Programování a robotika

Stejně důležité jako ovládat cizí jazyk či pružně a logicky reagovat je také umět pracovat s digitálními technologiemi. Jelikož si toto uvědomujeme, zahájili jsme hlubší vzdělávání dětí v oblasti robotiky a programování a to nad rámce hodin IT. Škola zakoupila velké množství programovatelných robotů a IT vybavení. Děti mají možnost se účastnit hned 4 různých kroužků či aktivit zaměřených právě na programování a robotiku či celosvětových programovacích výzev (The Hour of Code, Wonder League Robotics Competition)

S čím mohou děti pracovat:

 • 5 robotů DASH
 • 3 roboti DOT a k nim veškeré příslušenství (launcher, xylophone, atd).
 • školní sada 6 BeeBot/Blue Bot robotů a vybavená k nim
 • školní sada Ozobotů
 • licence k vzdělávacímu programu Emil
 • Scratch studio
 • výkonné tablety pro každého žáka ve třídě

 S roboty děti mohou pracovat v běžné hodině nebo při volitelných aktivitách

 • Programování s Emilem pro 2 a 3 třídu

Licencovaný systém výuky programování na ZŠ

 • Robotika pro 4 a 5 třídu

Blokové kódování hned několika různých robotů

 • Legorobotika

Sestavování vlastních modelů a jejich programování

 • GATE 12 a GATE 345

Programování v rámci aktivit pro nadané děti z 1. až 5. třídy

Více v sekci Kroužky.