Kroužky

Mimoškolní zájmová činnost - kroužky - se konají po vyučování, v odpoledních hodinách, v době provozu školní družiny. Vedoucí kroužků dochází do budovy školy a zájemce o činnost si přebírají u paní vychovatelky ve školní družině, které po ukončení činnosti žáky opět předají. Nabídka kroužků se může dále odvíjet od zájmu dětí.

Kroužky:

 • Angličtina hrou
 • Synthetic phonics 
 • Anglické reálie
 • Příprava na Cambridgeské zkoušky
 • Robotika
 • Programování s Emilem
 • Lego-robotika
 • GATE 12
 • Hra na flétnu
 • Vědecké pokusy (Šikovné Makovice)
 • Keramika
 • Dramatika
 • Zumba
 • Figurková školička
 • Vaření
 • Cvičení na trampolínkách
 • Výtvarný kroužek
 • Hollywood Club
 • Kutilská dílna
 • Jóga
 • Šachy

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme tyto kroužky (podle zájmů dětí a a rodičů):

Angličtina hrou (1.třída)

Kroužek, který přináší možnost hravé formy výuky anglického jazyka bez využití kurzové učebnice používané při hodinách AJ ve třídě. Hodiny jsou plné her a aktivit. Nechybí ani dramatizace příběhů o Little Elephant a pohybové písně.

Synthetic phonics (2. a 3. třída)

Systematiská výuka čtenía psaní pomocí metody Synthetic phonics, která se využívá v anglicky mluvících zemích. Děti budou každou hodinu pracovat na poznávání a automatickému čtení tzv. High frequency words a budou si je lepit do svých Readers. Poté si je procvičí na jednoduché knížce, ve které se slova systematicky opakují, a shlédnou daný příběh animovaně na interaktivní tabuli. Na závěr pak odpoví na otázky k textu a vyluští Quit. Během hodiny se pak budeme věnovat aktivitám pro phonemic awareness a phonics games, abychom docílili simulace výuky angličtiny v Britských školách.

Anglické reálie (4. a 5. třída)

Reálie anglicky mluvících zemí zábavnou a kreativní formou. Seznámíme se s historií, geografii, památkami a tradicemi. Skupinová i párová práce, která probíhá výhradně v angličtině.

Příprava na Cambridge zkoušky (4. a 5.třída)

Kroužek přípravy na Cambridge certifikáty YLE a vyšší. Systematický výuka a zkušební testy pro Movers, Flyers a Key for Schools. K výuce jsou využívány Cambridgské učebnice Fun for Flyers a děti se připravují na svoji úroveň testů (od A2 po B1). 

GATE 12 (1. a 2.třída)

Odpolední aktivita cílená na nadané žáky. Jedná se o lekce ve kterých se věnujeme pro děti zajímavým tématům, teorii a vlastní úvahy zkoušíme v praxi, programujeme, rozvíjíme kritické myšlení a logické uvažování, věnujeme se aplikované matematice a fyzice a nezapomínáme ani na sociální dovednosti.

Programování s Emilem (2. třída)

Programovaná na tabletu pro začínající informatiky 

Robotika (4. a 5.třída)

Děti budou mít možnost učit se programovat, využívat logické myšlení, procvičit týmového ducha a komunikovat v anglickém jazyce během nové školní aktivity která využívá hned několik robotů (zejména Dash a Dot a Ozobot) a prostředí Scratch studia. Hodiny včetně programování probíhají výhradně v angličtině a tak se děti jazyku věnují velmi intenzivně. V hodinách programování budeme plnit jednotlivé výzvy a to jak z mezinárodní kódovací výzvy tak různá bludiště a logické úkoly.

Základy informatického myšlení ( 1.třída )

Seznamování s roboty a robotickými hračkami hravou formou 

Zumba (  1. - 5. třída )

Děti se mohou těšit na různorodé choreografie a zábavné sestavy, doprovázené roztančenými letními hity! S tím nejlepším, co se v průběhu kroužku naučí, vystoupí na Taneční soutěži a Kroužkované podívané! 

Dramatika (1. – 5.třída)

Tajuplný svět pohádek, kouzel a neomezené fantazie. Touží vaše dítě o tom, že jednou bude vystupovat na „prknech, co znamenají svět“? S námi se stane superhrdinou, princeznou na bále, sedmihlavým drakem nebo mocnou čarodějkou. Fantastické příběhy prožijeme všemi smysly - procvičíme dýchání, mluvení, smích i pláč. 

Keramika (1. – 5.třída)

Co přinese větší radost, než když dítě vyrobí sošku, zvířátko, hrneček… fantazii se meze nekladou. Věstonická Venuše pamatuje téměř třicet tisíc let, keramika tak patří k nejstarším řemeslům. U dětí rozvíjí vnímavost, citlivost a jemnou motoriku. Poznáváme keramické postupy a techniky, barvíme glazurami a engobami, zapojujeme fantazii a hlavně vyrábíme a vypalujeme. Hlína se dá totiž donekonečna objevovat a proměňovat. Oblečte své dítě do staré zástěry nebo košile, přidejte hadr pod hlínu a těšte se na jeho výrobky.

 

Hra na flétnu (1. a 2.třída)

Kouzlit se dá na všechny hudební nástroje. A na flétnu obzvlášť. Pročpak by jinak Mozart svou poslední operu nazval Kouzelnou flétnou? Pravda, Amadeus začal v pěti letech klavírem a houslemi, rovnou také skládal, ale flétna je pro děti báječným prvním krůčkem. Budeme objevovat radost z hudby. Učíme se správně dýchat, hrajeme si s rytmem, procvičujeme hbitost prstíků a objevujeme první noty a písničky

 

Vaření (1. -5. třída)

Jídlo je radost, vaření je vášeň. Také vaše dítě rádo vaří, ale výsledkem je zatím jenom spoušť v kuchyni a upatlané tričko? S námi budou vaši malí kuchtíci vařit vždy z čerstvých surovin, společně si připraví zdravé svačinky, dezerty, jednoduché teplé i studené večeře. Naučíme se postupovat podle ověřených receptů, udržovat v kuchyni pořádek a dozví se také něco o zdravém stravování. Na lekce budou kluci a holčičky potřebovat pracovní zástěru, utěrku a krabičku na hotové dobrůtky.

Jóga ( 1. - 5. třída )

Důraz bude kladen na hravou formu lekce, všechny pozice budou prováděny tak, aby byly pohodlné a přinášely dětem příjemné prožitky a radost. Cvičení je přizpůsobeno věku a psychomotorickým schopnostem dětí, vychází z jejich přirozenosti. Důraz je kladen na radost z pohybu bez potřeby soutěžit s druhými.