První třída

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Jungová.

Konzultační hodiny: úterý 14 - 16 hod.

Škola v přírodě

17. 9. 2020

Poslední dopolední program tvořily opět činnosti zaměřené na dopravní výchovu. Čekaly nás nové pohybové hry na místním multifunkčním hřišti s obrázkovými štítky, míčové a pohybové hry. Pracovali jsme s učebnicemi dopravní výchovy, vyplnili pracovní list a pomocí karet se značkami jsme si zopakovali jejich význam. Na závěr jsme dokončili plánek města.

Po poledním klidu si děti připravovaly věci na zítřejší odjezd. Poté si zahrály tematické hry v areálu. Večer je na programu bohatý raut, posezení u táboráku a ohňostroj.

 

16. 9. 2020

Dopoledne jsme s prvňáky pokračovali v našem projektu. Pohybové aktivity na hřišti jsme střídali s úkoly u stolečku. Děti si připomněly pravidla pohybu chodců po chodníku a na vozovce, určovaly na plánku nejbezpečnější cestu a rozlišovaly situace bezpečné a rizikové. Ke značkám přiřazovaly konkrétní dopravní situace, pracovaly s kartičkami a obrázky dopravních značek. Velmi je bavila kreativní část programu ve skupinkách. Prvňáčci se sami rozdělili na holky a kluky, dostali velký karton a zalaminované kousky silnic. Z nich vytvořili jednoduchou dopravní síť a její okolí dotvořili pomocí pastelek a fixů.

Odpoledne vzali animátoři táborníky hrát hry v přírodě. Po jejich návratu je čekalo překvapení ve formě koblížkové párty a maškarního reje.

 

15. 9. 2020

Dopolední program druhého dne školy v přírodě byl zaměřen na téma projektu – na dopravní výchovu. Prvňáci se na chvilku proměnili v různé dopravní prostředky, v těchto rolích jsme si zahráli pohybové hry. Seznámili jsme se se základními dopravními značkami a jejich významem a vyluštili i dva písemné úkoly. Za odměnu jsme se šli projít do lesa, kde děti stavěly domečky pro lesní skřítky. To se jim moc líbilo.

V rámci odpoledního programu jsme se seznámili s hlavním hrdinou Jimmym Jacksonem, kterého pronásledovali zločinci. Táborníci se vydali po jejich stopách a pomohli zločince chytit.

Zatím musím prvňáky moc pochválit! I přes to, že jsou tu nejmladší, všechno zvládají moc dobře – jak odloučení od rodičů, tak denní režim :)

14. 9. 2020

Naši třídu čeká první škola v přírodě! Pět dní strávíme v rekreačním areálu Máj Plasy. V průběhu dopoledne jsme autobusy zdolali vzdálenost Plzeň - Plasy, ubytovali se, vybalili, seznámili se s naší animátorkou Hankou a prošli si areál. Po výborném obědě (někteří si přidali) děti relaxovaly při poledním klidu hraním her, kreslením a povídáním. Odpoledne uvedli animátoři děti do děje celopobytové hry - Vykoupení Jimmyho Jacksona. Budou pomáhat najít ztracenou šerifovu hvězdu.

------

 

1. září 2020

První školní den se v ZŠ Easy Start sešlo natěšených 13 prvňáčků. Podpořit je při jejich velkém životním kroku přišli rodiče a prarodiče. Nejdříve se děti zorientovaly ve třídě a našly si své místo. Žáčci byli zvědaví, co se skrývá v barevných krabicích, a tak jsem je dlouho nenapínala a společně jsme si prohlédli nové sešity a učebnice. Bylo hezké sledovat, jak jsou plní očekávání, co se v jakém předmětu bude dít. Po krátké rozřazovací aktivitě s pohádkovou tematikou (pohádky nás totiž budou provázet celým školním rokem), jsme se rozdělili na dvě skupiny. Děti dostaly od školy trička, která si měly za úkol vyzdobit. Nadšeně se pustily do práce a všichni jsme měli radost z pěkných výsledků :)

Druhou hodinu si paní družinářka odvedla prvňáky, aby je seznámila se školou a aby si zahráli nějaké hry. Mezitím jsme s paní ředitelkou informovaly rodiče o všech provozních otázkách školní docházky, měli možnost vznést dotazy a prostor vyplnit nutné dokumenty.

Myslím, že první školní den byl pro všechny zúčastněné dojemný a nezapomenutelný zážitek :)

 

------

Milí prvňáci, vítejte ve škole!

Přeji vám, ať se vám ve škole líbí a najdete si brzy kamarády :-)

Mám pro vás připravených spoustu aktivit a her, které nám učení zpestří, takže se máte na co těšit!

Těším se, co nám školní rok 2020/2021 přinese, Katka Jungová