Třetí třída

Milí a již velcí třeťáci,

přeji Vám do nového školního roku 2021/2022 mnoho úspěchů, zdaru a odhodlání na cestě za vašimi cíli. 

Vykročte zítra tou správnou nohou! :-)

paní učitelka Renata & Pavlína

KONZULTAČNÍ  HODINY : pondělí 14:00 – 15:30

Třídní učitelka: Mgr. Renata Bradáčová

 


26.10. - Halloween
 
Děti se proměnily do různých strašidel a jiných nadpřirozených bytostí a celý den plnily úkoly s Halloweenskou tematikou. Dozvěděli jsme se nějaké informace od Halloweenu a Dušičkách. O pracovních činnostech jsme jako občerstvení na odpoledne zdobili muffiny, které měly vypadat strašidelně. Doufáme, že Vám chutnaly! O hudební výchově jsme zkusili poslouchat píseň Ghostbusters a doplnit do ní slova z nabídky. Následovně jsme tancovali na písně s Halloweenskou tematikou a celá třída se do tance zapojila. :-)
 
Odpoledne děti rodičům předvedly krátké kulturní představení a mohlo se vyrazit na lampiónový průvod. Po lampiónovém průvodu na všechny čekalo občerstvení a opékání buřtů.
 
Celý den byl parádní a těšíme se zase za rok! :-)
 
paní učitelka Renča 
 
        Popis není dostupný.  Popis není dostupný.  Popis není dostupný.  Popis není dostupný.
 
          Popis není dostupný.     Popis není dostupný.     Popis není dostupný.
 
19.10. - Vyřezávání dýní
 
Tento den jsme se pustili do vyřezávání dýní. Rozdělili jsme se na dva týmy - holky a kluci. Každý tým měl svou vlastní dýni. Nejdříve proběhlo poctivé předkreslení, následovalo dlabání. Na dlabání si daly děti velice záležet a snažily se vyndat každé semínko. :-) Při vyřezávání jsme byli opatrní a nikoho jsme naštěstí neporanili.
 
Tyto dýně teď zdobí naši školu! :-)
 
paní učitelka Renata
 
                    Popis není dostupný.   Popis není dostupný.  Popis není dostupný.
                     Popis není dostupný.    Popis není dostupný. 
 
 
14.10. - Den zvířat
 
Dnes jsme se vydali bádat do světa zvířat. Děti si přinesly svá zvířata a představily nám je, také jsme se šli podívat do ostatních tříd. Společně jsme objevovali různé zvláštnosti, které se mohou v říši zvířat objevit. Víte například, jak vypadá holý medvěd, šimpanz, ježek nebo mýval? My už ano! Děti ve skupinách vyráběly plakáty o vylosovaném zvířeti. Informace o nich hledaly buď na počítači, nebo v encyklopedii. Vyrobené plakáty následně skupiny prezentovaly před tabulí. Poslední hodinu jsme si četli bajky a nakonec si zahráli zvířecí AZ kvíz.
 
Celý den jsme si užili a dozvěděli jsme se i něco nového! :-)
 
paní učitelka Renata
 
   Popis není dostupný.    Popis není dostupný.     Popis není dostupný.     Popis není dostupný. 
 
Popis není dostupný.  Popis není dostupný.   Popis není dostupný.  Popis není dostupný. 
     
 
 
12.10. - beseda První pomoc
 
Dnes se děti zúčastnily besedy První pomoc. Beseda nejdříve začala povídáním o záchranných složkách a o tom, jak by se děti měly zachovat v různých kritických situacích. Také jsme měli možnost si poslechnout autentické nahrávky z dispečinku, které se týkaly požárů, což děti velice zaujalo. Další hodinu si ukazovali, jak pomoci někomu zraněnému či někomu, kdo je v bezvědomí, případně i to, jak někoho resuscitovat. Povídali si a ukazovali si, jak ošetřit různá zranění.
 
Beseda byla velice pěkně strukturovaná a připravená, děkujeme! :-)
 
paní učitelka Renata
 
 
       Popis není dostupný.        Popis není dostupný.       Popis není dostupný.
 
                                                      Popis není dostupný.      Popis není dostupný.
 
 
8.10. - rozloučení s paní učitelkou Pavlínou
 
Dnes proběhl rozlučkový den s paní učitelkou Pavlínou. Paní učitelka si poslední den celý odučila a poslední hodinu připravila promítání fotek a videí, která pořídila za poslední dva roky.
 
Tento den byl pro děti emotivní, pro některé příliš. Paní učitelce poděkovaly za krásné dva roky a popřály jí hodně štěstí.
 
Těšíme se, až se na nás paní učitelka přijde opět podívat a také na miminko! :-))
 
paní učitelka Renata
 
 
Popis není dostupný.
 
29.9. - Beseda: Moje cesta na svět
 
Dnešní beseda Moje cesta na svět měla vést k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, lásku, manželství či partnerství.
 
Děti měly za úkol vyplnit pracovní list doma, který dnes posloužil k významné diskuzi o tom, kolik kdo vážil a měřil v den, kdy přišel na svět. V první části besedy se žáci seznámili s průběhem početí. Ve druhé části s prenatálním vývojem a s porodem. Celý program probíhal interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her. Program se snaží předcházet nezdravým a zmateným představám dětí o intimních oblastech života. Děti se se zájmem dotazovaly na různé intimní záležitosti, a to téměř bez ostychu. Paní lektorka vždy trefně odpověděla.
 
Myslíme si, že tento program odpověděl na slíbené otázky „Jak jsem se dostal dovnitř, jaké to tam je, a jak jsem se dostal ven?" a byl velice pěkně připravený.
 
paní učitelka Pavlína & Renata
 
           Popis není dostupný.                     Popis není dostupný.                       Popis není dostupný.   
 
                                                                Popis není dostupný.                Popis není dostupný.          
 
22.9. - Besedárium: Houstone, máme problém!
 
Dnes děti 3. a 4.třídy vyrazily na dobrodružnou, ale především na matematickou misi.
 
Žáci se stali astronauty, kteří se vydali na, pro lidstvo zásadně důležitou, cestu do vesmíru. V doprovodu těch nejzkušenějších se vydali hledat vhodnou planetu, kam by se mohlo lidstvo přestěhovat.
Děti plnily hravou formou nejrůznější matematické úlohy, které byly zaobalené do vesmírného tématu. Mnozí tak ani nepoznali, že si během cesty do vesmíru, procvičují matematiku.
 
Program byl velmi pěkně připravený a všichni astronauti se dostali do cíle!
 
paní učitelka Pavlína & Renata