Třetí třída

Vítejte ve 3. třídě!  

třídní učitelka: Mgr. Vladimíra Šašková

konzultační hodiny:  úterý  14:00  -  15:30 hod.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2024

Tento týden jsme vyrazili na školu v přírodě do RS v Lubenci. V pondělí po příjezdu do areálu jsme se ubytovali, prošli vstupním zdravotním filtrem, povlékli si postele, vybalili jsme si a vyrazili na oběd. Po obědě se děti šly seznamovat se svou vychovatelkou Nikčou a následně odešly do lesa na odpolední program. Tam se děti seznámily s celopobytovou hrou - Minecraft. V lese si pak všichni zahráli hru Kouzla se zaříkávadly z Minecraftu, Pantomimu a Minecraftové kostýmy. Po večeři na děti čekal ještě večerní program v podobě pohybové hry. 

V úterý dopoledne jsme zahájili třídní projekt – Výprava do vesmíru. Seznámili jsme se se Sluneční soustavou a důležitými informacemi o planetách. Započali jsme výrobu Lapbooku a v Běhací tajence jsme odhalili kosmonauta Vladimíra Remka a fenu Lajku. Posledními aktivitami dopoledne byla hra Vesmírné domino a Dobble ve dvojicích. Odpolední program začal příjezdem hosta. A byl to host vskutku zajímavý. Šlo o  edukativní vystoupení s živými pejsky. Pak již následoval program v lese, kde se hrály hry Latrína, Dusdus a Pexeso.

Ve večerním bloku se hrála velmi oblíbená hra Pašeráci.

Další den nás čekaly bohaté švédské stoly a už jsme se opět vydali dokončovat naše vesmírné Lapbooky. Probrali jsme i vesmírné objekty a rozšířili si tak své vědomosti z prostředí Vesmíru. Další aktivitou byla výtvarná činnost – tvorba planety, která nás zaujala nejvíce. Práce se velmi povedla a planety jsou realistické. Poté jsme se vydali na lesní stezku s doplňováním do tajenky, kde jsme se dozvěděli o prvním člověku ve vesmíru – J. Gagarinovi. Po návratu do areálu jsme dopoledne zakončili vesmírným kvízem. Odpolední program se opět týkal celopobytové hry, kde děti hrály hru Minecraftová zvířátka, která prověřila jejich strategii a rychlost. I tento den na děti čekalo překvapení. To mělo podobu tradiční koblížkové párty, která byla spojena s karnevalem a tancem. Večerní program byl věnován hře Věštkyně, která prověřovala vědomosti z oblasti Minecraftu. Po ní mohli dobrovolníci vyrazit na noční hru.

Závěrečný den jsme dokončovali náš projekt. Probrali jsme hvězdy, souhvězdí a znamení zvěrokruhu. Hledali jsme v mapách souhvězdí a dělali jsme malbu Galaxie s naším znamením zvěrokruhu, která byla velmi povedená. Závěrem projektu bylo zpracování pracovních listů. Na těch bylo krásně vidět, kdo si co zapamatoval😊. Poslední aktivitou bylo Vesmírné pexeso a předání diplomů za absolvování Výpravy do vesmíru. Během odpoledne děti čekala závěrečná hra, kterou se ukončovala celopobytová hra. Žáci třetí a čtvrté třídy obsadili krásné 4. místo. Po vyhlášení jsme se vydali na raut, který byl místo večeře. Celá škola v přírodě pak končila báječnou diskotékou s velkým překvapením – ohnivou show.  

Ve čtvrtek ráno už nás čekalo jen balení posledních věcí, snídaně a hurá domů. Už teď se těšíme na další rok.

   

 

 
Divadlo Alfa - 13. 6. 2024

Závěr školního roku jsme si dnes se třetí třídou zpestřili návštěvou divadla Alfa. Čekala nás loutková inscenace s názvem 5x kolem světa. Příběh reportérky, která se vydává po stopách hrdinky – cestovatelky, nás všechny zaujal. Stejně tak neobvyklé místo, ve kterém se představení odehrávalo. Sešli jsme se totiž s umělci ve zkušebně na prvním „testovacím“ představení. Bylo to moc fajn dopoledne.      

    

 
 
In - line brusle, čtvrtek 6. června 2024
Že tělocvik není nuda, je u nás v Easy start jasné. Dnes si 3. a 5. třída užila netradiční hodinu tělesné výchovy na Inline bruslích ve Škoda sport parku. Některé z dětí stály na bruslích poprvé v životě. Ale všem to šlo velmi dobře. Užili jsme si volnou jízdu, slalom a vyzkoušeli jsme si štafetový závod v družstvech. Pro všechny to byl velký zážitek a zpestření výuky. Velké poděkování za pomoc při odvozu věcí patří paní Zýkové. 
 
 
 
 
Jarní slavnost
Ve středu 29. 5. přišel dlouho očekávaný den - Jarní slavnost. Již několik týdnů všechny třídy poctivě nacvičovaly svá čísla, vyráběly kulisy a pracovaly na svých kostýmech a převlecích. Odpoledne tak byla všechna čísla připravena a program mohl začít. Tématem Jarní slavnosti pro letošní rok byla Cesta kolem světa. Celý program začal společnou skladbou. Následně se páťáci ujali moderování celé slavnosti. Vystoupení byla různorodá. Mohli jste zhlédnout několik tanečních vystoupení, zpěv či dramatizaci příběhu, ať už v českém nebo anglickém jazyce. Dokonce zazněla i slovenština. Jako každý rok závěr slavnosti patřil společné skladbě, tentokrát to byla píseň Travel the world. Po slavnosti následovalo občerstvení a společné aktivity i hry na postřeh a koordinaci. Kdo chtěl, mohl si také nechat něco namalovat na obličej. 
 
Velké poděkování patří také všem rodičům, kteří nám pomohli s občerstvením a při přípravě slavnosti. Celá akce se vydařila a počasí nám nakonec přálo. Jsme rády, že máme tak šikovné žáky, kteří se do nácviku vystoupení pustili s nadšením. 
 
 
 
 
Melounová ochutnávka 30. 5. 2024
 

Dnes jsme dětem zpestřili svačiny o tzv. melounovou ochutnávku. V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol jsme obdrželi různé druhy melounů a děti měly možnost každý z nich ochutnat. Kromě dobře známého vodního melounu jsme dostali i meloun žlutý a meloun Gália. S dětmi jsme si při této příležitosti popovídali o prospěšnosti konzumace nejen melounů, ale i ovoce a zeleniny obecně. A po dnešku už všichni víme, že i když se melouny vždy považovaly za ovoce, jde vlastně o druh zeleniny. Svačinu si děti užily a melouny jim moc chutnaly.

  

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 15. 5. 2024

Dnes jsme s dětmi z druhé a třetí třídy vyrazili na dopravní hřiště 1.ZŠ na Bolevci. Počasí nám přálo a všechny děti se velmi těšily. Konečně přišla ta chvíle, kdy děti zúročí získané znalosti z teoretické části.:) Před začátkem praktické výuky si děti musely zkontrolovat, zda jim správně sedí helmy. Paní lektorka jim pomohla s případnou úpravou a pak už se děti přesunuly (zatím ještě bez jízdních kol a koloběžek) na hřiště, aby si zopakovaly pravidla silničního provozu. Opomenuto nesmělo být také zopakování pravidel pro chodce. Pak už se vesele mohlo začít jezdit. Děti se moc snažily a jízdu si užívaly. Za případné "přestupky" jim pak paní učitelky, které nám suplovaly dopravní policii, udělovaly trestné body. Ale dobře to dopadlo:) Nikdo se nevybodoval a všichni byli na závěr pochváleni za skvělou práci. Celé dopoledne se opravdu vydařilo!!! Těšíme se zase za rok. 

 

    

Dnes, ve čtvrtek 9. května, si třeťáci užili představení Divadla Ondřej, které naši školu již mnohokrát poctilo svou návštěvou. Pokaždé se na něj děti moc těší, protože zažijí spoustu zábavy. Dnes jsme viděli pohádku se severskou tématikou. Samozřejmě jako obvykle v česko-anglickém provedení. Hlavními postavami byli Wizard Odin a Viking Erik, který chtěl okouzlit svou vyvolenou. Vypravil se proto na výpravu za vílou Idunkou, aby mu pomohla být opět mladý a plný síly. Jako vždy se děti do představení aktivně zapojily. Ideální způsob, jak si hravou formou obohatit anglickou slovní zásobu. :-)

 

  

 

IZS - Mimořádné události

V úterý 7. 5. se konal celoškolní projekt zaměřený na práci složek IZS - Mimořádné události. Počasí nám sice nepřálo, ale i tak jsme se moc těšili, co nás čeká. Ráno jsme se společně sešli v družině, kde jsme se seznámili s tématem dnešního dopoledne a základními pravidly. Následně se žáci pomocí jednoduché hry rozdělili do sedmi týmů. Pak už jednotlivé týmy dostaly rozpis a hledaly svou trasu na stanoviště. Postupně týmy navštívily 7 stanovišť. Na prvním stanovišti si žáci osvojili komunikaci s dispečerem. Povídali si o tom, které informace je důležité dispečerovi předat, jak se zorientovat v prostředí, kde se nachází a vyzkoušeli si volání v různých krizových situacích. Na druhém stanovišti byla připravena evakuace z budovy. Seznámili se s evakuačním plánem, k čemu slouží a prošli si jednotlivá pravidla chování v této situaci. Ukázali si společně některé ze zásadních chyb, které mohou při evakuaci ztížit podmínky práce hasičů a dalších složek. Třetí stanoviště bylo zaměřeno na evakuační zavazadlo. Děti se dozvěděly, k čemu takové zavazadlo slouží, kdy ho můžeme využít a co je vhodné do něj zabalit. Na čtvrtém stanovišti si mohli žáci vyzkoušet vybavení pro transport osob a podívat se na základní vybavení v záchranářských batozích. Páté stanoviště bylo zaměřeno na resuscitaci. Žáci si zopakovali základní poznatky ohledně KPR a vyzkoušeli si správné postupy při resuscitaci osob. Na tomto stanovišti byla přítomna sestra LZS AČR, a tak se děti mohly zeptat na cokoliv z oblasti letecké záchranné služby. Šesté stanoviště shrnovalo poznatky o mimořádných situacích. Děti si vyzkoušely reakci na zemětřesení, hrozbu ve škole či tornádo. Sedmé stanoviště slibovalo zážitek - pohlazení a „pomačkání" záchranářského psa. Na tomto stanovišti se děti dozvěděly o práci záchranářského psa, jak reagovat na chování psa, a co v jeho přítomnosti (ne)dělat. V poslední části si žáci v jednotlivých týmech vyrobili plakát, který shrnoval všechny jejich získané vědomosti a zážitky. Žáci 3. - 5. třídy následně navázali opakovací hrou v podobě Kahootu. Projekt byl velmi vydařený a doufáme, že se děti něco nového naučily. 

Děkujeme všem složkám, které s námi strávily celé dopoledne ! :-) 

 

Dopravní výchova

Dnes, 2. 5., jsme v Radovánku absolvovali další část teorie dopravní výchovy. Děti se dnes blíže seznámily s tématikou cyklista a inline bruslař. Také si povídali o důležitých dopravních značkách. Všichni už se těšíme na to, jak nabyté vědomosti zúročíme na dopravním hřišti.

  

Čarodějnice

V noci ze 30. dubna na 1. května se tradičně slaví Čarodějnice. Ani my tak nemůžeme zůstat pozadu. Proto si v úterý, 30. dubna,  třeťáci, oblečení jako čarodějové a čarodějky, mohli projít speciální "čarodějnou" stezku, na jejímž konci měli v ruce vlastní "čarodějnici". Kromě této stezky jsme do čarodějného klobouku vpisovali tématické větné pyramidy, počítali jsme a výsledky nám vyplnily bříška našich čarodějnic. V rámci slohu jsme vymýšleli vlastní recepty na kouzelné lektvary a děti si také mohly celé dopoledne hrát s mystery boxem plným nejrůznějších čarodějnických pomůcek a havěti. Na konci projektu jsme box schovali a úkolem dětí bylo vzpomínat, co všechno v boxu bylo. Byť byla tato tajemná krabice celé dopoledne k dispozici a na očích, ukázalo se, že zapamatovat si všechno co v ní bylo, není tak snadné. :) 

  

  

 

Den Země

Ve středu 24. dubna jsme si se třeťáky užili projekt na téma "Den Země". Den Země je svátek, který má za cíl připomínat lidem, že je to náš jediný domov. A že bychom o něj tedy měli pečovat. Seznámili jsme se s některými problémy naší planety, které si více či méně způsobujeme sami. Zkoušeli jsme přijít na to, jak se můžeme s těmito problémy vyrovnat, aby i další generace měla kde žít. Děti absolvovaly bojovku, ve které prokazovaly znalosti v problematice péče o naši planetu a vyzkoušely si pokus, na kterém se demonstrovalo tání ledovců a hrozba, která s tím souvisí. Každý z nás si také vybral jeden "dobrý skutek", kterým uděláme planetě radost. Ve výtvarné výchově si děti užily tvorbu koláže na téma recyklace. Všichni jsme si dopoledne užili. 

   
 
 

 

Polanova síň - Chráníme přírodu

V úterý, 16. dubna, jsem se se třeťáky vydali na ekologický interaktivní pořad o tom, jak a proč chránit přírodu, jaký smysl má recyklace a co všechno a kolikrát se dá recyklovat. Celým příběhem nás provedli Čochtánek a Lesněnka. Všem se pořad velmi líbil a utvrdil nás v tom, že třídit má smysl. Děti se do pořadu také aktivně zapojily a s nadšením se přidávaly i ke zpěvu písniček. Bylo to krásné dopoledne. 

  

Návštěva Plzeňské filharmonie

Ve čtvrtek, 4. dubna 2024, jsme se vydali na návštěvu Plzeňské filharmonie, kde jsme měli objednaný zábavně naučný program zaměřený na obyčejné lidské vlastnosti nedostižných hudebních géniů různých hudebních etap. Byli to "podivíni"? Nebo snad "normální" lidé? Jací byli někteří z nejvýznamnějších světových hudebních skladatelů v běžném životě? Jak komunikovali se svým nejbližším okolím a kolegy? Plzeňská filharmonie se nám pokusila na tyto otázky odpovědět. A jako bonus se děti zkusily aktivně zapojit do orchestru a vytvořit svoji krátkou skladbu. Dopolední program jsme si velmi užili a odnesli jsme si mnoho zajímavých a nových informací. 

  
 

 

Velikonoční projekt 27.3.2024

Poslední den před velikonočními prázdninami jsme samozřejmě nemohli věnovat ničemu jinému než Velikonocům. Děti se seznámily se všemi tradicemi a zvyklostmi, které tyto jarní svátky provází. Nabyté znalosti se jim pak hodily při výrobě velikonočního lapbooku, který si odnesly domů. Všem se opravdu moc povedl. Téma se krásně propojilo s prvoukou i se čtenářským úkolem, který měly děti vyřešit. Když zjistily, jak se slaví Velikonoce ve Švédsku podle slavné knihy Astrid Lindgrenové a pomohly dětem z Bullerbynu vyřešit bludiště a přesmyčky, využili jsme hezkého počasí a přesunuli jsme se ven. Na čerstvém vzduchu se děti rozdělily do skupin a řešily velikonoční tajenku. K tomu musely bedlivě poslouchat, jak se slaví Velikonoce v jiných zemích a pak správně odpovídat na otázky. Všichni byli nakonec úspěšní a po návratu do školy každý ještě vytvořil kraslici z krepového papíru. Bylo to moc hezké dopoledne a děti si zaslouží velkou pochvalu!

  

Velikonoční jarmark 

Ve středu 20. března proběhl před školou tradiční velikonoční jarmark. Žáci spolu s vyučujícími, asistentkami a vychovatelkami školy ve spolupráci s mateřskou školou připravili spoustu krásných věcí, které nabízeli k prodeji. Zakoupit jste si mohli nejrůznější velikonoční dekorace, balíčky na vyrábění pro ty, kteří chtějí tvořit doma, jarní zeleň do vázy, perníčky a jiné dobroty a spoustu dalšího. Nechybělo již tradiční krásné oblečení, které ušila paní učitelka Káťa. Občerstvit jste se mohli teplým kakaem a velmi úspěšnou novinkou byla muffinová dílna, kde si každý mohl ozdobit vlastní muffin. Výtěžek z jarmarku se škola tentokrát rozhodla věnovat plzeňskému stacionáři Človíček, který se stará o děti s nejrůznějším postižením. Jarmark byl velmi úspěšný - vybralo se Kč 27.656,-! Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho organizaci, a také všem, kteří nás svým nákupem přišli podpořit. Užijte si krásné Velikonoce :-).
 
    
 

Velikonoční dílny

V sobotu 16. března se někteří žáci, rodiče a učitelé sešli ve škole na ,,Velikonoční dílně''. Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, kde si mohli vyrobit jarní a velikonoční dekorace. Například nazdobit zápich kuřátka či zajíčka, vyrobit ovečku, mrkvičku, pohyblivé vajíčko s kuřátkem, zápich slepičky nebo papírové tulipány do vázy. Výrobky i dílna se moc povedly a věříme, že si všichni sobotní dopoledne užili.

      

Miniprojekt na vyjmenovaná slova - 14. 3. 2024

Čtvrtek se ve třetí třídě nesl v duchu miniprojektu na vyjmenovaná slova. Heslem bylo „Vyjmenovaná slova hravě!“. Děti měly za úkol projít si ve dvojicích sedm stanovišť a na každém z nich „ulovit“ razítko. Pro rychlíky bylo nachystáno i několik bonusových úkolů. Naši třeťáci si atraktivní a hravou formou zopakovali vyjmenovaná slova za pomoci tabletů, počítače i oblíbených her. Věříte, že vyjmenovaná slova se dají učit i poslepu? Určování vyjmenovaných slov jen za pomoci hmatu bylo jedno z nejoblíbenějších stanovišť. Při hře „Pekelné učení“ jsme se pěkně zahřáli a na dobrodružnou cestu s vyjmenovanými slovy nás vzala hra „Cesta do Ypsilonie“.  Všichni si miniprojekt užili a už se těšíme na další dobrodružství s češtinou.

   

 

 

 

Dopravní hřiště 6.3.2024

Dnešní dopoledne strávila 2. a 3. třída v SVČ Radovánek, kde jsme se účastnili první části výukového programu pro ZŠ. Děti se seznámily s teoretickou části dopravní výchovy, na kterou bude navazovat ještě část praktická, která bude probíhat přímo na dopravním hřišti. Dnes se děti dozvěděly, jak se má správně chovat chodec a cyklista. S paní lektorkou si povídaly i o tom, jak by měli řidiči předvídat a vyhodnocovat jednotlivé situace, které mohou v dopravě nastat. Naučily se pravidla silničního provozu a pravidla bezpečného chování. 

  

Masopust 27.2.2024

Dnešní den byl ve znamení masopustu. Ráno se děti sešly v krásných maskách a den jsme odstartovali tím, že jsme si je všechny společně představili. Potom děti viděly video, ze kterého se dozvěděly o masopustu všechny podstatné informace, které pak mohly využít při dalších činnostech. Po rozdělení do skupin doplňovaly pracovní listy, skládaly úkoly na koberci a užily si i připravenou bojovku na chodbě. Jako bonus měly děti ke svačině masopustní koláče, které pro všechny přinesla spolužačka Sofinka. Projekt jsme si ve třídě užili a děti se mohly těšit i na odpoledne do družiny, protože tam na ně čekaly další hry a soutěže spojené s masopustní tématikou. 

  

Animánie - Animujeme reklamu 15.2.

Dnes si děti užily den s  reklamou.Do školy totiž dorazili lektoři společnosti Animánie s programem Animujeme reklamu. Navázali jsme totiž na hodiny českého jazyka, kde jsme si o reklamách povídali a tvořili je. Společně s lektorkou si děti          zopakovaly, co je reklama a zhlédly videa, kde měly určovat, zda se jedná o reklamu či nikoliv. Poté se rozdělily do skupin a společně se domluvily, na co chtějí tvořit reklamu. Nápadů měly dost. Cílem bylo vymyslet animovanou reklamu na běžnou věc a pomocí sloganu nalákat kupující. Jak se jim vedlo, můžete vidět z přiložených fotografií. A výsledek ? Ten uvidíte hned, jak nám ho z Animánie pošlou. Děti musím pochválit. Pracovaly s chutí a zájmem. Paní lektorka je také moc chválila.                                             

                        

Gate 30.1.

Den před pololetním vysvědčením na nás čekal GATE se Sněhurkou a sedmi trpaslíky. V projektu se propojily děti ze 2. a 3 třídy. Sněhurka nechala každému tajnou šifru v šatní skříňce. Hned ráno byly děti zvědavé, k čemu šifra bude sloužit. V první části projektu děti luštily šifru pomocí tajných obrázků a následně zjistily, ke kterému týmu budou patřit. Každá skupina se pak odebrala řešit různorodé úkoly Sněhurky. Celý projekt provázela pohádka O Sněhurce. Sněhurka žila se svými rodiči v království. První úkol se tedy týkal hradů a zámků v ČR i v zahraničí. Některé skupiny je hledaly na mapách, jiné je zpracovávaly výtvarně. Následně jsme se v pohádce přenesli do lesa, kde probíhal rozhovor mezi lovcem a Sněhurkou. V lese žije spousta zvířat a našim úkolem bylo rozluštit jejich stopy. Po zadání kódu do zámečků jsme si přes QR kód ověřili správnost. Sněhurka bloudila lesem až narazila na malou chaloupku se sedmi židličkami kolem stolu. Víte, kdo kde seděl? Děti měly za úkol rozluštit různé zasedací pořádky v chaloupce trpaslíků. Sněhurka s trpaslíky žila a starala se o jejich chaloupku, když chodili do dolu. V dalším úkolu jsme hledali správné trasy do dolu. Následně jsme zkoušeli práci trpaslíků - těžbu diamantů. Sněhurku v nestřežené chvíli otrávila zlá čarodějnice. Děti měly za úkol rozpoznat otrávené jablko. Ale nebojte! Nás nikdo neotrávil, nebo...? :-)
Závěr patřil dočtení pohádky a následně jsme vyzkoušeli jedno z jablíček „naložit" na dlouhodobější pozorování. Celý projektový den se velmi vydařil. 
 
  
 

Area D

Ve čtvrtek 11.1. celá škola vyrazila na sportovní dopoledne do Area D v Plzni Doudlevcích. Pro děti byla připravena tři sportoviště, kde se všichni v průběhu dopoledne vystřídali. Zahráli si florbal a volejbal, na stanovišti nazvaném ninja-kids si užili opičí dráhu, přeskoky a zdolávání překážek pod vedením zkušených lektorů. Po svačině je čekala volná zábava na prolézačkách, skluzavkách a řádění na trampolínách. Děti si užily krásné sportovní dopoledne!

  

Vánoční projekt 22.12.2023

Dnes jsme si ve třídě užili opravdu krásnou předvánoční atmosféru. Jako každé prosincové ráno jsme si nejprve zapálili svíčky na adventním věnci a pak děti hledaly ozdobičky na náš třídní adventní kalendář. Potom jsme si přečetli vánoční příběh, děti se rozdělily do skupin a vánoční projekt mohl začít. Děti si vylosovaly jeden evropský stát a jejich úkolem bylo zpracovat a následně ostatním odprezentovat, jak se v daném státě slaví Vánoce. Dostaly k tomu samozřejmě mnoho materiálů, ze kterých mohly čerpat. Všem se to moc povedlo a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Děti si užily i další zábavné úkoly a hry v českém i anglickém jazyce. Zpívalo se, tančilo, recitovalo a ochutnávalo se výborné vánoční cukroví. Při poslední hodině nás čekalo nadělování dárečků a to teprve začalo to pravé vánoční veselí. :-)

Ježíškům moc děkujeme a všem přejeme klidné a pohodové svátky a v novém roce hodně štěstí a zdraví!

   

Bruslení za Plazou 12.12.2023

Dnes si třetí třída užila parádní hodinu tělesné výchovy na zimním kluzišti, které v tomto předvánočním čase "vyrostlo" v Plzni za obchodním centrem Plaza. Některé z dětí stály na bruslích poprvé v životě a všem to šlo moc dobře. Užili jsme si volnou jízdu, slalom, hada, ale i střelbu na brány. Ve třídě máme dva šikovné hokejisty, kteří spolužákům ochotně pomáhali a také nám všem nakonec ukázali, jak má vypadat profesionální jízda na ledě. Pro všechny to byl velký zážitek a zpestření výuky tímto zimním sportem. 

   

Vánoční tvořivá dílna 9.12.2023

V sobotu se u nás ve škole konala "Vánoční dílna". Sešli jsme se spolu s dětmi a s rodiči a každý si mohl vyrobit nějakou vánoční dekoraci. Nabídka byla pestrá, děti si mohly vyrobit zápich do květináče, hvězdu z vlny, dekoraci z kávy a přírodnin, sněhuláka z vatových tamponků nebo visacího andělíčka. O pohoštění se postarali někteří rodiče, za což moc děkujeme. Celá akce se povedla a všichni si domů odnesli povedené výrobky.

      

Přespání ve škole 7.12.2023

Dnes se většina dětí ze třídy zúčastnila tradiční přespávací akce ve škole. Společně jsme se nejprve vydali na procházku po okolí, při které jsme plnili úkoly s vánoční tématikou. Zastavili jsme se také u nasvíceného stromu vedle Radnice Slovany. Tam jsme si u betléma zazpívali koledu a pomalu se vydali na zpáteční cestu do školy. Po návratu si děti ve třídě připravily místa na spaní a ještě před večeří jsme si stihli zahrát vánoční Bingo a další společenské hry. K večeři měly děti objednanou pizzu, která všem moc chutnala. Po jídle si zalezly do spacáků a díky interaktivní tabuli mohly sledovat vánoční pohádku jako kdyby byly v kině. Přespání jsme si všichni užili a teď se můžeme zase těšit na příští rok!

  

Polanova síň - Vánoce v anglicky mluvících zemích

Dne 7.12.2023 jsme s dětmi navštívili vánoční představení v Polanově síni v Plzni. Děti byly jako vždy vtáhnuty do děje a jejich prvním úkolem bylo vyjmenovat země, ve kterých se mluví anglicky. Potom si povídali o tom, jaké jsou rozdíly ve slavení Vánoc právě v těchto zemích a u nás v České republice. Dozvěděli jsme se například to, že u nich dárky nenosí Ježíšek, ale Otec Vánoc v Anglii nebo Santa Claus v Americe. Nadílku pod stromečkem děti v cizině oproti nám nalézají také až ráno 25. prosince. Zajímavostí bylo, že v Austrálii dárky nosí osm bílých klokanů ve spřežení. Děti nepřišly ale ani o dnes již klasický příběh o sobím spřežení v čele s Rudolfem. Nakonec si všichni zazpívali anglickou koledu. Představení se jim velice líbilo.    

  

 

 

Mikuláš a čert s vyjmenovanými slovy po b   5.12.2023

Dnes čekal děti český jazyk inspirovaný Mikulášem a čertem. Den jsme začali krátkým videem, ve kterém jsme se dozvěděli, kdo byl sv. Mikuláš a pak už se děti mohly vrhnout na úkoly, které na ně čekaly. Děti doplňovaly do textu y/i a      správné věty pak lepily Mikulášovi jako vousy, hledaly slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po b a v hrnci je označovaly stejnou barvou jako obláčky páry s vyjmenovaným slovem, čertikovi skládali z písmenek vyjmenované slovo,                   v ranci pro čerta hledaly chyby a nebo číslovaly pořadí vyjmenovaných slov a hledaly chyby. Prostě úkolů bylo plno. Během toho si děti mohly odpočinout na koberci a skládat obrázky čertíků a Mikuláše na základě splnění různých                  matematických úkolů a nebo se proběhnout po chodbě a vyluštit úkoly, které byly schované na chodbě a zapsat správná písmenka řešení do tabulky. Výsledkem bylo slovo NADÍLKA, a tak si potom děti také malou nadílku / sladkost,                   obrázek a bodíky do soutěže/ odnesly. V průběhu dne se na děti také přišel podívat Mikuláš, anděl a čert. Naštěstí čert nikoho neodnesl, i když brambor tedy rozdal dost.

            

 

Vánoční jarmark 30.11.2023

Zatím největší částku v historii našich jarmarků 31 906 Kč se povedlo vybrat na našem letošním vánočním jarmarku.Částku zaokrouhlíme na 32 000 Kč a předáme Hospicu sv. Lazara. Velký dík patří všem dětem a pí učitelkám a  vychovatelkám, které se podílely jak na vytváření krásných předmětů, ale postaraly se i o prodej . Žáci páté třídy v týdnu před Vánoci navštíví Hospic s dárečky a krátkým programem a předají šek na tuto  krásnou částku.

           Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc ! 

 

                        

Divadelní představení Sněhurka

Dnes 24.11. jsme měli s dětmi úžasný kulturní zážitek. Navštívili jsme totiž Malou scénu plzeňského Divadla J.K. Tyla, kde jsme zhlédli baletní představení "Sněhurka". Pro děti byl velký zážitek, že viděly klasickou pohádku bratří Grimmů zpracovanou touto formou, ale i samotná atmosféra divadla byla nezapomenutelná. Všem to do divadla moc slušelo (můžete se přesvědčit na společném foto) a vrátili jsme z něj plní dojmů. 

  

Svatomartinský projekt

Dnešní den byl ve znamení projektu o svatém Martinovi. Děti měly splnit mnoho krásných úkolů, ze kterých se o něm dozvěděly spoustu zajímavých informací. I na hodině hudební výchovy jsme zpívali píseň o svatém Martinovi a děti při ní doprovázely paní učitelku na hudební nástroje. Znělo to moc hezky a děti se jí rychle naučily. Užili jsme si tedy hezký den a ještě jsme si pochutnali na výborných svatomartinských rohlíčcích, které pro nás s maminkou upekla Sofinka.

  

 

Halloween

Dne 25. října obsadila celou školu plejáda zombies, kostlivců, čarodějek, mágů a dalších nestvůr. Slavili jsme totiž HALLOWEEN, takže jsme se všichni přestrojili do krásných masek. A že byly některé opravdu hodně věrohodné a povedené! :-) Během dopoledne byl pro děti připravený projekt plný zábavných úkolů, při kterých si děti procvičily český jazyk, anglický jazyk i matematiku. Všechny děti byly nadšené, protože se k tomu mohly posilnit slanými i sladkými dobrotami. Moc je bavila také příprava občerstvení v podobě mumií z listového těsta, které nás pak strašily na všemi očekávané odpolední slavnosti pro děti i rodiče! Byl to pěkný den!

  

 

Moje cesta na svět

Dnešní besedu o tom, jak jsme přišli na svět, si žáci náramně užili. Dle slov lektorek byli velmi aktivní zajímali se a téma je velmi bavilo.
Nejdříve si povídali o tom, kde a kdy se kdo narodil, jak byl velký a kolik vážil. Našli jsme mezi námi nejmenší miminko, nejtěžší miminko i to, které se narodilo nejdále. Objasnili jsme si, jak by měl fungovat vztah mezi partnery. Že je důležitá nejen láska, ale i porozumění, komunikace, společné chvíle a podpora. V druhé části besedy se žáci dozvěděli, jak vznikli, jak se dostali do bříška maminky. Ačkoli se chvílemi (hlavně na začátku) objevil u dětí mírný stud, chvíli na to už se dokázaly bavit otevřeně a věcně k téměř čemukoli. Žáci si také vyzkoušeli, jaké to je být těhotný – jak mohou mamince pomoci, jak je to pro ni náročné. Na modelech si ukázali, jak se vyvíjí plod v bříšku a na závěr společně zhlédli i jednoduché video o tom, jak následně dítě přichází na svět. Beseda byla velmi nenásilná, příjemně vedená a věřím, že pro děti i velmi poučná a zajímavá. 

  

Beseda o bezpečnosti v dopravě

Dne 12.10. jsme měli na návštěvě milou paní policistku, která si s dětmi povídala o bezpečném chování v dopravě. Děti se např. dozvěděly, jak se chovat v dopravních prostředcích, jak se mají chovat řidiči a jeho spolujezdci, jaká pravidla mají při jízdě dodržovat, proč je důležité se poutat a používat dětské autosedačky. Také se rozebíral chodec a důležitost používání reflexních prvků. Nebo důležitost nošení a správného nastavení cyklistické přilby u cyklistů. Při besedě děti shlédly i zajímavá doplňující videa. Nejvíce je zaujaly asi crashtesty. Beseda byla opravdu poučná a děti se do diskuze zapojovaly s nadšením. 

 

Hry bez hranic pro rodiče s dětmi

Dne 7.10. se konala seznamovací akce pro rodiče a děti naší školy. Ráno se všichni sešli při slavnostním zahájení a jednotlivé rodiny se rozdělily do šesti soutěžních týmů. Postupně si vyzkoušely všechna připravená stanoviště. Aktivity byly různorodé. Týmy čekaly úkoly jako Dostaň míček do cíle, Trefa, Výlov, Hod na cíl, Postav stavbu nebo Slož mě. Jako první bonusový úkol byl Lentilkový tip a druhý byl počítání berušek, motýlů a květin na naší školní chodbě. Dopoledne bylo zakončeno společným vyhlášením. Doufáme, že Vás akce bavila a prožili jste hezké dopoledne se svými rodinami. 

  

 

Plzeňské historické podzemí

Dne 6.10. jsme s dětmi podnikli výlet do podzemí, abychom se seznámili s historií města Plzně a s životem jeho obyvatel ve středověku. Čekala nás hodinová komentovaná prohlídka plná zajímavostí. Dozvěděli jsme se, že se nacházíme kolem deseti metrů pod zemí a ušli jsme zhruba kilometr v podzemních chodbách. Ocitli jsme se v tzv. lednici, což byla místnost na skladování ledu, který sloužil ke chlazení při uskladňování piva. Také jsme viděli dobové zbraně, nádobí, systém studen a jímek a v neposlední řadě velké dřevěné vodárenské kolo. Velmi zajímavé bylo povídání o tehdejší řemeslné výrobě, které se nám moc hodilo do prvouky. Byl to pěkný zážitek! 

   

Projektový den "Domácí mazlíčci"

Datum 4.10. je vyhlášeno jako mezinárodní den zvířat a my jsme ho oslavili tím, že jsme si ve škole udělali den domácích mazlíčků. Pro děti byly připravené zábavné pracovní listy, hudební a pohybové aktivity, interaktivní program na počítačích a speciální program v anglickém jazyce. Velkou radost jim také udělalo to, že si mohly do školy přinést svého domácího mazlíčka, abychom se s ním všichni seznámili a případně i pomazlili. V celé škole bylo tedy kromě dětí i spoustu křečků, morčátek, kočiček a dokonce i pejsků. Nechyběla ani želva nebo rybičky. Všichni jsme si projekt užili a žádné zvířátko nepřišlo k úhoně. :-)

   

 

Projekt ke dni sv. Václava

Dnešní den jsme si připomněli svátek sv. Václava, který bude ve čtvrtek 28.9. Pro děti bylo připraveno video s kresleným příběhem o sv. Václavovi, bojovka  s úkoly v prostorách školy, dále úkoly 

zaměřené na práci s textem, vyhledávání informací, luštění křížovek, doplňovaček, řešení kvizu a dokreslování. Děti byly velice šikovné, pracovaly s chutí a zájmem a odnesly si plno nových informací.

Projekt jsme zakončili výtvarnou výchovou, kdy děti ztvárnily sv. Václava i s jeho korunou. Výtvory si můžete prohlédnout na chodbě školy, materiály si  děti odnesly domů. Myslím, že to byla povedená akce.smile

   

 

ADAPTAČNÍ AKTIVITY 

V úterý 5. 9. proběhly v naší třídě adaptační a seznamovací aktivity. Žáci byli seznámeni s celoroční hrou, společně jsme si stanovili pravidla třídy a popovídali jsme si o chování ve škole. Poté jsme se přesunuli do parku, kde jsme hráli seznamovací hry - poznávali jsme novou paní učitelku a dozvěděli se spoustu nových informací o svých spolužácích. 
V praxi jsme si ověřili, jak je důležitá spolupráce a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak jsme na tom s důvěrou. 
Také jsme psali první letošní „test" a vyzkoušeli si, jaké to je, připravit test pro druhého. Celý den jsme si moc užili! :)

  

 

Vysvědčení

V pátek 30. 6. nastal pro všechny školáky slavný den. První hodinu se předávalo známkové vysvědčení, slovní hodnocení a mokré vysvědčení za plavecké úspěchy. Děti celý rok pilně pracovaly, a tak si odnášely krásná vysvědčení. 

Děkuji všem za spolupráci a všem přeji hezké prázdniny!

paní učitelka

Kristý

 

 

Černošín

Ve středu se 2. - 5. třída vydaly do společnosti EKODEPON do Černošína. Firma se zabývá ekologickou likvidací odpadů. Byla pro nás připravena zajímavá exkurze, která probíhala nejprve ve školicím centru, kde si děti zopakovaly teoretické informace o třídění odpadů a fungování provozu firmy. Následně navštívily samotné třídící centrum a viděly cestu odpadků od přívozu až po vytřídění. Podívali jsme se i na jednotlivé boxy, kde byly uložené vytříděné odpadky. Nejzáživnější byl jednoznačně box na kompost. Na závěr jsme se všichni zvážili na váze, na které se váží kamiony s odpadem a na displeji se objevilo 1560 kg.

    

Bojovka na statku

V úterý 27. 6. nás čekalo dopoledne v duchu celoroční tematické hry. Nejprve jsme se vydali na malý rodinný statek. Viděli jsme, jak to na takovém statku chodí. Přesvědčili jsme se o tom, že starat se o tolik zvířat je opravdu pořádná fuška. Odvážlivci si vyzkoušeli, jaký krásný pohled je z koňského sedla. Po prohlídce statku jsme se vydali do nedalekého bistra. Posilnili jsme se točenou zmrzlinou a nabrali sílu na závěrečnou bojovku. Pro děti byla připravena stezka k završení celoroční hry. Děti odpovídaly na otázky, které hledaly v okolí a skládaly tajenku. Po úspěšném dokončení a vyluštění tajenky si mohly zakoupit zvířátka, která jim chyběla do sbírky v celoroční hře. Děti spolupracovaly ve dvojicích a všem se podařilo hru dokončit. Bylo to zase moc pěkné dopoledne. 

 

      

 

Návštěva ZOO Plzeň

V pondělí 26. 6. nás čekal výlet do ZOO Plzeň. Pro děti byl připravený program ,,Zvířátka z pohádek". Děti si prošly ZOO netradičně. Hledaly zvířátka, která se vyskytují v různých dětských pohádkách a dozvěděly se o nich mnoho zajímavostí. Dokonce jsme měli možnost zahlédnout i šimpanzí mláďátko, které nám ukázalo veselé kousky. Děti opět prokázaly, že pohádkový svět je jim velice blízký a návštěvu si moc užily. 

      

Škola v přírodě

Tento týden jsme se vydali na školu v přírodě do RS Máj v Plasích. V pondělí po příjezdu do areálu jsme se ubytovali, prošli vstupním zdravotním filtrem, povlékli si postele, vybalili jsme si a vyrazili na oběd. Poté se šly děti seznamovat se svou vychovatelkou Aničkou a následně odešly do lesa na odpolední program, který se týkal celopobytové hry - Cestování časem. Večer na děti čekalo překvapení v podobě karnevalu a taneční zábavy. V úterý dopoledne jsme zahájili třídní projekt, který se nesl pod tématem indiánů, kde jsme museli získat 9 pírek na svou indiánskou čelenku. Pírka jsme získávali za plnění různých úkolů např. lov na bizona, sběr přírodnin, tajenka - znalost přírody, vlastní jméno sestavené z lidských vlastností, stavba Týpí, bystrost, chůze poslepu a stopování. Odpolední program se opět týkal celopobytové hry, kde děti hrály spoustu týmových her např. Monstra, Živá abeceda, Věštkyně, Musicstop, Stavby, Hieroglyfy. I tento den na děti čekalo překvapení a to v podobě hosta - kouzelníka. Ve středu dopoledne jsme se vydali na cestu do Plas do ZOO a na minigolf, kde si to děti moc užily. I za tuto misi děti získaly pírko na svou čelenku, protože dokázaly projevit svou mrštnost. Po poledním klidu opět probíhal program spojený s pobytovou hrou a následně na děti čekala koblížková párty. Večerní program byl věnován filmovým scénkám, které si děti nacvičily. Ve čtvrtek dopoledne jsme dokončili náš projekt, nasbírali všechna pírka, dokončili si čelenku a stali se z nás opravdoví indiáni. Během odpoledne si děti sehrály závěrečnou hru do celopobytovky, šly si balit věci a chystat se na vyhlášení. 1. + 2. třída obsadila krásné 5. místo ze 14. Po vyhlášení jsme se vydali na raut, který byl místo večeře a poté jsme šli na závěrečnou diskotéku. V pátek ráno jsme si dozabalili, zašli si na snídani a vyrazili zpět do školy. Moc jsme si školu v přírodě užili a už se těšíme na další!

            

 

Dopravní hřiště

Dne 8.6. jsme se konečně dočkali praktické části na dopravním hřišti v Plzni. Děti už na konci dubna absolvovaly teoretickou část, a tak si nabyté vědomosti dnes mohly vyzkoušet v praxi. Vyzkoušely si roli chodce a cyklisty v dopravním provozu. Užily si tak mnoho zábavy a zároveň si procvičily, jak se v provozu chovat, co dělat za určitých okolností a jaká pravidla je třeba dodržovat. Všem se na dopravním hřišti moc líbilo. 

 

      

Divadlo ONDŘEJ

Dne 7. června navštívily děti z první, druhé a třetí třídy divadelní představení Divadla Ondřej.  Děti ho dobře znají a je mezi nimi velmi oblíbené. Tentokrát si pro nás připravilo představení o Pipi dlouhé punčoše. Samozřejmě opět v česko-anglické verzi. Děti si tedy nejenom užívaly zábavný program, ale naučily se nová slovíčka a trénovaly ouška při poslechu. Příběh od švédské autorky Astrid Lindgrenové je sám o sobě poutavý, ale divadlo Ondřej dokázalo navíc ještě všechny vtáhnout přímo do děje. Zpívalo se, tančilo a juchalo. Někdo si dokonce v příběhu sám zahrál. Např. v roli kamarádů Tomyho a Aniky, kteří se snažili Pipi přesvědčit, aby s nimi chodila do školy. Samozřejmě na scéně nechyběl ani opičák Mr. Nilsson nebo kůň Alfréd. Divadlo se moc líbilo a nyní nezbývá nic jiného, než se zase těšit na shledání s herci třeba v příštím školním roce.

 

       

JARNÍ SLAVNOST

Ve středu 24. 5. nastal dlouho očekávaný den - Jarní slavnost. Všechny třídy již několik týdnů poctivě nacvičují svá čísla, vyrábí kulisy a pracují na svých kostýmech. Vystoupení byla různorodá. Mohli jste zhlédnout několik tanečních vystoupení, zpěv či dramatizaci příběhu ať už v českém nebo anglickém jazyce. Jako každý rok nechybělo ani závěrečné vystoupení celé školy, tentokrát to byla sborová píseň Together. Po slavnosti následovalo občerstvení a společné hry na stanovištích. Děti si vyzkoušely sportovní aktivity i hry na postřeh a šikovnost. Kdo chtěl, mohl si také nechat něco namalovat na obličej.

Děkujeme všem rodičům za občerstvení a pomoc při přípravě na slavnost. Celá akce se vydařila a počasí nám nakonec přálo. Jsme rády, že máme tak šikovné děti, které se do nácviku vystoupení pustily s nadšením.

      

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Dne 18.5.2023 jsme měli s dětmi naučnou exkurzi v  Čistírně odpadních vod v Plzni. Téma bylo jasné, sice zpracování splaškové vody na vodu čistou. Hned na začátku jsme viděli krátké video, které nás teoreticky seznámilo s celým procesem. Následně jsme se vydali na poměrně dlouhou procházku po areálu čistírny, kde jsme měli možnost vše vidět přímo v praxi. Nejzajímavější bylo porovnání vody, která do čističky přitéká a té, která je na konci celého čistícího procesu vypouštěna do řeky. Seznámili jsme se s různými fyzikálními a biologickými procesy, také např. s množstvím vody, která se zde zpracovává, ale nejdůležitější informací bylo, abychom do záchodu vhazovali opravdu pouze jen toaletní papír a nic dalšího. Exkurze byla zajímavá a děti na konci dostaly za odměnu pěknou samolepku.

 

       

 

DEPO2015

Ve čtvrtek 11.5. jsme se s dětmi opět podívali do DEPA2015 v Plzni. Tentokrát nás čekala expozice Trnkova zahrada. Jednalo se o interaktivní a moc zajímavou výstavu inspirovanou ilustracemi z knihy Jiřího Trnky. Děti se mohly potěšit nejen příběhem a krásnými kulisami, ale také si měly možnost zasportovat při jízdě na tříkolkách nebo při házení míče na pohyblivé terče na stěně. Viděli jsme bleší cirkus, cirkusové představení slonů, netopýry, echonium, bludiště a mnoho dalšího. Před začátkem výstavy jsme si také povídali o autorovi a moc nás potěšilo, že toho děti tolik věděly. Na výstavě jsme strávili moc hezký čas, který opravdu rychle uběhl. Dětem se ani nechtělo odcházet. Určitě doporučujeme návštěvu všem. 

 

      

Den Země

Dne 21. 4. jsme si s dětmi ve škole oslavili Den Země. Povídali jsme si o tom, jak naší planetu Zemi chránit a proč. Děti mnoho věcí věděly, a tak to byla moc příjemná diskuze. Kromě běhacího čtení a počítání byla pro děti připravená venkovní bojovka. Tématu ochrany Země jsme se věnovali již v průběhu týdne v hodině výtvarné výchovy. Děti pracovaly ve skupinách a kreslily Zemi svýma očima. Vznikly velice povedené a kreativní práce.

Den Země jsme oslavili, jak se sluší a patří! Všichni si to moc užili.

 

     

 

Projekt DEAR ZOO

Dne 18.04. 2023 se uskutečnil v učebně anglického jazyka projekt pro druhou třídu nazvaný Dear Zoo podle stejnojmenné knížky od Roda Campbella. Nejdříve jsme si společně přečetli dopis od chlapce, který
si přál, aby mu ze Zoo poslali perfektního mazlíčka. Poté jsme si prohlédli krabice, které dostal. Bylo potřeba zjistit, jaké zvíře se v nich nachází. K tomu sloužily desky s hádankami a různými úkoly, na
kterých pracoval každý samostatně. Děti skládaly puzzle, luštily hádanky, poznávaly psy podle částí jejich obličeje, hledaly rozdíly či psaly anglické barvy k různě barevným velbloudům. Nakonec si mohly přečíst
knihu a za odměnu se podívat na krátké video.

 

      

 

Dopravní hřiště - teorie

Dnes dopoledne děti 2. a 3. třídy navštívily centrum Radovánek, kde pro ně byla připravena teoretická část dopravní výchovy. Dozvěděly se o tom, jak bezpečně dojít do školy, jak se správně pohybovat po stezce pro chodce a po cyklostezce, jak se chovat v hromadné dopravě, jak se označit, aby byly vidět za snížené viditelnosti a mnoho dalšího. Přednáška byla doplněna o zajímavé úkoly a činnosti, které děti moc bavily. Všichni už se těší, až si budou moci vše vyzkoušet v praxi na dopravním hřišti. 

 

      

 

 

 

Velikonoční projekt

Ve středu 5. 4. byl pro děti připravený Velikonoční projekt. Den byl už od rána plný tradic, zvyků a aktivit, které se váží k těmto svátkům jara. Děti mnoho věcí již znaly, a tak přispívaly k tématu svými zkušenostmi a zážitky. Nechyběla práce ve skupinách, kterou děti zvládly opět na výbornou. Spolupracovaly mezi sebou, kooperovaly a plnily úkoly se zájmem a zápalem.

 Na závěr na ně čekalo hledání velikonoční odměny, kterou si děti za svoji práci zasloužily. Ale neměly to jednoduché, musely se vypořádat s morseovkou. Všichni to ale perfektně zvládli.

Po obědě nás ještě čeká velikonoční tvoření a hurá na prázdniny!!!

 

      

 

Velikonoční dílna

V sobotu 1. dubna se někteří žáci, rodiče a učitelé sešli ve škole na tradiční velikonoční dílně. Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, kde si mohli vyrobit jarní a velikonoční dekorace, nazdobit vajíčko nebo například vyrobit pohyblivého zajíčka. Výrobky se moc povedly a věříme, že si všichni dílnu užili.

 

      

 

 

Velikonoční jarmark 

Ve středu 29. 3. v odpoledních hodinách proběhl na pozemku školy Velikonoční jarmark. Na prodej bylo mnoho výrobků, na kterých se podíleli žáci naší mateřské a základní školy a paní učitelky. Nechybělo ani malé občerstvení vlastní výroby a již tradiční horké kakao. Výtěžek z této akce 19 842 Kč bude věnován Domovu sv. Zdislavy na podporu matek s dětmi v tísni.

Protože se žáci 5. ročníku osvědčili jako skvělí obchodníci, zhostili se i tentokrát této funkce, a my jim tímto velice děkujeme za pomoc.

 

      

 

 

Polanova síň

Hned první den nového pracovního týdne jsme si s dětmi zpříjemnili návštěvou Polanovy síně v Plzni. Bylo tam pro nás připravené představení „Kouzelný kalendář“. Jako vždy se dětem náramně líbilo a i paní učitelky se hodně nasmály. Celým zážitkem nás provedli dva profesionální herci, ale do děje jsme se zapojili prakticky všichni. Odpovídali jsme na otázky, zahráli jsme si nějaké hry a dokonce se některé děti proměnily v další herce. Zahrály pro nás celkem netradiční „Červenou Karkulku“, ve které nechyběla ani např. kráva. Základní děj samotného představení byl však o zapomenutém dárku na poště a děti musely přijít na to, při jaké příležitosti byl někomu poslán. Jestli šlo o Vánoce, narozeniny, Den sv. Valentýna, Den dětí atd.. Celkově to byl zábavný program a těšíme se určitě na další.

 

      

Techmania

Dne 23. 2. 2023 jsme s dětmi navštívili Techmania Science Centrum. Kromě stálé výstavy děti prozkoumávaly především expozici - Člověk a zvíře. Ve skupinách plnily nejrůznější úkoly, při kterých porovnávaly odlišnosti a podobnosti člověka a zvířete. Vyzkoušely si také pokusy a odhalovaly různé zajímavosti. Po těchto aktivitách jsme se přesunuli do hlediště, kde jsme měli možnost sledovat jedinečnou show s dusíkem. Děti si celé dopoledne moc užily a my s nimi. 

 

      

 

Šachový turnaj

Není nic krásnějšího, než když se do ticha sálu s dvěstě lidmi ozývá jen něžné klapání po šachovnici. Žáci naší školy (2.tř.:Marochko Roman, 3. tř.:Senjuk Filip, Mrkvička Filip, Thurn Matyáš, 4. tř.: Moser Maxmilián) se totiž 9. března zúčastnili Okresního přeboru v šachu 2023. Byl to turnaj 4členných družstev s maximálně dvěma náhradníky. Naši kluci byli moc šikovní a tuto deskovou hru si náležitě užívali. Skončili desátí z dvanácti, což je napoprvé parádní výsledek. Radost z této hry králů byla všudypřítomná a všechna družstva si také odnesla pěkné ceny. Děkujeme také za organizaci panu Mrkvičkovi.

Magdalena Ledvinková

 

      

 

Celoškolní projekt - Bezpečnostní den

V úterý 7. 3. se konal celoškolní projekt zaměřený na práci složek IZS - Bezpečnostní den. Ráno se žáci sešli v družině, kde přišli zástupci základních složek IZS. Díky nim a jejich hádankám tak žáci odhalili téma projektu. Následně se pomocí jednoduché hry rozdělili do sedmi týmů. Pak už jednotlivé týmy dostaly rozpis a hledaly svá stanoviště. Postupně týmy navštívily 7 stanovišť. Od hasičů se žáci dozvěděli, jak se pracuje v dýchacím přístroji a jak se mají zachovat při požáru. Dále si připomněli jednotlivá telefonní čísla na základní složky IZS a vyzkoušeli si, co obnáší telefonát na tísňovou linku. Objevili také spoustu nebezpečných situací v tzv. Domečku rizik. Od zdravotníku se žáci dozvěděli o resuscitaci, o přístrojích AED a prohlédli si vybavení záchranářů. Od policistů se dozvěděli o bezpečnosti kolem sebe a otiscích prstů, které si mohli vyzkoušet. Poslední stanoviště hasičů bylo venku, kde si žáci naší školy mohli „prolézt" zásahové vozidlo hasičů. Prohlédnout si jejich techniku a vyzkoušet si některou výstroj. Celý projekt byl zakončen společným hodnocením. Projekt byl velmi vydařený a doufáme, že se děti něco nového naučily. :-)

 

      

 

 

Projektový den Lidské tělo 

V úterý 21.2. se v naší třídě uskutečnil  projektový den na téma Lidské tělo. Celý den jsme si užili. Během dopoledne si děti prakticky vyzkoušely poznávání smysly - čich, chuť na různých vzorcích, poznávaly kosti na na kostře Marušce,               doplňovaly své znalosti do pracovních listů, pracovaly s encyklopediemi, skládačkami, počítačovými programy,zacvičily si při písničce Hlava, ramena, kolena....,stříhaly části kostry a lepily ji dohromady a seznamovaly se s vnitřními orgány             na našich dvou krásných modelech lidského těla. Odpočinuly si při sledování dvou částí z cyklu Byl jednou jeden život. Celé dopoledne proběhlo v českém jazyce a po obědě je čekalo pokračování projektu  Lidské tělo v angličtině. Děti si zopakovaly názvy částí  lidského těla anglicky, zazpívaly si anglické písničky, zahrály si s anglickými skládačkami na lidské tělo a využily počítačové programy s tématikou lidského těla. Celý den děti pracovaly ve skupinkách a bylo vidět,             že je práce bavila. Na závěr si každý odnesl kostru, která v noci svíti, aby jim připomínala dnešní projekt.

 

         

 

Jak se kreslí Večerníček

Dnes se žáci druhé třídy setkali s ilustrátorem Vhrsti v Polanově síni v Plzni. Vhrsti dětem představil večerníček Bílá paní na hlídání a vysvětlil jim, jak se kreslený večerníček tvoří. Ukázal jim, jak kreslit piráta, draka nebo čtyřčata - kluky z večerníčku a společně jsme zhlédli nekolik dílů, kde se tyto postavy vyskytují. Vhrsti také dětem prozradil, jak jednoduše nakreslit právě Bílou paní.

 

      

 

Tonda Obal

Dne 1.2.2023 byl pro žáky připravený program s názvem TONDA OBAL. Jak název napovídá, program byl zaměřený na téma ekologie a důležitosti třídění odpadu. Děti se dozvěděly, jak podstatné je snažit se vzniku odpadu především předcházet. A jakmile už jednou vznikne, tak jak ho dále maximálně využít a recyklovat. Zábavnou formou si děti prohloubily své znalosti o třídění odpadu a o následném zpracování vytříděných odpadků. Viděli jsme také zajímavá videa a ukázku materiálů, které zpracováním odpadu vznikají.

 

      

 

 

Besedárium - Cesta do Indie

Dne 20.1.2023 byl pro druhou a třetí třídu připraven zajímavý vzdělávací program, který děti zábavnou formou seznámil se životem v Indii. Program byl zaměřen na multikulturní výchovu a provázela jím lektorka, režisérka, choreografka, tanečnice, herečka a v neposlední řadě i cestovatelka Ivana Hessová. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací z vyprávění, ale i z krátkého videa, které jim paní Hessová pustila. Povídalo se o indických zvířatech, zvycích, jídle apod. Viděli jsme např. šperky indických žen, oblečení a přímo ve třídě jsme také zažili ukázku klasického chrámového tance kathak, který se tančí v severní Indii. Zajímavostí bylo, že každý taneční pohyb má nějaký význam a tudíž vypráví příběh. Samotné děti se na konci besedy také naučily krátký taneček a dokonce několik hindských slovíček. Zvládly používat i tzv. mudry, což jsou gesta rukou, která jsou v tanci hojně užívána. Celý program byl obzvlášť inspirativní a všem se nám moc líbil.

 

      

 

Matematický den

Ve čtvrtek 12. 1. jsme měli projektový den zaměřený na matematiku. Celé dopoledne děti pracovaly v centrech aktivit, ve kterých si různými způsoby procvičovaly učivo. Oblíbeným stanovištěm se stalo centrum hry, kde bylo pro děti připravené procvičování zábavnou formou. Děti mohly využívat různé matematické hry a užít si tak i plno legrace. Velký úspěch shledalo stanoviště, při kterém děti používaly interaktivní tabuli. Centrum bádání a geometrie pro změnu děti tak pohltilo, že se jim muselo připomínat, ať si udělají přestávku a odpočinou si. Během projektu děti spolupracovaly ve skupinkách a na všem se domlouvaly. Všichni během projektu pilně pracovali, a proto si každý žák odnesl pochvalný náramek.

      

 

Animánie

V pondělí 9. ledna byl pro druhou třídu ve škole připravený projekt od Animánie, který trval celé dopoledne a jehož tématem byl CIRKUS. Děti se seznámily s principy animace a ve skupinách si zkusily vytvořit svůj vlastní animovaný film. Na začátku se formou hry pokusily pochopit pohyb filmových postav a rekvizit. Nejprve na sobě samých, když si zahrály pantomimu, ale zamrzlou v pohybu. A také se podívaly na krátký animovaný film z dílny pana Jiřího Trnky, na kterém si vysvětlily spoustu dalších kouzel animace.  Když vše pochopily, tak si vytvořily loutky do svého filmu a došlo na práci s technikou. Používal se fotoaparát a počítač. Děti tedy vymyslely vlastní filmové postavy a samozřejmě i scénář a pak už jsme se všichni těšili z jejich povedených výtvorů.

      

 

 

 

 

Vánoční projekt

Poslední školní den v roce 2022 jsme ve škole strávili ve vánočním duchu. Během celého dne byl pro děti připraven vánoční projekt. Povídali jsme si o adventu, vánočních zvycích a o tom, jak probíhá Štědrý den u každého z nás. Děti pracovaly ve skupině, na koberci, na počítačích a přitom si zábavnou formou opakovaly učivo. Poslední dopolední hodinu jsme si rozdávali dárky a ochutnávali vánoční cukroví, které někteří přinesli. Dokonce jsme měli slavnostní nápoj v podobě dětského „šampaňského“. Byla to příjemná hodina plná radosti a krásné atmosféry. Celý den jsme si moc užili.

Děkujeme a přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí do nového roku.

 

      

 

Půjdem spolu do Betléma

Dne 6. 12. jsme navštívili Biskupství plzeňské, které si pro nás připravilo program s názvem ,,Půjdem spolu do Betléma“. Dětem byl představen celý příběh Josefa, Marie a pastýřů, kteří se přišli poklonit narozenému Ježíši do Betléma a nalezli jej v chlévě, v jesličkách. Žáci přispívali i svými zkušenostmi, které o narození Ježíše mají a aktivně se během programu zapojovali do připravených činností. Program byl velmi povedený. V závěru si děti vyrobily drobný dárek, který jim bude tento příběh připomínat.

       

 

Mikulášský projekt

V pondělí 5. prosince probíhal ve škole tematický „Mikulášský projekt“. Děti mohly nechat doma sešity a učebnice a v průběhu celého dopoledne plnily různé úkoly a vypracovávaly pracovní listy, ze kterých čerpaly mnoho informací. Pracovaly samostatně, ale i ve skupinách společnými silami. Nutno říct, že spolupráce jim šla krásně od ruky a zadané úkoly hravě zvládaly. Čekala na ně nadílka, poučná pohádka, tajenka, výtvarná činnost, počítače s mikulášským pexesem a skládanky. Během dopoledne si všichni užili mnoho legrace a projekt se tedy velice povedl.

 

      

 

Nocování ve škole

Středa 30. listopadu byla pro druhou třídu speciálním dnem, protože se přespávalo ve škole a ještě se odpoledne konal Vánoční jarmark. Děti si tedy mohly koupit nějakou krásnou dekoraci domů a pak zažily ve škole netradiční čas. Nejprve byl prostor pro hraní her a pak jsme se šli projít vánočně ozdobenou Plzní. U toho jsme si povídali o zimě a o Vánocích. Na čerstvém vzduchu všem pořádně vyhládlo, a tak není divu, že se děti po návratu s chutí pustily do objednané pizzy. Po večeři jsme si pustili film a pak se šlo spát, aby byli všichni čilí na druhý den. Strávili jsme spolu hezký čas a všichni si to užili.

paní učitelka Kristý a paní asistentka Kristý 

         

 

Vánoční jarmark

Poslední listopadový den byl na programu Vánoční jarmark, který je tento rok u nás novinkou. Děti pečlivě vyráběly výrobky, které se následně na jarmarku nabízely. Na výběr byla velká škála od dekorací do domácnosti, na stromeček až po vánoční cukroví. Vládla vánoční atmosféra, pouštěly se vánoční písničky a stany byly vyzdobené pomocí světýlek. Výtěžek z jarmarku bude věnován na pomoc Hospici svatého Lazara v Plzni.

      

 

GATE Three Little Pigs

V pondělí 14.11. proběhl letošní první celodenní projekt GATE (Gifted and Talented Education) pro 2. a 3.třídu. Téma bylo tentokrát tajné. Chtěli jsme totiž mimo jiné předejít desinformacím a stereotypům a již předem odsoudit vlka za to, že sežral tři prasátka. Co když bylo totiž vše jinak… Během projektu jsme zjišťovali jakých chyb se vlk dopustil, když šel k domečku prasátek po větru a ještě se sluncem v zádech. Zkoušeli jsme totiž různé tvary stínů během dne (s baterkou v kuchyňce), orientaci v přírodě pomocí určení světových stran (kompas, mraveniště, pařezy, lišejníky atd). Při stavbě každého domečku nechyběl logicko-matematický nebo zručnostní úkol (sirkové hlavolamy). Zkoušeli jsme kapacitu plic vlka a člověka a vyrobili si foukacího vlka, se kterým jsme uskutečnili sérii pokusů. Při stavbě cihlového domečku jsme řešili obvody staveb, podlahovou plochu a výšku. A na závěr jsme si pověděli, že skutečný příběh vlka mohl být úplně jiný. Že je třeba si vyslechnout všechny strany a udělat si vlastní závěry. A ne ty, co nám servírují novináři či internet (mediální výchova). Kniha o opravdovém příběhu o třech prasátkách nyní koluje mezi dětmi. Určitě si ji přečtěte :)

 

paní učitelka Katka

 

      

Divadlo Ondřej

Dne 10. listopadu měly děti z 1., 2. a 3. třídy ve škole úžasné zpestření v podobě představení divadla Ondřej, které si pro ně připravilo netradičně pojatou pohádku „O líném Honzovi“, který se stal králem.  Divadlo bylo hrané i v anglickém jazyce a děti vtáhlo do děje a to doslova, protože se několik malých diváků proměnilo v herce. Zahráli si např. samotného Honzu, princeznu, krále, dědečka, panímámu Škubánkovou nebo draka. Ani ostatním to nemuselo být líto, protože si všichni zazpívali, zatančili a nějak se zapojili. Žáci byli aktivní a také šikovní, takže jsme se nakonec moc pobavili a představení se jednoznačně líbilo. Velkým bonusem bylo procvičení porozumění v anglickém jazyce. Zajímavá diskuze se rozvinula např. u překladu českého slova buchty.

      

 

Divadlo ALFA

V úterý 1. listopadu jsme navštívili Divadlo ALFA, které si pro nás připravilo představení s názvem Zločin v říši pohádek. V pohádkové říši se začaly dít divné věci, které jsou pro známé pohádky zcela netypické. To si žádalo přivést detektivy ze světa lidí. Záhadu řešili policisté Zuzanka a Jaroušek, kteří do celého přestavení vnášeli humor. Policisté případ úspěšně vyřešili a vše nakonec dobře dopadlo. Představení se dětem moc líbilo.

      

Halloween

V úterý 25. října jsme s dětmi oslavili Halloween. Celá naše škola se proměnila ve školu strašidelnou. Děti přišly do školy v kostýmech, které naháněly opravdu hrůzu. Celé dopoledne děti plnily úkoly napříč všemi výukovými předměty, které byly halloweensky laděné. Nechyběla ani bojovka. Na závěr každý obdržel diplom za skvěle odvedenou práci. Tím ale den zdaleka nekončí. Odpoledne nás čeká, jako každý rok, halloweenská slavnost pro rodiče, na kterou žáci nachystali během dopoledne i občerstvení. Děti zazpívají nacvičené písničky, přednesou básničky a na závěr je připraveno opékání buřtů. 

Všem přeji šťastný Halloween a krásné podzimní prázdniny!

paní učitelka Kristý

      

 

DEPO2015

V pátek 21.10.2022 jsme s dětmi navštívili interaktivní expozici z dílny DEPO2015, která se jmenovala BLIK x BLIK Lovci znaků. Jak název napovídá, jedná se o světelnou expozici, která odkazuje na plzeňský
festival světla. Děti měly za úkol rozšifrovat tajnou zprávu a k tomu potřebovaly „nalovit“ co nejvíce znaků. Během expozice se dozvěděly něco z historie písma, poznaly např. hieroglify, Brailovo písmo,
vyzkoušely si zaznamenat morseovku, psát na psacím stroji nebo si zahrát strašidelnou „šibenici“. Všichni si to moc užili a po vyřešení šifry čekala na děti zasloužená odměna v podobě tetovačky.

      

Podzimní dílna 

V sobotu 15.10. se u nás ve škole konala podzimní dílna. Sešli jsme se spolu s dětmi a s rodiči a každý si mohl vyrobit nějakou podzimní dekoraci. Nabídka byla pestrá, děti si mohly vyrobit zápich do květináče, papírovou dýni, dekoraci ze šišek, podtácek s podzimní tematikou nebo například svícen. V průběhu celé akce bylo pro návštěvníky připraveno pohoštění. Celá akce se moc povedla a všichni si domů odnesli povedené výrobky.

      

 

Medová snídaně

Ve čtvrtek 6. října jsme měli ve třídě besedu na téma „Medová snídaně“. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí ze světa včel – např. o rozdílu v jejich chovu v historii a v současnosti, o stavbě úlu, o péči o včelstvo a v neposlední řadě o získávání medu. Děti měly za úkol také poznávačku, ve které hledaly rozdíly mezi včelou, vosou, čmelákem a sršněm. V tom byly moc dobří. Velkou zajímavostí bylo, že se na včely můžeme podívat na webových stránkách: vcelynastrechach.cz, kde je můžeme pozorovat web kamerou na střeše např. plzeňské Techmánie. Nechyběla ani ochutnávka medu. Děti měly na paní včelařku mnoho zvídavých otázek a všem se beseda moc líbila.

      

Svatováclavský projekt

V úterý 27.9. jsme si s dětmi povídali o svátku sv. Václava. Shlédli jsme krátké video, ze kterého se děti dozvěděly zajímavosti o životě sv. Václava. Během dopoledne děti vypracovávaly tematicky připravené úkoly napříč všemi výukovými předměty. Celý projekt si všichni moc užili.

      

 

Beseda s policií ČR

V pátek 9. září se v naší třídě konala beseda s Městskou policií na téma Setkání s cizí osobou. Děti se aktivně zapojovaly do diskuze, která se týkala hlavně toho, jak bezpečně se chovat. Zopakovaly si i čísla tísňového volání a vyprávěly situace, které zažily, a také to, jak je řešily. Dozvěděly se spoustu nových zajímavých informací a odpověděly si i na to, jak se zachovat, když se někde ztratí. Beseda byla moc příjemná a velice povedená.

      

 

 

Návštěva PARKOURU

Ve čtvrtek 8.9. jsme navštívili Motion Academy Plzeň, kde si děti mohly vyzkoušet parkour. Trenéři dětem nejprve ukázali nejrůznější parkourové skoky, které si děti následně vyzkoušely. Po rozcvičce na děti už čekala překážková dráha. Přestože děti takové dráhy znají z tělesné výchovy, tato byla docela jiná. Děti čelily opravdu náročným překážkám, které ale bez problémů zvládly. Udělalo mi velkou radost  s jakým nasazením děti parkour prováděly. Všichni byli z parkouru opravdu nadšeni a nejraději by přes překážky skákali ještě teď. 

         
 
Zpátky ve škole
Ve čtvrtek 1. září jsme se po prázdninách opět sešli ve škole. Děti se přivítaly s kamarády, vychovatelkami i učitelkami, a povyprávěly všem, co zajímavého o prázdninách dělaly. Během prázdnin děti mohly v rámci dobrovolného úkolu zpracovávat a vytvářet svůj prázdninový deník. Ten si přinesly do školy a postupně ho prezentují.  Každé ráno, tak děti vzpomínají na léto a sdílí své zážitky z prázdnin s ostatními. Všichni si tak od prvního dne školu užívají, stejně tak jako my, paní učitelky, pro které je radost vidět spokojené děti, které mají chuť poznávat svět a učit se novým věcem. 

                                                                                                       Fit stezka Doubravka

Ve středu jsme vyrazili za sportem. Na Doubravce je pěkná fit stezka, kde je několik posilovacích zastávek, na kterých si děti prověřily své svaly. Na závěr si děti mohly na louce zahrát nějaké míčové hry, vylézt provazovou pyramidu, vyzkoušet lezeckou stěnu, zaskákat na trampolíně a mnoho dalšího. Děti byly hezky unavené a vysportované a už se chystají na zítřejší předávání vysvědčení.

      

 

 

Katedrála sv. Bartoloměje

Protože nám začal už poslední týden, tak je plný akcí. Po programu a stanování na chatě na děti v úterý 28.6. čekala návštěva a komentovaná prohlídka katedrály sv. Bartoloměje na náměstí. Dostali jsme se i do míst, kam se běžně člověk nepodívá, např. do míst, kde se převlékají kněží nebo jsme se podívali na varhany z blízka. Povídání bylo moc pěkné, a tak se děti mohly dozvědět něco z historie, ale i současnosti.

      

 

Stanování v Dolním Hradišti 26.6. -27.6.

   V neděli odpoledne dorazili prvňáčci v doprovodu svých rodičů na chatu v Dolním Hradišti, kde už na ně čekalo pěkné místo na postavení stanů, bazén, houpačka, velká louka  a chata s hyg. zázemím a kuchyní.

  Děti se moc těšily a rodiče se hned vrhli na postavení stanů a odevzdání zásob jídla. A že toho bylo!

Hned po odjezdu rodičů jsme se všichni seznámili  s tím, co nás čeká, jak se budeme chovat a následovala pohádková bojovka, sbírání šišek kolem chaty, koupání, hry, také odchod do lesa a sbírání dříví – mezitím jsme plnili úkoly do Pohádkové celoroční hry, kterou jsme se rozhodli na stanovaní ukončit a vyhodnotit.

  Večer jsme opékali buřty, zpívali písničky, hráli hry a četli si pohádky. Ale to nebylo všechno. Jakmile děti usnuly, vzbudili jsme je a následovala noční bojovku. Ani jsem nevěděla, že máme tak statečné děti, které  si nakonec odnesly medaile za odvahu.

  Ráno byly děti překvapivě velmi brzy živé a už se dožadovaly dalšího koupaní – ale ještě předtím posnídaly a následovala další bojovka- tentokrát letní. Za úkoly dostávaly děti body do celoroční hry.

A už tu bylo koupání a vodní bitva s balonky, sportovní hry a výlet do vesnice, kde se děti vyřádily na dětském hřišti. No a po návratu se z prvňáčků stali kuchaři. Sami si uvařili oběd a to špagety  se sýrovou omáčkou. Protože to bylo jejich dílo, tak jim moc chutnalo. Po obědě děti opět skončily v bazénu, kde si zalovily pohádkové postavičky ze dna bazénu, následovaly sportovní hry a zakončení naší celoroční pohádkové hry. Všechny pohádkové postavičky se nám povedlo osvobodit a teď už následovalo pouze hledání pokladu. Bylo jich několik – lízátko pro všechny zúčastněné a pro celou třídu pohádková kniha a velká krabice gumových bonbonů. Děti byly šikovné a brzy všechny poklady našly – z knížky jsme si  hned přečetli první pohádku, ochutnali jsme všichni výborný polárkový dort a protože bylo vedro, opět následovalo velké koupání. Kolem čtvrté hodiny dorazili rodiče našich cestovatelů, rozebrali stany, děti i jejich potřeby a na nás s Vendy / maminku Sofinky/ čekal ještě velký úklid chaty, zahrady …a pak už také cesta domů.

   Chtěla bych moc poděkovat Vendy za pomoc s organizováním všech činností a děti bych chtěla pochválit. Stanování zvládly na jedničku.

             Hana Paušová

        

 

 

Škola v přírodě

1. den

Hlásíme se ze školy v přírodě! Všichni jsou živi a zdrávi. Dnešek byl ubytovací a seznamovací. Po příjezdu se děti seznámily se svou vedoucí - Terkou, která je moc sympatická a hned si s dětmi sedla. Po prohlídce areálu si společně zahráli hru, která je uvedla do příběhu spojeného s Římem a gladiátory. Poté se vydali do lesa, aby prozkoumali okolní terén a pak už hráli různé hry v areálu. První dojmy jsou zatím moc dobré, děti jsou vyběhané, najezené a spokojené :).

         

 2. den

Dnešní dopoledne jsme začali náš projekt - POVOLÁNÍ. Seznámili jsme se s různými povoláními a co je k jejich práci potřeba. Poté jsme si povídali o tom, čím by jednou děti chtěly být. Někteří měli hned jasnou představu, jiní ještě váhají :). Poté jsme si zahráli nějaké hry a vyrazili jsme do lesa. Cestou jsme proměnili v přírodovědce a zkoumali okolní přírodu. Dokonce jsme lupou pozorovali i boj pavouka s mravencem! Pak následoval polední klid, nákup dobrot a suvenýrů v kiosku a teď už děti čeká odpolední program. Odpoledne vyrazí děti do lesa, prověří si paměť při hře Mříže, vědomosti při hře Věštkyně a po svačině si zahrají hru Mise nálepka. Večer si vyzkouší práci v týmu a jak umí spolupracovat ve hře Indiánská pošta.

 

         

 

3. den

Dnešní dopoledne jsme si opět povídali o povoláních, co kdo dělá, luštili křížovku a hledali správné dvojice. Po svačině jsme se vydali k rybníku, kde jsme se opět proměnili v přírodovědce, tentokrát zkoumající přírodu a její tvary. Děti zjišťovaly, jaká je struktura kůry stromů, jak se kreslí listem a co je v přírodě například křivé nebo rovné. Poté měly děti volno a mohly opět pomocí lupy a atlasů zkoumat okolí rybníka. Největším zážitkem byla mrtvá ryba a pijavice :). Vrcholem dnešního odpoledne bude koblížková party spojená s maskami. Už teď se děti moc těší!

      

 

4. den

Poslední den na škole  v přírodě jsme zůstali v areálu a pokračovali jsme v našem projektu. Tentokrát z dětí byli lékaři a lékařky. Nejprve museli "vystudovat" = vyrobit si svůj lékařský kufřík, poté složit zkoušky = vyšetření zraku a pak se mohli vrhnout na samotné léčení pacientů. Před obědem jsme se spojili s 2. třídou a děti si poprvé zkusily zahrát baseball. Musím říct, že některé odpaly byly skutečně povedené! Po odpoledním programu nás k večeři čeká raut plný dobrot a poté diskotéka nebo táborák. Proběhne hlasování. Děti moc zdraví a zítra se na Vás všechny těší.

      

 

    

Návštěva knihovny

V pátek 17.6. jsme plynule navázali na akci pasování na čtenáře a vydali jsme se s dětmi do knihovny. Paní knihovnice si s dětmi povídala o tom, jak se správně chovat ke knihám, jaké literární žánry máme a celkově o tom, jak funguje chod knihovny. Děti si mohly například vyzkoušet, jak se balí kniha pomocí pájky. Na závěr paní knihovnici děti přečetly úryvek z knížky a poté byly podruhé pasování na čtenáře. Dostaly drobné odměny a mohly si prohlížet knížky a seznámit se s různými odděleními knihovny.

      

 

Pasování na čtenáře

Ve středu 15. 6. 2022 byl pro žáky první třídy dlouho očekávaný den - byli pasování na čtenáře. Pečlivě se na to celý rok připravovali, učili se skládat slova, věty, slabiky a rýmy. Také se učili různé básničky a říkadla a to vše zúročili na našem pasování. Všechny tyto dovednosti, včetně samotného čtení, předvedli rodičům, kteří je přišli podpořit. Děti vše zvládly skvěle, a tak všichni byli pasování na čtenáře.

 

"Páťáci učí prvňáky"

V týdnu od 30. května si žáci 5. třídy vyzkoušeli, jaké to je být paní učitelkou nebo panem učitelem. Ve skupinkách si vybrali a rozdělili předměty, které se vydali učit do 1. třídy. Celkovou přípravu žáci konzultovali nejen s vyučující paní učitelkou, ale také se svojí paní učitelkou z 5. třídy. Přichystali si pro děti pracovní listy, hádanky, kvízy ale i různé hry. Vyzkoušeli si na vlastní kůži, že být učitelem není jen tak. Musím ale prvňáky pochválit, po všechny hodiny velice pěkně s páťáky spolupracovali.

 

      

 

Jarní slavnost 

Ve čtvrtek 26. 5. se uskutečnila dlouho očekávaná slavnost, kde jednotlivé třídy měly nachystaná vystoupení. Ta byla různorodá - od tančeních vystoupení, přes muzikál, či poučné bajky, tak vše vyvrcholilo společným hudebním vystoupením všech třída na písničku We will rock you. Naše třída nacvičila vystoupení berušek, které se jim moc povedlo! Po skončení besídky bylo přichystané občerstvení a stanoviště, kde si mohly děti vyzkoušet spoustu aktivit.

Moc děkujeme všem, kteří se podíleli nejen na občerstvení, ale také na spolupráci při kostýmech. Věřím, že si to všichni moc užili.

         

 

Veselé zoubky

V pátek 20.5.2022 jsme si s dětmi v rámci prvouky udělali projekt pod záštitou společnosti DM drogerie - Veselé zoubky. Děti se seznámily s tím, jaké máme typy zubů, k čemu nám jednotlivé zuby slouží nebo například, jak vypadá zub zevnitř. Povídali jsme si o tom, co je pro zuby a jejich růst zdravé a co nezdravé. Zhlédly pohádku, jak šel Hurvínek k zubaři a své znalosti zužitkovaly v nejednom interaktivním kvízu. Na závěr dne dostaly děti balíček od společnosti DM. Děti si den moc užily.

 

      

Vzhůru do oblak

Ve středu 11. května se první třída vypravila do DEPA. Nebyla to první návštěva, tentokrát se jednalo o výstavu zaměřenou na létaní a jeho principy a historii. Pod vedení paní lektorky si děti vyzkoušely, jaké to je létat, narostla jim i křídla nebo si mohly vyzkoušet například optický klam. Kdo byl všímavý, mohl během celé výstavy hledat a počítat ptáky, kteří tam byli různě poschovávaní. Celá výstava byla interaktivní, takže si děti mohly vyzkoušet mnoho aktivit. Moc si to užily a myslím, že by tam vydržely klidně další hodinu :).

   

   

Povídání o pejskovi a kočičce

Dnes 3. 5. 2022 jsme opět zavítali do Polanovy síně. Tentokrát to bylo představení na motivy Povídání o pejskovi a kočičce, což se nám krásně hodí k ilustrátorovi, kterého právě probíráme - Josefovi Čapkovi. Představení nám připomnělo některé pohádky z jeho díla, zazpívali jsme si písničky a vysvětlili kočičce, jak má např. správně psát :). Představení bylo veselé a dětem se moc líbilo.

     

U pana Josefa Lady

Nový týden začal dětem z první třídy návštěvou divadla v Polanově síni v knihovně. Představení U pana Josefa Lady nás zavedlo do jeho rodných Hrusic. Dozvěděli jsme se o jeho dětství, zvycích na vesnicích od jara až do zimy. Představení bylo spojené s písničkami a pohádkou O hloupém Honzovi. Představení bylo pěkné a i si u děti zazpívaly.

      

 

Den Země

Dnes jsme se s dětmi věnovali ochraně naší planety a celkově ekologii. Zopakovali jsme si pravidla pro třídění odpadu, co se kam dává a prakticky si to i vyzkoušeli díky Tondovi Obalovi (viz odkaz). Děti označovaly, co patří do přírody a co do ní nepatří za poslechu písničky Chválím tě Země má od Z. Svěráka. Povídali jsme si o tom, jak je důležité, aby začal každý u sebe a že i jednotlivec může přispět ke zlepšení životního prostředí. A to například tříděním odpadu, šetřením vodou nebo elektřiny. Na závěr dne jsme vyrazili do ulic kolem školy, kde jsme sbírali drobné odpadky. Děti si den moc užily.

 

      

 

Velikonoční projekt

Týden před Velikonocemi nebyl pro první třídu běžný školní den. Čekal je týden plný velikonočních aktivit. Od pondělí byl pro děti připravený Velikonoční projekt, kdy se seznámily s velikonočními tradicemi, Pašijovým týdnem a dalšími zvyklostmi, které souvisí s Velikonocemi. Po dobu 3 dní plnily úkoly z matematiky, českého jazyka, výtvarné výchovy, prvouky a mnoho dalšího. Zasadili jsme si osení, zdobili vajíčka pomocí tvarů a papíru, využili interaktivní programy na tabuli nebo počítači, hráli hry vevnitř, ale i venku a mnoho dalšího.

Na to, co jsme ještě dělali během velikonočního týdne se můžete podívat ve fotogalerii. 

      
 
   

 

 

6.4. Velikonoční jarmark

Ve středu v odpoledních hodinách proběhl na pozemku školy Velikonoční jarmark. Na výběr byla velká škála výrobků, na kterých se podíleli žáci naší mateřské a základní školy, ale i paní učitelky. Návštěvníci mohli okusit i něco na zub z vlastní výroby a zapít to kakaem. Výtěžek z této akce 23 000 Kč bude dorovnám  ZŠ a MŠ  na částku  30 000 Kč  a bude věnován na pomoc Ukrajině. 

Za pomoc při této akci bychom chtěli poděkovat vybraným žákům 4. a 5. ročníků, kteří se skvěle zhostili funkce obchodníků.
 
      
4.4. Svíčkárna Rodas
 
Dnes 4.4.2022 jsme společně s druhou třídou vyrazili do Svíčkárny Rodas v Liticích. Děti se nejprve seznámily s druhy svíček, které se dají vyrobit, a s možnostmi, jak je nazdobit. Každý si mohl vyrobit 2 svíčky - jednu stolní a druhou s velikonoční tématikou. Děti využily různé barvy vosku, které mohly kombinovat. Dále si naplnily pytlíček mořskou solí s esenciálními oleji. Na závěr se mohly podívat na video, jak se svíčky vyrábí. Děti měly ze všech výrobků radost a kdo měl i nějaké kapesné, mohl si v krámku koupit ještě další svíčku. Dětem se to moc líbilo :).
 
       

 

2.4. Velikonoční dílna

2. 4. se uskutečnila tradiční velikonoční dílna pro rodiče s dětmi. Zájemci o tvoření strávili celé dopoledne vyráběním. Letošní nabídka výrobků byla pestrá. Děti si za pomoci rodičů mohly vyrobit sádrové vajíčko, zápich do květináče, prošívanou mrkve na zavěšení, zajíčkové lízátko, velikonoční papírovou hru a závěsné vajíčko zdobené stuhami. Na závěr si mohli posedět a popovídat u variace slaného i sladkého občerstvení, ovoce a různých nápojů.

      

 

16.3. 2022 Animánie

Dnes se děti zúčastnily programu od společnosti Animánie. Jak již napovídá název, jednalo se o jednoduché animování. Tématem byly rostliny. Děti si povídaly o tom, jak si mezi sebou rostlinky povídají, co je potřeba pro jejich růst, a zkusily odhadnout, o jaké rostliny se jedná, když měly k dispozici jen semínko. Vymýšlely a oživily rostliny, které si vyrobily z modelíny, a vznikl tak krátký příběh. Na výsledek už se teď těšíme! Děti byly nadšené a program je moc bavil. Více fotek naleznete ve fotogalerii.

 

      

 

3.3. 2022  Projekt We´re Going on a Bear Hunt

Ve čtvrtek 3.3. 2022 se uskutečnil anglický projekt We´re Going on a Bear Hunt. Byla to první zkušenost pro děti pracovat celý den v anglickém jazyce. Na začátku projektu nás čekala identifikace stop, které jsme objevili na chodbě školy. Poté jsme se vyzbrojeni fotoaparáty vydali na lov medvěda. K nalezení správné cesty nám pomáhaly stopy s číslovkami a jejich psanou podobou. Během cesty jsme plnili různé úkoly: projít trávou (a vypočítat příklad v AJ) či bahnem (vytáhnout z něho písmena na tvorbu anglických slov), projít řeku bosou nohou (vylovit mušle s číslovkami), v lese najít šišky a větvičky a procvičit se v předložkách, ve sněhové bouři (polystyrenové tvary) nalovit puzzle s motivem knihy, vydat se do jeskyně (učebna AJ) a pokusit se nafotit medvěda. V anglické třídě jsme se pustili do plnění 9ti úkolů na stanovištích a za jejich splnění získávali fotky částí medvěda. A protože děti dobře pracovaly, čekala je při páteční družinové angličtině odměna v podobě čtení knížky a shlédnutí krátkého videa se stejnojmenným příběhem.

 

     

 

Projekt  Masopust  22.2.2022 

  Dnešní den byl ve znamení Masopustu. Nejprve jsme se na videu seznámili se zvyky dříve a nyní, pak následovala bojovka v prostorách školy a pak už děti vytvářely hlavní postavu Masopustu
Lautra. Po svačině, při které se děti dívaly na pohádku Jak to bylo o Masopustu, následovalo plnění úkolů z matematiky, českého jazyka, prvouky, pracovní a výtvarné  výchovy. Všechny
měly jedno  společné - vztahovaly se k Masopustu. Mezi pracovními listy děti odpočívaly s úkoly na koberci - měly připraveny skládačky, sudoku, stíny, puzzle, počítání, dokreslování - opět k Masopustu.
Celý den děti zakončily výrobou karnevalového šaška. Myslím, že si všichni den užili.
   Zvlášť, když odpoledne ještě děti pokračovaly v soutěžích v družině.
 
 
       
 
 
 

 

 

 

 

6. 1. - Muzeum strašidel

 
Dnes jsme se museli trochu bát, protože jsme šli navštívit muzeum, kterému vládnou strašidla. Už při vchodu dovnitř jsme ucítili studený vánek, ze kterého jsme měli husí kůži. 
Usadili jsme se a vyslechli pohádku o Adamovi, který se snažil zachránit svou ženu Kordulku, která byla nakažená morem. Cestou potkal spoustu strašidel, která mu pomohla. 
Vše mělo dobrý konec a Kordulka byla zachráněna.
 
Dále jsme si šli prohlédnout celé muzeum a potkali jsme cestou i ta strašidla z příběhu. Nakonec jsme hledali poklad, jednalo se o létající kufr, ve kterém bylo strašidelné pexeso.
 
Den jsme si užili a doufáme, že se teď večer nebudeme bát!
 

 

            

 

Zimní bojovka

Ve středu 19.1. vyrazily děti s paní asistentkami Martinou a Ivčou na zimní bojovku. V blízkosti školy měly děti připraveny úkoly, kde nejprve odpovídaly  na otázky a písmenka,
která vyšla, zapisovaly do tabulky a pak z nich vyšla tajenka. Stanovišť bylo celkem 15 a na každém stanovišti kromě otázek čekaly na děti i praktické sportovní úkoly. Děti si tak 
procvičily nejen "hlavičku", ale i celé tělo. Dětem se bojovka moc líbila a užily si ji. 

      

     

 

Vánoční projekt

Dne 22.12. u nás proběhl celoškolní projekt na téma Vánoce. Hned od rána jsme si s dětmi povídali o nejrůznějších tradicích, které jsou s Vánocemi spojeny. Vysvětlovali jsme si význam těchto svátků a vyprávěli si to, jak je každý z nás oslavuje. Během dopoledne děti plnily nejrůznějších úkoly. Měly k dispozici velký výběr pracovních listů, které byly zaměřené na všechny výukové předměty. To nebylo zdaleka všechno. Děti si mohly skládat nejrůznější skládačky, puzzle nebo hrát didaktické hry. O přestávkách děti doplňovaly energii ochutnávkou cukroví, které si na tento den donesly. Celý projekt vyvrcholil poslední hodinu, kdy jsme se sešli u stromečku a rozdali si dárečky. Na závěr jsme si zazpívali několik vánočních koled a rozloučili se před vánočními prázdninami. Den se moc vydařil a vánoční atmosféra byla všude kolem nás. Vánoce ve škole už tedy máme úspěšně za sebou. Teď už nezbývá jen čekat až zacinká zvoneček u každého doma.

Veselé Vánoce přejí paní učitelky!

      

      

 

Divadlo Alfa

Dne 20.12. jsme navštívili divadlo Alfa, které hrálo představení s názvem Jak si Míša hledal kamaráda. Z názvu už je znát, co bylo podstatou celého příběhu. Míša byl medvídek žijící v domečku s maminkou a tatínkem. Jediné po čem opravdu toužil byl kamarád, s kterým by si mohl hrát a zažívat dobrodružství. Najít takového kamaráda není jednoduché. Naštěstí narazil  na medvěda jménem Alfons. Ten nemá domov, bydlí v kontejneru, nevoní a má blechy. Ovšem má neuvěřitelnou fantazii, jako bývalý cirkusový medvěd umí neuvěřitelné kousky a přátelství s ním má dobrodružný nádech. Celá pohádka byla moc hezky ztvárněná a dětem se velice líbila. 

 

      

 

17. 12. Vánoční dílna 

V pátek 17. 12. jsme s prvňáčky navštívili vánoční dílnu v muzeu církevního umění plzeňské diecéze. Děti si vyzkoušely ručně vyšívat a plstit ozdoby, vyrývat vánoční motivy do lina a dozvěděly se mnoho zajímavých informací spojených s tradicemi Vánoc. Akce probíhala i venku, kde si děti vylovily rybky z kádí, lily olovo, pouštěly lodičky a na závěr si vyrobily svoji vlastní svíčku. Žáci si také prohlídli prostory muzea, kde si v kapli zazpívali i několik vánočních koled. Program se všem moc líbil a navodil vánoční atmosféru natolik, že každý už odpočítává dny do Štědrého dne.

 

         

11. 12. 2021 Vánoční dílna

V sobotu 11. 12. jsme si díky Vánoční dílně užili ve škole skvělou vánoční atmosféru. Žáci naší školy si mohli s rodiči/prarodiči přijít vytvořit drobné ozdoby a dekorace na svůj stromeček. V naší dílně jsme měli hned několik stanovišť pro vyrábění - vánoční ozdoba na kolíčku, výroba sypaného čaje, přáníčka všech druhů a závěsné dekorace. Po tvoření měli všichni možnost drobného občerstvení. Celé dopoledne bylo moc příjemné a doufám, že si všichni tvoření užili. :-)

Děkujeme!

 

      

   

 

Polanova síň

9. 12. jsme měli možnost navštívit Polanovu síň v Plzni. Bylo pro nás připraveno představení K Ježíškovi do Betléma půjdeme. Dětem bylo poutavou formou vyloženo, jak se Vánoce slavily dříve a odkud pramení všechny zvyky a tradice, které se dnes dodržují. Nezůstalo jen u povídání. Několik dobrovolníků si mělo možnost vše vyzkoušet rovnou v praxi. Zjistili jsme tedy, jak vypadá sv. Lucie nebo také to, zda se někdo z děvčat už nebude vdávat. V průběhu celého programu se zpívaly vánoční koledy. 

Představení se všem líbilo a hezky navodilo vánoční atmosféru.

 

         

 

Nocování

7. 12. děti měly možnost přespat ve škole. Vše začalo v 17 hodin. Na úvod jsme si s dětmi zazpívali několik písniček a řekli si vánoční básničky. Následně jsme vyrazili na procházku Plzní. Došli jsme až k vánočnímu stromku u radnice, která se nachází poblíž naší školy, kde jsme si také zazpívali několik koled a prohlédli betlém. Během vycházky děti odpovídaly na otázky s vánoční tématikou. Po návratu do školy jsme se navečeřeli a zahráli jsme si několik her. K dispozici nám byl i robot, kterého děti naprogramovaly pomocí tabletu, a robot tak jezdil po chodbě. Všechny děti byly nadšené, že si něco takového mohou vyzkoušet. Vše uteklo jako voda a nám nezbývalo nic jiného než rozbalit spacáky, převléknout se do pyžámek, provést večerní hygienu a uchýlit se ke spánku. Usínání jsme si zpříjemnili vánoční pohádkou, při které většina dětí zavřela oči. Děti si tento nevšední zážitek velice užily a my s nimi. Prvňáčci byli moc šikovní a spaní ve škole zvládli na jedničku.

Děkujeme rodičům za zařízení občerstvení.

paní učitelka Kristý a Ivča

 . . 

      

        

 

 

 Mikulášský  projekt s návštěvou Mikuláše, čerta a anděla  pátek 3.12.2021

Páteční dopoledne jsme si všichni užili. Děti si do školy přinesly pouze svačinu a penál. Čekalo je totiž plnění různých úkolů z M, ČJ, PRV, VV, PČ, HV.

   Všechny úkoly měly něco společného s Mikuláše, čerte nebo andělem. Děti pracovaly s chutí a moc jim to šlo. Zlatým hřebem ale byla návštěva živého

Mikuláše, čerta a anděla. Některé děti se už bály od rána, jiné se tvářily statečně, ale všechny to zvládly bez slziček.Vyslechly si slova pochvaly i pokárání 

podle toho, co měl Mikuláš napsáno v knize hříchů, zazpívaly čertovi písničku a  dostaly malý dáreček.

  Potom už celé dopoledne pokračovalo dalším plněním úkolů, skládáním skladáček,puzzlí a na závěr si každé dítě odneslo jednu krásnou postavičku

   symbolizující tento den.

   Projekt se vydařil a těšíme se na další.

         

 

 

 

 Muzeum loutek

V pátek 26. 11. navštívila první třída muzeum loutek. Byl pro ně připraven program Příběh na niti. Paní průvodkyně dětem ukázala různé druhy loutek, vysvětlila jim, jak se vyrábí a ovládají. Děti si prošly celé muzeum, zahrály si divadlo a v závěru si vyrobily své loutky z dřevěných korálků. Pro všechny to byl krásný zážitek. 

 

      
 
 
Divadlo Ondřej
 
Opět k nám zavítalo Divadlo Ondřej se svým anglickým představením. Tentokrát jsme se vydali na válečnou výpravu s rytířem Gaveinem. Cestou musel prokázat svou statečnost, porazit draky a jiné příšery, aby vysvobodil zakletou princeznu. Do představení byli jako herci zapojeni i někteří žáci, společně jsme zpívali a tancovali. Dětem se představení líbilo, často se při něm nasmály.
 
 
       
 

 

Animujeme pohádku

Dne 12. 11. nás navštívili lidé z Animánie, kteří pro děti měli připravený program na celé dopoledne. Kromě toho, že se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací o tom, jak se tvoří filmy a animace, děti provázelo téma pohádek. Děti nejprve předvedly, jak dobře pohádkový svět znají. Zahrály si pohybové hry, ve kterých byla důležitá spolupráce a znalost pohádkových hrdinů.  Následně žáci pracovali ve skupinkách. Každá ze skupin si vylosovala jednu z pohádek a tu následně animovala. Nebylo to ale jednoduché! Bylo zapotřebí vytvořit si své vlastní loutky.

Děti byly moc šikovné, a tak vytvořily pohádky, které jen tak v televizi neuvidíte.

Dopoledne uteklo jako voda a nebýt oběda, animujeme ještě teď :D

 

        

      

 

 

Na svatého Martina….

Dne 11.11. jsme si užili dvouhodinový projekt zaměřený na svátek sv. Martina. Vyprávěli jsem si legendu, která se k tomuto dni váže. Zmínili jsme si tradice a zvyky spojené s tímto dnem, které děti  již moc dobře znaly. Děti vypracovávaly úkoly, skládaly skládačky, zahrály si svatomartinské pexeso a v závěru zhlédly legendu na interaktivní tabuli. Přestože letos sv. Martin na bílém koni asi nepřijede, to bylo opět vydařené dopoledne.

 

        

   

Divadlo Pluto

Dne 4.11.2021 jsme navštívili divadlo Pluto v Plzni na Doubravce. Bylo pro nás připraveno představení Hrajeme si s pohádkou. Představení bylo uděláno tak, že děti spolupracovaly s herci. Musím říct, že bylo velmi zábavné pozorovat spontánní reakce dětí. Ukázalo se, jak dobře děti znají pohádky, a to ty naše opravdu znají. Kromě toho děti hádaly hádanky nebo pohádkové pantomimické ukázky a znělky. Všichni byly nadšeni, a tak i přes ,,upršené" počasí měl každý úsměv od ucha až k uchu.

      

 

Halloween

V úterý 26.10. se naše škola proměnila ve školu strašidelnou a my jsme tak společně s dětmi oslavili Halloween.

Celá škola byla vyzdobena opravdu ,,děsivě“. Už u samotného vchodu, nás vítala kostra, duchové, strašidla, a to nebylo zdaleka všechno.

V úterý ráno děti do školy přicházely v halloweenských kostýmech. Celé dopoledne probíhalo projektové vyučování. První hodinu děti zhlédly prezentaci, kde se o dozvěděly něco více o tomto svátku. Následovalo plnění nejrůznějších úkolů, za které děti dostávaly halloweenské kartičky.  V průběhu dne měli prvňáci také za úkol připravit občerstvení na samotný hřeb celé oslavy.

Odpoledne přišla na řadu nejvíce očekávaná chvíle. Oslava se přesunula ven, kde bylo uspořádáno halloweenské vystoupení dětí, průvod masek a vše bylo zakončeno opékáním buřtů.

Tímto také děkujeme všem, kteří se odpoledního programu zúčastnili. Myslím si, že jsme si ho všichni pěkně užili.