Pátá třída

Vítejte v novém školním roce 2022/2023!

Třídní učitelka: Mgr. Daniela Lucáková

KONZULTAČNÍ HODINY: úterý 14:15 - 15:45

 

1. 6. Rako Chlumčany

Ve čtvrtek na Den dětí jsme se spolu se 3. třídou vydali do Chlumčan na exkurzi do podniku RAKO Chlumčany, kde se vyrábí podlahové dlaždice. Prošli jsme si areálem a mohli jsme pozorovat celý proces výroby dlaždice. Děti také mohly vidět automatický vysokozdvižný vozík, který je naprogramován, aby zvládal práci bez obsluhy. Největším zážitkem však bylo sbírání kamenů a jízda vlakem.

Celkově to byla pro děti zajímavá zkušenost. 🙂👍

p. učitelka Danča

               

31. 5. Animánie - Plzeňské pověsti

Dnes k nám opět zavítali animátoři, kteří dětem pomohli vytvořit animaci na téma Plzeňské pověsti. Představili jim sérii komiksových příběhů pověstí z Plzně a plzeňského kraje. Pomocí těchto komiksových zpracování se děti seznámily s nejznámějšími postavami a místními reáliemi středověké Plzně. Následně děti vytvořily krátké animované příběhy technikou zjednodušené stínové ploškové loutky. Loutky a veškeré rekvizity potřebné k tvorbě si musely nejprve vyrobit.

Poslední společný animační program se vydařil a všichni si ho moc užili.

p. učitelka Danča

                      

 

 

25. - 30. 5. Učení prvňáků páťáky

V průběhu minulého a na počátku nynějšího týdně se u nás konala již tradiční akce - Učení prvňáků páťáky. Žáci páté třídy se rozdělili do dvojic/trojic a poctivě se vrhli na plánování jednotlivých hodin u našich prvňáčků. Ve čtvrtek si žáci vyzkoušeli učení tématu z prvouky - les. V pátek pak následovala hodina českého jazyka s pohádkou O Koblížkovi. V pondělí si žáci vyzkoušeli učení v anglickém jazyce. V úterý jsme pak pokračovali v pohádkovém tématu - O pejskovi a kočičce. Poslední společná hodina patřila matematice. Po celou dobu se žáci páté třídy pečlivě připravovali a prvňáčci byli z hodin nadšení. 

                    

 

24. 5. - Jarní slavnost

Ve středu nastal dlouho očekávaný den - Jarní slavnost. Všechny třídy již několik týdnů poctivě nacvičují svá čísla, vyrábí kulisy a pracují na svých kostýmech. Vystoupení byla různorodá. Mohli jste zhlédnout několik tanečních vystoupení, zpěv či dramatizaci příběhu ať už v českém nebo anglickém jazyce. Jako každý rok nechybělo ani závěrečné vystoupení celé školy, tentokrát to byla sborová píseň Together. Po slavnosti následovalo občerstvení a společné hry na stanovištích. Děti si vyzkoušely sportovní aktivity i hry na postřeh a šikovnost. Kdo chtěl, mohl si také nechat něco namalovat na obličej.

Děkujeme všem rodičům za občerstvení a pomoc při přípravě na slavnost. Celá akce se vydařila a počasí nám nakonec přálo. Jsme rády, že máme tak šikovné děti, které se do nácviku vystoupení pustily s nadšením. 

                

19. 5. Anglický projekt - Whale and the Snail

V pátek jsme si užili anglický projekt s knihou Julie Donaldson - Whale and the Snail. Nejdřív jsme přečetli knihu o dobrodružství šneka, kterého vyvezla do světa velryba. :-) Následně děti plnily osm stanovišť s různými úkoly, kde si procvičovaly slovní zásobu z knihy. Nakonec zjišťovaly zajímavé informace o velrybách, napsaly je na pruhy papíru a doplnily jimi velký plakát s velrybou a šnekem cestovatelem.

p. učitelka Hanka

                   

17. 5. Čistírna odpadních vod 

Ve středu jsme společně se 3. třídou navštívili Čistírnu odpadních vod v Plzni. Na úvod děti zhlédly video, které nás teoreticky seznámilo s tím, jak se dostane čistá voda do našich domácností. Poté jsme se vydali na samotnou prohlídku areálu. Prošli jsme si všechny části a provozy a viděli na vlastní oči, jak se voda čistí. Ne vždy to všude příjemně vonělo, ale i přesto byla exkurze velice zajímavá.

p. učitelka Danča

                        

10. 5. Návštěva hasičů v Přešticích

Dnes jsme se vydali vlakem do Přeštic navštívit Požární stanici. Hasiči si pro děti připravili ukázku techniky, provedli je po stanici, natáhli jim provaz a udělali lanovku na které se mohl každý svézt. Děti viděly i ostrý výjezd, na který byli hasiči povoláni. Na závěr návštěvy dostal každý pexeso a skládačku modelu hasičského auta. Výlet jsme zakončili návštěvou cukrárny, kde si každý dal sladkou odměnu dle svého výběru.

I přes předpověď nepřiznivého počasí jsme si všichni výlet moc užili! 👍🙂

p. učitelka Danča

                        

4. 5. Centrum robotiky

Čtvrteční dopoledne jsme strávili v Centru robotiky v Plzni. Na prvním stanovišti si děti ve virtuální realitě vyzkoušely chemický pokus, poté se vydaly na exkurzi do Švýcarska a završily to návštěvou podmořského světa. Na druhém stanovišti měly za úkol vyrobit ve skupinách vlastní termosku a pomocí digitálního teploměru ze sady Pasco, který byl propojen s tabletem, zkoumaly únik tepla. Na posledním stanovišti pracovaly s aplikací na rozšíření reality a zopakovaly si orgány lidského těla. Na závěr si mohly vyzkoušet podle svého realitu rozšířit. 

Bylo to velmi zábavné dopoledne a děti se pomocí hry dozvěděly spoustu nových informací.

p. učitelka Danča

                            

26. 4. Domov sv. Zdislavy

Ve středu jsme spolu se 4. třídou navštívili Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi. Hlavní důvodem návštěvy bylo předání šeku s výtěžkem z Velikonočního jarmarku. Zaměstnanci nás provedli po Domově, ukázali nám interiér a pověděli nám, jak to v Domově funguje. Na závěr děti dostaly drobné občerstvení a následně prostor na dotazy, které je zajímaly. Bylo to moc fajn a jsme rádi, že jsme měli možnost Domov sv. Zdislavy navštívit, děkujeme!

                          

 

20. 4. Dopravní výchova - teoretická část

Dnes dopoledne děti 4. a 5. třídy navštívily centrum Radovánek, kde pro ně byla připravena teoretická část dopravní výchovy. Dozvěděly se o tom, jak bezpečně dojít do školy, jak se správně pohybovat po stezce pro chodce a po cyklostezce, jak se chovat v hromadné dopravě, jak se označit, aby byly vidět za snížené viditelnosti, jak řešit dopravní nehodu, jaká je brzdná dráha dopravních prostředků a mnoho dalšího. Přednáška byla doplněna o zajímavé úkoly a činnosti, které děti moc bavily. Všichni už se těší, až si budou moci vše vyzkoušet v praxi na dopravním hřišti.  

p. učitelka Danča

               

 

5. 4. Velikonoční projekt

Dnešní den jsme strávili velikonočně. Na úvod děti čekala úniková hra na iPadech s velikonoční tematikou, kde musely vyřešit úkoly ohledně tradic a zvyků. Následně jsme hráli Kahoot! a zopakovali si symboly Velikonoc s pomocí online hry Gartic Phone. V průběhu dne jsme se pustili do pečení muffinů, které mají děti moc rády. Každý si do něj navíc vyrobil ozdobu v podobě papírového zajíčka. Děti také vyplňovaly úkoly na pracovních listech, které byly ve tvaru vajíčka a následně pak ze všech listů udělaly 3D vajíčko. 

Moc jsme si velikonoční den užili a na závěr jsme si dali sladkou tečku jako odměnu.

p. učitelka Danča

                        

 

1. 4. Velikonoční dílna

V sobotu 1. dubna se někteří žáci, rodiče a učitelé sešli ve škole na tradiční velikonoční dílně. Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, kde si mohli vyrobit jarní a velikonoční dekorace, nazdobit vajíčko nebo například vyrobit pohyblivého zajíčka. Výrobky se moc povedly a věříme, že si všichni dílnu užili. 😊🐣

               

 

29. 3. Velikonoční jarmark

Ve středu 29. 3. v odpoledních hodinách proběhl na pozemku školy Velikonoční jarmark. Na prodej bylo mnoho výrobků, na kterých se podíleli žáci naší mateřské a základní školy a paní učitelky. Nechybělo ani malé občerstvení vlastní výroby a již tradiční horké kakao. Výtěžek z této akce 19 842 Kč bude věnován Domovu sv. Zdislavy na podporu matek s dětmi v tísni.

Protože se žáci 5. ročníku osvědčili jako skvělí obchodníci, zhostili se i tentokrát této funkce, a my jim tímto velice děkujeme za pomoc. 

                   

 

24. 3. Čtenářská dílnička - Páťáci čtou s prvňáky

V pátek byla pro prvňáky a páťáky připravena další čtenářská dílnička. Tentokrát s velikonoční tematikou. Žáci se nejdříve rozdělili do skupinek podle nalezených obrázků. Následně byl pro ně připraven velikonoční text. Celý text si skupinky zvládly přečíst a následně sehrát malou scénku, která měla charakterizovat jejich příběh. Ostatní pak hádali téma jejich textu. Celá akce se vydařila a užili jsme si spoustu zábavy. Děti byly tvořivé a nebály se vymyslet i složitější scénku.

p. učitelka Danča, p. učitelka Romana

                          

 

10. 3. - Projekt Kraje ČR

Na závěr tohoto týdne jsme měli naplánovaný projekt, který byl zaměřen na kraje naší republiky. V úvodu byl pro děti připraven běhací diktát a pomocí mapy hledaly podle indicií kraje a jejich města. Poté následovalo zjišťování informací k jednotlivým krajům. K práci využívaly skvělý výukový program od Didakty, vyhledávaly údaje na internetu i v mapách. Zahrály si tematické hry na Wordwallu a zasoutěžily si ve hře Kahoot!. Projekt jsme zakončili velmi hezkým plakátem, který se nám bude hodit v následujících hodinách vlastivědy.

Moc jsme si to užili a dozvěděli se mnoho nových informací! 🙂🗺️

                          

 

7. 3. Celoškolní projekt - Bezpečnostní den

V úterý 7. 3. se konal celoškolní projekt zaměřený na práci složek IZS - Bezpečnostní den. Ráno se žáci sešli v družině, kde přišli zástupci základních složek IZS. Díky nim a jejich hádankám tak žáci odhalili téma projektu. Následně se pomocí jednoduché hry rozdělili do sedmi týmů. Pak už jednotlivé týmy dostaly rozpis a hledaly svá stanoviště. Postupně týmy navštívily 7 stanovišť. Od hasičů se žáci dozvěděli, jak se pracuje v dýchacím přístroji a jak se mají zachovat při požáru. Dále si připomněli jednotlivá telefonní čísla na základní složky IZS a vyzkoušeli si, co obnáší telefonát na tísňovou linku. Objevili také spoustu nebezpečných situací v tzv. Domečku rizik. Od zdravotníku se žáci dozvěděli o resuscitaci, o přístrojích AED a prohlédli si vybavení záchranářů. Od policistů se dozvěděli o bezpečnosti kolem sebe a otiscích prstů, které si mohli vyzkoušet. Poslední stanoviště hasičů bylo venku, kde si žáci naší školy mohli „prolézt" zásahové vozidlo hasičů. Prohlédnout si jejich techniku a vyzkoušet si některou výstroj. Celý projekt byl zakončen společným hodnocením. Projekt byl velmi vydařený a doufáme, že se děti něco nového naučily. 

             

 

1. 3. -  Finanční gramotnost

První březnový den se děti zúčastnily projektu na téma finanční gramotnost. Cílem bylo prohloubit finanční gramotnost našich žáků. Děti se dozvěděly informace o bankovních a spořících účtech, o platebních kartách, o úrocích, o půjčkách, o hypotékách a jejich splácení a také o tom, jaká je průměrná a minimální mzda. Dále se zabývaly rozpočtem rodin a jejich výdaji. Projekt byl proložen kvízy a různými poutavými aktivitami.

Moc děkujeme paní Möserové za zajímavý projekt o financích! 😊💰💵
 
               
 

10. 2. - Beseda s policií

V pátek k nám zavítaly paní policistky, které měly pro děti připravenou besedu s názvem Legální drogy. Ujasnily jim rozdělení legálních drog. Probraly s nimi rizika užívání alkoholických látek. Zmínily i škodlivost nadměrného užívání léků a těkavých látek. Měly připravenou poutavou prezentaci, příběhy ze života a zajímavá videa.

Moc děkujeme za zajímavou přednášku. 🙂

p. učitelka Danča

                                                    

2. 2.  - Techmania

Na závěr prvního pololetí jsme vyrazili do Techmania Science Centra, kde jsme měli zarezervovaný program Na tělo. Děti si vyzkoušely pod vedením lektora fungování lidského těla na sobě samých. Zjistily například, jak dobrý mají hmat, jak rychle běží, nebo si ověřily svůj sluch. Všechny své schopnosti mohly poměřit se zvířaty v interaktivní expozici Člověk a zvíře. Po hodinovém programu jsme na chvíli nahlédli na pokus s tekutým dusíkem a následně jsme šli prozkoumat ostatní expozice v hale. Byly k vidění např. tyto expozice -  Vodní svět, MáToHáček, Obnovitelné zdroje, Budoucnost na talíři, Edutorium, Expozice ČT :D a další.

Celé dopoledne jsme si moc užili a vůbec se nám nechtělo domů. 😔😀

p. učitelka Danča

                              

1. 2. - Tonda Obal na cestách 

Dnes v průběhu první hodiny žáci ze čtvrté a páté třídy získali spoustu nových informací o třídění odpadu a dalším využití obalových materiálů. Děti se zapojily do diskuze v průběhu prezentace, zjistily, co se děje při spalování odpadu a jak se následně využívá získaná energie.  Žáci si také ujasnili, jaké materiály mohou recyklovat a které recyklovat nelze. Na závěr si zahráli hru na třídění odpadu. Přednáška byla zajímavá a pro nás všechny poučná.
 
             
 

6. 1. - Beseda - Hospic sv. Lazara

Dnes u nás byla návštěva z Hospice sv. Lazara v Plzni. Slavnostně jsme jim předali výtěžek z Vánočního jarmarku, který byl spojený s projektem DEKA. Oni nám na oplátku řekli něco o sobě a přinesli dětem i učitelkám dárečky. Představili nám, co hospic je a jak to v něm chodí. Následně měli pro děti připravený krátký kvíz. Na závěr s dětmi vyráběli háčkovaný náramek s korálky. Bylo to velmi poučné a zábavné. Děkujeme za návštěvu.

p. učitelka Danča

                 

 

22. 12. - Vánoční projekt 🎄

Poslední školní den v roce 2022 jsme strávili ve vánočním duchu. Oblékli jsme se do vánočních outfitů a vrhli jsme se na plnění vánočních úkolů. První hodinu děti plnily úkoly v anglickém jazyce. Následně si vyluštily křížovku a osmisměrku, probraly pranostiky a zjišťovaly, jak se slaví Vánoce ve světě. Byly pro ně také připravené úkoly na tabletech a vánoční AZ kvíz. Mezi tím si zadělaly těsto na nepečené kuličky, daly ho odležet a na závěr si vytvořily cukroví, které poté snědly nebo si ho odnesly domů. Všichni se nemohli dočkat poslední hodiny, která byla věnovaná předávání dárků. Děti neskrývaly nadšení i mě dárečky moc potěšily a děkuji Vám za ně.

Přeji pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně hodně zdraví a štěstí! 

p. učitelka Danča

           

 

21. 12.  - Svíčkárna Rodas

Dnes jsme se s žáky první a páté třídy vydali do svíčkárny v Liticích. Po náročné cestě nás uvítala vánoční atmosféra a vůně. Děti si mohly ozdobit netradičními technikami dvě svíčky, vytvořit vánoční zápich a nakonec si naplnily sáček mořskou koupelovou solí s esenciálními oleji. Na závěr jsme si pustili video o výrobě svíček a vonných mýdel. Celý program jsme si všichni užili a odnesli jsme si krásné dárečky. Doufáme, že udělají někomu radost! 

p. učitelka Danča

                                 

13. 12. - Nocování ve škole

V úterý jsme se konečně dočkali nocování ve škole, všichni se už dlouho těšili a odpočítávali dny. Po vyzvednutí děti v družině jsme se vydali na procházku a podívali se na nedaleký betlém. Venku bylo velmi mrazivo, cesty byly zledovatělé, a tak si děti užily mnoho zábavy. Po návratu byla chvilka na volnou zábavu, než nám přivezli pizzu. Někteří si vzali roboty a programovali s nimi, jiní se věnovali deskovým hrám. Po naplnění břich jsem si všichni společně zahráli hru Alias junior, při které jsme se dost nasmáli. Jako poslední nás čekala aktivita, kdy každý mohl věnovat svému kamarádovi milá slova. Poté už si děti připravily karimatky a spacáky, uložily se a před spaním ještě zhlédly film Grinch.

Moc jsme si to užili a se slzou v oku se smiřujeme s tím, že to bylo naše naposledy. 😪

p. učitelka Danča

                         

 

13. 12. - Dobrodružství dospívání

V plném třídním počtu jsme se v úterý zúčastnili besedy s názvem Dobrodružství dospívání. Na úvod jsme shlédli video, které nás bavilo. Povídali jsme si o tématech jako je respekt, linka bezpečí, biologický rodič, orgány, dvojčata. Zažili jsme výpravu do minulosti i do budoucnosti. Velkou perličkou byl otisk našich prstů, který je naprostý a jedinečný originál. Měli jsme spoustu otázek a na všechny jsme také dostali odpovědi. Dospívání je naše současnost a hlas a názor každého z nás zazněl.

Beseda byla skvělá a zajímavá.

 

                                 

 

9. 12.  - Čtenářská dílna

V pátek jsme pro žáky 1. třídy měli menší překvapení. V poslední hodině jsme připravili společnou čtenářskou dílnu. Dílna byla založena na čtyřech vánočních příbězích, se kterými společně žáci pracovali. Spolupráce jim šla na výbornou. Určitě celou akci někdy zopakujeme!

p. učitelka Danča, p. učitelka Romana

                        

7. 12. - Legenda o sv. Mikuláši

Ve středu jsme navštívili společně se 4. třídou Biskupství plzeňské, kde pro nás byl připraven program Legenda o sv. Mikuláši - světlo v temnotě. Cílem bylo představení legendy o sv. Mikuláši, ve které se rodina žijící ve městě Myra, octne na hranici chudoby a díky nenápadné pomoci sv. Mikuláše se z této nepříjemné situace dostanou. Děti pracovaly ve dvojicích, skupinkách i samostatně. Aktivně se zapojily do záchrany rodiny a na závěr bylo připravené tematické tvoření.

p. učitelka Danča

                  

 

30. 11. - Vánoční jarmark

Poslední listopadový den byl na programu Vánoční jarmark, který je tento rok u nás novinkou. Děti pečlivě vyráběly výrobky, které se následně na jarmarku nabízely. Na výběr byla velká škála od dekorací do domácnosti, na stromeček až po vánoční cukroví. Vládla vánoční atmosféra, pouštěly se vánoční písničky a stany byly vyzdobené pomocí světýlek. Žáci páté třídy se skvěle zhostili prodeje, a tímto bych jim za to chtěla poděkovat. Výtěžek z jarmarku bude věnován na pomoc Hospici svatého Lazara v Plzni.

p. učitelka Danča

                        

24. 11. - DEPO: Lovci znaků

Ve čtvrtek jsme navštívili interaktivní výstavu s názvem Lovci znaků. Na úvod dostal každý svoji kartu, kterou si na stanovištích označoval a na závěr pak rozšifroval tajnou zprávu. Po cestě jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o písmu a jeho vývoji. Na stanovištích čekal na děti robot Bláborátor, v telefonních budkách si mohly posílat tajné zprávy pomocí signálů z Morseovy abecedy, dokázaly opsat text na zvětšenině psacího stroje, na který se psalo tak, že musely na písmena šlapat. Dále také vyčistily interaktivní videomappingové město od reklam a porazily světelnou šibenici.

Program se nám moc líbil. 🙂

p. učitelka Danča

                     

 

22. 11. - Isaac Newton

Dnes jsme se zabývali známým fyzikem a matematikem Isaacem Newtonem. Dozvěděli jsme se něco o jeho životě, o jeho zákonech a také o gravitaci nebo barevném vidění. Na úvod si musel každý "ulovit" své jablko a dle toho se roztřídit do skupinky. Děti si vyzkoušely mnoho praktických pokusů, které představovaly jednotlivé Newtonovy zákony. Také postavily ze stavebnice Gravitrax dráhy, které jim pomohly nahlédnout pod pokličku zákonů gravitace a pomocí tabletů vyluštily newtonovskou matematickou únikovku.

Dopoledne nám velmi rychle uteklo. 🙂👍

p. učitelka Danča.

                                                      

21. 11. - Anglické divadlo

V pondělí 21. 11. se žáci 4. a 5. třídy vydali do kulturního domu Šeříkovka na divadelní představení. Tentokrát se jednalo o anglicko-českou pohádku o statečném králíčkovi, který se odešel do světa pro zkušenosti. Pohádka byla vtipná a plná písniček, chvíli se mluvilo česky, chvíli anglicky. Divadelní spolek nám předem poslal nejdůležitější slovíčka a fráze, které se budou v pohádce vyskytovat, takže jsme byli připraveni a všemu jsme rozuměli. Děti měly možnost si předem poslechnout i písničky, které si pak někteří během představení zpívali spolu s herci. Příběh se všem líbil, bylo fajn procvičit si angličtinu zase jiným způsobem a zjistit, že zvládneme sledovat představení v angličtině. :-)
 
p. učitelka Hanka
 
            

 

31. 10. - Animánie

Po prázdninách jsme měli naplánovanou Animánii – Cirkus. Program byl zaměřený na pochopení principu animace jako kouzla oživení pomocí pohybu. Děti mohly realizovat animovaný film dle své fantazie a představ. Na úvod si s lektorkou popovídaly o tom, co je cirkus, zahrály si hru se živými fotografiemi, vytvořily si rekvizity a vrhly se na samotnou tvorbu. Vzniklo tak několik příběhů kouzelných cirkusů.

Už se těšíme, až uvidíme naše krátká videa.😊👌

p. učitelka Danča

        

25. 10. - Halloween

V úterý před podzimními prázdninami jsme se oblékli do kostýmů a slavili jsme Halloween. Nejprve jsme nachystali pohoštění na odpolední program v podobě mumií z párků a listového těsta, dále jsme doplňovali pracovní list s halloweenskou tematikou, poté jsme vyřešili halloweenskou únikovou hru na tabletech a zahráli si pár her. Odpoledne byl připravený program pro rodiče - vystoupení a průvod v okolí školy. Po návratu zpět bylo přichystané občerstvení, které vyráběly jednotlivé třídy. K dispozici bylo i ohniště na opečení buřtů a teplé nápoje. Počasí se vyvedlo, stejně jako celá akce. 🎃🧟👻

p. učitelka Danča

                   

24. 10. - Divadlo Alfa: Odysseus

Dnes jsme se vydali do Divadla Alfa na představení Odysseus. Zažili jsme dobrodružný a zábavný výlet do řeckých bájí. Viděli jsme zkonstruovaného trojského koně, obřího kyklopa, kouzelnici Kirké, mořské obludy Charybdis a Skylla nebo děsivé podsvětí. To vše byly nebezpečné nástrahy, které číhaly na Odyssea při cestě domů z trojské války domů do Ithaky. Představení bylo velmi zajímavé a chvilkami i celkem napínavé.

 
p. učitelka Danča
 
                                                        

19. 10. - Polanova síň: Hrady a zámky v Plzeňském kraji

Ve středu jsme se vydali do Knihovny města Plzně do Polanovy síně, kde pro nás bylo připravené zajímavé historické putování po hradu Radyně, zámku Kozel a dalších dominantních a šlechtických sídlech našeho kraje. Stručnou historií a pověstmi nás provedl pán, převlečený do dobového kostýmu a měl s sebou i svoji asistentku. V průběhu programu dětem sdělovali různé zajímavosti a na závěr byl pro dvě děti ze sálu  připravený malý vědomostní kvíz. Do něho se zapojila žákyně naší třídy, která nás naprosto skvěle reprezentovala. 😍

Děti se aktivně zapojovaly a se zájmem vyprávění poslouchaly.

p. učitelka Danča

 

                                                    

15. 10. - Podzimní dílna

Třetí říjnovou neděli jsme se v sobotu dopoledne sešli s některými dětmi a rodiči ve škole. Na programu jsme měli tvoření na téma podzim. Bylo připraveno hned několik stanovišť a vytvářel se např. svícen ze sklenice, zápich do květiny, papírová dýně, sovička ze šišek nebo podtácek pomocí ubrouskové techniky. Pro návštěvníky bylo přichystané i malé občerstvení.

Moc jsme si to všichni užili!😊

p. učitelka Danča

 

                                                

 

6. 10. - Projekt Medové snídaně

Dnes se děti z 1. a 5.třídy zúčastnily besedy na téma Medová snídaně s paní Mgr. Alenou Machovou z Losiné. Paní Machová si pro děti připravila zajímavou prezentaci a také s sebou přivezla na ochutnávku různé druhy medů. Děti se dozvěděly základní informace o historii včelařství, o vzniku a správném zpracování medu a také o tom, jaké výrobky můžeme z pravého včelího vosku vyrobit. Celá akce se velmi vydařila a dětem se moc líbila.

p. učitelka Danča

 

                                                               

29. 9. - Beseda s PČR: Netolismus

Ve čtvrtek nás navštívila příslušnice městské policie s velmi zajímavou a přínosnou besedou. Vysvětlila dětem pojem netolismus a upozornila je na rizika s ním spojená. Ukázala dětem nástrahy a nebezpečí sociálních sítí a dopady závislosti na on-line hrách. Poukázala také na kybergrooming - získání důvěry oběti a následné vylákání na schůzku. Zmínila také, aby děti nikde nezveřejňovaly citlivé údaje, střežily své účty a měly je dobře zabezpečené. 

Bylo to moc fajn a děti beseda zaujala.

p. učitelka Danča

                                   

8. 9. - Parkour

Dnešní tělocvik jsme strávili poněkud netradičně. Navštívili jsme parkourovou halu In Motion Academy v Plzni, kde nám zkušení trenéři připravili ukázkovou lekci. Nejprve byly děti poučené o bezpečnosti a následně se mohly pustit do úvodní rozcvičky, kdy skákaly snožmo, po jedné noze, s meziskoky apod. Byly pro ně nachystané i všemožné překážky, které překonávaly různými styly skoků a kdo si troufl, mohl provést i nějaký ten trik. Následně měly děti překonat okruh a nedotknout se podlahy. Okruh měl lehčí i těžší variantu a bylo na každém, jakou cestu si zvolí. Na závěr hodiny si každý mohl skočit do bazénu plného molitanových kostek. 

Děti odcházely nadšené a třeba se nám ještě někdy poštěstí parkour halu znovu navštívit. 👍

p. učitelka Danča

                           

 

1. 9. - První školní den

Dnes jsem se po prázdninách opět všichni shledali a je to pro nás tak poslední společný návrat do lavic, protože jsou z dětí již páťaci. Třídu jsme si ponechali z minulého roku, a tak nikdo po chodbě nebloudil a nemusel ji hledat. Popovídali jsme si o zážitcích z léta, rozdali nové učebnice a sešity, vytvořili pravidla a tím považujeme tento školní rok za zahájený. 😊

p. učitelka Danča

                                                                                                     

 

30. 6. 2022 - Předávání vysvědčení

A je tu poslední den tohoto školního roku! Všichni jsme ho již s nadšením očekávali a těšili se na zasloužený odpočinek. Rozdali jsme si vysvědčení, slovní hodnocení a dárečky, popovídali si o plánech na prázdniny a na dva měsíce se rozloučili - prázdniny mohou začít! 🙂

Přeji nejen dětem, ale i rodičům, hezké a pohodové léto plné zážitků a odpočinku.

p. učitelka Danča

                                                                          

29. 6. 2022 - ZOO Plzeň

Jako poslední jsme v tomto školním roce navštívili zoologickou a botanickou zahradu v Plzni. Jelikož je areál obrovský, nezvládli jsme ho projít celý. Zastavili jsme se například v Africe, viděli jsme také lvy, tučňáky, plazy, primáty, medvědy apod. Děti plnily po cestě různé pracovní listy. V amfiteátru probíhají pravidelné sokolnické ukázky, které jsme také zařadily na náš program a moc se nám to líbilo. Mohli jsme se podívat i na měsíční mláďátka poštolek. Počasí nám dle předpovědi nemělo přát, ale začalo pršet až když jsme opouštěli ZOO. Byl to moc fajn výlet! 🙂

p. učitelka Danča

                    

 

27. 6. 2022 výlet na Rotundu sv. Petra a Pavla (Starý Plzenec)

V posledním týdnu rádi „výletíme". Dnes jsme se konečně vypravili na dlouho plánovaný výlet na Rotundu sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci. Ráno jsme vyrazili vlakem směr Starý Plzenec. Po dojezdu na nádraží jsme se vydali k rotundě. Cestou nás čekalo několik úkolů - domalovat druhou půlku rotundy, vypracovat nákres základů kostela sv. Vavřince a zodpovědět několik otázek k románskému slohu. Jelikož bylo dnes opravdu horko a zvládli jsme všechny připravené úkoly, zasloužili jsme si zmrzlinu. A hurá zpět do školy! 🙂

p. učitelka Danča

 

                                  

 

20. - 24. 6. 2022 Škola v přírodě Lubenec

pondělí

Posíláme pozdravy ze školy v přírodě! Letos jsme vyrazili do nového prostředí - Lubenec. Po příjezdu do areálu jsme se ubytovali, šli si projít nový areál a seznamovali se s naší animátorkou Luckou. Následně jsme se posilnili dobrým obědem a chviličku si odpočinuli. Po odpoledním odpočinku jsme si zahráli hru, která nás uvedla do příběhu spojeného s Římem a gladiátory. Poté jsme se vydali do lesa, abychom prozkoumali okolní terén a zahráli jsme si různé hry v areálu. Zatím se nám tady líbí! 👍
 
                                                    
 
 
úterý
 
Dnes jsme si vydali prozkoumat nedalekou nádrž Lubenec. Strávili jsme tam celé dopoledne. Nádrž jsme obešli dokola a po cestě poznávali rostliny a živočichy na připravených kartách. Zahráli jsme si i nějaké pohybové hry jako například Cukr, káva, limonáda,...K obědu byla nachystaná rajská s knedlíkem a poté následoval polední klid. Na odpolední program děti vyrazily do lesa, kde prověřily paměť při hře Mříže a vědomosti při Věštkyni. Poté se rozdělily do skupin a zaběhaly si při hře Mise nálepka. Po večeři si ještě vyzkoušely týmovou kooperaci při hře Indiánská pošta. Na závěr nabitého dne se nachystaly do postýlek na zasloužený spánek.
 
         
 
středa
 
Po probuzení do dnešního dne na nás čekala výjimečná snídaně v podobě švédských stolů. Na dnešní dopoledne byla naplánovaná stopovačka, kdy jsme vytvořili trasu pro pátou třídu a následně ji s nimi prošli a plnili spoustu zajímavých úkolů. Také jsme se nadále věnovali přírodě a děti měly mezi stromy nachystanou běhací hru, kdy hledaly správné odpovědi ke kvízům. K obědu bylo dnes nachystané kuře na paprice s těstovinami. Po poledním klidu si děti převzala slečna vychovatelka Lucka a zahráli si hru Minecraft na rozvoj strategie a plánování, poté se převlékli do kostýmů a mohl začít karneval. Zatancovali si a následně si naplnili břicha koblihami. Komu nestačily koblihy, mohl si dát ještě frankfurtskou polévku. Po večeři děti čekal volnější program v podobě sportovních her. A až se setmí, čeká nás ještě malé překvapení. 🙂
 
                           
 
 
čtvrtek
 
Poslední den pobytu jsme jako každý den začali snídaní. Následně jsem zůstali v areálu a na děti čekala Zálesácká bojovka, při které plnily různé úkoly a musely vyluštit tajný kód. Poté si pro nás pátá třída připravila stopovačku, kde jsme plnili spoustu zajímavých činností. Rozřazovaly živočichy a rostliny dle společenstev, luštily vzkazy apod. K obědu pro nás byl připravený tzv. "kašpárek" - kaše s párkem. Po poledním klidu nás čekaly další finálové sportovní hry. Na závěr odpoledne bylo vyhlášení celopobytové hry, naše skupina (4. a 5. třída) skončila na krásném 1. místě, a tak měli všichni obrovskou radost! Na večeři byl pro nás připravený výtečný raut. Po večeři následovala tradiční diskotéka.
 
                                            
 
 
 
15. 6.  Na dvoře Rudolfa II. - 2. část (alchymie)
 
Dnes jsme se pustili do druhé části projektu Na dvoře Rudolfa II. - Alchymisté. Projekt začal v chemické laboratoři, kde děti musely oslovit tajemného alchymistu. Následně od něj dostaly šifru a pustily se do luštění. V řešení šifry se dozvěděly, že se musí dostavit na dvůr Rudolfa II. Tam si každý našel svou zkumavku s roztokem, který mu prozradil, do které skupiny se dnes zařadí.
 

Skupina s p. učitelkou Dančou
Na úvod jsme pracovali s pojmem alchymie - co to vůbec je. K tomu jsme využili kartičky, na kterých bylo několik pojmů, které souvisely nejen s pokusy. Nejprve jsme míchali barvy s pomocí potravinářských barviv. Na prolínání jsme využili kuchyňské utěrky. Každá skupinka měla svoje barvy a před koncem dnešního bádání a zkoumání jsme se podívali, co komu vyšlo. Dále jsme vyzkoušeli lávovou lampu, která některé z nás velmi nadchla. Chtěli jsme ještě vyrobit Pythagorův pohár, ale bohužel jsme to nestihli a tak jsme ho zhlédli alespoň na videu. Zkoumali jsme některé věci pod mikroskopem, např. zrnko máku, různá vlákna (bavlna, polyester, nylon), části hmyzu (nožičky, křídla) a třeba i kávu nebo čaj. Navštívili jsme také skupinu p. učitelky Romči, kde nám ukázali fluorescenci chlorofylu a svítící tonic.

Skupina s p. učitelkou Káťou
Jelikož se alchymisté pokoušeli vyrobit zlato, kámen mudrců a objevit elixír mládí, rozhodli jsme se investovat do zlata a řešením logických a matematických úloh tak získávat zlaté valounky. Za ty se daly nakoupit ingredience hned na 5 pokusů. Pracovali jsme se silnými kyselinami i hydroxidy, a to řádně poučeni a vybaveni brýlemi a rukavicemi. Ostatním skupinám jsme tak prezentovali kouzlo s mizející methylenovou modří, proměnili jsme vodu ve víno a zpět nebo třeba nechali zahalit třídu třaskajícím dýmem či hustou pěnou. Nakonec jsme prozkoumali kyselost a zásaditost, barvu indikátorů a bouřlivou reakci bicarbony a kyseliny octové (po které jsme museli umýt i okno).

Na závěr dopoledne jsme se všichni sešli a probrali, co se každý během dne dozvěděl a zažil.

                                                        

 

14. 6. Dům historie Přešticka a návštěva požární stanice
 
V úterý nás čekal plánovaný výlet vlakem do Přeštic. Navštívili jsme Dům historie Přešticka, kde byl k vidění původní kupecký krám, který byl okomentovaný poutavým výkladem a názornými ukázkami. Po přesunu do prvního patra na děti čekala expozice řemesel jako například kovářství, řeznictví, kožařství apod. Byl zde vystaven i funkční věžový stroj, který děti musely klikou natáhnout, aby vůbec fungoval. Poté jsme se přesunuli na požární stanici v Přešticích. Po cestě jsme potkali stánek se zmrzlinou a tak byla nutná krátká zastávka. Když jsme snědli lahodnou zmrzlinu, již nám nebránilo nic v tom, navštívit místní profesionální hasiče. Připravili si ukázku své zásahové techniky, ukázali také dětem, jak probíhá příprava hasiče na výjezd. Na závěr natáhli hadice, pustili vodu a každý si mohl vyzkoušet práci s hasičskou proudnicí. 
 
Moc jsme si to všichni užili - počasí se povedlo, dozvěděli a viděli jsme mnoho nového!
 
paní učitelka Danča
 
 
 
      
 
 
 
 
31. 5.  Západočeské muzeum - Obrazy z dějin Staré Plzně
 
Dnes jsme se spolu s 5. třídou vydali do Západočeského muzea. Čekala tam na nás expozice Obrazy z dějin Staré Plzně - příběh založení a slávy staré Plzně. Program byl zaměřen na období 10. – 13. století s odkazem na vývoj přemyslovského státu. Forma vyprávění byla přizpůsobena věku dětí. Vyprávění bylo doprovozeno pracovními listy, které ilustrovaly jednotlivé etapy vývoje staroplzeňského hradiště.  V závěru jsme si mohli projít celou expozici Historie. 
 
Děkujeme za skvělý program!
 
paní učitelka Danča
 
                          
 
26. 5. Jarní slavnost
 
Ve čtvrtek jsme se všichni viděli na Jarní slavnosti, kde Vám děti předvedly svá natrénovaná vystoupení. Myslíme si a určitě nám dáte za pravdu, že se všechna vystoupení povedla a děti si to užily! 
Po vystoupeních bylo pro Vás připraveno občerstvení a pro děti stanoviště, kde si mohly vyzkoušet spoustu věcí! 
 
Ještě jednou chceme všem poděkovat za občerstvení, které jste přinesli a hlavně za to, že jste přišli! 😊
 
 
                        
 

9. 5. DEPO - Vzhůru do oblak 

V pondělí jsme se vydali spolu s 5. třídou do DEPA. Čekala nás tam expozice s názvem Vzhůru do oblak. Společnou cestou jsme se dozvěděli něco o zákonitostech létání ať z hlediska biologie, fyziky nebo inženýrství, z pohledu historie i současnosti. Zamysleli jsme se také nad budoucností letectví, létajících aut nebo dobývání vesmíru. Nastínili jsme také témata jako technologický vývoj a jeho ekologické dopady. 

Expozice byla moc hezká a mohli jsme si toho spoustu prakticky vyzkoušet. 🙂👍

paní učitelka Danča

         

 

28. 4.  Na dvoře Rudolfa II. - 1. část 

Dnes jsme se přenesli do dob minulých, na dvůr Rudolfa II. Sám Rudolf II. nás přivítal proslovem o tom, že je český lid zručný, a proto by jej rád uvítal na svém dvoře. Jak už tomu ale bývá, museli jsme projít určitou zkouškou. Pomocí šifry jsme se dostali do učebny, kde jsme si museli najít ruličku se svým jménem. V každé ruličce se skrýval obrázek, který nás rozdělil na tři cechy - lékařství, astronomie a umění. 

Umění 

Na úvod jsme zapátrali v paměti a vrátili se zpět do prvního pololetí vlastivědy, kde nás už tenkrát zaujala Rudolfova podobizna ztvárněná z ovoce a zeleniny od známého G. Arcimbolda a pokusili jsme se o napodobení tohoto díla. Poté jsme se zabývali životem Rudolfa II. ohledně umění na jeho dvoře, kdy jsme rozšířili slovní zásobu o spoustu nových slov. Zúčastnili jsme se, stejně jako předchozí skupiny, i hledání souhvězdí pomocí speciální fixy a UV světla. Ke konci jsme si dali malou rozcvičku v podobě hledání příkladů po škole a řešení šifry, která nám dala zabrat více, než jsme čekali, ale v závěru se nám jí povedlo odhalit. Jako poslední jsme vyrobili barevné proužky našich umělců na časovou osu a vyřešili záludnou slovní úlohu.

Astronomie

Rodokmen Rudolfa II. čekal i nás. Ale v těžší verzi včetně prababiček, zeťů a tchyní. Bylo třeba vypočítat či dořešit i všechna data a připravit se tak na práci s časovou osou. Ta byla bez měřítka, se kterým nám pomohl věk Tychona Brahe. Následovaly modely uspořádání sluneční soustavy (geo a heliocetrické) a hvězdná bojovka s UV baterkou a luminolem. Na osu se dostaly další astronomické osobnosti a naše znalosti se rozšířily o důležité objevy. Ke konci jsme si vyzkoušeli hvězdářksý teleskop a sestavování vlastního dalkohledu pomocí čoček. Závěrečným hitem byla výroba nenewtonovské kapaliny, se kterou si rád pohrál snad každý.

Společným překvapením bylo mobilní Planetárium, které přijelo k nám do školy. Atmosféra uvnitř byla skvělá a dozvěděli jsme se další fakta o Vesmíru a astronomii.

Bylo to moc fajn a už nyní se těšíme na příště! 🤩

                       

 

13. 4. Velikonoční projekt

Středeční den jsme věnovali projektu, který byl zaměřený na Velikonoce. Zabývali jsme se zvyky a tradicemi v ČR. V úvodu jsme se podívali na krátké video, ve kterém bylo velmi hezky shrnuto, proč a jak se Velikonoce slaví, děti se pak následně pustily do vypracovávání křížovky a šifer. Vyrobili jsme si také papírovou kraslici, na které bylo vysvětleno pojmenování všech dnů a ke každému dni děti plnily nějaký úkol. Zahráli jsme si také velikonoční AZ kvíz, který děti moc bavil a díky vzájemné spolupráci vždy porazily soupeře. V další části si děti pomocí vajíček s probranou látkou zopakovaly dané jevy a každé správně vypracované vajíčko si mohly nalepit do velikonočního opakovacího košíku. Na závěr jsme si vyrobili "opeřené" kuře z vlny.

Byl to moc fajn strávený den! 🐰🐥

paní učitelka Danča

                    

 

 

6.4. Velikonoční jarmark

Ve středu v odpoledních hodinách proběhl na pozemku školy Velikonoční jarmark. Na výběr byla velká škála výrobků, na kterých se podíleli žáci naší mateřské a základní školy, ale i paní učitelky. Návštěvníci mohli okusit i něco na zub z vlastní výroby a zapít to kakaem. Výtěžek z této akce 23 000 Kč bude dorovnán  ZŠ a MŠ  na částku 30 000 Kč a  bude věnován na pomoc Ukrajině. 

Za pomoc při této akci bychom chtěli poděkovat vybraným žákům 4. a 5. ročníků, kteří se skvěle zhostili funkce obchodníků.
 
paní učitelka Danča
 
                                                       

 

2. 4. Velikonoční dílna

V sobotu se uskutečnila tradiční velikonoční dílna pro rodiče s dětmi. Zájemci o tvoření strávili celé dopoledne vyráběním. Letošní nabídka výrobků byla pestrá. Děti si za pomoci rodičů mohly vyrobit sádrové vajíčko, zápich do květináče, prošívanou mrkve na zavěšení, zajíčkové lízátko, velikonoční papírovou hru a závěsné vajíčko zdobené stuhami. Na závěr si mohli posedět a popovídat u variace slaného i sladkého občerstvení, ovoce a různých nápojů.

 

                                                               

31. 3. Divadlo ALFA - Tři mušketýři

Poslední březnový den jsme se vydali spolu se žáky 5. třídy do Divadla ALFA. Na programu byla maňásková groteska Tři mušketýři podle stejnojmenného románu Alexandra Dumase. Předlohou pro toto představení byla půlhodinová němá groteska Maxe Lindera z r. 1922. Ve výsledném „scénickém komiksu” byl kladen důraz na vizuální složku a akci, text měl „esemeskový” charakter a rozměr, zatímco funkci filmových mezititulků přebraly písničky, zpívané za živého doprovodu harmoniky, dud a bicích.

Originální zpracování děti zaujalo a s nadšením sledovaly celé představení. 🙂

paní učitelka Danča

 

        

 

17. 3.  GATE 4. + 5. třída

Shelly má narozeniny. A tak náš první GATE projekt začal velkou pizza párty. Ta se ale změnila v horor, když jsem rozklíčovali dopisy (logická hádanka) a zjistili, že na párty je infikované jídlo a někteří z nás se pravděpodobně nakazili Zombie virem…Nakažení šli tedy do karantény a my (přeživší) jsem začali plánovat, jak přežít co nejdéle. Nejdříve jsme si ujasnili terminologii krizových situací, pandemií, apokalyps, izolací a karantén. Poté nás čekalo vyhodnocování map hustoty obyvatel a jejich porovnávání s mapami kartografickými. Cílem bylo najít co nejvýhodnější místo k evakuaci a případnému přesunu do jiného státu. K evakuaci bylo k dispozici pouze jedno osobní auto, a tak i množství vybavení na cestu bylo omezeno na 4 věci ze 3 obchodů (logicko-strategická hra). Nutno dodat, že ačkoliv do auta by se 10 dětí a jeden řidič vešlo (prakticky vyzkoušeno), vybrané vybavení některých by umožnilo přežití jen několik týdnů. A protože počítáme i se situací kontaminace vody či nedostatku balené pitné vody, prakticky jsem vyzkoušeli filtraci “co dům dá” aneb přefiltrování odpadní vody pomocí několika v autě a okolí nalezených věcí. Po praktickém pokusu jsme namáhali hlavičky u Matematického Zombie Challenge a následovala operace mozku a jeho barevné označování dle jednotlivých oblastí a center. U oběda nás ale nečekaně přepadli Zombíci a obáváme se, že nákaze jsme tedy nakonec neunikli. Někteří Zombíci totiž nezakousli jen knedlík od oběda, ale i své nic netušící spolužáky. Celá skupina tak nakonec absolvovala závěrečné shrnutí a sdílení zkušeností společně a na závěr nechyběl ani výzkumný úkol pro náhodně vytvořené skupiny. Těšíme se tak na prezentace o zombí mravencích či např. o vzniku Zombie příběhů.

A příště? Další téma už se kuje. Tak se těšte.

paní učitelka Katka P.

                           

 

17. 3. Projekt - slovní druhy

Dnes jsme si pomocí tříhodinového projektu na slovní druhy zopakovali danou problematiku. Děti byly rozdělené do skupinek, kdy jejich úkolem bylo pracovat dle zadaných pokynů - čtení s porozuměním. Úkoly na sebe navazovaly, děti vytvořily moc hezké plakáty a současně si procvičily učivo. Poté následovala interaktivní část projektu, kdy jsme hráli různé hry na tabletech či interaktivní tabuli.

Za práci při projektu všechny moc chválím! 👍

paní učitelka Danča

                                               

 

17. 2. Animánie - Gramatika obrazem

Ve čtvrtek k nám opět zavítal tým z Animánie. Připravil si pro nás program s názvem Gramatika obrazem. S dětmi si nejprve v kruhu sdělili, jaké konkrétní téma je bude čekat - vyjmenovaná slova. Následně si děti připravily pomůcky k úvodní hře, kterou si společně zahrály a poté se vrhly na samotnou animaci. Animátoři jim rozdali do každé skupinky modelínu, notebook a snímací zařízení. Děti se ihned pustily do práce. Nejprve vytvořily rekvizity potřebné k tvorbě a nafotily snímky, které pak v programu na PC proměnily v animaci.

I dnes si děti praktickou animaci moc užily a těšíme se na finální výtvory, které nám budou zaslány.
 
paní učitelka Danča
 
              
    
 

23. 1. - 28. 1. Pobyt na horách

1. den

Hurá na hory! Tak znělo motto dnešního nedělního dopoledne. Vypravili jsme se na Špičák do hotelu Bohemia. Všichni jsme zvládli příjezd i vybalování. Na posílení nás čekala na oběd polévka a svíčková omáčka s knedlíkem. Po obědě jsme si chviličku odpočinuli a vydali jsme se na svah. Všichni krásně spolupracovali a pomaličku se rozjezdili. Po návratu jsme si odpočinuli a zašli si na večeři. Po večeři byl připraven večerní program - hra Znáš mě? a Město, jméno, zvíře, věc. Zahráli jsme si také některé seznamovací hry, abychom se lépe vzájemně poznali. A teď už dobrou noc, ať máme zase sílu na zítra! 🙂👍
 
p. učitelka Danča, Romana a Martina
 
 
2. den
 
Pondělí - další den našeho pobytu na zasněženém Špičáku. Ráno jsme se posilnili snídaní a vyrazili na svah. Zdatnější lyžaři se vydali na lanovku kotvu, ke které náleží delší a náročnější sjezdovka. Ti, kteří se na lyžích teprve učí nebo si ještě netroufli, byli na mírném svahu u pomy. Po dopoledním lyžování jsme se posilnili karbanátky s bramborami a chvíli si odpočinuli na pokoji, abychom nabrali sílu na odpoledne. Všem lyžování moc hezky šlo! Po uzavření vleků jsme se vrátili zpět na hotel, převlékli jsme se a šli jsme na večeři, na kterou pro nás byla připravena rajská omáčka. Po naplnění břicha jsme si ještě zahráli hru Lidské pexeso a vyřešili jsme různé kvízy a už hurá na kutě, ať máme dost sil na zítra! 🎿
 
paní učitelka Danča, Romana, Martina
 
 
3. den
 
Pro úterní den byl naplánovaný klidnější režim. Po včerejším vydatném lyžování to většina dětí uvítala. Ráno jsme si zašli na výbornou snídani. Posilnili jsme se a vydali jsme se na Čertovo jezero. Cestou jsme si užili spoustu zábavy a do hotelu jsme se vrátili patřičně znaveni. Po obědě jsme byli rádi za chvilku odpočinku. Na odpolední program jsme vyrazili ven. Zahráli jsme si nejrůznější hry na sněhu, postavili jsme si postavičky/sněhuláky a celkově jsme si sníh užívali. Po návratu jsme dali sušit oblečení a vydali jsme se na večeři. Po večeři jsme se tradičně sešli v kulturní místnosti a zahráli jsme si Z které země pocházím a  Pif paf bum! Zcela unavení jsme zalehli do postýlek a těšíme se na zítřejší lyžovačku. ❄⛄
 
p. učitelka Danča, Romana a Ivča
 
 
4. den
 
Středeční den začal budíčkem a výbornou snídaní. Zcela nedočkaví jsme se po snídani vypravili na svah. Celé dopoledne jsme prolyžovali. Po obědě jsme si odpočinuli a nazuli jsme zase lyžáky. Hráli jsme hry a pilovali jsme techniku lyžování. Po návratu do hotelu jsme odpočívali, četli jsme si a hráli jsme deskové hry. Na večeři jsme se posilnili řízkem a zamířili jsme do kulturní místnosti. Zahráli jsme si několikrát taneční štafetu a užili jsme si spoustu zábavy. A teď hup do postýlek! Nabrat sílu na poslední den! 🏂🎿🗻
 
p. učitelka Danča, Romana a Ivča
 
 
5. den
 
Poslední aktivně strávený den tohoto pobytu - čtvrtek. Ráno jsme obuli lyžáky, zacvakli se do lyží a vyrazili vstříc zážitkům. Dopoledne byl pro děti připraven soutěžní slalom, ve kterém poměřily své síly. Po vyčerpávajících výkonech pro nás byly nachystané šišky s mákem (pro některé jen s cukrem) a polední klid. Odpoledne na nás na svahu vykouklo sluníčko, a tak jsme si poslední jízdy na lyžích užili plnými doušky. Po návratu nás čekalo slavnostní vyhlášení vítězů slalomu a následně večeře. Po večeři jsme si zahráli krátký kvíz a šli si zabalit věci. Teď už se jen vyspat dorůžova a šťastně se vrátit domů. 🎿🗻
 
paní učitelka Danča, Romana a Ivana
 
                      
 

7. 1. Besedárium - Velká rodinná rada

Dnes jsme zavítali do světa finanční gramotnosti, kde jsme se rozhodně nenudili. Žáci pronikli do tajů a problémů finančních rozpočtů rodin Zombíkových, Hobitových, Vampýrových, Superhrdinových, Emzákových a Mumiových. Na příkladu těchto „typických" českých rodin se žáci seznámili se základními pojmy finanční gramotnosti a formou hry se pokusili sestavit finanční rozpočet své rodiny.  

Každá rodina měla své rodinné příslušníky, kteří měli své potřeby a sny. Každý z účastníků programu si vybral svou vlastní postavu, jejíž zájmy se pokusil prosadit, aby jeho postava byla co nejspokojenější. Formou hry se tak žáci seznámili s pojmy příjmu, zbytných a nezbytných nákladů. Seznámili se se základními finančními produkty a s možnými riziky nezodpovědného chování.

Děti si program skvěle užily! 🙂👍

paní učitelka Danča

                                  

22. 12. - Vánoční projekt

Poslední den školy v tomto kalendářním roce jsme měli možnost strávit velmi příjemně. Nejprve jsme se vánočně naladili pomocí krátkého videa a zadělali jsme těsto na dva druhy nepečených kuliček. Poté jsme se pustili do hry, ve které šlo o to, aby děti vypátraly, kam zmizely všechny dárky. Sbíraly indicie a v mapě hledaly místo, kde by mohly být. Při běhacím diktátu si děti skvěle protáhly tělo a vyzkoušely si, jak důležité je si práci správně zorganizovat. Těsto se mezitím uleželo a mohli jsme se pustit do tvoření kuliček, které se moc povedly a někteří si odnesli i pár vzorků na ochutnávku domů. Poslední společnou hodinu nastala nejvíce očekávaná chvíle - rozdávání dárečků. Zpestřili jsme si to ochutnávkou vánočního cukroví od spolužáků, uvařili jsme si čaj, zapálili frantíka a pustili koledy. 

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně zdraví, štěstí a pohodu. Moc děkuji za dárečky, udělaly mi radost! 🙂

paní učitelka Danča

          

14. 12. - Nocování ve škole

Dnes došla řada s nocováním i na nás. V 17 hodin jsme se všichni sešli u nás ve třídě, donesli si spacáky, karimatky a další potřebné věci a vydali se vstříc zážitkům úterní noci. Na rozehřátí jsme se věnovali deskovým hrám, které si děti přinesly. K večeři jsme si ukuchtili palačinky, po kterých jsme se olizovali až za ušima. Po večeři nás čekaly hry s roboty a iPady, které děti moc baví a díky přespaní jsme si je mohli půjčit i od ostatních tříd. Jako malé překvapení byla pro děti nachystaná mini diskotéka, kde měly možnost si zatancovat. Před spaním jsme si pustili film, při kterém se pomalu a jistě všichni uchýlili ke spánku. Ráno byl budíček v 6 hodin. Po probuzení se děti převlékly, uklidily si věci po spaní a byla pro ně nachystaná snídaně, za což moc děkuji všem rodičům, kteří se o ní postarali. Děkujeme také paní učitelce Romaně, která s námi tuto akci absolvovala.

A máme opět další skvělý zážitek do třídní sbírky! 🙂

paní učitelka Danča 

             

11. 12. - Vánoční dílna

V sobotu 11. 12. jsme si díky Vánoční dílně užili ve škole skvělou vánoční atmosféru. Žáci naší školy si mohli s rodiči/prarodiči přijít vytvořit drobné ozdoby a dekorace na svůj stromeček. V naší dílně jsme měli hned několik stanovišť pro vyrábění - vánoční ozdoba na kolíčku, výroba sypaného čaje, přáníčka všech druhů a závěsné dekorace. Po tvoření měli všichni možnost drobného občerstvení. Celé dopoledne bylo moc příjemné a věřím, že jsme si ho všichni moc užili! 🙂

paní učitelka Danča

        

9. 12. Muzeum loutek - Kameňačka z pytlíku

Ve čtvrtek jsme navštívili plzeňské Muzeum loutek, kde jsme se zúčastnili výtvarně-dramatického programu Kameňačka z pytlíku. Nejprve bylo pro děti přichystané krátké maňáskové divadlo, kdy zvířátka vařila polévku, kterou měly děti možnost po skončení představení i ochutnat. Byla zřejmě velmi dobrá, protože si někteří přidali dokonce 3x. 😀 Po malém občerstvení se děti pustily do vyrábění svého vlastního maňáska z papírového pytlíku. Každý si mohl vyrobit 2 zvířátka, která vystupovala v představení. Po dokončení výroby jsme se přesunuli do horní části muzea, kde byly dětem představeny různé typy loutek. Bylo tam i malé jeviště, na kterém měly možnost si vyzkoušet zahrát krátký příběh. Jako první si zvolily Popelku, následoval pomotaný Krteček s Jů a Hele a na závěr nám poslední skupina zahrála představení, kde vystupovali jen samí čerti. 

Tento různorodý program se nám všem moc líbil! 🙂

paní učitelka Danča

                    

2. 12. - Svíčkárna Rodas

Dnes jsme s páťáky vyrazili do Litic. Ptáte se, co tam? Přece do Svíčkárny Rodas. V místnosti Svíčkárny nás ihned přivítala krásná vůně vonných solí. Společně jsme si vyrobili stolní svíčky, voskovou ozdobu s poutkem na zavěšení a nakonec jsme si naplnili sáček mořskou koupelovou solí s esenciálními oleji. Na závěr jsme si pustili krátké video o výrobě svíček a mýdel. Celý program jsme si všichni užili a odnesli jsme si krásné dárečky. Snad udělají všem obdarovaným radost! 

Děkujeme, bylo to prima! 🙂

paní učitelka Danča

                        

9. 11. Animánie - Animujeme reklamu

V úterý nás navštívili lidé z Animánie, kteří si připravili program Animujeme reklamu. Nejprve dětem promítli již vytvořené reklamy a rozebrali je s nimi - co reklama obsahuje, jak by měla vypadat, koho má oslovit apod. Poté se děti rozdělily do skupinek a vrhly se na vytváření své reklamy. Jejich úkolem bylo vymyslet poutavý slogan, najít si vhodné rekvizity a pustit se pomocí focení, přesunů předmětů a vkládání fotek do programu do samotného animování. Děti tvorba moc bavila a s nadšením pracovaly celé 4 hodiny.

Určitě jsme animaci nevytvářeli naposledy. 🙂

paní učitelka Danča
 

        

  

2. 11.  Divadlo Pluto - Nářečí v pohádkách, písničkách a říkadlech

Dnes jsme navštívili divadlo Pluto, ve kterém jsme měli možnost se podívat na program Nářečí v pohádkách, písničkách a říkadlech. Představení bylo zaměřené na české a moravské nářečí. Začali jsme u nás v Plzni a postupně se dostali přes celé naše území - České Budějovice, Krkonoše, Ostrava a Brno. Okrajově jsme zavítali i Slovensko, protože toho má s naším jazykem mnohé společné. Celý program byl provázen krátkými básničkami, písničkami a příběhy z dané oblasti. 

Představení bylo velmi zajímavé a vtipné. 🙂

paní učitelka Danča

                  

26. 10. - Halloween

V úterý před podzimními prázdninami proběhl projekt zaměřený na Halloween. Přestrojili jsme se do kostýmů, připomenuli si stručnou historii či tradiční zvyky a pustili se do plnění úkolů s Halloween tematikou. Počítali jsme, doplňovali cvičení, hráli Kahoot! a Kdo je kdo?, řešili únikovou hru a také jsme vyrobili dobroty pro rodiče v podobě slaných pavoučků. Na odpolední program děti nacvičily krásné vystoupení pro své blízké, vzaly je do průvodu a pohostily je "dobrůtkami". 

Moc jsme si to všichni užili a těšíme se na další společnou akci! 🙂👻🎃

paní učitelka Danča

              

 

14. 10. - Den zvířat

Dnešní den byl v celé škole dlouho očekávaný - nastal projektový den - Den zvířat. Každý si mohl přinést svého domácího mazlíčka živého nebo plyšového, fotografie nebo videa. První hodinu jsme si představili ve třídě, kdo co má doma a hurá na obchůzku do jiných tříd. Viděli jsme několik morčat, želv, křečků a dokonce i strašilku. Po svačině byl pro děti připravený projekt. Zjišťovaly statistická data domácích mazlíčků ve třídě, vyhledávaly informace v textu o péči o jednotlivá zvířata, zahrály si různé hry, poznávaly zvuky zvířat, dozvěděly se některé rekordy ze světa zvířat a na závěr dne si z geometrických tvarů zvíře vyrobily.
 
paní učitelka Verča
 
                    
 

22. 9. 2021 - BESEDÁRIUM - Houstone, máme problém!

Dnes děti 3. a 4.třídy vyrazily na dobrodružnou a především ale matematickou misi. Žáci se stali astronauty, kteří se vydali na cestu do vesmíru. V doprovodu těch nejzkušenějších se vydali hledat vhodnou planetu, kam by se mohlo lidstvo přestěhovat. Děti plnily hravou formou nejrůznější matematické úlohy, které byly zaobalené do vesmírného tématu. Mnozí tak ani nepoznali, že si během cesty do vesmíru procvičují matematiku.
 
Program byl velmi pěkně připravený a všichni astronauti se dostali do cíle!
 
paní učitelka Verča
 
              
 

13. 9. 2021 - Návštěva Hvězdárny v Plzni

V pondělí jsme s dětmi v rámci hodin přírodovědy a učivu o Vesmíru navštívili Hvězdárnu Plzeň. Pro děti byl připravený program o Sluneční soustavě, kde se dozvěděly základní informace. Například o tom, jak planety dělíme, jaké mají přirozené družice či jaká další tělesa ve Sluneční soustavě najdeme. Také se seznámily s fázemi Měsíce nebo se základními souhvězdími. Největším zážitkem bylo pozorování hvězdářským dalekohledem. Děti mohly vidět skvrny na Slunci a také jeho erupce. Celý program byl moc pěkný.

paní učitelka Verča

              

 

1. 9. 2021  - První školní den 

Dnes jsme se opět všichni setkali v lavicích po prázdninách, které utekly jako voda. Tento rok jsme se přestěhovali do jiné třídy, tak se někteří do školy těšili o to více.  Už se nemůžeme dočkat zítřka, až si budeme vyprávět prázdninové zážitky. Ve čtvrté třídě nás čeká spoustu nového - tak vzhůru za zážitky a poznáním. 🙂

paní učitelka Danča

                                                              

 

30. 6. 2021 - Vysvědčení

Letošní školní rok se uchýlil ke konci, vysvědčení je rozdané, dárečky předané a prázdniny mohou začít!
Přeji nejen dětem, ale i rodičům, hezké a pohodové léto plné zážitků a odpočinku.

Mějte se fajn!

paní učitelka Danča

 

28. 6. 2021 - Školní olympijské hry

Poslední týden ve škole máme vždy rádi. Učení již máme za sebou, a tak většinu času trávíme spolu venku. Dnes jsme se vydali na stadion, kde jsme zažehli plamen Školních olympijských her. Děti si mohly vyzkoušet tyto disciplíny - vytrvalostní běh, skok do písku, štafetu, hod kriketovým míčkem za určitou vzdálenost, hod na cíl a sprint na 50 m.

Všichni podali skvělé výkony a sportovní dopoledne sklidilo velký úspěch! 🙂

paní učitelka Danča a Romča

                                    

                                                                      

 

21. - 25. 6. 2021 - Škola v přírodě - RS Máj Plasy

1. den

Dnes ráno jsme hned po testování vyrazili na školu v přírodě. Prošli jsme si areál, který většina z nás už velmi dobře zná, někteří jsou zde ale poprvé. Po obědě jsme si vybalili kufry, prozkoumali chatky, povlékli postele a děti vyrazily na program s vychovatelkami Kačkou a Zdenkou. Hrály různé hry, např. lidské tělo, kde se vždy dvojice musela chytit částí těla, která byla napsaná na lístečku, dále následovala hra Evoluce na téma Harry Potter. Ve volných chvilkách si děti mohly zahrát volejbal. Na závěr na ně čekalo osvěžení pod venkovními sprchami. 

Pondělní den jsme si moc užili a už se těšíme na zítra. 🙂

paní učitelka Danča

                    

 

2. den

Po propršené noci s blesky a hromy jsme se probudili do příjemného rána a počasí nám po celý den přálo. Dopoledne jsme strávili společně v areálu RS Máj a ponořili jsme se do základů kriminalistiky. Zahráli jsme si hry, které byly zaměřeny nejen na postřeh a fyzickou sílu, ale i na vymýšlení taktik a postupů. Také jsme si vyzkoušeli udělat otisky svých prstů a sledovat jejich rozdílnosti. K obědu jsme si mohli vybrat, zda máme chuť na rajskou nebo raději svíčkovou omáčku. Po poledním klidu si děti přebrali vychovatelé a hráli s nimi pexeso. Poté všichni společně odešli do lesa, kde hráli obrázkovou pantomimu a hru Kopírka.

I dnešní den byl moc fajn a zítra se vydáme hledat zločince!

paní učitelka Danča

                                      

 

3. den

Dnešní den jsme započali bufetovou snídaní, kdy byla na výběr větší škála potravin, než při běžné snídani. Nacpali jsme si břicha a počkali, až přejde déšť a vyrazili jsme na velkou výpravu, při které jsme hledali zloděje, který ukradl drahý prsten z klenotnictví. Na trase na nás čekalo 8 stanovišť, kde měly děti pomocí nápověd a výpovědí svědků přijít na lupiče. V průběhu pátrací akce jsme si udělali malou pauzu, kterou děti využily nejen ke svačině, ale i ke stavění domečků z přírodnin. Lupiče se povedlo úspěšně dopadnout, a tak jsme slavili úspěch. Po oběde si děti měly za úkol poklidit chatky a po poledním klidu odešly s vychovateli na připravený program. Hrály hru Poznej naši loď, Molekuly a Music stop. Po zábavném odpoledni přišel na řadu karneval zakončený koblížkovou párty. 

Dnešní den byl opravdu parádní a všichni doufáme, že nás koblížky v břiše v noci moc nepozlobí! 🙂

paní učitelka Danča

               

                                                                                 

4. den

Po propršené noci jsme se obávali, zda budeme moci vyrazit na plánovaný výlet do ZOO Plasy. Počasí se naštěstí umoudřilo, a tak jsme ihned po snídani vyrazili. V areálu bylo nejen mnoho druhů zvířátek, ale také 18 jamek na minigolf z různých kontinentů světa. Při odchodu jsme se zastavili v suvenýrech, kde si mohly děti koupit něco na památku. Po obědě a následném poledním klidu si děti klasicky přebrali vychovatelé a hráli s nimi různé hry. Když se dostatečně vydováděly, následovalo balení kufrů a úklid chatek. K večeři byl pro nás připravený bohatý raut. Na závěr je pro děti přichystaná malá diskotéka a jako hřeb večera nás čeká ohňostroj. Zítra po snídani nás naberou autobusy a míříme domů.

Bylo to tu super a moc jsme si to všichni užili!!!!! 😍🙂

paní učitelka Danča

        

 

11. 6. 2021 - ANIMÁNIE - Staré pověsti české

Na závěr tohoto týdne se děti zúčastnily programu od Animánie, který probíhal v naší třídě. Děti si vyzkoušely vytvořit vlastní animaci, která souvisela s příběhy z českých pověstí. Nejprve si s lektory pověsti rozebraly v kruhu, následně si pomocí dramatizace příběhu formou živých obrazů přiblížily schopnost vyjádřit děj obrazem a porozumět mu. Vyrobily si loutky a rekvizity a oživily je rozpohybováním obrazů - technikou ploškové animace. Bylo vidět, že děti tvorba velmi zaujala a samy se divily, že čas utekl jako mávnutím proutku. Už se všichni těšíme na finální video, kde budou všechny dnešní animace zaznamenané. 🙂

paní učitelka Danča

         

 

8. 6. 2021 - Lobezský park

Dnes jsme společně se 4. třídou vyrazili do Lobezského parku strávit zde sportovní dopoledne propojené s poznáváním přírody. Vyzkoušeli jsme zde všechny možné atrakce - např. dlouhé skluzavky, průlezku ve tvaru lodi s lanovou houpačkou, trampolíny, maják apod. Prošli jsme park a plnili spoustu úkolů, které byly laděny do přírodovědného tématu. Počasí nám přálo, a tak jsme se mohli osvěžit u jezírka a brouzdaliště. Výlet jsme si všichni moc užili a bylo moc fajn být společně i mimo školní budovu a trošku si zaskotačit. 🙂

paní učitelka Danča a Romana

                               

 

25. 5. 2021 - Tajuplný les

Dnes jsme společně navštívili DEPO 2015, kde nyní probíhá interaktivní výstava s názvem Tajuplný les. Dostali jsme magické hůlky, díky nimž jsme mohli oživovat různé části expozice a jednotlivé instalace. Do světa fantazie jsme vstoupili králičí norou a ocitli se na dně rybníka, kde bylo úkolem z něj odstranit nepořádek a pochytat rybky. Objevovali jsme tajemství začarovaných tůněk či svítících programovatelných stromů. Vyzkoušeli jsme si také kouzlo Ubrousku prostři se a nasimulovali si pořádnou bouřku s blesky i zvuky, které nám jsou známé. Zavítali jsme do psychedelického pralesa a procházeli se magickou krajinou jako z Avatara. Na výstavu s námi šla i naše bývala spolužačka a kamarádka Varvarka, která tu je nyní na návštěvě. Děti si to moc užily a byly smutné, že čas zde utekl velmi rychle a musíme se vrátit zpět do školy. 

PS.: Kdopak nám to svištěl na skluzavce takovou rychlostí, že nebylo možné ho zachytit na fotografii? 😀

paní učitelka Danča

                

 

                                                                               

 

4. 5. 2021 - Moje cesta na svět

Dnes k nám zavítala paní lektorka Kristýna, která se snažila dětem citlivě otevřít komunikaci o vzniku našeho života, prenatálním období a narození. Děti beseda velmi bavila, dozvěděly se spoustu nových informací a Kristýna jim objasnila nejasnosti, které je v průběhu napadly. Děti si prohlédly růst plodu na názorné pomůcce, kterou s sebou Kristýna měla. Ukazovala jim také zajímavá videa k tomuto tématu. Byly to skvěle strávené dvě vyučovací hodiny.

paní učitelka Danča

                     

                                                                                                             

 

 

12. 4. 2021 - Konec distanční výuky a návrat do školy

Tak už jsme se konečně dočkali a jsme opět zpátky v lavicích. Všichni jsme se moc těšili, protože 3 měsíce za počítačem byly pro všechny velmi dlouhé. Mimo naplánované hodiny výuky jsme i nadále vařili, pekli, četli si. Měli jsme i on-line návštěvu v hodině prvouky, kdy dětem člen IZS řekl mnoho zajímavostí a odpovídal jim na jejich záludné otázky. V rámci Velikonoc jsme si upekli beránka a udělali si tematickou hodinu plnou velikonočních her a aktivit. První školní den (po distanční výuce) byl pro nás celkem náročný, protože jsme byli zvyklí déle spát a mít větší "pohodičku", ale věřím, že postupem času se zaběhneme do starých kolejí a vše nám půjde jako dříve. Při distanční výuce děti pracovaly velmi dobře a zaslouží si obrovskou pochvalu! 

Jsme moc rádi zase spolu a doufáme, že už se nebudeme muset vracet zpět za své počítačové obrazovky! 🙂

paní učitelka Danča

                                                           

                  

 

 

4. 1. 2021 - ??? - Distanční výuka

V novém kalendářním roce jsme se zatím, bohužel, nemohli podívat do školy, a tak žijeme převážně virtuálně. Dopoledne se učíme podle daného rozvrhu a občas pořádáme i dobrovolná odpolední on-line setkání, kdy něco vyrábíme, vaříme či pečeme. Zvládli jsme si udělat i malý on-line karneval a parádně jsme si ho užili. Zpestřujeme si toto období různými hrami a únikovkami a děti to moc baví. Občas nás samozřejmě potrápí nejeden technický problém, ale nás už to nerozhodí!! Dětem začínají jarní prázdniny a já jim přeji, aby si je, i přes nynější situaci, moc užily, odpočinuly si a načerpaly sílu a energii na další práci. Za distanční výuku je musím MOC pochválit!

Po prázdninách na viděnou, už teď se těším na naše netradiční úterý! 🙂

paní učitelka Danča

                              

 

                                                          

 

 

18. 12. 2020 - Vánoční projekt

Poslední školní den roku 2020 jsme se vánočně naladili. Plnili jsme různé pracovní listy s vánoční tématikou, hráli jsme vánoční hry, povídali jsme si o tradicích, pouštěli jsme lodičky z vlašských ořechů, krájeli jablíčka, zahráli si únikovou hru se sobíkem a vyrobili svíčky ze včelích plátů. K tomu všemu jsme poslouchali zvuky vánočních koled a do nosu se nám linula vůně františka. Na závěr dne jsme si předali dárečky. Všichni z nich měli obrovskou radost a dnešní den si skvěle užili. 

Přeji všem klidné prožití vánočních svátku, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2021!

Po prázdninách na viděnou🙂

paní učitelka Danča

                                                                          
                                                                                                                     

 

30. 11. 2020 - Návrat zpět do školy

Dnes jsme se opět setkali v lavicích "face to face", což značí, že nám konečně skončila distanční výuka. Děti po celou dobu on-line výuky moc hezky pracovaly, za což je musím velmi pochválit. Čím déle distanční výuka probíhala, tím více na dětech bylo vidět, že jejich nadšení opadá. Držely se ale statečně a vše skvěle zvládly. On-line dny jsme si obohatili různými výzvami (Halloweenská, listopadová) i tvořivou dílničkou, při které jsme si vyrobili papírový adventní věnec. Do školy jsme se už všichni těšili a jsme rádi, že se můžeme zase každý den potkávat v naší třídě. Shodli jsme se ale na tom, že přeci jen v něčem byla on-line výuka lepší - mohli jsme déle spát. 🙂 

Velké poděkování za distanční výuku patří i rodičům! 🙂

paní učitelka Danča

                                                            

                                                                          

17. 9. 2020 - Čtvrtý den ŠvP

Ve čtvrtek jsme se domluvili s druháky a vyrazili na společnou mini túru do přírody. Po cestě bylo nachystáno spoustu aktivit. Hráli jsme různé hry a objevili spoustu nového. Nechyběl ani souboj ve sbírání šišek, ve kterém jednoznačně zvítězili druháci. Na závěr společného dopoledne jsme využili místní multifunkční hřiště, kde si to všichni moc užili. Po poledním klidu děti vyrazily do prostorů areálu a hrály tematické a pohybové hry, poté pomalu začaly balit. Večer byl pro nás všechny připravený vynikající raut a následně program, který se dětem moc líbil!! :)

paní učitelka Danča 

                                   

                            

 

16.9. 2020 - Třetí den ŠvP

Ve středu jsme se zaměřili na naše tělo a hlavně smysly. Téma bylo opět zašifrované pomocí Morseovy abecedy. Využili jsme k tomu spoustu her a pomůcek (optické klamy, hra Čichaná, kartičky se slovy, ovoce, hudba ...). Hra Čichaná děti moc bavila, mohly okusit na 50 druhů různých vůní. Bavilo je také pozorovat optické klamy. Na závěr jsme si dali procházku cca 3 km a po cestě pozorovali přírodu a hráli hry. Odpoledne děti vyrazily do lesa stavět domečky z mechu a přírodnin, poté si zahrály pohybové hry. Když se vrátily z přírody, bylo pro ně připravené překvapení v podobě maškarní a koblížkové párty. Moc si to tu všichni užíváme, počasí nám přeje a je to tu super!! :)

paní učitelka Danča

                                          

                                             

 

15. 9. 2020 - Druhý den ŠvP  

V úterý nás čekal další zábavný den. Dopoledne jsme nejprve vyluštili šifru zapsanou Morseovou abecedou, která nám prozradila, že se budeme dnes zajímat hlavně o rostliny a přírodu. Dále jsme si netradičně zasoutěžili s vodou (viz foto). Při poledním klidu holkám nedal spát nepořádek v pokojích, a tak vzaly úklid do svých rukou. Odpoledne děti hledaly poklad. Na pomoc jim sloužily kartičky, ze kterých skládaly příběh, aby se k pokladu dostaly.

paní učitelka Danča

 

                                                                              

                                                                                                        

  

14. 9. 2020 - První den ŠvP

Dnes jsme vyrazili na školu v přírodě. Díky COVIDu se nám termín překlenul až do tohoto školního roku. Po odjezdu od školy jsme cca po hodině dorazili do rekreačního střediska Máj - Plasy. Ubytovali jsme se, prohlédli si areál, dali si oběd a děti byly seznámeny s celotýdenní hrou – vykoupení Jimmyho Jacksona. Odpoledne s vychovatelem Tomem hrály spoustu her. Například seznamovací hru, schovávanou, Věštkyni – moc si to užily.

paní učitelka Danča

                                                                                   

 

                                                                                

1. 9. 2020 - Zahájení školního roku

V úterý 1. 9. jsme po letních prázdninách vrátili zpět do lavic. Třídu jsme si ponechali z minulého roku, ale vyzdobili jsme si ji do námořnického tématu, který nás tento rok bude provázet. 

A teď už se můžeme vesele vrhnout do práce a načerpat nové informace!

Přeji všem úspěšný školní rok 2020/2021!

paní učitelka Danča