První třída

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Jungová.

Konzultační hodiny: úterý 14 - 16 hod.

 

Distanční výuka III.

Od 1. 3. do 9. 4. přešli na distanční výuku všichni žáci prvního stupně, a tak se i naši prvňáčci vrátili k on-line vyučování. Jelikož už jsme měli nastavený systém práce, plynule jsme pokračovali v probíraném učivu. Kromě čtení a plnění úkolů ve slabikáři jsme hráli různé hry se slovy. V matematice jsme mimo klasického počítání řešili slovní úlohy apod., poradili jsme si i s prostředími Hejného matematiky. V rámci prvouky děti měly za úkol najít venku jarní květinu, pojmenovat ji a vyfotit se s ní. Také nás bavilo tvoření a vyrábění. Naplno se všichni zapojili i do pohybové výzvy - každý měl za úkol vymyslet cvik a počet jeho opakování, v průběhu týdne jsme se pak snažili odcvičit všechna zadaná cvičení.

Distanční výuku jsme zvládli, ale všichni jsme rádi, že jsme zpátky ve škole :-)

Distanční výuka II.

V důsledku protipandematických opatření jsme byli nuceni opět přejít na on-line vyučování. Tentokrát máme dvě skupiny a věnujeme se hlavním předmětům, tedy češtině, matematice a prvouce. S paní učitelkou Pavlou a Katií mají děti angličtinu. Na prvňácích je patrný velký pokrok oproti podzimní distanční výuce - a to jak v obsluze techniky, tak v základních dovednostech jako je čtení, psaní, orientace v sešitě apod. Při on-line vyučování čteme, počítáme, řešíme růzké hádanky, věnujeme se slovním hrám,... Zařazujeme i pohybové a relaxační chvilky, aby děti u monitoru nebyly příliš unavené.

Děti mají možnost plnit také dobrovolné úkoly. Například když jsme četli ve Slabikáři recept na krupicovou kaši, nejeden prvňák se zapojil do výzvy o nejoriginálněji nazdobený pokrm. V matematice si každý připravil autobus, pro řešení jednoho z prostředí prof. Hejného. Úlohu o dělení koláčů mezi daný počet dětí jsme řešili pomocí modelíny. Musím prvňáky moc pochválit za jejich snahu a věřím, že jim vydrží po celou dobu distanční výuky! :-)

 

Masopust

25. 1. jsme v rámci třídy oslavili masopust. Rej masek byl opravdu pestrý - prvňáci se proměnili v čarodějnice a čaroděje, sněhuláka, piráta, plameňáka, kostru, králíčky a hipísačku. Zahradnice pro ně připravila tematické aktivity a vyrábění. Bylo to veselé dopoledne :-)

 

Vysvědčení

28. 1. byl pro prvňáčky velký den. Těšili se na své první vysvědčení! Den jsme si zpestřili pohádkovým projektem. Neučili jsme se, děti ve skupinkách pracovaly na různorodých úkolech vycházejících z pohádky Červená Karkulka. Třetí hodinu se konečně děti dočkaly a obdržely jak známkové vysvědčení, tak slovní hodnocení, ve kterém se dozvěděly, co jim ve škole jde i to, v čem by měly přidat. Ze samých jedniček měli všichni velkou radost :) Nezbývá jim než popřát, aby jim krásné známky vydržely :)

 

Tonda Obal

20. 1. měli prvňáci zpestření výuky v podobě hodinového programu Tonda Obal. Paní lektorka nám přišla poreferovat o tom, jak správně třídit odpad. Pomocí prezentace nás seznámila se zásadami třídění i častými chybami, kterých se dopouštíme. Dětem se líbily malé barevné kontejnery, do kterých měly za úkol správně "vyhodit" přidělené odpadky. Nejvíc nás zaujal kufřík s ukázkami toho, jak se dále odpad recykluje.

 

 

Vánoční projekt

18. 12. jsme se v naší škole už neučili. Každá třída měla svůj vánoční projekt. Prvňáky čekaly aktivity s různými didaktickými pomůckami s vánočním tématem, luštění, vyrábění vánoční dekorace (papírová ozdoba) a také jsme si převyprávěli vánoční příběh. Poslední hodinu jsme si nadělovali. Bylo hezké sledovat, jak se děti těší nejen na dárečky, co dostanou, ale také na chvíli, kdy samy budou moct někoho obdarovat :-)

Přeji všem krásně prožité vánoční svátky a do nového roku hlavně pevné zdraví!

 

Mikulášská nadílka

4. 12. měli prvňáci celodenní projekt Mikuláš. Povídali jsme si o tom, z čeho mikulášská tradice vznikla a jak jí v České republice pojímáme. Nechyběly ani básničky, aby děti byly na příchod Mikuláše připravené. Celé dopoledne děti plnily úkoly s mikulášskou tematikou - odpovídaly na kvízové otázky k přečtenému textu, skládaly rozstříhaný obrázek, hrály mikulášské dobble, vyrobily zápich - dekoraci Mikuláš na špejli. Poslední hodinu proběhla nadílka. Prvňáčci se nemuseli obávat zlého čerta, o tom, co jim jde a co ne, si popovídali s Mikulášem. Ten je za to, jak jsou hodní, odměnil balíčkem se sladkostmi, omalovánkami a vystřihovánkami. Tak teď už jen doufám, že v pondělí nebude nikdo chybět - že si nikoho čert 5. 12. neodnese! ;-) Ale jak ty naše prvňáčky znám, myslím, že to nehrozí ;-)

 

Distanční výuka I.

Kvůli pandemii viru covid-19 byly na několik týdnů uzavřené školy, a tak jsme se s prvňáky mohli vídat pouze díky video hovorům. On-line výuka probíhala každý den. Žáci byli rozděleni do malých skupin, abychom mohli co nejefektivněji pracovat. Bohužel největší zátěž padla na bedra rodičů, kteří s čerstvými školáky museli budovat základy čtení a psaní. Ráda bych jim ještě jednou touto cestou poděkovala, protože odvedli obrovský kus práce! Velký dík jim také patří za vynikající spolupráci a komunikaci. Díky tomu a také díky píli a nadšení malých školáčků udělali prvňáci velký pokrok, po jejich návratu jsme mohli plynule pokračovat dál ve výuce.

Při on-line vyučování jsme se učili nová písmena, děti mi četly, počítali jsme a pracovali na úkolech z prvouky. Povídali jsme si o našich zážitcích, zkoušeli různé jazykolamy a hádanky. 45 minut před monitorem by prvňáci sedět jen těžko vydrželi, a tak jsme zařazovali i pohybové chvilky, v rámci kterých jsme cvičili a plnili různé úkoly. Na GC byl seznam úkolů na každý den. Některé výzvy byly dobrovolné a musím říct, že mě potěšilo, že se jich prvňáčci s nadšením účastnili :-) A tak jsme pekli slané i sladké šneky, kreslili obrázky, plnili svatomartinské úkoly apod. Děti spolupracovaly, a tak jsme společně všechno zvládli :-)

Nyní jsme všichni šťastní, že jsme se mohli vrátit do školy :-)

 

Škola v přírodě

17. 9. 2020

Poslední dopolední program tvořily opět činnosti zaměřené na dopravní výchovu. Čekaly nás nové pohybové hry na místním multifunkčním hřišti s obrázkovými štítky, míčové a pohybové hry. Pracovali jsme s učebnicemi dopravní výchovy, vyplnili pracovní list a pomocí karet se značkami jsme si zopakovali jejich význam. Na závěr jsme dokončili plánek města.

Po poledním klidu si děti připravovaly věci na zítřejší odjezd. Poté si zahrály tematické hry v areálu. Večer je na programu bohatý raut, posezení u táboráku a ohňostroj.

 

16. 9. 2020

Dopoledne jsme s prvňáky pokračovali v našem projektu. Pohybové aktivity na hřišti jsme střídali s úkoly u stolečku. Děti si připomněly pravidla pohybu chodců po chodníku a na vozovce, určovaly na plánku nejbezpečnější cestu a rozlišovaly situace bezpečné a rizikové. Ke značkám přiřazovaly konkrétní dopravní situace, pracovaly s kartičkami a obrázky dopravních značek. Velmi je bavila kreativní část programu ve skupinkách. Prvňáčci se sami rozdělili na holky a kluky, dostali velký karton a zalaminované kousky silnic. Z nich vytvořili jednoduchou dopravní síť a její okolí dotvořili pomocí pastelek a fixů.

Odpoledne vzali animátoři táborníky hrát hry v přírodě. Po jejich návratu je čekalo překvapení ve formě koblížkové párty a maškarního reje.

 

15. 9. 2020

Dopolední program druhého dne školy v přírodě byl zaměřen na téma projektu – na dopravní výchovu. Prvňáci se na chvilku proměnili v různé dopravní prostředky, v těchto rolích jsme si zahráli pohybové hry. Seznámili jsme se se základními dopravními značkami a jejich významem a vyluštili i dva písemné úkoly. Za odměnu jsme se šli projít do lesa, kde děti stavěly domečky pro lesní skřítky. To se jim moc líbilo.

V rámci odpoledního programu jsme se seznámili s hlavním hrdinou Jimmym Jacksonem, kterého pronásledovali zločinci. Táborníci se vydali po jejich stopách a pomohli zločince chytit.

Zatím musím prvňáky moc pochválit! I přes to, že jsou tu nejmladší, všechno zvládají moc dobře – jak odloučení od rodičů, tak denní režim :)

14. 9. 2020

Naši třídu čeká první škola v přírodě! Pět dní strávíme v rekreačním areálu Máj Plasy. V průběhu dopoledne jsme autobusy zdolali vzdálenost Plzeň - Plasy, ubytovali se, vybalili, seznámili se s naší animátorkou Hankou a prošli si areál. Po výborném obědě (někteří si přidali) děti relaxovaly při poledním klidu hraním her, kreslením a povídáním. Odpoledne uvedli animátoři děti do děje celopobytové hry - Vykoupení Jimmyho Jacksona. Budou pomáhat najít ztracenou šerifovu hvězdu.

------

 

1. září 2020

První školní den se v ZŠ Easy Start sešlo natěšených 13 prvňáčků. Podpořit je při jejich velkém životním kroku přišli rodiče a prarodiče. Nejdříve se děti zorientovaly ve třídě a našly si své místo. Žáčci byli zvědaví, co se skrývá v barevných krabicích, a tak jsem je dlouho nenapínala a společně jsme si prohlédli nové sešity a učebnice. Bylo hezké sledovat, jak jsou plní očekávání, co se v jakém předmětu bude dít. Po krátké rozřazovací aktivitě s pohádkovou tematikou (pohádky nás totiž budou provázet celým školním rokem), jsme se rozdělili na dvě skupiny. Děti dostaly od školy trička, která si měly za úkol vyzdobit. Nadšeně se pustily do práce a všichni jsme měli radost z pěkných výsledků :)

Druhou hodinu si paní družinářka odvedla prvňáky, aby je seznámila se školou a aby si zahráli nějaké hry. Mezitím jsme s paní ředitelkou informovaly rodiče o všech provozních otázkách školní docházky, měli možnost vznést dotazy a prostor vyplnit nutné dokumenty.

Myslím, že první školní den byl pro všechny zúčastněné dojemný a nezapomenutelný zážitek :)

 

------

Milí prvňáci, vítejte ve škole!

Přeji vám, ať se vám ve škole líbí a najdete si brzy kamarády :-)

Mám pro vás připravených spoustu aktivit a her, které nám učení zpestří, takže se máte na co těšit!

Těším se, co nám školní rok 2020/2021 přinese, Katka Jungová