Školní jídelna

V nové školní budově jsme mysleli i na výdej jídla pro vaše děti, a tak jsme postavili výdejnu jídel a jídelnu. Obě místnosti odpovídají přísným hygienickým normám a ve školní jídelně se najednou nají 24 dětí. Obědy pro vaše děti dovážíme z 10. školní jídelny v Plzni na Borech, nám. Míru 4. Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla, salátu - dezertu, pití. Děti mají na výběr ze dvou druhů jídel a záleží tedy jenom na nich, které jídlo si vyberou. Jídlo je velice kvalitní, ze zdravých surovin.

Obědy se vydávají po čtvrté a páté vyučovací hodině - tedy od 12.20 do 13.45. V době oběda na děti dohlíží pí vychovatelky Renáta Březinová, Václava Ghitanová, Magdalena Ledvinková

Děti se učí již od 1. třídy sebeobsluze. Přináší a odnáší si polévku, hlavní jídlo, pití  a saláty. Polévku jim nalévá paní kuchařka, pití, saláty, ovoce - si děti berou samy z pojízných vozíčků. V jídelní platí řád školní jídelny.

O tom, zda vaše dítě bude navštěvovat školní jídelnu, rozhodnete pouze vy. Vy děti na oběd přihlašujete i odhlašujete v 10. školní jídelně nám Míru 4, Plzeň Bory tel. 773832171.

Cena oběda je 63 Kč. Částku 38 Kč hradíte přímo školní jídelně ze svého účtu, režijní náklad 25 Kč hradíte formou zálohy 2 500 Kč na 1. pololetí  a částkou 2 500 Kč na 2.pololetí škole posláním na účet školy. Škola částku podle spotřebovaných obědů převádí měsíčně ŠJ. Záloha je vám vyúčtována jednou ročně.

Ve škole máme v průběhu celého dne zajištěn pitný režim. Děti mohou využívat barelu s pitnou vodou, který je umístěn na chodbě. Ve třídách je samozřejmě také pitná voda. Škola je přihlášena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol, takže                 naši žáci dostávají 1 x za 14 dní ovoce a mléko zdarma.