Programování a robotika

Stejně důležité jako ovládat cizí jazyk či pružně a logicky reagovat je také umět pracovat s digitálními technologiemi. Jelikož si toto uvědomujeme, zahájili jsme hlubší vzdělávání dětí v oblasti robotiky a programování a to nad rámce hodin IT. Škola zakoupila velké množství programovatelných robotů a IT vybavení. Děti mají možnost se účastnit hned 4 různých kroužků či aktivit zaměřených právě na programování a robotiku či celosvětových programovacích výzev (The Hour of Code, Wonder League Robotics Competition)

Číst dále Programování a robotika

Péče o nadané děti

Základní škola Easy Start se již od svého vzniku věnuje práci s nadanými dětmi, rozvoji intelektu všech dětí, testování inteligence dětí a aktivitám směřujícím k uspokojování potřeb nadaných dětí a žáků v Plzni. Naši školu navštěvuje velké množství dětí s nadprůměrnou inteligencí, se kterými umíme systematicky pracovat, nabídnout jim dostatek podnětů a rozvíjet je. Výjimkou nejsou ani děti přijímané ke vzdělávání na naší škole „předčasně“ – tedy o rok dříve.

Číst dále Péče o nadané děti

Matematika

V naší škole se matematika v 1. – 4. ročníku vyučuje z učebnic a pracovních sešitů společnosti Fraus, které vychází z principů Hejného matematiky
Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.
Snažíme se, abychom omezili co nejvíce memorování, ale aby se děti učily logickému přemýšlení, práci ve dvojicích či skupině – aby si znalosti předávaly navzájem.
Všechny naše paní učitelky prošly týdenní letní školou Hejného matematiky a dalšími víkendovými nebo odpoledními semináři, aby se na výuku matematiky touto formou připravily.
Více o metodě se můžete dozvědět na stránkách společnosti H-mat, kde je i odkaz přímo pro rodiče s ukázkou práce
https://www.h-mat.cz/pro-rodice

 

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka je u nás stěžejní a na velice vysoké úrovni. I proto nás vyhledává velké množství rodičů a jezdí k nám pedagogové získávat zkušenosti. Máme celistvý program podporující všechny stránky osvojení jazyka, výborné lektory, obrovské množství zahraničních výukových materiálů, rozsáhlou anglickou knihovnu a hlavně vyzkoušený a fungující systém vzdělávání. Před 8 lety jsme současně začali jako jedna z mála škol v ČR pilotovat výuku čtení metodou Synthetic Phonics – tedy metodou využívanou v UK a USA. V současné době jsme pro tuto metodu modelovou školou a naší lektoři jsou metodiky syntetické metody právě pro ČR.

Číst dále Anglický jazyk