Školní jídelna

V nové školní budově jsme mysleli i na výdej jídla pro vaše děti, a tak jsme postavili výdejnu jídel a jídelnu. Obě místnosti odpovídají přísným hygienickým normám a ve školní jídelně se najednou nají 28 dětí. Obědy pro vaše děti dovážíme z 10. školní jídelny v Plzni na Borech, nám. Míru 4. Oběd se skládá z polévky, hlavního jídla, salátu - dezertu, pití. Děti mají na výběr ze dvou druhů jídel a záleží tedy jenom na nich, které jídlo si vyberou. Jídlo je velice kvalitní, ze zdravých surovin.

Obědy se vydávají po čtvrté a páté vyučovací hodině - tedy od 12.20 do 13.45. V době oběda na děti dohlíží pí vychovatelky Magda Skalová, Mgr. Ivana Košařová, Kristýna Lorencová

Děti se učí již od 1. třídy sebeobsluze, tedy samy si nalévají polévku, přináší a odnáší hlavní jídlo a saláty, nalévají pití. V současné době vzhledem k výskytu koronaviru si děti vše - jídlo, příbory, pití i saláty či kompoty přebírají přímo od p. kuchařky. Před příchodem do školní jídelny si děti myjí ruce dezinfekčním mýdlem.

O tom, zda vaše dítě bude navštěvovat školní jídelnu, rozhodnete pouze vy. Vy děti na oběd přihlašujete i odhlašujete v 10. školní jídelně nám Míru 4, Plzeň Bory tel. 773832171.

Cena oběda je 52 Kč. Částku 32 Kč hradíte přímo školní jídelně ze svého účtu, režijní náklad 20 Kč hradíte formou zálohy 2 000 Kč na pololetí škole posláním na účet školy. Škola částku podle spotřebovaných obědů převádí měsíčně ŠJ. Záloha je vám vyúčtována jednou ročně.

Ve škole máme v průběhu celého dne zajištěn pitný režim v podobě ovocných čajů. Každé dítě má ve třídě svůj hrneček a kdykoli se může napít.