Pátá třída

 ♦ Vítejte v 5. třídě! ♦

třídní učitelka: Mgr. Veronika Vošická

konzultační hodiny:     úterý 14:00 - 16:00

 

Přeji všem mnoho úspěchů ve školním roce 2020/2021!

paní učitelka Verča

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYSVĚDČENÍ (30.6.)

Letošní rok se někteří moc na vysvědčení netěšili, protože to bylo naše poslední. S dětmi jsme se neloučili na pořád, protože jsme se domluvili, že se budeme vídat i nadále. 

Přeji všem moc hezké prázdniny a ať si užijí zasloužené volno!

paní učitelka Verča

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIT STEZKA DOUBRAVKA (29.6.)

Ani v úterý jsme nezaháleli a vyrazili jsme za sportem, tentokrát na Doubravku. Prošli jsme si Špitálský les, kde je moc hezká Fit stezka, kde si děti opět mohly zasportovat. Na louce, která je uprostřed lesa si děti vyzkoušely opět velkou houpačku, trampolínu v zemi nebo si pokusily vylézt na horolezeckou stěnu. Opět nás čekala návštěva, tentokrát nás navštívila paní vychovatelka Magda, která venčila svého psa. Děti si o toto dopoledne užily a než jsme se vrátili do školy, tak si koupili nanuka.

      

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LOBEZSKÝ PARK (28.6.)

Na závěr týdne tohoto školního roku jsme vyrazili do Lobezského parku, kde si děti mohly zasportovat, vyzkoušet různé prolézačky a houpačky. Jednou z velkých atrakcí v parku je několikametrová skluzavka. Celé dopoledne děti běhaly a sportovaly. Děti měly radost, když se za nimi přišla i rozloučit paní učitelka Jana Ženíšková, která děti doučovala na přijímací zkoušky z českého jazyka. Celé dopoledne si děti užily.

   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ŠKOLA V PŘÍRODĚ (21. 6. - 25. 6.)

1. den

Zdravíme ze školy v přírodě. Jsme na místě, děti jsou ubytované, uběhané a nadšené :). Takže vše v pořádku. Po příjezdu se ubytovaly v chatkách, zopakovaly si pravidla bezpečnosti a hygieny v areálu a šlo se na oběd. Po poledním klidu je čekal odpolední program s vychovatelem Ondrou, kdy hrály hru na lidské tělo. K večeři si daly špagety a šlo se do venkovních sprch. Večer již byl v jejich režii a mohli si všichni společně zahrát nějaké venkovní hry.

      

2. den

Z pondělí na úterý nás v Plasích zastihla velká bouřka, avšak naštěstí, většina dětí o ní ani nevěděla :). Po vydatné snídani jsme se vydali na procházku do lesa, kde jsme společně s prvňáky hledali obrázky ukryté po lese, hráli na veverky, postavili domečky z přírodnin a cestou hráli hru "kolík". Na dnešní oběd se všichni moc těšili, protože si mohli vybrat svíčkovou nebo rajskou - na téměř plné čáře vyhrála rajská :). Odpolední program byl v režii vychovatelů, kteří s dětmi hráli pohybové pexeso, pantomimu a kopírku. Jedním z velkých zážitků bylo brodění řeky Střely. Dnešní den si děti opět moc užily! 

           

 

3. den

Zdravíme ze školy v přírodě. Dnes jsem se rozhodli vydat do Plas na zmrzlinu a pro nějaké suvenýry. Všichni byli natěšeni, bohužel nás cestou zastihl déšť, a tak jsme se museli vrátit. Děti měly pro prvňáky připravené různé hry, kvízy a někteří dokonce i ceny. Nejprve si užívaly spolu ve skupinkách, a poté jsme si zahráli společné hry zaměřené na zvířata. Hráli jsme pantomimu, chobotnice, rybičky a děti se dozvěděly nějaké zajímavosti ze světa zvířat nebo luštily bludiště. Odpoledne lehce poprchávalo, a tak byl program uzpůsoben počasí. Děvčata ze 2. třídy si pro ostatní připravila moc pěkné taneční vystoupení, na které navázal maškarní bál. Děti odpadly vyčerpané, vyběhané a spokojené. Jako každý rok, tak ani dnes nechyběla koblížková párty :). Teď už ulehají a pokud nám zítra počasí dovolí, vydáme se do Plas znova.

      

 

4. den

Dnešní den nám počasí přálo, a tak jsme se konečně vydali do Plas. Nejprve jsme se zastavili v suvenýrech, poté jsme si zašli na zmrzlinu a hurá zpátky. Po obědě děti čekal odpolední program opět plný pohybových a sportovních her, po kterém následoval raut. Děti si mohly vybrat ze všemožných dobrot. Než jsme se na něj vydali, předali děti prvňákům ceny a diplomy, které byly celé v jejich režii. Moc děti chválím za to, jak se společně stráveného týdne zhostily a o prvňáky se moc pěkně staraly.  Večer už nás jen čeká závěrečná diskotéka a každoroční ohňostroj.

       

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY (11.6.)

Jako každý rok se i letos konala akce pasování předškoláků na školáky. Tentokrát ji organizovala naše třída, a tak si děti svědomitě připravovaly úkoly a aktivity na jednotlivá stanoviště. Na nich museli předškoláci prokázat dovednosti hodné školáků, a tak se jim podařilo zachránit princeznu, která byla uvězněna zlým čarodějem. Nakonec všichni předškoláci úspěšně slib a přísahu. Celá akce se moc povedla a děti si zaslouží velkou pochvalu za přípravu a samotnou akci. Více fotografií najdete na stránkách MŠ Drobeček.

      

   

 

ANIMÁNIE (3.6.)

Čtvrteční den byl pro děti velmi zábavný. Navštívila nás společnost Animánie, jejichž programy jsou velice zajímavé a děti si je nesmírně užívají. Jednalo se o praktickou animaci na téma Staré pověsti české. Nejprve se žáci rozdělili do skupin a vybrali si jednu z nabízených pověstí - O Horymírovi, O Bivojovi a O Libuši. Pokusili se vybrat stěžejní okamžiky z příběhu, které pak pomocí stříhání, modelování, focení a vyrábění převedli na animaci. Děti si zkusily, jak je těžké a časově náročné vytvořit animovaný film. Na závěr zhlédly animace Pavla Koutského - Dějiny udatného českého národa a zhodnotily svoji práci. Moc si celý den užily a už teď se těší, až si to někdy vyzkouší znovu. Zbytek fotek najdete ve fotogalerii.

       

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOBRODRUŽSTVÍ DOSPÍVÁNÍ (2.6.2021)

Dnes jsme měli u nás ve třídě na návštěvě paní Kristýnu, která si s dětmi povídala o úskalí dospívání. Děti zpočátku byly rozpačité, ale postupně se osmělily. Povídaly si paní lektorkou o tom, jak vznikl život, jak se vyvíjí plod v průběhu 9. měsíců a jak nakonec přijde dítě na svět. Druhá část besedy byla zaměřena na etapu dospívání a na vše, co je s tímto obdobím spojeno. I přestože je to citlivé téma, děti napjatě poslouchaly a na závěr měly pár dotazů.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BLIK BLIK – Tajuplný les

Středa byla plná fantazie a zážitků. Vydali jsem se do Depa 2015 na interaktivní výstavu BLIK BLIK. Světelná expozice připomínala hned několik pohádek a světů. Prošli jsem králičí norou jako Alenka, kouzelnou hůlkou jsme přivolali vodníka, nechybělo „hrnečku vař“ ani měnící se skluzavka. Největší umělecký zážitek jsme měli z džungle, která svítila všemi barvami (a dětem rozsvítila trička a mikiny) a kde jsme se cítili jako v Avataru.

Cestou zpátky jsem ještě stihli závod o nejrychlejší cestu do školy, neb jsem v Depu byly se čtvrťáky a každý jsme zvolili jiný druh transportu zpět. V trolejbusu jsme probrali měnící se schopnosti žahání kopřiv (velice zajímavé téma s praktickou ukázkou) a do školy dorazili těsně za spolužáky (ale oni určitě kus cesty běželi).

 

Cryptománie – 7 klíčů

Po úspěšné domácí šifrovačce - Unlock the Box aneb „Záhada ukradené fotografie“ nás čekal ještě jeden šifrovací zážitek. A to skupinový. Ve středu se skupina odvážných v čele s ještě odvážnější Alfa Makovicí pokusila vyluštit Záhadu 7 klíčů – online šifrovačku pro smíšené skupiny z dílny Cryptománie (tedy velmi promyšlené šifry). Avizovaný čas – „ 2 hodinky budou tak akorát“ – jsem tedy lehce přestřelili, ale to jen kvůli tomu, že někteří potřebovali oběd  Poslední šifry se tak doluštily cestou domů a z domu. Zážitek to byl nevšední, šifrovačka náročná a skupinová práce skvělá. Tak teď už jen ten druhý díl. Je určen pro chytré rodiče a jejich ještě chytřejší dětí a najdete ho na www.cryptomania.cz

 

p.uč. Katka Paušová

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Návrat do školy

Děti se už nemohly dočkat pondělí 12.4., kdy byl plánovaný návrat do školy. Ráno všichni radostně přišli do školy a těšili se, až uvidí své kamarády. Distanční výuku zvládly děti moc dobře, ale shodly se na tom, že škola je škola. Což nás, paní učitelky, moc těší. Velikonoční projekt si letos mohly děti udělat samy doma a někteří se do toho s chutí pustili a vyráběli různé velikonoční dekorace. Distanční výuka je pro děti (i paní učitelky) hodně náročná v tom, že musí sedět celé dopoledne u počítače, a tak odpoledne využívaly ke sportování. Celkově jsme se s dětmi shodli, že jsme rádi, že i za cenu testování, jsme ve škole a můžeme se společně vidět a povídat si.

.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Distanční výuka

Bohužel i letošní rok stejně jako na ostatních školách, tak i u nás nastala opět distanční výuka. Vzhledem k dlouhodobější situaci už na ni tentokrát děti byly připravené. Naskočily do jedoucího vlaku online výuky, poctivě se připravují na hodiny, spolupracují, občas sportují alespoň podle videí, něco nakreslí či mají jiné výzvy/pokusy k řešení. Z některých dětí se doma stali vědci a vyzkoušely si vypěstovat plíseň či pozorovaly růst kvasnic. V letošní roce také vyšla další čísla časopisů, které si můžete prohlédnout na tomto odkazu Školní časopisy (zseasystart.cz). Při online hodinách si zpestřujeme hodiny různými hrami, pohybovými chvilkami či různými videi. Děti se zdokonalují v ovládání práce na počítači, tvoří různé prezentace či si hledají potřebné informace. Za přístup k distanční výuce patří dětem (a rodičům) velká pochvala.

 

Vánoční projekt  (  18.12.)

  Dnešní den byl posledním v letošním roce, a tak jsme si ho "vylepšili"  vánočním projektem. První hodinu plnily děti různé anglické křížovky, vánoční úkoly v angličtině a zahrály si i anglické  hry na interaktivní tabuli  Během dne na děti čekala vánoční šifrovačka, kde se setkaly s různými druhy šifer a podle nich musely vyluštit vánoční  báseň, seznámily se s vánočními zvyky různých států, které musely děti samy odprezentovat a opravdu se u toho pobavily, čekalo je netradiční zdobení vánočních ozdob, které měly na svých částech slovní druhy, setkaly se se zapeklitými úlohami, během toho jim ve třídě hrály vánoční koledy, voněl františek či hořel adventní věnec. Děti se samozřejmě těšily na dárečky, které si navzájem připravily, a také na paní učitelka Veroniku, která je po 3 měsících nemoci přišla navštívit. Ale ještě předtím jsme si na žádost děti pustili  Vánoční příběh Pata a  Mata. Netušila jsem, jakou radost jim tento příběh způsobí. A už tu bylo rozdávání dárků, vánoční přípitek se šampaňským a návštěva paní učitelky, ze které měly všechny děti radost.

   Celé dopoledne bylo velmi příjemné, moc hezké bylo, s jakou radostí se děti navzájem obdarovávaly a jak si přály krásné Vánoce a hlavně, aby se v lednu zase setkaly ve škole. To si samozřejmě přeji i já.

    Hezké Vánoce a hodně zdraví v  novém roce

      paní učitelka Hanka

           

Návrat do školy (30.11.)

Na konci listopadu konečně nastal den, na který se všechny děti těšily - konec distanční výuky a návrat zpět do lavic. Některé děti si musí zvyknout zpět na školní režim vstávání:), ale jinak se všechny moc těšily. Během distanční výuky už měly děti zkušenosti s online hodinami díky jarní situací, takže tentokrát jsme rovnou začali pracovat a už všichni věděli, jak se mají orientovat na Google Classroom a přihlásit se na hodinu. Moc chválím děti, jak během online hodin pracovaly, jak plnily úkoly a to nejen ty povinné. Je skvělé, že spoustu dětí plnilo i dobrovolné úkoly, halloweenský projekt či jiné výtvarné aktivity.

Děkuji také rodičům za pomoc při distanční výuce👍. DÍKY!

Přeji všem pohodový nástup do běžného režimu.

paní učitelka Verča

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Škola v přírodě (14. - 18. 9. 2020)

1.den

Zdravíme ze školy v přírodě!

Jako každý rok jsme vyrazili do našeho oblíbeného rekreačního střediska Máj v Plasích. Cesta utekla jako nic, děti již v autobuse byly pozitivně naladěny a zpívaly si písničky. Po příjezdu jsme se ubytovali v chatkách, vybalili a hurá na hry. Děti byly zasvěceny do celotýdenní hry - Vykoupení Jimmyho Jacksona, velké zúčtování na divokém západě. Celý týden se tedy ponese v duchu westernu. Děti odpoledne strávily s vychovateli, kdy hrály spoustu her (seznamovací, běhací, znalostní..) jak v areálu, tak v lese. Děti celé odpoledne někde pobíhaly, a tak bylo těžké je vyfotit. Přikládám alespoň 2 fotky na ukázku :).

paní učitelka Verča

 

2.den

Druhý den jsme zahájili ráno důkladnou hygienou a nezbytným úklidem chatek :). Poté jsme se začali věnovat našemu projektu na téma finanční gramotnost. Povídali jsme si o oběhu peněz, jak správně šetřit a celkově jaká je hodnota peněz. Děti si také navrhly svou vlastní bankovku a poté se vrhly na sbírání mincí, které se jim hodily při nákupu v krámu. Děti si nakupovaly různé druhy potravin, ale měly možnost si nakoupit také tablet, flash disk a jiný sortiment zboží. Na závěr dostaly svoji pokladní knihu, aby si měly možnost zapsat své příjmy a výdaje.

Odpoledne se seznámily s hlavním hrdinou Jimmym, kterého pronásledovali zločinci. Vydaly se proto po jejich stopách a pomohly zločince chytit. Poté si vyzkoušely, zda znají všechny části svého lidského těla.

 

3.den

Třetí den nám stále přálo počasí, a tak jsme mohli být venku jako doposud. Pokračovali jsme v projektu finanční gramotnost. Děti si uvědomovaly hodnotu peněz, zjišťovaly, kolik co stojí a jaké má člověk potřeby. Zamýšlely se nad tím, co je opravdu nezbytné pro život a co nám naopak dělá radost, ale lze se bez toho obejít. Seznámily se s bezhotovostní a hotovostní platbou a povídali jsme si o tom, jak fungují banky v České republice. 

Odpoledne vzali animátoři táborníky hrát hry v přírodě. Po jejich návratu je čekalo překvapení ve formě koblížkové párty a maškarního reje.

 

4.den

Poslední den před odjezdem ze školy v přírodě děti strávily společně se 4. třídou. Zkusily si vyplnit složenky, podací lístky nebo například tvořily pojmovou mapu z oblasti finanční gramotnosti. Celý týden měly možnost nahlédnou do knih, které se týkaly našeho tématu. V nabídce byl například komiksový příběh, pohádky nebo lehce encyklopedická kniha podaná převážně obrázkovou formou, kde si děti znovu připomněly základní pojmy ze světa financí. Na závěr měly možnost zahrát si deskové hry.

 Odpoledne se děti věnovaly úklidu, menšímu balení a tematickým hrám v areálu a přírodě. Po rautové večeři nás bude čekat večerní program, který se bude dětem jistě moc líbit!