První třída

  Vítejte v 1. třídě!  

    Už se na vás moc těšíme.

Přejeme  všem mnoho úspěchů ve školním roce 2021/2022!

paní učitelky Kristýna a Hanka

 

konzultační hodiny  Kristýna Lorencová   pondělí 14:30  -  16:00 hod.

                        Mgr. Hana Paušová      pondělí  14:00 -  15:30 hod.

                                                          úterý  7:00 -  8:00 hod.

                                                          čtvrtek  7:00 - 8:00 hod.

 Zimní bojovka

Ve středu 19.1. vyrazily děti s paní asistentkami Martinou a Ivčou na zimní bojovku. V blízkosti školy měly děti připraveny úkoly, kde nejprve odpovídaly  na otázky a písmenka,
která vyšla, zapisovaly do tabulky a pak z nich vyšla tajenka. Stanovišť bylo celkem 15 a na každém stanovišti kromě otázek čekaly na děti i praktické sportovní úkoly. Děti si tak 
procvičily nejen "hlavičku", ale i celé tělo. Dětem se bojovka moc líbila a užily si ji. 

      

     

 

Vánoční projekt

Dne 22.12. u nás proběhl celoškolní projekt na téma Vánoce. Hned od rána jsme si s dětmi povídali o nejrůznějších tradicích, které jsou s Vánocemi spojeny. Vysvětlovali jsme si význam těchto svátků a vyprávěli si to, jak je každý z nás oslavuje. Během dopoledne děti plnily nejrůznějších úkoly. Měly k dispozici velký výběr pracovních listů, které byly zaměřené na všechny výukové předměty. To nebylo zdaleka všechno. Děti si mohly skládat nejrůznější skládačky, puzzle nebo hrát didaktické hry. O přestávkách děti doplňovaly energii ochutnávkou cukroví, které si na tento den donesly. Celý projekt vyvrcholil poslední hodinu, kdy jsme se sešli u stromečku a rozdali si dárečky. Na závěr jsme si zazpívali několik vánočních koled a rozloučili se před vánočními prázdninami. Den se moc vydařil a vánoční atmosféra byla všude kolem nás. Vánoce ve škole už tedy máme úspěšně za sebou. Teď už nezbývá jen čekat až zacinká zvoneček u každého doma.

Veselé Vánoce přejí paní učitelky!

      

      

 

Divadlo Alfa

Dne 20.12. jsme navštívili divadlo Alfa, které hrálo představení s názvem Jak si Míša hledal kamaráda. Z názvu už je znát, co bylo podstatou celého příběhu. Míša byl medvídek žijící v domečku s maminkou a tatínkem. Jediné po čem opravdu toužil byl kamarád, s kterým by si mohl hrát a zažívat dobrodružství. Najít takového kamaráda není jednoduché. Naštěstí narazil  na medvěda jménem Alfons. Ten nemá domov, bydlí v kontejneru, nevoní a má blechy. Ovšem má neuvěřitelnou fantazii, jako bývalý cirkusový medvěd umí neuvěřitelné kousky a přátelství s ním má dobrodružný nádech. Celá pohádka byla moc hezky ztvárněná a dětem se velice líbila. 

 

      

 

17. 12. Vánoční dílna 

V pátek 17. 12. jsme s prvňáčky navštívili vánoční dílnu v muzeu církevního umění plzeňské diecéze. Děti si vyzkoušely ručně vyšívat a plstit ozdoby, vyrývat vánoční motivy do lina a dozvěděly se mnoho zajímavých informací spojených s tradicemi Vánoc. Akce probíhala i venku, kde si děti vylovily rybky z kádí, lily olovo, pouštěly lodičky a na závěr si vyrobily svoji vlastní svíčku. Žáci si také prohlídli prostory muzea, kde si v kapli zazpívali i několik vánočních koled. Program se všem moc líbil a navodil vánoční atmosféru natolik, že každý už odpočítává dny do Štědrého dne.

 

         

11. 12. 2021 Vánoční dílna

V sobotu 11. 12. jsme si díky Vánoční dílně užili ve škole skvělou vánoční atmosféru. Žáci naší školy si mohli s rodiči/prarodiči přijít vytvořit drobné ozdoby a dekorace na svůj stromeček. V naší dílně jsme měli hned několik stanovišť pro vyrábění - vánoční ozdoba na kolíčku, výroba sypaného čaje, přáníčka všech druhů a závěsné dekorace. Po tvoření měli všichni možnost drobného občerstvení. Celé dopoledne bylo moc příjemné a doufám, že si všichni tvoření užili. :-)

Děkujeme!

 

      

   

 

Polanova síň

9. 12. jsme měli možnost navštívit Polanovu síň v Plzni. Bylo pro nás připraveno představení K Ježíškovi do Betléma půjdeme. Dětem bylo poutavou formou vyloženo, jak se Vánoce slavily dříve a odkud pramení všechny zvyky a tradice, které se dnes dodržují. Nezůstalo jen u povídání. Několik dobrovolníků si mělo možnost vše vyzkoušet rovnou v praxi. Zjistili jsme tedy, jak vypadá sv. Lucie nebo také to, zda se někdo z děvčat už nebude vdávat. V průběhu celého programu se zpívaly vánoční koledy. 

Představení se všem líbilo a hezky navodilo vánoční atmosféru.

 

         

 

Nocování

7. 12. děti měly možnost přespat ve škole. Vše začalo v 17 hodin. Na úvod jsme si s dětmi zazpívali několik písniček a řekli si vánoční básničky. Následně jsme vyrazili na procházku Plzní. Došli jsme až k vánočnímu stromku u radnice, která se nachází poblíž naší školy, kde jsme si také zazpívali několik koled a prohlédli betlém. Během vycházky děti odpovídaly na otázky s vánoční tématikou. Po návratu do školy jsme se navečeřeli a zahráli jsme si několik her. K dispozici nám byl i robot, kterého děti naprogramovaly pomocí tabletu, a robot tak jezdil po chodbě. Všechny děti byly nadšené, že si něco takového mohou vyzkoušet. Vše uteklo jako voda a nám nezbývalo nic jiného než rozbalit spacáky, převléknout se do pyžámek, provést večerní hygienu a uchýlit se ke spánku. Usínání jsme si zpříjemnili vánoční pohádkou, při které většina dětí zavřela oči. Děti si tento nevšední zážitek velice užily a my s nimi. Prvňáčci byli moc šikovní a spaní ve škole zvládli na jedničku.

Děkujeme rodičům za zařízení občerstvení.

paní učitelka Kristý a Ivča

 . . 

      

        

 

 

 Mikulášský  projekt s návštěvou Mikuláše, čerta a anděla  pátek 3.12.2021

Páteční dopoledne jsme si všichni užili. Děti si do školy přinesly pouze svačinu a penál. Čekalo je totiž plnění různých úkolů z M, ČJ, PRV, VV, PČ, HV.

   Všechny úkoly měly něco společného s Mikuláše, čerte nebo andělem. Děti pracovaly s chutí a moc jim to šlo. Zlatým hřebem ale byla návštěva živého

Mikuláše, čerta a anděla. Některé děti se už bály od rána, jiné se tvářily statečně, ale všechny to zvládly bez slziček.Vyslechly si slova pochvaly i pokárání 

podle toho, co měl Mikuláš napsáno v knize hříchů, zazpívaly čertovi písničku a  dostaly malý dáreček.

  Potom už celé dopoledne pokračovalo dalším plněním úkolů, skládáním skladáček,puzzlí a na závěr si každé dítě odneslo jednu krásnou postavičku

   symbolizující tento den.

   Projekt se vydařil a těšíme se na další.

         

 

 

 

 Muzeum loutek

V pátek 26. 11. navštívila první třída muzeum loutek. Byl pro ně připraven program Příběh na niti. Paní průvodkyně dětem ukázala různé druhy loutek, vysvětlila jim, jak se vyrábí a ovládají. Děti si prošly celé muzeum, zahrály si divadlo a v závěru si vyrobily své loutky z dřevěných korálků. Pro všechny to byl krásný zážitek. 

 

      
 
 
Divadlo Ondřej
 
Opět k nám zavítalo Divadlo Ondřej se svým anglickým představením. Tentokrát jsme se vydali na válečnou výpravu s rytířem Gaveinem. Cestou musel prokázat svou statečnost, porazit draky a jiné příšery, aby vysvobodil zakletou princeznu. Do představení byli jako herci zapojeni i někteří žáci, společně jsme zpívali a tancovali. Dětem se představení líbilo, často se při něm nasmály.
 
 
       
 

 

Animujeme pohádku

Dne 12. 11. nás navštívili lidé z Animánie, kteří pro děti měli připravený program na celé dopoledne. Kromě toho, že se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací o tom, jak se tvoří filmy a animace, děti provázelo téma pohádek. Děti nejprve předvedly, jak dobře pohádkový svět znají. Zahrály si pohybové hry, ve kterých byla důležitá spolupráce a znalost pohádkových hrdinů.  Následně žáci pracovali ve skupinkách. Každá ze skupin si vylosovala jednu z pohádek a tu následně animovala. Nebylo to ale jednoduché! Bylo zapotřebí vytvořit si své vlastní loutky.

Děti byly moc šikovné, a tak vytvořily pohádky, které jen tak v televizi neuvidíte.

Dopoledne uteklo jako voda a nebýt oběda, animujeme ještě teď :D

 

        

      

 

 

Na svatého Martina….

Dne 11.11. jsme si užili dvouhodinový projekt zaměřený na svátek sv. Martina. Vyprávěli jsem si legendu, která se k tomuto dni váže. Zmínili jsme si tradice a zvyky spojené s tímto dnem, které děti  již moc dobře znaly. Děti vypracovávaly úkoly, skládaly skládačky, zahrály si svatomartinské pexeso a v závěru zhlédly legendu na interaktivní tabuli. Přestože letos sv. Martin na bílém koni asi nepřijede, to bylo opět vydařené dopoledne.

 

        

   

Divadlo Pluto

Dne 4.11.2021 jsme navštívili divadlo Pluto v Plzni na Doubravce. Bylo pro nás připraveno představení Hrajeme si s pohádkou. Představení bylo uděláno tak, že děti spolupracovaly s herci. Musím říct, že bylo velmi zábavné pozorovat spontánní reakce dětí. Ukázalo se, jak dobře děti znají pohádky, a to ty naše opravdu znají. Kromě toho děti hádaly hádanky nebo pohádkové pantomimické ukázky a znělky. Všichni byly nadšeni, a tak i přes ,,upršené" počasí měl každý úsměv od ucha až k uchu.

      

 

Halloween

V úterý 26.10. se naše škola proměnila ve školu strašidelnou a my jsme tak společně s dětmi oslavili Halloween.

Celá škola byla vyzdobena opravdu ,,děsivě“. Už u samotného vchodu, nás vítala kostra, duchové, strašidla, a to nebylo zdaleka všechno.

V úterý ráno děti do školy přicházely v halloweenských kostýmech. Celé dopoledne probíhalo projektové vyučování. První hodinu děti zhlédly prezentaci, kde se o dozvěděly něco více o tomto svátku. Následovalo plnění nejrůznějších úkolů, za které děti dostávaly halloweenské kartičky.  V průběhu dne měli prvňáci také za úkol připravit občerstvení na samotný hřeb celé oslavy.

Odpoledne přišla na řadu nejvíce očekávaná chvíle. Oslava se přesunula ven, kde bylo uspořádáno halloweenské vystoupení dětí, průvod masek a vše bylo zakončeno opékáním buřtů.

Tímto také děkujeme všem, kteří se odpoledního programu zúčastnili. Myslím si, že jsme si ho všichni pěkně užili.