Čtvrtá třída

VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

třídní učitelka: Mgr. Romana Holečková

Konzultační hodiny: středa 14:00 - 16:00

 

 

14. - 18. 9. 2020  Škola v přírodě Plasy

1. den

I přesto, že je teprve začátek září, vyrazili jsme na školu v přírodě, kterou jsme v červnu museli odložit. Ráno jsme naložili batůžky do autobusu a vyrazili jsme na cestu. Po příjezdu si děti povlékly postele a vyrazily zkoumat okolí. Letos nově bydlíme v chatkách, což je pro děti velkým zážitkem. Po vydatném obědě si děti odpočinuly a následně vyrazily poznávat celotýdenní téma - Vykoupení Jimmyho Jacksona. Odpoledne děti hrály spoustu her, běhaly, skákaly a celkově se vyřádily! Teď už hurá na večeři. :-) 

      

 

2. den

Dnes jsme vstávali do krásného rána. Po chutné snídani a ranní hygieně jsme začali pracovat na našem projektu - PRAVĚK. Činnosti jsme spojili s prací v pracovním sešitě, posezením u ohniště a následnou výrobou lapbooku. Stihli jsme si vytvořit úvodní stranu a zorientovat se na časové ose. Po vydatném obědě následoval odpolední klid. Někteří se věnovali po krátkém odpočinku čtení, hraní her, fotbalu, volejbalu a dalším hrám. Odpoledne děti hledaly různé indície k odhalení pokladu. Nyní se již těšíme na večeři a večerní program! :-)

 

      

 

3. den 

Během dopoledne jsme se čtvrťáky pokračovali v našem vlastivědném projektu. Probrali jsme si mladší dobu kamennou, propojili jsme to s tématickými hrami a procházkou s "pejsky" do lesa (viz foto). Následně jsme zkoušeli kreslení přírodninami a jejich popis. Po vycházce jsme uvítali výborný oběd. 

Odpoledne vzali animátoři táborníky hrát hry v přírodě. Po jejich návratu je čekalo překvapení ve formě koblížkové párty a maškarního reje.

        

 

 4. den

Pro dnešní den jsme se spojili s páťáky. Celé dopoledne jsme pilně pracovali na našem lapbooku, abychom ho stihli dokončit. Vlastivědné téma PRAVĚK již ovládáme levou zadní. :-) Dopoledne jsme učební aktivity prokládali různými hrami. Po chutném obědě si někteří rádi odpočinuli na chatkách a někteří se po chvilce odpočinku věnovali sportovním aktivitám - fotbal, volejbal. 

Odpoledne se děti věnovaly úklidu, menšímu balení a tematickým hrám v areálu a přírodě. Po rautové večeři nás bude čekat večerní program, který se bude dětem jistě moc líbit! Jsem velmi ráda, že se nám ŠvP hezky vydařila. ;-)

    

 

 

4. září 2020 - návštěva Techmánie a Planetária

V pátek 4.9. jsme se hned ráno vydali do Techmanie  a Planetária. Našim cílem bylo prohloubit a ujasnit si poznatky z přechozího dne (projekt Vesmír)

a vše si názorně ukázat na interaktivních expozicích. Krom možnosti vyzkoušet si všechny exponáty, jsem se vydali na on-line QR code quest a

řešili jsme několik úkolů z oblasti vesmíru. Po planetáriu následovala interaktivní show se statickou elektřinou, která doslova zvedla vlasy na hlavě

hned několika dětem :-) Po krátké svačince následovala volná prohlídka Techmánie, při které jsme vyzkoušeli několik hlavolamů, rovnováhu s kuličkami,

podzemní bagr, vodní hrátky a mnoho dalšího. Po cestě zpátky jsem ještě koukli na program na obří kouli Science on Sphere  - v angličtině,

samozřejmě (no a pak tedy i česky) a rychle na trolejbus. Všichni byli úžasní, organizovaní a zapálení do poznání :-) 

 
teacher Katka
 

                     

 

 

3. září 2020 - celodenní projekt Vesmír

    Začátek školního roku jsme zahájili zkoumáním vesmíru. Na děti čekaly matematické  úkoly v prostoru školy. Po jejich vyřešení získaly indicie

k „objevení“ planety.  Děti pracovaly ve dvojicích a práce jim šla moc dobře. Své planety představily ostatním a následovaly skládačky vesmírných

předmětů či soustav. Dále hledání informací na internetu a tvorba a řešení křížovek. Následovala vzácná návštěva p. vychovatelky Zuzany,

která dříve pracovala jako lektorka v Techmánii v Planetáriu a opravdu poutavě dětem vyprávěla o Sluneční soustavě. Znala všechny odpovědi

na všetečné otázky dětí. Po návštěvě už na děti čekala hra vesmírný   dobble a celý den děti zakončily výtvarnou činností – tvorbou vesmírného

plakátu.

   Celý projekt pokračoval i následujících den návštěvou Planetária.

  p. učitelka Hanka

 

                 

 

 

1. 9. 2020 - Slavnostní zahájení školního roku

Dne 1.9. jsme společně začali nový školní rok. Přestěhovali jsme se do nové třídy, kde na nás čeká mnoho nového poznávání a bádání.

Milí čtvrťáci, těším se na další školní rok s Vámi! :-)

p. učitelka Romana