Druhá třída

Milí druháci,

přeji vám do nového školního roku 2020/2021 mnoho úsměvu, zdaru a nových zážitků.

Těším se na naše další společná dobrodružství. :-)

paní učitelka Pavlína 

KONZULTAČNÍ  HODINY : středa 14:00 – 16:00

Třídní učitelka: Mgr. Pavlína Clarke

 


 
20.1. 2021 - Tonda obal
 
Dnes jsme po dlouhé době měli možnost si vyslechnout zajímavou besedu „Tonda obal“. Není náhodou, že 73% obyvatel České republiky odpady třídí. K vysoké účasti obyvatel na třídění pomáhají informační kampaně společnosti EKO-KOM. Jednou z nich je právě již zmiňovaný program Tonda Obal. Děti si vyslechly zábavnou formou povídání o správné recyklaci a samy si i třídění odpadu vyzkoušely. Myslím si, že se dětem hodinový program líbil a byl pro ně v této době příjemným zpestřením.

 

paní učitelka Pavlína

 .                                .                                    

 

18.12. 2020 - vánoční projekt
 
Poslední školní den tohoto roku jsme strávili v duchu vánočním. Plnění vánočních úkolů, procházka, prskavky to byl program našeho dnešního dopoledne. Po obědě už na nás čekala vánoční nadílka. Děti si rozdělily dárky, z kterých měly obrovskou radost. Moc všem děkujeme. :-)
 
Ráda bych Vám všem popřála veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021!
 
Mějte se krásně a v novém roce na viděnou :-)
 
paní učitelka Pavlína
 
                                                                                                  
 
 
25.11. 2020 - anglický projekt "Dear Zoo"
 
Dne 25.11. se uskutečnil v učebně anglického jazyka projekt pro druhou třídu zvaný "Dear Zoo" podle stejnojmenné knížky od Roda Campbella. Nejdříve jsme si společně s dětmi přečetli dopis od chlapce, který si přál, aby mu ze Zoo poslali perfektního mazlíčka. Poté jsme si prohlédli všechny krabice, které chlapec dostal. Bylo potřeba zjistit, jaká zvířata se v jednotlivých krabicích nacházejí. K tomu sloužily desky s hádankami a různými úkoly, na kterých každý žák pracoval samostatně. Děti skládaly puzzle, luštily hádanky, poznávaly také zvířata podle částí jejich těla, hledaly rozdíly mezi lvy nebo si procvičovaly anglické barvy nebo čísla při popisu velbloudů a slonů. 
Nakonec si žáci mohli přečíst knihu a za odměnu zhlédnout krátké hudební video. 
 
paní učitelka Pavla 
 
                                         .                                                
 
 
 
18.11. 2020 - návrat do školy
 
Dnes jsme se po dlouhé době opět vrátili do školy. I když děti zvládaly distanční výuku bravurně, za což je musím velmi pochválit, jsme všichni moc rádi, že jsme zas zpět v lavicích. Prezenční výuka je přeci jen lepší, pro děti přinosnější a jak samy děti říkají: "Takhle nás ta škola baví víc." Nezbývá nic jiného než doufat, že jsme se vrátili do školy již napořád. :-))
 
Velké DÍK také rodičům za jejich spolupráci.
 
paní učitelka Pavlína
 
 
                                                                                             
 
 
 
14.-18.9. 2020 - škola v přírodě
 
1.DEN
 
První den se již pomalu chýlí ke konci. Hned po příjezdu se děti ubytovaly na svých pokojích. Složení na pokojích se těší oblibě, zejména u chlapců, kteří jsou všichni v 7 lůžkovém pokoji pohromadě. 
Po vybalení svých zavazadel, jsme se společně ponořili do tajů "povlékání postelí". Vše jsme zvládli a postýlky jsou již připravené na první noc.
Odpolední program se nesl v duchu "Vykoupení Jimmyho Jacksona", tak se totiž jmenuje letošní "celoškolní hra". Vydali jsme se za indiánskými kmeny a společně se budeme snažit pomoct šerifovi polapit všechny zločince. 
Po společné sladké večeři jsme spokojení, příjemně unavení pomalu připraveni do říše snů. 
 
Děti zvládají pobyt skvěle. :-)  Pozitivní reakce jsou nejen na ubytování, areál, ale třeba také na jídlo. Již na obědě si několik jedlíků přidalo bramborové knedlíky. 
 
 
2. DEN
 
Počasí nám stále přeje, a tak jsme prakticky neustále venku. Dnes po snídani jsme se vydali na procházku do lesa, kde jsme sbírali přírodniny podle počátečního písmena. Na cestě zpět jsme každý složil své jméno ze všech možných přírodnin, které jsme v lese našli. Po příchodu z vycházky nás čekalo samotné zakládání vl. přírodovědného deníku, v kterém jsme zpracovali přírodniny nasbírané na vycházce. Prověřili jsme také své smysly, zejména zrak, sluch a čich. 
V odpolední části se děti vydaly hledat poklad, díky kterému měly přijít na další indicie pro dopadení zločinců. Děti se také poutavou formou dozvídají mnoho zajímavých informací o indiánských kmenech a westernovém životě. 
Pohledy udělaly také všem radost a děti se těší na další. :-)
 
                                                                   
 
3. DEN
 
Dnes jsme opět pokračovali v našem přírodovědném deníku. Nejdříve jsme se vydali na procházku spojenou s geocachingem. Honba za keškou děti nadchla. Po vystopování jsme se všichni nálezci podepsali na papírek, uložili ho zpět do kešky a vrátili poklad na místo. Na cestě zpět jsme vyráběli našeho vlastního "Hmyzáka", vymýšleli přírodní rýmy a navštívili místní pramen. Již se řádí na venkovním karnevalu spojeném s diskotékou a koblížkovou party.
 
                                                                                                   
 
4. DEN
 
Ve čtvrtek jsme se domluvili s třeťáky a vyrazili na společnou mini túru do přírody. Po cestě bylo nachystáno spoustu aktivit. Hráli jsme různé hry a objevili spoustu nového. Nechyběl ani souboj ve sbírání šišek, ve kterém jednoznačně zvítězili druháci. Na závěr společného dopoledne jsme využili místní multifunkční hřiště, kde si to všichni moc užili. Po poledním klidu děti vyrazily do prostorů areálu a hrály tematické a pohybové hry, poté pomalu začaly balit. Večer byl pro nás všechny připravený vynikající raut a následně program, který se dětem moc líbil!! :)
 
paní učitelka Pavlína   
 
                                                                                    

1.9.2020 - první školní den

Očekávaný den po letních 2 měsíčních prázdninách, pro někoho dokonce po 6 měsících. V první školní den se nás v naší nové VESMÍRNÉ třídě sešel plný počet, a za to jsem moc ráda. :-) Dnes jsme zavítali do třídy jen na chvíli, od zítra nás ale již čeká nabitý program a moře práce. :-)

Tak hurá s chutí do toho!

Přeji dětem, ale i rodičům pohodový školní rok!

paní učitelka Pavlína