Druhá třída

VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

třídní učitelka: Mgr. Romana Holečková

Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 15:30

 

🐠24. 6. Projekt - Podmořský svět 🐳
Dnes jsme se potopili do podmořského světa. První hodinu se děti rozdělily do 4 skupin. Každá skupina zjišťovala informace k různým podmořským živočichům. Následně byl skupinou zpracován plakátek a závěrečná prezentace. Ve druhé a třetí hodině jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina dělala s p. učitelkou Káťou pokus (magické rostoucí korály) a ve druhé části se věnovali podmořským blue-botům, kteří se snažili plánovat trasu k různým podmořským živočichům. Druhá skupina se vydala s p. učitelkou Romčou ven, kde jsme se věnovali čtení s porozuměním k podmořskému tématu. Následně se skupiny vyměnily. V poslední hodině jsme si vyzkoušeli čtení o moři se sebekontrolou a paní učitelka Káťa s paní asistentkou Julčou namalovaly dětem na obličej značku jejich týmu. Celý projekt se moc povedl a jsme rádi, že nám na pomoc přišli i 4 třeťáci! :-)
 
         
 
 
 
🍃16. - 20. 6. Škola v přírodě - RS Lubenec 🌱
V předposledním týdnu školního roku jsme se vydali na školu v přírodě do RS Lubenec. Ihned po příjezdu jsme poznávali nový areál, povlékali jsme si postele a vybalovali zavazadla. Po obědě jsme měli vždy odpolední klid, který jsme často využili k odpočinku či deskovým hrám. Dopoledne pak patřilo třídnímu projektu - Únikové hry v přírodě. Každý den jsme si zahráli jednu únikovou hru - Záhada ztraceného kompasu, Ztraceni v džungli nebo třeba Přírodní úniková hra. Dopolední aktivity byly doplněny sportem a trénováním paměti. Odpoledne jsme se pak s animátory věnovali týmovým hrám. Měli jsme tradiční koblížkovou párty, karneval, ohňovou show a závěrečnou diskotéku. Doufám, že si děti tento týden náležitě užily! :-)
 
      
 
 
🛼5. 6. In-line bruslení🛼
Dnes si společně 2. a 4. třída užila netradiční hodinu tělesné výchovy na in-line bruslích ve Škoda sport parku. Některé z dětí stály na bruslích poprvé v životě a všem to šlo velmi dobře. Užili jsme si volnou jízdu a vyzkoušeli jsme si štafetový závod ve družstvech. Pro všechny to byl velký zážitek a zpestření výuky tímto sportem. Velké poděkování za pomoc, zapojení se a zpestření výuky patří rodině Burešových, paní Brandstetterové a panu Vaidišovi za odvoz věcí. 
 
 
 

🎥30. 5. Animánie📽️
Dnešní den patřil Animánii a jejich praktické animaci Animujeme klasické pohádky. Na základě pochopení principu příběhu známé klasické pohádky a jeho různých variant byli žáci vedeni ke schopnosti tvořit scénář. Pomocí obrázkového vyjádření rozkreslili některé části jako storyboard. Společně se naučili vytvářet kreslené ploškové loutky a oživili je pomocí animace. Součástí programu byla práce s technikou (stativ, světlo, digitální fotoaparát a počítač). Druháčkům se celé dopoledne moc vyvedlo a již se těšíme na celý příběh! :-)
 
        
 
 
🍉30. 5. Melounová ochutnávka 🍉
Dnes jsme dětem zpestřili svačiny o tzv. melounovou ochutnávku. V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol jsme obdrželi různé druhy melounů a děti měly možnost každý z nich ochutnat. Kromě dobře známého vodního melounu jsme dostali i meloun žlutý a meloun Gália. S dětmi jsme si při této příležitosti popovídali o prospěšnosti konzumace nejen melounů, ale i ovoce a zeleniny obecně. A po dnešku už všichni víme, že i když se melouny vždy považovaly za ovoce, jde vlastně o druh zeleniny. Svačinu si děti užily a melouny jim moc chutnaly.
 
         

 

🎉29. 5. Jarní slavnost naší školy 🎉
Ve středu 29. 5. přišel dlouho očekávaný den - Jarní slavnost. Již několik týdnů všechny třídy poctivě nacvičovaly svá čísla, vyráběly kulisy a pracovaly na svých kostýmech a převlecích. Odpoledne tak byla všechna čísla připravena a program mohl začít. Tématem Jarní slavnosti pro letošní rok byla Cesta kolem světa. Celý program začal společnou skladbou. Následně se páťáci ujali moderování celé slavnosti. Vystoupení byla různorodá. Mohli jste zhlédnout několik tanečních vystoupení, zpěv či dramatizaci příběhu, ať už v českém nebo anglickém jazyce. Dokonce zazněla i slovenština. Jako každý rok závěr slavnosti patřil společné skladbě, tentokrát to byla píseň Travel the world. Po slavnosti následovalo občerstvení a společné aktivity i hry na postřeh a koordinaci. Kdo chtěl, mohl si také nechat něco namalovat na obličej. 

Velké poděkování patří také všem rodičům, kteří nám pomohli s občerstvením a při přípravě slavnosti. Celá akce se vydařila a počasí nám nakonec přálo. Jsme rády, že máme tak šikovné žáky, kteří se do nácviku vystoupení pustili s nadšením.

      

 

👮🏻‍♂️🚲️15. 5. Dopravní výchova 🚴‍♂🚳
Dnes se druháčci naposledy vydali na stanoviště dopravní výchovy. První dvě části byly spíše teoretické, aby si žáci osvěžili a získali další vědomosti z oblasti dopravy. Naučili se spoustu pravidel, která jsou určena jak pro chodce, tak i pro cyklisty. Dnes své teoretické znalosti aplikovali v praktické části, a to konkrétně na dopravním hřišti. Před začátkem praktické výuky si děti musely důkladně zkontrolovat, zda jim správně sedí cyklistické helmy. Poté se i s paní lektorkou přesunuly (zatím ještě bez jízdních kol a koloběžek) na hřiště, aby si zopakovaly pravidla silničního provozu a jak se správně chová chodec. Pak už nic nebránilo tomu začít jezdit. Děti se moc snažily a jízdu si užívaly. Za případné „přestupky" jim pak paní učitelky, které nám suplovaly dopravní policii, udělovaly trestné body. Ale dobře to dopadlo. Nikdo se nevybodoval a všichni byli na závěr pochváleni za skvělou práci. Celé dopoledne se opravdu vydařilo!

      

 

9. 5. Divadlo Ondřej - Cesta na sever
Dnes si druháci užili představení Divadla Ondřej, které naši školu již mnohokrát poctilo svou návštěvou. Pokaždé se na něj děti moc těší, protože zažijí spoustu zábavy. Dnes jsme viděli pohádku se severskou tématikou. Samozřejmě jako obvykle v česko-anglickém provedení. Hlavními postavami byli Wizard Odin a Viking Erik, který chtěl okouzlit svou vyvolenou. Vypravil se proto na výpravu za vílou Idunkou, aby mu pomohla být opět mladý a plný síly. Jako vždy se děti do představení aktivně zapojily. Ideální způsob, jak si hravou formou obohatit anglickou slovní zásobu. :-)

         

 

7. 5. Celoškolní projekt - složky IZS - mimořádné události

V úterý 7. 5. se konal celoškolní projekt zaměřený na práci složek IZS - Mimořádné události. Počasí nám sice nepřálo, ale i tak jsme se moc těšili, co nás čeká. Ráno jsme se společně sešli v družině, kde jsme se seznámili s tématem dnešního dopoledne a základními pravidly. Následně se žáci pomocí jednoduché hry rozdělili do sedmi týmů. Pak už jednotlivé týmy dostaly rozpis a hledaly svou trasu na stanoviště. Postupně týmy navštívily 7 stanovišť. Na prvním stanovišti si žáci osvojili komunikaci s dispečerem. Povídali si o tom, které informace je důležité dispečerovi předat, jak se zorientovat v prostředí, kde se nachází a vyzkoušeli si volání v různých krizových situacích. Na druhém stanovišti byla připravena evakuace z budovy. Seznámili se s evakuačním plánem, k čemu slouží a prošli si jednotlivá pravidla chování v této situaci. Ukázali si společně některé ze zásadních chyb, které mohou při evakuaci ztížit podmínky práce hasičů a dalších složek. Třetí stanoviště bylo zaměřeno na evakuační zavazadlo. Děti se dozvěděly, k čemu takové zavazadlo slouží, kdy ho můžeme využít a co je vhodné do něj zabalit. Na čtvrtém stanovišti si mohli žáci vyzkoušet vybavení pro transport osob a podívat se na základní vybavení v záchranářských batozích. Páté stanoviště bylo zaměřeno na resuscitaci. Žáci si zopakovali základní poznatky ohledně KPR a vyzkoušeli si správné postupy při resuscitaci osob. Na tomto stanovišti byla přítomna sestra LZS AČR, a tak se děti mohly zeptat na cokoliv z oblasti letecké záchranné služby. Šesté stanoviště shrnovalo poznatky o mimořádných situacích. Děti si vyzkoušely reakci na zemětřesení, hrozbu ve škole či tornádo. Sedmé stanoviště slibovalo zážitek - pohlazení a „pomačkání" záchranářského psa. Na tomto stanovišti se děti dozvěděly o práci záchranářského psa, jak reagovat na chování psa, a co v jeho přítomnosti (ne)dělat. V poslední části si žáci v jednotlivých týmech vyrobili plakát, který shrnoval všechny jejich získané vědomosti a zážitky. Žáci 3. - 5. třídy následně navázali opakovací hrou v podobě Kahootu. Projekt byl velmi vydařený a doufáme, že se děti něco nového naučily. 

Děkujeme všem složkám, které s námi strávily celé dopoledne ! :-) 

      

 

22. 4. miniprojekt Den Země
Dnes jsme si s druháčky připomněli oslavy Dne Země. Jedná se o každoroční akci, která se koná 22. 4. a jejímž cílem je podpořit ochranu životního prostředí. S dětmi jsme si hodně povídali a třídili kartičky o dobrých či špatných činnostech pro Zemi. Pustili jsme si doprovodné video Brďo a ohrožená Země. Následně jsme také poslouchali namluvenou pohádku Plastíkova dobrodružství, která nás provedla tématem plastů na naší Zemi a ve světových oceánech. Shrnuli jsme si také dopad plastů pro naši planetu a živočichy. Následně jsme začali tvořit naši planetu Zemi a zítra ji budeme dokončovat. Na závěr jsme vyšli společně ven a pustili jsme se do úklidu našeho školního pozemku. 

         

 

16. 4. Polanova síň - Chráníme přírodu

V úterý, 16. dubna, jsem se se třeťáky vydali na ekologický interaktivní pořad o tom, jak a proč chránit přírodu, jaký smysl má recyklace a co všechno a kolikrát se dá recyklovat. Celým příběhem nás provedli Čochtánek a Lesněnka. Všem se pořad velmi líbil a utvrdil nás v tom, že třídit odpad má smysl. Děti se do pořadu také aktivně zapojily a s nadšením se přidávaly i ke zpěvu písniček. Bylo to krásné dopoledne. 
 
       

 

11. 4. Miniúniková hra - Násobilka
Dnes byla pro děti naplánována dvouhodinová miniúniková hra na opakování učiva o násobilce. Celou hru žáci hráli na školních iPadech. V únikové hře museli zdolat 6 úkolů, které se pojily k násobilce. Po každém správném splnění úkolu se objevilo jedno z písmen tajenky. Oříškem pak bylo z písmen složit  samotnou tajenku. Kdo to vše zvládl, dostal barevné pracovní listy, které může využít k procvičování násobilky. Děti byly šikovné, snažily se a zjistily, jak jsou na tom se svými matematickými vědomostmi. :-)

p. učitelka Romana

         

 

4. 4. Plzeňská filharmonie - To byste nevěřila, co má Mistr nejraději

Ve čtvrtek, 4. dubna 2024, jsme se vydali na návštěvu Plzeňské filharmonie, kde jsme měli objednaný zábavně naučný program zaměřený na obyčejné lidské vlastnosti nedostižných hudebních géniů různých hudebních etap. Byli to „podivíni"? Nebo snad „normální" lidé? Jací byli někteří z nejvýznamnějších světových hudebních skladatelů v běžném životě? Jak komunikovali se svým nejbližším okolím a kolegy? Plzeňská filharmonie se nám pokusila na tyto otázky odpovědět. A jako bonus se děti zkusily aktivně zapojit do orchestru a vytvořit svoji krátkou skladbu. Dopolední program jsme si velmi užili a odnesli jsme si mnoho zajímavých a nových informací. 

      

 

27. 3. Velikonoční projekt

Jako každý rok nás i letos před prázdninami čekal Velikonoční projekt. Začali jsme opakováním velikonočních tradic s tzv. Tradičníkem. Vysvětlili jsme si, proč se středě říká Škaredá, že se na Zelený čtvrtek má jíst něco zeleného, jak lidé dříve věřili, že se na Velký pátek otevírají poklady, čím se kdysi barvila vajíčka atd. Povídali jsme si i o velikonočních zvycích u nás doma. Poté jsme vyrazili ven na zahradu školy, kde byla připravena první velikonoční hra na opakování násobilky. Po návratu do školy už jsme pracovali každý svým tempem na jednotlivých pracovních listech. V závěru jsme si vytvořili krásné 3D velikonoční vajíčko. Kdo chtěl, mohl také využít tablety, pexeso nebo velikonoční dobble.

p. učitelka Romana

         

 

26. 3. Březen - Měsíc knihy
Ve světě čtenářů je měsíc březen nazýván také MĚSÍCEM KNIHY. S dětmi jsme se dnes tímto tématem inspirovali a vznikl tak náš třídní miniprojekt. Zpočátku projektu jsme si pustili zajímavé a výstižné video o tom, co nebo kdo vše je potřeba při tvorbě a vzniku knihy. Následně jsme se věnovali tvorbě lapbooku, který shrnuje vše, co bychom se o knihách měli společně naučit. Děti pracovaly velmi usilovně a výsledné lapbooky se povedly. Dne 2. 4. oslavíme Mezinárodní den dětské knihy, a tak budou moci druháčci na svých lapboocích ještě pracovat a dotvořit si je dle své fantazie. :-)

p. učitelka Romana

      

 

20. 3. Velikonoční jarmark školy 

Ve středu proběhl před školou tradiční velikonoční jarmark. Žáci spolu s vyučujícími, asistentkami a vychovatelkami školy ve spolupráci s mateřskou školou připravili spoustu krásných věcí, které nabízeli k prodeji. Zakoupit jste si mohli nejrůznější velikonoční dekorace, balíčky na vyrábění pro ty, kteří chtějí tvořit doma, jarní zeleň do vázy, perníčky a jiné dobroty a spoustu dalšího. Nechybělo již tradiční krásné oblečení, které ušila paní učitelka Káťa. Občerstvit jste se mohli teplým kakaem a velmi úspěšnou novinkou byla muffinová dílna, kde si každý mohl ozdobit vlastní muffin. Výtěžek z jarmarku se škola tentokrát rozhodla věnovat plzeňskému stacionáři Človíček, který se stará o děti s nejrůznějším postižením. Jarmark byl velmi úspěšný - vybralo se 27.656 Kč. Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho organizaci, a také všem, kteří nás svým nákupem přišli podpořit. :-)

      

 

16. 3. Velikonoční dílna pro rodiče a děti

V sobotu 16. března se někteří žáci, rodiče a učitelé sešli ve škole na ,,Velikonoční dílně''. Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, kde si mohli vyrobit jarní a velikonoční dekorace. Například nazdobit zápich kuřátka či zajíčka, vyrobit ovečku, mrkvičku, pohyblivé vajíčko s kuřátkem, zápich slepičky nebo papírové tulipány do vázy. Výrobky i dílna se moc povedly a věříme, že si všichni sobotní dopoledne užili.

      

 

12. 3. projekt: Jak Ufínci zlomili ledovou kletbu čarodějnice Zlokosmy

Na dnešní den jsme si naplánovali opakování v podobě projektu Jak Ufínci zlomili ledovou kletbu čarodějnice Zlokosmy. Na začátku projektu jsme si přečetli příběh, který nás uvedl do děje a seznámil nás s jednotlivými aktéry. Následně jsme se ve skupinkách pustili do luštění nejrůznějších úkolů. Úkoly měly spíše opakovací a upevňovací charakter. Každá skupinka procvičila zejména čtení s porozuměním a následně vytvořila velký plakát. Děti byly moc šikovné a kletbu zlé čarodějnice zvládly překonat! :-) 

p. učitelka Romana

         

 

27. 2. Miniprojekt Masopust

V období února se slaví masopust. My jsme dnes měli možnost ho oslavit také v našem miniprojektu. Ráno mohly děti přijít v maskách a prožít menší karneval. Zatancovali jsme si a jednotlivé masky měly příležitost se představit. Následně na nás čekalo několik úkolů k tématu masopustu - hádanky, křížovky, osmisměrky. Vyzkoušeli jsme si také Masopustní stezku s tajenkou. Na závěr měly děti možnost vyrobit si matematickou záložku s klaunem nebo vyzkoušet své čtenářské dovednosti. Na náš miniprojekt navazoval i karneval v odpolední družině.  

p. učitelka Romana

           

 

7. 2. Bruslení 

Dnes si 2. třída užila parádní hodinu tělesné výchovy na zimním kluzišti, které „vyrostlo" ve Škoda sport parku. Některé z dětí stály na bruslích poprvé v životě a všem to šlo moc dobře. Užili jsme si volnou jízdu, slalom, společnou jízdu v hadovi, ale i střelbu na bránu. Pro všechny to byl velký zážitek a zpestření výuky tímto zimním sportem. Velké poděkování za pomoc, zapojení se a zpestření výuky patří panu Vaidišovi, panu Burešovi a paní Brandstetterové.

p. učitelka Renáta, p. asistentka Julie

      

 

30. 1. GATE - Sněhurka a sedm trpaslíků🍎

Den před pololetním vysvědčením na nás čekal GATE se Sněhurkou a sedmi trpaslíky. V projektu se propojily děti ze 2. a 3. třídy. Sněhurka nechala každému tajnou šifru v šatní skříňce. Hned ráno byly děti zvědavé, k čemu šifra bude sloužit. V první části projektu děti luštily šifru pomocí tajných obrázků a následně zjistily, ke kterému týmu budou patřit. Každá skupina se pak odebrala řešit různorodé úkoly Sněhurky. Celý projekt provázela pohádka O Sněhurce. Sněhurka žila se svými rodiči v království. První úkol se tedy týkal hradů a zámků v ČR i v zahraničí. Některé skupiny je hledaly na mapách, jiné je zpracovávaly výtvarně. Následně jsme se v pohádce přenesli do lesa, kde probíhal rozhovor mezi lovcem a Sněhurkou. V lese žije spousta zvířat a našim úkolem bylo rozluštit jejich stopy. Po zadání kódu do zámečků jsme si přes QR kód ověřili správnost. Sněhurka bloudila lesem až narazila na malou chaloupku se sedmi židličkami kolem stolu. Víte, kdo kde seděl? Děti měly za úkol rozluštit různé zasedací pořádky v chaloupce trpaslíků. Sněhurka s trpaslíky žila a starala se o jejich chaloupku, když chodili do dolu. V dalším úkolu jsme hledali správné trasy do dolu. Následně jsme zkoušeli práci trpaslíků - těžbu diamantů. Sněhurku v nestřežené chvíli otrávila zlá čarodějnice. Děti měly za úkol rozpoznat otrávené jablko. Ale nebojte! Nás nikdo neotrávil, nebo...? :-)
Závěr patřil dočtení pohádky a následně jsme vyzkoušeli jedno z jablíček „naložit" na dlouhodobější pozorování. Celý projektový den se velmi vydařil.

         

 

11. 1. Area D - sportovní dopoledne

Ve čtvrtek 11. 1. celá škola vyrazila na sportovní dopoledne do Area D v Plzni Doudlevcích. Pro děti byly připraveny tři sportoviště, kde se všichni v průběhu dopoledne vystřídali. Zahráli si florbal a volejbal, na stanovišti nazvaném ninja-kids si užili opičí dráhu, přeskoky a zdolávání překážek pod vedením zkušených lektorů. Po svačině je čekala volná zábava na prolézačkách, skluzavkách a řádění na trampolínách. 

Děti si užily krásné sportovní dopoledne!
 
      

 

22. 12. Vánoční projekt

Dnes jsme si spolu s druháčky užili poslední školní den tohoto roku. Připraven byl pro děti pestrý program v podobě vánočního projektu. V první hodině druháčci poznávali/opakovali anglickou slovní zásobu, která se váže k Vánocům. Zábavnou formou tak objevovali nová slovíčka a vyzkoušeli si několik vánočních anglických her. Ve druhé hodině jsme si spolu s Tradičníkem zopakovali některé z lidových vánočních tradic. Povídali jsme si o tradicích v našich domovech. Od druhé hodiny jsme ochutnávali cukroví, vánočku a pracovali na pracovních listech spjatých s vánoční tematikou. Postupně jsme jejich plněním získávali ozdoby na stromeček. V průběhu projektu mohly děti hrát několik vánočních her - skládačky, dobble, kvízy a pexesa přes QR kódy. Nechyběla ani vánoční projížďka s Blue-boty. V poslední hodině jsme si společně zazpívali několik vánočních koled a nastalo očekávané předávání dárečků. Děti byly nadšené. :-)
 
Moc všem děkuji za vánoční přání a dárečky. Přeji Vám všem pohodové svátky a radostný vstup do nového roku.
 
       

 

11. 12. Nocování ve škole

Dnešní večer byl pro druháčky netradiční. Nocujeme totiž ve škole. V pět hodin jsme se sešli u nás ve třídě. Hned poté jsme se vypravili na krátkou procházku k betlému a vánočně ozdobenému stromu. Po návratu jsme si vyluštili krátkou Zimní stezku. Pak měly děti možnost zahrát si deskové a společenské hry. Výbornou večeři nám mezitím připravila paní asistentka. Tradičně jsme měli tousty a zeleninu. Poté už jsme si vyhlídli místečka na spaní, převlékli se do pyžámek a po hygieně jsme ulehli k pohádce S čerty nejsou žerty. Všichni to skvěle zvládli a nyní už dobrou noc! :-)
 
      
 

11. 12. DEPO2015 - Trnkova zahrada 2
Dnes jsme navštívili interaktivní expozici pod názvem Trnkova zahrada 2. Děti příběh znaly, protože jsme před návštěvou celou knihu přečetli. Jednalo se o příběh, ve kterém skupina pěti malých kluků objeví cestou do školy starobylou zahradu, v níž prožijí řadu nečekaných setkání a veselých dobrodružství. Expozice Trnkova zahrada 2 převádí původní příběh do multimediální instalace s originální scénografií, rozehrávající ilustrace Jiřího Trnky do podoby kouzelné zahrady. Druháčci se vtělili do postav 5 kluků z knížky a na vlastní kůži prožili jejich dobrodružství. Setkali se se všemi hlavními postavami z knihy: kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Celá expozice byla velmi interaktivní a žáci byli zapojeni do celého děje.

      

9. 12. Vánoční dílna

V sobotu se u nás ve škole konala tradiční Vánoční dílna. Sešli jsme se spolu s dětmi a rodiči a každý si mohl vyrobit nějakou vánoční dekoraci. Nabídka byla pestrá, děti si mohly vyrobit zápich do květináče, hvězdu z vlny, dekoraci z kávy a přírodnin, sněhuláka z vatových tamponků nebo visacího andělíčka. O pohoštění se postarali někteří rodiče, za což moc děkujeme. Celá akce se povedla a všichni si domů odnesli povedené výrobky.

        

 

5. 12. Mikulášský projekt

Dnes nás čekal Mikulášský projekt spojený s bohatou a sladkou nadílkou od známé trojice - Mikuláš, čert a anděl. V první hodině jsme si přečetli legendu o sv. Mikuláši. Následně jsme si vyzkoušeli poprvé hru Kahoot s mikulášskou tematikou. Pro děti bylo připraveno několik pracovních listů, společenských her a kvízů. Děti si osvěžily skenování QR kódů, pod kterými se ukrývaly další hry, kvízy a pexesa. Celkově se projekt vydařil a jsem moc ráda, že čert do pekla nevzal žádné z dětí. 🙂😇

      

 

30. 11. Vánoční jarmark

Na poslední listopadový den byl v naší škole naplánován Vánoční jarmark. Děti pečlivě vyráběly výrobky, které se následně na jarmarku nabízely k prodeji. Na výběr byla velká škála - od dekorací do domácnosti, na stromeček až po vánoční cukroví či teplé nápoje. U školy vládla krásná předvánoční atmosféra, pouštěly se vánoční písničky a stany byly vyzdobeny pomocí světýlek. Žáci páté třídy se skvěle zhostili prodeje. Výtěžek z jarmarku bude věnován na pomoc Hospici svatého Lazara v Plzni. Vybralo se 31 906,-. Částka bude dorovnána na 32 000,-. Moc Vám děkujeme za každý Váš příspěvek! :-)

      

 

24. 11. DJKT - Sněhurka

Dnes nás čekal netradiční zážitek. Navštívili jsme DJKT - baletní představení Sněhurka. Sněhurku se sedmi trpaslíky na Malé scéně oživila choreografka a režisérka Alena Pešková na původní hudbu skladatelky, houslistky, violistky, hráčky na kvinton, performerky a zpěvačky Gabriely Vermelho. Jednalo se o baletní zpracovaní klasické pohádky Sněhurka tak, jak ji jistě všichni známe. Dětem se představení líbilo, i přesto, že balet patří mezi složitější divadelní formy. Určitým obohacením také bylo účinkování některých žaček naší školy. Moc děkujeme! :-)

      

Fotografie z baletu Sněhurka - zdroj: DJKT

 

21. 11. Muzeum loutek - Příběh na niti
Dnes jsme navštívili Muzeum loutek v Plzni. Byl pro nás připraven edukační program Příběh na niti. Úvod programu byl věnován průkopníkům loutkářství v Čechách. V pohyblivém modelu žáci viděli, jaké loutky hrály v nejstarším loutkovém divadle v Plzni. Seznámili se s osobnostmi, které Plzeň proslavily prostřednictvím loutek - Karlem Novákem, Josefem Skupou a Jiřím Trnkou. V muzeu na žáky samozřejmě čekal i Spejbl a Hurvínek. Děti si mohly vyzkoušet práci a hru s loutkami. Sehrály s nimi i krátké divadlo. Součástí programu byla i výtvarná dílnička, kde si děti vytvořily svou vlastní jednoduchou loutku. Program byl moc hezký. 🎭️

p. učitelka Romana

     

 

30. 10. Polanova síň - Projdeme se po ZOO

Dnes jsme vyrazili do Polanovy síně na program Projdeme se po ZOO. Jednalo se o hudebně komponovaný písničkový pořad s živým kytarovým doprovodem. Děti se dozvěděly o dobrodružství a putování papouška Alexandra za zvířecími kamarády. Všechny děti se hravou formou aktivně zapojily do programu, naučily se zpívat nové písničky, zacvičily si, zkoušely hádat zvířátka a dozvěděly se o nich různé zajímavosti. Celé představení se nám moc líbilo. 

Děkujeme,

p. učitelka Romana

         

 

25. 10. Halloween 
Na dnešní den se děti velice těšily, čekal nás Halloween. Celá škola se proměnila ve školu Čar a kouzel. Na chodbách bloudilo spoustu strašidel. Na počátku dne jsme si vyzkoušeli strašidelnou hru na boomwhackers. Následně jsme se pustili do přípravy občerstvení na odpoledne. Připravili jsme mrkvovou pomazánku a zeleninové talířky (mňam, mňam). Poté jsme se již naplno vrhli na projekt. Na děti čekaly různé halloweenské pracovní listy, hry a aktivity. Vyzkoušeli jsme si také halloweenskou logickou hru s roboty. Během projektu jsme měli halloweenské občerstvení. Celé dopoledne jsme si moc užili a již se těšíme na halloweenské odpoledne s rodiči.

p. učitelka Romana

      

 

12. 10. Beseda s Policií - Setkání s cizí osobou

Dnes se konala beseda s Policií na naší škole. Téma pro naši třídu znělo Setkání s cizí osobou. Paní policistky z MP Plzeň žákům nejdříve přiblížily jejich pracovní činnost, jak je můžeme poznat, co vše na sobě mají, a poté s nimi besedovaly o nebezpečných situacích, se kterými se mohou ve svém běžném životě setkat. Povídaly si s dětmi také o tom, jak si poradit v nouzi, na co si dát pozor a jak se v různých situacích případně zachovat. 

Moc děkujeme za besedu, která byla velmi poučná,

p. učitelka Romana

      

 

7. 10. Hry bez hranic pro rodiče s dětmi🏆⛳

Pamatujete si na televizní soutěž Hry bez hranic? Právě tímto pořadem byla inspirována naše seznamovací akce pro rodiče a děti naší školy. V 9 hodin jsme se společně sešli na slavnostním zahájení. Jednotlivé rodiny se rozdělily do šesti soutěžních týmů. Postupně si vyzkoušely všechna připravená stanoviště. Aktivity byly různorodé. Týmy čekaly úkoly jako Dostaň míček do cíle, Trefa, Výlov, Hod na cíl, Postav stavbu nebo Slož mě. Jako první bonusový úkol byl Lentilkový tip a druhý byl počítání berušek, motýlů a květin na naší školní chodbě. Dopoledne bylo zakončeno společným vyhlášením. Doufáme, že Vás akce bavila a prožili jste hezké dopoledne se svými rodinami. 

p. učitelka Romana

         

 

4. 10. Mezinárodní den zvířat - Den domácích mazlíčků🐾🐈‍⬛

K datu 4. 10. se beze sporu váže Mezinárodní den zvířat. V naší škole je tento den oblíbený a děti se na něj moc těší. V tento den si mohou děti donést svého domácího mazlíčka nebo jeho fotku do školy a povyprávět nám o něm. Pokud zvířátko nemají, mohou si donést plyšáka nebo prezentovat svého vysněného domácího mazlíčka, kterého by si chtěly jednou pořídit. V první hodině jsme si je tedy představili v naší třídě a následně jsme se šli podívat do ostatních tříd na jejich domácí mazlíčky. Druhou hodinu jsme začali venkovní zvířecí stezkou. Následně jsme na interaktivní tabuli řešili rébusy v podobě přesmyček zvířat. Poté jsme se již pustili do různých pracovních listů, které byly pojeny s tímto tématem. Nezapomněli jsme ani na anglickou slovní zásobu. Po dokončení úkolů si mohly děti zahrát interaktivní pexeso nebo si nakreslit svého vysněného mazlíčka. V závěru všechny děti získaly medaili za skvělou práci v průběhu celého dne. :-)

p. učitelka Romana, p. asistentka Julie

        

 

27. 9. Pověst o sv. Václavovi

Dnes jsme se v 1. hodině pustili do objevování pověsti o sv. Václavu, ke kterému se váže zítřejší státní svátek. V první části byla pro děti připravena série úkolů, která jim napověděla, jak sv. Václav žil. Děti se dozvěděly kdo byla sv. Ludmila, a jak v jejím životě figuroval hrad Tetín. Dále jsme si povídali o vyobrazení sv. Václava na dvacetikoruně a vysvětlili jsme si nápis, který je tam napsán. Dozvěděli jsme se, že ke sv. Václavovi se váže také pranostika. V poslední části jsme si pustili video, které nám celou pověst shrnulo. Děti byly moc šikovné! :-)

p. učitelka Romana

      

 

26. 9. Podzimní únikovka

Na dnešní den byla naplánována podzimní únikovka. V první hodině jsme si vyzkoušeli dva podzimní kvízy, jejichž odpovědi nás dostaly do únikovky. Děti si vyzkoušely 10 úkolů, které v sobě vždy skrývaly část tajenky. Úkoly byly opakovací z českého jazyka, matematiky i prvouky. V závěru si děti mohly zahrát Dobble, online kvízy nebo vybarvit podzimní mandalu. V poslední části jsme si zahráli „poznávačku" zahradních podzimních přírodnin. Celé dopoledne se nám vydařilo! :-)

p. učitelka Romana

     

 

4. 9. První školní den

V pondělí 4. 9. jsme se společně po letních prázdninách sešli ve školních lavicích. Letos už ale jako druháci!

Vítejte! :-)

p. učitelka Romana

 

30. 6. Předávání vysvědčení

Dnes nás čekal velký den - předávání závěrečného známkového a slovního hodnocení. Všichni prvňáčci byli moc šikovní, a tak byla samá krásná vysvědčení. 

A teď? - HURÁ NA PRÁZDNINY!

p. učitelka Romana

   

 

28. 6. projekt Harry Potter II.

Na středeční dopoledne byl naplánován projekt Harry Potter II. Ráno jsme začali rozřazením do jednotlivých kolejí. Po rozřazení každý třída naplánovala svůj kolejní plakát. V dalších hodinách žáci Bradavic procházeli čtyřmi stanovišti. Na prvním z nich objevovali ve tmě tajné písmo a runy. Na druhém stanovišti si vyzkoušeli svou bystrost při počítání čarodějnických úloh. V další třídě na ně čekala práce s roboty. Žáci museli naplánovat vhodnou trasu a objevit chyby v trasách předtištěných. Na posledním stanovišti si žáci vyzkoušeli pokus - Sopka. Celkově se projekt velmi povedl a na konci měli všichni možnost vyzkoušet si několik doplňujících her. 

p. učitelka Romana, p. učitelka Katka, p. asistentka Renča, p. asistentka Martina 

         

 

27. 6. Lobezský park - Přírodovědná stezka

Dnes jsme prožili další skvělý den. Hned ráno jsme se vydali do Lobezského parku. V první části jsme si zahráli „běhací Prvouku pro prvňáčky". Hra se skládala z několika kvízových otázek, na které by měl každý prvňáček znát správnou odpověď. Z šifry pak děti získaly název dvou rostlin, které nakreslily. K aktivnímu odpočinku jsme využili různé části parku, kde si děti chvílemi pohrály. V poslední části byla připravena Úniková hra - Zábavní park. Cílem dětí bylo z různých nápověd zjistit místo, kde se mají děti v zábavním parku setkat. Nakonec všechny skupinky záhadu vyřešily. Těšíme se zítra na projekt! :-)

p. učitelka Romana

         

 

26. 6. Sportovní den

Poslední týden školy je většinou věnován různým aktivitám. Už se neučíme a užíváme si netradičně společný čas. Dnes jsme s prvňáčky měli Sportovní den. Na začátku dne jsme si vytvořili plakáty týmů. Po svačině jsme se vydali na atletický stadion. Čekalo nás několik týmových soutěží - např. skok snožmo pozadu, hod špejlí do dálky, zkouška důvěry, papírový souboj, skok přes překážky a různé slalomy. V pauzách jsme se občerstvovali a chladili. Dopoledne se nám vyvedlo a těšíme se na zítřejší stezku. :-)

p. učitelka Romana

         

 

19. - 23. 6. Škola v přírodě - RS Máj Plasy

Tak jsme to zvládli! Máme za sebou první společnou školu v přírodě. Prvňáčci byli moc šikovní.

Po příjezdu do RS Máj v Plasích jsme začali poznávat areál, ve kterém budeme následující týden. Vyzkoušeli jsme si spoustu nového, jako třeba povlékání lůžkovin a další. Po obědě jsme měli vždy odpolední klid, ve kterém jsme si četli společnou knížku. Dopoledne pak patřilo třídnímu projektu - Povolání. Poznávali jsme různá povolání, správně jsme je pojmenovávali a na některá jsme se zaměřili blíže. Prostředí kolem nás jsme využili k nejrůznějším pohybovým hrám. Čekala nás také návštěva Hasičské stanice Plasy, která byla velmi zajímavá. Věnovali jsme se první pomoci, vyzkoušeli jsme si některé základy. Dokonce jsme napsali první společný pohled rodičům. Odpoledne jsme se pak s animátory věnovali týmovým hrám. Měli jsme tradiční koblížkovou párty, karneval a závěrečnou diskotéku. Doufám, že děti prožily netradiční týden a pěkně si ho užily! :-)

p. učitelka Romana

      

   

 

16. 6. Čtenářská dílnička s páťáky - Povolání

Tento týden jsme společně s 5. třídou zakončili poslední čtenářskou dílnou na téma povolání. Nejprve děti dostaly obrázky různých osob a měly přiřadit, které povolání vykonávají. Následně pro ně byly připraveny kartičky na chodbě, které blíže specifikovaly, co osoby dělají a jejich úkolem bylo je správně přiřadit. Poté si ve skupinkách přečetly texty k danému tématu a jejich úkolem bylo ztvárnit dané povolání pantomimou. 

Jsme rády, že společné dílny děti bavily.
 
p. učitelka Romana a p. učitelka Daniela
 
   
 

7. 6. Divadlo Ondřej - Pipi Dlouhá punčocha

Dne 7. června navštívily děti z první, druhé a třetí třídy divadelní představení Divadla Ondřej. Děti ho dobře znají a je mezi nimi velmi oblíbené. Tentokrát si pro nás připravilo představení o Pipi Dlouhé punčoše. Samozřejmě opět v česko-anglické verzi. Děti si tedy nejenom užívaly zábavný program, ale naučily se nová slovíčka a trénovaly ouška při poslechu. Příběh od švédské autorky Astrid Lindgrenové je sám o sobě poutavý, ale divadlo Ondřej dokázalo navíc ještě všechny vtáhnout přímo do děje. Zpívalo se, tančilo a juchalo. Někdo si dokonce v příběhu sám zahrál. Např. v roli kamarádů Tomyho a Aniky, kteří se snažili Pipi přesvědčit, aby s nimi chodila do školy. Samozřejmě na scéně nechyběl ani opičák Mr. Nilsson nebo kůň Alfréd. Divadlo se moc líbilo a nyní nezbývá nic jiného, než se zase těšit na shledání s herci třeba v příštím školním roce.

      

 

25. - 30. 5. Učení prvňáků páťáky

V průběhu minulého a na počátku nynějšího týdně se u nás konala již tradiční akce - Učení prvňáků páťáky. Žáci páté třídy se rozdělili do dvojic/trojic a poctivě se vrhli na plánování jednotlivých hodin u našich prvňáčků. Ve čtvrtek si žáci vyzkoušeli učení tématu z prvouky - les. V pátek pak následovala hodina českého jazyka s pohádkou O Koblížkovi. V pondělí si žáci vyzkoušeli učení v anglickém jazyce. V úterý jsme pak pokračovali v pohádkovém tématu - O pejskovi a kočičce. Poslední společná hodina patřila matematice. Po celou dobu se žáci páté třídy pečlivě připravovali a prvňáčci byli z hodin nadšení. Moc děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli. :-)

p. učitelka Romana

          

 

24. 5. Jarní slavnost školy

Ve středu 24. 5. nastal dlouho očekávaný den - Jarní slavnost. Všechny třídy již několik týdnů poctivě nacvičují svá čísla, vyrábí kulisy a pracují na svých kostýmech. Vystoupení byla různorodá. Mohli jste zhlédnout několik tanečních vystoupení, zpěv či dramatizaci příběhu ať už v českém nebo anglickém jazyce. Jako každý rok nechybělo ani závěrečné vystoupení celé školy, tentokrát to byla sborová píseň Together. Po slavnosti následovalo občerstvení a společné hry na stanovištích. Děti si vyzkoušely sportovní aktivity i hry na postřeh a šikovnost. Kdo chtěl, mohl si také nechat něco namalovat na obličej.

Děkujeme všem rodičům za občerstvení a pomoc při přípravě na slavnost. Celá akce se vydařila a počasí nám nakonec přálo. Jsme rády, že máme tak šikovné děti, které se do nácviku vystoupení pustily s nadšením. 

            

 

15. 5. Pasování na čtenáře - Slavnost Slabikáře

Dnešní den byl pro prvňáčky velmi důležitý. Dnes se u nás v 1. třídě pasovalo na čtenáře. Žáci přivítali své rodiče krásnou úvodní básničkou. Následovaly 3 úkoly, které nebyly vůbec jednoduché. Žáci pracovali s různými pohádkovými úkoly. Dokonce i pohádky přečetli. Prvňáčci vše zvládli výborně, a tak je náš královský rytíř mohl pasovat na čtenáře. Odpoledne jsme si všichni užili a z prvňáčků jsou již velcí čtenáři. Gratulujeme!

p. učitelka Romana

      

 

10. 5. Pohádkový projekt

Dnes jsme si s prvňáčky užili další z projektových dnů. Tentokrát byly tématem klasické lidové pohádky. V první části jsme se vydali na pohádkovou bojovku, kde jsme museli zodpovědět spoustu záludných otázek. Následně jsme se věnovali obrázkovým osnovám a skládání textu pohádek. Což bylo pro některé velkým oříškem. Nakonec jsme vše ale zvládli a mohli jsme se pustit do křížovky s pohádkovými dvojicemi nebo třeba do slovních úloh naší Sněhurky. V průběhu projektu si děti mohly vyzkoušet na koberci spoustu pohádkových skládaček, domino, pohádkové stíny a různé hry s pohádkovými dvojicemi. Celý projekt jsme zakončili čtením s porozumění - Kdo je kdo? Pohádkový projekt byl moc hezký a děti se mnohému přiučily. A jak nám vyšlo v tajence: Zazvonil zvonec a pohádky je konec. 

p. učitelka Romana

         

 

27. 4. Veselé zoubky

Ve čtvrtek 27. 4. jsme si s dětmi v rámci prvouky udělali projekt Veselé zoubky. Děkujeme společnosti DM drogerie, která nám dodala další skvělé materiály, které jsme při projektu využili. Prvňáčci se postupně seznámili s tím, jaké máme typy zubů, k čemu nám jednotlivé zuby slouží a jak vypadá takový zoubek zevnitř. Povídali jsme si o tom, co je pro zuby a jejich růst zdravé a co nezdravé. Zhlédli jsme pohádku Hurvínek u zubaře. Zvládli jsme také interaktivní program s úkoly, které se k tématu pojily. Na závěr projektu dostaly děti balíček od společnosti DM. Tak hurá na správné čištění! 🦷

p. učitelka Romana

       

 

21. 4. Den Země

Dnes jsme si společně povídali o Dni Země, který bude zítra. Vyzkoušeli jsme si čtení s tajenkou a povídali jsme si o tom, jak můžeme naší planetě Zemi pomáhat my. Pustili jsme si písničku a vyzkoušeli kvíz. Dokonce nám vyšlo i krásné počasí, tak jsme toho využili a byli jsme venku. :-)

p. učitelka Romana

      

 

17. 4. Jak víly a skřítci zachránili Jarní vílu

Dnes byl pro nás nachystán velmi pěkný projekt. Nebojácní prvňáčci pomáhali se záchranou Jarní víly, kterou unesl zlý skřítek Zimník. V úvodu projektu jsme si přečetli krátký příběh o tom, komu budeme vůbec pomáhat. Našli jsme tajný vzkaz, který nám nechal skřítek Zimník. Ve vzkazu jsme našli informace o tom, jak Jarní vílu zachránit. Následně jsme se pustili do plnění jednotlivých úkolů. Celkově na nás čekalo 11 úkolů, pomocí kterých jsme přišli na tajenku (kde skřítek Zimník vězní Jarní vílu). Po odemknutí všech klíčků jsme vysvobodili Jarní vílu z vysoké věže. Za odměnu jsme si pustili krátkou pohádku o víle Amálce. Celý projekt byl velmi pěkný a dětem se plnění úkolů dařilo.

p. učitelka Romana

        

 

5. 4. Velikonoční projekt

Den před velikonočními prázdninami jsme si s prvňáčky udělali Velikonoční projekt. V první hodině jsme si pustili Tradičník, kde jsme se dozvěděli něco o velikonočních tradicích. V následujících hodinách děti pracovaly na pracovních listech, které se pojily k tématu Velikonoc. Protože byli všichni moc šikovní, zvládli si ze svých pracovních listů poskládat závěsné vajíčko. K dispozici dětem byly velikonoční hry, hádanky a rébusy. V rámci projektu si děti mohly vyrobit i malou velikonoční ozdobičku. V průběhu dopoledne děti mohly ochutnat tradiční velikonoční pokrm Jidáše nebo třeba velikonoční muffinové vajíčko. Na závěr jsme si společně zkusili Velikonoční kvíz. Celé dopoledne se nám vydařilo! :-)

p. učitelka Romana

      

 

1. 4. Velikonoční dílna

V sobotu 1. dubna se někteří žáci, rodiče a učitelé sešli ve škole na tradiční velikonoční dílně. Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, kde si mohli vyrobit jarní a velikonoční dekorace, nazdobit vajíčko nebo například vyrobit pohyblivého zajíčka. Výrobky se moc povedly a věříme, že si všichni dílnu užili.

      

 

29. 3. Velikonoční jarmark

Ve středu 29. 3. v odpoledních hodinách proběhl na pozemku školy Velikonoční jarmark. Na prodej bylo mnoho výrobků, na kterých se podíleli žáci naší mateřské a základní školy a paní učitelky. Nechybělo ani malé občerstvení vlastní výroby a již tradiční horké kakao. Výtěžek z této akce 19 842 Kč bude věnován Domovu sv. Zdislavy na podporu matek s dětmi v tísni.

Protože se žáci 5. ročníku osvědčili jako skvělí obchodníci, zhostili se i tentokrát této funkce, a my jim tímto velice děkujeme za pomoc. 

      

 

24. 3. Čtenářská dílnička - Páťáci čtou s prvňáky

V pátek byla pro prvňáky a páťáky připravena další čtenářská dílnička. Tentokrát s velikonoční tematikou. Žáci se nejdříve rozdělili do skupinek podle nalezených obrázků. Následně byl pro ně připraven velikonoční text. Celý text si skupinky zvládly přečíst a následně sehrát malou scénku, která měla charakterizovat jejich příběh. Ostatní pak hádali téma jejich textu. Celá akce se vydařila a užili jsme si spoustu zábavy. Děti byly tvořivé a nebály se vymyslet i složitější scénku.

p. učitelka Romana, p. učitelka Daniela

         

 

22. 3. projekt Harry Potter

Na dnešní den byl naplánován pro prvňáčky netradiční projekt na téma Harry Potter. V první hodině jsme se setkali s Moudrým kloboukem, který rozřadil děti do jednotlivých kolejí. Následoval jednoduchý kvíz o Harry Potterovi a Bradavicích. Od druhé hodiny děti chodily mezi jednotlivými stanovišti (kolejemi) a plnily úkoly z oblasti logiky a vědy. V Nebelvíru musely děti projevit svou statečnost při hledání cesty pomocí Bee-bota k určitému cíli. V Mrzimoru na ně čekala zkouška pracovitosti a odvahy v podobě hádání předmětů v tajemné sklenici či výroba Nimbusu. Ve Zmijozelu děti projevily svou vytrvalost v logických bludištích, kde musely objevit správnou trasu k cíli. V poslední koleji Havraspáru se děti setkaly s různými šiframi, které se pojily k Pobertovu plánku. Vyzkoušeli jsme si napsat i tajnou zprávu, kterou budeme postupně číst. Na závěr jsme si vyhodnotili celý projekt a udělali jsme společné foto.

Celé dopoledne bylo kouzelné a dětem se líbilo,

p. učitelka Romana, p. učitelka Katka, p. asistentky Ivana a Renáta 

              

  

7. 3. Celoškolní projekt - Bezpečnostní den

V úterý 7. 3. se konal celoškolní projekt zaměřený na práci složek IZS - Bezpečnostní den. Ráno se žáci sešli v družině, kde přišli zástupci základních složek IZS. Díky nim a jejich hádankám tak žáci odhalili téma projektu. Následně se pomocí jednoduché hry rozdělili do sedmi týmů. Pak už jednotlivé týmy dostaly rozpis a hledaly svá stanoviště. Postupně týmy navštívily 7 stanovišť. Od hasičů se žáci dozvěděli, jak se pracuje v dýchacím přístroji a jak se mají zachovat při požáru. Dále si připomněli jednotlivá telefonní čísla na základní složky IZS a vyzkoušeli si, co obnáší telefonát na tísňovou linku. Objevili také spoustu nebezpečných situací v tzv. Domečku rizik. Od zdravotníků se žáci dozvěděli o resuscitaci, o přístrojích AED a prohlédli si vybavení záchranářů. Od policistů se dozvěděli o bezpečnosti kolem sebe a otiscích prstů, které si mohli vyzkoušet. Poslední stanoviště hasičů bylo venku, kde si žáci naší školy mohli „prolézt" zásahové vozidlo hasičů. Prohlédnout si jejich techniku a vyzkoušet si některou výstroj. Celý projekt byl zakončen společným hodnocením. Projekt byl velmi vydařený a doufáme, že se děti něco nového naučily. 

Děkujeme všem složkám, které pro nás připravily takovou parádu! :-)

      

 
28. 2. Miniprojekt - Masopust

Dnes jsme si v rámci MASOPUSTU u nás ve škole vyzkoušeli několik zábavných her, které byly spojeny s tímto tématem. Jednalo se hlavně o aktivity na čtení s porozuměním a počítání rébusů. V hudební výchově jsme si pak zazpívali písničku Já jsem muzikant, která neodmyslitelně k Masopustu patří. Za odměnu si děti mohly vybarvit také matematického klauna. Celý den pak vyvrcholil Karnevalem v naší školní družině. :-)

p. učitelka Romana

      

 

27. 2. Projekt We ́re Going on a Bear Hunt

V pondělí 27.2. 2023 se uskutečnil anglický projekt nazvaný We ́re Going on a Bear Hunt. Byla to první zkušenost pro děti pracovat celý den v anglickém jazyce. Na začátku projektu nás čekala identifikace stop, které jsme objevili na chodbě školy. Poté jsme se vyzbrojeni fotoaparáty vydali na lov medvěda. K nalezení správné cesty nám pomáhaly stopy s číslovkami a jejich psanou podobou. Během cesty jsme plnili různé úkoly: projít trávou (a vypočítat příklad v AJ) či bahnem (vytáhnout z něho písmena na tvorbu anglických slov), projít řeku bosou nohou (vylovit mušle s číslovkami), v lese najít šišky a větvičky a procvičit se v předložkách, ve sněhové bouři (polystyrenové tvary) nalovit puzzle s motivem knihy, vydat se do jeskyně (učebna AJ) a pokusit se nafotit medvěda. V anglické třídě jsme se pustili do plnění 9 úkolů na stanovištích a za jejich splnění jsme získávali fotky částí medvěda. A protože děti dobře pracovaly, čeká je při páteční družinové angličtině odměna v podobě čtení knížky a shlédnutí krátkého videa se stejnojmenným příběhem.

p. učitelka Pavla

      

 

22. 2. Animánie - Jak a co si povídají rostliny

Dnes jsme měli možnost vyzkoušet si a naučit se něco nového. Přijel k nám totiž tým z Animánie se svojí praktickou animací. Hravou formou jsme si osvojili základní informace o stavbě rostliny, růstu i rozmnožování. Ponořili jsme se do království rostlin, světa pod zemí i nad zemí. Povídali jsme si o životě (kouzelných) rostlin a vymýšleli jsme své petrobarevné a různorodé květy. Rostliny a život kolem nich jsme pak přenesli do animovaného filmu. Bylo to skvělé a dětem se práce moc dařila. Už se těšíme na výsledek! :-)

p. učitelka Romana

        

 

8. 2. Zimní opakovačka u prvňáčků

Dnes byla pro žáčky první třídy připravena na první dvě hodiny Zimní opakovačka. Jednalo se o opakovací úkoly z českého jazyka a matematiky. Každý prvňáček si řešil úkoly svým tempem a postupoval si libovolně v jednotlivých úkolech. Děti byly moc šikovné a opakování zvládly hravě! :-)

p. učitelka Romana, p. asistentka Ivana

         

 

2. 2. Návštěva Tyjátru

Před pololetními prázdninami jsme navštívili hernu Tyjátr v Plzni. Děkujeme za pohybové dopoledne. :-)

      

 

1. 2. Tonda Obal na cestách

Ve středu 1. 2. byl pro žáky naší školy připraven program Tonda Obal na cestách. Program byl zaměřen na ekologii a s ní spojené třídění odpadu. Žáci se dozvěděli, proč je důležité odpad třídit a čeho lze dosáhnout, když ho bude třídit každý z nás. Povídali jsme si také o tom, jak je možné v dnešní době odpad recyklovat a co z něj může následně vzniknout. Program byl doplněn videi a hrou s praktickým tříděním.

Děkujeme,

p. učitelka Romana

   

 

18. 1. Techmania - Já ozobot

Na dnešní den byl naplánován výlet do Techmanie. Původní program byl z důvodu nemoci lektora nahrazen jiným - Já ozobot. Děti se hravou formou naučily pracovat s ozoboty. Zjistili jsme, jak se dá ozobot naprogramovat a jaké dokáže udělat pokyny. Dokonce jsme objevili, že dokáže měnit svou barvu podle barvy nakreslené čáry. V poslední části jsme mu naplánovali různé trasy, které musel projet. Navštívili jsme také stálé expozice Inženýr dílny. 

Program se moc vydařil a věřím, že se dětem celé dopoledne líbilo.

p. učitelka Romana, p. asistentka Renáta

      

 


11. 1. Muzeum loutek - Kameňačka z pytlíku

Dnes jsme navštívili plzeňské Muzeum loutek, kde jsme se zúčastnili zimního výtvarně-dramatického programu Kameňačka z pytlíku. Po uvítání bylo pro děti přichystané krátké maňáskové divadlo, ve kterém zvířátka vařila polévku, kterou měly děti možnost po skončení představení i ochutnat. Po malém občerstvení se děti pustily do vyrábění svého vlastního maňáska z papírového pytlíku. Každý si mohl vyrobit 1 zvířátko, které vystupovalo v představení. Po dokončení výroby jsme se přesunuli do horní části muzea, kde byly dětem představeny různé typy loutek. Bylo tam i malé jeviště, na kterém měly možnost si vyzkoušet manipulaci s nimi. 

p. učitelka Romana, p. asistentka Renáta

                                        

 

4. 1. projekt: Jak Elfíci zachránili zamrzlé království

Dnes ráno jsme zjistili, že jedno království by od nás potřebovalo pomoci. Přes noc totiž celé zamrzlo. A tak jsme se statečně spolu s Elfíky pustili do jeho záchrany. Nebyl to vůbec jednoduchý úkol. Nejprve jsme království museli správně postavit a zjistit, kdo v něm zamrznul. Následně jsme poznávali naše kamarády Elfíky. Každý z nich podle popisu dostal své jméno a zjistili jsme, co kdo rád z nich dělá. V další části jsme se vydali na tajemnou cestu bludištěm. Našim cílem bylo získat kouzelnou hůlku, která nám následně pomohla postavit vedle království les. Díky kouzelné hůlce rychle vyrostl a nastěhovala se do něj zvířátka. Hravě jsme si poradili také se sněhovým počítáním. V poslední části jsme podle slabik sestavili obrázek hory, na které lyžovaly děti. Tímto posledním úkolem jsme pomohli celému království a za odměnu jsme si ho mohli dozdobit dle vlastní fantazie. Celý projekt byl moc fajn a zopakovali jsme si spoustu vědomostí. :-)

p. učitelka Romana, p. asistentka Ivana, p. asistentka Renáta

              

 

22. 12. Vánoční projekt

Na dnešní den jsme se moc těšili. Jeden z nejkrásnějších projektů je právě ten vánoční. Od samého rána jsme pokukovali po dárečcích, které jsme si jeden pro druhého připravili. Ale dnešní den nebyl jen o dárečcích. Ráno nás čekalo seznámení s lidovými tradicemi, které se dodržují nebo dodržovaly na Vánoce. Následně jsme se pustili do plnění vánočních úkolů. Na koberci byla připravena spousta her, skládaček a dalších zábavných aktivit. V průběhu dne bylo k dispozici cukroví a vánočka k ochutnání. Dokonce jsme se čtvrtou hodinu pustili i do vánočních aktivit v anglickém jazyce. V poslední hodině jsme si předaly všechny krásné dárečky, které se na nás od rána smály. Děti byly nadšené a já také. Moc Vám děkujeme za krásné dárky a ochutnávky cukroví.

Pohodové Vánoce a klidný vstup do nového roku,

p. učitelka Romana

         

 

21. 12. Návštěva svíčkárny Rodas

Dnes jsme se s žáky první a páté třídy vydali do svíčkárny v Liticích. Po náročné cestě nás uvítala vánoční atmosféra a vůně. Děti si mohly ozdobit netradičními technikami dvě svíčky, vytvořit vánoční zápich a nakonec si naplnily sáček mořskou koupelovou solí s esenciálními oleji. Na závěr jsme si pustili video o výrobě svíček a vonných mýdel. Celý program jsme si všichni užili a odnesli jsme si krásné dárečky. Doufáme, že udělají někomu radost! :-)

Děkujeme,

p. učitelka Romana

                         

  

9. 12. Čtenářská dílna

V pátek jsme pro žáky 1. třídy měli spolu s páťáky menší překvapení. V poslední hodině jsme připravili společnou čtenářskou dílnu. Dílna byla založena na čtyřech vánočních příbězích, se kterými společně žáci pracovali. Spolupráce jim šla na výbornou. Určitě celou akci někdy zopakujeme! :-)

p. učitelka Romana, p. učitelka Daniela

      

6. 12. Nocování ve škole

Na dnešní den bylo naplánováno Nocování ve škole. Děti se již od rána velmi těšily. Na počátku nocování jsme si v rámci Computer Science Education Week vyzkoušeli hry s roboty a iPady. Od 18 hodin nás čekala přednáška o systému IZS. Beseda byla velmi zajímavá a děti zaujala. Nejvíce však zkoušení batohu s vybavením záchranářů. K večeři jsme si připravili výborné tousty se šunkou, sýrem a zeleninou. Poté jsme se vydali ke svým spacákům. Večer jsme si pustili pohádku Anděl Páně, u které většina dětí usnula. Tak tedy dobrou noc a zítra na viděnou! :-)

p. učitelka Romana, p. asistentka Ivana

         

 

5. 12. Návštěva Mikuláše a Mikulášský projekt 

Pondělní dopoledne jsme si všichni moc užili. Pro prvňáčky byla naplánována návštěva Mikuláše a s ní spojený projekt. Ráno jsme si připravili básničku a písničku pro Mikuláše. Následovala pohádka o Mikuláši a malý kvíz. Všechny následující úkoly měly spojitost s Mikulášem, čertem a andělem. Děti pracovaly s nadšením a moc jim to šlo. 

Zážitkem pak jistě byla návštěva živého Mikuláše, který přišel se svými pomocníky. Děti si vyslechly, co měl Mikuláš napsáno v knize hříchů, zazpívaly písničku a řekly básničku. Od naší návštěvy děti dostaly hned několik dárečků.

Dopoledne pak pokračovalo dalším plněním úkolů, skládáním obrázků, skládaček a tvořením. Projekt se nám vydařil a těšíme se na vánoční. :-)

p. učitelka Romana

         

 

30. 11. Vánoční jarmark

Poslední listopadový den byl na programu Vánoční jarmark, který byl tento rok u nás novinkou. Děti pečlivě vyráběly výrobky, které se následně na jarmarku nabízely k prodeji. Na výběr byla velká škála od dekorací do domácnosti, na stromeček až po vánoční cukroví. Vládla vánoční atmosféra, pouštěly se vánoční písničky a stany byly vyzdobené pomocí světýlek. Žáci páté třídy se skvěle zhostili prodeje, a tímto bych jim za to chtěla poděkovat. Výtěžek z jarmarku bude věnován na pomoc Hospici svatého Lazara v Plzni.

                                     

 

23. 11. DEPO2015 - Lovci znaků

Víte, jaký je největší objev lidstva? To dnes zjistili naši prvňáčci - přeci písmo! Zábavy jsme si užili do sytosti a přišli jsme na to, že písmo je nejen kus naší historie, ale také velké dobrodružství. I přesto, že ještě neumíme některá písmenka, zvládli jsme se domluvit s robotem Bláborátorem, porazili jsme světelnou šibenici, dokázali jsme napsat text v klínovém písmu nebo jsme vyčistili interaktivní videomappingové město od reklam. Společně se nám podařilo cestou získat všechny znaky a rozšifrovat tajnou zprávu. Prvňáčci byli moc šikovní! 

p. učitelka Romana a p. asistentka Renáta

         

 

11. 11. Den svatého Martina

Dne 11.listopadu 2022 proběhl v 1.třídě Svatomartinský projekt, kde se děti blíže seznámily s příběhem a tradicemi o svatém Martinovi a po celé dopoledne plnily úkoly s ním spjaté. Procvičily si různé úlohy, jak z matematiky, tak i z českého jazyka. Dále měly možnost procvičit si svoji představivost, paměť a logické myšlení a v neposlední řadě nám ukázaly své vlastní výtvarné dovednosti. Celý den jsme zakončily písní To je zlaté posvícení. Dětem se celý projekt moc líbil, nejvíce ocenily ochutnávku domácích svatomartinských rohlíčků.

 

         

 

10. 11. Divadlo Ondřej - Lazy Honza

Dne 10. listopadu měly děti z 1., 2. a 3. třídy ve škole úžasné zpestření v podobě představení divadla Ondřej, které si pro ně připravilo netradičně pojatou pohádku „O líném Honzovi", který se stal králem.  Divadlo bylo hrané i v anglickém jazyce a děti vtáhlo do děje a to doslova, protože se několik malých diváků proměnilo v herce. Zahráli si např. samotného Honzu, princeznu, krále, dědečka, panímámu Škubánkovou nebo draka. Ani ostatním to nemuselo být líto, protože si všichni zazpívali, zatančili a nějak se zapojili. Žáci byli aktivní a také šikovní, takže jsme se nakonec moc pobavili a představení se jednoznačně líbilo. Velkým bonusem bylo procvičení porozumění v anglickém jazyce. Zajímavá diskuze se rozvinula např. u překladu českého slova buchty. 

      

 

1. 11. Divadlo ALFA - Zločin v říši pohádek

Dnes jsme se vydali již podruhé do Divadla ALFA. Tentokrát na velmi pěkné představení s názvem Zločin v říši pohádek. Pro dvojici policistů měl být tento den jen další obyčejná odpolední směna strávená v hlídkovém voze. Jenže to by se jim na zadním sedadle nesměl zničehonic zjevit záhadný stařeček. A že prý budou muset s ním do říše pohádek. Stal se tam totiž zločin, který si žádá detektivy z říše lidí. Jaký zločin se zde udál a jak to celé dopadlo? To už všichni víme! :-)

p. učitelka Romana a p. asistentka Ivana

         

 

25. 10. Náš první projekt HALLOWEEN 🎃👻

V úterý 25. 10. prvňáčky čekal první školní projekt.

Každý žák se u nás ve škole v tento den mění na strašidlo. Slavíme totiž Halloween. Během dopoledne jsme plnili spoustu tematických úkolů, které nebyly vůbec jednoduché. Vyzkoušeli jsme si své znalosti z matematiky a českého jazyka. Vytvořili jsme si tak knížečku, která byla nakonec oceněna halloweenským diplomem. V odpoledním vyučování jsme připravili pro rodiče ovocnou bowli. Později odpoledne byl naplánován program pro rodiče - vystoupení a průvod v okolí školy. Po návratu ze strašidelného průvodu bylo přichystáno občerstvení, které připravili žáci naší školy. K dispozici bylo i ohniště pro opékání buřtů a teplé podzimní nápoje. Celá akce se vyvedla moc hezky! 

p. učitelka Romana

      

 

17. 10. Polanova síň - Na červenou stát!

V pondělí 17. 10. jsme se vydali do Polanovy síně u náměstí. Čekal nás zde program - Na červenou stát! Jak již z názvu vyplývá, jednalo se o divadelní představení, které zábavnou formou představovalo nástrahy silničního provozu po cestě do školy. Vtipný příběh o zebře Matyldě nám připomněl informace o přechodu pro chodce neboli zebře. V příběhu jsme se skamarádili s panem Zeleným a panem Červeným, kteří představovali fungování semaforu. V závěru programu jsme pomohli policii dostihnout piráta silnic. 

Děkujeme za zábavný a poučný program,

p. učitelka Romana a p. asistentka Ivana

         

 

15. 10. Podzimní dílna

V sobotu 15.10. se u nás ve škole konala podzimní dílna. Sešli jsme se spolu s dětmi a s rodiči a každý si mohl vyrobit nějakou podzimní dekoraci. Nabídka byla pestrá, děti si mohly vyrobit zápich do květináče, papírovou dýni, dekoraci ze šišek, podtácek s podzimní tematikou nebo například svícen. V průběhu dílny bylo pro návštěvníky připraveno pohoštění. Celá akce se moc povedla a všichni si domů odnesli povedené výrobky.

      

 

13. 10. Divadlo ALFA - Tři siláci na silnici

Dnes jsme se poprvé společně vydali do Divadla ALFA na představení Tři siláci na silnici. Jednalo se o pohádkovou komedii o třech hrdinech. A co víc, byli to bratři, jak se patří! Byli to náramní siláci, jenomže doposud svou sílu před okolním světem tak trochu ukrývali. Celý svůj dosavadní život totiž strávili doma. Doma u maminky. Ta se o ně starala, prala jim, uklízela a báječně jim vyvářela. Jenže jednoho dne už jejich mámě došla trpělivost. Řekla jim, že musí vyrazit do světa. Na zkušenou. Když už jsou jednou tři bratři, jako z pohádky, tak se to od nich tak nějak očekává.

A jak už to tak v pohádkách bývá, napekla jim na cestu buchty a dala jim také několik rad. Nejdůležitější byla samozřejmě rada třetí a poslední: „Nezapomeňte, že nejsilnější budete pouze tehdy, když své síly spojíte!“ Jenže právě tuhle radu tři bratři nejspíše na odchodu neslyšeli, anebo jí neporozuměli. Protože sotva opustili dům, okamžitě se každý vydal jiným směrem. Trvalo pak ještě nějaký čas, než se jejich cesty opět spojily a oni konečně pochopili, že společně se to lépe táhne.

Děkujeme za hezké a poučné představení,

p. učitelka Romana a p. asistentka Renáta

   

 

6. 10. Projekt: Medové snídaně

Dne 6.10.2022 se děti z 1. a 5.třídy zúčastnily besedy na téma Medová snídaně s paní Mgr. Alenou Machovou z Losiné. Paní Machová si pro děti připravila zajímavou prezentaci, a také s sebou přivezla na ochutnávku různé druhy medů. Děti se dozvěděly základní informace o historii včelařství, o vzniku a správném zpracování medu a také o tom, které výrobky můžeme z pravého včelího vosku vyrobit. Celá akce se velmi vydařila a dětem se moc líbila.

p. asistentka Ivana

                                                  

 

21. 9. Návštěva Techmanie - Barvy kolem nás 

Na středu jsme se s žáky 1. třídy moc těšili. Čekal nás první společný výlet do Techmanie. Zvolili jsme si interaktivní program Barvy kolem nás. V rámci tohoto programu jsme si ukázali základní barvy. Vysvětlili jsme si, jak vzniká duha a jak takovou duhu vyrobit. Naučili jsme duhu chodit a vyzkoušeli jsme si namíchat barvy, které v duze nejsou. Objevili jsme také kouzlo barevných bonbónů ve vodě. Následně jsme si prohlédli několik dalších expozic a vyrazili jsme zpět do školy. Tento výlet se nám líbil, něco nového jsme se naučili, a tak se tam určitě brzy zase vrátíme! :-)

p. učitelka Romana, p. asistentka Renáta

         

 

9. 9. Beseda s Policií ČR - Pes a pravidla

Dnes jsme se společně těšili na besedu, kterou pro nás připravila Policie ČR na téma Pes a pravidla. S paní policistkou jsme si na začátku vysvětlili základní pojmy - policista, policejní vůz, policejní majáky či policejní pes. Dále jsme se zabývali činností policejního příslušníka. Povídali jsme si o tom, co má takový policista v náplni práce. V následující části jsme se zaměřili na to, co dělat v různých situacích, např. vidím zloděje, najdu v přírodě volně pobíhajícího psa. Naučili jsme se kam volat, když se něco takového děje. V předposlední části jsme si vyzkoušeli různé modelové situace, např. nahlášení krádeže, jak se chovat při setkání s cizí paní/pánem a cizím pejskem. Závěr patřil pejskům. Povídali jsme si o jejich chování, co mají/nemají rádi a které povely se u výcviku pejsků používají. Moc děkujeme za příjemnou a poučnou besedu. 

p. učitelka Romana a p. asistentka Ivana

      

 

1. a 2. září - Nástup prvňáčků, první dny ve škole

Tak jsme se dočkali! :-)

Ve čtvrtek 1. září čekalo na prvňáčky slavnostní zahájení školního roku. Spolu s rodiči jsme se sešli v naší nové třídě. Na děti zde čekala krabice s novými pracovními sešity a spoustu dalších zajímavých věcí. Společně s rodiči jsme si zahráli úvodní hru, která nás rozdělila do dvou skupinek. Následně jsme se vydali vybarvit si svá školní trička. Všem dětem se trička náramně povedla! Po návratu do třídy jsme se společně vyfotili a vydali jsme se na procházku ven s paní vychovatelkou Renčou. 

pátek 2. září

Dnes nás čekala těžká zkouška v podobě 4 vyučovacích hodin. Společně jsme se povídali o pravidlech naší třídy, seznamovali jsme se s prostředím třídy i školy. Zahráli jsme si několik her a povídali jsme si o prázdninách. Třetí hodinu jsme se vydali na hudební výchovu, kde jsme si zazpívali známé písničky. Poslední hodinu jsme si prohlíželi pracovní sešity a povídali jsme si o tom, co nás tento rok čeká. Na závěr nás trošku zmohla únava, a tak jsme si četli knížku. Prvňáčci vše krásně zvládli, jsou moc šikovní! :-)

p. učitelka Romana