibur - pokud je všechny splnily, objevil se u jednoho z postavených hradů. 🗡️ Následně jsme se vrátili do areálu a zahráli si hru na rytířský postřeh, děti měly hledat v přírodě různé věci - velké, kulaté, hranaté, voňavé a další. Odpoledne děti čekal opět sportovní program, večer za námi přijde hvězdář a prohlédneme si společně večerní oblohu. 🌠🌕

3. den

Dnešní den jsme celý strávili rytířskou výpravou do Nečtin. ⚔🛡 Nejdříve jsme se šli podívat na kapli sv. Terezie, která vypadala opravdu moc pěkně. Následovala cesta lesem do Nečtin, kde jsme také potkali jednu kapličku. Když jsme dorazili do Nečtin, prohlédli jsme si kostel sv. Jakuba Většího a poté jsme se šli občerstvit.
Po občerstvení nás čekala prohlídka regionálního muzea, které bylo opravdu plné zajímavostí. Opravdu zajímavé bylo, že tváře lidí byly odlitky skutečných lidí, kteří v Nečtinech žijí.
Cestou zpět jsme šli po stezce andělů a nakonec jsme si ještě prohlédli kapli sv. Anny. Na zámek jsme dorazili přesně na oběd.
Po poledním klidu děti měly opět sportovní odpoledne a večer opět zakončily pohádkou. 😊

4. den

Dnes jsme ráno začali rozcvičkou a dali jsme si rytířský turnaj. Děti musely předvést slalom, střelu na bránu, hod talíře na tyč, házení míčem a hod na cíl. Po naší připravené dráze jsme si dali turnaj v penaltách. Děti byly ve dvou týmech a navzájem střílely na bránu. Poté jsme si ještě zahráli vybíjenou, která děti velice baví. Po těchto aktivitách se nám ztratil míč někde ve křoví a děti projevily rytířskou statečnost a trpělivost, když se musely obléct do tepláků a mikin, protože prohledávaly kopřivy a trnité křoví. Naštěstí míč byl asi po 5 minutách nalezen a situace zachráněna. Následovalo psaní středověkým písmem, kdy si děti napsaly své jméno. Další aktivitou bylo vymýšlení svého zvířete pro rytíře. Vznikla nám opravdu pěkná zvířata, která by se tenkrát rytířům hodila. Nakonec nás čekala detektivní stezka - Případ ukradené hlavy bezhlavého rytíře. Děti případ vyřešily, zazpívali jsme si všichni píseň Okoř (to byl klíč k vyřešení) a poté děti našly i schovaný poklad.
Odpoledne si děti zahrály fotbal a přehazovanou.
Den dnes zakončily diskotékou. 😊

5. den

Poslední den jsme si po snídani zabalili. Následně jsme si zopakovali, kde všude jsme tento týden byli a zakroužkovali jsme to na mapě. Také jsme se rozvzpomněli, které značky jsme tento týden viděli, zakreslili jsme je a napsali jejich název. Dále jsme šli zkusit vyluštit pár šifer. Děti to moc zaujalo. Poté jsme si přečetli dvě pověsti z Nečtin a nakonec byli všichni pasováni na rytíře, protože si to za odvedenou práci během roku a tohoto týdne opravdu zasloužili. 😊 Objevila se různá jména - rytířka přírody a ochrany zvířat; rytíř nekonečného humoru a další. Po obědě nás už čekala cesta domů. Školu v přírodě jsme si společně velice užili! 💗

        

                           

13. 6. - Projekt Cesta kolem světa 🌏

Dnešní projekt nás zavedl do zemí po celém světě. Nejdříve jsme si pojmenovali všechny světadíly a světové oceány. 🌍 Dále jsme se vydali objevovat jednotlivé světadíly. Zkusili jsme celý světadíl složit, poté jsme skládali různé památky a místa z celého světa. Pokračovali jsme přiřazením zvířat k jednotlivých světadílům a nakonec jsme si zahráli hru s Hugem, kde jsme cestovali po celém světě a plnili jsme různé úkoly - museli jsme si zapamatovat vlajky a namalovat je; přiřazovali jsme památky k jednotlivým zemím; dále jsme skládali pexeso; vybírali jsme hlavní města na mapě atd., hru jsme si užili! 🌏

Nakonec jsme vyrazili ven a tam jsme si zkusili stezku se zvířaty a vyšla nám tajenka "světoběžník" = cestovatel. 🌍

Projekt byl opravdu povedený! 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

     

8. 6. - Dopravní hřiště

Ve čtvrtek žáci 4. a 5. třídy navštívili dopravní hřiště při 1. ZŠ Plzeň. Děti si nejprve vysvětlily, jak správně nasadit helmu a vydaly se na průzkum dětského dopravního hřiště. 🚴‍♀️ 🚴 Zopakovaly si všechny značky, hřiště si prošly a mohly se vydat do praxe. ⛔️ 🚦Byly rozděleny do dvou skupin, jedni byli nejdříve chodci a druzí cyklisté. Následně si role vyměnily. Po celou dobu musely dodržovat pravidla silničního provozu a pohybovat se bezpečně.  🚵‍♀️ 🚵

Děti si to velice užily! 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

               

 

5. 6. - DEPO: Trnkova zahrada 2

V pondělí ráno se čtvrťáci vypravili do DEPA na interaktivní výstavu s názvem Trnkova zahrada 2. Nejprve se dozvěděli něco málo o osobě Jiřího Trnky a o jeho knize Zahrada. Poté se už sami rozeběhli po kouzelné zahradě a více než hodinu měli možnost prozkoumávat její zákoutí stejně jako hrdinové knihy. 😊 Setkali se s postavami z knihy - s kouzelným trpaslíkem, velrybou, slony a s kocourem, který zahradu střežil. Hru, kdy na koloběžkách honili kocoura, si všichni užili nejvíc, ale i sud s ozvěnou nebo interaktivní obraz, kde se pomocí míčků strefovali do netopýrů a hledali klíč k zahradě, měly velký úspěch.

Návštěvu si čtvrťáci velice užili! 😊

paní učitelka Hanka 👩‍🏫

                                 

 

1. 6. - Pohádkový les - české dějiny

Na Den dětí jsme vyrazili na pohádkový les na Božkovský ostrov. Tématem byly české osobnosti. Prošli jsme celkem 7 stanovišť, na kterých jsme podle indicií museli uhodnout známou českou osobnost z dějin. 📕 Na každém stanovišti jsme pak splnili ještě nějaký úkol. Zopakovali jsme si tak učivo z prvního pololetí z vlastivědy. 😊 Musím děti velice pochválit, protože všechny osobnosti poznaly. 😊

Na konci jsme se osvěžili pomocí zmrzliny. 🍦Den se nám velice líbil.

paní učitelka Renča 👩‍🏫

         

 

30. 5. - Plzeňský pivovar: Zapomenutá řemesla

V úterý jsme vyrazili do Plzeňského pivovaru. 🍺 Tam na nás čekal program Zapomenutá řemesla. Děti dostaly pracovní listy a dozvěděly se informace celkem o 6 řemeslech - povoznictví, ledařství, spilečnictví, sladovnictví, kovářství, bednářství. ⚒️ Mohly si prohlédnout nástroje, které řemeslníci používali. O tom, jak se vyráběly sudy dokonce děti zhlédly video. Nakonec jsme dostali přístup na poslední zachované hradby v Plzni a nechybělo vyprávění o tom, jak byly neprolomitelné.

Děti dostaly na konci diplom a program se nám všem líbil. 😊
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
                            
 

24. 5. - Jarní slavnost

Ve středu 24. 5. nastal dlouho očekávaný den - Jarní slavnost. 🌷 Všechny třídy již několik týdnů poctivě nacvičují svá čísla, vyrábí kulisy a pracují na svých kostýmech. Vystoupení byla různorodá. Mohli jste zhlédnout několik tanečních vystoupení, zpěv či dramatizaci příběhu ať už v českém nebo anglickém jazyce. Jako každý rok nechybělo ani závěrečné vystoupení celé školy, tentokrát to byla sborová píseň Together. Po slavnosti následovalo občerstvení a společné hry na stanovištích. Děti si vyzkoušely sportovní aktivity i hry na postřeh a šikovnost. Kdo chtěl, mohl si také nechat něco namalovat na obličej. 🌹

Děkujeme všem rodičům za občerstvení a pomoc při přípravě na slavnost. Celá akce se vydařila a počasí nám nakonec přálo. Jsme rády, že máme tak šikovné děti, které se do nácviku vystoupení pustily s nadšením. 🌺🥀🌼🌞

paní učitelka Renča 👩‍🏫

 
                  
 

26. 4. - Domov sv. Zdislavy

Ve středu jsme spolu s 5. třídou navštívili Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi. Hlavní důvodem návštěvy bylo předání šeku s výtěžkem z Velikonočního jarmarku. Zaměstnanci nás provedli po Domově, ukázali nám interiér a pověděli nám, jak to v Domově funguje. Na závěr děti dostaly drobné občerstvení a následně prostor na dotazy, které je zajímaly.

Bylo to moc fajn a jsme rádi, že jsme měli možnost Domov sv. Zdislavy navštívit, děkujeme! 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                               

21. 4. - Den Země

Dnešní první hodinu jsme věnovali naší planetě, protože zítra je Den Země. 🌏 Zopakovali jsme si, jakými způsoby můžeme chránit naši Zemi a co ji naopak neprospívá. Zkusili jsme si různé kvízy, kde jsme i tipovali, kolik vody proteče za 10 minut z kapajícího kohoutku atd. 💦

Hodinu jsme si užili a snad děti budou i nadále naši planetu chránit. 🌍

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                                                                  

20. 4. - Dopravní hřiště: teoretická část

Dnes dopoledne děti 4. a 5. třídy navštívily centrum Radovánek, kde pro ně byla připravena teoretická část dopravní výchovy. Dozvěděly se o tom, jak bezpečně dojít do školy, jak se správně pohybovat po stezce pro chodce a po cyklostezce, jak se chovat v hromadné dopravě, jak se označit, aby byly vidět za snížené viditelnosti, jak řešit dopravní nehodu, jaká je brzdná dráha dopravních prostředků a mnoho dalšího.

Přednáška byla doplněna o zajímavé úkoly a činnosti, které děti moc bavily. Všichni už se těší, až si budou moci vše vyzkoušet v praxi na dopravním hřišti.  😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

          

13. 4. - Divadlo Alfa: Pádístepí náčelník bizonů

Ve čtvrtek 13. 4. vyrazila 4. třída do divadla Alfa na představení Pádístepí náčelník bizonů. Groteska s indiánem Pádístepí, který dostal za úkol zasadit totem, postavit týpý a zplodit syna, se svého úkolu zhostil celkem netradičně. 😊

Představení bylo vtipné a dětem se líbilo. 😊

 

                             

5. 4. - Velikonoční projekt

Dnešní den jsme se zabývali tématem Velikonoc. Nejdříve jsme vypočetli příklady ve vajíčkách, narýsovali jsme si Kolumbovo vejce a vymysleli slovní úlohu. Dále jsme si vyrobili vajíčko se šachovnicí a pokračovali jsme českým jazykem. Tam jsme si zopakovali názvy dnů velikonočního týdne a hledali jsme slovní druhy v textu. Na koberci jsme si též zkusili různé hry - Dobble, domino a šifry. 😊 🐰 🐣

Nakonec jsme se vydali ven hledat zloděje kraslic. Naše cesta byla lemovaná fáborky a různými indiciemi. Vše dobře dopadlo a zloděje jsme dopadli! Ve škole za to děti dostaly odměnu.

Celý den jsme si velice užili! 😊 🐰 

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                             

1. 4. - Velikonoční dílna

V sobotu 1. dubna se někteří žáci, rodiče a učitelé sešli ve škole na tradiční velikonoční dílně. Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, kde si mohli vyrobit jarní a velikonoční dekorace, nazdobit vajíčko nebo například vyrobit pohyblivého zajíčka. Výrobky se moc povedly a věříme, že si všichni dílnu užili. 😊 🐰  🐣

                                   

29. 3. - Velikonoční jarmark

Ve středu 29. 3. v odpoledních hodinách proběhl na pozemku školy Velikonoční jarmark. 🐰  🐣Na prodej bylo mnoho výrobků, na kterých se podíleli žáci naší mateřské a základní školy a paní učitelky. Nechybělo ani malé občerstvení vlastní výroby a již tradiční horké kakao. Výtěžek z této akce 19 842 Kč bude věnován Domovu sv. Zdislavy na podporu matek s dětmi v tísni.

Protože se žáci 5. ročníku osvědčili jako skvělí obchodníci, zhostili se i tentokrát této funkce, a my jim tímto velice děkujeme za pomoc. 😊

                                  

 

21. 3. - Západočeské muzeum: Všední i sváteční dny středověkého člověka

V úterý 21. 3. 2023 zavítala 4. třída do Západočeského muzea v Plzni na výukový program zaměřený na všední i sváteční dny středověkého života. Žáci se dozvěděli mnoho dalších zajímavých informací o životě ve středověku. Mimo jiné zjistili původ slova prevít. Dále si všichni prohlédli další expozice včetně tiskařského stroje nebo si potěžkali železnou košili, středověký meč a štít. 😊

Všichni si program užili. 😊
 
                                 
 

16. 3. - Techmania: Na tělo

Dnes se děti ze 4. třídy zúčastnily programu Na tělo v Techmánii. Ve skupinkách zjišťovaly, jak funguje jejich vlastní tělo a smysly. Užily si také show s tekutým dusíkem. Všichni si vyzkoušeli mnoho zajímavých expozic např. vodní svět, má to háček, obnovitelné zdroje a další. 

Návštěvu Techmánie si všichni opravdu užili. 😊
 
         

 

9. 3. - Okresní přebor v šachu 2023

Není nic krásnějšího, než když se do ticha sálu s dvě stě lidmi ozývá jen něžné klapání po šachovnici. Max z naší třídy společně s ostatními žáky z jiných tříd se totiž 9. března zúčastnili Okresního přeboru v šachu 2023. Byl to turnaj čtyřčlenných družstev s maximálně dvěma náhradníky. Naši kluci byli moc šikovní a tuto deskovou hru si náležitě užívali. Skončili desátí z dvanácti, což je napoprvé parádní výsledek. Radost z  této hry králů byla všudypřítomná a všechna družstva si také odnesla pěkné ceny. 😊

                                                                             

 

7. 3. - Bezpečnostní den

V úterý se konal celoškolní projekt zaměřený na práci složek IZS - Bezpečnostní den.👮‍♀️👨‍⚕️🧑‍🚒 Ráno se žáci sešli v družině, kde přišli zástupci základních složek IZS. Díky nim a jejich hádankám tak žáci odhalili téma projektu. Následně se pomocí jednoduché hry rozdělili do sedmi týmů. Pak už jednotlivé týmy dostaly rozpis a hledaly svá stanoviště. Postupně týmy navštívily 7 stanovišť. Od hasičů se žáci dozvěděli, jak se pracuje v dýchacím přístroji a jak se mají zachovat při požáru. Dále si připomněli jednotlivá telefonní čísla na základní složky IZS a vyzkoušeli si, co obnáší telefonát na tísňovou linku. Objevili také spoustu nebezpečných situací v tzv. Domečku rizik. Od zdravotníku se žáci dozvěděli o resuscitaci, o přístrojích AED a prohlédli si vybavení záchranářů. Od policistů se dozvěděli o bezpečnosti kolem sebe a otiscích prstů, které si mohli vyzkoušet. Poslední stanoviště hasičů bylo venku, kde si žáci naší školy mohli „prolézt" zásahové vozidlo hasičů. Prohlédnout si jejich techniku a vyzkoušet si některou výstroj.

Celý projekt byl zakončen společným hodnocením. Projekt byl velmi vydařený a doufáme, že se děti něco nového naučily. 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                              

                                                              

 

1. 3. - Projekt: Finanční gramotnost

První březnový den se děti zúčastnily projektu na téma finanční gramotnost. Cílem bylo prohloubit finanční gramotnost našich žáků. 💵 Děti se dozvěděly informace o bankovních a spořících účtech, o platebních kartách, o úrocích, o půjčkách, o hypotékách a jejich splácení a také o tom, jaká je průměrná a minimální mzda. Dále se zabývaly rozpočtem rodin a jejich výdaji. 💸 Projekt byl proložen kvízy a různými poutavými aktivitami. 

Moc děkujeme paní Möserové za zajímavý projekt o financích! 💰
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
                   

 

10. 2. - Plavání

Dnešním dnem opět začal plavecký výcvik a plavci a plavkyně ze 4. třídy šli opět do akce! Nejdříve byli znovu rozřazeni do družstev podle plaveckých dovedností, stejně jako minulý rok se neplavci seznamovali s vodou, chodili u kraje a plavci už i zkoušeli různé plavecké styly! 🏊‍♂️🏊‍♀️

Většina se těšila, snad se budou těšit každý pátek. 😊 💦

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                  

 

10. 2. - Beseda s PČR: Legální drogy

V pátek k nám zavítaly paní policistky, které měly pro děti připravenou besedu s názvem Legální drogy. 👮‍♀️ Ujasnily jim rozdělení legálních drog. Probraly s nimi rizika užívání alkoholických látek. Zmínily i škodlivost nadměrného užívání léků a těkavých látek. Měly připravenou poutavou prezentaci, příběhy ze života a zajímavá videa. 💊

Moc děkujeme za zajímavou přednášku. 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                    

 
1. 2. - Tonda Obal na cestách 
 
Dnes v průběhu první hodiny žáci ze čtvrté a páté třídy získali spoustu nových informací o třídění odpadu a dalším využití obalových materiálů. Děti se zapojily do diskuze v průběhu prezentace, zjistily, co se děje při spalování odpadu a jak se následně využívá získaná energie. Žáci si také ujasnili, jaké materiály mohou recyklovat a které recyklovat nelze. Na závěr si zahráli hru na třídění odpadu. ♻️
 
Přednáška byla zajímavá a pro nás všechny poučná. 😊
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
                
 
31. 1. - Předávání vysvědčení
 
Čekání dětí se vyplatilo a my máme pololetí úspěšně za sebou! Na závěr pololetí jsme si tedy předali slovní hodnocení a pololetní vysvědčení. 🤩 Děti dostaly též pochvalné listy za úspěšné a skvělé zvládnutí pololetí. 🥳
 
Pořádně jsme si zatleskali a zítra se již vrhneme do druhého pololetí! 👏
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
                                                                                       
 

11. 1. - Animánie: Animujeme hudbu

Dnešní den byl zasvěcený animování hudby. Děti nejdřív zkoušely odhadnout téma, které je dnes čekalo. Paní animátorka jim pustila kousek ukázky a někdo z dětí dokonce uhodl, že je to Antonio Vivaldi a jeho dílo Čtvero ročních období. Následně se rozdělily do skupin a každá skupina dostala jedno roční období, na které vytvářely animaci ze sypkých materiálů. 🌷☀️🍁❄️

Na konci si vše zhodnotily a ukázaly si své výtvory. Program musíme opět velice pochválit! 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

            

6. 1. - Beseda Hospic sv. Lazara
 
Dnes u nás byla návštěva z Hospice sv. Lazara v Plzni. Slavnostně jsme předali výtěžek z Vánočního jarmarku, který byl spojený s projektem DEKA. Oni nám na oplátku řekli něco o sobě a přinesli dětem i učitelkám dárečky - srdíčka a chobotničky. Představili nám, co hospic je a jak to v něm chodí a následně měli pro děti připravený krátký kvíz. Na závěr s dětmi vyráběli háčkovaný náramek s korálky. 🧶

Bylo to velmi poučné a zábavné. Děkujeme za návštěvu. 😊
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
          
 

22. 12. - Vánoční projekt

Dnešní poslední školní den v roce 2022 nás již pořádně ovládla vánoční atmosféra! 🎄 Čekaly na nás úkoly s vánoční tematikou. Děti si vybarvily vánoční dárek podle vyjmenovaných slov, vypočítaly záludné obrázkové příklady (rovnice), vyrobily si vánoční dekoraci a zatancovali jsme si na vánoční písně! 🎄🤩 🎵🎶 Zahráli jsme si též divadlo o tom, jak se vánočka nechala pojistit proti připálení. Na koberci jsme si zahráli různé hry a celkově jsme si dnešní den užívali!

Čtvrtou hodinu jsme si konečně rozdali dárky. Já bych chtěla moc všem poděkovat za krásné dárky! 🎁🎄

paní učitelka Renča 👩‍🏫

         
 
14. 12. - Nocování ve škole
 
Ve středu jsme přenocovali ve škole. 🌃  Začali jsme tím, že jsme se šli projít ven a krásně nám do toho chumelilo. Venku jsme se šli vyfotit k vánočnímu stromečku a shodou náhod se před radnicí zpívali koledy pro rádio Český rozhlas, přidali jsme se tedy ke zpěvu. 
 
Když jsme se vrátili, čekala na nás zimní stezka, kde děti postupně plnily úkoly a vyplnily tajenku. Poté jsme se pustili do celotřídní omalovánky, kterou jsme nestihli dokončit. Následovně nám přišlo jídlo a šli jsme se najíst. Po vydatné večeři jsme se pustili do úkolů informatiky, které nás velice bavily!
 
Poté jsme si šli již zalehnout a pustili jsme si pohádku. 🛌 Též děkujeme rodičům za úžasné pohoštění! 😊
 
Sladké sny! 😴
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
            
 
 
7. 12. - Biskupství plzeňské: Legenda o sv. Mikuláši
 
Ve středu jsme navštívili společně s 5. třídou Biskupství plzeňské, kde pro nás byl připraven program Legenda o sv. Mikuláši - světlo v temnotě. Cílem bylo představení legendy o sv. Mikuláši, ve které se rodina žijící ve městě Myra, octne na hranici chudoby a díky nenápadné pomoci sv. Mikuláše se z této nepříjemné situace dostanou. Děti pracovaly ve dvojicích, skupinkách i samostatně. Aktivně se zapojily do záchrany rodiny a na závěr bylo připravené tematické tvoření - svícen. 😊
 
Každý si z dnešního programu odnesl krásný svícen, program děti zaujal.  🕯
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
         
 
30. 11. - Vánoční jarmark
 
Ve středu odpoledne naše škola pořádala Vánoční jarmark. Děti celý listopad vyráběly výrobky, které se následovně na jarmarku prodávaly. 🎁🎄 Na výběr byla velká škála od dekorací do domácnosti, na stromeček až po vánoční cukroví. Na jarmarku též nechybělo občerstvení v podobě svařeného vína nebo horké čokolády.  ☕️  Po celou dobu zde vládla vánoční atmosféra, pouštěly se vánoční písničky a stany byly vyzdobené pomocí světýlek. Žáci páté třídy se skvěle zhostili prodeje, velmi jim za to děkujeme. Celý výtěžek se věnuje na projekt DEKA, který momentálně pomáhá Hospici svatého Lazara.
 
Mockrát děkujeme, že jste si přišli něco koupit a podpořit dobrou věc!  💚
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
                                                
 
30. 11. - DEPO: Lovci znaků
 
Ve středu jsme navštívili interaktivní výstavu Lovci znaků v DEPU2015. Nejdříve děti dostaly svou kartu, na kterou si měly "cvaknout" každé stanoviště, které dokončily. 🔍 Děti objevovaly různé způsoby komunikace - znaky, písma, smajlíci, Morseova abeceda a další. 📱  ☎️ Nezapomněly také vyčistit město od grafittů a reklam a nebo napsat text na obrovské klávesnici bez chyby v časovém limitu.  ⌨️ ⌚️Nakonec tedy vyluštily tajnou zprávu na své kartě.
 
Celý program byl velice hezky zpracován a děti si to velmi užily! 😊

 

paní učitelka Renča 👩‍🏫

           

 
22. 11. - GATE, projekt: Isaac Newton
 

Dnes jsme se zabývali známým fyzikem a matematikem Isaacem Newtonem. Dozvěděli jsme se něco o jeho životě, o jeho zákonech a také o gravitaci nebo barevném vidění. Na úvod si musel každý "ulovit" své jablko a dle toho se roztřídit do skupinky. Děti si vyzkoušely mnoho praktických pokusů, které představovaly jednotlivé Newtonovy zákony. Zkusili jsme si též vytvořit Newtonův kruh, který právě ukazoval dětem, z čeho se skládá bílé světlo. Dojmu bílé barvy lze totiž dosáhnout smícháním základních barev spektra, neboť právě na tyto barvy je lidské oko citlivé. Děti postavily ze stavebnice Gravitrax dráhy, které jim pomohly nahlédnout pod pokličku zákonů gravitace. 🧲 Zkoušeli jsme házet i různé věci na zem a odhadovali jsme, co spadne rychleji a proč. Následně jsme si ukázali video, jak padají předměty ve vzduchoprázdnu.

Celý den jsme si velice užili a dozvěděli jsme se toho spoustu nového! 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                    

 
21. 11. - Anglické divadlo
 
V pondělí 21. 11. se žáci 4. a 5. třídy vydali do kulturního domu Šeříkovka na divadelní představení. Tentokrát se jednalo o anglicko-českou pohádku o statečném králíčkovi, který se odešel do světa pro zkušenosti. Pohádka byla vtipná a plná písniček, chvíli se mluvilo česky, chvíli anglicky. Divadelní spolek nám předem poslal nejdůležitější slovíčka a fráze, které se budou v pohádce vyskytovat, takže jsme byli připraveni a všemu jsme rozuměli. Děti měly možnost si předem poslechnout i písničky, které si pak někteří během představení zpívali spolu s herci. Příběh se všem líbil, bylo fajn procvičit si angličtinu zase jiným způsobem a zjistit, že zvládneme sledovat představení v angličtině.  😊
 
paní učitelka Katka a Hanka 👩‍🏫
 
             
 
 
16. 11. - Svíčkárna Rodas
 
Dnes 4. třída vyrazila do Svíčkárny Rodas v Liticích. Každý si odnesl několik dárků pro své blízké k Vánocům. Děti si vyzkoušely barvení svíček, výrobu parafínových svíček a také si vybraly koupelovou sůl podle vůně a léčivých účinků. 🎄🕯 Zhlédly výukové video o výrobě svíček. Také se pozdravily s andulkou, agamou a prasátkem Viktorem. 🐷
 
I tento rok si všichni návštěvu Rodasu užili.
  
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
         
 
25. 10. - Halloween 🎃👻💀
 
Stejně jako před rokem se dnes naší školou potulovaly samé příšery, obludy... 🧟 👻 💀 Nastala totiž oslava HALLOWEENU! 🎃 Nechyběly ani strašidelné převleky, které se velmi různily. Celý den jsme plnili úkoly, které byly s tímto svátkem spojené. Dozvěděli jsme se, kde Halloween vznikl a která země ho následovně proslavila. Na koberci děti čekaly úkoly, které byly většinou anglicky, ale měly na výběr i českou variantu úkolu. Na odpoledne děti připravily občerstvení - sušenky se strašidelným zdobením. Také jsme si anglicky zazpívali "This is Halloween" a následně si i zatancovali na písně s halloweenskou tematikou. V 16:00 začíná strašidelný rej, kde strašidla předvedou, co se pár týdnů učila v hodinách hudební výchovy. 🎃
 
Celý den jsme si užili a těšíme se zase za rok! 🎃👻
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
         
 
                                
 

20. 10. - Polanova síň: Děsivé historky plzeňské

Ve čtvrtek jsme navštívili Polanovu síň, abychom zde zhlédli pořad o Plzni, který se zabýval tak trochu děsivou plzeňskou historií. 👻 Děti si zde zazpívaly společně s Milanem Benediktem Karpíškem a Jitkou Kubištovou písně, které je provedly danou tematikou. Následně si řekli, o čem tedy pověst byla, zda se to děti dozvěděly z písně, která nám byla zazpívána. Nejvíce se snad dětem líbilo dělat stojan na refrén jedné písně.

Následně jsme spojili příjemné s užitečným a šli jsme se podívat na místa, o kterých pověsti byly - k andělíčkovi pro štěstí 😇 (kat se ho prý dotknul, když se ženil, od té doby nosí štěstí) a na morový sloup.

Představení se všem líbilo a odcházeli jsme do školy s písní na rtech. 👄 🎶

paní učitelka Renča 👩‍🏫

        

15. 10. - Podzimní dílna

V sobotu se u nás ve škole konala podzimní dílna. Sešli jsme se spolu s dětmi a s rodiči a každý si mohl vyrobit nějakou podzimní dekoraci. Nabídka byla pestrá, děti si mohly vyrobit zápich do květináče, papírovou dýni, dekoraci ze šišek, podtácek s podzimní tematikou nebo například svícen. V průběhu celé akce bylo pro návštěvníky připraveno pohoštění. Celá akce se moc povedla a všichni si domů odnesli povedené výrobky.

              

13. 10. - Divadlo Alfa: Tři siláci na silnici

Tento čtvrtek jsme navštívili Divadlo Alfu, kde jsme zhlédli představení Tři siláci na silnici. Představení bylo o třech bratrech, kteří nechtěli opustit domov, nakonec se odhodlali odjet na motorkách po svém otci. 🏍 Každý měl však jinak rychlou motorku, proto se rozdělili. Trvalo pak ještě nějaký čas, než se jejich cesty opět spojily a oni konečně pochopili, že společně se to lépe táhne. Představení bylo protkané různými hudebními písněmi ztvárněné divadelní kapelou.

Představení bylo velice zábavné a líbilo se nám! 😊

Tak tedy: „Nezapomeňte, že nejsilnější budete pouze tehdy, když své síly spojíte!“

paní učitelka Renča 👩‍🏫

        

6. 10. - Medová snídaně

Dnes naši školu navštívila paní Mgr. Alena Machová z Losiné. Přivezla s sebou na ukázku i ochutnání různé druhy medů a připravila si pro děti poutavé vyprávění o medu a jeho výrobě. 🐝 Poučila nás o účincích medu na naše zdraví. Paní Machová nám též představila další včelí produkty např. pyl, propolis a včelí vosk. Poutavé vyprávění doplnila zajímavou prezentací. Děti si z dnešní přednášky odnesly užitečné informace nejen o včelařství. Na závěr je paní Machová obdarovala drobnými dárky. 🐝

Zítra budou moci děti ochutnat med na chlebu nebo na jablku. 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                       

29. 9. - Beseda s PČR: Netolismus

Ve čtvrtek nás navštívila příslušnice městské policie s velmi zajímavou a přínosnou besedou. 👮‍♀️Vysvětlila dětem pojem netolismus a upozornila je na rizika s ním spojená. Ukázala dětem nástrahy a nebezpečí sociálních sítí a dopady závislosti na on-line hrách. Poukázala také na kybergrooming - získání důvěry oběti a následné vylákání na schůzku. Děti byly upozorněny na to, aby se svěřovaly rodičům, pokud je někdo cizí kontaktuje a též jim bylo doporučeno, aby jim jejich aktivitu na elektronických zařízeních rodiče kontrolovali. Zmínila také, aby děti nikde nezveřejňovaly citlivé údaje, střežily své účty a měly je dobře zabezpečené.📱💻

Beseda byla velice pěkně vedená a děti moc zaujala.

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                     

12. 9. - Hvězdárna

Dnes se žáci 4. ročníku vydali v rámci přírodovědy do HVĚZDÁRNY PLZEŇ. Dětem byla představena celá sluneční soustava. Povídali jsme si o Slunci, Měsíci, Zemi a o dalších tělesech, která jsou součástí naší sluneční soustavy. Děti kladly nespočet dotazů, které jim byly zodpovězeny. Návštěva hvězdárny byla velmi poučná a zajímavá.

paní učitelka Kristý 👩‍🏫

                                                            

7. 9. - In Motion Academy: Parkour

Dnes jsme navštívili parkourovou halu, kde jsme si vyzkoušeli překvapivě - parkour. Děti se na ukázkovou hodinu velice těšily a na jejím konci nechtěly odejít zpět do školy. Nejdříve jsme byli poučeni o bezpečnosti, vždy poté následovala ukázka, jak určitý "pohyb" dělat. Některé děti již na parkour chodily, tak byly ve svém živlu a předváděly nám všem, co se tam již naučily. Jednu dráhu musely děti přejít bez dotyku země, jinak měly trest - dřepy nebo kliky. Na závěr si děti zkusily skočit salta do měkkých kostek. 🏃‍♂️🏃‍♀️🧗‍♀️

Tato lekce byla pro děti opravdovým zážitkem a velice si to užily! 😊

 paní učitelka Renča 👩‍🏫

                

1. a 2. 9. 2022 - Zahájení školního roku

Školní rok 2022/2023 je již v plném proudu. Včera jsme si představili nové téma, které děti velice zaujalo. Přesuneme se totiž v čase až do středověku, kde začneme budovat naši vesnici, později město a vyzkoušíme si stát se rytíři (některé princeznami). Cesta je to celkem trnitá, ale věřím, že ji všichni zvládneme. Prohlídli jsme si v rychlosti učebnice a také třídu, kde jsme objevili spoustu nových věcí. Pobavili jsme se o tom, zda se děti do školy těšily nebo ne a sdělily i své důvody. 😊 Většina se těšila na kamarády i na paní učitelky, ale zároveň se netěšila na vstávání. 

Dnes jsme se seznámili se školním a klasifikačním řádem a následně jsme si vytvořili naše nová třídní pravidla. Pro děti se stala závazná, protože se pod ně podepsaly, tak snad to tak budou brát a dodržovat je. Popovídali jsme si také pořádně o prázdninách. Nejdříve měly děti volnou ruku ve vyprávění, následovně jsem je však nechala vylosovat 3 otázky, na které odpověděly. Některé otázky je překvapily, ale příliš se jimi nenechaly zaskočit a odpovědět se pokusily na každou otázku. Zahrály jsme si dnes již i různé hry. 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                      

 

30. 6. - Vysvědčení

Konečně jsme se dočkali a přišel den D. Dnes jsme si totiž slavnostně předali slovní hodnocení a vysvědčení. Všem jsme řádně zatleskali, protože se letošní rok velice povedl a děti zvládly všechno náročné učivo s přehledem! Též jsme si předali dárečky, které nám udělaly velkou radost! 🎁

Přeji dětem i rodičům krásné prázdniny, hlavně se opatrujte, ať se v září vidíme všichni celí! 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                                                          

29. 6. - Zoo Plzeň

Předposlední školní den jsme zakončili v zoologické zahradě v Plzni. 🦇 🦁 🐷Abychom stihli projít celou zoo, museli bychom na to mít více času, proto jsme procházeli nejdříve ta místa, o kterých jsme měli pracovní listy. Dále jsme procházeli výběhy podle přání dětí a samozřejmě jsme se nezapomněli zastavit pro nějaké občerstvení. 🍴I přes nepříznivou předpověď nám počasí vyšlo a za to jsme rádi.

A zítra se již těšíme na vysvědčení!

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                  

28. 6. - Škodaland: Sportovní den

Rozhodli jsme se dnes zlepšit fyzičku, a tak jsme vyrazili do Škodalandu, kde jsme si uspořádali sportovní den. Nejdříve jsme si šli zahrát fotbal a basketbal, což nás velice bavilo a především nám to šlo. ⚽️ 🏀 ⛹️‍♂️ Následovalo ringo, volejbal a přehazovaná na pískovém hřišti, kde jsme se nebáli trochu umazat. 🤾 🏐 🥏Dále jsme si zasportovali na trampolíně, ze které jsme pak nechtěli slézt. Náš den jsme zakončili minigolfem, kde se dětem dařilo. ⛳️ 🏌️‍♀️ Zkusili jsme i různé prolézačky a horolezeckou stěnu.

Jsme rádi, že nám vyšlo krásné počasí a mohli jsme si to pořádně užít! 🤸‍♀️

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                                

                                                                       

20. - 24. 6. - Škola v přírodě

1. den

Dnes jsme se nalodili a dopluli jsme do Lubence, kde již úplně zakončíme naši celoroční hru s piráty. Dnešek byl ubytovací a seznamovací. Po příjezdu se děti seznámily se svou vedoucí Jitkou, která si děti určitě získá. Po prohlídce areálu si společně zahráli hru, která je uvedla do příběhu spojeného s Římem a gladiátory. Poté se vydali do lesa, aby prozkoumali okolní terén a pak už hráli různé hry v areálu. Děti chválily areál i ubytování. 😊 Ale již dnes se některým začalo stýskat po domově. 

                 

2. den

V úterý mohla započít třídenní projektová plavba. Dnes jsme blíže prozkoumávali náš přístav, šli jsme se podívat na kostel a zjistili jsme, jaké památky se v okolí Lubence nachází. Stavili jsme se i pro zmrzku na osvěžení a pokračovali dále k rybníku. Zde jsme si vyzkoušeli soutěž - piráti totiž musí mít natrénováno vylévání vody z lodě, kdyby jim náhodou do lodě zatékalo. Děti se ve skupinách snažily nanosit co nejvíce vody do nádob pouze v dlaních. Následovně proběhlo měření v odměrce. Tato soutěž je velice bavila, proto jsme ji i zopakovali. Dále jsme si prošli pirátskou stezku, kde nás čekaly úkoly na smyslové vnímání, také na postřeh, zručnost a rovnováhu. Děti na konci našly i menší poklad - ten větší již měly ve třídě. 🪙 Nakonec jsme si zkusili vyrobit loďku z přírodních materiálů, kterou jsme vypustili na rybník. Odpoledne měly děti program v lese, kde si prověřily paměť při hře Mříže, vědomosti při hře Věštkyně a po svačině si zahrály hru Mise nálepka. Večer si vyzkoušely spolupráci při hře Indiánská pošta.

       

3. den

Když už tu nemůžeme dobýt žádnou loď, tak jsme se třetí den naší dobrodružné cesty vydali dobýt hrad - tedy přesněji řečeno zříceninu hradu. Cestou jsme si udělali přírodovědnou stopovačku, která byla zaměřena na rostliny a živočichy. Potkali jsme též koně a na statku, kde měla být různá zvířata, žádná nebyla. Poté jsme je viděli z výhledu hradu na pastvině. Nahoře jsme si dali svačinu a na konci stopovačky jsme zjistili, že nás čeká další menší poklad se sladkou tečkou na závěr. Vystoupali jsme na schody zříceniny, kde jsme si užili nádherný výhled. Odpoledne si zahráli hru Minecraft na rozvoj strategie a plánování, poté se převlékli do kostýmů a vymysleli masku i pro paní vychovatelku. Následovala koblížková párty a komu nestačily koblihy, mohl si dát k večeři ještě frankfurtskou polévku. Po večeři děti čekal volnější program v podobě sportovních her. Po setmění jsme šli ještě na malou stezku odvahy, kde děti plnily jednoduché úkoly. 😊 Dnes nás jedna pirátka opustila, i když nás to mrzí, tak i tak si zbytek určitě užijeme!

       

4. den

Dnes jsme se vydali hledat nějaký maják, který by nám posvítil na zítřejší cestu zpět po moři. Našli jsme ale jen rozhlednu, tak jsme se s ní museli spokojit. Cestou jsme se stavěli i ve vitrážovém muzeu v kostele sv. Jiljí, kde tedy děti nejvíce zaujaly kostry, které ležely v podzemí - svým způsobem nám to zapadalo do tématu projektu a do celoroční hry. 🏴‍☠️ Nakonec jsme si vyšlápli kopec na rozhlednu, kde nás po cestě čekala naučná stezka o různých kamenech, která děti zaujala. Nahoře u rozhledny byl hezký stín, zde jsme pracovali na pracovních listech - děti měly za úkol sledovat po celou dobu dopravní značky, protože určitě i piráti mají nějaká pravidla cesty na moři. Děti si značky namalovaly a napsali jsme si k nim, co znamenají. Zároveň měly děti po celou dobu vnímat. kudy jdeme a do mapy si zakreslily cestu. Nakonec nás čekaly nějaké jednoduché pirátské úkoly - pirátské jméno, šifra, matematika, atd. 😊 Následovně jsme se vrátili zpět na oběd. Odpoledne nás opět čekala hra Minecraft a osvěžení. Poté bude ještě hra na získání závěrečných bodů do celopobytovky, následovně proběhne vyhlášení vítězů. K večeři bude raut a večer nás čeká diskotéka nebo táborák. Ohňostroj se bohužel musel zrušit kvůli suchu.

               

16. 6. - GATE: Three Billy Goats Gruff

Náš poslední letošní GATE projekt se opět točil kolem pohádky. Tentokrát šlo o klasickou anglickou pohádku o třech kozlících a trolovi pod mostem. Hlavním tématem tak byla stavba mostů, jejich druhy, konstrukční prvky atd. Několik mostů jsme si vyzkoušeli sestavit, včetně obloukového mostu z 3D tisknutých kamenů. Uchvátily nás fotky nejkrásnějších mostů světa a samozřejmě nechyběly ani úlohy na potrápení hlavičky – trolí hádanky a logicko-matematické úlohy. Kdo si chtěl dát svačinu, musel nejdříve správně pojmenovat zvířata a to zejména samce a samice (ano, byla i ramlice) a poté si podojit kozu a získat tak předepsané množství mléka. Nechyběly ani pokusy, kde jsme učili trola plavat, či ho nechali nadnášet pomocí bublin. Nakonec jsme si vyzkoušeli kladku (tedy lépe řečeno, každý se nechal vyvézt vzhůru) a několik šachových úloh z prostředí koně. 

Projekt: Three Billy Goats Gruff

V rámci GATE vyučování u nás proběhl též projekt na stejné téma a děti se opravdu těšily na to, co je čeká. Nejdříve jsme přišli na téma dne pomocí hry šibenice, poté jsme se již seznámili s dnešním příběhem o kozlech a trollovi. Příběh jsme také zdramatizovali a zkusili si hru, jak troll se zavázanýma očima chytá kozly na mostě. Troll se mohl spolehnout pouze na svůj sluch a hmat. Následovně jsme si vyrobili kozla z papíru. Poté jsme si připomněli, co to jsou hospodářská zvířata a zkusili si nadojit "mléko" z gumového vemena. Skupiny si daly i závod, kdo nadojí více - měřili jsme v odměrkách.

Dalším tématem dnes byly mosty - děti pomocí brainstormingu říkaly, co vše je v našem životech slovo "most" (město, mosty mezi lidmi - pálit mosty, most přes řeku...). Poté jsme si nakreslili svou myšlenkovou mapu, jaké mosty (vazby) s lidmi v našem okolí máme. Ukázali jsme si nejznámější mosty na světě a řekli jsme si, jak jsou dlouhé. Nakonec jsme si most postavili z dílků, které byly vytisknuté na 3D tiskárně a nechali jsme projít kozly.

Posledním tématem byli trollové/obři - děti zkoušely odhadnout jejich původ, potravu, vzhled a následovně jsme si jejich domněnky potvrdili či vyvrátili. Zkusili jsme vyřešit trolí hádanky a nakonec jsme se dozvěděli něco o Giant's causeway, které se nachází v Irsku.

Celý den jsme si náležitě užili a těšíme se na další rok! 😊

paní učitelka Renča a Katka 👩‍🏫

                       

 

6. 6. - Dokončení celoroční hry a otevření truhly

Dnes konečně nastal den D! Dokončili jsme celoroční hru - děti došly na konec mapy a splnily 3 úkoly pro získání klíče. 🏴‍☠️ 🗺 Ten dnes ve třídě našly u věrného přítele - v knížce Dášenka. 🐶 Po svízelné situaci, kdy nám nešla otevřít truhla, jsme se nakonec k pokladu dostali! 🪙 V pokladu nás čekalo něco na zub, karetní hry a to nejlepší - Pravěké akvárium. 🍬 Děti byly nadšené a už se těší na září, kdy si odchováme vlastní pravěké tvory - LISTONOHY!!! 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                               

                                                                                         

26. 5. - Jarní slavnost

Ve čtvrtek jsme se všichni viděli na Jarní slavnosti, kde Vám děti předvedly svá natrénovaná vystoupení. 🌷 🪷 🌺 My konkrétně jsme měli bajky, které v sobě skrývají nějaké morální ponaučení. V anglickém jazyce jsme též poukázali na morální podporu, chtěli jsme všem připomenout, aby se nikdy nevzdávali svých snů! 😊
 
Myslíme si, že se všechna vystoupení povedla a děti si to užily! 😊 Po vystoupeních bylo pro Vás připraveno občerstvení a pro děti stanoviště, kde si mohly vyzkoušet spoustu věcí! 🤩🌸 Ještě jednou chceme všem poděkovat za občerstvení, které jste přinesli a hlavně za to, že jste přišli! 😊
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
                     

 

24. 5. - Františkánský klášter - složte si příběh města Plzně

Dnešní den jsme šli do Františkánského kláštera a tam jsme se dozvěděli spoustu nových informací o Plzni. Zjistili jsme, jak Plzeň vypadala úplně v raných začátcích a také, kdo ji obýval. Celou Plzeň v počátcích jsme si též mohli složit. V desce byly otvory, do kterých pasovaly některé z dřevěných domů - byl to tak trošku hlavolam, ale zvládli jsme to! Následovně jsme museli Plzeň též ochránit, a proto bylo potřeba postavit hradby. 🏰

Když jsme celou Plzeň postavili, tak jsme šli prozkoumat samotný Františkánský klášter. Po cestě zde bylo spoustu soch a my jsme se zastavili u rajského dvora. Uprostřed dvora byla studna, která prý byla součástí každého rajského dvora. 😊

Program byl hezky připraven a děti si z něj odnesly spoustu nových informací.

paní učitelka Renča 👩‍🏫

            

 

17. 5. - Techmania Science Center

Dnes jsme vyrazili za zážitky na celodenní výlet do Techmanie! Nejdříve jsme šli do planetária, kde jsme se zúčastnili komentované projekce noční oblohy, tato projekce byla moc hezky připravena a pracovala se všemi diváky. Děti se dozvěděly zajímavé informace o hvězdách, planetách, které můžeme spatřit v noci na obloze i pouhým okem. Po projekci jsme si ještě prohlédli celé planetárium a vyzkoušeli jsme si, kolik bychom vážili na jiných planetách v naší sluneční soustavě. 🤩  🌃

Následovně jsme se přesunuli do samotné Techmanie, kde bylo spoustu atrakcí a zajímavých věcí k vyzkoušení - koloběh vody, rychlost různých zvířat, filmování vlastního traileru, zvednutí vlastní váhy, zkouška našich smyslů atd. 💦

Celý den jsme si parádně užili, ale stejně bychom potřebovali alespoň 2 hodiny navíc, abychom si vše podrobně vyzkoušeli a prozkoumali. 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                      

                                                     

 

21. 4. - GATE: Hansel and Gretel aneb Perníková chaloupka 

Pro další aktivity pro nadané děti (Gifted And Talented Education) jsme si tentokrát vybrali pohádku O perníkové chaloupce. A jelikož 3 hodiny byly minule hrozně málo, dali jsem si tentokrát 5 hodinový maraton.

Zahájili jsme porovnáváním verzí pohádek včetně verze první od bratří Grimmů. Neopomněli jsme vypočítat, jak stará pohádka je, a ujasnit si některé příbuzenské vztahy (přeci jen se tam ta macecha nějak vzala a kdo byl vlastně kdo, a co že je to ten zeť a má taky zeťku?). Na cestu do lesa jsme se museli vybavit svítícími kamínky. Ale ty byly jen za odměnu – vypočítání logicko-matematického úkolu a cesta tmavým tunelem do černé krabice, kde se svítící kamínky nacházely. V lese bylo třeba zorientovat se v tom, co je jedlé a co ne. Následovala tak menší ochutnávka plodů a hádání, o co šlo. Nejvíce děti překvapila medová datle. 😊 Když už jsme tedy byli v tom lese, rozhodli jsme se najít perníkovou chaloupku. Kde asi ta ježibaba bydlí? Nechyběla tak logická úloha. Nebydlí úplně vpravo, vedle ní je dům s červenou střechou a jako souseda má někoho, kdo vlastní ropuchu, ale ta ropucha určitě nebydlí s Jeníčkem… V chaloupce Mařenka předvedla svůj trik s ohněm a naše děti dostaly za úkol rozdělat oheň pod hladinou vody (v rámci poučení a prevence požárů jsme zapálili pár vlasů a látku – není nad výstražnou ukázku hořlavosti). Verze dětí neobsahovala oheň, ale lopatu. Tak šup na ni. Zvednout Ježibabu na lopatě ale nezvládli ani největší siláci ze třídy, natož ji pak ještě šoupnout do pece. Muselo tak dojít na trochu fyziky a jednoduché stroje. Do akce se dostala páka (včetně drobného vysvětlení) a celá neřešitelná situace s Ježibabou byla záhy vyřešena. Čas už zbýval jen na Ježibabin rodokmen (ona totiž měla manžela a syna a Modrovous je synem tchýně Ježibaby…) a cestu lesem. Provětrali jsme tak ještě látkovou šachovnici a šachové figurky, které ohrožovaly Jeníčka s Mařenkou, a po závěrečné rozpravě o ponaučení z celé pohádky jsme se vydali na oběd. Uff. Bylo toho hodně. Ale za měsíc to dáme zas. Zase s jinou pohádkou 😊

                                      

 

13. 4. - Velikonoční projekt

Tento den jsme se věnovali velikonočním tradicím v ČR, ale také jsme se dozvěděli něco o tom, jak se Velikonoce slaví ve světě. Pro začátek nám opět nechyběla šifra, kterou děti musely vyluštit. 😊 Procvičovali jsme učivo v českém jazyce i v matematice, a to vše s tematikou Velikonoc. Dále jsme si ve třídě udělali stanoviště, která děti procházely a plnily úkoly, za které získávaly vejce do svého velikonočního košíku.

Poté jsme se již chystali ven a tam na nás čekala velikonoční stezka s různými úkoly. Tato stezka děti velice zaujala a užily si ji. 😊 Po návratu do školy nás ještě čekal hon na zajíce - po škole byli schováni velikonoční čokoládoví zajíčci, děti si jednoho měly najít a vrátit se do třídy. 🐰 🐣

Projekt byl velice zdařilý a děti se aktivně zapojily do všech aktivit! 

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                                       

                                                                                  

 

12. 4. - Selský dvůr u Matoušů: Velikonoční program

Dnes jsme navštívili Selský dvůr u Matoušů, kde jsme se zúčastnili programu, který byl zaměřený na velikonoční tradice a zvyky. 🐰 🐣 Znovu jsme si zopakovali informace o masopustu a zjistili jsme, co se má každý den správně dělat. Vyzkoušeli jsme si plést pomlázku, a jelikož je dnes šedivé úterý, tak jsme vymetli pavučiny, a to bychom měli udělat i doma!

Ke konci našeho programu jsme si šli prohlédnout světnici a také vše prozkoumat venku. Program se všem velice líbil a užili jsme si ho!

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                                

 

6. 4. a 7. 4. - Ilustrátoři

Tyto dva dny jsme se o výtvarné výchově a pracovních činnostech soustředili na české ilustrátory. Zopakovali jsme všechny ilustrátory, se kterými jsme se letošní rok setkali a také jsme si přidali další 3. Úkolem dětí bylo ve skupinách vytvořit plakát s těmito ilustrátory, s jejich fotkami a také jejich ilustracemi. Díla jsou velice povedená, jsme na ně velice pyšní! Zároveň ve dvojicích jsme dělali plakát již pouze jednoho vylosovaného ilustrátora a tam doplníme i něco o jeho životě. 🎨

Děti jsou velmi nápadité a tato činnost je velice zaujala!

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                                 

                                                                           

6. 4. - Velikonoční jarmark

Ve středu v odpoledních hodinách proběhl na pozemku školy Velikonoční jarmark. 🐰 🐣 Na výběr byla velká škála výrobků, na kterých se podíleli žáci naší mateřské a základní školy, ale i paní učitelky. Návštěvníci mohli okusit i něco na zub z vlastní výroby a zapít to kakaem. Výtěžek z této akce bude věnován na pomoc Ukrajině.

Za pomoc při této akci bychom chtěli poděkovat vybraným žákům 4. a 5. ročníků, kteří se skvěle zhostili funkce obchodníků.

Na jarmarku panovala velice dobrá atmosféra a nakonec nám začalo přát i počasí! Moc děkujeme, že jste přišli a přispěli nám, vybrala se neuvěřitelná částka - necelých 23 tisíc korun. Škola a školka dorovná částku na 30 tisíc. 😱 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                                                   

5. 4. - Vzhůru do oblak

Dnes jsme vletěli na kouzelném létajícím koberci do světa mýtů a pohádek, nahlédli jsme do přírodní laboratoře inspirované létajícími zvířaty a rostlinami, a nakonec jsme se vydali na cestu od počátků létání po etické otázky a ekologické dopady dnešní podoby létání. Zjistili jsme, že svět nad našimi hlavami skrývá mnohá tajemství a jejich objevování bylo úžasné dobrodružství. Program nám nabídl mnoho aktivit, které si děti mohly vyzkoušet a všechny děti velice zaujaly. Znovu jsme si ověřili, že teplý vzduch stoupá nahoru, což jsme se před nedávnem učili a ověřovali pokusy v prvouce.

Jelikož aktivit bylo opravdu mnoho, potřebovali bychom ještě tak půl hodiny navíc, abychom si vše mohli pořádně vyzkoušet, ale i tak to byla jízda! 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                                 

                                                                             

2. 4. - Velikonoční dílna

V sobotu se uskutečnila tradiční velikonoční dílna pro rodiče s dětmi. Zájemci o tvoření strávili celé dopoledne vyráběním. Letošní nabídka výrobků byla pestrá. Děti si za pomoci rodičů mohly vyrobit sádrové vajíčko, zápich do květináče, prošívanou mrkev na zavěšení, zajíčkové lízátko, velikonoční papírovou hru a závěsné vajíčko zdobené stuhami. Na závěr si mohli posedět a popovídat u variace slaného i sladkého občerstvení, ovoce a různých nápojů. 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                                                   

25. 3. - GATE: The Ugly Duckling

Pohádka o ošklivém káčátku spojovala páteční aktivity pro nadané děti (Giften And Talented Education). Devítičlenná skupinka strávila celé dopoledne v učebně angličtiny, kde řešila hned několik těžkých otázek a úloh. Hned od začátku jsme museli vyřešit, zda je možné, že si máma kachna nevšimla, že sedí na cizím vejci (měření maket vajec, vyhledávání v tabulce velikostí vajec, odměřování reálné hmotnosti kachního a labutího vejce) a jak je možné, že se vejce vylíhnula jen chvíli po sobě, ačkoliv má každé zásadně jinou inkubační dobu. Bouřlivé diskuse a výsledné konspirační teorie jsme prakticky vyzkoušeli při „rolování“ vejce z hnízda do hnízda a hře na labuťáka. Následné logicky náročné matematické úlohy a logicko zručnostní hra Fold it, zaměstnala další oblasti našeho myšlení. O síle vaječné skořápky jsme se přesvědčili při praktickém pokusu, který se neobešel bez bouřlivé reakce (a „chůzi“) některých po vejcích. Čas nás tlačil, a tak jsme si vyzkoušeli jednu paměťovku na čtvercové síti a programování robota mezi kačkama. Maskování a mimikry už jsme vzali jen letem. Závěrečná debata byla věnována pocitům, jinakosti a jedinečnosti. Nehodnocené podle „skořápky“ ale vnitřku a vztahy mezi kačátky/lidmi.

Za měsíc se těším s další skupinkou a další pohádkou. 😊

paní učitelka Katka Paušová 👩‍🏫

                       

21. 3. - Divadlo Alfa: Doktor Faust a Jenovéfa

Dnes jsme navštívili Divadlo Alfa, kde jsme se stali diváky představení Jenovéfa a Johanes doktor Faust. „Johanes doktor Faust“ původně vychází z knížky lidového čtení z 16. století o učenci, který zaprodal svou duši ďáblu. Byla zde posílena i komická postava Kašpárka. 

„Jenovéfa“ - příběh je to srdcervoucí: hraběnka Jenovéfa odmítne v době nepřítomnosti manžela Sylkfrída milostné návrhy rytíře Gola. Jenže manžel uvěří pomluvám proradného padoucha a rozhodne se svou manželku tvrdě potrestat. Naštěstí se po delší době vše vysvětlilo.

Velice jsme si to užili, loutky byly velice nápaditě zpracovány. 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                   

 

14. 3. - Projekt The Green Sheep

V pondělí 14. 3. 2022 proběhl projektový den v anglickém jazyce nazvaný The Green Sheep. Na začátku měly děti poskládat z písmen tři anglická slova a přijít tak na název našeho projektu. Poté jsme postupně odkrývali obrázky oveček, mezi kterými jsme hledali The green sheep - zelenou ovečku. A protože jsme ji ani v obrázcích neobjevili, pustili jsme se do plnění úkolů na pracovních listech. Děti luštily křížovku, doplňovaly slova do vět, z písmen skládaly slova, na chodbě hledaly protiklady, kreslily ovečky podle instrukcí či skládaly puzzle a poté podle něho doplňovaly slova do vět.

Během projektu byl každý zodpovědný za rozvržení svého času věnovaného plnění úkolů či odpočinku, což se všem bez problémů podařilo, a připravené úkoly tak všichni zvládli. Nakonec je čekala odměna v podobě vytvoření zelené ovečky z muffinu.

Jestli se jim to podařilo, můžete sami posoudit podle přiložených fotek.

paní učitelka Pavla 👩‍🏫

 

                                    

 

1. 3. - Animánie: Staré pověsti české

Animánie dnes navázala na náš projektový den Staré pověsti české. Nejdříve bylo s dětmi zopakováno, co to animace je, kolik snímků je potřeba na vteřinu animace atd. Dále se děti měly za úkol vžít do nějaké pohádkové postavy - hra štronzo. Vyzkoušeli jsme si též živé obrazy, děti si vybraly scénku z pověsti a měly vytvořit živý obraz. Ostatní hádaly, co je to za pověst a jaká to je scénka.

Seznámili jsme se s kresleným scénářem k filmu zakreslením jednotlivých klíčových bodů příběhů, vyrobili jsme si plošné loutky jednotlivých postav a oživili jsme je – rozpohybování obrazů technikou ploškové animace.

Dětem se krátké filmy opravdu povedly a už teď se moc těšíme na výsledek! 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                               

                                                                               

 

24. 2. - projekt Staré pověsti české

Dnes jsme se vydali poznávat naše nejstarší dějiny a bádali jsme, zda se skutečně i odehrály. První hodinu jsme si názorně ukázali, jak taková pověst zřejmě vznikala. Čtyři děti šly za dveře, jednomu byla přečtena zkrácená pověst (jeden odstavec) a to, co si zapamatoval, musel převyprávět jednomu spolužákovi za dveřmi. Takto to šlo dále, až za dveřmi nikdo nezbyl. Z odstavce se staly 3 věty, z Lecha se stal Plech, z bratrů Čecha a Lecha byli synové (což byla i pravda 😁) atd. Každý si svou část trochu pozměnil, někdo něco ubral, někdo přidal. Nakonec jsem tedy znovu přečetla celý odstavec, konstatovali jsme, že se tímto procesem i klidně mohlo stát, že bychom dnes nebyli Češi, ale Pleši. 😁 

Dále jsme zhudebňovali pověst O Libuši a jako Bivoj jsme se připravovali na souboj s kancem, kterého jsme zdolali. 💪 🐽 Museli jsme též spočítat, kolik dívek je třeba na postavení hradu Děvína a jak si práci rozdělily. 🏰

Probrali jsme všechny základní pověsti jako jsou: O praotci Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Bivojovi, O Libuši, O Přemyslovi a také Dívčí válku. V plánu byla ještě pověst o Bruncvíkovi, kterou doděláme v hodinách českého jazyka.
 
Celý den byl skvělý, moc jsme si ho užili. 😊
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
                        
 

18. 2. - Plavání

Dnešní den byl speciální tím, že plavci a plavkyně ze 3. třídy šli poprvé do akce! Nejdříve byli rozřazeni do družstev podle plaveckých dovedností, neplavci se seznamovali s vodou, chodili u kraje a plavci už i zkoušeli různé plavecké styly! 🏊‍♂️🏊‍♀️

Podle jejich slov si to moc užili, snad jim to vydrží a budou se nyní těšit na každý pátek. 😊 💦

paní učitelka Renča 👩‍🏫

 

                                                  

 

23. 1. - 28. 1. - Pobyt na horách

Den první

Hurá na hory! Tak znělo motto dnešního nedělního dopoledne. Vypravili jsme se na Špičák do hotelu Bohemia. Všichni jsme zvládli příjezd i vybalování. Na posílení nás čekala na oběd polévka a svíčková omáčka s knedlíkem. Po obědě jsme si chviličku odpočinuli a vydali jsme se na svah. Všichni krásně spolupracovali a pomaličku se rozjezdili. Po návratu jsme si odpočinuli a zašli si na večeři. Po večeři byl připraven večerní program - hra Znáš mě? a Město, jméno, zvíře, věc. Zahráli jsme si také některé seznamovací hry, abychom se lépe vzájemně poznali. A teď už dobrou noc, ať máme zase sílu na zítra! :-)
 
p. učitelka Romana, Danča a Martina
 
 
Den druhý
 
Pondělí - další den našeho pobytu na zasněženém Špičáku. Ráno jsme se posilnili snídaní a vyrazili na svah. Zdatnější lyžaři se vydali na lanovku kotvu, ke které náleží delší a náročnější sjezdovka. Ti, kteří se na lyžích teprve učí nebo si ještě netroufli, byli na mírném svahu u pomy. Po dopoledním lyžování jsme se posilnili karbanátky s bramborami a chvíli si odpočinuli na pokoji, abychom nabrali sílu na odpoledne. Všem lyžování moc hezky šlo! Po uzavření vleků jsme se vrátili zpět na hotel, převlékli jsme se a šli jsme na večeři, na kterou pro nás byla připravena rajská omáčka. Po naplnění břicha jsme si ještě zahráli hru Lidské pexeso a vyřešili jsme různé kvízy a už hurá na kutě, ať máme dost sil na zítra!
 
paní učitelka Danča, Romana, Martina
 
 
Den třetí
 
Pro úterní den byl naplánovaný klidnější režim. Po včerejším vydatném lyžování to většina dětí uvítala. Ráno jsme si zašli na výbornou snídani. Posilnili jsme se a vydali jsme se na Čertovo jezero. Cestou jsme si užili spoustu zábavy a do hotelu jsme se vrátili patřičně znaveni. Po obědě jsme byli rádi za chvilku odpočinku. Na odpolední program jsme vyrazili ven. Zahráli jsme si nejrůznější hry na sněhu, postavili jsme si postavičky/sněhuláky a celkově jsme si sníh užívali. Po návratu jsme dali sušit oblečení a vydali jsme se na večeři. Po večeři jsme se tradičně sešli v kulturní místnosti a zahráli jsme si Z které země pocházím a Pif paf bum! Zcela unavení jsme zalehli do postýlek a těšíme se na zítřejší lyžovačku. :-)
 
p. učitelka Romana, Danča a Ivča
 
 
Den čtvrtý
 
Středeční den začal budíčkem a výbornou snídaní. Zcela nedočkaví jsme se po snídani vypravili na svah. Celé dopoledne jsme prolyžovali. Po obědě jsme si odpočinuli a nazuli jsme zase lyžáky. Hráli jsme hry a pilovali jsme techniku lyžování. Po návratu do hotelu jsme odpočívali, četli jsme si a hráli jsme deskové hry. Na večeři jsme se posilnili řízkem a zamířili jsme do kulturní místnosti. Zahráli jsme si několikrát taneční štafetu a užili jsme si spoustu zábavy. A teď hup do postýlek! Nabrat sílu na poslední den! :-)
 
p. učitelka Romana, Danča a Ivča
 
 
Den pátý
 
Poslední aktivně strávený den tohoto pobytu - čtvrtek. Ráno jsme obuli lyžáky, zacvakli se do lyží a vyrazili vstříc zážitkům. Dopoledne byl pro děti připraven soutěžní slalom, ve kterém poměřily své síly. Po vyčerpávajících výkonech pro nás byly nachystané šišky s mákem (pro některé jen s cukrem) a polední klid. Odpoledne na nás na svahu vykouklo sluníčko, a tak jsme si poslední jízdy na lyžích užili plnými doušky. Po návratu nás čekalo slavnostní vyhlášení vítězů slalomu a následně večeře. Po večeři jsme si zahráli krátký kvíz a šli si zabalit věci. Teď se jen vyspat dorůžova a šťastně se navrátit domů.
 
paní učitelka Danča, Romana a Ivča
 
 
                                    
 
 

18. 1. - Ať žije středověk

Navštívili jsme Západočeské muzeum, tam jsme se vrátili zpět do středověku a stali se z nás rytíři! Nejdříve jsme byli seznámeni s historií ČR, poté jsme se zaměřili na plzeňský kraj. Dále jsme si mohli prohlédnout a osahat předměty, které se ve středověku používali. Zhlédli jsme video o plzeňské historii, kde jsme se dozvěděli spoustu nových informací! Dostali jsme též pracovní listy, které jsme si odnesli zpět do školy. Nakonec jsme si prohlédli celé výstaviště muzea a koupili jsme si věci na památku. 🤩

Dnes jsme se obohatili o nové informace a den si společně užili! 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

            

 

22. 12. - Vánoční projekt

Dnešní poslední školní den v roce 2021 jsme strávili VÁNOČNĚ! 🎄 Čekaly na nás úkoly s vánoční tematikou. Děti se dozvěděly o tradicích a zvycích, zahrály si pexeso, dobble, domino a také se dozvěděly, jak se slaví Vánoce v jiných zemích. 🎄🤩 Vyrobili jsme si vánoční stromky z papíru, zazpívali jsme si koledy a jiné vánoční písně a také si na vánoční písně zatančili! 💃🕺🎵🎶

Poslední hodinu jsme si konečně rozdali dárky, děti se nemohly celý den dočkat. Já bych moc chtěla všem poděkovat za krásné dárky, hlavně za mikinu, která mě tedy moc potěšila a rozesmála! 🎁🎄

paní učitelka Renča 👩‍🏫

          

                                                        

 

11. 12. - Vánoční dílna

V sobotu 11. 12. jsme si díky Vánoční dílně užili ve škole skvělou vánoční atmosféru. Žáci naší školy si mohli s rodiči/prarodiči přijít vytvořit drobné ozdoby a dekorace na svůj stromeček. 🎄
 
V naší dílně jsme měli hned několik stanovišť pro vyrábění - vánoční ozdoba na kolíčku, výroba sypaného čaje, přáníčka všech druhů a závěsné dekorace. 🤩
 
Po tvoření měli všichni možnost drobného občerstvení. Celé dopoledne bylo moc příjemné a doufám, že si všichni tvoření užili. 😇 Moc děkujeme za účast! 🎁🎄🕯
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
 
           
 

8. 12. - Nocování

Tato noc byla v něčem speciální a to v tom, že jsme přespávali ve škole. 🌃 V 17:00 jsme šli připravit třídu na přespávání. Uklidili jsme lavice a židle a také jsme si již vybalili věci. Následovně jsem dětem ukázala nové vymoženosti v naší škole - děti naskenují obrázek a tablet řekne nějaké slovo (záleží na tom, jak rychle obrázek naskenují). Dále děti opět zkoušely programovat cestu robota, kterého máme od pondělí ve třídě. 🤖 Konečně jsme také dokončili řetěz z papírových kroužků a už zdobí naši třídu.

Večer pokračoval vycházkou za vánočním stromkem, kde jsme si prohlédli Betlém a vyfotili jsme se. Na konci procházky jsme si dali závody, protože děti měly očividně dost energie. ⚡️ Abychom se opět soustředili, tak jsme začali řešit vánoční záhadu → pomáhali jsme detektivovi vyšetřit, kdo ukradl Santa Clausovi saně a podařilo se nám to! Děti plnily různé úkoly z českého jazyka, matematiky, ale i hudební výchovy. 

Dále jsme šli péct cukroví a připravovat večeři, a to toasty. Dětem příprava opravdu šla od ruky a následovný úklid také. Večer jsme zakončili sledováním pohádky "Velká vánoční jízda", která se dětem líbila.🖥Po skončení pohádky jsme konečně šli do hajan (i když někomu se stále nechtělo). 🛌 Také děkujeme rodičům za úžasné pohoštění! 😊

paní učitelka Renča 👩‍🏫

                            

                                                       

 
 
8. 12. - Animánie: Animujeme moderní pohádky
 
Dnešní den jsme strávili animováním moderních pohádek. 😊
 
V rámci programu jsme srovnali pojetí moderní pohádky Miloše Macourka jako literární předlohy a animovaného filmu mistrů české animace. Srovnávání literárního textu a obrazového vyjádření animovaného filmu nám pomohlo proniknout do tajů filmové řeči. Příběh je inspirací pro výtvarné zpracování technikou rozpíjení tušové kaňky a její dokreslení dle vlastní fantazie. Děti si vytvořily své postavy pomocí tuše a tvořily animaci "stvoření" těchto postav. Dále své postavy vystřihly a pomocí principu animace vytvořily krátký kreslený animovaný film.
 
Děti si animování moc užily a těšíme se na další! 😊
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
             
 
                              
 
 
 
30. 11. - Svíčkárna Rodas
 
Dnes jsme vyrazili do Litic, abychom si vyrobili nějaké dárky k Vánocům pro naše blízké. Dorazili jsme tam celkem brzy, proto jsme se šli ještě podívat na nedalekou zříceninu hradu Litice, kde jsme se společně vyfotili právě na zmíněné zřícenině. Tam na nás tedy pořádně nasněžilo! 🌨 ❄️ 
 
Následně jsme tedy vyrazili do svíčkárny, kde nás přivítala krásná vůně svíček a mýdel. Nejdříve nám bylo vysvětleno, jak se co vyrábí a co si dnes odneseme domů my. Vyrobili jsme si svíčky, mýdla, voskovky a také sůl do koupele. Poté jsme ještě zhlédli video o výrobě svíček. 
 
Celý den jsme si moc užili a do svíčkárny se jistě vrátíme! 😊
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
                                                      
 
                                                                                 
 
 
 
 
23. 11. - Návštěva Ústřední knihovny
 
V dnešním dni proběhla výprava za různými kouzelnými bytostmi, strašidly, ale také za humornými příběhy. Navštívili jsme totiž Ústřední knihovnu, kde jsme se zaměřili na orientaci v knihovně. 📚📖
 
Paní knihovnice nás knihovnou provedla a poté jsme si sedli do kroužku, kde nám vysvětlovala, jak se v knihovně orientujeme a také, jaké knihy u nich v dětském oddělení najdeme. Přečetla nám úryvky z některých zajímavých knih, které v knihovně jsou. Následovala chvíle, kdy se děti mohly po knihovně porozhlédnout a najít si knihu ke čtení. Všichni si našli něco, co se jim líbilo a knihovnu nechtěli opustit, dokud si nepřečtou alespoň tuto kapitolu, což u všech nebylo možné. 😊 Od paní knihovnice jsme také dostali pro všechny přihlášku do knihovny a záložku.
 
Za takové nadšení do knih jsem byla velice ráda a moc děkujeme Ústřední knihovně a konkrétně dětskému oddělení. 😊
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
                      
 
 
 
19. 11. - Divadlo Ondřej: Rytíř a ošklivá dáma
 
Dnes k nám opět zavítalo Divadlo Ondřej se svým anglickým představením. Tentokrát jsme se vydali na válečnou výpravu s rytířem Gaveinem. Cestou musel prokázat svou statečnost, porazit draky a jiné příšery, aby vysvobodil zakletou princeznu. Do představení byly jako herci zapojeny i některé děti, společně jsme zpívali a tancovali. 💃🕺🎵🎶
 
Dětem se představení líbilo, často se při něm smály. 😊
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
 
 
                 
 
 
16. 11. - Doba kamenná
 
Dnešní první dvě hodiny byly zasvěceny cestě do pravěku. Navštívili jsme interaktivní vzdělávací a zábavnou výstavu "Doba kamenná" v OC Rokycanská. Při vstupu si nejdříve děti oblékly oděv jeskynních lidí a poté začala prohlídka dinosaurů. Děti si mohly vše vyzkoušet, osahat a prohlédnout a zároveň se dozvěděly spoustu zajímavostí o životě našich předků v době kamenné - lovci, sběrači, nástroje, jeskynní malby, založení ohně, lovení mamutů a mnoho dalšího. Nakonec si losovaly otázky na točícím kole, které celý program shrnovaly. Po prohlídce nám zbylo ještě 10 minut času, jelikož děti byly rychlé v plnění úkolů, tak nám bylo umožněno mít volnou zábavu přímo v centru dění. Děti si zahrály na jeskynní lidi, lovily mamuty a připravovaly oheň.
 
Z této prohlídky jsme byli opravdu nadšení a musíme ji velmi pochválit! 😊
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
   
   
                          
 
 
10. 11. - 15. 11. - Online výuka
 
Máme za sebou první společnou online výuku. Děti byly velice šikovné a hned první den se všechny bez problémů připojily. V hodinách jsme učivo stíhali stejně jako v hodině ve třídě, děti byly pozorné a pracovaly. Teď jen doufáme, že nás další nečeká v nejbližší době a budeme se nadále potkávat ve škole. 😊
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
           
 
                                                                                                           
 
 
3. 11. - Divadlo Pluto: O slepičce a kohoutkovi
 
Dnešní den jsme vyrazili do divadla na představení Pohádky bratří Čapků. U divadla jsme byli velice brzy, proto jsme se šli podívat na výstavu dinousaurů, které vystavuje Dinopark Plzeň. Následně jsme se šli usadit, ale zjistili jsme, že došlo ke změně programu a hrálo se "O slepičce a kohoutkovi". Tato pohádka byla vhodná spíše pro mladší věkovou kategorii, ale i přesto si děti zazpívaly společně s herci. Pohádka se orientovala na rozličná řemesla, představení tedy sloužilo k opakování prvouky. 😊
 
Přestože představení nebylo příliš vhodné pro naše děti, tak určitě patří poklona hercům! 😊
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 

                 

 
26. 10. - Halloween 🎃👻💀
 
Tento den se naší školou potulovala samá strašidla... 🧟 👻 💀 Protože jsme společně slavili Halloween! 🎃 Všichni jsme se převlékli do strašidelných kostýmů a celý den jsme plnili úkoly, které se pojí s tímto svátkem. Také jsme se dozvěděli něco o Památce zemřelých neboli Dušičkách. Na odpoledne děti připravily občerstvení - muffiny se strašidelnou polevou. Také jsme si anglicky zazpívali "Ghostbusters" a následně si i zatancovali na písně s halloweenskou tematikou. V 16:00 jsme předvedli rodičům krátké kulturní představení, na které jsme velice dlouho trénovali. 
 
Celý den jsme si užili a těšíme se zase za rok! 🎃👻
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
 
             
 
 
19. 10. - Vyřezávání dýní 🎃
 
Dnešní den jsme se pustili do vyřezávání dýní. Šli jsme ven a rozdělili jsme se na dvě skupiny - kluky a holky. Kluci si vzali větší dýni a holky menší. Nejdříve jsme si nakreslili obličej, který se bude vyřezávat. Poté jsme se pustili do dlabání dýně a vnitřek jsme dávali na kolečko. Nakonec jsme opatrně vyřezali to, co jsme si nakreslili. Dávali jsme si velký pozor a naštěstí se vše obešlo bez nějakého úrazu. 😊
 
Tyto dýně teď zdobí naši školu! 😊
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
        
 
                                   
 
 
14. 10. - Den zvířat 🐭🐶🐰
 
Dnes byl v naší škole pořádný zvěřinec, protože zde probíhal "Den zvířat". Na první hodinu si děti přinesly své domácí mazlíčky a představily je ve své třídě. Dále jsme se šli také podívat do ostatních tříd, jaká tam mají zvířata. V dalších hodinách jsme se zaměřili na neobvyklá zvířata a bajky. O výtvarné výchově jsme ve skupinách vytvářeli plakát k vylosovanému zvířeti. Poslední hodinu jsme si zahráli také AZ kvíz, jehož tématem byla samozřejmě také zvířata.
 

Celý den jsme si náramně užili, rádi bychom si zvířata ve škole nechali! 😻


paní učitelka Renča 👩‍🏫

                   

                   

 
12. 10. - Beseda: První pomoc
 
Dnes se děti zúčastnily besedy První pomoc. Beseda nejdříve začala povídáním o záchranných složkách a o tom, jak se mají děti chovat v různých situacích. Také jsme měli možnost si poslechnout autentické nahrávky z dispečinku, které se týkaly požárů, což děti velice zaujalo. Další hodinu si ukazovali, jak se chovat, když vidí někoho zraněného či v bezvědomí. Povídali si a ukazovali si, jak ošetřit různá zranění a nakonec si vyzkoušely i srdeční masáž. Závěr patřil opakování a shrnutí celé besedy. 🚑 🏥
 
Beseda byla velice pěkně strukturovaná a připravená, děkujeme! 😊
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
 
                                           
 
                                                                                
 
 
 
8. 10. - Rozloučení s paní učitelkou Pavlínou
 
V pátek proběhl rozlučkový den s paní učitelkou Pavlínou. Paní učitelka si poslední den celý odučila a poslední hodinu připravila promítání fotek a videí, která pořídila za poslední dva roky. 📸 Tento den byl pro děti emotivní, pro některé příliš. Paní učitelce poděkovaly za krásné dva roky a popřály jí hodně štěstí. 🤩🍀
 
Těšíme se, až se na nás paní učitelka přijde opět podívat a také na miminko! 🤰🤱 Za všechno jí moc děkujeme! 😊
 
paní učitelka Renča 👩‍🏫
 
 
 
29. 9. - Beseda: Moje cesta na svět
 
Dnes se děti zúčastnily besedy Moje cesta na svět, která měla vést k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, lásku, manželství či partnerství. 🧐👶👨‍👩‍👧‍👦
 
Děti měly za úkol vyplnit pracovní list doma, který dnes posloužil k významné diskuzi o tom, kolik kdo vážil a měřil v den, kdy přišel na svět. V první části besedy se žáci seznámili s průběhem početí. Ve druhé části s prenatálním vývojem a s porodem. 🤰🍼 Děti se se zájmem dotazovaly na různé intimní záležitosti, a to téměř bez ostychu. Paní lektorka vždy trefně odpověděla. 😮😳
 
Myslíme si, že tento program odpověděl na slíbené otázky „Jak jsem se dostal dovnitř, jaké to tam je, a jak jsem se dostal ven?" a byl velice pěkně připravený. 😊
 
paní učitelka Renča
 
 
                
 
22. 9. - Besedárium: Houstone, máme problém! 
 
Dnes děti 3. a 4.třídy vyrazily na dobrodružnou a především matematickou misi. Žáci se stali astronauty, kteří se vydali na cestu do vesmíru, která byla pro lidstvo zásadně důležitá. V doprovodu těch nejzkušenějších se vydali hledat vhodnou planetu, kam by se mohlo lidstvo přestěhovat. Děti plnily hravou formou nejrůznější matematické úlohy, které byly zaobalené do vesmírného tématu. Mnozí tak ani nepoznali, že si během cesty do vesmíru, procvičují matematiku.
 
Program byl velmi pěkně připravený a všichni astronauti se dostali do cíle! 😊
 
paní učitelka Renča
 
                            
 
 
 
 
13.9. - první dny ve škole
 
Během prvních dnů jsme zahájili opakování učiva z druhého ročníků. Opakovali jsme učivo pomocí různých her, doplňovaček, prací ve dvojicích, ale i prací ve skupinách. Děti mají letošní šk. rok také nový předmět ICT, který si taktéž náležitě užívají.
 
Dnes jsme zahájili očekávanou plavbu po ostrovech, která začala nahlédnutím do pirátské třídní truhly. Nenechte se mýlit, poklad v ní ještě nebyl. Nalezli jsme v ní mince se slovními druhy, které žáci měli za úkol správně zařadit. 
 
paní učitelka Pavlína a Renata
 
                 .                .                          
 
 
1.9. 2021 - první školní den
 
První školní den máme zdárně za sebou. Stihli jsme toho mnoho. Přivítat se, oslavit narozeniny, seznámit se s tématem letošního školního roku, projít si nové učebnice a vyfotit si společnou pirátskou fotografii. 
Pro dnešní den máme splněno a zítra se zase všichni sejdeme na palubě. :-))
 
paní učitelka Pavlína a Renata
 
             
 
 
 
 
30.6. 2021 - slavnostní předávání vysvědčení
 
Konečně jsme se všichni dočkali. Dlouho očekávaný poslední den školního roku je tu. Rozdali jsme si vysvědčení, předali dárečky a teď už hurá na prázdniny!
Dětem, ale i rodičům přeji krásné léto, plné zážitků, odpočinku a pohody.
 
Mějte se krásně!
 
paní učitelka Pavlína 
 
                                                                              
 
 
28.6. 2021 - návštěva Zoo Plzeň
 
Před koncem školního roku jsme s dětmi stihli navštívit naši plzeňskou zoo. Zhlédli jsme a navštívili nespočetné množství výběhů a pavilonu. Největší úspěch měli žirafy, nosorožci a tučňáci. Během procházky v zoo jsme také navštívili kde jaký stánek s občerstvením a několik dětský hřišť. Děti si předposlední školní den řádně užily.
 
paní učitelka Pavlína
 
.                                                      
 
 
 
.                       .                       
 
 
 
21.-25.6. - škola v přírodě
 
DEN PRVNÍ
 
Blíží se nám konec prvního dne. Po příjezdu do areálu jsme se ubytovali, povlíkli si postele, zahráli si hry a vydali se na oběd. Po poledním klidu na děti čekaly soutěže a pohybové hry. Na večeři jsme měli špagety. Ty chutnaly naprosto všem, protože se vraceli zpět pouze prázdné talíře. Teď už tancujeme, hrajeme fotbal nebo "pokémonujeme". :-))))
 
.                      .                               
 
DEN DRUHÝ
 
Z pondělí na úterý nás zastihla bouřka a velký déšť. Všechny děti byly ale statečné a některé dokonce ani nevěděly, že nějaká bouřka byla. Po snídani jsme dnes šli do lesa, kde jsme hráli "Na divokou zvěř" a "Hon za obrázkovými značkami". Také jsme si postavili domečky z přírodnin. K obědu dnes měly děti na výběr rajskou anebo svíčkovou omáčku. Po výborném obědě a poledním klidu na nás čekal odpolední program - pohybové pexeso, kopírka. Největším dnešním zážitkem bylo přebrodění řeky Střely. Dnes již dobrou noc a těšíme na zítra do Plas. 
 
DEN TŘETÍ
 
Na dnešní den jsme se všichni těšili. I když nám na začátku dne počasí nepřálo, nasadili jsme pláštěnky a vydali se do Plas na golf a do zoo. Celé dopoledne jsme si užívali v areálu zoologické zahrady, kde jsme prošli celkem 18 jamek a podívali jsme se na všechna zvířata, na konci návštěvy jsme se zastavili v suvenýrech. Odpoledne si děti zahrály několik pohybových her, ale i třeba kvíz týkající se znalosti celého areálu. A co na nás čekalo na konci dne? Koblížková párty spojená s tanečním vystoupením našich malých tanečnic.
 
.                        .                         
 
DEN ČTVRTÝ - POSLEDNÍ
 
Poslední den jsme celé dopoledne strávili v lese. Čekala na nás stopovačka s deseti úkoly. Odpověď z každého úkolu jsme si poctivě zapisovali do kartiček. Na konci všech úkolů jsme mohli vyluštit, jaké zvíře tajenka ukrývala. Jak dané zvíře vypadá se dozvíme při pondělní návštěvě zoo. :-) Po nachozených 4,5km po lese jsme si zchladili nohy u místního pramene. 
Při odpoledním programu si děti protáhly těla v několika pohybových hrách - Na křížkovanou, Věštkyně. Poté se nám podařilo sbalit vše potřebné a najít vše ztracené. :-) Dnes nás čeká ještě večerní raut a rozlučková diskotéka. Pobyt jsme zhodnotili společně s dětmi jako povedený, ale doma je doma. :-))
Zítra se na Vás již všichni móóóc těšíme. 
 
paní učitelka Pavlína
 
.                           .                         
 
 
 
16.6. 2021 - Lobezský park 
 
Dnes jsme si s dětmi užili slunečné dopoledne v Lobezském parku. Nejdříve jsme, jako již tradičně, šli navštívit na rodinnou farmu ovečky s jehňaty a beranem. Děti měly možnost stádo nakrmit a všem se to moc líbilo. Na okraji Lobezského parku jsme se svlažili, a poté se již vydali na stopovačku, plnit jednoduché pohybové úkoly - předveď žábu, tref se kamenem přímo na čáru, udělej chrobáka, který hýbe končetinami, udělej co nejbláznivější obličej apod. Mezi jednotlivými úkoly jsme si stihli pohrát na hřišti, zaskákat na trampolíně, sklouznout se na skluzavce. 
Největší odměnou bylo pro děti zakoupení zmrzliny na konci celého našeho dopoledne. :-)
 
paní učitelka Pavlína
 
.                          .                           
 
 
.                       .                        
 
 
9.6. 2021 - Jak a co si povídají rostliny?
 
Dnes jsme se společně s organizací Animánie podívali do říše rostlin. Děti se zúčastnily interaktivního programu s názvem "Jak a co si povídají rostliny?". Během 4 vyučovacích hodin jsme se ponořili do království rostlin, světa pod zemí i nad zemí. Co vyroste ze vzácných semínek? Žáci si hravou formou osvojili základní informace o stavbě rostlin, o růstu i rozmnožování. Skupinky dětí si zkusily představit a následně zobrazit  vlastnoručně vymyšlený animovaný film. Pomocí jejich vlastní fantazie si děti vyzkoušely se ponořit do vymýšlení kouzelného světa rostlin a jejich života. 
Dětem se program moc líbil a byla to pro ně velmi zajímavá a nová zkušenost.
 
paní učitelka Pavlína
 
                                             
 
 
 
.                                                                         
 
 
25.5. 2021 - Tajuplný les
 
Dnes jsme s dětmi navštívili DEPO 2015, kde jsme se ponořili do tajů Tajuplného lesa. Čekala na nás magická cesta různými prostředími. Otevřel se před námi les plný příběhů, které tvořily samy děti. Naši cestu jsme započali u táboráku s místními trampy, poté jsme prolezli králičí norou a dostali se k jezerní hlubině, zde jsme měli možnost vyčistit tůňku a zarybařit si. V magickém pralese jsme narazili na kouzelný pařez, kde si každý poutník mohl uvařit pokrm dle své chuti. Také jsme se mohli sklouznout ze skály zuřících vodopadů a plných stromů. Kouzelná skála nás učarovala svou barevnou paletou.
Tato světelná interaktivní výstava děti velmi bavila, a těšíme se na další akci!
 
paní učitelka Pavlína
 
.            .            
 
 
.                .                .                   
 
 
14.3. 2021 - ukončení distanční výuky
 
V pondělí 12.4. jsme se skoro v plném počtu navrátili opět do lavic. Vstávat se nám nikomu nechtělo, byli jsme zvyklí, si pospat o něco déle, shodli jsme se ale, že do školy a zejména na kamarády jsme se těšili všichni. Distanční výuku jsme se snažili si zpestřovat jak jen to šlo - únikovkami, vařením, čtením před spaním. Společný čas jsme si vždy užili, i když byl pouze přes obrazovku počítače.
Ráda bych pochválila děti za jejich pracovitost, houževnatost a pilné plnění všech zadaných úkolů a prací, na kterých jsme společně pracovali.
Dále bych také velmi ráda touto cestou poděkovala rodičům za několik týdnů podpory spojené s výukou dětí. 
 
paní učitelka Pavlína
.                                 
 
5.3. 2021 - distanční výuka 
 
Drželi jsme se dlouho a všichni, učitelé, rodiče ale i děti, jsme si moc přáli, abychom se stále učili ve škole. Bohužel od začátku tohoto týdne došlo už i na nás.
Od pondělí se nepotkáváme každý den ve třídě, ale u počítačových obrazovek. Jelikož je to už ale po několikáté, děti se aklimatizovaly velmi rychle. Každý den se učíme jeden předmět a nezahálíme. Snažíme se učit nejen novým věcem, pracovat v sešitech, ale i procvičovat zábavnou formou. Musím děti velmi pochválit, všichni se moc snaží, jsou pracovití, motivovaní. Doufám, že se nám v tomto duchu ponese distanční výuka po celou dobu.
Hlavně si ale přeji, abychom se co nejdříve viděli již opět ve třídách naživo. 
 
paní učitelka Pavlína 
 
 
 
25.2. 2021 - Masopust
 
Situaci v této době jsme si dnes zpříjemnili oslavou masopustu. Na děti čekalo tematické vyučování. Nejdříve jsme si společně s dětmi popovídali, co je to vlastně masopust a jaké tradice a zvyky jsou s ním spjaté. Dozvěděli jsme se také, jaké masky se nás rozhodly dnes navštívit, jak se jmenují a odkud pochází. Děti měly od rána napilno. Plnily různé úkoly - manipulační nebo doplňovací. Cvičení byla zaměřena také na český jazyk, ale i matematiku. Celé dopoledne jsme si užili a bylo tak příjemným zpestřením.
 
paní učitelka Pavlína 
 
                                 .                                 
 

 

 
 
9.2. 2021 - Násobilková dvouhodinovka
 
V úterý jsme s dětmi absolvovali "matematickou dvouhodinovku", kdy jsme se po dobu dvou vyučovacích hodin věnovali důkladnému procvičení násobilky 1-5. Děti měly za úkol plnit cvičení nejen v pracovním listě, ale také na stanovištích rozmístěných po třídě. 
Některé úkoly nám daly pořádně zabrat, nakonec jsme se ale vždy dobrali správného výsledku. Děti pracovaly úžasně a jednotlivé úkoly plnily s nadšením. :-)
 
paní učitelka Pavlína
 
.                                                           
 
 
 
28.1. 2021 - pololetní vysvědčení
 
Dnešní den byl pro druháhy a prvňáčky slavnostní. Poslední vyučovací hodinu jsme si rozdávali pololetní vysvědčení. Za krásné výsledky děti dostaly malou knížečku, jejíž obsah se budeme učit zapisovat nově od 2. pololetí do čtenářských deníků.
Přeji všem svým žákům krásné pololetní prázdniny.
 
paní učitelka Pavlína
 
.                                                                       
 
 
 
20.1. 2021 - Tonda obal
 
Dnes jsme po dlouhé době měli možnost si vyslechnout zajímavou besedu „Tonda obal“. Není náhodou, že 73% obyvatel České republiky odpady třídí. K vysoké účasti obyvatel na třídění pomáhají informační kampaně společnosti EKO-KOM. Jednou z nich je právě již zmiňovaný program Tonda Obal. Děti si vyslechly zábavnou formou povídání o správné recyklaci a samy si i třídění odpadu vyzkoušely. Myslím si, že se dětem hodinový program líbil a byl pro ně v této době příjemným zpestřením.

 

paní učitelka Pavlína

 .                                .                                    

 

18.12. 2020 - vánoční projekt
 
Poslední školní den tohoto roku jsme strávili v duchu vánočním. Plnění vánočních úkolů, procházka, prskavky to byl program našeho dnešního dopoledne. Po obědě už na nás čekala vánoční nadílka. Děti si rozdělily dárky, z kterých měly obrovskou radost. Moc všem děkujeme. :-)
 
Ráda bych Vám všem popřála veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021!
 
Mějte se krásně a v novém roce na viděnou :-)
 
paní učitelka Pavlína
 
                                                                                                  
 
 
25.11. 2020 - anglický projekt "Dear Zoo"
 
Dne 25.11. se uskutečnil v učebně anglického jazyka projekt pro druhou třídu zvaný "Dear Zoo" podle stejnojmenné knížky od Roda Campbella. Nejdříve jsme si společně s dětmi přečetli dopis od chlapce, který si přál, aby mu ze Zoo poslali perfektního mazlíčka. Poté jsme si prohlédli všechny krabice, které chlapec dostal. Bylo potřeba zjistit, jaká zvířata se v jednotlivých krabicích nacházejí. K tomu sloužily desky s hádankami a různými úkoly, na kterých každý žák pracoval samostatně. Děti skládaly puzzle, luštily hádanky, poznávaly také zvířata podle částí jejich těla, hledaly rozdíly mezi lvy nebo si procvičovaly anglické barvy nebo čísla při popisu velbloudů a slonů. 
Nakonec si žáci mohli přečíst knihu a za odměnu zhlédnout krátké hudební video. 
 
paní učitelka Pavla 
 
                                         .                                                
 
 
 
18.11. 2020 - návrat do školy
 
Dnes jsme se po dlouhé době opět vrátili do školy. I když děti zvládaly distanční výuku bravurně, za což je musím velmi pochválit, jsme všichni moc rádi, že jsme zas zpět v lavicích. Prezenční výuka je přeci jen lepší, pro děti přinosnější a jak samy děti říkají: "Takhle nás ta škola baví víc." Nezbývá nic jiného než doufat, že jsme se vrátili do školy již napořád. :-))
 
Velké DÍK také rodičům za jejich spolupráci.
 
paní učitelka Pavlína
 
 
                                                                                             
 
 
 
14.-18.9. 2020 - škola v přírodě
 
1.DEN
 
První den se již pomalu chýlí ke konci. Hned po příjezdu se děti ubytovaly na svých pokojích. Složení na pokojích se těší oblibě, zejména u chlapců, kteří jsou všichni v 7 lůžkovém pokoji pohromadě. 
Po vybalení svých zavazadel, jsme se společně ponořili do tajů "povlékání postelí". Vše jsme zvládli a postýlky jsou již připravené na první noc.
Odpolední program se nesl v duchu "Vykoupení Jimmyho Jacksona", tak se totiž jmenuje letošní "celoškolní hra". Vydali jsme se za indiánskými kmeny a společně se budeme snažit pomoct šerifovi polapit všechny zločince. 
Po společné sladké večeři jsme spokojení, příjemně unavení pomalu připraveni do říše snů. 
 
Děti zvládají pobyt skvěle. :-)  Pozitivní reakce jsou nejen na ubytování, areál, ale třeba také na jídlo. Již na obědě si několik jedlíků přidalo bramborové knedlíky. 
 
 
2. DEN
 
Počasí nám stále přeje, a tak jsme prakticky neustále venku. Dnes po snídani jsme se vydali na procházku do lesa, kde jsme sbírali přírodniny podle počátečního písmena. Na cestě zpět jsme každý složil své jméno ze všech možných přírodnin, které jsme v lese našli. Po příchodu z vycházky nás čekalo samotné zakládání vl. přírodovědného deníku, v kterém jsme zpracovali přírodniny nasbírané na vycházce. Prověřili jsme také své smysly, zejména zrak, sluch a čich. 
V odpolední části se děti vydaly hledat poklad, díky kterému měly přijít na další indicie pro dopadení zločinců. Děti se také poutavou formou dozvídají mnoho zajímavých informací o indiánských kmenech a westernovém životě. 
Pohledy udělaly také všem radost a děti se těší na další. :-)
 
                                                                   
 
3. DEN
 
Dnes jsme opět pokračovali v našem přírodovědném deníku. Nejdříve jsme se vydali na procházku spojenou s geocachingem. Honba za keškou děti nadchla. Po vystopování jsme se všichni nálezci podepsali na papírek, uložili ho zpět do kešky a vrátili poklad na místo. Na cestě zpět jsme vyráběli našeho vlastního "Hmyzáka", vymýšleli přírodní rýmy a navštívili místní pramen. Již se řádí na venkovním karnevalu spojeném s diskotékou a koblížkovou party.
 
                                                                                                   
 
4. DEN
 
Ve čtvrtek jsme se domluvili s třeťáky a vyrazili na společnou mini túru do přírody. Po cestě bylo nachystáno spoustu aktivit. Hráli jsme různé hry a objevili spoustu nového. Nechyběl ani souboj ve sbírání šišek, ve kterém jednoznačně zvítězili druháci. Na závěr společného dopoledne jsme využili místní multifunkční hřiště, kde si to všichni moc užili. Po poledním klidu děti vyrazily do prostorů areálu a hrály tematické a pohybové hry, poté pomalu začaly balit. Večer byl pro nás všechny připravený vynikající raut a následně program, který se dětem moc líbil!! :)
 
paní učitelka Pavlína   
 
                                                                                    

1.9.2020 - první školní den

Očekávaný den po letních 2 měsíčních prázdninách, pro někoho dokonce po 6 měsících. V první školní den se nás v naší nové VESMÍRNÉ třídě sešel plný počet, a za to jsem moc ráda. :-) Dnes jsme zavítali do třídy jen na chvíli, od zítra nás ale již čeká nabitý program a moře práce. :-)

Tak hurá s chutí do toho!

Přeji dětem, ale i rodičům pohodový školní rok!

paní učitelka Pavlína