Vítáme  Vás na oficiálních webových stránkách soukromé základní školy Easy Start v Plzni!

      Nabízíme vám letní příměstské tábory      Nabízíme vám letní příměstské tábory   Nabízíme vám letní příměstské tábory                                                                    

Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? 

Cílová skupina dětí: 5-6 let (budoucí předškoláci a budoucí prvňáci) 

Termín: 24.7. – 28.7. 2017  

Polar Bear, Polar Bear What Do You Hear? 

Cílová skupina dětí: 7-9 let (letošní prvňáci a druháci) 

Termín: 31.7. – 4.8.2017  

The Room on the Broom 

Cílová skupina dětí: 9-12let (letošní třeťáci a čtvrťáci, starší děti nenavštěvující naši školu) 

Termín: 31.7. – 4.8.2017  

Kurzy, které probíhají ve stejnou dobu, či kurzy s více skupinami dětí, budou současně vést tři lektoři (které se budou střídat a budou „rotovat“ mezi skupinami). Hlavním lektorem je Mgr. Bc. Kateřina Paušová, druhým lektorem bude naše rodilá mluvčí Katie Warnar a třetí letor bude buď opět zahraniční učitel AJ či Mgr. Veronika Košlerová. Tábory s více skupinami se nám osvědčily, neb děti mají možnost pracovat s více lektory a hrát celotáborové hry s ostatními skupinami. Současně tak vycházíme vstříc rodičům s více dětmi J.

                                Těšíme se na vás

 

Základní škola v Plzni na Slovanech, která je zaměřená na anglický jazyk a která preferuje individualitu a osobní přístup ke každému žákovi. O tom také svědčí snížení počtu žáků v jedné třídě na 15. Díky tomu umožníme každému žákovi individuální rozvoj, nadanému dítěti rychlejší postup a slabším žákům nabídneme individuální přístup.

Soukromá  Easy Start byla s účinností od 1.9.2011 zařazena MŠMT do rejstříku škol a školských zařízení.Součástí organizace je také školní družina a školní výdejna.Zajišťujeme  tedy jak výchovnou a  vzdělávací činnost, tak i stravování dětí a pitný režim. 

Základní čísla, údaje a jiné zajímavé informace

Naše základní škola se nachází v prvním patře bývalé  administrativní budovy v lokalitě Plzeň – Slovany, v ulici Blatenská 1073/27a 

  Přízemí obývá MŠ Drobeček, která je naše partnerská organizace, s níž velmi spolupracujeme, jsme tedy schopni zajistit výchovu a vzdělávání dětem od 2 do 11 let

Škola zabírá plochu téměř 700 m2

 Naše základní škola je připravena pro pět tříd základní školy.
První hodina začíná v 8.30 hod.
Jedna třída je tvořena maximálně 15 žáky.


Naše základní škola vám nabízí především výrazně rozšířenou výuku anglického jazyka podpořenou rodilým mluvčím již od první třídy. Naší předností je také moderní vybavení školy, práce s nejrůznějšími výukovými programy a pořádání naučných a zábavných akcí, jako je lyžařský kurz, plavecký výcvik, výjezdy do zahraničí, škola v přírodě, Klub nadaných dětí a mnohé další programy.

Jsme tady pro ty rodiče a děti, kteří:

  • mají špatné zkušenosti s neosobním prostředím a špatnými vztahy ve velkých školách
  • si uvědomují nutnost znalosti cizího jazyka
  • mají ujasněné požadavky na výchovu a vzdělání svých dětí a jejichž požadavkům odpovídá filosofie naší školy

Hledáte-li profesionální základní školu, která je otevřená veškeré komunikaci s vámi i s vaším dítětem, pak jsme pro vás tím ideálním společníkem.
Pro detailnější informace si můžete otevřít jednotlivé sekce umístěné v levé liště nebo také využít našich kontaktních údajů.

V březnu 2016 získala naše firma CERTIFIKÁT PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST, je přiznán firmám, které se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů. Proces certifikace je založen na moderní metodě, která umožňuje definovat tzv. ukazatel názorů pomocí inovativních informačních technologií. Certifikát vystavilo Centrum výzkumu názorů klientů s.r.o.

Základní škola Easy Start s.r.o. - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz